Nieuwe zuivering in het Vaticaan

pope2

Het lijkt wel Moscou onder Stalin!…Is deze despoot misschien het grote voorbeeld van paus Franciscus? Het lijkt er inderdaad meer en meer op. Het nieuws sloeg bij vele kritische katholieken in als een bom: paus Franciscus heeft op vrijdag 28 oktober alle zevenentwintig leden van de Congregatie van de Goddelijke eredienst, waaronder verschillende kardinalen, vervangen (bron: Pers bulletin van het Vaticaan).

Onder de 27 in diskrediet gevallen prelaten, de als ” conservatief “geachte kardinalen  Angelo Scola , George Pell, Marc Ouellet,  Angelo Bagnasco , Malcolm Ranjith en last but not least de alombekende kardinaal Raymond Burke (ook de nieuwe Paulus of de atleet van God genoemd, met wie wij ter gelegenheid van een internationale bedevaart te Lourdes twee dagen lang mee opgetrokken zijn en zo het voorrecht gehad hebben hem op diepgelovige, plechtige en ingetogen wijze de H.Mis te zien opdragen ).

Volgens sommige bronnen is deze beslissing van de paus een poging om de  plannen van de charismatische Robert Sarah, prefect van de Congregatie van de Clerus , te dwarsbomen. Deze voorstander van de ” hervorming van de hervorming” , in de lijn van Benedictus XVI,  werkt volop aan een liturgie die teruggaat naar de bron en een halt wil toeroepen aan de huidige wildgroei van holle “babbelvieringen”(zoals wij deze dikwijls in Vlaanderen en in heel België trouwens ingelepeld krijgen), die dikwijls niets meer te maken hebben met wat een H.Mis moet zijn.

De nieuw benoemden komen allen uit progressieve hoek:  o.a. Pietro Parolin, kardinaal -staatssecretaris en de kardinalen Beniamino Stella, prefect van de Congregatie van de Clerus , Gianfranco Ravasi, president voor de Pauselijke Raad voor de Cultuur en de uiterst-progressieve en in Duitsland door velen betwiste Rainer Woelki van Keulen, bekend om zijn fanatieke pro-immigratie standpunten.

Hoe verklaart men deze dictatoriale ingreep van paus Franciscus? Sommigen spreken van een soort paranoia van de paus, die zich belaagd voelt door diegenen die kritiek hebben op zijn chaotisch beleid , zijn dubbelzinnige uitspraken en zijn cynisme (kijk maar naar de jongste synode , waar alles al op voorhand binnenskamers bedisseld was…).

Wie niet in zijn stramien past, wordt brutaal de laan uitgestuurd. Het is duidelijk …deze paus wil een progressieve Kerk, gebaseerd op de Zuid-Amerikaanse, door het marxisme geïnspireerde bevrijdingstheologie. Alles moet wijken voor dit concept, ook de geloofswaarheden. Paus Franciscus interesseert  zich eigenlijk niet voor de liturgie, hij is er gewoon niet gevoelig voor. Hij gaat daarin lijnrecht in tegen zijn voorganger, Benedictus XVI .

Is dit nu de paus van de “barmhartigheid”? Meer en meer gelovige katholieken twijfelen eraan.Opnieuw toont  paus Franciscus zijn ware gelaat : dat van een man die bikkelhard is, onbarmhartig voor degenen die hij verdenkt van weerbarstigheid tegen zijn zienswijze en zijn beslissingen, die verstrekkende gevolgen hebben en steeds meer afwijken van de leer van de  “ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk”.

Wij zijn trouw aan het leergezag, aan  de opvolger van Petrus. Als deze echter dit leergezag misbruikt om de leer van Christus en zijn apostelen om te buigen, als hij ergerniswekkende uitspraken  doet en eenzijdige en brutale beslissingen neemt,  die de gelovigen in verwarring en vertwijfeling brengen , dan is het onze christelijke plicht om hem in zijn eigen Italiaanse taal ” basta ” toe te roepen!

Auteur:Veroon ter Zee