78 commentaren op “Recente Eucharistische mirakelen in Polen

 1. Het rare is dat de wetenschap daar geen interesse voor heeft, ze noemen dat geen bewijzen, maar geloof, of manipulatie van onderzoek, de zogenaamde kwantumfysica.

  1. Voor uw informatie: De kwantum fysica maakt wonderen juist mogelijk!! Dat Christus over water liep, bijvoorbeeld, is niet in strijd met de kwantum fysica. Voor de actio in distans (bijvoorbeeld) geldt hetzelfde!

 2. Beste Yukio,
  Een echt wonder kan ook niet met kwantummechanica verklaard worden. Gisteren kwam ik op internet toevallig op één van de 2 erkende wonderen op voorspraak van de heilige Theresia van Lisieux. Daarbij werd een vrouw die zo goed als stervende was bij het graf van de heilige na een gebed op slag genezen van tuberculose : ze kon opstaan en was genezen. Achteraf werd de genezing met zekerheid vastgesteld door medici. Vergeet het maar dat dit komt door de kwantummechanica. Je zult geen wonderlijke genezing krijgen zonder een vraag om genezing of genade. Kwantummechanica trekt zich van gebeden niets aan.

  1. Beste Stinus, wilt u zo goed zijn het boek ‘Mathematical undecidability, quantum nonlocality and the question of the existence of God’ lezen?
   [Geschreven door de natuurkundigen en wiskundigen van het Opus Dei (Driessen & Suarez, eds)]

  2. Nee quantummechanica kan niet het wonder op zich verklaren, maar het heeft wel een duidelijke aanwijzing hoe het denken van intelligente wezens de mens dus van invloed is op het materiële of de werkelijkheid op zich. Ook lijkt dit De schepping door God te bevestigen , God denkt en de realiteit die wij waarnemen onstaat naar zijn wil !

 3. @Stinus: klopt helemaal, wonderen gaan tegen alle natuurwetten en zijn dus niet verklaarbaar, en dat hoeft ook niet.

  1. Als wonderen verklaarbaar worden zijn het geen wonderen meer. Maar toch raar dat ze bij de productie van de hostie biologisch spiermateriaal hebben gebruikt. En dat juist die op de grond is gevallen…
   Over de oorsprong van de hostie is geen onderzoek gedaan. Hoe deze gemaakt is en met welk materiaal en of dat wel wetenschappelijk onderzocht is….

  2. U moet wel lezen wat ik schrijf. Wat ik beweer is dat de Quantum Theorie niet in strijd is met het zich voordoen van wonderen. Ik heb het niet over ‘verklaren.’
   Momenteel is de wetenschap de beste manier om ‘God’ te verdedigen. Thomas probeerde het zonder QT, maar nu hebben we dus de Quantum theorie, Neuroscience en Decision Analysis. Leest u ook maar het boek dat ik aan Stinus heb aanbevolen.

 4. Beste Yukio,
  Laat je hoofd niet op hol jagen door een of ander boek over kwantummechanica (ik ken daar ook wel wat van) in verband met wonderen, en wees realistisch. Als wonderen zouden te maken hebben met kwantummechanica, dan zouden ze voor geen cent te maken hebben met de voorspraak van heiligen, die duidelijk wel vereist is, maar zouden ze toevalligerwijs optreden, en zouden het geen wonderen meer zijn, zoals Willy schrijft.
  Wel laat de kwantummechanica zien dat de werkelijkheid veel mysterieuzer is dan we gewoonlijk denken. Lees bv. het boekje “God en de kwantummechanica” van Anselm en Michael Grün.
  Nota : in de kwantummechanica is er een stelling (stelling van Ehrenfest) die zegt dat voor grotere, macroscopische massa’s de kwantummechanica door de gewone, klassieke mechanica mag vervangen worden, zonder dat je nauwkeurigheid inboet. En het is net op macroscopische schaal dat die wonderen zich afspelen.

  Beste Erik (10 september 2019 om 12:30).
  Er werd helemaal geen “spiermateriaal” gebruikt bij de productie van die hostie. Het wonder bestaat er juist in dat er spiermateriaal te voorschijn kwam door de hostie te laten staan. Dat materiaal verwijst natuurlijk naar het hart van de lijdende Christus op het kruis. Dit eucharistische wonder is helemaal geen alleenstaande gebeurtenis. In de loop van de geschiedenis is dat al een aantal keer gebeurd. Michaël D. heeft daar een boek over geschreven. De recente eucharistische wonderen werden wetenschappelijk bestudeerd, en bevestigd. Die wonderen gebeuren om het geloof in de reële aanwezigheid van Christus in de eucharistie te sterken.

  1. Ook u moet goed lezen. Ik zeg niet dat de QT wonderen verklaart, en al helemaal niet macroscopisch niveau. Of dat het eucharistische wonderen zou verklaren. Ik zeg alleen maar dat het niet strijdt met wonderen.
   De realiteit van de QT is wonderlijk, dat zegt u zelf ook. Absurd, zeggen sommigen. Non-locatie (zeg: telepathie) kan kan je niet verenigen met de newtonse natuurkunde, maar fenomenen op quantum niveau verzetten zich niet tegen telepathie. Leest u dat boek nou maar. Het zijn allemaal zeer gelovige katholieke natuurkundigen en en wiskundigen, het merendeel professoren, uit de hele wereld. Hun boek sla ik hoger aan dan uw kennis. En dan het boek van Grun. Het is dus niet zomaar een boek. Ik weet toevallig van een katholieke natuurkundige die de Spinoza-prijs gewonnen heeft (de soort Nobelprijs in Nederland), dat hij dit boek ook in zijn boekenkast heeft. Of weet het ook weer beter (ten onrechte).
   NB. De wonderlijke wereld doet zich voor op uiterste niveaus, dus heel groot en heel klein. En in ons normale leven blijft Newton relevant Daar heeft u gelijk ik. Maar dat weet iedereen die voor deze realiteiten interesseert. Dus u vertelt niets nieuws. U legt me daarmee ook weer woorden in de mond die ik helemaal gezegd heb. Daar hebt u al eens eerder gedaan.
   Nogmaals: als je een godsbewijs (en daarmee het bestaan van wonderen) wil leveren, dan heb je niets aan Thomas, maar dan moet je in de moderne natuurkunde en wiskunde zijn.

   1. Toevoeging – een godsbewijs is altijd hooguit een poging, laat dat duidelijk zijn. Maar de middeleeuwse poging daartoe, is heutzutage te gemakkelijk te weerleggen.

  2. Beste Stinus.. Hoe weet u dat zo zeker? U heeft deze hostie zelf gemaakt of u was bij de bereiding van het beslag en het maken van deze hostie? Over onderzoek en bevestiging. De lijkwade is ook door diverse wetenschappers onderzocht… Die steeds weer tot verschillende conclusies kwamen…

   1. Hallo Erik,
    – Er is geen enkele reden om aan te nemen dat hier bedrog in het spel is, door een vervalste hostie of wat ook. De Kerk heeft dit alles onderzocht, en kan nagaan of de betrokken mensen eerlijk zijn, en ze heeft alles ook wetenschappelijk laten onderzoeken. Dan komt bedrog heel snel naar boven. Bovendien, ik schreef het al, dit is geen alleenstaand feit. Deze geschiedenis is geen essentieel punt van geloof, maar het sterkt de kerkelijke leer dat Christus reëel aanwezig is in de Eucharistie. NB : ik heb over deze casus geschreven documentatie.
    – De lijkwade van Turijn heeft hier niets mee te maken, en de Kerk heeft nooit gezegd dat dit de lijkwade van Christus is. Die lijkwade kan gerust een middeleeuwse vervalsing zijn, maar ze spoort de mensen wel aan het lijden van Jezus te overdenken.

 5. Over water lopen is slechts in zoverre een wonder dat God aan de mens de mogelijkheid schenkt om lichamelijk veel lichter te worden indien men zichzelf dwong om in volledige gehoorzaamheid aan God te blijven sedert jaren. Iedere Katholiek zou dit moeten beseffen. De Geest van God moet in de mens alles-overheersend aanwezig zijn. Hieruit is tevens te verklaren dat Pater Pio op meerdere plaatsen tegelijk aanwezig kon zijn.
  Materie bestaat immers niet als absolute massa want altijd is de Geest overal aanwezig, het is de in zonde verwikkelde mens die ziel en lichaam letterlijk verzwaard. Jezus steeg ook letterlijk ten hemel, Hij is immers overal tegelijk aanwezig en Hij koos de hostie als voor ons zichtbare en tastbare beproeving van onze eerbied. Ook veel Katholieken die naar de Tridentijnse H.Mis gaan vergeten zichzelf en gaan lichtvaardig naar de communiebank ondanks het feit dat het zeer moeilijk tot onmogelijk werd een vaste biechtvader te hebben.

  1. @ Erik-b-l
   Er bestaan tal van boeken van natuurkundigen en wiskundigen die hierop ingaan (waaronder heel beroemde personen). Ik heb thuis een boek van een briljante natuurkundige (die ik persoonlijk ken) over het onderwerp ‘geest’ in de wetenschap. Zelf heb de gedachte dat er meerdere dimensies zijn altijd heel erg interessant gevonden. Wij leven in dan in 3D, maar God leeft in de hyperrealiteit. Voor iets of iemand die in de hyperrealiteit, of zelfs maar in een 5D realiteit existeert is het een klein kunstje om ons hier op aarde voor raadselen te stellen (bijvoorbeeld door zomaar in het niets te verdwijnen). Uit de weinig serieuze reactie van Stinus op een uniek boek uit kringen van het Opus Dei (een heel serieuze club) blijkt wel dat hij een te hoge dunk van zichzelf heeft.

   1. Bester Yukio,
    Ik ben mijn ganse beroepsloopbaan met fysica bezig geweest, ook met kwantummechanica. Ik heb veel boeken gezien en gelezen over kwantumfysica, maar geen enkel dat zich met wonderen bezig houdt. Serieuze kwantumfysica moet via exacte wiskunde verlopen, dan is die pas geloofwaardig. Vergeet quatsch die wonderen wil verklaren uit kwantummechanica. Herlees maar wat ik gisteren al schreef. God is veel groter dan wat wij kunnen vermoeden, ook al zitten wij te fantaseren in 11 dimensies of wat ook, en Hij kan de wetten van de natuur wijzigen binnen zijn plan voor de redding van de mensen.
    Vriendelijke groet. AGSt.

    1. Citaat Stinus:
     ‘Vergeet quatsch die wonderen wil verklaren uit kwantummechanica.’

     Ik heb hiervoor gaand twee keer, ook aan u duidelijk gemaakt, dat ik niet praat over ‘verklaren.’ Ik beweer dat ook helemaal niet. Herlees dat a.u.b.

     Waarom legt je mij woorden in de mond die ik helemaal niet gebruikt hebt? U hebt dat vaker gedaan.

     En waarom neem je gelovige professoren natuurkunde, sommigen met faam, niet serieus? Ook in bladen als Nature en American Science kwam ik vroeger (ben nu met andere dingen bezig) regelmatig borderline artikelen tegen. Het lijkt me meer dat jij heel erg eigenwijs en fantasieloos bent. En zoals jij en ik weten – zonder fantasie geen creatieve wetenschap.

  2. Eric-b-l , Wel ja, over water lopen en zovele andere wonderen die Jezus Christus heeft gedaan om de halsstarrige zou mogen geloven dat de Vader Almachtig zijn enig geboren Zoon heeft gezonden voor de redding van de mensen. Blinden doen zien, doven doen horen, doden doen opstaan uit de dood, enz…
   Joh 11:42 Ik wist wel, dat Gij Mij altijd verhoort; maar Ik zeg het terwille van de omstaande menigte, opdat ze mogen geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.
   Joh 11:43 Na deze woorden riep Hij met luider stem: Lázarus, kom uit.
   Joh 11:44 En de dode kwam te voorschijn, de voeten en handen in windsels gewikkeld, en zijn gezicht met een zweetdoek omwonden. Jesus zei hun: Maakt hem los, en laat hem gaan.
   Zovele Eucharistische wonderen om doen te geloven in Zijn Aanwezigheid in de H. Hostie. (Host = gast).
   Het geloof is een gave van God die niets te maken heeft met kwantumzever of wiskunde, en die uit vrije wil aanvaard wordt uit totale liefde tot God.
   Yukio schreef : “Nogmaals: als je een godsbewijs (en daarmee het bestaan van wonderen) wil leveren, dan heb je niets aan Thomas, maar dan moet je in de moderne natuurkunde en wiskunde zijn. “
   O ja Yukio? Wie uit liefde tot God gelooft heeft geen ‘godsbewijs’ nodig, want hij heeft God in zijn hart.
   Mat 16:16 Simon Petrus antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van den levenden God!
   Mat 16:17 Jesus antwoordde: Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona; want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel is.
   Luk_10:21 Toen jubelde Hij het uit in den Heiligen Geest, en sprak: Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, en aan kleinen geopenbaard. Ja, Vader, zó is uw welbehagen geweest.

   1. Inderdaad, beste Ward, geloven doe je met “hart en ziel”, maar hier schrijven enkele verstandelijken die in de kooi van Kant of van Hawkins gevangen zitten, en die met onbewezen theorieën zoals kwantum mechanica en andere hersenspinsels, de echte gelovigen willen imponeren. Zij verkopen illusies voor feitelijkheden, en willen die voor waar laten aannemen. Zij zijn de illusionisten die gebrek aan geloof compenseren met fabels van de fabeltjes faculteiten, die helaas ook de bèta kant van de wetenschap hebben geïnfiltreerd. Dat begon al met het “wetenschappelijk” socialisme van joden als Marx (+1883), Lenin (+1922) en Stalin (+1952), waar de “wetenschappers” van toen, indertijd, tot in de jaren 1990, mee wegliepen.

 6. ☩JMJ☩

  “Kwantumfysica” is occultisme, inclusief gepraat over telepathie, het concept van parallelle dimensies etc. Sciëntisten geven dat ook openlijk toe. Pater Emmanuel Barbier SJ schreef over hoe occultisten alles beweren te kunnen herleiden tot de natuur, inclusief “godheid”. Hetgeen door normale mensen “hekserij” genoemd wordt schrijven zij toe aan een gepretendeerd gebruiken van geheimen die volgens hen in de natuur versluierd zouden liggen. Daarom noemden de oude gnostici hun esoterische valse leer “gnosis”, “kennis”. Hetzelfde wordt heden gedaan door het “wetenschap” te noemen. De praat tegenwoordig in “de wetenschap” over het maken van een “computergod” die de mensheid tot slavernij zou brengen is dan ook de esoterische sciëntisten hun manier van zeggen dat zij doormiddel van bezweringen computers onder demonische infestatie gaan proberen te brengen, waardoor die objecten onder de directe controle van gevallen engelen komen zoals dat ook soms met huizen of andere objecten gebeurt.

  Tijdens het satanisch ritueel bij de Gotthardtunnel in Zwitserland enkele jaren geleden liet men de duivelsfiguur na een “verrijzenis” aanbeden worden terwijl hij geïnitieerd werd in moderne technologie; “toeval!” zal men roepen, maar de werkelijkheid is dat de sciëntisten computertechnologie tot direct vehikel van de boze geesten willen maken. Enkele jaren geleden gingen trouwens videobeelden op het internet rond van een nachtelijk mensenoffer aan het Shiva-beeld dat in het CERN (ook in Zwitserland) staat. Achteraf beweerde het CERN (dat zich ook met kwantum-kabbalisme bezighoudt) dat het een nepmoord was geweest in de context van een grap. “Ook toeval!” zal men roepen, maar de werkelijkheid is dat bloederige afgodscultussen geschieden in de esoterische sekten waar de sciëntisten voor werken.

  Walgelijk hoe een website met de naam “Katholiek Forum” bevuild wordt met occultisme. Maar het is niets nieuws; een tijd geleden was iemand hier nog volop het occult concept van “astrale lichamen” aan het verdedigen!

  En, neen, “Opus Dei” is geen “serieuze club”; het is een sekte met de structuur van een geheim genootschap, hetgeen tegenstrijdig is met de aard van de Katholieke Kerk. Leden van “Opus Dei” verschijnen ook in het dossier Dutroux; “toeval!” zal men weer roepen.

 7. Zoals gezegd:
  Reactionaire, orthodoxe katholieken zijn momenteel de grootste belemmering voor het verdedigen en uitdragen van het katholieke geloof (dat zich kenmerkt door Fides et Ratio). Inmiddels heeft Franciscus al zoveel kardinalen benoemd dat er voor deze recalcitrante katholieken geen toekomst is.

  1. Zolang onze beste Yukio, er niet slaagt zijn knieën te buigen voor het primaat van de Natuurlijke Orde (= de Decaloog) en de Openbaring, zal dit onvolprezen Katholieke Forum besmeurd worden met occulte nonsens. Hij is niet de enige modernist, velen onder hen gaan er ook van uit dat een gemijterde schurk als paus Bergoglio, over zijn graf heen zou kunnen regeren. Hun wens is de vader van de gedachte. Door alles af te meten aan de mensen maat kunnen ze er geen rekening mee houden dat de Kerk van altijd, onder de hoede staat van de Heilige Geest. Maar vroeg of laat is het gedaan met de Romeinse anti-Christ in Rome. We putten hoop uit de verschijning in La Salette door de Heilige Maagd, aan het meisje Calvat (1846), die ook het einde voorspelde, na een periode van duisternis van ongeveer 60 jaar. Daartoe dient het gebed aan de Heilige Aartsengel Michael, na het einde van het heilig Misoffer van altijd, “……….verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doet gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de Goddelijke kracht in de hel terug.” Dit gebed is door de Heilige Paus Pius X, ingevoerd.

   1. @ JVR
    Ik heb het allemaal niet uitgelezen, want het is allemaal een grote herhaling van misvattingen. Ons geloof impliceert geen geïndividualiseerd telefoonlijntje met de bovennatuur ( = protestants), maar het gezag van de Kerk. Christus leidt de Kerk, inclusief de pausen, geleerden, zonden en fouten die ze voortbrengt.

 8. Beste Yukio,
  Je hebt geen duidelijk, coherente visie op wonderen in verband met de natuurwetten. Bij een wonder in de katholieke godsdienst krijgt iemand (meestal een persoon die plots genezen wordt) een GUNST. En die gunst kan er alleen maar komen door goddelijke tussenkomst (soms op voorspraak van een heilige), en niet door het gewoon verder lopen van de natuurwetten (inclusief de natuurwetten van de kwantummechanica).

  Het grootste wonder in het katholicisme is de verrijzenis van Jezus. Denk jij echt dat dat iets met kwantummechanica te maken heeft ? Dat is dan een veel te simpele visie.

  1. Mijn bewering moet je niet steeds vervormen, Stinus. Ik zal hem nog een keer herhalen. Het bestaan van God – en daarmee van wonderen – is het best te verdedigen met de moderne natuurkunde en de wiskunde. Let wel: VERDEDIGEN. Dat doet het Opus Dei dus, met inzet van al haar natuur- en wiskundigen. In het verleden heeft Thomas van Aquino hetzelfde gedaan. Nu is zijn ‘godsbewijs’ niet meer toereikend.
   Voor de coherentie verwijs ik je naar het door mij aanbevolen boek (er staan ook formules in en er worden uitvoerig experimenten in beschreven – kan ik hier uiteraard allemaal niet herhalen).
   Ik zelf heb andere argumenten, uit mijn eigen kennisdomein: de neuroscience (juncto enige operational research). Maar daar zal ik je niet me lastig vallen. En daarbuiten zijn nog weer andere wegen ook uitgeprobeerd. Hele katholieke bibliotheken zijn gevuld met deze verdedigingen.

   Voorts geloof ik niet dat jij als natuurkundige wat voorstelt tegen het gezamenlijke geweld van de internationale Opus Dei professoren in de natuurkunde in het genoemde boek. Diverse auteurs ken ik persoonlijk, en ik vind ze allemaal op een hoger niveau communiceren dan jij (die voortdurend mij woorden in mond wil leggen die ik niet gezegd heb).

 9. “Reactionaire, orthodoxe katholieken enz…………………”, beste Yukio, zijn te vergelijken met al die patriotten die in Europa het politieke vuurtje van de hoop brandende houden. Hun tegenstanders weten dat hun tijd van het grenzenloze mondialisme voorbij is. Zo ook in de Kerk van altijd, de geest van dat vervloekte V2 concilie en al haar hersenspinsels en wandaden tegen de clerus en de gelovigen die niet mee wilde ombuigen, die geen nieuwe kerk wilden en het nieuwe V2 geloof weigerden. Zij zijn bezig met een inhaalslag. Hun boegbeeld is de liturgie van altijd. De V2 clerus sterft uit evenals uw hoop op bestendiging van de revolutie. Vandaar dat vingertje en dat nauwelijks ingehouden venijn.

  1. @ JvR
   Sektevorming is van alle tijden. Tegenover de katholieke Kerk hebben sekten geen toekomst. De lijn van de Duitse bisschoppen heeft ook geen toekomst (te humanistisch, te weinig sacraal, te weinig uitdaging). Wat wel toekomst heeft is een Kerk die het geloof onversneden en ongerept doorgeeft maar die tegelijkertijd toch in een dynamische relatie staan tot de moderne tijd en haar geavanceerde wetenschappen. Dat is de uitdaging voor Rome. Maar eerst moet er natuurlijk een grote zuivering plaats vinden, niet alleen van humanisten, en halve garen, maar ook van reactionaire, voortgang blokkerende, moralistische orthodoxe katholieken. Alleen al uw houding tegenover wetenschap maakt uw positie sektarisch, laat staan de rest.

   1. Yukio , (waar je die naam uit haalt is een grote vraag) “Wat wel toekomst heeft is een Kerk die het geloof onversneden en ongerept doorgeeft maar die tegelijkertijd toch in een dynamische relatie staan tot de moderne tijd en haar geavanceerde wetenschappen. Dat is de uitdaging voor Rome.”
    Hoe kun je zonder blikken of blozen zo’n tegenstrijdigheden schrijven???????
    Het onversneden geloof of de geloofschat is het onderpand van de Semper Idem Katholieke Kerk die nog steeds leeft en die de poorten van de Hel (=leugens) niet zal overweldigen daar deze door God de Heilige Geest en Zijn zeer beminde Allerheiligste Bruid de Moeder Gods Maria geleid wordt.
    Het onversneden geloof verwerpt uw geavanceerde wetenschappen. Laat dat duidelijk zijn. Maar ja, ik stel mij de vraag hoe jij heet aandurft om over het geloof (onversneden en ongerept) hier op dit forum te schrijven. Jij hebt dat gewoon niet. De zuivering van de Katholieke Kerk zal inderdaad plaatsvinden, maar niet zoals uw hersenschimmen het u voorschotelen. Jij bent niet met Gods Geest verbonden maar met duistere geesten, die je die onzin inblazen waar je zo opgeblazen van bent.
    Weet je nog dat ik geschreven heb over het onderscheid van de geesten? Maar neen, dat heb je niet gelezen en/of het interesseert je niet.
    Aan JvR schrijf je “Alleen al uw houding tegenover wetenschap maakt uw positie sektarisch, laat staan de rest.” bewijst nogmaals dat je je met duistere hersenschimmen bezich houdt.
    Mijnheer Jules schrijft hier op dit forum met een zuivere heldere geest en een diep geloof, hij is juist het omgekeerde van u.
    Nogmaals voor u wil ik dit nog eens speciaal herhalen, Yukio, lees goed dan deze keer:
    Luk_10:21 Toen jubelde Hij het uit in den Heiligen Geest, en sprak: Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, en aan kleinen geopenbaard. Ja, Vader, zó is uw welbehagen geweest.

    1. De katholieke Kerk leert geen jodenhaat, is niet tegen wetenschappelijke elementen in de evolutieleer, doceert niet dat de aarde plat is, waardeert het verstand evenzeer als de emotie (prudentia is de hoogste deugd!), gelooft dat wetenschap en geloof heel goed samengaan, gelooft dat de Openbaring af is, en staat in het algemeen huiverig tegenover allerlei prive openbaringen. De Kerk, leerde onze pastoor al, is een Moeder die in haar rechter arm het kindje Jezus heeft, en in haar linker arm de Bijbel. Van de Bijbel zegt de Kerk dat het wel nuttig is om deze te lezen, maar dat dat niet nodig is. Het gaat om de sacramenten. En daarvoor moet je in staat van genade zijn.
     Ik geloof dat ik nog heel wat vergeet van alle nonsense die hier op dit forum de revue passeert. Mijn advies aan u is het beroemde boek van Klug te lezen: “Het katholieke geloof” (en pas daarna allerlei opmerkingen te maken over mijn geloof).

 10. Yukio (wat een naam trouwens…), je vind jezelf echt wel héél wat hoor man. Het wordt creepy als je denkt alle gelijk aan jouw kant te hebben, en al de rest af te doen als een stel idioten omdat ze jouw idee of gedachtengang niet volgen…

  Je vroeg me in een vorige reactie op een ander item of ik mijn eigen kennis “al eens tegen het licht had gehouden”.

  Welnee jongen. Maar sinds mijn bekering heb ik wel de moed gehad om MEZELF tegen het licht te houden. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid zegt men weleens, en pas op het moment dat je jezelf in het licht durft te houden zoals je werkelijk bent, en op je twee knietjes in volle besef van zondige verantwoordelijkheid aan God om vergeving durft te vragen, en om kracht om voortaan beter te doen, te leven volgens Gods wil in plaats van m’n eigen goesting… Pas dan komt de wijsheid binnen.

  Ondertussen is hier weeral een hoop gelul verkocht terwijl aan “the point” van het eucharistisch mirakel wordt voorbijgegaan. Nog maar eens…

  Dat je diverse “auteurs” kent, maakt dan ook totaal geen indruk op me. Ook niet je scheldtirade over wie er allemaal uit de Kerk moet gezuiverd worden. Ook niet je “kennisdomein”. Je vind jezelf echt wel héél wat. Hoogmoed is het enige wat ik lees. Telkens opnieuw…

  Veel succes ermee… (Zucht)

 11. @ Kurt
  Het zou je sieren wanneer je je emotionele incontinentie voor je hield en in plaats daarvan mijn argumenten zou checken. Dat zou je ook nog wat opsteken van dit forum.

 12. Yukio, enkele dagen geleden had je het over “de kus van Jezus”, dat is toch een zuiver Geestelijk gebeuren, dat heeft niets met dimensies te maken en evenmin met wetenschappelijke haarkloverij. Door hoogmoed nam Lucifer afstand van God en tegelijk van het Licht van de zuivere Liefde, hetgeen Jezus is, hetgeen de (Traditionele) onveranderlijke Waarheid van God’s Woord is.

  Afstand nemen van Liefde en Waarheid is vertragen in liefdevolle Geestelijke werkzaamheid.

  Om dit trachten verstandelijk weer te geven kan men dit zien als het ontstaan van Tijd. Maar Tijd is geen dimensie ook al lijkt het daar op. Die hoogmoedige Geestelijke vertraging in Liefde is de pijniging, de foltering, van de Heilige Harten van Jezus en Maria.

  Zonder zuivere Geestelijke beleving geen Leven.

  In die vertraging ontstaat het ’tastbare land’ van de dood, het allesvernietigende ‘niets’, de liefdeloosheid door het groeien van het ego. Die innerlijke vertraging is heel goed zichtbaar bij kinderen, aardse mensen die erg verwend werden, hun ego-Tijd groeit in het eigenbelang waarin de levengevende liefde sterft, hun eigen tijd nodeloos benadrukt. Door volledige gehoorzaamheid aan God lost de verschrikkelijke Tijd op, (Pietje de dood met zijn zandlopertje), en verschijnt het Ware Leven.

  1. De kus waarover ik het had is de kus van Jezus aan de Groot-Inquisiteur (in “De gebroeders Kamarazov” van Dostojewski). Over de interpretatie ervan verschillen de meningen. Ik zou zeggen: lees eerst De Groot-Inquisiteur voordat wij daarover in discussie gaan.
   Tijd en ruimte zijn een geheel (leert de moderne natuurkunde). Zijn ook samen ontstaan. Time-space is iets dimensioneels. Reeds bij Augustinus lees je gedachten over time-space.
   De wijze waarop u zich uitdrukt is prima voor u, maar niet voor mij. De katholieke Kerk is wat dit betreft – net als ik – veel concreter en ‘down to earth.’ Gewoon de geboden onderhouden (leerde Christus al!). Is dat niet genoeg dan moet je geld en materie opgeven en Christus volgen [en dus bijvoorbeeld niet trouwen, om maar wat te noemen, maar denk ook eens aan de kruisdood; zelfs Jeanne d’Arc deinste daarvoor in eerste instantie terug (althans volgens een interpretatie)].
   Ook u zou ik willen aanraden Klug te lezen (Het katholieke geloof). Maar u mag ook de catechismus lezen als u dat liever hebt. Maakt mij niet uit, als u maar ophoudt uw opvattingen over geloof op mij te projecteren. Dat is typisch zo’n trekje dat al die reactionaire, orthodoxe katholieken hebben en die een groot blok aan de been zijn bij het uitdragen en verdedigen van het katholieke geloof heutzutage.

  2. eric-b-l
   Dat heb je goed gezien eric-b-l ,

   De tijd is begonnen bij de erfzonde. De moderne natuurkunde, het stokpaardje van Yukio geeft daar uiteraard een andere benaming aan, zo onderscheid ze zich van de werkelijkheid van Gods H. Wil.
   Bij de erfzonde is de vergankelijkheid van de materie ingetreden. De mens was geschapen naar Gods Beeld en Gelijkenis, namelijk de Mensheid van Jezus Christus. Vlekkeloos en onvoorstelbaar mooi, zonder smet of vlek en was bij het behoud van deze vlekkeloosheid en mooiheid, bestemd om met lichaam en ziel opgenomen te worden in de Heerlijkheid van God en dit zonder einde. Tijdloos dus. Satan die door zijn ongehoorzaamheid en hoogmoed deze vlekkeloosheid verloren had, was één en al haat en afgunst tegenover God en Zijn wonderbare schepping, en daar er voor Satan geen terugweg meer was en in deze hoogmoed zwoer hij de mens te vernietigen met dezelfde hoogmoedige leugens. Natuurlijk is de moderne natuurkunde, zoals vele andere listen en vallen, zoals de evolutie, de sekten, de valse godsdiensten, enz… valse goden te doen aanbidden en zo de aanbidding van God door de mens op aarde en erna, te onttrekken. Satan aapt God na natuurlijk.
   Voor de schepping van de mens naar Gods beeld en gelijkenis, werden bij de schepping van het onzichtbare aan de Engelen getoond hoe wonderbaar mooi de mensheid van Christus was, evenals dat deze het Vlees zou aannemen uit een wonderbare vlekkeloze Maagd. De Engelen werd dit en veel meer, o.a. ook de deugden en ondeugden, getoond om hun aanbidding, lof en eer aan de Allerheiligste Drievuldigheid te bevestigen om alzo de volle Godsaanschouwing als beloning te kunnen genieten. Satan vervulde zich met afgunst en haat en aanschouwde alleen maar zichzelf en verloor zijn glans en werd de afschuwelijke jaloerse en haatdragende en trachtte de Engelen te overtuigen om hem te volgen, totdat er de kleinste Engel opstand en uitriep “Quis ut Deus!” in het Heebreeuw “mi cha el” (el van eloehim) Wie is gelijk God! En hierdoor onstond er een wervelwind (om zo te zeggen) van enerzijds liefde, aanbidding, lof en eer aan God en anderzijds haat, afgunst, jaloersheid, ontrouw en leugen. Dat was de strijd in het onzichtbare alvorens de Schepping van het zichtbare en de mens, het evenbeeld van de Mensheid van God de Zoon Jezus.
   Bij een nauwkeurigere uitleg van de geopenbaarde scheppingsdagen in Genesis komt dit zeer duidelijk naar voren.
   Bij de zondeval van de mens, die onbeschrijfelijk en oneindig afschuwelijk door de ongehoorzaamheid aan de Almacht, Oneindige Wijsheid van God, onderging de ganse schepping het zelfde lot als de mens. Het oneindig mooie en onbeschrijfelijke was onherroepelijk geschonden en de gevolgen hiervan waren niet te overzien. God beloofde de mens hem ter hulp te komen door hen de Verlosser te sturen zonder veel details te geven en ten gepaster tijden. De herkansing door geloof, aanbidding, zelfverloochening, opoffering en gebed.

   De tijd met al zijn gevolgen, pijn, verrotting, ziekte, vereenzaming (want de ziel is geschapen voor de Godsaanbidding in de eeuwigheid) waren ingetreden.

   Wonderbaar is Uw Heilige Schepping, O Heer van alles wat is, maar nog wonderbaarder is uw Verlossing!

   1. @Ward
    Het katholieke geloof is geen geloof van het Boek. Daarvoor moet u bij de protestanten en de moslims zijn. Het katholieke geloof is rede-lijk, komt niet ‘senkrecht von oben.’ Wat doe jij hier eigenlijk op dit forum. Weet je dan niet dat dit een katholiek forum is?

    1. Ik heb met protestanten, moslims of verwarde geesten zoals u en Stinus niets gemeen. Wat God geopenbaard heeft in de H. Schrift is en blijft de Waarheid, zoals Hij de Waarheid is.
     Jullie mogen dit verwerpen hoor, maar het blijft nooit onbestraft.
     “Wat doe jij hier eigenlijk op dit forum. Weet je dan niet dat dit een katholiek forum is?”
     Door dit te schrijven Yukio (of wie je ook moge zijn) bevestig je uw haat en onwil.
     Antwoord eens op mijn vraag: Is de H. Schrift de Waarheid of niet????????????????????

     1. toevoegsel:
      Joh 3:19 En dit is het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht; want hun werken waren boos,
      Joh 3:20 en allen die kwaad doen, haten het licht en komen niet tot het licht, opdat hun werken niet aan het licht zouden komen.
      Joh 3:21 Maar wie handelt naar de waarheid, komt tot het licht, opdat het van zijn werken moge blijken, dat ze in God zijn verricht.

   2. Beste Ward,
    De moderne wetenschap is niet in strijd met het geloof, integendeel. Je kunt zeggen dat bij de erfzonde de tijd opgestart is, en tevens de vergankelijkheid. En dat is net wat we bij de oerknal in de fysica leren : de tijd is toen opgestart.

    1. Oh Stinus gaat hier tekeer, hij schreef o.a.
     “Beste Ward,
     De moderne wetenschap is niet in strijd met het geloof, integendeel. Je kunt zeggen dat bij de erfzonde de tijd opgestart is, en tevens de vergankelijkheid. En dat is net wat we bij de oerknal in de fysica leren : de tijd is toen opgestart.”
     Maar mijn bericht was gericht aan Eric-b-l als ik me niet vergis. Wat komen jullie Stinus en Yukio je daarmee mengen????
     Oerknal???? Stinus? Ja in uw hoofd heeft het nogal geknald om zo’n onzin uit te kramen, net als Yukio die meent dat hij ook “Katholiek” is door het onveranderbaar Katholiek geloof van altijd “Semper Idem” zoals God is, te herdefiniëren. Wat een onzin.
     De schrift volgens Stinus en Yukio.

     De parels die ik heb aangeboden aan Eric-b-l waren niet voor julie bestemd, blijf eraf. geen parels voor de zwijnen.
     Duidelijk genoeg?

 13. Beste Yukio,
  Het heeft niet de minste zin van wonderen te willen verklaren met behulp van fysische wetten (klassieke fysica, kwantumfysica of wat ook). Wonderen zijn juist afwijkingen van die natuurwetten, die er op wijzen dat God, die die wetten in de natuur gelegd heeft, ook kan afwijken van die wetten als het past in zijn heilsplan. Net om te bewijzen dat Hij er is en bestaat, een Hogere Kracht. Voorbeelden van niet verklaarbare wonderen : de verrijzenis van Jezus, het zonnewonder in Fatima (Portugal), plotse genezingen, enzovoort.

  Laat je niet in de luren leggen, en laat je niet imponeren door een of andere naam, maar door het geloof en God zelf. Bij een wonder moeten wetenschappers net vaststellen dat wat ze kunnen waarnemen NIET kan verklaard worden door de courante wetten van fysica, chemie en de medische wetenschap. Denk bv. aan de medische commissie in Lourdes.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Nou Stinus, ik ben dezelfde mening toegedaan. Zie mijn eerdere explicatie. Mijn punt is slechts dat het bestaan van God – en daarmee wonderen – onderbouwd kan worden. Vroeger deed Thomas dat met de kennis van toen. Nu hebben we veel meer kennis, met name van de statistiek. En de QT is absoluut in de letterlijke zin nu eenmaal ‘wonderlijk’ (zeg je zelf ook). Non-localiteit is gewoon aangetoond. De professoren van het Opus Dei (van over heel de wereld) weten het met elkaar echt wel beter dan jij. Kortom, lees het aanbevolen boek. En zijn ook wiskundigen aan het woord, dus mensen die meer verstand van wiskunde hebben dan een natuurkundige.

   Q. Waarom blijf jij me zaken in de schoenen schuiven die ik helemaal niet verdedig? Heb je een leesgebrek?

   1. Additie:
    Het is natuurlijk in het algemeen rede-lijk om anonieme scribenten NIET te geloven als men uitspraken van deze moet afwegen tegen contraire uitspraken van auteurs die openbaar nawijsbaar zijn (via hun aanstellingen aan universiteiten), die internationale publicaties op hun naam hebben en die sowieso door grote kennis en intelligentie op persoonlijk niveau indruk op je gemaakt hebben.
    Hetzelfde geldt voor iemands geloof in Christus. Als er geen betrouwbare Kerk was geweest, hadden we van het bestaan van Christus nooit geweten. En alles wat we weten over Christus weten we via de Kerk. En de openbaarheid waarmee de Kerk in de wereld pelgrimeert is een aspect van haar geloofwaardigheid.

   2. Beste Yukio,

    – Akkoord dat het bestaan van God onder andere kan bewezen worden door goed nagegane wonderen.
    – Dat de kwantummechanica gebruik maakt van niet lokale grootheden (bv. golffuncties) weet ik al lang hoor. Maar dat sommige kwantummechanische effecten nogal vreemd overkomen betekent niet dat we met kwantummechanica alles kunnen verklaren. Het is onzin kwantummechanica in te roepen om sommige wonderen te verklaren. Met kwantummechanica moet je voorzichtig zijn, en niet “handwaving” allerlei gekke fantasieën verkondigen, zoals soms gebeurt. Laat je niet bij de neus nemen, en laat je niet imponeren door de naam Opus Dei. Echte kwantummechanica maakt gebruik van strenge wiskunde, waarbij men nagaat of theorie en experiment volledig met elkaar kloppen. NB : Een goed wiskundige is zeker niet altijd een goed natuurkundige ; meestal niet zelfs.
    – Bij de verrijzenis is Jezus’ aardse lichaam verdwenen, en is Hij als verrezene verschenen aan zijn apostelen. Het is niet verstandig zulke dingen te willen uitleggen met behulp van kwantummechanica. Idem het zonnewonder in Fatima (1917). God heeft geen kwantummechanica nodig om zulke wonderen te doen. Die wonderen worden enkel vastgesteld in een katholieke, religieuze context. Dat terwijl de kwantummechanica continu geldt, voor iedereen, tenzij God tussenkomt. Welnu, er is nog niemand verrezen, behalve Jezus, met de opmerking dat enkel nog Maria “opgenomen is ten hemel”, met ziel en lichaam.

    Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 14. ☩JMJ☩

  De megalomane kwantumtovenaar heeft weer de gehele pagina volgeplakt met zijn sciëntistisch gezever. Niemand is geïnteresseerd in die eindeloze monologen. Het onderwerp van het artikel was dat van geconsacreerde Hosties die zichtbaar bloeden; niettemin is de laboratoriumjas Yukio er weer in geslaagd alle aandacht naar zich toe te trekken.

  Niemand onder de vijftig is geïnteresseerd in uw eindeloze stroom van verbale diarree, boomer. En, neen, de Kerk leert niet dat het Katholiek Geloof aangepast moet worden aan het esoterisch sciëntisme. De Heilige Paus Pius X was het met mij eens: Zie nummer 64 van de veroordeelde stellingen in “Lamentabili Sane”.

  Klaviersoldaten zoals u zijn er veel; dat maakt echt geen indruk.

  1. Benjamin,
   Je kunt beter in alle talen zwijgen over wetenschap en alles wat er mee te maken heeft, aangezien je er nog altijd niet achter bent dat de aarde rond is, en niet plat. Zelfs in de middeleeuwen wisten ontwikkelde mensen reeds dat de aarde een ronde vorm heeft.

   1. ☩JMJ☩

    De meeste geleerden in de middeleeuwen geloofden, lijkt het, aan het aristoteliaans sphericalistisch geocentrisme. Dat aristoteliaans systeem was echter zeer anders dan het copernicaans systeem, hetgeen veroordeeld werd door de Kerk wanneer het de kop opstak.

    In de middeleeuwen kon men op de brandstapel terechtkomen voor het hardnekkig verkondigen van die ketterse Zohar-leer (darwinisme etc.) van u. U en Yukio verkondigen een dogmatisch evoluerende kerk, een centraal thema in het modernisme dat veroordeeld werd door Pius X, en zo doende bevindt u zich in fundamentele tegenstrijd met het Katholicisme. Niets wat u en Yukio zeggen kan daar iets aan veranderen, ook niet de star-trekachtige oorsprongsmythe waarmee u, Stinus, Genesis probeert te vervangen.

    Iemand die zich expliciet als atheïst presenteert geeft openlijk toe dat het Katholicisme fundamenteel in tegenstrijd is met wat de sciëntisten verkondigen, maar mensen zoals u proberen de tegenstrijdige kampen te hybridiseren, hetgeen onmogelijk is, en dat maakt u gevaarlijker voor het heil van de zielen dan expliciete atheïsten, want eenvoudige zielen worden zo misleid terwijl zij denken dat zij in harmonie met het Katholicisme handelen.

    En kom nu weer niet af met uw gedweep met het ketters theïstisch evolutionisme van moderne clerici; ik heb de beweringen al gehoord. Feit is dat de Zohar-leer van de sciëntisten in fundamentele tegenstrijd is met het Katholicisme, en dat is aantoonbaar. Punt. Universiteiten en laboratoriumjassen hebben geen bevoegdheid om de fundamentele theologische doctrine van de Katholieke Kerk te altereren.

 15. Benjamin,
  Helaas draai je rond de pot met je langdradig, opgeblazen proza, en denk je blijkbaar nog altijd dat de aarde plat is. Dus zwijg liever als het over wetenschappen gaat. Wetenschap moet je opbouwen aan de hand van waarnemingen, experimenten, enzovoort, en niet door in stokoude literatuur te gaan snuffelen en dan te kiezen wiens “wetenschappelijke” theorie je gaat volgen. Overigens is de Bijbel geen leerboek voor wetenschappen.

  1. ☩JMJ☩

   Uw weigering, dwars tegen de aantoonbare feiten in, om te erkennen dat uw standpunten (darwinisme etc.) tegenstrijdig zijn met de fundamentele doctrine van de Katholieke Kerk is pure hypocrisie; atheïsten confronteren sciëntistische liberaalkatholieken zoals u daar ook dikwijls mee. Ik kan dit gewoon keer op keer herhalen telkens wanneer u met uw gezwets afkomt, want u heeft er geen antwoord op. Mensen zoals ik worden wel uitgelachen door atheïsten, maar zij kunnen mij niet betrappen op inconsistenties en tegenstrijdigheden.

   1. Benjamin,

    Je bent weer naast de kwestie aan het schrijven, in de gebruikelijke bombastische stijl. Weet je wat ? Ga wetenschappen studeren, en kom over zo een 10 jaar nog eens terug. Misschien ben je dan wijzer geworden, ofwel zul je moeten toegeven dat je voor wetenschappen geen talent hebt, hetgeen geen schande is.

    NB : De katholieke Kerk staat positief tegenover eerlijk beoefende wetenschap. Ga maar na.
    NB : Echt waar, de aarde is rond en niet plat. Ik heb je vroeger al uitgelegd hoe je dat kunt weten. Helaas is het blijkbaar niet tot je verstand doorgedrongen. Dan kun jij maar beter zwijgen als het over wetenschappen gaat, in plaats van met teksten af te komen uit de oudheid, of teksten waarvan men al lang vastgesteld heeft dat ze fout waren. .

    A. G. Stinus

    1. ☩JMJ☩

     Citaat A. G. Stinus: “De katholieke Kerk staat positief tegenover eerlijk beoefende wetenschap. Ga maar na.”

     De Katholieke Kerk noemt datgene wat tegenstrijdig is met haar doctrine geen “eerlijk beoefende wetenschap”. Uw standpunten (darwinisme, kwantum-occultisme etc.) zijn tegenstrijdig met haar doctrine, en dus heeft u niet het recht om die “Katholiek” te noemen. U heeft het recht niet om hierover te liegen.

     Het darwinisme bestrijden vanuit het oogpunt van biologie laat ik aan biologen over, het darwinisme bestrijden vanuit het oogpunt van geologie laat ik aan geologen over, maar ik heb kennis van de Katholieke doctrine, en ik zeg u dat uw esoterische denkbeelden, waaronder het darwinisme, tegenstrijdig zijn met de Katholieke doctrine en dus niet Katholiek zijn. U kunt dat zelf constateren wanneer u zich toelegt op theologische studie, en het is dus aan u om dat toe te geven en op te houden het woord “Katholiek” op uw gekribbel te plakken.

 16. Benjamin,
  Je draait weer rond de pot, bij gebrek aan beters. En kwantum-occultisme, dat bestaat niet. Kwantummechanica beschrijft zeer voortreffelijk talrijke verschijnselen.
  AGSt.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Je draait weer rond de pot, bij gebrek aan beters.”

   Onzin. U ontwijkt omdat u simpelweg geen antwoord heeft; het is dan ook belachelijk om te beweren dat uw moderne denkbeelden te verenigen zijn met het Katholiek Geloof dat we kennen via de Heilige Schrift en via de Apostolische Traditie die kenbaar is in de unanimiteit van de Kerkvaders. Het is bijvoorbeeld zeer gemakkelijk om te zien hoe de rechtstreekse fysieke creatie (uit aarde, zonder darwinistisch evolutieproces) van onze proto-ouders, Adam en Eva, die unanimiteit had onder de Vaderen, en het staat u niet vrij om te proberen dat dogma te ondermijnen. U kunt de criteria voor het weten van wat Katholiek is en wat daar tegen indruist niet herdefiniëren.

   Citaat A. G. Stinus: “En kwantum-occultisme, dat bestaat niet.”

   “Kwantumfysica” is joods kabbalisme (dat is aantoonbaar, en veel van de sciëntisten ja-knikken vlak af wanneer u het hen zegt), joods kabbalisme is occultisme.

   Ik ben echter niet bereid om mijn tijd te steken in een eindeloos circulair gesprek. Het onderwerp van het artikel is het bloeden van geconsacreerde Hosties in Polen.

   1. Benjamin,
    Van wetenschap weet je blijkbaar niets af, aangezien je niet eens in staat bent te snappen waarom de aarde rond is en niet plat (en verder nog een aantal “wetenschappelijke” zotternijen aanneemt). Hoe kun jij dan deftig oordelen over de kwantummechanica ?
    Verder blijf je maar bezig met je anti-joodse obsessie : als er ergens een jood omtrent iets te zien was, dat moet het zeker om bedrog gaan … Droevige mentaliteit.

  2. @ Stinus
   Wat ideeën uit het boek “Mathematical undecidabilty, Quantum Nonlocality and the Question of the existence of God:”
   Waar het in het boek onder andere (!) om gaat is een consistente interpretatie van de Quantum Mechanica (de vermaarde Bohm is hier o.a. mee bezig; de wiskundelegende Penrose ook). Een van de besproken auteurs in het boek (een zekere d’Espagnat) meent dat dat deze inconsistenties te elimineren zijn door aanvaarding van een van de mens onafhankelijke ‘veiled reality.’ Deze ‘gesluierde realiteit’ is dieper dan de empirische realiteit en ontologisch slechts partieel en indirect (bijvoorbeeld via allegorieën) te kennen. D’Espagnat onderscheidt in verband met dit alles een ‘empirische’ en een ‘uitgebreide’ causaliteit.’ In de laatste stuit men op een causaliteit die vooraf gaat aan de natuurwetten, Het is deze causaliteit die recht doet aan bepaalde fenomenen uit de QM “die niemand kan voorspellen, nu niet noch in de verre toekomst, maar waarvan iedereen het bestaan moet erkennen.” De QM leert ons daarmee een nieuw soort causaliteit, namelijk een causaliteit die buiten time-space ligt en die onvoorspelbaar en op existentiële wijze een diepere, ‘verborgen realiteit’ koppelt aan onze dagelijkse werkelijkheid. Het is deze ‘veiled reality’ die de ultieme basis is voor de intersubjectiviteit van de observaties door de men; en van intersubjectiviteit überhaupt. [NB: ik vat natuurlijk even samen, in mijn eigen onbeholpen woorden; de papers in het boek zelf zijn allemaal van professioneel niveau.]
   Om dit alles te verdedigen, beroept Espagnat zich op de non-lokaliteit waarop waartoe de QM leidt (deze houdt in dat er oorzaken zijn die sneller gaan dan het licht hetgeen niet mogelijk is volgens de relativiteitstheorie). [Non-lokaliteit = er treden strikt gecorreleerde gebeurtenissen op die ver buiten elkaar lichtkegel liggen en niet gedetermineerd worden door enige bron uit hun verleden.]
   Einstein verzette zich tegen deze non-lokaliteit; hij zei dat de eigenschappen van partikel alleen (nog) niet gemeten kunnen worden; hij verdedigde – o.a in het vermaarde Einstein-Podelski-Roden paper) dat de gevonden correlaties in experimenten gedetermineerd worden door een bron in de objectieve werkelijkheid. De gedachtenexperimenten van Bell (1964), Greenberger, Horne & Zeiliger (1989) en Hardy & Jordan (1994), die experimenteel zijn te testen, hebben Einstein evenwel weerlegd.
   Kortom: Espagnat heeft getracht de correlaties te verklaren in termen van causaliteit en concludeert dat de oorzaak van die correlaties (die sneller-dan-het-licht-invloeden produceert) onobserveerbaar is. De causale keten is oncontroleerbaar voor de mens; het is de mens niet geven op fundamenteel niveau bepaalde processen te bepalen; hij is dus principieel gelimiteerd. Om tot een consistentie interpretatie van QM te komen – en Einsteins determinisme in de fysische natuur overeind te houden en toch de non-lokaliteit van de QM te verdisconteren, stelt een zekere Suarez in hetzelfde boek een soort ‘superrelativisme’ voor. Lees daarover Suarez in desbetreffend boek (kan hier allemaal niet gereproduceerd worden).
   Het boek bevat nog veel van dit soort bijdragen (met o.a. titels als “Mathematics: a pointer to an independent reality: Penrose’s interpretation of the Godel and Turing theorems” en “ Optical tests of Bell’s theorem.’ Ook de wereldberoemde fysicus Paul Davies is erin vertegenwoordigd met de titel “Physics and the Mind of God.”
   Stephen Hawking wordt er ook besproken.
   Het eerste hoofdstuk van de Introductie opent met de zin: “Reality is intelligible and Man’s knowledge and power limited.”
   KORTOM: LEZEN DAT BOEK ! HET IS EEN GROTE VERDEDIGING VAN ‘THE EXISTENCE OF GOD’ (DUS EEN GROTE VERDEDIGING TEGEN HET SCIENTISME VAN DE MEESTE NATUURWETENSCHAPPERS).
   PS: Het Vaticaan kent een pauselijke Academie van Wetenschappen (Hawking zat daar ook in), dit voor de retro-katholieken die hier mogelijk meelezen.

   1. Beste Yukio,
    Het is al lang bekend dat de wetenschappen in het algemeen aanzetten tot het geloof in een God, een Opperwezen, net zoals de natuur dat kan doen, de schoonheid, de moraal binnen de mens, enzovoort.
    Maar het ging hem over het verklaren van echte wonderen (ik heb er een aantal opgesomd). En die kun je niet verklaren met behulp van kwantummechanica, zoals ik reeds duidelijk heb gemaakt, ook al debiteer je nog zoveel filosofisch getinte zinnen over kwantummechanica. En identificeer heel zeker niet God met een soort kwantummechanisch beginsel.

    Denk nu maar niet dat alle wetenschappers (ook degene die met kwantummechanica bezig zijn) in God of het christendom geloven. Hawking was trouwens atheïst, en was soms tegenstrijdig met zichzelf. Overigens maken ook atheïsten (en mogelijk rare “gelovigen”) deel uit van de pauselijke academie voor wetenschappen. Doel van die academie is van het Vaticaan op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in de wetenschappen, en niets meer.

    1. @ Stinus.
     Ik geloof nu wel voor de 4e keer: ik praat niet over ‘verklaren.’ Dat kan niet. [Waarom beticht jij mij er keer op keer van – kan je dat uitleggen???] Overigens, bovennatuurlijke wonderen aannemelijk maken’ (is niet hetzelfde als ‘verklaren’) kan wel indirect, want wanneer je God aannemelijk vindt, zul ook gemakkelijker wonderen kunnen aanvaarden. Bovendien ben ik niet aan het woord, maar gelovige natuurkundigen die hun sporen verdiend hebben. En nergens identificeren zij God met een QM beginsel. Dat maak jij ervan.
     Voorts is het goed dan Hawking lid was van de pauselijke Academie voor wetenschappen. Een flink deel van de wetenschappelijke methodologie is nu juist het opstellen van een contra-hypothese. Voorkomt ook kokerdenken.
     Slotconclusie: jij hebt helaas geen filosofisch talent. En filosofie is zo beetje de enige manier heutzutage om ongelovige mensen de redelijkheid van het Katholieke geloof uit te leggen. Enfin, je weet nu wat er ongeveer de sfeer is van het denken in het boek. Dat je dat niet interessant vindt is natuurlijk je goed recht, maar de mensen op de forum weten in ieder geval dat er (beroemde) natuurkundigen zich bezighouden met ’the existence of God’ en dat ze daarbij de QM, maar ook de wiskunde (bv. de stelling van Gödel) in het spel betrekken. Wetenschap, net als in de tijd van Thomas is heel belangrijk bij de verdediging van het katholieke geloof.

     1. Beste Yukio,
      Ik snap niet waar je naartoe wil. Met vroegere reacties van jou, in verband met filosofie, was dat ook al het geval. Ik heb de indruk dat je verloren gelopen bent in dat bewuste boek. Als je geen kwantumfysica gestudeerd en gebruikt hebt, kun je moeilijk de waarde van tekst-artikels daarover inschatten. Zeker is dat KM geen wonderen in katholieke zin kunnen verklaren. Waarover breek jij dan je hoofd ?

      Nog een slotbemerking : de wonderen van Jezus en de wonderen in de moderne tijd door de Kerk erkend, hebben met kwantummechanica niets te maken, het zijn echte tussenkomsten van God. Als Jezus geen wonderen zou gedaan hebben, dan zouden de apostelen Hem niet geloofd hebben, zouden ze Hem niet gevolgd hebben als leerling, en zouden ze zeker hun leven niet gegeven hebben voor hun geloof (ze stierven bijna allemaal de marteldood).

     2. Het is niet door de wonderen dat zij echte apostelen werden. De Heilige Geest verbond hen intens met God en van dan af hadden zij een veel dieper inzicht in de Goddelijke Liefde, nochtans hadden zij nog steeds de vrijheid om te hervallen in angstige twijfels en moesten zij bij gelegenheid toch nog bijzondere aanmoediging krijgen. Hoe de Heilige Geest werkt is enigzins te vergelijken met die zeldzame gehuwden waar man en vrouw innerlijk tot “tot één vlees samensmelten”, echter de innerlijke vrijheid is veel groter dan bij de mensen onderling omdat de Heilige Geest de volkomen Liefde schenkt die nooit dwingt maar wel veel intenser inzicht kan verschaffen dan de ene menselijke ziel aan de andere.
      Haal daar geen zogenaamde ‘wetenschappen’ of filosofie bij want dat is slechts dwaasheid en levert geen geestelijke bewijzen. De materie is volledig ondergeschikt aan de wil van de vrije geest, dat is geen ‘wetenschap’ maar enkel en alleen Goddelijke wilskracht, beschikbaar voor degenen die zich volledig aan God onderwerpen.

     3. Beste Stinus,
      Wikipedia: ‘Despite nearly a century of debate and experiment, no consensus has been reached amongst physicists and philosophers of physics concerning which interpretation best “represents” reality.’
      Uiteraard is het onderzoek van de vraag wat nu eigenlijk Realiteit is, een vraag die algemeen filosofisch is. Vandaar dat ik je de visie van d’Espagnat verhaalde. Hij tracht het probleem in de dimensie van de causaliteit op te lossen. Deze benadering wordt door meer natuurkundigen en wiskundigen gevolgd. Zo wordt een dezer dagen in Italië een internationaal congres gehouden: ‘Causality in the quantum world: harnessing quantum effects in causal inference problems,’ 17-20 September 2019. Anacapri, Italy. Georganiseerd door de Universita di Roma, fac. natuurkunde. Is uiteraard sterk interdisciplinair!
      Vroeger (circa 20 jaar geleden) interesseerde ik me hier nogal voor dit onderwerp. Heb toen urenlange gesprekken gevoerd met gelovige fysica en chemici. En voordrachten en congressen bezocht. Mijn inbreng kwam vanuit de neurofilosofie en de kennisanalyse.
      Ik geloof niet dat jouw attitude erg aanspreekt bij de meer creatief-intelligente natuurkundigen en wiskundigen. Voor de Kerk is dit stukje filosofie overigens zeer relevant. Want als je bij ongelovigen komt, zoals Paulus toen hij bij de geleerde Grieken kwam, heb je niets aan emotionele getuigenissen, maar moet je – net als Paulus toentertijd – via de filosofie werken. En heuzutage is filosofie (interdisciplinaire) wetenschap.
      En nu voor de laatste keer: als je wonderen wil aanvaarden (dus zaken wil aanvaarden die in strijd zijn met de natuurwetenschappen zoals wij die kennen), moet je in God geloven; of althans die optie open lateb. Vandaar dat de QT en ’the Existence of God’ en fraai onderwerp is voor heel beroemde en geniale wis- en natuurkundigen, zulks omdat de QM de mogelijkheid biedt om op wetenschappelijke basis over Realiteit na te denken. Het feit dat zoveel gelovige en ongelovige natuurkundigen hierover congressen organiseren, boeken schrijven en openbare debatten voeren, manoeuvreert jou in een heel eigenzinnige positie. In mijn (katholieke) kringen zal jij zeker niet serieus genomen worden.

    2. Waarom jullie heidense koppigheid blijven demonstreren op deze ernstig Katholieke site? Jullie hebben het zeer tijdelijke voordeel dat ‘paus’ Bergoglio jullie schijn- en neo- ‘katholicisme’ door de vingers ziet omwille van jullie aangehouden leugens. Ga elders liegen, begin een eigen website, blijf hier weg. Wikipedia, quantumbegoocheling en creatief-intelligente kundigheden zonder de minste poging tot zuivere geestelijke beleving, dit alles veroorzaakt blindheid en misleiding!
     Mocht je ooit door ernstige pogingen tot aanhoudend gebed een visioen krijgen dan zou je nog in staat zijn dat visioen ‘wetenschappelijk’ trachten te verklaren in plaats van het de rest van je leven in eenvoud en nederigheid als leidraad te gebruiken. Jullie bezorgen zelfs de grootste engelen hartpijn!

  1. Mag zeker niet. Ik ben geen theoloog, maar dit weet ik wel. Die Duitse bisschoppen zitten helemaal verkeerd/schismatiek. Zijn helemaal van padje af.

 17. Die wil van de vrije geest onder invloed van de hemel, beste Eric b-l, creëert een onvoorstelbare zaligheid in het hoofd, te omschrijven als een nieuwe manier van inzicht en denken, al of niet van korte duur of langer. Die zaligheid is niet uit te leggen, maar de vrije wil krijgt een op God gerichte wending, met automatische afschuw van het kwade. De keus, goed of kwaad, zekerheid of twijfel, verandert als vanzelf in geneigdheid tot het eerste. St. Stéphanus moet de hemel hebben gezien toen de stenen van de farizeeërs zijn lichaam braken. Hij moet niks meer gevoeld hebben toen hij de hemel zag. Ik heb ook ’s nachts een piepklein stukje mogen zien. Daarmee was St. Stéphanus al in hemelse omstandigheden van zaligheid, voordat hij lichamelijk gebroken werd. Inderdaad, beste Eric, dat alles heeft niets met filosofie te maken ; geformuleerde hoogmoed achter vele etiketten, en nog minder met die valse illusies van “kwantum mechanica” uit die afschuwelijke talmud joodse Kabale, waaruit bijna alle heresieën en moderne spinsels afkomstig zijn.
  Het gaat om een buitengewone ervaring die door omstandigheden over je heen wordt uitgestort. Twee jaar terug hier geschreven om die opgedane penibele ervaringen te willen overdoen, teneinde die hemelse uitstorting weer opnieuw te mogen meemaken. Met de tijd ebt dat hemelse geluk weg, en krijgt de wereld weer de overhand, met al zijn dwaasheden en ergernissen, die je op de koop toeneemt, in afwachting van de hemelse eeuwigheid.

 18. Hallo eric-b-l (17 september 2019 om 06:35-b-l),

  Blijkbaar heb jij geen enkel besef van wat wetenschap en wetenschappelijk onderzoek eigenlijk zijn. Als je minachting voor de wetenschap hebt, dan heb je meteen ook minachting voor Gods schepping, want Hij heeft in die schepping nu een keer natuurwetten gelegd, wetmatigheden die de mens kan bestuderen en ten goede gebruiken. Denk bv. aan hulp aan patiënten, medische beeldvorming dank zij kennis van de wetenschappen – onder andere via kwantummechanica – wijdere bekendmaking van het Evangelie door telecommunicatie, enzovoort.

  Je gebrek aan kennis is ergerlijk, en je minachting voor de wetenschap ook. Kun jij misschien in detail beschrijven hoe optische spectra tot stand komen, en kun jij misschien een gedetailleerde verklaring geven voor de optische golflengten van de elementen zoals die experimenteel geobserveerd worden ? Om dat soort zaken deftig te kunnen beschrijven en “verstaan”, heb je nu eenmaal kwantummechanica nodig. Bij degelijke, eerlijke wetenschap WORDT ER NIET GELOGEN, zoals jij beweert. Als een maatschappij niets wil weten van wetenschap en wetenschappelijk onderzoek, dan blijft ze dom en achterlijk, en zoiets strookt zeker niet met Gods wil.

  Als je stekeblind bent voor de realiteit, met minachting voor de wetenschap, en het steeds maar hebt over “zuivere geestelijke beleving” (naar eigen smaak allicht), dan wordt je een zonderling, en geen goede katholiek. Een goede katholiek is geen dromer, maar iemand met aandacht voor God, de medemens én de realiteit in brede zin.

  1. Stinus schreef: “Een goede katholiek is geen dromer, maar iemand met aandacht voor God, de medemens én de realiteit in brede zin. “
   Excuseer, maar Eric-b-l is geen dromer. Zonder de mystiek is er eenvoudigweg geen Katholiek geloof, en dat is niet gebaseerd op kwantum- en andere wetenschappelijke soepen, geloof me vrij.
   Mat 11:11 Voorwaar, Ik zeg u: Onder de kinderen der vrouwen is er geen opgestaan, die groter was dan Johannes de Doper; toch is de kleinste in het rijk der hemelen groter dan hij.
   Mat 11:12 Van de dagen van Johannes den Doper tot heden toe wordt het rijk der hemelen met geweld bestormd, en de bestormers nemen het weg.
   Mat 11:13 Alle profeten en de Wet, tot Johannes toe, hebben het voorzegd;
   Mat 11:14 en zo gij het wilt verstaan: hijzelf is de Elias, die komen moet.
   Mat 11:15 Wie oren heeft om te horen, hij hore.
   Mat 11:16 Doch waarmee zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan kinderen, die op de markt zitten, en hun makkers toeroepen:
   Mat 11:17 We hebben voor u op de fluit gespeeld, En gij hebt niet gedanst; We hebben een treurlied gezongen, En gij hebt niet geschreid.
   Mat 11:18 Want Johannes kwam; hij at noch dronk, en ze zeggen: Hij is van den duivel bezeten.
   Mat 11:19 De Mensenzoon kwam; Hij at en dronk, en ze zeggen: Ziet wat een gulzigaard, wat een wijndrinker, wat een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid wordt door haar werken gerechtvaardigd.
   Mat 11:20 Toen begon Hij de steden, waarin de meeste zijner wonderen waren gebeurd, te verwijten, dat ze zich niet hadden bekeerd.
   Mat 11:21 Wee u, Korazin, wee u, Betsáida; want zo in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd, die in u zijn geschied, dan zouden ze al lang in zak en as boete hebben gedaan.
   Mat 11:22 Maar Ik zeg u: Voor Tyrus en Sidon zal het dragelijker zijn op de oordeelsdag dan voor u.
   Mat 11:23 En gij Kafárnaum, zult ge tot de hemel toe worden verheven? Tot in de hel zult ge zinken; want zo in Sódoma de wonderen waren gebeurd, die in u zijn geschied, het zou zijn blijven bestaan tot op de huidige dag.
   Mat 11:24 Maar Ik zeg u: Voor het land van Sódoma zal het dragelijker zijn op de oordeelsdag dan voor u.
   Mat 11:25 In die tijd nam Jesus het woord, en sprak: Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en aan kleinen geopenbaard.
   Mat 11:26 Ja, Vader, zo is uw welbehagen geweest.
   “omdat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en aan kleinen geopenbaard.”
   Jazeker Stinus en andere wetenschappelijke “knobbels” dit is gezegd geweest voor velen van deze die de wetenschap aanbidden. U zult zeggen “maar neen, ik aanbid de wetenschap niet.”
   Maar waar komt dan die geestelijke wijsheid vandaan die de Kerkleraren, ware Pausen, zovele Heiligen in de Kerk voorkomen? Wie heeft God uitverkoren voor de verschijningen van de Moeder Gods waar te nemen?
   Als het kwantumknobbels zouden geweest zijn waren deze verschijningen te vergeefs geweest want ze twijfelen aan alles en alles moet volgens hun therorieën verklaard worden anders is het kwatch.

   Inderdaad is het zo zoals de Heer Jules van Rooyen zo mooi beschrijft.
   “Die wil van de vrije geest onder invloed van de hemel, beste Eric b-l, creëert een onvoorstelbare zaligheid in het hoofd, te omschrijven als een nieuwe manier van inzicht en denken, al of niet van korte duur of langer. Die zaligheid is niet uit te leggen, maar de vrije wil krijgt een op God gerichte wending, met automatische afschuw van het kwade. De keus, goed of kwaad, zekerheid of twijfel, verandert als vanzelf in geneigdheid tot het eerste. “

   Stinus, hoe kun je dan schrijven dat “Een goede katholiek is geen dromer, maar iemand met aandacht voor God, de medemens én de realiteit in brede zin.”
   Inderdaad, een goede Katholiek is iemand die op mystieke wijze God zoekt en vindt.
   Alleen jij kan dus, volgens uzelf, bepalen wie een goede of slechte Katholiek en alsdus een ‘dromer’ is?
   In één of andere loge zal men uw pleidooi voor de verheerlijking van de “wetenschap” met een staande ovatie toejuichen, maar hier niet (met uitname van Yukio).

 19. –deel 1–
  Beste Stinus en Yukio, ik beweer niet dat jullie liegen binnen het enge concept dat je blijkbaar vóór alles liefhebt.
  Mijn drie kleine katjes en hun nog jonge moedertje, de kippen, de pony’s, de vele vogeltjes die vrij rondvliegen, zij hebben elk veel meer oprechte innerlijke beleving dan jullie, zij zijn net als kindertjes van minder dan zeven jaar oud, zij liegen nooit binnen het machtige concept van God’s Schepping.

  Heb je ooit wel eens zulk open hartje GEVOELD en BEGREPEN bij al die kleine zieltjes???
  Heb je ooit TIJD gemaakt voor die kleinste en fijnste aller gevoelens???
  Heb je angst of afkeer voor de allerfijnste gevoelens???
  Dat PROEVEN van haast tastbare BELEVING is meer waard dan goud en diamanten en wetenschappen.
  In oud Vlaamsch:”Onnoozele kindertjes!” Onnoozel met hoofdletter.

  Lees dringend de biografie van de Heilige Franciscus van Assisi. Is dat te min voor wetenschappers? Wat is de altijd bekrompen wereldse wetenschap waard? Geen cent!
  Ik zie zeer goed hoe ‘wetenschap’ nog slechts gebruikt wordt om ons tot slavernij te brengen, het is overal te herkennen. Ook in de NOM, dat socialistisch misbaksel, met maandelijkse socialistische ‘kindermissen’. Antikatholiek! Jonge zieltjes misleiden!!!

  – vervolgt –

 20. — deel 2–
  Durf de Onnoozele Waarheid te proeven, dat vraagt grote moed:
  Een oprecht christen komt tot besef dat nederig berouw van het allergrootste belang is. Hoe komt men daartoe? Door simpelweg zich toe te leggen op eenvoudig gebed BINNEN IN JE HART en GEESTELIJK nadenken over bijbelteksten en teksten van heiligen. Indien dat niet het allereerste verlangen is kan men zich geen christen noemen. Wat betekenen de woorden “De Eerste Liefde” ? Gaat dat misschien over je eerste vriend of vriendin, of je ouders, of je kinderen? Neen, dat gaat over hetgeen in je hart als Eerste Nadrukkelijk Beleefd wordt. Jullie maken erg veel drukte over je eerste liefde de wetenschap! Maar wat gebeurt er als je die eigen egotripperijtjes kunt loslaten en eenvoudig en berouwvol je hart opent voor Jezus en Maria, simpel als een klein kind! Wil je eigenlijk wel weten wat er dan gebeurt??? Dan staat er op zekere ‘nacht’ wanneer de meeste zielen geestelijk ‘slapen’ plots een heel Klein Broertje voor dat o zo kleine deurtje van je klein benepen hartje. Dat zo echt heel erg lief Broertje verlangt dan je veel te kleine hartje te mogen binnentreden. Dat onbeschrijfelijk AllerBelangrijkste Moment in het altijd simpele leven van een mens, Stinus en Yukio, dat Unieke Moment, daar vel je je eigen oordeel, daar beslis je of je dat deurtje van je hart kunt openen of er niet toe in staat bent! Het is hét Moment Aller momenten in je jammerlijke leventje. Ben je op dat meestal onverwachte Heilige Ogenblik niet gereed om het Kindje Jezus binnen te laten dan wacht je nog slechts tandengeknars en geween en gejammer buiten in de koudste nacht van je bloedeigen ziel. Dan kan je nog altijd doktortitels verzamelen in eender welke wetenschappen en beroemd worden en heel veel onderricht geven in wat dan ook, zelfs in een of andere soort godsdienswetenschappen. Totaal nutteloos! Tijdverspilling! Zonder Jezus en Maria ben je slechts een klein leugenaartje, een ontkenner van de Eenvoud van de Waarheid des Levens.

  Dacht je misschien dat Jezus met veel socialistisch misbaar voor wereldse vrede en tromgeroffel en wapperende diploma’s en dikke boeken onder de arm naar je zou komen???
  Herodes en Bergoglio zijn niet de enigen die Onnoozele kinderzieltjes trachten te vernielen.

  Zonder Kinderlijke Eenvoudige en Zuivere Geestelijke Beleving geen Leven, geen Waarheid, geen Liefde!

  1. Beste Eric-b-l,
   Ik lees nergens in de Twaalf Artikelen van het Geloof iets over mystiek, laat staan over het verplicht zijn ervan. Het is natuurlijk prima dat jij en de andere mystici op dit forum hierin een grote, selectieve bevrediging ervaren, maar jullie moeten natuurlijk niet jullie eigenzinnige conceptie van het katholieke geloof aan anderen opdringen. Laat vooral die bijbelteksten achterweg. Of zijn jullie soms protestanten, in verzet tegen Rome (terwijl toch Christus de Kerk leidt)?

 21. – Akkoord met YUKIO (18 september 2019 om 10:03). Paus Benedictus XVI zei van zichzelf dat hij geen mysticus was. Niemand is verplicht zich als mysticus te gaan gedragen. Als je daar geen talent voor hebt kun je daar best niet mee bezig zijn.

  – Ik vraag me af of de “mystiek” van eric-b-l geen napraten is van on-katholieke negentiende-eeuwse charlatans als J.L. Op deze website heeft eric-b-l vroeger veel gedweept met dat soort figuren.

  – “Geestelijke beleving”, daar zijn sommige atheïsten ook mee bezig, bij wijze van nep-godsdienst. Je kunt bezig zijn met “geestelijke beleving” zinder één cent gelovig te zijn.

  – Ook wetenschappers kunnen verrukt zijn als ze de schoonheid in de natuur merken, daar is toch bijna iedereen gevoelig voor. (Zelf bewonder ik ook de natuur ; tevens ben ik dierenliefhebber.) Maar het is ERG BEKROMPEN om te komen zeggen dat je alleen bewondering mag hebben voor de schoonheid in de natuur enzovoort, en dat je verder de natuur niet in detail mag bestuderen. God heeft schoonheid in de natuur gelegd, maar Hij heeft er ook rationele natuurwetten in gelegd, die door de mens kunnen ontdekt worden, én die kunnen gebruikt worden om het lot van de mens te verbeteren (denk aan het genezen van zieken enz.). Erg bekrompen als je minachting hebt voor wetenschappelijke studies.

  – Wetenschap verafschuwen omdat die strijdig zou zijn met het christelijke geloof, dat is een foute ingesteldheid die vooral voorkomt bij protestanten.

  1. Yukio, waarom altijd hetzelfde geleuter? “Laat vooral die bijbelteksten achterweg. Of zijn jullie soms protestanten, in verzet tegen Rome (terwijl toch Christus de Kerk leidt)? “
   Bijbelteksten storen je heel erg bij het lezen ervan, nietwaar? Deze laten je de waarheid van je eigen ziel zien en voelen. Daarom storen deze teksten je, deze zijn het Woord van Christus Jezus.
   Indien Christus Jezus de Kerk leidt, Yukio, moet je eerst weten welke Kerk, want deze iw uw en die van Stinus NOM nepkerk en die geen kerk is omhelst met open armen de protestanten. De neppaus Bergoglio alias Fransiscus heeft zelfs het beeld van … ja niet minder dan Martin Luther triomfantelijk in het Vaticaan geïnstalleerd. Vaticaan huldigt Maarten Luther met een postzegel.
   De Ufficio Filatelico, de postdienst van het Vaticaan, brengt een postzegel met een waarde van 1 euro in omloop ter ere van Maarten Luther en de herdenking van 500 Jaar Reformatie. De postzegel bevat geen afbeelding van Luther zelf, maar een beeld van het portaal van slotkapel van Wittenberg uit de negentiende eeuw met een grote afbeelding van Christus aan het kruis voor de stad. Links knielt Luther met de door hem in het Duits vertaalde Bijbel, rechts zijn steun en toeverlaat Philipp Melanchthon met de Augsburgse Belijdenis, de geloofsbelijdenis van de hervormingsbeweging.
   De postzegel drukt uit dat er slechts één Christus is, waarvoor zowel protestanten als katholieken knielen, verduidelijkt Mauro Olivieri van het Kantoor voor Numismatiek en Filatelie van het Vaticaan. De herdenkingszegel wordt op 23 november in omloop gebracht.
   Paus Franciscus is in Lund – Zweden aangekomen voor het begin van de festiviteiten ter ere van 500 jaar Reformatie. Aldaar omhelst hij een vrouwelijke protestantse “bisschop” die samenleeft met een “priesteres”, natuurlijk lesbisch.
   Nog meer Stinus????

   En: “– Wetenschap verafschuwen omdat die strijdig zou zijn met het christelijke geloof, dat is een foute ingesteldheid die vooral voorkomt bij protestanten. “

   Stinus: “én die (wetenschappen )kunnen gebruikt worden om het lot van de mens te verbeteren (denk aan het genezen van zieken enz.). Erg bekrompen als je minachting hebt voor wetenschappelijke studies.
   Oh ja? Ik kan u zovele persoonlijke gevallen meedelen van die rottigheid van de “geneeskunde” en farmamafia, (genezen van zieken?????) Stinus, maar dat ga ik toch niet doen, geen parels voor de zwijnen.

   Yukio en Stinus, jullie zijn diegenen die hier bepalen wat “katholiek” is of niet en schrijven wat anderen ‘mogen’ schrijven of niet. Als je dat stoort blijf dan weg van deze website, eenvoudig.
   Stinus jongen, wat is dat? : “Je kunt bezig zijn met “geestelijke beleving” zinder één cent gelovig te zijn.”
   Als je toch zo goed weet wat het geloof inhoudt, leg het dan eens uit.

   1. Hallo Ward,
    – Je maakt een grote denkfout. Het is niet omdat er mensen misbruik maken van geneesmiddelen, dat de geneeskunde (en het wetenschappelijk onderzoek in het algemeen) als geheel slecht is. Stel dat jij ernstig ziek bent, en ernstige mensen willen je helpen met goede middelen. Ga jij dan zeggen : nee, help me niet, want ik ken gevallen waar sommige middelen misbruikt werden ?
    – Als je tegen eerlijke wetenschap bent, ben je heel bekrompen bezig. De katholieke Kerk is net vóór eerlijke wetenschap, als het op een verantwoorde manier gebeurt, d.w.z. volgens goede morele normen. Waarvoor bestaat anders de pauselijke academie voor wetenschappen, die al zeer lang actief is ? Zoek het maar op.

   2. Beste Ward,
    Iedere ketter heeft zijn letter. Daarom komen al die protestanten met altijd Bijbelteksten. Het zijn – net als islamieten – gelovigen van Het Boek. Het katholicisme is geen geloof van Het Boek. Het is het geloof in de Kerk (die ons alles leert over Christus en de Bijbel enzovoorts). Het is trouwens niet nodig om de Bijbel te lezen (wel nuttig). Vroeger kon zowat niemand lezen. Centraal staan de sacramenten.
    Zelf lees ik iedere dag in de bijbel, maar je moet heel veel van bijbel weten voordat je anderen er mee lastig valt. Je moet er zoveel van weten, dat je eigenlijk een Kerk moet zijn om de Bijbel te kunnen uitleggen.
    PS. Er is maar 1 Kerk: namelijk de Kerk van Rome, dus de opvolger van Petrus. Er zit nu een gekmakende paus, maar dat is eerder gebeurd. Er zit niets anders op dat alles geduldig te versterven. Gelukkig is de Kerk geen democratie zodat al die ‘mystieken’ van dit forum, er geen invloed hebben
    PPS. Ik leuter niet. Alles wat ik zeg kan je in de catechismus nalezen. Probeer zelf wat meer je argumenten te halen uit de leer van de Kerk! En probeer vooral niet anderen te vertellen hoe ze moeten geloven! Daartoe ben jij helemaal niet bevoegd!

 22. Gebed en mystiek kunnen nooit verplicht worden want liefde gedijt niet in plicht.

  Yukio, de zogenaamde “eigenzinnige conceptie van het katholieke geloof” (Yukio) vindt men uitsluitend in de Tridentijnse Heilige Mis die men doelbewust vervangen heeft door de geestloze ‘moderne’ mis (NOM) en nu wordt zelfs die moderne mis nog eens vervangen door heidense ideologie zodat het onmogelijk wordt nog in aanraking te komen met de essentie van de zuiver Geestelijke Christelijke beleving, de mystiek.

  Stinus, alles aan het Offer van Jezus en Maria is pure mystiek. de zuiverste en hoogste vorm van Liefde vanuit de eigen vrijheid zoals uitputtend beschreven door o.a. Ruusbroek de Wonderbare. Een hogere vorm van liefde is niet denkbaar. Zoekt u (in vrijheid) naar mindere vormen van de unieke Geestelijke Liefde ten voordele van uw liefde voor wereldse wetenschappen? Is dat de reden van uw verdediging van de NOM?

  1. Hallo eric-b-l,
   – Je schrijft hier zaken waarover de discussie niet ging, en je draait rond de pot. Het offer van Jezus pure mystiek ? Jezus heeft zeer concreet gepredikt, heeft gewerkt in een timmermansatelier, heeft met zijn leerlingen gegeten, heeft veel afgezien, enzovoort … Ben je nog altijd bezig met het lezen van charlatan J.L. zijn geschriften ?
   – Het is bekrompen enkel heilige missen te willen die in het Latijn verlopen, want ongeveer niemand verstaat die taal. Heeft Jezus soms in het latijn gesproken tegen de apostelen op het laatste avondmaal ?

 23. Yukio: “En probeer vooral niet anderen te vertellen hoe ze moeten geloven! Daartoe ben jij helemaal niet bevoegd!”
  Zo schrijft ge Yukio. Jij bent dan wel “bevoegd” zeker? Zal ik dan in de toekomst eerst je toestemming moeten vragen voor wat ik mag of niet mag schrijven?
  Het “boek”? Welk “boek”? Het is de H.Schrift en geen boek, yukio maneke.
  Zonder de H. Geschriften = geen Katholieke Kerk. Voor u is dat niet nodig te weten hoe je moet leven op aarde? Maar ja Yukio is alleswetend = hoogmoed en daarom is het zeer storend om deze woorden van Jezus Christus te lezen daar ze beschuldigend zijn. Protestants?
  Stinus: “– Het is bekrompen enkel heilige missen te willen die in het Latijn verlopen, want ongeveer niemand verstaat die taal. Heeft Jezus soms in het latijn gesproken tegen de apostelen op het laatste avondmaal ?” Zo schrijft u aan Eric-b-l.
  Ik weet welke taal Jezus in het laatste avondmaal sprak hoor, maar ik vertel het u niet, zoek het maar zelf uit.
  Yukio vraag je eerst aan Stinus wat jullie gaan schrijven en antwoorden en vice versa?
  Eric trek u niets aan van deze twee die beweren Katholiek te zijn. Goede moed.

  1. Beste Ward,
   – Jezus sprak op het Laatste Avondmaal (de eerste heilige Mis) de volkstaal daar en toen, tegen zijn apostelen. Dus de volkstaal is het best voor de huidige H. Missen. Dan kan iedereen volgen en meedoen.
   – Yukio heeft gelijk : je moet ook de Catechismus van de katholieke Kerk bestuderen, en niet enkel de Bijbel. Anders loop je verloren in die teksten die duizenden jaren oud zijn. Laat de Kerk je gids daarbij zijn. Anders arriveer je zoals de protestanten ; die zeggen : enkel de Schrift. Maar ondertussen hebben ze de biecht afgeschaft, de Heilige Mis en dies meer.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht