Jongeren en Geloof

  Gisteren werden we door ‘Kerknet’, het portaal van de Katholieke Kerk in Vlaanderen, weer blij gemaakt met een dode mus. ‘Kerknet’ pakte uit met een bericht uit The Tablet waarin staat te lezen, dat de zogenaamde ‘Generatie Z’ – de jeugd tussen 18 en 24 jaar – “positiever staat tegenover het Christendom dan vaak […]

Nieuwe overste voor de Priesterbroederschap Sint Petrus

              Het algemeen kapittel van de Priesterbroederschap Sint Petrus, dat van 3 tot en met 18 juli wordt gehouden in het seminarie Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in Denton, Nebraska, Verenigde Staten, heeft pater Andrzej Komorowski gekozen tot algemeen-overste voor een periode van zes jaar. De pauselijke Commissie Ecclesia […]

Over afgoderij

De Mechelse Catechismus zegt over het Eerste Gebod: “Het eerste gebod van God gebiedt God alleen te aanbidden en Hem boven alles te beminnen.” God verbood de mensen een beeltenis te maken van een wezen in de hemel, op aarde of in de wateren: van één of ander dier of mens, om dit dan bóven […]

Vught is exemplarisch voor het debacle na het Tweede Vaticaans Concilie

  De gemeente Vught in Noord-Brabant (Nederland) is door de eeuwen heen een overwegend Katholiek dorp geweest. Tijdens en na de Reformatie moesten de Katholieken echter hun toevlucht zoeken tot de zogenaamde ‘schuilkerken’, gebouwen die van buiten niet als kerk herkenbaar waren, maar eruit zagen als een boerderij of schuur. In de Bataafse of Franse […]

Leo Lyon Zagami over het Vaticaan

Blikseminslag op het Vaticaan, 12 februari 2013, de dag dat de Paus zijn aftreden bekendmaakt. Leo Lyon Zagami is een Italiaanse aristocraat van Siciliaanse afkomst en Schotse verwantschap. Hij was lid van de beruchte loge P2 van Gelli die tentakels had tot in het Vaticaan en stapte er in 2006 uit. Sindsdien stelt hij de […]

België steekt inzake abortus Ierland voorbij

Vlak voor de parlementaire vakantie en midden de vakantie- en voetbalperikelen wordt op voorstel van de meerderheid in de Belgische regering de abortuswetgeving veranderd.  Zo hoopt men het voorstel zonder enige frictie als voldongen feit te laten bevestigen. Premier Michel heeft aangekondigd de abortuswetgeving uit het strafrecht te halen.  Daarvoor heeft hij de principiële goedkeuring […]

Mgr. Avenya: “Anti-christelijk geweld in Nigeria kan een nieuw Rwanda worden”

Een bisschop in Nigeria waarschuwde voor het gevaar van genocide voor Christenen in centraal-Nigeria, en beschreef het toenemende geweld door de Fulani-militanten als “etnische zuivering”. Bisschop William Avenya van Gboko vertelde Kerk in Nood over de groeiende vrees voor een genocide, terwijl er tot nu toe 492 mensen gestorven zijn en de Staat Benue, waar […]

Ter herinnering: “Priesteropleiding verdwijnt uit het Grootseminarie van het bisdom Brugge”

Na alle schandalen in het Grootseminarie van Brugge, met als hoogtepunt een pedofiele bisschop en datende, homofiele studenten, kon het natuurlijk niet anders, dan dat de priesteropleiding van Brugge opgedoekt zou worden en vanaf volgend academiejaar grotendeels naar Leuven verhuist. Het Grootseminarie, dat eigendom is van de Provincie, blijft nog wel in gebruik als vormingshuis. […]