Heiligschennis in Fatima

In de nacht van 26 op 27 juli werden in het Mariale heiligdom van Fatima, Portugal, vier van de veertien staties van de Kruisweg beklad met gele verf in een daad van heiligschennis. 

Men bekladde de hoofden en de schaamstreken van Jezus en Maria met gele verf, en er werd het woord “puta” onder de statie geschreven, wat vertaald betekent: “hoer”. Deze aanval is duidelijk satanisch van aard. Het is duidelijk dat de haat tegen het geloof – en Onze Lieve Vrouw ook in Fatima niet ver weg is. Maar wij kunnen eerherstel brengen aan het Onbevlekt Hart van Maria, dat met doornen doorboord wordt door de heiligschennissen, beledigingen, en godslasteringen tegen haar geuit en woord, beeld en geschrift.

Eerherstel door het vieren van de Eerste zaterdagen

Op 10 december 1925 verscheen de H. Maagd aan Lucia met aan haar zijde een Jongetje, zwevend in een lichtende wolk. De H. Maagd legde haar hand op de schouder en toonde tegelijkertijd een hart dat ze in de andere hand hield, omgeven met doornen. Op hetzelfde ogenblik zei het Jongetje:

Heb medelijden met het Hart van je Allerheiligste Moeder, dat bedekt is met doornen, waarmee de ondankbare mensen het ieder ogenblik doorboren, met godslasteringen en ondankbaarheid. Troost jij me tenminste en maak mijn belofte bekend: Ik zal allen die gedurende vijf maanden de eerste zaterdag biechten, de H. Communie ontvangen, het Rozenhoedje bidden, Me vijftien minuten gezelschap houden en mediteren over de vijftien mysteries van de Rozenkrans, met de bedoeling Mij te troosten, in het uur van hun dood bijstaan met de nodige genaden voor de redding van hun zielen.

Op 15 februari 1926 verscheen haar het Jezuskind opnieuw en vroeg of zij de godsvrucht tot Zijn Heilige Moeder al had verspreid. Zij zette de moeilijkheden uiteen die de biechtvader ondervond en dat de Moeder Overste bereid was om ze te verspreiden, maar dat de biechtvader had gezegd dat zij alleen niets vermocht. Jezus antwoordde: “Het is waar dat uw Overste alleen niets vermag, maar met Mijn genade kan ze alles.” Ze wees op de moeilijkheid, die sommige mensen ondervonden om op de zaterdag te biechten en ze vroeg of dat de wekelijkse biecht zou geldig zijn. “Ja, de biecht kan zelfs veel langer geleden zijn, op voorwaarde dat men op het ogenblik dat men Mij ontvangt in staat van genade is en dat men de bedoeling heeft het Onbevlekt Hart van Maria te troosten.” Lucia vroeg: “Jezus, en zij die vergeten die intentie te vormen?” Jezus antwoordde: “Zij kunnen deze bij de volgende biecht vormen, gebruik makend van de eerste gelegenheid om te biechten.”

Het was dus de uitdrukkelijke wens van Jezus dat het Onbevlekt Hart van Maria geëerd en getroost zou worden. Ik wil de mensen dus deze vijf zaterdagen van harte aanbevelen. Men kan daarmee gelijk wanneer in het jaar mee beginnen.

Uit: Herinneringen van Zuster Lucia, compilatie van P. Luis Kondor, S.V.D; Postulaçao, Fatima-Portugal;  1ste uitgave mei 1978

identicon

Auteur:dmji

2 commentaren op “Heiligschennis in Fatima

  1. dit is niet meer normaal of het satanisch is wil ik even in het midden laten, want ook de extreme islam en soms zelfs het jodendom zijn tot zulke dingen in staat.

  2. Ik was die dag juist terug naar huis na een 17-daagse hemelse bedevaart in Fatima
    Het paradijselijke genadeoord wordt door duivelse machten aangevallen
    Bidden we de echte H.Maagd Maria van het echte Genadeoord en niet die van de vele valse na-apers,nl. Medjugorje, Garabandal, San Damiano, enz.
    O.L.V. van de Rozenkrans, bid voor ons in deze tijd van satanische verwarring

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht