Hoe verlang ik naar een wereld waar geen baby’s meer worden afgeslacht

Abortus… Grootmeester Daniel Keller van de Groot-Oriënt van Frankrijk zei ooit dat de abortuswet “de hoeksteen van onze samenleving” is. Dat lijkt ze inderdaad te zijn geworden. De wet moest er kost wat kost komen in alle landen van Europa. Abortus moest en zou er komen in Ierland, en ze is er gekomen, een paar jaar geleden. En bepaalde politici in deze wereld willen kost wat kost dat abortus nu blijft doorgaan ondanks de coronacrisis. Geen publieke H. Missen meer, maar de brute kindermoord moet en zal onverminderd doorgaan! 

Het prestigieuze medische blad Lancet verklaarde dat de beleidsagenda van “seksuele en reproductieve gezondheid” aan het hart moet liggen van het antwoord op de COVID-19 crisis. Uiteraard wordt onder “seksuele gezondheidszorg” niets anders dan anticonceptie en abortus verstaan.

Een beambte van Planned Parenthood schepte er onlangs over op dat hun handel in abortuspillen enorm is gegroeid, alsook hun dienstverlening m.b.t chemische abortussen. “Wij voorzagen abortuszorg aan een moeder die thuis was, met haar kinderen die om haar heen liepen.”

De Britse en Ierse overheden hebben de reguleringen omtrent het gebruik van chemische abortusmiddelen versoepeld in het kader van de coronacrisis. Amerikaans Senator Elizabeth Warren (voormalig Democratisch presidentskandidate) wil dit ook in de VS. In Groot-Brittannië en Ierland mogen vrouwen die een abortus willen, nu zonder bezoek aan een abortuskliniek, zelf de abortus uitvoeren, met consultatie via de telefoon. De dodende middelen (mifepriston en misorprostol) worden hen dan toegezonden. Deze kunnen een foetus tot 8 weken oud doden. Het BPAS ( Britisch Pregnancy Advisory Service) zei: “We zijn echt trots om in staat te zijn dit aan onze klanten aan te bieden, om hen te helpen toegang tot abortuszorg te geven, op een moment van grote onzekerheid.”

“Abortuszorg”… ongelofelijk. Antonia Tully, de campagnedirecteur van de Sociëteit voor de Bescherming van Ongeboren Kinderen (SPUC) zei: “Het lijkt erop dat niets in de weg mag komen van toegang tot abortus voor vrouwen.” En ze voegde eraan toe dat het toezenden van de aborterende drugs als een huishoudmiddeltje, abortus nog meer bagatelliseert.

Het is duidelijk dat velen op een ziekelijke manier bezeten zijn met een diep verlangen, een soort bloeddorstige drang, een onwankelbare wil om abortus voort te laten gaan. Een onderbreking van de babymoorden aan de lopende band betekent voor hen een ramp: dát nooit! Precies alsof die mensen teren op abortussen…

Alternatief voor abortus: dan maar het condoom?

Abortus verminderen door meer anticonceptie te gaan promoten is uiteraard géén oplossing. Veel anticonceptiva zijn zelf aborterend, en het gebruik van anticonceptie is immoreel: de seksuele daad om het leven door te geven wordt volledig uit zijn (door God bepaald) verband gerukt; dat is net ook de reden waarom er zoveel abortussen gepleegd worden: de mensen willen wel de lust van de seks, maar de vrucht van de seks willen ze niet. Geen last, geen huilende baby, geen mondje dat moet gevoed worden. Liever in de vuilbak met die ongewenste “klomp cellen”. De vrouw wordt steeds als slachtoffer gezien: het kindje in haar schoot is de grote boosdoener die het rustig leventje van de vrouw komt verstoren; of anders: het is een ongewenst smerig kankergezwel, dat liefst zo snel mogelijk moet verwijderd en als medisch afval weggegooid worden.

Een baby’tje wordt vergeleken met kanker! Alsof de vrouw zou kunnen sterven aan die “smerige dodelijke ziekte” die heet: zwangerschap.

Maar dat is dan weer het gevolg van het atheïsme dat zo welig tiert in de maatschappij: we zijn toch maar een geëvolueerde zak reagerende chemicaliën, met een bestaan zonder doel of zin: dus we doen maar wat we willen. God bestaat toch niet! Dus moeten we ons ook niks aantrekken van die ’10 geboden’.

Onze Lieve Vrouw zei, toen Jacinta, Francisco en Lucia het visioen van de Hel te zien kregen, dat de meesten naar de Hel gaan omwille van zonden van het vlees (moord, onkuisheid,…).

De enige remedie is: bekering, gebed en evangelisatie. Toewijding aan O.L.Vrouw en haar Onbevlekt Hart.

En een leven in kuisheid!

De Satan is nu op z’n hevigst actief, maar dat is een teken dat het weldra voorbij zal zijn. Onze Lieve Vrouw voorzegde in Fatima dat aan het eind, haar Onbevlekt Hart zal zegevieren. Daar hopen wij op, en daar verlangen wij naar. Maar het zal niet zonder slag of stoot gebeuren. God is geen soort ‘lamme goedzak’ die het allemaal zomaar zal laten gebeuren. Vroeg of laat komt de afrekening.

Hoe verlang ik naar een wereld waar geen baby’s meer (vaak op de meest brute en bloederige wijze) worden afgeslacht! Maar daarvoor zal deze wereld eerst aan z’n eind moeten komen.

Stellen wij ons onder de bescherming van O.L.Vrouw door het dragen van het Scapulier, het bidden van de Rozenkrans, enz.

O Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot u nemen!


Noot: Wie dat wenst kan bij mij T-shirts bekomen met de beeltenis van O.L.Vrouw van Guadalupe, patrones van het ongeboren leven, tegen de fabrieksprijs:

Hier meer info.

identicon

Auteur:dmji

30 commentaren op “Hoe verlang ik naar een wereld waar geen baby’s meer worden afgeslacht

 1. Abortus blijft een triestige zaak, en het zijn zelfs vrouwen die abortus verdedigen, goed artikel.

 2. Het was Simone de Beauvoir (het vriendinnetje van Sartres) die voor het eerst een foetus met een kankergeswel vergeleek.

  Natuurlijk is voor Lucifer en zijn aanhangers prioriteit numero uno dat er zoveel mogelijk abortussen plaatsvinden. De mens is naar Gods beeld en gelijkenis gemaakt. De ‘gelijkenis’ raken we gauw kwijt, maar de beeltenis blijft. Welnu, een ongeboren onschuldig kind vermoorden bij wie het beeld en de gelijkenis nog intact zijn, is de ultieme slag op Gods gezicht (panim). Dat is het primaire motief om abortus als eerste prioriteit te zien, naast nog een aantal andere belangrijke motieven.

 3. Het gebruik van anticonceptiva is helemaal niet immoreel. Seksualiteit staat niet alleen in functie van de voortplanting. Katholieke echtparen hebben zich niets van Humanae Vitae aangetrokken.

 4. Noot: Wie dat wenst kan bij mij T-shirts bekomen met de beeltenis van O.L.Vrouw van Guadalupe, patrones van het ongeboren leven, tegen de fabrieksprijs:
  sheeeeeep side by side te dom om te schijten jullie

 5. Ingrid, heeft gelijk met Uw zin: “Seksualiteit staat niet alleen in functie van de voortplanting.”
  Het belangrijkste aspect = de liefde bevestigen van en voor je partner.
  Maar … door het doden van je aanstaande kroost, doodt U tevens de liefde van en door Uw partner.
  Anders gezegd: iemand die zijn aanstaande kroost doodt, maakt van zichzelf en van zijn/haar partner een hoerenloper, ’n vreemdganger.

  1. Uw reactie loopt niet over van liefde.
   Dan is dat ook de dood van uw kroost.

   En iemand die de liefde niet bedrijft, dood dus ook zijn ongeboren kroost.

 6. Ingrid,
  Het is niet omdat veel “katholieke” echtparen zich niets van Humanae Vitae aantrekken, dat deze encycliek niet deugt. Hij deugt wel degelijk, en zeer goed.

 7. “Anders gezegd: iemand die zijn aanstaande kroost doodt, maakt van zichzelf en van zijn/haar partner een hoerenloper, ‘n vreemdganger”. Deze beschuldiging gaat wel heel erg ver t.o.v anticonceptie. U weet niet in welke omstandigheden een echtpaar kiest voor anticonceptie. Soms wordt dit (terecht) opgelegd om het te gebruiken. Denk aan mensen met een verstandelijke of ernstig psychische beperking.
  Of en hoe hiermee om wordt gegaan is niet aan ons. Beschuldigingen over anticonceptie horen hier niet thuis. Hoe abortief een anticonceptiemiddel ook kan zijn, het is geen abortus. Dat moet los van elkaar gekoppeld worden.

 8. Francien, dan ga ik maar te ver.
  Trouwens: gaat iemand die abortus pleegt, volgens U óók te ver?

 9. Mijn vorig antwoord aan Francien was mijns inziens té beknopt:
  Het gebruik van anticonceptiva – zelfs bij echtparen – heeft één groot nadeel:

  De behoefte om even innig bij elkaar te zijn, wordt daardoor ongemerkt verandert in: seksuele behoeftes.
  Welnu: Elke seksuele behoefte kan met vele anderen óók bevredigd worden.
  Daardoor is de kans groot, dat je elkaar als hoerenloper, als vreemdganger beschouwt.

  1. Redelijk argumenteren is niet de kracht van een groot deel der oudere generaties en autoritaire mensen. Men heeft het eenvoudig niet geleerd. Veel zullen we dus moeten vergeven. Maar toch: kinderen en jongeren ligt immer de vraag voorop de tong: waarom moet dit of dat? Eee reactie in termen van ‘omdat ik (of God, de Overheid enz.) het zeg, wordt zeker tegenwoordig als een dooddoener ervaren door de jongelui. Je moet dus als gebieder alsnog met een inhoudelijk steekhoudend antwoord komen, want kinderen vragen door.
   Die ervaring zal U heer Derks wellicht ook opgedaan hebben. De vraag reist daarom: waarom maakt U (nota bene: verkeerd) gebruik van een foute notie uit de oude seksuele moraal van de r.-k. kerk over de echtgenoot als hoerenloper, en heeft U het niet over datgene waar het in wezen toch om gaat: om verantwoordelijkheid (voor elkaar, de reeds bestaande kinderschaar, welvaren van het gezin, familie en dat der mensheid enz.) en dus over noodzakelijke Zelfbeperking ofwel Zelfdiscipline?
   Wie in zulke termen spreekt, vindt makkelijker en dus meer gehoor dan spreken op een autoritaire toon zonder goede argumenten. Ook U kunt dat nog leren. Maar ja, dan moet U wel ietsje beter zoeken naar de kern der dingen, en niet blijven hangen in oude formuleringen die niemand begrijpt en of – zoals hierboven – makkelijk tot walging aanleiding geven.

 10. Blijkbaar heb ik toch ’n gevoelige snaar geraakt bij de voorstanders van abortus en voorbehoedmiddelen.
  Dat is ’n teken dat U nog niet verloren bent voor de liefde van God.
  @Basilius minor ik heb in het geheel niémand geciteerd Het is uit mijn bolle koppie gesproten.
  Als trouwe katholieken een getrouw R.K. antwoord geven, dan wordt hen metéén verweten:
  1. geen gevoel te hebben
  2. niet redelijk kunnen argumenteren
  3. humae vitae verkeerd of valselijk te interpreteren
  4. antiek te zijn; niet met de tijd meegaan
  5. walgelijk; onmenselijk
  Enz. enz.
  Jongen, dat heb ik allemaal wel een gehoord. Vertel ‘ns wat nieuws.

  Weet U wat ik nog het ergste vindt bij abortus? Dat BEWUST ’n leven vernietigd wordt.
  Als iemand ’n dier zo zou behandelen als met abortus gebeurd, dan zou men aangeklaagd worden voor ernstige dierenmishandeling. Het levend wezen (ik mag het natuurlijk volgens voorstanders van abortus geen baby noemen) wordt bij abortus letterlijk uit elkaar gerukt.

  Maar … hoe dan ook: ik ben blij dat ik een gevoelige snaar heb geraakt. Dat is áltijd het begin van het denken over gevoelige kwesties.

  Trouwens, ik ben gewend met kinderen om te gaan van elke leeftijd. Zo heb ik onder andere 25 jaar kindernevendienst gegeven met toentertijd gemiddeld 20 tot 30 kinderen. Al die kinderen namen hun ouders mee naar de kerk (normaliter nemen ouders hun kinderen mee). De jongsten kleurden ’n tekening, de wat ouderen luisterden naar wat verteld werd, de zogenaamd opstandige jeugd vroeg erop los, sommige jonge ouders kwamen af en toe mee naar de kindernevendienst enz. enz.

 11. Trouwens, abortus is LETTERLIJK een gevoelige, een pijnlijke kwestie voor een foetus (ik bedoel natuurlijk baby) vanaf 12 weken oud. Dat kan natuurlijk af en toe wat jonger zijn en af en toe wat ouder.
  Abortus mag volgens de wetgever tm 24 weken (in de praktijk houden aborteurs 22 weken aan).

  1. Beste P. Derks. Dat U een rijtje verwijten al eens eerder gehoord heeft, maar er niets mee deed of doet, pleit niet voor U. Waarom zoveel gebrek aan eerlijke zelfreflectie? Uw dwarsheid kennen we evenwel van andere fora, en is ons dus niet vreemd. Alleen hebben wij de hoop niet opgegeven dat U nog eens de realiteit onder ogen wil zien. Ook U kunt leren, en het is geen schande om eenmaal begane fouten of misstappen (voor uzelf en of openlijk) toe te geven en of toch minstens in het vervolg niet meer te willen maken. Niemand van ons is heilig, ook P. Derks niet. Maak Uzelf én ons dus niets wijs. Fouten begaan is noodzakelijk én onvermijdelijk. Er bestaat echter voor eenieder vergeving als we onze zondigheid erkennen en ons leven trachten te verbeteren in de goede richting. Laten we dus niet doen alsof het anders is.

   U citeerde overigens wel degelijk; uit het blote hoofd. Die passage over de hoerenloper heeft U niet zelf bedacht, maar is het gevolg van een driftige oprisping, gevolgd door een onvolledige herinnering. U wist blijkbaar van de klok, maar niet meer waar de klepel hing. (Het was een argument van priesters [mannen!] waarmee vrouwen gewezen werd op hun huwelijksplicht tot gevraagde gemeenschap, bij het uitblijven waarvan zij schuldig zouden zijn aan het naar de hoeren gaan van haar echtgenoot. Dat de man zich neer te leggen heeft bij een Nee van zijn vrouw (nee zeggen is een mensenrecht!), en dus geen recht op het gebruik van een vrouwenlichaam – haar ziel miskennend! – mag claimen, maar zich dient te beheersen of zich desnoods (uit nood!) op een aanvaardbare wijze moet ontdoen van het teveel aan seksuele overspannenheid (teveel testosteron i.c. teveel zaadvoorraad), kwam helaas bij de oude mannelijke moraaltheologen niet in gedachten! Maar ja, wat wil je als je het door de natuur reeds gegeven recept – zelfbevrediging – door gebrek aan juiste medische kennis én een verkeerde uitleg van de Schrift reeds tot zonde hebt verklaard.) Door het citaat onjuist aan te wenden, ging U de mist in. Ook hier geldt daarom: het goede geweten van U in deze zaak, is het gevolg van een slecht geheugen!

   Overigens heeft U nergens kunnen lezen dat o.g. ongeclausuleerd voor abortus zou zijn. Het tegendeel is het geval. In een noodgeval (verkrachting, seksuele omgang met kinderen, keuze tussen de moeder van kinderen sterft of de foetus) dus bij grote uitzondering, zou ik het acceptabel achten, mits het zo snel mogelijk na de bevruchting geschiedt. Abortus zou dus nooit een anti-zwangerschapsmiddel moeten zijn of worden, want daar gruw ik van, net als U!

   Een juist verantwoordelijkheidsgevoel en zelfdiscipline blijft dus gevraagd. Wie de leiding in kerk en samenleving heeft, zou dat bij herhaling naar voor moeten brengen en van de goede argumenten moeten voorzien zodat eenieder het begrijpt en kan beamen.

 12. Er is een mogelijkheid voor gehuwden om aan natuurlijke gezinsplanning te doen Bassilius. En ik denk dat u daarnaar refereert. Het is fijn zijn als dat bij een gezin past en kan. Dit is niet altijd mogelijk en dan is een anticonceptiemiddel een betere optie.
  Dat mensen eerder vreemd gaan, P.Derks, die een anticonceptiemiddel gebruiken is niet bewezen. De jongere generatie is zelfs conservatiever aan het worden en de gemiddelde leeftijd waarop men voor het eerst seks heeft gaat omhoog. Dit is allemaal op te zoeken en na te lezen.
  Dan abortus: ik ben daar geen voorstander van. Toch kunnen er omstandigheden zijn waartoe iemand er toch toe besluit. Deze vrouwen hebben er vaak veel verdriet van. Ze worden door veel mensen veroordeeld zonder iets van hun afweging te weten. Het is makkelijker om vanuit een goed huwelijk, goede financiële omstandigheden, enz. te zeggen dat het verwerpelijk is, dan dat we een luisterend oor hebben voor hen zonder te oordelen. Het is fijn dat dit door de RK-kerk erkend is en dat iedere priester vergeving mag geven.
  Volgens mij ligt veroordelen nog altijd bij Onze Lieve Heer en Hij is vergevingsgezind. Kijk maar naar de moordenaar aan het kruis, waarvan Jezus Christus zei:”heden zult u bij mij in het paradijs zijn.

 13. “De hoeksteen van de samenleving” voor de vrijmetselaar sekte, abortus, is en blijft altijd moord, beste Francien ! Smoes daar niet om heen als een gutmensch.

 14. Ook voor een moordenaar is er begrip beste Jules en dat heeft niets met gütmensch te willen zijn te maken. Dat heeft meer te maken met medemenselijkheid zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Zelfs in het Oude testament waren er vrijsteden, zodat mensen daarheen konden vluchten.
  Ik kan me niet voorstellen dat u ten alle tijden geen begrip kunt tonen voor iemand die abortus pleegt of gepleegd heeft. Ik kan me indenken dat een meisje/jonge vrouw kiest of dat er voor haar gekozen wordt voor een abortus wanneer ze verkracht is, incest met haar gepleegd is of dat ze erg jong is (12/13 of jonger). Vaak drukken voogdij-instellingen dit ook door. Dit is beleid. Om dan een kind/adolescent op te zadelen met moord gaat mij gewoon te ver.
  Denk u eens in dat u dat kind bent die onder deze omstandigheden wordt geboren. Niet gewenst, telkens wordt moeder herinnert aan haar nachtmerrie. Niet ieder mens is in staat als een heilige te leven en te aanvaarden dat dit kind ook van God komt.
  Er zijn altijd meerdere kanten aan een verhaal. En dat probeer ik te laten zien, niet als moraalridder maar als gewoon mens.

  1. De omstandigheden waaronder, is een andere vraag, maar die kunnen onder geen beding de moord uitwissen. De moord op ongeboren leven is zelfs zo ernstig, beste Francien, dat de biechtvader zich zelfs niet ontvankelijk kan verklaren en de biechteling door verwijst naar de Bisschop, want alleen deze kan de ex-communicatie opheffen. Bij een reguliere moord volgens het publieke strafrecht is dat niet het geval. Maar de Kerk van altijd heeft het zwaarste middel ingezet tegen abortus. Het gaat ook om een praktijk die als vanzelf leidt naar de zelfmoord van een volk. Dat maken we nu mee. Het bevolking manco door de vergrijzing, komt overeen met de aantallen abortussen. En de gevolgen zijn gigantisch. De natuur houdt niet van vacuüm. De massa immigratie begon direct met de invoering van de abortus praktijk. De in gang gezette islamisering komt ook uit de hoek van de vrijmetselarij, en is een rechtstreeks gevolg van de subversief tot stand gekomen abortus wetgeving indertijd, door talmud joodse politici in de regering. In NL was dat .:. Van Thijn (1971) en in FR was dat .:. mme Weil (1976). De rk vrijmetselaar Lubbers heeft toen in het NL parlement met manipulatie de wet er door heen gedrukt, terwijl de bevolking voor meer dan 60% tegen was.

   1. Meneer van Rooyen, U strooit wel erg vaak met het etiket “vrijmetselaar”. U weet toch dat zulks naast bijval door complotdenkers enz. ook tot een aanklacht wegens laster kan leiden?

    Of U gelijk hebt, kunnen wij helaas niet nagaan. Daarom: kunt U ons en de andere lezers op dit forum nu eens de bron aangeven die U heeft bemiddeld dat Lubbers, paus Paulus VI e.a. die U noemde ook echt vrijmetselaars waren? Indien U uw beschuldigingen niet waar kunt maken, zou ik U vriendelijk en beleefd willen verzoeken om te stoppen met dergelijke, vooralsnog ongefundeerde beschuldigingen die mensen ten onrechte in een kwaad daglicht plaatsen en in hun eer aantasten, voortaan achterwege te laten als niet passend voor een belijdend christen. Bij voorbaat dank.

 15. Dat is dus niet helemaal waar Jules van Rooyen, priesters mogen abortus vergeven. Dit mag sinds paus Franciscus het jubeljaar had afgekondigd. Hij heeft dit toen ook bij de priesters van de FSSPX toegelaten. Mede omdat het vreselijk moeilijk voor vrouwen is en was om er over te praten. De meesten voelen zich zodanig schuldig dat het hen de grootste moeite kost om het op te biechten. Als zelfs de priester hen dan niet kan helpen door hen absolutie te schenken en ze dan ook nog door moest sturen naar de bisschop dan kunnen ze in grote psychische nood komen. Deze daad van genade is van groot goed binnen de RK-kerk.

 16. @Francien, U meet met twee maten:
  Dat mensen eerder vreemd gaan, P.Derks, die een anticonceptiemiddel gebruiken is niet bewezen.
  Iemand die ertegen is, moet met bewijzen aankomen, terwijl iemand die ervoor is kan genoegen nemen met: aannemelijk maken.
  U schrijft als vergoeilijking van het gebruik van anticonceptiemiddel:
  ‘De jongere generatie is zelfs conservatiever aan het worden en de gemiddelde leeftijd waarop men voor het eerst seks heeft gaat omhoog.’
  Wat bedoelt men dan?: ouder dan 9 (negen) jaar?
  Mevrouw, mijn generatie speelde op die leeftijd nog met poppen/auto’s.
  Is het gebruik (ik schrijf liever: misbruik) van het eigen of andermans lichaam dan minder erg?
  Of bedoelt U, dat U goed kunt begrijpen, dat de hormonen door het lichaam gieren en dat U het logisch vindt, dat de kinderen toegeven aan hun seksuele geneugten?
  En bedoelt U, dat het logisch vindt dat een eventuele ongewenste zwangerschap (dus?) wordt afgebroken?
  En bedoelt U, dat God alles maar moet vergeven, want God is toch al-goed?
  (want ja, betreffende heeft alleen maar de eigen + andermans kut of lul nagelopen.)
  Wat bedoelt U dus precies?

 17. Een samenleving die apostaat geworden is zinkt altijd neer tot mensenoffers. Hoe meer kinderen in deze hel van moderniteit geofferd worden aan de boze geest Molok, des te meer wordt de invloed van de gevallen engelen op aarde vermeerderd.

  De meeste hedendaagse katholieken zijn echter te verblind en te verlamd door de geest van de vrijzinnigheid om de oorlogshoorn te blazen tegen de revolutionaire, paganiserende machine, want de meesten stellen zich tevreden met het innemen van een plaatske in het pantheon van het religieus pluralisme met het irreligieus staatsapparaat als “oppergod”, tezamen met adepten van ontelbare sekten onder de zon die van dat revolutionair staatsapparaat een stempel van approbatie krijgen. Zij erkennen het soeverein recht van Christus over elk niveau van de samenleving niet, en zij leveren de gehoorzaamheid die zij aan Zijn Koningschap verschuldigd zijn over voor de dertig zilverlingen die hun acceptatie door de aan God vijandige wereld hen oplevert. Zij kiezen voor de giftige vrucht des doods die ontspruit op de akker Haceldama.

  Om de bloederige altaren van kindermoord, van Molok, omver te werpen moet de wortel van het kwaad doorgehakt worden, en die wortel is het filosofisch liberalisme als beginsel geïncorporeerd in het maatschappelijk weefsel; dat is, de sociale apostasie.

  Uit “El liberalismo es pecado” (“Het liberalisme is een zonde”) van de priester-schrijver Félix Sardà y Salvany, vertaald naar het Engels door Condé B. Pallen (1899), (hoofdstuk 6: “Catholic Liberalism Or Liberal Catholicism”):

  “To the promoters of Catholic Liberalism the thing appears easy enough. “It is admirable,” they say, “for the individual reason to be subject to the law of God if it so wishes, but we must distinguish between the public and the private reason, especially in an age like ours. The modern State does not recognize God or the Church. In the conflict of different religious creeds the public reason must stand neutral and impartial. Hence the necessary independence of the public reason. The State as State can have no religion. Let the simple citizen if he wishes, submit to the Revelation of Jesus Christ, but the statesman and the man in public life must comport himself as if no revelation existed.” Now, all this means civil or social atheism. It means that society is independent of God, its Author; that while individuals may recognize their dependence on the Divine law, civil society should not—–a distinction whose sophism is founded on an intolerable contradiction.

  It is clear that if the individual reason is obliged to submit to the law of God, the public and the social reason cannot logically escape the same duty without falling into an extravagant dualism, by virtue of which men would be forced to submit to the law of two contrary and opposed consciences. Privately men would have to be Christian, publicly men would have to be free to be atheistic. Furthermore the road is open to an odious tyranny; for if the public conscience were independent of the Christian law and ignored it, there would be no public recognition of the obligation to protect the Church by the civil arm in the exercise of her rights. Nay, more; the civil power would readily become the means of persecution, the rulers hostile to the Church, condemning divine law, could actually, under cover of authority, legislate against Christianity. Nor is this a fanciful picture, for France and Italy, legislating today on the basis of the sovereign independence of the social and public reason have enacted odious laws which hold the Church in those countries in distressful legal bondage. And the Holy Father himself is now a prisoner within the walls of the Vatican on account of the violent usurpation of his domains by an atheist government.

  But the results of the fatal distinction do not stop with the functions of legislation and administration subjecting the Church to social and civil persecution; in modern times it has gone further still and extends its baneful influence to the school room, propagating itself by placing the education of youth under its dominating influence. It forms the conscience of youth not according to the Divine law which acknowledges the will of God, but upon a premeditated and careful ignorance of that law. It is as secular education that it seizes upon the future and breeds atheism in the hearts of the coming generations.

  The Catholic Liberal or the Liberal Catholic admitting the fatal distinction between the private and the public reason, thus throws open the gates to the enemies of the faith, and, posing as a man of intellect with generous and liberal views, stultifies reason by his gross offense against the principle of contradiction. He is thus both a traitor and a fool. Seeking to please the enemies of the faith he has betrayed his trust, the faith itself; imagining he is upholding the rights of reason, he surrenders it in the most abject way to the spirit of denial, the spirit of untruth. He has not the courage to withstand the derision of his cunning foe.”

 18. Theudmer,
  Het Oude Testament is vervuld (= gerealiseerd, uitgevoerd, vervuld enz.) door Jezus Christus,
  En nu komt aan met ’t Oude Testament. Al wij willen weten wat in het OT staat, dan hoeven wij slechts het NT te lezen en naar de H. Mis te gaan.
  Bovendien: Wij leven in Nederland en niet in Engeland of China.
  Als U graag Engelse boeken leest, dan had U het ook (als U die tekst persé hier wilde melden) met dezelfde moeite in het Nederlands kunnen vertalen.
  Tenzij men de Nederlandse taal (nog) niet machtig is, vind ik ’t gebruik van buitenlandse talen ongemanierd.

 19. Theudmer, ik heb ’t even vertaald: ’n hoop woorden zonder enige inhoud.
  Geen enkele inhoud inzake het onderwerp van dit artikel. U laat zich evenmin kennen als voor – of tegenstander van het R.K. geloof.
  Was ’t Uw bedoeling om indruk te maken? Nou goed dan hier volgt mijn compliment aan U: Proficiat U bent de Engelse taal beter machtig dan ik.
  Verder is het onmogelijk te achterhalen óf en zo ja, wát U zeggen wil.

 20. Abortus is afschuwelijk. Toch is het klinisch gezegd een product wat verkocht wordt. Als er goed uitgezocht werd waarom vrouwen hun zwangerschap niet zien zitten zou een groot deel denk ik voorkomen kunnen worden. Verder ben ik niet katholiek maar wil toch graag reageren op het onderwerp anticonceptie. Er wordt gelijk al verwezen naar uitzonderingen..verstandelijke beperkingen bijvoorbeeld. Goede afweging. Maar wat is de afweging in een gezonde situatie? De portemonnee? De grootte van de auto? De handigheid? De tijd die men zelf wil? Ik heb zelf een groot gezin en sinds mijn 23ste toen ik tot geloof kwam geen anticonceptie gebruikt en daar geen dag spijt van gehad. Geen kind had had ik gemist willen hebben. De omgeving zegt: wat heeft u toch leuke kinderen..sociaal..behulpzaam..ze delen..zijn attent..sexualiteit is God kadootje en het is prachtig als dat mooie nieuwe mensen voortbrengt!

 21. Maar … @Francien, U bedoelt het natuurlijk totaal anders:
  De jeugd zocht en vond hun pleziertje(s). Zo’n pleziertje(s) is/zijn zó gevonden; daar hoeven ze echt hun best niet voor te doen.
  Ze hebben ’n paar minuten hun pleziertje en met wat geluk kennen zij elkaars namen.

  Maar ohh, het ongeluk begint als dat meisje zwanger is.
  Moet zij de zwangerschap uitdragen en dus voor haar verdere leven moeder worden, terwijl zij maar heel even plezier heeft gehad + moet de jongen gedurende 18 jaar alimentatie betalen en voor zijn verdere zijn leven vader worden?
  Moet U hen beiden dát aandoen?
  Dan wordt meteen duidelijk, dat seksueel samenleven ’n zeer serieuze zaak is.

  Tja, en abortus is gratis én snel:
  U kunt een afspraak maken voor een eerste gesprek bij abortuskliniek.
  Na een wettelijk verplichte wachttijd van 5 dagen wordt de abortus ‘gratis’ uitgevoerd.
  En na ’n paar uur bent U weer buiten.
  Toegegeven: het is allemaal ’n beetje lastig, maar het is allemaal snel achter de rug.

  Maar … is het allemaal écht snel achter de rug?
  De vader en de moeder kunnen gewetensproblemen krijgen, want zij hebben tenslotte hun eigen kind bewust(!) laten vermoorden.
  Als vader en/of moeder gelovig zijn: moeten zij dit biechten en zal God hen echt vergeven?
  Want ja, God is écht al-liefde en al-goed, maar God is niet gek.
  Voor vergeving is échte spijt nodig; spijt als haren op je hoofd (en iedereen heeft véél haren); als je alles nog eens over mocht doen, dan zou je abortus nóóit meer doen.
  Dát is spijt.

  Direct gevolg voor ’t geloof: tot de biecht is het niet toegestaan om de hostie te ontvangen.

  Om de echte spijt te kunnen bepalen, heeft ’n priester echt wel meer nodig dan één biechtgesprek.
  En dan heb je ook nog de penitentie.
  De penitentie is een boetedoening in de vorm van gebeden of goede werken, die na de belijdenis en absolutie van de zonden in de biecht door de priester aan de biechteling wordt opgelegd. De priester legt naargelang de zonden een overeenkomende penitentie op.
  Bovendien heeft de priester nog tijd nodig om betreffende geestelijk te begeleiden.

  Anders gezegd:
  Om met God in ’t reine te komen, is echt wel meer tijd nodig dan de abortus –zelf.

  Het is gemakkelijker om te stoppen met zelfverwijten, niet te gaan biechten en niet meer ter kerke te gaan.
  Zo wordt iemand gemakkelijk definitief(!)verwijderd van God.

 22. @P.Derks ik begrijp waar u naar toe wilt en waar u bang voor bent. De gemiddelde leeftijd waarin jongeren voor het eerst intiem samenzijn ligt nu op 18 bijna 19 jaar. Dat lag rond de 16, 17.
  Abortus is geen anticonceptie! Ik heb het dan ook niet over twee volwassen mensen die de gevolgen van hun daden kunnen overzien. Abortus is en blijft een gruwelijke daad. Soms is er begrip van de buitenstaander nodig waarom iemand tot zo’n beslissing komt. Er zijn voor mij echt situaties denkbaar dat er voor abortus gekozen wordt. Het leven is nou eenmaal niet zwart-wit. Bijvoorbeeld: uw (klein)dochter wordt verkracht en raakt zwanger. Uw (klein)dochter is 12,13 zit in een incestieuze situatie of ze heeft een vriendje van 15,16 en raakt zwanger. Uw (klein) dochter heeft een verstandelijke beperking en ondanks dat er goed op haar gelet is komt ze zwanger thuis. Ik kan me zo goed voorstellen dat er dan overwogen wordt tot het ondergaan van een abortus.
  Jongeren in de pubertijd en veel mensen met een verstandelijke of psychische beperking kunnen de gevolgen van hun daden niet overzien. Hoe slecht de keuze dan ook is, kan een abortus in dat geval een uitkomst zijn. Soms zijn (groot)ouders of andere familieleden, vrienden en kenissen niet in staat om hen bij te staan.
  Tja, als een vrouw gaat biechten dat ze een abortus heeft ondergaan dan is ze zeker ook bereid zijn een penetentie uit te voeren. En zal ze meerdere gesprekken niet uit de weg gaan. Dit is immers nodig voor haar herstel. Niemand gaat voor de lol biechten. Biechten is een serieuze bezigheid.

 23. Francien, het is niet zo zeer de (misdaad)zélf die mij dwarszit bij een abortus (hoe erg die misdaad ook is):
  Het gaat mij om te voorkomen, dat men definitief van God verwijderd raakt.
  Zo denk ik dat de kerken vooral leger zijn, vanwege de vele echtscheidingen en abortussen.
  Zo wordt + veel aards leed omgezet in ééuwig durend leed.
  En als de ouders eenmaal niets aan ’t geloof doen, dan worden de (klein)kinderen vanzelf atheistisch/agnostisch.
  Geloof mij, ik kan daar echt om huilen; zowel voor God (Heeft Hij niet al genoég geleden?) + als voor de betreffende ouders + voor de betreffende familie + voor de aborteurs (+ voor hún familie).

  1. Ouders doen weinig meer aan het geloof. 60 jaar geleden was het normaal dat je meteen na de geboorte gedoopt werd. Dat je op een RK school godsdienst onderwijs kreeg en dat de heilige communie verplicht was. (Tenminste anders was het schande). Men ging naar de kerk omdat het plicht was. Voor velen dan.. De echte gelovigen daar gelaten.
   Mensen zijn vrijer geworden in het geloof of in het niet hebben daar van…Waar het vroeger plicht was is het nu een vrije keuze…

 24. Francien, ik ben blij dat U intussen niet boos geworden bent op mij, maar mijn reacties heeft overwogen.
  Er is zó veel aards (en dus tijdelijk leed). En ál dat tijdelijk leed dreigt te worden omgezet in altijd durend leed zonder einde. Hopelijk heeft deze site U verder op weg gebracht om alle leed van U en de Uwen te verzachten. Laus Deo (eer aan God).

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht