Geplaatst in Actualiteit & Opinie Vaticaan en Wereldkerk

Waarom we ons in de oecumene met Protestanten niet mogen laten leiden door naïef sentimentalisme

Einde oktober vierden Protestanten in de Katholieke Kathedraal van St. Michiel en St Goedele te Brussel de 500ste verjaardag van de Reformatie en er zijn…

Lees verder...