Traditiegetrouwe gelovigen: hoe zich te oriënteren in een digitaal tijdperk van diverse meningen en censuur
Werkgroep Volksverlichting / 11 augustus 2017

In onze interactieve en gedigitaliseerde wereld, krijgen we almaar meer de mogelijkheid om onze mening te uiten en de wereld die ons omringt te becommentariëren. Het Internet, en de diverse meningen die er leven, heeft er mede voor gezorgd dat Jan en An Modaal zich hebben kunnen emanciperen van de politiek correcte eenheidsgedachte die door de commerciële pers en het politiek/intellectueel establishment wordt verspreid. De officiële media hebben inderdaad hun greep op de publieke opinie verloren, ten voordele van het Internet en de sociale media. De Arabische Lente en de verkiezing van de Amerikaanse President Donald Trump zijn belangrijke voorbeelden van de rol van social media in daadwerkelijke politieke verschuivingen.   Traditiegetrouwe Katholieken betreden de digitale wereld Ook in de Katholieke Kerk is het nu voor leken mogelijk om online te participeren in debatten, die vroeger voor hen nog vaak ontoegankelijk waren. Voor informatie zijn ze niet langer afhankelijk van de voorgefilterde officiële media, bibliotheken en uitgeverijen. De meest diverse bronnen zijn tegenwoordig makkelijk beschikbaar online. Er bestaat bovendien veel kruisbestuiving tussen verschillende talen en culturen, die vroeger minder makkelijk met elkaar in contact kwamen.  Dit geeft leken de mogelijkheid om zelf conclusies te trekken over hedendaagse ontwikkelingen, waaronder het postmodernisme,…

“Waarom de Latijnse Mis?” door priester ‘Father’ Gommar A. DePauw
Actualiteit & Opinie / 5 mei 2017

Vrienden, De belangrijkste dag in mijn leven, was de dag waarop ik priester werd gewijd. ‘Sacerdos in aeternum’ noemde de Kerk van het Rome het in die dagen. De dagen van Paus Pius XII. ‘Sacerdos in aeternum’ in het Latijn: “een priester voor altijd”… in élke taal. De avond voor mijn wijding ontving ik dit boek. De Latijnse titel luidt: “Missale Romanum” = “Romeins Missaal” = “Romeins Misboek”. En zoals het geval was met iedereen voor de Reformatie van het Tweede Vaticaans Concilie, de Paus incluis, alle kardinalen, alle bisschoppen en de meeste priesters van de dag van vandaag, zoals het het geval was met hen allemaal, vroeg de bisschop die mij zou wijden, om mijn linker hand op dit boek te leggen, om mijn rechter hand omhoog te steken en de volgende plechtige eed af te leggen: “Ik aanvaard vrijwillig en zonder voorbehoud alle apostolische en kerkelijke tradities van de Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk van Rome en ik beloof, verklaar en zweer plechtig, al deze tradities te onderhouden en te belijden, onveranderd, tot de laatste ademtocht van mijn leven.” De meest centrale en de meest heilige van al deze tradities is het Heilig Misoffer. De Mis van…

Paus Franciscus en zijn ‘viri probati’
Actualiteit & Opinie / 12 maart 2017

Zoals we vorige week in Het Katholiek Forum konden lezen, heeft paus Franciscus verklaard, dat naast het feit, dat hij “een zondaar en feilbaar” is, ook “open staat” voor de wijding van gehuwde mannen om zo het priestertekort te compenseren. In een interview met de Duitse krant Die Zeit, noemde Franciscus het priestertekort een “groot probleem” voor de Kerk. “We moeten de mogelijkheid van de ‘viri probati’ bekijken”, zei hij. “Indien ja, moeten we bepalen welke verantwoordelijkheden ze kunnen krijgen in o.a. moeilijk bereikbare gemeenschappen”. Opnieuw zijn dit weer zeer opvallende uitspraken van de Vicaris van Christus, aangezien de Latijnse Kerk officieel nooit gehuwde (dus seksueel-actieve) priesters heeft gekend. De basisregel binnen de Kerk stelt, dat wijding en huwelijk mekaar uitsluiten. Dat was tenminste de praktijk tot aan het Tweede Vaticaans Concilie. We kunnen de onmogelijkheid van gehuwde priesters intussen onderzoeken aan de hand van de merkwaardige praktijk van het permanente diaconaat, dat sinds het Tweede Vaticaans Concilie “in ere” werd hersteld. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft in de constitutie Lumen Gentium de lof gesproken over de derde graad van de heilige Wijdingen; het diaconaat. In het Motu Proprio Sacrum Diaconatus Ordinem van paus Paulus VI uit 1967 wordt gezegd,…