Getuigenis van katholiek echtpaar: ‘Sterilisatie sneed ons af van Gods genade’

L.J. en Joan Helferty geloofden dat ze alle goede redenen hadden om anticonceptie te gebruiken in hun katholieke huwelijk. Maar toen begon alles uit elkaar te vallen. Hun verhaal, exclusief gepubliceerd op LifeSiteNews (en hier vertaald), is een van de beste getuigenissen over de geestelijke blindheid die volgt op de zonde van anticonceptie en over de genade van God die volgt op ware bekering.


“We realiseren ons nu dat toen we de eileiders afbonden, we ons gezin afsneden van veel van Gods genaden, leiding en bescherming.”

 

Zondag 10 december 2000. Rond 7:00 uur Een koude, heldere bewolkte zondagochtend. Ik was de eerste wakker en uit bed. Dat was normaal. Ik stak meestal de kachel aan en liet onze boerderij opwarmen voordat ik iedereen wakker maakte. De Mis was om 9:00 uur. Er zou net genoeg tijd zijn om zich voor te bereiden. We hadden elf kinderen, negen thuis en twee oudere bij postsecundaire instellingen.

Ik was deze morgen ingeslapen. We hadden dat weekend een nieuwe kachel geïnstalleerd en ik was uitgeput tegen de tijd dat we zaterdagavond klaar waren. Toen ik naar beneden ging naar de keuken op weg naar de kachel, zag ik een met de hand geschreven briefje op de tafel liggen, op de plek waar onze 15-jarige zoon Matthew gewoonlijk zat voor familiemaaltijden.

Nieuwsgierig keek ik naar de eerste regel.

“Tegen de tijd dat je dit leest, ben ik al dood. Hé, het is Matthew. Je vindt mijn lichaam in het voorste veld…”

Ik bevroor. ‘Niet mogelijk’, dacht ik. Deze jongen had alles voor hem in petto – briljant, attent, veel vrienden, … “Ok, dit moet een soort vreselijke grap of experiment zijn, want het is gewoon niet mogelijk.”

Ik rende naar boven naar zijn slaapkamer. Het bed was netjes opgemaakt. Er was niet in geslapen. Ik maakte mijn vrouw wakker en vertelde haar dat ze 911 moest bellen en naar buiten rende, zijn naam schreeuwend, in de hoop dat hij ergens zou zitten en zijn plan niet kon uitvoeren. Ik was te laat – slechts enkele minuten – hij had in één beslissende daad een jachtgeweer gebruikt.

Toen ik terugkwam met het hartverscheurende nieuws, telefoneerde mijn vrouw Joan terwijl ik vol ongeloof op de keukentrap zat.

Toen ze de telefoon opnam, kwam ze naar me toe en zei: “Het komt door de eileider.”

Ik kon niet geloven dat ze dat zei.

Nadat ons elfde kind was geboren, hadden we in het geheim geregeld dat Joan een tubale ligatie (sterilisatie waarbij eileiders worden afgebonden en eventueel doorgeknipt) zou ondergaan. We hadden het aan niemand verteld, omdat we altijd hadden beleden in overeenstemming te zijn met de leer van de Katholieke Kerk over het gebruik van de natuurlijke cycli om de omvang van je gezin te beperken, als er een ernstige reden voor was.

Female Sterilization – How Tubal Ligation is Performed ...
We leken de discipline te missen om dat voor ons te laten werken en we dachten dat we op het punt waren waar we moesten stoppen met het krijgen van kinderen, dus kozen we voor sterilisatie. We zijn allebei daarna gaan biechten, maar het sacrament kan je niet veel helpen als je geen berouw hebt en niet van plan bent om de schade die je hebt aangericht, te vergoeden.

De bedachtzaamheid en vrijgevigheid van onze parochiepriester, de politie, onze parochieleden, vrienden en onze begrafenisondernemer werden duidelijk zodra het vreselijke nieuws zich verspreidde en hielpen ons de komende dagen, weken en maanden te steunen. Het is onmogelijk om de impact te beschrijven die zelfmoord heeft op elk gezinslid, vooral de ouders en de naaste broers en zussen. Gelukkig gaf God ons in Zijn vrijgevigheid verschillende vertroostingen, waardoor we erop konden vertrouwen dat Matthews eeuwige redding verzekerd was.

Na de wake en de begrafenis raakte ik gedreven en probeerde ik te begrijpen hoe we onze zoon op zo’n vreselijke manier hadden verloren.

Image

Uiteindelijk werd het duidelijk dat Matthew in een diepe depressie was beland en dat hij naar muziek luisterde op zijn persoonlijke cd-speler die verder zou bijdragen aan zijn depressie en de ultieme oplossing zou bieden. Hij speelde ook gewelddadige videogames en een kaartspel genaamd ‘Magic: The Gathering’ met enkele van zijn vrienden. Maar … deze uitleg was onvolledig. Veel kinderen luisteren naar deze vreselijke muziek en spelen die spelletjes en hebben een deprimerend leven, maar ze plegen geen zelfmoord. Matthew maakte deel uit van een liefdevol gezin en we hadden niet eens gemerkt dat hij depressief was, totdat we terugkeken en enkele van de voor de hand liggende tekenen zagen.

Naarmate de maanden verstreken, bleef Joan volhouden dat de afbinding van de eileiders de verklaring was voor ons verlies van Matthew.

Ik was er niet van overtuigd.

Om de zaak op te lossen, besloten we onze voormalige geestelijke leider en familievriend, pater Jim Duffy van het Mariahuis, te bezoeken. Hij had ons geroepen op de dag van de dood van Matthew om gebeden en condoleances aan te bieden. Hij was perplex dat dit was gebeurd. Ik stemde ermee in dat ik zou accepteren dat de eileider de uitleg was, als vader Jim dat zei. Het was Goddelijke Barmhartigheidszondag, 2001. Toen we aankwamen bij het Mariahuis in Toronto – het is 4 uur rijden van ons huis – celebreerde pater Jim de H. Mis voor onze intenties in hun kapel, en daarna gingen we lunchen in een nabijgelegen restaurant en park.

Toen Joan hem vertelde dat ze een tubale ligatie had ondergaan, stopte hij met eten en zijn mond viel open.

Hij legde ernstig uit dat onze ervaring eenvoudigweg het opnieuw vertellen van de verhalen van het Oude Testament was. Toen het Joodse volk afdwaalde van de wegen van God, toen ze Zijn leer verwierpen, ervoeren ze lijden en verlies. Toen ze hun fouten beseften en zich tot God keerden, werd hun leven hersteld.

Ik was kapot.

Maar ik wist dat pater Duffy, een vrome en heilige priester, met tientallen jaren ervaring, ons niet zou misleiden. Tijdens de rit naar huis besloten we een omkering van de tubale ligatie te regelen en deze zonde opnieuw te belijden, deze keer met echt berouw.

We realiseren ons nu dat toen we de eileiders afbonden, we ons gezin afsneden van veel van Gods genaden en leiding en bescherming. We waren blind. Matthew was degene die het meest leed, en we merkten het niet eens. We zijn ervan overtuigd dat als we in Gods orde hadden geleefd, ofwel de perfecte storm van omstandigheden en gebeurtenissen die Matthew zo snel in zo’n diepe depressie stortten, niet zou hebben plaatsgevonden of dat we de ernst van zijn toestand zouden hebben opgemerkt en hem zouden kunnen redden .

Sinds de omkering en belijdenis van die zonde is ons gezin enorm gezegend. Er zijn nog veel uitdagingen, maar een oprechte poging om binnen Gods bevel te leven, biedt geestelijke bescherming en gemoedsrust die we dierbaar koesteren.

Na de omkering van de tubale ligatie hoopten we op meer kinderen, maar elke zwangerschap eindigde in een miskraam. We hebben geaccepteerd dat wanneer je met de natuurwet knoeit, dit natuurlijke gevolgen heeft. Negentien jaar later zijn verschillende van onze kinderen getrouwd en hebben we momenteel bijna 20 kleinkinderen. Eén van onze zonen is een priester en een van onze dochters is een zuster. Al deze dingen brengen Joan en mij grote vreugde.

De gevolgen van onze zonde waren ernstig, maar God heeft ons leven op wonderbaarlijke wijze hersteld. Deo Gratias!

We hopen dat we door onze ervaring te delen anderen zullen helpen de zonden te vermijden die verband houden met kunstmatige anticonceptie en sterilisatie. We hebben geleerd dat Gods weg de beste manier is, ongeacht hoe moeilijk het op dat moment ook lijkt. Neem de leringen van de katholieke kerk over gezinsplanning in Humanae Vitae in acht. De dood van onze zoon op 10 december 2000 was de ergste dag van ons leven. Goddelijke Barmhartigheidszondag in 2001 was inderdaad de dag waarop ons leven werd hersteld.

Origineel gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica

identicon

Auteur:dmji

46 commentaren op “Getuigenis van katholiek echtpaar: ‘Sterilisatie sneed ons af van Gods genade’

 1. Afgezworen afgoderij:

  Ik snap dat het gemis van de afgod
  die ik al nooit echt bezat
  pijn blijft doen
  obsessief
  deze leeft ‘met’ mij
  en ligt ‘s nachts naast mij
  doodstil.

  Op zondag in de mis kus ik op de wang
  de ‘vredeswens’.
  De afgod is een mens
  die ik overtrok met zilver en goud.
  Te horen dat ik haar niet waard ben
  uit die stomme mond
  doet me beseffen
  dat ik toch niet goed rekende
  voordat ik een toren ging bouwen.

  Ik zie anderen die een goede relatie hebben
  zelfs met torens van hout
  en het niet als afgoderij ervaren.
  Maar ik ben alleen op aard.

  Te horen dat mijn ontdekking juist voor het grotere geheel helpt, helpt niet.
  De afgod brandt in mij als een vuur van weleer.
  Een pijnlijke herinnering.

 2. God heeft het leven gewild, we mogen het niet zomaar afsnijden, schone getuigenis.

 3. Wie het bovenstaande voor waarheid aanneemt, moet dan ook verder consequent zijn, en zich nooit laten inenten, opereren noch medicijnen innemen. Geen zinnig mens echter zal die laatste wondermiddelen óók vanwege de Schepper als mogelijkheden aan de Schepping meegegeven aan zichzelf en kinderen willen onthouden. De conclusie moet dan hier ook zijn: we hebben hierboven te maken met het zoeken van ZIN die er niet is. Met bijgeloof, angsthazerij, hocus pocus. God – de Vader van Jezus Christus – is niet zo als men hier ten onrechte meent, en werkt niet zo. Men zou het Nieuwe Testament van de H. Schrift daarom eens wat beter moeten lezen en overwegen alvorens met dwaasheden de publieke ruimte in te gaan. Onze onderbuik kan en mag niet het hoogste en laatste woord krijgen. Fides en Ratio horen bij elkaar!

 4. @Basilius minor
  Sorry, maar U raaskalt. Heeft U slecht geslapen? Dit is al Uw 2e reactie vandaag, die nergens op slaat.

  sterilisatie = het weghalen van ’n geschenk.
  Dat is absoluut ten tegenovergestelde van het áánnemen van ’n geschenk, zoals inenten, opereren en medicijnen.

  1. Geachte P.Derks,

   Het zou mooi zijn als de sprekende Kerk ook aanspreekbaar is inzake de rafelranden.

   m.v.g. MJ

 5. Zonde is zonde. Sterilisatie is het verminken van het eigen lichaam, en is zonde – het getuigenis van deze mensen toont dit klaar en duidelijk. Wil men geen kinderen? Onthouding ofwel het door de Kerk gedoogde NFP of de “kalendermethode”. De rest is uit den boze.

  1. Indien uw oog door een voorwerp of vloeistof o.i.d. ernstig beschadigd is, kan het noodzakelijk worden om dat oog te verwijderen teneinde verdere ontsteking enz. tegen te gaan. Hetzelfde geldt voor andere organen zoals bijv. uw ontstoken blinde darm. Laat u dat beschadigde oog of die ontstoken blinde darm verwijderen, dan laat u uw lichaam verminken met een hoger goed doel: uw lichamelijke gezondheid i.c. uw leven beschermen.
   In het verlengde hiervan heeft Jezus ooit bepleit: geef geen aanstoot en terg medemensen niet. Daarom:’Geeft uw hand of voet u aanstoot, hak ze af en werp ze van u weg; het is beter voor u verminkt of kreupel het Leven binnen te gaan, dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwig vuur te worden geworpen. Geeft uw oog u aanstoot, ruk het uit en werp het van u weg; want het is beter voor u met één oog het Leven binnen te gaan, dan in het bezit van twee ogen geworpen te worden in het vuur van de hel.” (Mat. 18, 8-9) ‘Verminking’ van het lichaam is dus niet in alle gevallen moreel verwerpelijk. U ziet, met de Schrift kan men meerdere kanten op!
   Indien dus een gezinssituatie voltooid is (d.w.z. wanneer de reeds bestaande leden dreigen te gaan lijden onder de toenemende krapte aan gezonde ruimte en middelen in de brede zin des woords) dan is het aan de ouders om te bepalen en volstrekken wat in hun situatie het best past, moord e.d. natuurlijk uitgesloten. Niemand moet zich immers ongelimiteerd voortplanten als konijnen. Niemand, zelfs geen zielzorger mag daarin treden, en ons gaat de te nemen actie niet aan.. De concrete gelovige echtelieden maken hun keuze graag zelf in samenspraak met God, Christus, Maria. Sterilisatie of vasectomie kunnen dan ook een optie zijn, en hoeven van de Schrift nergens categorisch te worden buitengesloten! De Geest van Christus maakt vrij, en wie daarin blijft heeft eeuwig leven, heeft de apostel Paulus in zijn Galatenbrief ons mensen krachtig voorgehouden. De fundamentalistisch gevolgde Wet daarentegen heft de dood niet op! Ware dat anders dan is Christus voor niets gestorven.

   1. Kinderen zijn geen ziekte die bestreden moet worden. U bent een werkelijk obscene mens.

    Walgelijk.

    1. De diepten van huichelarij die mensen zoals Basiel de vrijmetselaar (met of zonder schort) manifesteren, blasfemisch de Naam van Christus inroepend voor de meest satanische, duistere zaken, tonen de gradatie van ontaarding waartoe de uitdoving van het bovennatuurlijk geloof leidt.

     Wat gaat de volgende lading excrement zijn die u uit uw verdorven geest gaat tevoorschijn toveren, Caiaphas minor? Een bewering dat het “volledig christelijk” zou zijn om zwarte missen bij te wonen?

   2. De Katholieke Kerk leerde ALTIJD (recent: Paulus VI (Humanae Vitae!) en Johannes Paulus II) dat seksueel verkeer binnen het huwelijk moet geschieden en moet openstaan voor nieuw leven. Ons lichaam behoort ons niet toe, maar is een geschenk van God en een Tempel van de Heilige Geest (waar de H. Geest zou moeten in wonen, en niet de Satan). Indien wij gaan prutsen aan ons lichaam (en een kapotte voet amputeren is wat anders dan sterilisatie) dan spelen wij voor God, omdat deze verminking van het lichaam niet gericht is op het vermijden van zonde, zoals het citaat dat u geeft. Indien uw oog u tot zonde brengt, ruk het uit, zei Christus. Maar sterilisatie leidt net tot zonde, omdat men de seksualiteit loskoppelt van het door God ingestelde doel ervan: zorgen voor nageslacht. Als men dát doorknipt, dan knipt men – zoals het echtpaar getuigt in het artikel – de banden met God door. Indien men artificiële contraceptie toepast (en sterilisatie valt daaronder in de Kerkelijke Leer), dan verwordt de partner tot louter een “seksobject” of een “lustobject”. Dat is geen vrijheid, maar slavernij. Zoals ik reeds zei is de enige optie bij een “voltooid” gezin onthouding: men kruipt gewoonweg niet meer op elkaar en men vergeestelijkt het huwelijk; en als dat niet lukt: de NFP of de kalendermethode met gemeenschap op de onvruchtbare dagen (dit is nog net toegelaten door de Kerk). En ik ben gehuwd en vader; ik weet dus waarover ik spreek.

    U bent duidelijk niet katholiek, want u weigert het Kerkelijk Leergezag aux serieux te nemen. Daarom heb ik één woord voor u: bekeer u!

    1. Wij spelen liever de bal dan op de man! Misschien kunt gij zo’n houding ook eens overwegen tijdens uw gebed of in uw bed.

     Heren, openstaan voor nieuw leven is iets geheel anders dan moeten accepteren dat elke huwelijksgemeenschap ook een kind oplevert. Mensen zijn geen konijnen of varkens in een fokbedrijf t,b,v, vleesproductie i.c. voor kanonnenvoer. Seksualiteit bestaat ook voor de rk kerk niet louter om kinderen te verwekken! U dient dus niet alleen te kijken naar wat ONgeoorloofd is. Christen-zijn gaat om leven in de Geest van Christus, en niet om het naleven van mathematische regeltjes door mensen uitgedacht om mensen de maat te nemen in bijv, de biecht. “Als ge uw heil in de Wet zoekt, hebt gij met Christus gebroken, hebt gij de genade verbeurd’, zegt de apostel Paulus in zijn brief aan de Galaten, “Het komt niet aan op besnijdenis of onbesnedenheid maar op de nieuwe schepping.” Niet de Wet rechtvaardigt ons, maar het geloof in Jezus Christus. “De hele Wet is vervat in dit éne woord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. ( ) leef naar de Geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren. ( ) de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid.” Leven in de Geest van Christus, dáár komt het dus op aan als we nu en wellicht later het ware en eeuwige leven deelachtig willen worden! Zoek dus te voldoen aan de Geest van volmaaktheid, maar hou de grenzen van het maakbare in uw barmhartige oog!
     Zie ook de “Katholieke moraaltheologie” van p. Dr. Heribert Jone O.F.M. Cap. “voor Nederland en België bewerkt naar de 11e Duitsche uitgave door p. Dr. Hubertus van Groessen O.F.M. Cap. e.a. Uitg. J.J. Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1940, derde druk, pag. 758 e.v.: “749 ARTIKEL 2, De huwelijksomgang,
     paragraaf 1: Geoorloofdheid:
     I. De huwelijksgemeenschap is geoorloofd, wanneer zij gebeurt om kinderen te verwekken of om een ander geoorloofd motief.
     Geoorloofde motieven zijn: bevordering der echtelijke liefde, herstel van vrede, vrijwaring van zondige voldoeningen bij zichzelf, of bij de andere partij enz. – De huwelijksgemeenschap blijft geoorloofd, ook wanneer het zeker is, dat zij geen gevolgen kan hebben, bijv. wegens ouderdom of onvruchtbaarheid, of wanneer bij de vrouw de eierstokken of de baarmoeder of beide zijn weggenomen” (i.c.) “wanneer bij een man de testikels zijn weggenomen.”
     “’t Is dagelijksche zonde de huwelijksdaad te stellen alleen om het genot met uitsluiting van elk ander geoorloofd motief. (Alsof genot ooit te scheiden is van de wens om de echtelijke liefde te bevorderen c.q. herstel van vrede te bewerkstelligen. Genot enz. moet dat immers realiseren! zegt B.m.) Maar stelt de auteur:”Gewoonlijk doet de biechtvader echter ’t best om de goede trouw der echtgenooten in dit punt niet te verstoren.”
     Aankomen met regels is dus doodzonde indien men de omstandigheden waarin gehandeld moet worden niet eveneens én grondig in zijn overwegingen betrekt. De kerk is daarom altijd een leeuw op de preekstoel, maar een lam in de biechtstoel omdat ze weet van het menselijk tekort en de wereld die schreeuwt om ook verlost te worden. Maar wee gij die het mensen extra en onnodig moeilijk maakt om het rijk der hemelen binnen te gaan. Jezus noemde hen witgepleisterde graven, ofwel hypocrieten: wat zijzelf niet kunnen, dat eisen ze helaas wel van anderen. (Mat. 23) Misschien moet gij u ijveraar ook maar eens goed voor ogen houden: mens, wie zijt gij zelf?

     1. Caiaphas minor,

      Wie zich probeert aan te praten dat de huwelijksdaad niet onlosmakelijk procreatie als doel heeft leeft in een valse realiteit. Net zoals de farizeeërs eertijds altereert u de Natuurwet om uw verdorven geest tevreden te stellen [Marc. 7, 9-13].

      Het is pure huichelarij om de Naam van Christus in te roepen in uw strijd tegen Christus en de natuurorde, maar dat het internet overloopt van huichelaars is geen nieuws.

      Er zijn geen mannen die zich in gedachten afvragen hoe het toch mogelijk is dat “per toeval” hun vrouwen herhaaldelijk zwanger worden na de huwelijksdaad. Absurd om de procreatieve functie ervan te loochenen, en het is diezelfde geest van realiteitsondermijning die de samenleving in de chimerische nachtmerrie van het transgenderisme gestort heeft.

      Voor rechtschapen mannen zijn zwangere vrouwen trouwens een prachtig en wonderlijk iets. Een wezen dat een ander levend wezen in zich draagt en voedt; het is verheven schoonheid die de mens herinnert aan God Die levenskracht geeft aan Zijn schepselen, en het is één van die dingen voor de verdediging waarvan mannen naar het slagveld trekken om er te sterven voor hun vaderland. Alleen perverse geesten die de duivel als vader hebben conspireren daar hatend tegen.

      Delg uw vernietigingszucht jegens al wat goed, schoon en eerbaar is en doe boetvaardigheid.

      1. Niks vernietigingszucht; u moet goed leren lezen en geen grote keel opzetten als een klein kind dat zijn zin niet krijgt!

       Het door mij aangehaalde kath. moraaltheologieboek van p. Dr. Heribert Jone O.F.M. Cap. had een ‘Approbatio Ordinis’ d.d. 13 nov. 1939 verkregen te Rome van de Min. Gen. O.F.M. Cap. Fr. Donatus A Welle en Het ‘Imprimatur’ van Dr. Jos. Keulers, Libr. Cens. te Roermond d.d. 15 Jan. 1940, en is derhalve een gezaghebbend boekwerkje vanuit de rk kerk en geen uitvinding van o.g. En wat zegt paragraaf 1 van Artikel 2 over de geoorloofdheid? Lees zelf hierboven! Zoek het desnoods op in de bibliotheek. Kom dan met goede argumenten om die tekst en mijn woorden tegen te spreken en ik zal uw gelijk bevestigen indien ik overtuigend fout zit.

       Indien u gelijk zou hebben met uw stelling dat het huwelijksgebruik altijd onlosmakelijk procreatie tot doel zou moeten hebben, dan moet u ook consequent zijn en alle andere methoden ter voorkoming van een zwangerschap (‘voor het zingen de kerk uitgaan’, de methode Billings, de temperatuurmethode enz. enz.) dienen af te wijzen, want immers ook uw vermeende natuur der dingen misleidend c.q. omzeilend, maar daar hoor ik u niet over. Of komt het woord consequent niet voor in uw vocabulair?

       Bovendien vind ik uw standpunt elitair om niet te zeggen hautain. Het is prachtig als u gehuwd kunt leven terwijl u en uw echtgenote afzien van de huwelijksgemeenschap. Idealer kan bijna niet. U vergeet echter dat niet alle mensen dezelfde geestelijke begaafdheid hebben als u en uw vrouw, noch dezelfde of betere voldoening vinden in het sociale leven plus de arbeidswereld die u beide beschoren zijn. Door uzelve tot norm voor alle andere mensen te verheffen, treft u natuurlijk weer de jongste, de armste en minst begaafde mensen als eerste recht in het hart. Zij kunnen echter in hun situatie vaak helemaal niet wat u kan, en hebben dus ook andere methoden nodig om niet dieper in de wereldse ellende te geraken door zich onbeperkt onbeschut voort te planten van de weeromstuit. En daarbij denk ik ook aan al die materieel en geestelijk nog arme mensen in Derde Wereldlanden. U kunt hen dan wel opleggen dat ze zichzelf moeten beheersen enz., maar wat hebben die mensen anders dat zin in en aan het leven geeft dan regelmatig bij elkaar kruipen en de liefde bedrijven? U heeft gewoon veel te gemakkelijk oordelen vanuit uw luie stoel! Wie bent u dus überhaupt om anderen sexueel plezier en genot te ontzeggen namens uw kerk? Heeft u zich wel eens verplaatst in hun situatie? Nee, uw zijnswijze bepaalt blind uw zienswijze, en dat wijst op een tekort aan geestelijke ontwikkeling en rijpheid c.q. wijsheid. Dat kan echter altijd nog worden ingehaald.

       Toch ook Matteüs 23 maar eens goed gaan lezen en overwegen kan beslist geen kwaad, zou ik willen voorstellen, want u zit veel te hoog te paard als bevoorrechte blanke man uit het westen, en mist helaas nog de noodzakelijke empathie, barmhartigheid, zelfkennis en wijsheid welke voorwaarden zijn voor rechtvaardig oordelen en vreedzaam samenleven wereldwijd!

       1. Het boekwerk waarnaar u verwijst komt uit de twintigste eeuw, de eeuw van het modernisme dat door uw meesters, schortdragende huisknechten van occult Juda, onder de katholieke clerus verspreid werd gelijk een slang zijn venijn in de aderen van organismen injecteert. Het scheiden van de huwelijksdaad en de intentie tot procreatie werd in het verleden steeds als een zonde tegen de kuisheid afgewezen, en ook “natuurlijke familieplanning” is een nieuwigheid die vreemd is aan de geest van de heilige kerkvaders.

        Men gaat trouwens niet dood van onthouding; er is geen fysieke noodzaak ter overleving om iemand van het ander geslacht beschikbaar te hebben om zelfzuchtige driften op bot te vieren. Een man die nog niet geleerd heeft zich te beheersen is een uit de kluiten gewassen puber. Met de bovennatuurlijke gratie van God is het mogelijk voor mannen en vrouwen om moreel te leven, en die gratie is beschikbaar voor iedereen, ook al sluiten zich er velen voor. Het aardse is trouwens tijdelijk en gaat voorbij; het leven van de zonen van Adam op aarde is slechts een proeftijd die op de juiste wijze doorstaan moet worden om uiteindelijk via de dood de hemelpoorten binnen te kunnen gaan.

        Achter al dat arrogant geblaas van u zit er niks van solide argumentatie, maar wel een persistente onwil om u aan te passen aan de wil van God in plaats van te betrachten de wil van God aan te passen aan uw obscene hersenkronkels. Ketters zoals u handelen altijd vanuit het “non serviam” van de gevallen engelen, en nooit vanuit authentieke rationaliteit. Leer nederigheid, en leer subordinatie tot de Schepper van alles wat is. Daarvoor is het nodig dat u het narcistisch individualisme en de navelstaarderij van u afwerpt die u van de maçonnieke loges heeft overgenomen. God haat de daden der Nikolaïeten [Apoc. 2, 6].

        Dat ik als Germaans-blanke mens bevoorrecht zou zijn heb ik nog niet gemerkt, lid zijnde van de meest gehate volkerenfamilie in de wereld. Ik ben God echter wel dankbaar een afstammeling te mogen zijn van het glorieus blond, langschedelig ras, want ik bemin mijn volk, mijn stam, mijn voorvaderen en de legitieme erfschat die zij aan hun kroost doorgegeven hebben. Ik heb het recht en de plicht om mijn eigen stam te beminnen zoals negers en Aziaten het recht en de plicht hebben om hun eigen stammen te beminnen. U, echter, klinkt als een negrolatrische rasverrader van Antifa met uw belachelijke bewoording van “bevoorrechte blanke man uit het westen”.

     2. Ik citeer uit de Kerkelijk goedgekeurde geschriften (imprimatuur) van de Italiaanse zienster Maria Valtorta, waarbij zelfs Paus Pius XII de verspreiding goedkeurde en wenste te bevorderen:

      Jezus spreekt over het Sacrament van het Huwelijk (let vooral op de vetgedrukte delen), 1944:

      […] “De Engel zei tot Tobias: “Ik zal u leren wie diegenen zijn waarover de duivel macht heeft”. In waarheid zeg Ik u dat er echtgenoten zijn die reeds onder duivelse macht staan vanaf het ogenblik van de huwelijksinzegening of zelfs vroeger. Er zijn er die gedreven worden door oneerlijke en valse beweegredenen gesteund op egoïsme en zinnelijkheid een partner kiezen om het huwelijk aan te gaan. Niets is heilzamer en heiliger dan twee die zich oprecht beminnen en verenigen met het doel het menselijk ras voort te zetten en zielen te schenken aan de Hemel. De waardigheid van de man en vrouw die vader en moeder worden moet alleen onderdoen voor de waardigheid van God zelf. Zelfs is de koninklijke waardigheid er niet aan gelijk, omdat een koning, ook al is hij de wijste op aarde, niets anders doet dan zijn onderdanen besturen. De ouders integendeel trekken Gods blik op zich en ontrukken aan Zijn blik een nieuwe ziel die ze omhullen met het lichaam dat uit hen wordt geboren. Ik zou bijna kunnen beweren dat op dat ogenblik God zelf hun ondergeschikte is, omdat Hij aan hun rechtschapen liefde, die zich verenigt om aan de Aarde en de Hemel een nieuwe bewoner te geven, gehoor geeft en ogenblikkelijk een nieuwe ziel schept.

      Zo gij meer nadacht over hun macht die door God onmiddellijk wordt ingewilligd! De Engelen zelf moeten voor die macht onderdoen. Ook zij staan, evenals God, prompt klaar de daad van de vruchtbare echtparen bij te treden en zich als bewaarder ten dienste te stellen van het nieuwe schepsel. Maar zoals Rafaël zegt: “Menigvuldig zijn zij, die de huwelijksstaat op zodanige wijze omhelzen, dat ze God uit hun hart en geest verbannen om zich over te geven aan de zinnelijkheid en zo terecht komen in de macht van de duivel.” Bestaat er wel een verschil tussen het bed van de zonde en dat van twee gehuwden die het zingenot aanvaarden, maar het nakomelingschap weigeren? Laten we geen opportunistische woorden en leugenachtige redeneringen gebruiken. Het verschil is wel zeer klein. Wanneer wegens ziekte of onvolmaaktheid aangeraden of toegestaan werd geen kinderen voort te brengen, moet men zich de steriele genoegdoeningen ontzeggen die niets anders zijn dan de bevrediging der zinnen. Indien er integendeel geen enkele factor is die de voortplanting in de weg staat, waarom maakt gij dan van de natuurlijke en bovennatuurlijke Wet een immorele daad, door ze uit haar verband te rukken? Weet te leven als kuise echtgenoten en niet als wellustige apen, wanneer er een eerlijke beweegreden aanwezig is om u een groter kroost te ontzeggen. Hoe wilt gij dat Gods Engel over uw huis waakt, wanneer gij er een hol van zonde van maakt? Hoe wilt gij Gods bescherming ontvangen wanneer gij Hem verplicht Zijn blik vol afschuw van uw bezoedeld nest af te wenden? […] De Engel onderricht aan Tobias dat de daad, voorafgegaan door het gebed, wordt geheiligd en gezegend met de ware vreugden en met een kroost. Zo zou het moeten zijn: naar het huwelijk toegaan, de ogen op God gericht, gedreven door ’t verlangen naar een kroost. Want dat is de doel van de menselijke verbintenis. Elk ander doel is een onterende zonde voor de mens als redelijk wezen en kwetst de ziel, tempel van God, die verontwaardigd vlucht.” […]

      Lees het hele stuk hier: https://cruxavespesunica.org/2016/09/18/jezus-spreekt-over-het-sacrament-van-het-huwelijk/

      Uit: Jezus zelf geeft onderricht voor deze tijd – Geschriften van Maria Valtorta, uit de schrijfboeken van 1943 en 1944- Deel I, Centro Editoriale Valtortiano, ISOLA-del-LIRI. Italia. 1987

 6. @Theudmer + @Dekee Michaël,
  Beiden bedankt voor Uw reacties.

  @Basilius minor is niet serieus te nemen: hij predikt ’n ‘leven’ van de dood. Dit toont zijn innerlijk. Hij is van binnen dood. Wat hij hier doet op deze site, is zuiver toneelspel.
  Zijn spel lijkt veel op die van een coke-verslaafde, die op het laatst van z’n leven probeert om zoveel als mogelijk anderen net zo verslaafd te maken als iezélf is.

  Tenzij hij serieus vraagt om voor hem te bidden (of tijdens de laatste seconden van zijn aards leven écht spijt krijgt), wacht hem na dit kort aards leven ’n verschrikkelijk leven na de aardse dood. En dát leven duurt eeuwig. En eeuwig duurt lang, zéér lang.

  1. De onfeilbare paus Derks heeft weer eens een dogma verkondigd Alleluja!

 7. @Mjedine, de sprekende kerk zijn wijzélf, dus ook inzake rafelranden.
  Rafelranden heeft iéder van ons, zelfs compleet afgescheurd, losgescheurd enzovoorts.
  Wij worden pas volwassen, als wij de nodige scheuren hebben oplopen en onherstelbaar lijken (lijken is niet hetzelfde als blijken).

  Blijkbaar heeft U ergens diepgaande spijt van.
  Spijt is het begin van herstel. Maar zet dat herstel wél correct voort: zoek ’n goede priester (= iemand die de Hostie dié eer geeft die Hem toekomt) + stort Uw hart uit in een persoonlijke biecht bij diezelfde priester + ga Jezus werkelijk regelmatig bezoeken zin in zijn aardse huis (= de kerk).

  God lijkt op de mensen; Men kan ook zeggen: mensen lijken op God.
  Dus, wees er zeker van, dat Jezus het heerlijk vindt, als U Hem komt bezoeken.
  U zult bemerken, dat U de juiste mensen zult tegenkomen.
  Veel succes en onder voorspraak van ons aller Moeder Maria, wens ik U en de eventueel Uwen Gods rijkste Zegen.

  1. Dat is aardig van u heer/mw P Derks, de RKK die ik zeer breed kon ontmoeten van progressief tot behoudend sprak in haar magistrale leden maar hielp niet om een aangevochten huwelijk goed te houden/krijgen. Wat u aanraadt deed e n doe ik, maar dat maakt niets meer goed. Het is al sinds2001 uitzien naar de dood die de situatie zoals deze werd te be-eindigen.

   Tevens heeft het episcopaat van de RKK ons al 10 weken zonder communie in een interdict achtige situatie gebracht. En de meer dappere priesters zoals van FSSPX zijn ook stil.

   Ik stel uw reactie zeer op prijs. Nog liever zou ik er met Sint Paulus over spreken. Over wat hij precies wilde zeggen in de beginverzen van: 1 Kor 7

 8. @mjedine,

  Wat U meegemaakt heeft, klinkt mij zeer bekend in mijn oren. De gehele geesteliikheid is verzakt. Zelfs als goed bekend staande priesters, zusters en broeders en zelfs goede bisschoppen durven zich niet te branden een bedreigde huwelijken.

  Mijn advies aan U:
  raak niet in paniek; accepteer de situatie en bid daarvoor;
  leef verder gewoon Uw eigen leven;
  blijf in God vertrouwen en blijf naar de kerk gaan.

  Dit alles een moeilijke weg en U zult vaker denken: heeft God mij in de steek gelaten?
  Toch zult U bemerken, dat God U werkelijk draagt op Uw weg.

  Ieder mens draagt zijn/haar eigen kruis. Een kruis dragen, is nóóit leuk. Maar draag dat kruis op aan voor Jezus (dan heeft Hij weer iets minder te dragen.

  Ik heb ooit geleerd het volgende geleerd (vergeef mij, als ik fout zit):
  Het beste voor een man = geen seksuele omgang met ’n vrouw +
  het beste voor een vrouw = geen seksuele omgang met ’n man.)

  Wie daaraan niet kan voldoen, dan is de 2e beste keus:
  voor ’n man omgang met één vrouw, zijn eigen vrouw
  voor ’n vrouw omgang met één man, haar eigen man.

  vers 5:
  Mijn moeder legde mij ooit uit, dat goede priesters haar in haar jeugd hebben geleerd, dat het niet goed is als een vrouw haar man seksuele omgang met haar ontzegt. Dit, omdat het de man zelfs zó onzeker kan maken, dat hij letterlijk niet meer in staat kan zijn tot geslachtsgemeenschap.
  (’n vrouw hoeft slechts te ontvangen, terwijl de man de prestatie leveren moet.)

  1. Als iets u niet zint, als u geen steekhoudende argumenten hebt, dan speelt u steevast op de man i.p.v. van op de bal. Kinderachtig gedrag is dat, hetgeen pensionado’s als u en o.g. geheel niet past. Het is als man ook wel erg handig om de zaak zo uit te leggen als u doet, en u daarbij tevens te verschuilen achter uw moeder, terwijl u gewoon uw eigen mening geeft. Dat is laf, want wee je gebeente dat men er iets van zegt, want dan komt men aan uw moeder. U geeft uw uitspraken zo een intimederende lading, en dat is ongepast!

   Heeft u van MeToo dan helemaal niets geleerd? U pleit zich (i.c. mannen) hier n.l. ongegeneerd vrij van zelfdiscipline en van de plicht acht te slaan op de geestelijke/psychische gezondheid van een vrouw i.c. de echtgenote. Dat is onaanvaardbaar. Altijd! Nee is nee, ook als een vrouw i.c. de echtgenote het zegt. Niets verplicht u om (in uw woorden) als man te “presteren” en daarvoor het bezielde lichaam van een ander te gebruiken, als object. Ik vermoed dat het volgen van de rigide kerkelijke afwijzing van zelfbevrediging (gebaseerd op fundamentalistische uitleg van enkele Bijbelteksten!) u hier parten speelt.

   De katholieke moraaltheologie van VOOR het door u en uw kompanen zo verachte 2e Vaticaanse Concilie, geeft weliswaar aan: “Men is op zware zonde verplicht het huwelijksgebruik toe te staan wanneer de andere partij ernstig-gemeend daarom vraagt, vooral als er bovendien gevaar van onzuiverheid (bedoeld is bijv. zelfbevrediging, b.m.) bijkomt of het althans veel moeite kost om de bekoring te overwinnen” maar somt ook ZES redenen op die ontslaan van die verplichting:
   1) bij echtbreuk der andere partij;
   2) als de man geen zorg draagt voor het onderhoud van vrouw en kinderen (Uiterste armoede evenwel kan per accidens tijdelijke onthouding wel eens tot plicht maken.);
   3) als de vragende partij het gebruik van haar verstand mist (een krankzinnige of dronken persoon zijnde, b.m.);
   4) als het vragen van de huwelijksplicht overdreven is;
   5) als er groot gevaar dreigt voor gezondheid of leven (Enkele jaren terug was er een bisschop in Afrika die het leven van gehuwde vrouwen ernstig in gevaar bracht door te dreigen met dat zij niet toegelaten zouden worden tot het eeuwig leven indien zij hun promiscue echtgenoot met hiv niet tot de huwelijkssponde toelieten of het gebruik van een condoom eisten als ze sliepen met hun met hiv besmette man; collega bisschoppen weigerden de man tot de orde te roepen. Dat is ronduit misdadig: willens en wetens jaagt men vrouwen zo de dood in. Bovendien is het onchristelijk: God stelt men niet op de proef of voor het blok om in te grijpen. Zie Mat. 4, 7. b.m.);
   6) als het belang der ziel aldus vordert” (bijv. als men de gelofte van kuisheid heeft afgelegd ( ) tenzij de andere partij om huwelijksgemeenschap vraagt en in gevaar van onzuiverheid verkeert)”

   Zoals door mij eerder betoogd: u moet niet alleen kijken naar de Wet of hoofdregel, maar ook naar de concrete situatie waarin mensen verkeren, en de uitzonderingen op de Wet c.q. hoofdregel die daarvoor geldend zijn. Heus de Kerk is nooit zo onbarmhartig als u en uw medestrijders aan de dag leggen: er zijn altijd “kleine lettertjes” (net zoals bij andere contracten/polissen) ofwel uitzonderingen, want men wil de mensen eerder dienen dan ontmoedigen door te overvragen in de concrete situaties van alle dag, die wij buitenstaanders nu eenmaal niet kennen noch kunnen over- en doorzien. De mildheid van biechtvaders mogen wij best ook wat meer onszelf eigen maken alvorens we in de publieke ruimte meedogenloze barrières opwerpen op weg naar de zaligheid en of harde, abstracte oordelen vellen!

   U mag gerust idealen hebben en uitdragen, maar u dient wel rekening te houden bij uw oordelen met de realiteit dat niet alle mensen in dezelfde geestelijke en materiële positie verkeren als uzelf. Bovendien hebben we ook te maken met een maatschappij die helemaal niet ingericht is naar uw ideaal mens- en wereldbeeld. Enige compassie met concrete mensen hier en nu, zou u dus bepaald niet misstaan!

 9. aanvulling:
  beginverzen van: 1 Kor 7:
  Het beste voor een man = geen seksuele omgang met ‘n vrouw +
  het beste voor een vrouw = geen seksuele omgang met ‘n man.)

  1. Dit mag men niet een-op-een zo maar transponeren naar het hier en nu. Zou eenieder dat toch doen en er gehoor aan geven, dan is de mensheid zo uitgestorven!
   Het gaat bij Paulus om “zijn situatie” en dat is er een waarin het spoedig einde der tijden
   en de spoedige komst van de Messias nog verwacht werd. Twee zaken die echter niet uitkwamen, en het vroege christendom en de kerk ernstig in verval deed geraken tot het monnikendom (in het spoor van heilige kluizenaars als Antonius e.a.) nieuw elan bracht in de vierde eeuw A.D.
   Die geschiedenis zet ons (verplicht . o.g.) om van de letterlijke, fundamentalistische N.T.-uitleg waar mogelijk en wenselijk te verruilen voor de figuurlijke, allegorische/metaforische, spirituele interpretatie!

 10. @mjedine,

  Mijn gehele reactie, nu zónder fouten:

  Wat U meegemaakt heeft, klinkt mij zeer bekend in mijn oren. De gehele geestelijkheid is verzwakt. Zelfs als goed bekend staande priesters, zusters en broeders en zelfs goede bisschoppen durven zich tegenwoordig niet te branden aan bedreigde huwelijken.

  Mijn advies aan U:
  raak niet in paniek; accepteer de situatie en bid daarvoor;
  leef verder gewoon Uw eigen leven;
  blijf in God vertrouwen en blijf naar de kerk gaan.

  Dit alles een moeilijke weg en U zult vaker denken: heeft God mij in de steek gelaten?
  Toch zult U bemerken, dat God U werkelijk draagt op Uw weg.

  Ieder mens draagt zijn/haar eigen kruis. Een kruis dragen, is nóóit leuk. Maar draag dat kruis op aan Jezus (dan heeft Hij weer iets minder te dragen).

  beginverzen van: 1 Kor 7:
  Ik heb ooit geleerd het volgende geleerd (vergeef mij, als ik fout zit):
  Het beste voor een man = geen seksuele omgang met ‘n vrouw +
  het beste voor een vrouw = geen seksuele omgang met ‘n man.)

  Wie daaraan niet kan voldoen, dan is de 2e beste keus:
  voor ‘n man omgang met één vrouw, zijn eigen vrouw
  voor ‘n vrouw omgang met één man, haar eigen man.

  vers 5:
  Mijn moeder legde mij ooit uit, dat goede priesters haar in haar jeugd hebben geleerd, dat het niet goed is als een vrouw haar man seksuele omgang met haar ontzegt. Dit, omdat het de man zelfs zó onzeker kan maken, dat hij letterlijk niet meer in staat kan zijn tot geslachtsgemeenschap.
  (‘n vrouw hoeft slechts te ontvangen, terwijl de man de prestatie leveren moet.)

 11. Dank voor uw wijze woorden. Konden ww maar eens mailen of een wandeling maken.

 12. Dank voor uw wijze woorden. Konden we maar eens mailen of een wandeling maken.

 13. @MJedine + redactie,
  De redactie moet mij email-adres hebben. Misschien dat de redactie genegen is, om dat aan U door te geven. Bij deze geef ik de redactie van deze site toestemming om mijn email-adres aan U door te geven.

 14. @MJedine,
  Bovenaan deze site ziet U het vakje: contact.
  Daar kunt U ’n email aan deze redactie sturen.
  Ik probeer om een bericht aan de redactie te sturen, om mijn email-adres aan U door te geven.
  Maar tot nu toe werkt ie niet (althans via MIJN computer).
  Ik zal dit nógmaals proberen.
  Probeert U dat óók?

  Via mijn reactie van 7 juni 2020 om 10:23 uur geef ik trouwens óók al mijn toestemming aan de redactie van deze site om mijn email-adres aan U door te geven.

 15. Dit is de eerlijke getuigenis van twee mensen en hoe zij het gebeuren beleefd hebben. Met alle respect voor wat ze vertellen, maar meer dan een getuigenis is het ook niet. Moet hun handelwijze nagevolgd worden? Het is nog altijd zo dat het persoonlijke geweten van de mensen de laatste norm is om te handelen of niet te handelen. Wie daarbij de woorden van Paulus aanhaalt en verkeerdelijk interpreteert, tot daar. sommigen gaan zo ver om ons nog eens te vertellen wanneer mensen mekaar wel of niet lichamelijk graag mogen zien. Sommigen vergeten dat niet enkel de exegese als wetenschap vordert maar dat ook de moraal en de morele opvattingen niet stil staan.
  P. Derks gaat nu zelf de moralist uithangen: ‘Spijt is het begin van herstel’ zegt hij/zij zalvend. ‘Zoek een goede priester’ zo gaat hij/zij verder. P. Derks weet ook wie een goede priester is: ‘iemand die de Hostie dié eer geeft die Hem toekomt’. Wat deze zin mag betekenen begrijp ik met mijn klein verstand niet.
  Kunnen we a.u.b. eens afstappen van holle frasen en een taal spreken die we samen verstaan? Voor zover er letterlijke uitspraken van Jezus in de evangelies staan, spreekt hij niet één keer in zulke omfloerste taal.
  Maar goed, ik ben waarschijnlijk de slechtste leerling van de klas, want ik vind Vaticanum II een zegen voor het Godsvolk. Jammer maar helaas

 16. staf De Laet,
  De offerande is dat deel van de Mis in de Katholieke Kerk ná de Dienst van het Woord en voor het Eucharistisch gebed, waarin de priester het brood en de wijn klaar maakt en opdraagt: zie offertorium.
  Wanneer de priester zijn handen omhoog heft (zodat het voor álle aanwezigen goed te zien is, is dat brood veranderd in het Lichaam van onze enige Heer, Jezus Christus.
  Als de priester de gelovigen ruim de tijd geeft om Jezus Christus dié eer te geven, die Hem toekomt
  (dat gebeurt door nederig te knielen en Hem te aanbidden),
  dan is dat een goed priester.
  Datzelfde gebeurt met de wijn (die verandert in het Allerheiligst vergoten Bloed van onze enige Heer, Jezus Christus.

  Heer = (leer)meester, mijnheer = mijn Baas.

  @staf De Laet,
  Is hiermee Uw vals bedoelde onwetendheid voldoende beantwoord?

 17. @staf De Laet,
  ik concludeer uit Uw vraag, dat U geen katholiek bent.
  U kunt het beste ‘ns ’n keer een H. Mis bijwonen, dan wordt het U 100% duidelijk,

  U zult begrijpen, als wij zó uitgebreid moeten vertalen wat wij bedoelen, dan zijn wij tot tot in lengte van dagen bezig om alles voor iedereen duidelijk en begrijpbaar te maken.

  Dus daarom nógmaals mijn uitnodiging om ‘ns ’n keer een H. Mis bij te wonen.
  Als de kerkklokken luiden, dan weet iedereen, dat over ’n kwartier een H. Mis in dat kerkgebouw plaatsvindt (met dat doel luiden de klokken). Als U binnen 15 minuten in de kerk kunt komen, dan kunt U gewoon naar binnen lopen zonder eventueel aanwezigen ongewenst te storen. Ieder die dat wenst, is van harte welkom.
  (PS: als U vuile werkkleding draagt, dan verzoek ik U om die kleding even om te ruilen in algemeen correcte kleding, die ietwat feestelijk is (uit eerbied voor onze God)(ook Úw God?)

  1. P. Derks, de eeuwige betweter besluit dus dat ik geen katholiek ben. Ik krijg niet alleen de raad om een eucharistieviering bij te wonen, ik krijg ook kledingadvies.
   een beleefde vraag: waar haalt u de pretentie om zo over mensen te oordelen. Ik vind dit bijzonder grof!
   Uit een volgende reactie heb ik bekend gemaakt wie ik ben. Zelf blijft u in de luwte. U overdondert mensen met goede raad (?), met verwijten en beschuldigingen. Mogen wze weldra een vijfde evangelie verwachten samengesteld door P. Derks?

 18. @staf De Laet,
  U bent volgens Uw eigen woorden de slechtste leerling van de klas bent. Daarom vindt U Vaticanum II een ware zegen voor Gods volk.

  Hoewel ik Vaticanum II echt geen zegen vindt voor Gods volk, moet ik tóch rekening houden met Uw wensen om de onderdelen van de huidige H. Mis in gewone woorden duidelijk te maken.

  Voor het geval U Uw woorden werkelijk meent, kan ik U het volgende boek aanbevelen:
  “Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie”. De prijs = € 39,90
  Ik vind dit zelf zeer duur, maar dit is een uitgave van 2008 en is helemaal bij de tijd.

  Het missaal kan worden besteld bij: Administratie NRL, p/a Bisdom Breda, Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda of Postbus 90189, 4800 RN Breda. E-mail: bestel@rkk.nl

  1. P. Derks, om in uw eigen muggenzifterij te blijven: uw eerste zin klopt grammaticaal langs geen kanten. Lees dit als een terloopse opmerking.
   Inhoudelijk nu. ik heb in de loop der jaren wel interessantere lectuur gelezen dan het door u voorgestelde werkje.
   Dat u Vaticanum II een miskleun vindt is uw goed recht, maar het concilie is wel realiteit. Dat zoveel bisschoppen zich gedurende zovele jaren zich vergist hebben is een gevolgtrekking die u dan waarschijnlijk ook wel trekt. Zeer straf!!
   Ik heb jaren geleden het geluk gehad om gedurende meerdere jaren student te zijn aan de faculteit theologie van de KUL. In vergelijking met wat ik hier allemaal lees, was die studie verhelderend, verrijkend en zeer vruchtbaar.
   Het is jammer dat de kerkgeschiedenis voor vele mensen is gestopt bij het concilie van Trente. Voor sommigen ging die geschiedenis nog iets verder tot het pausdom van Pius X, maar daar stopt het wel. Een aantal mensen weigeren zich gewoonweg en principieel open te stellen voor de verdere evolutie binnen de kerk. Het is een beetje als mensen die nog altijd dromen van kaarslicht en principieel vergeten dat er ondertussen al meer dan 100 jaar zoiets bestaat als elektriciteit.
   Zoals al wat bestaat en leeft, zijn ook de inzichten van theologie, moraal en exegese aan verandering en dieper inzicht onderhevig

 19. staf De Laet,
  Ik heb U al eerder gezegd: dat U niet lezen kunt, moet U moet ánderen verwijten.
  Bij U kan ik niets goed doen, daarom kan ik er beter het zwijgen toe doen wat U betreft.
  Daarom: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. wijze beslissing, P Derks. Maar u die zo graag schoolmeester speelt over de taal van anderen, u schrijft hier opnieuw een fout in uw antwoord. Het ga u goed in uw eigen geloofsopvatting.

 20. Basilius Minor: blij nog een katholiek aan te treffen die zijn hersenen laat werken ipv mee te gaan in religieuze hysterie. Ikzelf heb ook beslist tot sterilisatie en daarmee ook de domheid van het dogmatisch christendom van mij afgeworpen. Alleen had ik dat laatste veel eerder moeten doen. De beledigingen van P. Derks hier bovenaan laten ook duidelijk zien waarin het katholicisme dood-en doodziek is.

  1. Sven De Boeck schreef: “Ikzelf heb ook beslist tot sterilisatie en daarmee ook de domheid van het dogmatisch christendom van mij afgeworpen.”

   U heeft apostasie gepleegd om u in immoraliteit te wentelen zonder toe te geven dat het immoreel is; zo gaat dat altijd. Morele ontaarding is altijd de ‘reden’ achter apostasie. Goddeloosheid is irrationeel.

 21. Genade komt van de Heer bij vergeving van zonde of vergiffenis. Ik ben ook niet voor sterilisatie, Je lichaam is een tempel Gods. Zover kan ik het volgen. (zo vind ik tatoeages ook vreselijk) maar ik heb moeite dat te koppelen als oorzaak aan de tentamen suicide (zelfmoord) van hun zoon. Eerder zijn geweldsgames en in dit geval mogelijk het kaartspel Magic. Het is afgoderij wat zorgt dat je dieper in je somberheid of depressie kan belanden Het is duisternis. Je komt in de kwaadaardige geestenwereld(de duivel) terecht. Wat je geen rust, vrede of liefde brengt. Juist het tegenovergestelde. Somberheid e.d. neemt meer toe i.p.v. af. Let op: ik bedoel niet direct alle geweldsspelletjes wat men speelt, want het kan ook een ontladen van je eigen wrevel en onrust zijn. Als je maar weet dat geweld niet juist en onchristelijk is. Het wordt anders, als het wordt verheerlijkt (wat nog wel eens voor komt. Een voorbeeld is het jihadisme) dan laat men zich leiden door het Kwaad. In de Bijbel staat; loop weg van het Kwaad of geweld. Jammer dat ze de tekenen van depressie niet werkelijk hadden gezien. Dan hadden ze daar over kunnen praten (bijv over het waarom van zijn muziekkeuze hem laten praten) en andere actie, (naast steun, inzicht en kracht uit gebed) met hun zoon. Evt professionele hulp kunnen inroepen. Verder. In het Jodendom speelt overdrijving om iets met kracht en overtuiging te zeggen een rol. Ik bedoel hiermee het uitrukken van je oog enz. Dat is niet letterlijk maar met bedoelt als vermaning en waarschuwing. In Genesis staat dat God een kader heeft gemaakt waar het toegestaan is om gemeenschap te hebben met elkaar. Dat is bij een getrouwde man en vrouw, gericht op voortplanting maar daarnaast ook als echtelieden die van elkaar houden. Liefde dus. Spiritueel en fysiek. Zonde is overspel, promiscuïteit, Of zoals o.a. in Johannes staat. Van Zelfzuchtige Begeerte d.w.z. overspel, losbandigheid, sex-voedsel-gok-macht- geld-verslavingen. Van Afgunstige Inhaligheid d.w.z. hebzucht, geldzucht. Van Pronkstuk d.w.z. zelfingenomenheid, arrogantie, hoogmoed, egocentrisme, narcisme. Daar kun je niet tot de liefde van God komen. Dat is een sta in de weg. Godsvrucht is; nederig Hem boven alles stellen, De ander lief te hebben, gelijk jezelf, niet aan afgoderij doen of een afgod najagen(wat nogal mensen doen) raak je ook verder van de Heer af. En dienstbaar te zijn. Dat houdt in; regelmatig bidden, kerkgang (kan nu nog ff niet) de Eucharistie en Zijn Woord lezen en navolgen. Zo kom je Hem op het spoor en kan er vrede en liefde in je hart, waarmee vreugde deelachtig worden. Juist egoïsme en overmatig trotsgevoel zorgt dat je niet het Woord, de Bijbel kunt begrijpen en tot Hem kunt komen. Laat staan volgen. Maar triest voor de ouders en verdrietig de keuze. van de zoon. Alleen de Heer kent het geloof en het hart.

 22. Beste Gert,
  Je noemt geweldsgames en het spel “magic”. Vergeet zeker niet wat een invloed bepaalde muziek kan hebben. Ik weet dat er muziek is die in en in duister is. Er zijn genres (Ik denk aan één subgenre in het bijzonder, ik ga het hier niet vernoemen, ik moest maar eens mensen op gedachten brengen…) die bulken van de dood en verdoemenis, die gevoelens oproepen van pure ellende, wanhoop, extreme verlatenheid, kortom, een ritje naar de diepste depressie. Veel jongeren die ‘zoekende’ zijn, en zich graag inlaten met het duistere, ook in de muziek, komen hierbij uit. Dat deze klanken een desastreuze invloed hebben op jonge zielen hoef ik je niet te vertellen…

  Sinds het internet is dit soort muziek ook nog eens voor iedereen vrij en gratis toegankelijk, je hoeft niet eens naar de platenboer zoals vroeger.
  Weinig mensen beseffen wat een vernietigende invloed duistere, depressieve muziek kan hebben op onze ziel, laat staan op een jonge ziel. Je nodigt er als het ware de duivel mee uit op je kamer…

  Je schrijft: Het is duisternis. Je komt in de kwaadaardige geestenwereld(de duivel) terecht. Wat je geen rust, vrede of liefde brengt. Juist het tegenovergestelde. Somberheid e.d. neemt meer toe.

  Dat is exact wat ik bedoel!

  1. Mijn generatie is opgegroeid met muziek en computerspellekes doordrongen van occultisme en heidendom; daardoor komt het dat sociaal atheïsme, in de zin van de bewering dat er niets goddelijks zou bestaan, gradueel meer en meer vervangen wordt door polytheïstisch neo-paganisme. Het is geen toeval dat de kerkvaders vroeger gewaarschuwd hebben voor een maatschappelijke terugkeer naar het oud heidendom in latere tijd.

   Een generatie dus die opgegroeid is met computersimulaties van gebed bij heidense altaren, het oproepen van demonische wezens, magie om vijanden mee te doden etc. De boeken van Tolkien, vooral sinds zij verfilmd werden, hebben dat trouwens een duw in de rug gegeven; er zijn veel katholieken, vooral in de Angelsaksische wereld, die het werk van Tolkien als onschuldig en “christelijk” beschouwen, maar de werkelijkheid is dat het door en door esoterisch is, en mensen die (helaas!) verwikkeld zitten in het esoterisme zullen dat ook bevestigen aan wie erover vragen. Het Inklings-genootschap waar Tolkien bij zat was geconnecteerd met de “Hermetic Order of the Golden Dawn” (“Hermetische Orde van de Gouden Dageraad”). Eén van de gevaarlijke dingen in het werk van Tolkien is het maken van een valse distinctie alsof er goede hekserij zou zijn tegenover slechte hekserij, een tactiek waarmee de new-agerij velen in het verderf stort.

   De muziekindustrie die vorige eeuw ontstaan is stond en staat zwaar onder de invloed van de O. T. O. van Crowley.

 23. @Staf De Laet; uit uw kort curriculum leer ik dat u verscheidene jaren aan de faculteit Theologie in de K.U.L. bent student geweest. Afgestudeerd? Dus bent u nu theoloog?

 24. Sterilisatie (waarbij eileiders worden afgebonden / doorgeknipt) is een vorm van verminking, en dat is zondig. Of het nu gaat om een piercing of het nemen van drugs, verminking is tegen Gods Schepping. God laat ons doen, en ziet ook wel dat de meeste mensen die zichzelf (laten) verminken, dat niet zozeer doen om te verminken, maar gewoonweg om zich wat beter te voelen, of om het leven aan te kunnen. Maar het blijft zondig. En er zijn vele vormen van (zelf)verminking: Tatoeages, roken, zichzelf ziek eten, enz.,enz.,enz.

  THE FORGOTTEN PATIENT:
  
Once there was a boy collecting some useful garbage, somewhere on the “Smokey Mountain”. That’s the place of the poorest.
  He was alone and too small for his age.
  He was coughing and had skin infections, head lice, worms and mental health problems.
  Actually he wasn’t in good health at all
  
5 men were sitting together, not far from him.
One of them said to the others. Can you see that little boy over there?
That’s a problem! 
It’s a shame. He shouldn’t be there!

A man, who called himself an atheist said: “The problem is the boy himself! How many street boys run away from the place they should stay? That boy KNOWS he can get a bed, food and education. We have homes where he could stay day and night, but it’s HIS choice to be there. We can’t do anything!”

Another man, very religious, was shocked to hear this and said: “No! The parents are responsible! They should do EVERYTHING to keep their children away from the street!” 

A 3th man replied very self confident: “It’s more complicated than that! The family can be so very poor that it’s just their way to survive. The real cause is the government! They have A CHOICE: they DO something for the poorest or they IGNORE them.”

The 4th man was a monk. He said: “The government can do much, but won’t be able to solve the problem. The WHOLE. WORLD is full of injustice. If all we get on earth was a giant cake, some people have the biggest part, while other people have to survive with just a few crumbles. Injustice is too big to fight against it. If you want to do something well, you start with yourself and your own family.”
  
There was actually another man who appeared. He had been listening to the others and said to them: 

“The cause of the problem could be very near, even someone of us.

At that moment the atheist started laughing! But the monk told him: Just let him talk!

He said: 
“I have met a man, not far from here. It’s hard to describe his character, but I can tell you what feeling he gave to me. While he was talking, I wasn’t comfortable. I have been watching him very attentively. At the end I felt suddenly very unwell.

”That man…” he said 

  ‘’… would rather damage HIS OWN SKIN
 than heal the skin of that boy,
would rather damage HIS OWN LUNGS
  than heal the lungs of that boy,
  would rather eat too mucb,
  and EAT HIMSELF SICK
than share with that boy.
would rather MALTREAT HIS OWN SON
  than do something well for that boy
would rather KILL HIMSELF
than safe that child’s life”

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht