Dr. Gloria Polo getuigt over haar gebruik van een spiraaltje: “Ik was een baby-moordmachine”

Gloria Polo uit Columbia was een orthodontiste en een lauw geworden katholiek. Toen ze op een dag (in mei 1995) werd getroffen door een bliksem waarbij haar lichaam zeer zwaar werd verbrand – en deels verkoold, verliet haar ziel haar lichaam, en kwam ze voor het Oordeel Gods, waar ze samen met de Heer haar leven overschouwde. Eigenlijk was ze bestemd voor de Hel, maar door een bijzondere genade mocht ze terugkeren naar de wereld om getuigenis te geven. Haar genezing was wonderbaar, en nu gaat ze de wereld rond om te getuigen. We geven hier een fragment van haar getuigenis, over het vijfde gebod “Gij zult niet doden”:

[…] “Toen we bij het vijfde gebod kwamen, liet de Heer me zien dat ik een vreselijke moordenaar was en dat ik het ergste en meest gruwelijke voor zijn ogen had gepleegd: een abortus. Geld stelde me in staat om te betalen voor verschillende abortussen omdat ik beweerde dat vrouwen het recht hadden om te kiezen wanneer ze zwanger wilden worden of niet. Ik zag het in het boek des levens en het deed me diep pijn toen ik een veertienjarig meisje zag aborteren omdat ik het haar had geleerd. Als iemand vergiftigd is, blijft er niets goeds over. Alles wat in de buurt komt, wordt ook bedorven.

Er waren deze meisjes, drie van mijn nichtjes en de andere, de vriendin van mijn neef. Hun ouders lieten ze bij mij thuis komen omdat ik geld had en met hen praatte over mode, glamour, hoe ze hun lichaam konden laten zien, enzovoort. Mijn zus stuurde ze naar mij. Ik heb ze beschadigd. Ik bedierf minderjarigen, dat was een vreselijke zonde, die de abortus nog erger maakte. Ik zou ze zeggen niet onschuldig te zijn. “Je moeders praten met je over maagdelijkheid en kuisheid omdat ze verouderd zijn. Ze praten over een 2000 jaar oude Bijbel, maar priesters hebben geweigerd in het reine te komen met de moderne wereld. Je moeders praten over wat de paus zegt, maar de paus is ouderwets.”

Stel je voor hoe giftig! Ik heb deze meisjes geleerd dat ze van hun lichaam moesten genieten, maar dat ze anticonceptie moesten gebruiken. Ik leerde ze de ‘perfecte vrouw’-methode. Die 14-jarige, de vriendin van mijn neef, kwam op een dag naar mijn kantoor (ik zag dit in het boek des levens) en vertelde me in tranen: “Gloria, ik ben maar een baby en ik ben zwanger!” Ik schold haar uit en zei tegen haar: “Heb ik je niet geleerd over anticonceptie?” Ze antwoordde “ja, maar het werkte niet!” Toen zag ik hoe de Heer dat meisje daar had geplaatst, zodat ze niet in de afgrond zou zinken, dus ze zou niet aborteren. Abortus is een zware ketting die sleept en vertrapt, het is een pijn die nooit ophoudt. Het is de leegte van een moordenaar. Het is het ergste wat je een kind kunt aandoen. Wat dat meisje betreft, in plaats van met haar over de Heer te praten, gaf ik haar geld om een ​​abortus te laten ondergaan bij een ‘goede’ plaats, zodat ze later in haar leven geen complicaties zou krijgen. Net als die heb ik verschillende abortussen gesponsord. Elke keer dat het bloed van een baby wordt vergoten, is het voor Satan een holocaust. Het is een holocaust die de Heer pijn doet en schokt. In het Boek des Levens zag ik hoe onze ziel wordt gevormd op het moment dat het sperma en het ei elkaar raken. Er ontstaat een prachtige vonk, een licht dat straalt van de zon van God de Vader. Zodra de baarmoeder van een moeder is geïmpregneerd, licht ze op met de helderheid van die ziel. Als er een abortus is, schreeuwt en kreunt die ziel van pijn, zelfs als ze geen ogen of vlees heeft. Wanneer het wordt vermoord, wordt die kreet gehoord en schudt de hemel en klinkt een even sterke kreet in de hel, maar deze keer van vreugde. Direct daarna breken er enkele zegels los in de Hel en komen er ‘larven’ [demonen] tevoorschijn om door de mensheid te blijven sluipen, waardoor ze tot slaaf worden gemaakt van het vlees en van al die slechte dingen die we zien en het ergere dat zal komen.

