Sacramentsdag – over de H. Paus Pius X, de Paus van de Eucharistie

Vandaag is het Sacramentsdag, het feest van Christus die tot aan het einde van deze wereld bij ons blijft in Zijn Allerheiligste Sacrament. We willen even stilstaan bij een grote heilige, die een vurige vereerder en promotor van dit H. Sacrament was: de H. Paus Pius X, die ook wel de Paus van de Eucharistie genoemd werd.

Op 20 juli 1903 overleed Paus Leo XIII en het college van kardinalen koos een nieuwe paus. Voor velen was het de eerste keer omdat Leo’s pontificaat 25 jaar had geduurd en hij de meerderheid van de nieuwe kardinalen had gecreëerd, inclusief Kardinaal Sarto die tijdens de eerste stemming niet werd verkozen. Die eer ging naar Kardinaal Rampolla, maar Oostenrijk gaf zijn veto voor zijn verkiezing want toen was het een voorrecht voor verschillende Katholieke naties om hun veto te stellen voor de verkiezing van een paus.

Het verlies voor Rampolla was winst voor Sarto en de Kerk, want het conclaaf stemde opnieuw en, geleid door de H. Geest, verkoos het conclaaf op 4 augustus 1903 Guiseppe Kardinaal Sarto tot het hoogste ambt van de Moeder de H. Kerk. Hij kreeg 55 van de 60 mogelijke stemmen. Hoewel velen deze benoeming met genoegen zouden aannemen, weigerde Joseph eerst, uit nederigheid. Hij was diep bedroefd door het misbruik van vetorechten en zwoer om deze macht aan banden te leggen en ieder te excommuniceren die informatie zou lekken tijdens een conclaaf. Dit deed hij kort nadat hij paus was geworden.

Hij ging in de eenzaamheid en na lang en diep gebed en de aanmoediging van zijn medekardinalen, besefte hij dat het de Wil van God was dat deze eenvoudige parochiepriester Christus’ Ware Kerk zou leiden aan het begin van de 20ste eeuw. Dus, op 9 augustus 1903, bij zijn kroning in de St.-Pietersbasiliek, koos hij de naam Pius, ter ere van Paus Pius IX, die zijn priesterleven had geïnspireerd. Kort nadat hij tot de Stoel van Petrus verheven was, stelde hij zijn agenda samen, en kondigde hij an de wereld zijn ideaal en motto aan: “om alle dingen te herstellen in Jezus Christus” -“instaurare omnia in Christo“.

Het eerste doel in zijn agenda was om de vroomheid te promoten en Christus meer toegankelijk te maken in het Sacrament van de H. Eucharistie. Het was Pius X die uitvaardigde dat de Hostie en de Kelk moeten opgeheven worden tijdens de Consecratie in het H. Offer van de Mis en bij de doxologie (lofprijzing). Hij herinnerde de gelovigen eraan van de noodzaak om Jezus vaak te ontvangen in de vervulling van het Onze Vader, waarin Christus zei: “Geef ons heden ons Dagelijks Brood.” Pius voelde dat het noodzakelijk was om deze kwestie van het regelmatig ontvangen van de H. Communie opnieuw aan te kaarten, omdat velen zich onwaardig achtten om zo vaak Jezus in het H. Sacrament te ontvangen, en ze dus in hele horden wegbleven, behalve op verschillende feestdagen en plechtige zondagen. Dit is nogal tegengesteld aan vandaag, waar zovelen die de Mis bijwonen gewoon naar de Communie gaan zonder besef van hun waardigheid vóór God, door Hem te benaderen met een zuiver hart en in staat van genade.

Pius besefte ook dat kinderen makkelijker op een dwaalspoor kwamen omdat ze niet in staat waren om de nodige genaden te ontvangen of te begrijpen wat Jezus vroeg. Doorheen een diepgaande kennis van de sacramenten en catechese, voelde Pius dat generatie na generatie voordeel zou halen uit het ontvangen en het doorgeven van het “Brood des Levens”. Bijgevolg, bepaalde Paus Pius X in Quam Singulari, op 15 augustus 1910, dat van deze tijd af alle kinderen die de leeftijd van verstand hadden bereikt, toegelaten zouden worden om Jezus in de H. Communie te ontvangen. Vele keren haalde hij de passage in Matteüs 19:13, Marcus 10:14 en Lucas 18:16 aan, waarin Jezus benadrukte, “Laat de kinderen tot Mij komen, en belet het hen niet, want voor zulks is het Koninkrijk van God.”

Origineel gepubliceerd op Eerherstelheiligsacrament.org


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

identicon

Auteur:dmji

4 commentaren op “Sacramentsdag – over de H. Paus Pius X, de Paus van de Eucharistie

  1. goed artikel, maar voor de moderne mens niet meer van deze tijd, en dat zegt genoeg!!!

  2. De Kerk moet meer eerbied voor de heilige Eucharistie vragen. Wie zich bewust is van een zware zonde mag de Eucharistie niet ontvangen. Wie zo maar samenwoont zonder christelijk huwelijk mag de Eucharistie niet ontvangen, enzovoort. Wanneer hoor je dat eens zeggen in de kerk ? Niets gehoord, niets gezien, niets vragen en niets zeggen, schijnt nu het devies.

  3. @stinus, Hier kun je lezen waarom priesters vandaag de dag niet alles meer zeggen.

    https://www.mariabode.nl/binnenland/vandaag-sacramentsdag/amp/

    Als het geloof wegzakt is het des te moeilijker om op een bepaald niveau te komen met mensen. Waarschijnlijk moeten we weer bij nul beginnen. En dat betekend begrip tonen voor de mensen die het niet begrijpen en blijven uitleggen wanneer men wel en niet ter communie kan gaan.

  4. Hallo Francien,
    Heel terecht schrijf je : “blijven uitleggen wanneer men wel en niet ter communie kan gaan”. Zo is het ook met mensen die kerkelijk gehuwd zijn, dan gescheiden en burgerlijk hertrouwd, waarover recent nogal wat te doen geweest is. Men kan als gelovige de heilige communie niet zomaar “eisen”. Eerst moet men zichzelf in geschikte staat brengen (laten heiligen) om dan de communie als echte gave met recht te kunnen ontvangen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht