De VS blijven op alle mogelijke manieren provocaties uitlokken als voorwendsel voor een oorlog tegen Iran

Goede Vrienden, Om misverstanden en verkeerde verwachtingen te vermijden geef ik nu enige toelichting op ons wekelijks schrijven. Onze berichten hebben over het algemeen vier delen: 1) We beginnen steeds met gebeurtenissen uit het leven van de gemeenschap Mar Yakub, die enerzijds als contemplatieve gemeenschap leeft, weliswaar in gezinsverband, anderzijds zo goed mogelijk de noden […]

Bij een volgende ‘rechts-populistische’ golf komen centrale bankiers in het vizier

Het politieke moment waarop de “losers” (95% van de Westerse bevolking ging sociaal-economisch achteruit omwille van globalisatie) hun ontevredenheid en achteruitgang met centrale bankiers in verband brengen, nadert. De politieke klasse in dienst van de heersende elites heeft de belangrijkste les van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 nog steeds niet begrepen: Het percentage van de […]

Sacramentsdag – over de H. Paus Pius X, de Paus van de Eucharistie

Vandaag is het Sacramentsdag, het feest van Christus die tot aan het einde van deze wereld bij ons blijft in Zijn Allerheiligste Sacrament. We willen even stilstaan bij een grote heilige, die een vurige vereerder en promotor van dit H. Sacrament was: de H. Paus Pius X, die ook wel de Paus van de Eucharistie […]

Mensenrechten versus burgerrechten

Op zoek naar dé ‘Vlaamse identiteit’ verscheen helemaal bovenaan de gegoogelde resultaten één of andere VRT-pagina waarop de publieke omroep claimt een bijdrage te leveren aan de ondersteuning en de versterking van dé ‘Vlaamse identiteit’. Wat die ‘Vlaamse identiteit’ dan inhoudt, wordt op de VRT-pagina niet vermeld. Wel maakt de VRT gewag van het “stimuleren […]

Het Werkdocument voor de Amazonesynode is vrijgegeven – op de agenda: gehuwde priesters en ‘aanpassen van de Mis aan de inheemse cultuur’

Maandag gaf het Vaticaan het werkdocument (ook wel het Instrumentum Laboris geheten) voor de Amazonesynode vrij, dat van 6-27 oktober in Rome zal worden gehouden. In dat 64-pagina lange document, dat de basis van de discussie zal vormen op de Synode, wordt onder meer gesuggereerd dat de lokale bisschoppenconferenties “de ritus van de Mis aanpassen […]

In Maria’s Licht – Zalige Priester Poppe

I. De Onbevlekte 1. Uitverkoren dochter van de Vader Het was in het begin der tijden: God die eeuwig is, overzag in één blik al de engelen, al de mensenscharen van alle tijden, alle eeuwen. Eén is er, die Hij aanschouwt met eindeloze goedheid; één is er die boven heel de schepping uitstraalt, zondeloos onder […]

Congregatie voor de Katholieke Opvoeding neemt standpunt in tegen genderideologie

Katholieke scholen moeten ouders ondersteunen bij het bestrijden van de nefaste gevolgen van de genderideologie, de notie dat genderperceptie (het feit dat men zich man of vrouw voelt) los staat van het biologische geslacht. Scholen moeten eveneens aan kinderen onderwijzen dat ieders geslacht biologisch bepaald en dus onveranderlijk is, als deel van Gods plan voor […]