Geplaatst in Werkgroep Kerstening

Handcommunie en gehoorzaamheid

Ik heb reeds eerder geschreven dat de crisis in de Katholieke Kerk terug te brengen is naar een gebrek aan geloof in en eerbied voor…

Lees verder...
Geplaatst in Actualiteit & Opinie

De enorme impact van altijddurende aanbidding

Getuigenis van Patty Knap uit Long Island, New York (VS). Altijddurende aanbidding van het Heilig Sacrament werd ruim een jaar geleden geïntroduceerd in de parochie…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Kerstening

Over het ontvangen van de Heilige Communie

Enkele citaten “Ik zeg u dat ik geen voorstander ben van de H. Communie in de hand, noch beveel ik het aan.” ~Paus Johannes Paulus…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Kerstening

Eucharistisch mirakel van Santarem, Portugal, 1225

Rond het jaar 1225 leefde er een vrouw in Santarem, die zeer ongelukkig was met haar huwelijk. Ze was overtuigd dat haar echtgenoot niet van…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Kerstening

Staan of knielen?

Welke houding dienen wij aan te nemen tegenover het Heilig Sacrament? Blijven we rechtstaan of knielen we? Nog te vaak zie ik mensen, vaak gelovigen,…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Kerstening

Visioenen over de H. Mis – door God geopenbaard aan Pater Johannes Reus S.J

Inleiding over de begenadigde Pater Reus Pater Reus werd waardig bevonden het genaderijkste mysterie van ons geloof ongesluierd met zijn ziel te aanschouwen – dat…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Kerstening

Eucharistische mirakelen bewijzen Christus’ tegenwoordigheid – en toch geloven de mensen niet

Eucharistisch wonder van Lanciano. Doorheen de hele kerkgeschiedenis zijn er meer dan 150 Eucharistische mirakelen gebeurd, in alle hoeken van de wereld. En er blijven…

Lees verder...

700 jaar Sacrament van Mirakel in Hasselt

Op zondag 23 juli is er om 11u pontificale hoogmis in de Kathedraal. Om 19u is er Sacramentsprocessie van de Kathedraal naar de Virga-Jesse-basiliek. Van…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Kerstening

Eerbied en geloof tegenover de Eucharistische Jezus

Preek gehouden door Mgr. J. Gijsen bij gelegenheid van het jaarlijks Sacramentsfeest op donderdag 2 juni 1983 in de Basiliek van het Allerheiligste Sacrament te…

Lees verder...