Want hoeveel baby’s worden er dagelijks gedood? En het is een overwinning voor hem. De prijs van onschuldig bloed geeft elke keer een andere demon vrij. Ik werd ‘gewassen’ in dat bloed en mijn reine ziel werd absoluut zwart. Na die abortussen had ik geen gevoel van zondigheid meer. Voor mij was alles in orde. Het was triest om te zien hoe al die schulden die ik aan de duivel verschuldigd was, ook al die baby’s omvatten die ik zelf had gedood omdat ik een koperen spiraaltje had.

Ik zag pijnlijk hoeveel kleine baby’s waren gemaakt en die ‘zonnen’ [bevruchte eicellen] waren gesprongen, met de roep van die baby die werd weggerukt uit de handen van God, zijn Vader. Geen wonder dat ik altijd zuur en slecht gehumeurd was, met een grimmig gezicht, gefrustreerd door iedereen en erg depressief. Ik was een baby-moordmachine geworden!

En dat bracht me dieper in de afgrond. Hoe kon ik zeggen dat ik niet had gemoord? Hoe zit het met elke persoon die ik niet leuk vond, haatte of gewoon niet kon verdragen? Ik was daar ook een moordenaar. Omdat mensen niet alleen doodgaan door een schot. Het is genoeg om ze te haten, slechte dingen met ze te doen, jaloers op ze te zijn. Daar dood je mee.” […]

Lees haar volledige getuigenis (dat in delen verscheen) op: Gegroet O Kruis onze enige Hoop.

identicon

Auteur:dmji

8 commentaren op “Dr. Gloria Polo getuigt over haar gebruik van een spiraaltje: “Ik was een baby-moordmachine”

 1. Een zeer schone getuigenis, en wat die vrouw verteld laat zien dat er meer is na dit leven, dat Jezus ons opwacht en het oordeel kan uitspreken hetzij goed hetzij kwaad. Natuurlijk zullen er weer mensen zijn die dit niet geloven, maar ook dat zal hun oordeel worden, we zien ook in haar getuigenis hoe genadig Jezus wil zijn, hij wil ons niet verliezen.

 2. @willy, ik sluit mij helemaal aan bij Uw reactie; wonderschone getuigenis.

 3. Iemand vroeg me, in 2008, om een korte biografie (+/- 1 blz) van Gloria Polo te vertalen uit het Spaans naar het Nederlands. Ik ging wat randinformatie opzoeken om de biografie te stofferen en dit resulteerde in een geïllustreerd ‘bundeltje’, formaat A5 van een 30-tal bladzijden. Daarnaast vond ik afdrukken van medische attesten die haar verhaal onderbouwen. (Het ‘boekje’ is in de daarop volgende jaren verspreid op een 100-tal exemplaren).
  Op 28 juni 2008 is Gloria Polo naar Brussel-Anderlecht gekomen en heeft ze haar getuigenis gebracht in een broeiheet, ‘modern’, kerkje met relatief laag plafond. Ik had voorrecht om haar vooraf persoonlijk te ontmoeten en een ‘fraaiere’ versie van mijn vertaling te mogen overhandigen. Nog steeds voorafgaand aan haar getuigenis in het kerkje heeft ze, aanvankelijk in afzondering, en daarna samen met een beperkt groepje, intensief gebeden in de pastorij.
  Tijdens haar getuigenis hadden de meeste aanwezigen in het overvolle kerkje zichtbaar te lijden onder de hitte. Mevr. Gloria Polo vertoonde geen enkel teken van vermoeidheid of wat dan ook. Op een bepaald moment, wanneer dit paste in het verhaal, toonde ze een lelijk litteken van zeker meer dan 25 cm lang, op haar buik, als een overblijfsel van wat haar overkomen was. Tijdens de 30 minuten durende pauze toen vrijwel iedereen naar buiten ging om een beetje adem, was zij ononderbroken geknield voor het tabernakel. Daarna hernam ze haar getuigenis tot het einde. Het viel me op hoe zij beklemtoonde dat ze niet wou dat haar getuigenis op enigerlei wijze werd gecommercialiseerd. Hoewel Gloria Polo ook niets wou om haar verplaatsing te helpen bekostigen, werd toch een omhaling gedaan om haar reiskosten tegemoet te komen.
  Na afloop van haar getuigenis werd ze respectloos, a.h.w. BESTORMD met vragen om gebed.
  Zij onderging alles met een milde glimlach en nog steeds zonder enig uiterlijk teken van vermoeidheid.
  Een dame die mee was vertelde me na afloop dat ze niets verstaan had van het Spaans en zeer weinig van de simultane vertaling in het Frans, maar dat het haar dieper geraakt had dan een getuigenis van Vassula, die deze dame ook meegemaakt had.

 4. Dit getuigenis is wel zeer aandoenlijk en lijkt mij nogal miraculeus. Al twijfel ik niet aan de authenticiteit van de beleving, noch aan de nobele intenties om het ongeboren weerloos leven te beschermen. M.i. overtuigt dit relaas een atheïst of zelfs een matig-gelovige niet. Het verhaal van een zondige bekeerling die na een passage in het hiernamaals en een uitbrander van Jezus zelf terugkeert om een anti-abortus campagne te starten, heeft teveel ongeloofwaardige premissen die zelfs contraproductief werken bij abortus-voorstanders, sceptici en niet-gelovigen.
  Er zijn echter andere redenen om abortus (legalisering) ernstig in vraag te stellen. A.provocatus is een in se medische handeling die alsdudanig overbodig is als het embryo normaal ontwikkeld is, ongeacht het aantal weken. Het is dus de vraag of een actieve medische ingreep, nl. het wegnemen van ‘gezond’ weefsel wel deontologisch verantwoord is. (Dit geldt eigenlijk ook voor ‘religieuze’ besnijdenissen van jongens, dat algemeen gedoogd wordt) Het uitvoeren van abortus is geen pretje, noch voor de patiënt, noch voor de zorgenverstrekker. Daarom zou het beter vermeden kunnen worden. Tenzij natuurlijk er ernstige gevolgen van de ongewenste zwangerschap zijn tav de moeder. Abortus blijft ook een traumatische gebeurtenis voor de vrouw, zowel medisch technisch als sociaal en psychologisch. Wordt er genoeg naar alternatieven gezocht bij het oplossen van ‘ongewenste zwangerschap’? Worden er genoeg inspanningen geleverd qua voorlichting en anticonceptie bij jongeren en sociaal-economische en psychologisch kwetsbare mensen? Daar zijn de (streng)gelovige instanties nogal weigerachtig in, gezien de talrijke verbodsbepalingen tav anticonceptiva, geholpen door een verwrongen seksuele moraal die ze aan hun publiek voorhouden. Ik stel mij ook de vraag waarom een maatschappij, terwijl ze zeer permissief is aangaande abortuskwestie, en tegelijk zoveel investeert in menselijke fertiliteit bij mensen die moeilijkheden vinden om kinderen te krijgen. Ik zou andere prioriteiten stellen. Het individueel recht om kinderen te (moeten) krijgen is over het paard getild. Maar er is een groot maatschappelijk draagvlak om veel medische kennis en miljoenen euro’s aan te spenderen. Abortus is geen moord volgens mij, maar het wordt wel algemeen ten onrechte gebanaliseerd. Een goed voorkomingsbeleid lijkt mij het meest effectieve om abortussen te vermijden. Geen banbliksems voor de slachtoffers.

  voorhoudt.

  1. Beste achternaamgenoot,

   Dat abortus geen moord zou zijn wordt door de biologie tegengesproken. Als arts heb ik een vol studiejaar o.m. aan embryologie moeten wijden. Daar leerde ik dat sedert het einde van de 19-de eeuw het algemeen wetenschappelijk bekend is, dus vast staat , dat het individueel menselijke leven, dus de mens als individu, op het einde van de samensmelting van de mannelijke zaadcel met de vrouwelijke eicel begint. Dat is, voor de aanstaande moeder, ongeveer twee weken voor ze kan weten dat ze zwanger zou kunnen zijn door gemis aan menstruatie.

   Later leerde ik dat de grens tussen hormonale contraceptie en heel vroegtijdige abortus vaag is, omdat het nieuw mensje, het embryo, zich pas na een tweetal weken in de wand van de baarmoeder nestelt. En sommige van die steroide hormonen die als contracepie dienen, kunnen deze wand ongeschikt maken voor die innesteling.Daardoor sterft het embryo. Dit is ook het geval bij een ingebracht spiraaltje. Gelukkig bestaan er andere, meer natuurlijke methodes voor de vrouw ,om wel of geen kind te kunnen krijgen.

   Mag ik u ook nog aanraden om de bijsluiter die in de dozen van contraceptiva zit, eens grondig te lezen. Want al zijn ze niet frequent, sommige zijn dodelijk. Als arts heb ik verschillende gevallen gekend van zware handicap en zelfs, bij , onder andere, de 40-jarige dochter van een overbuurman, moeder van enkele kinderen, die plots overlijden door een cerebrovasculair accident.
   Zo onschuldig is de hormonale contraceptie nu ook niet. Voor mij is dat een verkeerde weg die de medische wetenschap ingeslagen heeft .
   Geneeskunde is om de mens te helpen met betrekking tot zijn gezondheid, niet om de mens te behagen, en nog minder om de mens te doden.

 5. @Dirk Schepens, dan bent u niet goed op de hoogte. Pro Life zet zich in voor opvang voor vrouwen die een kind niet laten aborteren. Bieden hen een alternatief aan. Ze staan ze bij met materiele zaken. Zoals luiers, bedjes, voeding, opvoeding, voorlichting enz. Pro Life richt zich op klanten die bewust niet willen meebetalen voor zaken als abortus provocatus, euthanasie, ivf, geslachtsverandering en bepaalde vormen van anticonceptie zoals sterilisatie en de morning-afterpil. Deze zorgverzekeraar biedt daarentegen wel christelijke psychologische hulp en palliatieve zorg aan en vergoedt een cursus natuurlijke gezinsplanning als alternatief voor andere anticonceptiva en IVF. Dus deze organisatie biedt wel degelijk steun en advies aan. Medisch gevaar voor de moeder blijkt uit onderzoek nauwelijks voor te komen. Daar schets de voorstander ten onrechte mee. Abortus is niet de oplossing. Het is een daad van egoïsme en onvolwassenheid. Als er een abortus is gepleegd en men heeft berouw dat men psalm 51 bidt om schuld te belijden en opnieuw (anders) te beginnen. Paus Franciscus heeft tijdens zijn reis in de Filipijnen gezegd dat het aantal kinderen overeen dient te komen als het sociaal en financieel verantwoord is voor de ouders. M.a.w. men hoeft niet ongebreideld grote gezinnen te hebben als de ouders dat niet kunnen aankunnen of dragen.

  1. “Abortus is ( ) een daad van egoïsme en onvolwassenheid”, stelt U. Nou, dat is wel erg kort door de bocht, niet. Heeft U ook wel eens gedacht aan NOOD in zijn vele, verschijningsvormen, en bijvoorbeeld aan VERANTWOORDELIJKHEID voor een reeds bestaande kinderschaar binnen een beperkende sociaal-economische context?

   Een groot gezin stichten is ook geen noodzaak, meent U. Heeft U dan wel eens gedacht aan de noodzaak bij ouders om een groot gezin te stichten bij gebrek aan sociale voorzieningen, pensioenopbouw enz., en dus de wens om de eventuele lasten voor onderhoud van de ouders later bij voorbaat al zoveel mogelijk te spreiden en daarmee de toekomstige lastdragers een zo groot mogelijke kans te bieden om zichzelf te ontwikkelen en beroepsmatig te ontplooien t.b.v. hun eigen gezin?

   Heeft U ook in uw overweging genomen dat de kindersterfte op veel plaatsen in de wereld vanwege oorlogen en ziekten vaak zeer hoog is, zodat er wel veel kinderen op de wereld gezet móeten worden om er een paar over te houden?!

   Misschien zou U zich allereerst en vooral eens moeten richten tot al die mannen die blind hun geslacht achterna lopen en vrouwen maar gedachteloos opzadelen met zwangerschappen zonder naar Haar psychische c.q. fysieke draagkracht alsmede Hun gezamenlijke verdienvermogen te kijken. Wie roept hén ter verantwoording?

   De gezinsgrootte is een verantwoordelijkheid van beide ouders en niet die van een of andere godheid, noch van een kerkelijke of burgerlijke overheid. Zelfdiscipline is dus gevraagd. Helaas moet de rijke ook hiervan minder opbrengen dan de arme. Geld (inkomen) = vrijheid, leren ons de liberalen. Gerechtigheid zit niet ingebakken in de natuur noch in de samenleving; wij moeten daar zelf voor zorgen, individueel en waar mogelijk ook collectief. Een godheid brengt ze zeker niet in deze wereld. Pas voor wie gelooft en liefheeft, gaat de hemel eenvoudig open!

   De rijke lacht daarom als het gaat om god en gebod i.c. moraal. Voor hem is Gods zoon geen mens geworden, maar vooral voor de arme die het in dit leven vaak zo moeilijk heeft met zijn eigen natuur en met de samenleving waarin hij moet functioneren. Troost wordt hem slechts geboden als hij gelooft in én houdt van Jezus Christus. Uit de wederliefde die hij dan soms mag ervaren, kan hij kracht putten om tot noodzakelijke zelfbeperking te komen op het vlak van bezit, genot e.d.

   (Als we dat vergezicht op sites als deze niet meer uitspreken, dan kunnen we beter stoppen!)

   Bovendien: in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) is bepaald:
   “Artikel 16 – Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
   Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
   Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.”

   Er staat hier dus niets over een voorwaarde m.b.t. het inkomen dat het gezin verwerft.
   Ergo: gezinsvorming is een mensenrecht! Hoe je dat gezin verder vormgeeft, is aan ieder van ons. Je moet dus je hersens gebruiken en je geweten laten spreken. Makkelijke oordelen zijn gauw gegeven, maar Nood breekt nu eenmaal Wet.

   Bespreek je probleem daarom met God, Jezus of Maria, zou ik willen aanraden, en laat buitenstaanders – hoog moreel te paard – verder maar kletsen!

 6. Welja, U bent weer terug van weg geweest, beste Basilius ! U tracht een tragische Christelijke getuigenis te relativeren. U heeft kennelijk nieuwe instructies van de loge broeders mee gekregen, vorige week. Voor hen is vrije abortus een hoofddoel en het eerste subversieve actiepunt ter zelf-vernietiging van de Chr. volken, wereldwijd. Euthanasie volgt daarna. Abortus is en blijft moord, en de Kerk van altijd sanctioneerde dat met ex-communicatie, enkel weg te nemen door de bisschop. Met een grote boog van zieligheid tracht U dat radicale oordeel te ontwijken, en hoopt U toch nog enkele gutmenschen mee te trekken in uw bedrog. Ex-Groot-Vorst van de vrijmetselaar sekte, Emile Zola (1840-1902) getuigde 124 jr. terug over de vrijmetselarij als, “een religieuze sekte”, met “de meest schaamteloze leugen”,….”die voor niets terugdeinst”,…….! De NL abortus wet is indertijd, door verraad van de ‘katholieke’ CDA partijleider en vrijmetselaar Lubbers en de joodse socialistische vrijmetselaar minister Van Thijn, tot stand gekomen, begin jaren 1970. Sindsdien vergrijst NL in hoge mate, door ongeveer 30.000 abortussen per jaar. Dwz. tegenover 6 geboren babies wordt één baby in de moederbuik gedood. In andere landen is die verhouding nog desastreuzer. Dld en Fr tellen ieder, enkele honderdduizenden abortussen per jaar. Europa vergrijst in hoge mate, en links-liberaal, maçonniek aangestuurde massa immigratie, moet het vacuüm opvullen. Door eigen toedoen zullen de Europese volken worden vervangen. Uw voorstelling van zieligheid, beste Basilius, is vanaf het begin der abortus kwestie, jaren 1950 en 1960, op de massa losgelaten ter hersenspoeling. Desalniettemin was 60% van de bevolking tegen invoering, maar de fractie discipline in het parlement gaf de doorslag. Nu is het bedrog zichtbaar en niemand kan abortus nog goedpraten. Ook trekken de tegen demonstraties jaarlijks de grootste groepen jongeren aan. Daarom blijft de subversieve vrijmetselaar sekte actief in het bewaken van de status quo, en het vrouwen recht “pro choice”. Andere landen kennen dezelfde progressieve peilers van abortus en euthanasie, uit de koker van de vrijmetselaar sekte. In België was dat in de jaren 1990 met de maçonnieke regeringen Verhofstadt, bekend als de schreeuwende psychopaat in het EU parlement. In Frankrijk getuigde Pierre Lambicchi, in 2008, grootmeester en vooraanstaand lid van de Grand Oriënt, dat het bevorderen van de radicale lekenstaat, anti-conceptie en abortus, al vanaf de jaren 1950, kernpunten zijn van de maatschappelijke beïnvloeding van de loge. De gynaecoloog en vrijmetselaar Pierre Simon die aan de wieg stond van de abortus wet (1975) in Frankrijk, wees vlak voor zijn dood in 2008, op hetzelfde maatschappelijke “succes” van de loge. Parlementariër en vrijmetselaar Lucien Neuwirth, de initiatief nemer van de anti-conceptiva wet in 1967, wordt de vader van de Franse “pil” genoemd. In 1992, bepleitte het vrijmetselaar congres in Straatsburg, wettelijke regelingen voor euthanasie en abortus, sterilisatie en kunstmatige bevruchting. De Christelijke leer werd daar onterecht als “totaal achterhaald” bestempeld. Naast deze misdadige actie punten, passen de massa immigratie, de legalisering van drugs, het homohuwelijk, in hetzelfde subversieve programma van de subversieve vrijmetselaar sekte, geïnfiltreerd in alle links liberale partijen en regeringen. Met het geruïneerde bastion van de V2 Kerk sinds de jaren 1960, maakt de .:. sekte de dienst uit. Haar laatste loot, is de alles vernietigende “lock down” politiek, voor een milde griep qua aantallen slachtoffers. De prijs van zelf vernietiging der eens Christelijke volken in Europa is hoog. Maar als het Christendom wordt losgelaten, kruipt de duivel is het vacuüm. Misschien worden ze wijzer uit ondervinding, en gaat dit gelijk op met het komende herstel van de Kerk van altijd.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht