Verregaande uitbreiding van de abortuswet in België: oproep tot nationaal gebed op 1 februari!

Zoals jullie weten, ligt bij het federale Parlement een wetsvoorstel op tafel dat een fundamentele hervorming en uitbreiding van de abortuswetgeving beoogt.
In de voorbije maanden zijn er veel reacties geweest in de media tegen dit voorstel en vele protestmails aan onze volksvertegenwoordigers, wat zeer positief was.
Maar na een onderbreking van enkele weken, zal het wetsvoorstel in februari opnieuw op de agenda staan van het Parlement, ditmaal echter nog véél verregaander. Niet alleen wil men (1) de termijn verlengen van 12 naar 18 weken, maar ook (2) de bedenktijd verkorten tot 48 uur, (3) de verplichting van de arts om alternatieven te vernoemen, afschaffen, (4) abortus om medische redenen mogelijk maken tot aan de bevalling, (5) het ‘op enigerlei wijze’ verhinderen van abortus tot een misdrijf maken (drie maanden gevangenis), (6) het voor ziekenhuizen onmogelijk maken om abortussen binnen hun muren te verbieden, en (7) abortus helemaal depenaliseren, dus tot een gewone ‘medische handeling’ maken (alsof zwangerschap een ziekte is!).

Wie onder u de langere uitleg wil lezen: zie een degelijk en professioneel dossier van het Europees Instituut voor Bio-ethiek.

Wij willen als christenen echter niet stilstaan en passief afwachten. Er is een algemene oproep die uitgaat van Pro Life Europe en vele anderen om hiervoor gebedssamenkomsten te organiseren binnen zoveel mogelijk kerken, en dit op 1 februari! Wilt u a.u.b. binnen uw kerk hiervoor een initiatief nemen en oproepen tot dit gebed? Heel hartelijk dank bij voorbaat. En als u iets organiseert, kan u ons dit laten weten a.u.b.?

Gebedsonderwerpen:
– Bid dat de Belgen altijd de waarde van het leven zullen erkennen, ook van het ongeboren leven, zelfs in crisissituaties.
– Bid dat de Justitiecommissie de verwerping van dit wetsvoorstel op 13 februari zal aanbevelen.
– Bid dat het Parlement op 20 februari tegen het wetsvoorstel zal stemmen…
– Bid dat de Belgen hun roeping zullen erkennen om onze medemensen te helpen, vooral degenen die arm en weerloos zijn (Spreuken 31:8-9)

Er zullen ook acties plaatsvinden tussen 1 en 13 februari, zoals het aanschrijven van parlementsleden. En waarschijnlijk volgt ook een actie om op straat te komen op 13 februari.

Wat in België gebeurt, kan een repercussie hebben op vele andere landen. Er zijn gelukkig ook tegenbewegingen actief in de wereld: net gisteren heeft de gouverneur van Nebraska (VS) opgeroepen tot een dag van vasten en gebed om abortus helemaal te beëindigen in zijn staat.

Laten we de moed niet verliezen. Bij God zijn alle dingen mogelijk!

Namens Pray4belgium,
Ignace

Zie ook ProLife Europe: www.prolifeeurope.org
LIFE IS LIFE. No exceptions.

Bron: Pro Life Europe email

identicon

Auteur:dmji

24 commentaren op “Verregaande uitbreiding van de abortuswet in België: oproep tot nationaal gebed op 1 februari!

 1. De abortuswetgeving in België ondermijnt de relatie burger-overheid. De wederzijdse loyauteit tussen burgers verdwijnt. Op lange duur ondergraaft dit het wederzijds vertrouwen tussen burgers, het spontane netwerk tussen mensen die willen samenwerken. Niet God staat nog achter de Belgische staat, maar Satan himself. Dat is één van de redenen waarom de katholieke kerk, bij monde van al haar gelovigen, geen millimeter mag toegeven op de beschermwaardigheid van het beginnend menselijk leven. Om het cru te zeggen: aan ieder die abortus durft te verdedigen mag men zeggen: ze hadden misschien beter ook jou geaborteerd.

 2. Zouden al die brave pro-lifers ook zulke brave pro-humanae vitae-ers zijn?
  Want opkomen voor het recht van leven voor baby’s gebeurt dat niet veelal op grond van wereldse argumenten? “Recht op leven” bijvoorbeeld, is dat dan geen goddeloos begrip?
  — God heeft ons geschapen dus leven we, of beter: wij worden naar het Geestelijk Leven geleid, maar alleen indien we dat zelf ook willen.

  Ik denk dat het bijzonder veel moed vraagt om alle vormen van voorkoming van bevruchting af te wijzen, afgezien van een overmoed die eveneens kwaadaardige gevolgen brengt.
  Men bedenkt vooraf niet of nauwelijks dat men ook moet ijveren voor de ziel van het ongeboren kind, maar hopelijk dan toch des te meer na de geboorte wanneer het aartsmoeilijk wordt en zelfs bijna onmogelijk om dat kind een echt christelijke toekomst te bieden.
  — Baby’s zijn geen troeteldiertjes, het zijn ook kleine duiveltjes in aanleg, dat merkt men meestal pas wanneer het te laat is. Vrijen brengt zeer zeer zeer veel werk aan de huwelijkswinkel, vooral geestelijk.

  Na zovele jaren behoeven we nog slechts de kroon te ontvangen op het werk van de duivel! We waren zoveel meer bekommerd om ons superluxe-welzijn dan om de Waarheid van het bloed-eigen innerlijk Geestelijk Leven! In een weelderige wereld kunnen de meeste zielen nooit tot bloei komen!!!
  — En nu is het te laat ?!?!?

 3. De weg is heel smal om een authentiek christelijk leven te leiden. Een leven dat vrede, rust, liefde brengt in je hart en om je heen! Ze willen allemaal vrede, rust, liefde en geluk ervaren, maar ze kiezen allemaal voor het tegenovergestelde, ze kiezen voor onvrede, onrust, liefdeloosheid en ongeluk, voor den boze en het agressieve dat de mensheid nog zieker maakt en onrust en onvrede geeft. Wie gelooft dat abortus, euthanasie, en alle andere zonde dat zielen vermoord bevrijdend is, is innerlijk morsdood. Ik zie alleen maar meer verdriet, depressies, burn-out, agressie, geweld en vele geestelijke zieke mensen om me heen, die dan een opname nodig hebben in één van de ziekenhuizen of instellingen. Als abortus, euthanasie de juiste hulpmiddelen zijn om onze jonge mensen e.a. gelukkiger te laten voelen in deze egocentrische en egoïstische wereld, dan is de politiek geestelijk gestoord. Ik bid mee en hoop dat de politiekers, zullen ontwaken uit de dood.

  1. Ik wil er nog bij zeggen: Abortus, euthanasie is een daad van agressie en geweld en zeker geen daad van liefde! Wie deze vorm van hulpverlening wil toejuichen en wettelijk wil maken, is er even erg aan toe als de Isis-strijders die ook geen krimp meer geven als ze een hoofd eraf hakken..

 4. Ik zal zeker meedoen in het gebed, trouwens we moeten meer bidden, en vasten, we moeten er zeker meer tijd voor vrij maken.

 5. Intriestig in feite dat we de uitbreiding van de gruwelijke B. abortuswetgeving moeten vernemen van een leek, in casu de auteur van dit artikel. Dank u wel Michaël.
  In feite zouden onze bischoppen met blote voeten op straat moeten komen om zulke uitbreidingen met al hun krachten te verhinderen. Maar wat kan men verwachten van een post- conciliare Vat II kerk ? Niets. Zaliger Koning Boudewijn , die resoluut tegen de abortuswetgeving was , werd indertijd ook duivels geadviseerd door de toenmalige B. kardinaal.
  Bidden moeten we doen, jazeker maar dan niet meer in deze conciliaire Vat II kerk. Er zijn hier en der genoeg traditionele H Missen in België. En met Pinksteren 2020 zullen 14.000 jongeren – én méér én méér – de Paris Chartres ( of de traditionele vanaf Chartres ) bedevaart meedoen – met traditionele Heilige Missen en liturgie met Jezus en met Onze Hemelse Moeder.

 6. intriestig deze abortuswetgeving en de uitbreiding ervan is een zéér gruwelijke daad.

  Voorwaar , er zijn zéér duistere krachten bij onze Belgische politici.

  En dit terwijl de Turkse president nog niet zo heel lang geleden ( ik denk verleden jaar of zo ) zijn landgenoten in het buitenland aanzette om veel kinderen te krijgen!

  Waarmee zijn onze Belgische politici wel mee bezig? Ze verarmen onze eigen bevolking en ze zetten medici en para-medici aan om te moorden.

  1. Wat een duistere argumentatie. Aanzetten tot moord? Wat heeft een Turkse president met abortus te maken? U bent alleen xenofoob…Dat heeft niks met abortus te maken. Roep uw medegelovigen op nog meer kinderen te verwekken en op te voeden..
   Allemaal oneigenlijke argumenten om uw afkeur van abortus te ondersteunen. Gewoon tegen zijn omdat u het moord vind is voldoende.
   En geloof me er zijn echt mensen die er anders over denken dan u. Maar ja die zijn allemaal duister en gruwelijk…

   1. U bent kennelijk een hardnekkige ongelovige. Welnu, voor ons gelovigen geldt nog steeds het gebod: Gij zult niet doden. Dat is zowel voor een kind in de moederschoot, waar het veilig zou moeten geborgen zijn en omgeven worden met moederliefde, of een bejaarde in het rusthuis, die door de zorgende liefde van zijn/haar verzorgers zou moeten omgeven worden. Bovendien is abortus uitermate gruwelijk. Zal ik u wat foto’s tonen? Die kinderen lijden onzegbare pijnen! Een gruwelijke marteling! Zie ook de onlangs verschenen film: Unplanned. Moord is het tegenovergestelde van liefde geven. Enkel God beslist over leven en dood, omdat Hij God is. U kunt dat allemaal als nonsens afdoen, maar voor iedereen komt er een dag dat men voor God zal verschijnen – of u dat nu ook gelooft of niet… U kan dan niet zeggen dat er niemand u gewaarschuwd had.

    1. Ach, weer die Erik… Hij komt telkens opnieuw met zijn goddeloze poco prietpraat een beetje trollen. Als je hem dan een écht inhoudelijke weervraag stelt, krijg je geen reactie terug. Heb hem op vorige posts ook al een paar keer van antwoord gediend. Eenmaal krijg ik dan een boze reactie, als ik hem dan een inhoudelijke vraag stel, blijft het daarna ijzig stil. Misschien best gewoon negeren.
     Hij snapt zelfs niet eens wat Andre wilde zeggen over Erdogan… Terwijl hier 20.000 abortussen per jaar gepleegd worden, roepen islamitische leiders over heel de wereld op om volle bak kinderen te krijgen. Het is nog enkel een kwestie van tijd dat ze in de meeste West-Europese landen in de meerderheid zijn. Ben benieuwd of al dat vrijdenkend links krapuul van nu dan ook nog zo blij gaat wezen…

     Inderdaad, beste Michaël, iedereen zal een keer verantwoording moeten afleggen. Je kan maar beter voorbereid zijn…

     Voordat je nog eens je gal komt spuien, Erik, lees dit eens:

     https://www.theworkofgod.org/Library/catholic/gloria_polo.htm

     Een dame die een blikseminslag meemaakt, een BDE heeft, en wonder boven wonder er bovenop komt, inclusief het gebruik van haar beide verkoolde benen…
     Zij wordt, vooraleer ze een tweede kans krijgt, tot de hel veroordeeld. Lees zelf waarom.

     Abortus is één van de voornaamste redenen…

     Sindsdien doet zij overal haar relaas, om anderen te waarschuwen.

     Maar u, in al uw goddeloze eigenwaan weet het natuurlijk véél beter…

     Ik bid alle dagen voor mensen als u, dat ze ooit een keer het licht mogen zien. Ik weet waarover ik spreek, zelf bekeerling zijnde.

     Doe ons verder een lol. Als je enkel hier komt posten om een beetje wereldse goddeloze prietpraat te verkondigen, blijf dan weg. Als ik dat soort bullshit wil horen, zet ik wel Radio of TV op…

     1. Lees maar eens goed wat ik als reactie geef. Ik snap goed wat Erdogan zegt. Maar de relatie met het artikel over abortuswetgeving gaat compleet mank.
      Dat elke kritische noot als trollen wordt gezien moet de schrijvers zelf weten.
      Ook legt u mij boosheid in de mond. Ik ben of was niet boos dat is een conclusie die u trekt.
      De dame die blikseminslag overleefde, schaar ik in de wonderen van bloedende beelden. Mooi verhaal.
      In de wetenschappelijke wereld is geen consensus over of de foetus bij de verdrijving pijn ondervindt. Onlangs is/zijn er wetenschappers die zeggen dat de foetus toch wat voelt van de abortering.
      Of ik hier weg zou moeten blijven is niet in uw handen gelukkig . Dat zou wat zijn in de tijd waarin vrijheid van meningsuiting zo ter discussie staat.
      Misschien dat u met uw vriend Trump kan gaan praten die het gebod “Gij zult niet doden” ook niet echt begrepen schijnt te hebben.

  2. Erdogan had andere redenen om zijn geloofsgenoten ,die naar Europa zijn uitgeweken, aan te zetten om meer kinderen te krijgen . Zoals hij zijn aansporing motiveerde met te zeggen ” Wij zullen Europa veroveren door de buik van onze vrouwen “. Het zou wel eens goed zijn om te vernemen hoe de moslims staan tegenover abortus en euthanasie. Kan iemand dat verhelderen ?

 7. Erik,

  1) Wanneer is een foetus of ongeboren kind volgens u (wél) de moeite waard om beschermd te worden?

  2) Kwam de kinderen die u in mijn hiervoor geposte videolink ziet (van 22.20 – 23.32 min) volgens u het recht toe om levend geboren te worden of niet?

  1. 1) Een foetus of ongeboren kind moet altijd beschermd worden. Alleen zijn er uitzonderingen waarin er geaboteerd mag worden wat mij betreft.
   Ter bescherming van het leven van de moeder. En bij ongewenste zwangerschap als gevolg van incest en verkrachting of ander misbruik.

    1. Het gaat om de beslissing van de moeder. Of deze man recht op leven had beslist de moeder.
     je zou je sowieso kunnen afvragen. Waarom laat God misbruik toe, laat Hij verkrachting toe?
     God kan (volgens u) wel beschikken over het geven en nemen van individuele levens maar niet sturen of iemand goed of slecht is?

 8. We moeten een voorbeeld nemen aan die Amerikanen die de straat opgaan en de confrontatie aandurven. De pro-life beweging heeft niet alleen nood aan gebed, maar ook aan een kruistocht ter verdediging van het ongeboren menselijk leven, ook hier in België. Wij moeten GEEN voorbeeld nemen aan kardinaal Danneels die prof. filosofie van de Katholieke Universiteit Stéphane Mercier niet durfde te verdedigen. Wij moeten WEL een voorbeeld nemen aan al die jongeren die beginnen te beseffen dat zij aan moord door abortus zijn ontsnapt en hun medeburgers in de moederschoot willen verdedigen op basis van REDElijke argumenten in plaats dat we als lafaards aan de kant blijven staan op basis van misplaatste compassie. Ik wil niemand persoonlijk veroordelen maar Moeder Theresa had gelijk. De wereldvrede wordt bedreigd door de zonde van abortus, vaak ten gevolge van een relativistische moraal, die ook in onze katholieke scholen verspreid wordt. Bisschoppen, doe hier iets aan en laat jullie stem horen in een Youtube-film. Via deze weg hebben jullie contact met alle leerlingen in de katholieke scholen. Je zal versteld staan van de reactie, op voorwaarde dat jullie jullie zelf eerst goed informeren en dan in eer en geweten getuigenis afleggen.

  https://www.youtube.com/watch?v=U6S3cGUWXlk

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht