Geplaatst in Actualiteit & Opinie Vaticaan en Wereldkerk

Nieuw zonnewonder op 13 oktober 2017 in Benin, Nigeria, tijdens Mariaal Congres

Duizenden waren op 13 oktober 2017 in Benin, Nigeria, getuige van een zonnewonder, nadat de bisschoppenconferentie het land had toegewijd aan het Onbevlekt Hart van…

Lees verder...