5 commentaren op “Video: Tijd om na te denken over uw leven

 1. Voor hen die gelovig zijn, de visie van Eerwaarde Pater Isaac Mary Relyea (een franciscaanse monnik van het traditiegetrouwe Fatima-centrum) op het coronavirus en de huidige crisis. Deze geestelijke ziet deze plaag als een straf van God, o.a. voor de ontelbare abortussen wereldwijd. Ik herken waarheid in deze woorden, maar zie plagen eerder als straffen die we over onszelf afroepen en God houdt ze niet tegen, want ze zorgen voor inzicht, schuldbesef, berouw en bekering. Jammer, dat we niet één traditionele bisschop hebben in België. Ik mis Monseigneur Léonard. Zijn woorden waren volgens sommigen te scherp en te rechtlijnig, maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Mensen hebben nood aan ruggengraat en de wereld heeft nood aan het traditionele katholieke kompas. De hele wereld is immers op drift. Deze pater durft het zeggen zoals hij denkt en gelooft. Daar hou ik van. Het geeft mij moed en ik steek van hem op. Hopelijk jullie ook.

  https://www.youtube.com/watch?v=bER4CJ_baFg

 2. Ik heb het filmpje bekeken en het is goed, maar ook een ongelovige geeft zin aan zijn leven hoor! Uw laat doorschemeren dat ongelovige mensen een zinloos leven zouden hebben is zeker niet juist. Hun oraal is soms veel hoogstaander dan dat van een gelovige, die wegens schrik van corona zijn kerken sluit, in de UK blijven ze open en daar helpen ze te mensen, dat is daar andere koek Hier moet je maar je plan trekken, ieder voor zich en God met ons allen. Over het Darwinisme ken je mijn standpunt, het is een geloof, in de evolutie van de menssoort waar ik niet in geloof.

 3. Ongelovigen zijn niet alleen degenen die niet in God geloven, maar ook degenen die de natuurlijke liefde niet kennen of niet erkennen.
  De fijnste geestelijke genegenheid kan men in overweldigende hoeveelheden vinden in de vrije natuur. Ongelovig zijn degenen die dit niet kennen of niet willen aanvaarden.

  God is voor allen meest toegangkelijk in de open natuur.
  Om dit te ervaren moet men grote afstand nemen van de kunstmatige samenleving met haar wilde emoties. Men moet volledig tot stilstand komen als een kluizenaar. Pas wanneer u daar in slaagt voelt u de fijne geestelijke briesjes die uw ziel kunnen raken tot in haar diepste wezen.

  De evolutietheorie is het werk van duivels die zeer goed beseffen dat de hedendaagse mens in een kunststof wereld een onnatuurlijk leven cultiveert en zij doen hun uiterste best de zielen volledig te verdoven met waanzinnige theorie.

 4. God is geen naturisme en God is niet te vinden in de natuur, dat dacht Spinoza ook en dat is zeer gevaarlijk, in de natuur bewonderen we Gods schepping en niet de natuur is God.

 5. Johannes de Doper, Jezus, de Woestijnvaders, Benedictus, Franciscus van Assisi en vele andere heiligen verlieten de samenleving, vluchtten naar de open natuur. Zij bezaten zoals Jezus geen steen om hun hoofd op te leggen. Pelgrims waren jaren onderweg, sommigen meermaals naar bijvoorbeeld Jeruzalem of Compostella, onbemeten tijd om te bidden. Verstedelijkte jongeren lopen heden als in een soort sportmanifestatie in minimim van tijd naar Compostella begeleid door een hippe priester, haastig, haastig, geen tijd meer om te bidden als een pelgrim.

  Jeruzalem of Compostella kunnen nooit het echte doel zijn van de pelgrim, maar onderweg de onthechting en de heiligende stilte van de natuur om God te naderen.

  In de natuur is God voelbaar aanwezig, in een kerk vooral wanneer slechts weinigen aanwezig zijn.
  Ontelbare heiligen verkozen de nachtelijke aanbidding in kerk of kapel in heiligende stilte.
  Niet alleen na het Laatste Avondmaal verkoos Jezus de stilte van de vrije natuur om zich voor te bereiden op het grootste Offer aller tijden.

  Machthebbers verschansen zich in stenen bastions en worden dan spontaan omringd door angstige schaapjes die hun ziel aan de kasteelheer verkwanselen in ruil voor een vals gevoel van zekerheid. Het zijn dergelijke machtige heren die wetenschappers steun en middelen verschaffen. Uit de steden komt weinig beters voort dan cultuur van duivelse wetenschappen, broednest van geestdodende industrie, bron van vervalste informatie en uiteindelijk gesloten kerken.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht