Contraceptie en laag geboortecijfer zal secularisering doen afnemen, volgens studie

Hoe geloviger, hoe groter de kans op een groot gezin.
Hoe geloviger, hoe groter de kans op een groot gezin.

Het fenomeen van de secularisering of ontkerkelijking zal wereldwijd afnemen volgens een studie in het wetenschappelijk blad “ Evolutionary Psychological Science”. De reden hiervoor is dat niet-gelovigen en/of hooggeschoolden doorgaans minder kinderen krijgen.  

Tijdens de studie werden meer dan 4,000 studenten in Maleisië en de Verenigde Staten over een langere periode geobserveerd. Er werd hierbij vastgesteld dat hoe religieuzer de studenten waren, hoe meer broers en zussen ze hadden en hoe meer kinderen ze uiteindelijk zouden krijgen. De belangrijkste reden van het verschil in geboortecijfers tussen gelovigen en niet-gelovigen, volgens de studie, is dat niet-religieuzen sinds de 19de eeuw al aan actieve geboortebeperking deden. “Onderzoek heeft aangetoond dat individuen die (in de 19de eeuw) het meest succesvol waren in het beperken van hun fertiliteit tot de hoogst geschoolde en minst religieuze sociale kringen behoorden”, schreven de wetenschappers. “Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid, begonnen geseculariseerde groepen hun reproductie veel sterker te controleren, dan de diep-religieuze segmenten van de onderzochte landen.“

De afname van de fertiliteit van niet-gelovigen loopt ondertussen verder. De auteurs van de studie spreken van een “contra-secularisering-hypothese”, waarbij de secularisering tijdens de rest van de 21st eeuw verder zal afnemen, ook in Europa en andere geïndustrialiseerde maatschappijen. “Het is ironisch, dat efficiënte geboortebeperking, die voornamelijk door geseculariseerde personen werd ontwikkeld, er uiteindelijk toe zal leiden dat hun aandeel in de wereldbevolking in de komende generaties zal afnemen.”

Ook de Pew Research Center  voorspelt dat het percentage van  “religieus niet-geaffilieerden” (personen die zich als atheïstisch, agnostisch of zonder bepaalde religie identificeren) wereldwijd zal dalen van 16% vandaag naar 13% in 2050. Gelovige groepen, daarentegen, winnen demografisch aan belang, omwille van hun hogere fertiliteit. In 2010, bijvoorbeeld, waren 28% van de gelovigen wereldwijd jonger dan 15 jaar oud, versus 19% van de niet-gelovigen.  Bij de gelovigen krijgen vrouwen wereldwijd gemiddeld 2,6 kinderen, terwijl “niet religieus-geaffilieerde” vrouwen gemiddeld 1.7 kinderen baren. In geseculariseerde landen, waaronder Europa, wordt bijgevolg tegen 2050 een verdere bevolkingskrimp voorspeld.

Bron: The Times, Pew Research Center

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

2 commentaren op “Contraceptie en laag geboortecijfer zal secularisering doen afnemen, volgens studie

  1. Daar ben ik in totaal nog niet zeker van ik vind juist dat de secularisatie nog toeneemt vooral bij jongeren !

  2. Sociaal atheïsme en secularisme kunnen niet langdurig blijven heersen in een natie. Uiteindelijk implodeert dat volledig. De parasitische teek van de schaduwregering zuigt zich dik ten koste van de vitaliteit van het gastheer-lichaam, en dat proces wordt door die geldbonzen de “welvaart” van het Westen genoemd. Wanneer het gastheer-lichaam leeggezogen is, stort het in en blijft er voor de dikke, vette teek geen volk over om uit te buiten.

    Katholieke Christenen moeten zich radicaal afscheiden van de geest van de wereld, en een machtige tegenreactie ontketenen tegen het secularisme. Zo kunnen zij de teek uithongeren en doden zonder zelf mee de ondergang ingetrokken te worden door systematische zelfuitroeiing (contraceptie, sodomie, abortus, geslachtsverminking).

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht