Nieuwe stap richting ‘missing link’?

Foto: elperiodico.com

Op 7 oktober konden we in een artikel op ‘VRTNWS‘ lezen dat er een nieuwe vondst gedaan werd in het ‘evolutieverhaal’ van de mens, die ons een stap dichter zou brengen bij de fameuze ‘missing link‘. Een aantal jaar geleden werden namelijk in Duitsland enkele fossielen van een aap opgegraven in een kleiput. De fossielen werden gedateerd op maar liefst 11,6 miljoen jaar (terwijl Australopithecus, die in Afrika werd gevonden op ca 3 à 4 miljoen jaar wordt gedateerd). De aap kreeg de naam ‘Danuvius guggenmosi’ en zou eruit gezien hebben zoals op de tekening hierboven rechts.

Er werden eigenlijk delen van 4 individuen opgegraven, en het ‘skelet’ van het mannetje dat werd gevonden, was het best bewaard gebleven:

Het zogenaamde skelet van Danuvius: enkele losse botfragmenten. Foto: t-online.

De fossielen werden gedateerd op maar liefst 11,6 miljoen jaar, en volgens de wetenschappers vertonen ze “opvallende gelijkenissen” met moderne menselijke botten. De aap zou een aangepaste lichaamsbouw hebben gehad waarmee hij zowel rechtop kon lopen, als kon klimmen in de bomen met zijn vier ledematen.

Volgens de wetenschappers lijkt hun onderzoek erop te wijzen dat de gave om op twee benen te lopen, evolueerde uit aapachtigen die in bomen leefden. En bovendien al veel eerder dan tot nu toe werd aangenomen, bijna 12 miljoen jaar in plaats van 6 miljoen jaar geleden. “De bevindingen roepen fundamentele vragen op over ons eerdere begrip van de evolutie van de mensapen en de mens”, zegt professor Madelaine Böhme van de Universiteit van Tübingen, die het onderzoek leidde.

Dat ze denken dat de mens uit een aap die in de bomen leefde is geëvolueerd is geen nieuws, dat dacht men al ten tijde van Darwin. Bovendien zou de evolutie dan in Duitsland hebben plaatsgevonden, in plaats van in Afrika? Hun verhaal rammelt dus inderdaad langs alle kanten. Vervolgens geven ze toe dat de aap toch heel erg op een hedendaagse bonobo moet geleken hebben:

Hij zou naar schatting 1 meter groot geweest zijn en ongeveer 31 kilogram gewogen hebben. Zijn skelet lijkt op dat van hedendaagse bonobo’s.

Omdat de botten van zijn ledematen, wervels, vinger en tenen zo goed bewaard gebleven zijn, konden de wetenschappers makkelijk achterhalen hoe het dier zich voortbewoog. Ze concludeerden dat hij met zijn armen aan takken kon hangen, maar ook dat hij zijn benen kon strekken om rechtop te lopen.

Dit is het ‘gereconstrueerde skelet’ van Danuvius (het witte materiaal is erbij ‘gefantaseerd’, het zwart is het origineel):

Erg veel ‘bewijsmateriaal’ voor evolutie is er dus niet: heup en dijbenen ontbreken, alsook de ruggengraat. Op basis van die twee ruggenwervels maakten de wetenschappers volgende bewering:

Net als mensen had Danuvius guggenmosi een s-vormige wervelkolom om zijn lichaam rechtop te houden terwijl hij stond.

En dan deden ze ook nog deze verbazingwekkende ontdekking:

In tegenstelling tot mensen had hij een krachtige en soepele grote teen die het mogelijk had gemaakt om takken met zijn voet te grijpen en veilig door de boomtoppen te lopen. “Danuvius guggenmosi combineert de tweevoetigheid van mensen, gestuurd vanuit de achterste ledematen, met de klimcapaciteiten van apen, gestuurd door de vier ledematen”, legt professor David Begun van de universiteit van Toronto uit.

Wat een vondst zeg!  Hebben die wetenschappers dan nog nooit naar hedendaagse levende apen gekeken?

De voet van een chimpansee:

Foto: flickrhivemind.net

Chimpansees die rechtop lopen:

Bonobo’s die rechtop lopen:

Zijn deze rechtop lopende apen dan een bewijs voor de evolutie van de mens? Is die nieuwe vondst die ze gedaan hebben überhaupt een bewijs? Neen. Ze hebben gewoon een aap gevonden, en zoals ze zelf zeggen: sterk gelijkend op een bonobo.

Bewijs voor evolutie = 0

Weeral een slag in het water! Wat jammer voor die ‘wetenschappers’ die hun tijd verspillen met het ijdel zoeken naar onze “voorouder.”

Voor de andere “voorouders” van de mens, zie deze presentatie van 35 minuten:

Origineel gepubliceerd op Evolutietheorie-ontkracht.com

identicon

Auteur:dmji

7 commentaren op “Nieuwe stap richting ‘missing link’?

 1. De eerste mens was al vroeg met kunst bezig, het waren zeker geen aapachtige mensen, maar ik ben het beu om steeds in discussie te gaan over de eeuwige twistvragen schepping of evolutie, volgens mij is er toch in beperkte mate evolutie geweest, anders kan men de verscheidene rassen van mensen niet verklaren, we stammen we allemaal van één en dezelfde stamvaders en moeders en dat wordt ook door de Bijbel bevestigd.

 2. Akkoord met Willy, vanzelfsprekend is er evolutie geweest. Paus Pius XII had ook geen moeilijkheden met evolutie, maar zei wel terecht dat op een zeker ogenblik God begonnen moet zijn met aan het lichaam van onze voorgangers ook een ziel te koppelen, een ziel in te storten. Pas met een ziel is een mens volledig.

  Het is wel belangrijk zich te realiseren dat het allereerste begin van de mensengeschiedenis niet begon met een soort primitieve Neanderthaler op aarde. Want aan zo een primitieve mens kun je de erfzonde niet toeschrijven, die zeer diepgaande gevolgen had. Alle mensen op aarde waren en zijn sterfelijk, en die sterfelijkheid is een gevolg van de erfzonde.

 3. ☩JMJ☩

  Citaat Michaël Dekee: “Wat jammer voor die ‘wetenschappers’ die hun tijd verspillen met het ijdel zoeken naar onze “voorouder.””

  Die “wetenschappers” storten zich steeds dieper in het verderf, want de perpetuele Katholieke Leer, waarvan de belijdenis noodzakelijk is voor het eeuwig heil, is dat onze proto-vader, Adam, letterlijk uit aarde gevormd werd door God, en niet uit een generationele opvolging van aapachtige wezens. Dat laatste is esoterisch, en niet Katholiek; het gnosticisme beweert immers dat de fysieke wereld een emanatie is van een pantheïstisch “goddelijk pleroom”, ontstaan door een storing daarin, en dat daardoor geesten opgesloten geworden waren in zware stoffelijke materie. Die esoterische leer was onderdeel van het ketters origenisme dat conciliair ex cathedra door de Katholieke Kerk veroordeeld werd. Volgens de esoterie had een storing in “het pleroom” dus een “kosmische soep” tot gevolg van fysieke materie die een gevangenis was voor gevallen geesten, en die voortdurend evolueerde (de “kosmische evolutie” van het copernicanisme). De mensen zijn volgens die esoterie het product van dat beweerd evolutieproces, en volgens de esoterie is de ariër de meest gevorderde fase in dat evolutieproces. Uit die gedachtegang komt de theosofische obsessie met het arisch ras, het swastika-symbool en de Indische esoterische traditie in het algemeen vandaan, in de twintigste eeuw zeer zichtbaar in het “esoterisch aryanisme” van het theosofisch-politiek regime van Adolf Hitler. De valse leer van reïncarnatie, een gedeelde leer in alle esoterische tradities, wordt door de esoterici bedoeld als een proces van gradueel heropklimmen naar hun imaginair “pleroom”.

  De darwinistische “evolutie” staat dus in het kader en is een onderdeel van de “kosmische evolutie” van het copernicanisme; het geheel daarvan is het kosmologisch kader en vals wereldbeeld dat als kweekgrond gebruikt werd door de esoterische sekten voor de goddeloze moderniteit in al haar maatschappij-vernietigende aspecten, inclusief het theologisch modernisme dat in de twintigste eeuw de rangen van de Katholieke clerus geïnfiltreerd heeft; de “evolutie van dogma” dus in het kader van de valse “evolutie van kosmos en speciën”. Al die moderne dwalingen hangen samen in een integraal wereldbeeld dat fundamenteel onchristelijk en pantheïstisch is, en daarom is de arbeid van diegenen die de Christelijke Religie proberen te hybridiseren met het darwinisme (“theïstische evolutie”) heilloos en onmogelijk.

  Laat u niet ontmoedigen door de vele spotters, Michaël.

 4. Evolutie?

  De apostel Paulus schreef in zijn brief aan de Romeinen dat:

  ” 19 wat een mens van God kan weten, is in feite onder hen bekend; God zelf heeft het hun geopenbaard. 20Van de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen. ”
  Romeinen 1:19-20

  Met ons door God gegeven intellect moeten wij in staat zijn door middel van observatie vast te stellen dat alleen al de zichtbare complexiteit van levende organismen niet het gevolg van een evolutionair proces kan zijn.

  Zie bijvoorbeeld dit:

  https://www.odditycentral.com/animals/this-asian-moth-is-probably-natures-ultimate-camouflage-master.html

  Dank je Michaël.

 5. Beste Chris,
  Het is juist door de grondige studie van alles wat we rondom ons zien dat men tot de conclusie komt dat er evolutie moet geweest zijn in het verleden, en dat er ook mutaties moeten hebben plaatsgevonden. Een katholiek met enig verstand kan dit op een heel goede manier integreren in zijn geloof. Alle recente pausen hadden geen probleem met evolutie. De vroegere aartsbisschop Mgr. André Léonard ook niet, en hij heeft een heel goede kijk op de geschiedenis van de mensheid, te beginnen bij de eerste mens in het paradijs. Zijn visie gaat trouwens terug op een kerkvader, een Griekse theoloog van lang geleden.

  We moeten niet sommige rare protestanten of getuigen van Jehova gaan navolgen, die de Heilige Schrift zien als biologieboek, fysicaboek en puur geschiedenisboek.

 6. Missing link gevonden? Niks van. Heel de wetenschappelijke benadering is nog steeds hoofdzakelijk gebaseerd op veronderstellingen.
  Genetisch is de mens veeleer verwant aan een varken dan aan een aap. Vandaar dat bv hartkleppen van varkens worden gebruikt om defecte kleppen bij de mens in te planten…

 7. Laus Deo, U moét gelijk hebben:
  Ikzelf vind veel mensen ongemanierd en krijgen hun strot nooit vol.
  Maar … (= desalniettemin= tegenhanger van desalwelteplus) ik moet toegeven: daar houdt mijn vergelijking van mensen met varkens ook op.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht