Het “overweldigend veel bewijsmateriaal” dat de evolutie van de mens zou aantonen

Tijdens mijn lezing in november (en op andere lezingen ook) vertelde ik dat ‘Lucy’ (Australopithecus afarensis) het enige bewijs is dat wetenschappers hebben om aan te tonen dat er rechtop lopende apen waren, waar wij zouden van afstammen. Lucy is, zoals ik liet zien, een vervalst samenraapsel. Ik kreeg van bepaalde evolutionisten vrij bitsige reacties, als zou deze bewering (dat ‘Lucy’ het enige “bewijs” is) een flagrante leugen zijn. Ik zei niet dat ‘Lucy’ de enige vondst is van Australopithecus, maar dat dit skelet hun enige bewijsstuk is voor de bewering dat apen rechtop liepen. En dat is ook zo, want het bewijsstuk bestaat uit combinatie van de knie en de samengevoegde, anatomische heup.

Vooral die heup is belangrijk. Men moet weten dat er slechts een handvol vondsten zijn van “Australopithecus“.

Welke zijn de voornaamste?

 1. Lucy – Australopithecus afarensis (Zoals ik al toonde: dit is hét bewijsstuk, maar daar werd mee geknoeid, en om eerlijk te zijn is de heup – nadat Dr. Owen Lovejoy hem “verbeterde” – niet echt overtuigend te noemen)
 2. Taungkind – Australopithecus africanus (Betreft slechts een schedel)
 3. Mrs. Ples – A. africanus (Ook slechts een schedel)
 4. Little foot – Australopithecus sp. (Een vrij volledig skelet, maar op de meeste plaatsen gebroken en vervormd, ook de heup is hier gefragmenteerd – en daar valt dus bijgevolg niets uit op te maken: het levert dus géén bewijs dat het dier rechtop liep. Ze beweren aan de hand van de enkelbeenderen (die waarschijnlijk van hetzelfde individu waren, dus wellicht opnieuw: een samenraapsel), dat het dier in staat was rechtop te lopen, terwijl het dier duidelijk een onmiskenbare apenvoet heeft (“verschilt slechts weinig met dat van een chimpansee”) – maar een chimpansee kan ook voor korte tijd op zijn twee achterpoten rondhuppelen! Dus weeral: geen overtuigend “bewijs.”)
  Het skelet van ‘Little Foot’: vertoont zeer veel breuken. De klomp links is de ‘heup’. Foto: theapricity.com
 5. Australopithecus anamensis (O.a. een onderkaak gevonden, die zeer goed lijkt op die van een chimpansee – geen heupen, benen of voeten gevonden!).
 6. Australopithecus sediba (Zeer fragmentarisch – knie vormt geen hoek, maar is loodrecht, heup was bij geen van de vondsten compleet, maar bestond uit enkele fragmenten die (met veel vulsel) aan elkaar werden gelijmd – wie bepaalt de exacte positie? Reconstructie heeft overigens weer heel veel weg van… een chimpansee).
 7. STS 14 – A. africanus (Enkele skeletfragmenten, waaronder een heup (beter is: heupfragmenten die aan elkaar werden gelijmd). Wordt beschouwd als een tweede “bewijs” dat Australopithecus rechtop liep. Met de heup werd echter ook geknoeid:
  Australopithecus africanus pelvis (STS-14). Dit fossiel werd gevonden in 1947, in Sterkfontein, South Africa. Foto: sciencephoto.com
  Links zie je het ilium (het ‘blad’ van de heup – dat bovenste deel) zoals het bij Lucy was voordat Dr. Lovejoy ermee knoeide: zoals dat van een aap (naar achter gericht), rechts zie je een vervormd ilium, het vlakke, naar achter gerichte stuk is opvulmateriaal, de rest (dat wat naar voor gebogen werd), is het fossiel deel. Je ziet ook dat de pubis – het gedeelte waar de gaten zijn (vooraan/onderaan) niet aan elkaar passen. Maar tot op heden zijn ze er nog niet uit hoe die heup er nu precies uitzag, want in 2010 deden wetenschappers opnieuw een poging om de vorm te reconstrueren – aan de hand van 3D-technieken… Het bewijsmateriaal is toch zo overweldigend! (ironie))

De voorwaarde voor het écht kunnen rechtop lopen, zoals bij ons – de mens – is een heup zoals u rechts ziet. Dat is bij géén van bovenstaande fossielen – en bij geen enkel fossiel van Australopithecus – het geval.

Dus: mijn bewering dat Lucy “het enige bewijs” is – is géén flagrante leugen! De bewering dat ze overweldigend veel bewijsmateriaal hebben wél!

identicon

Auteur:dmji

33 commentaren op “Het “overweldigend veel bewijsmateriaal” dat de evolutie van de mens zou aantonen

 1. Het zal altijd de eeuwige twist blijven tussen creationisten en evolutionisten .

 2. Zeer interessant. Dank u wel , Michael.
  Willy @ :
  Het is de plicht van de mensheid om naar de waarheid te zoeken, en dus eventuele onwaarheden te ontmaskeren.
  Daarom is het werk van Michael goed, zeer goed zelf.

  Eveneens naar de oorzaak van de brand van Notre Dame te Parijs zal ook naar de waarheid gezocht moeten worden en eventuele onwaarheden en manipulaties ontmaskerd moeten worden. Al moet dat jaren in beslag nemen.

  Eveneens bij het geloof moet men verkondigen dat de Ene God zijn Zoon gestuurd heeft ( en Hij wou dat ) ten einde de mensheid te verlossen van de zonde – want iedere mens op deze planeet zondigt.
  En daarom behaagt het de Goede God ( dwz heeft Hij het zeer graag ) dat wij heilig leven en goed in ‘staat van genade ‘ blijven. En daarom zijn o.a. niet alle religies gelijk. Dat moet klaar en duidelijk verkondigd worden.

  En zo met alles, Willy. De waarheid en de liefde moeten uiteindelijk zegevieren. Dat heeft Onze Hemelse
  Moeder ons reeds gewaarborgd.

  Vrede met u

  1. Het is inderdaad heel fijn als de waarheid gezocht wordt. Dan zou ik ook graag de waarheid en de wetenschappelijke onderbouwing van de scheppingstheorie willen weten. De schrijver valt de evolutietheorie aan. Waarin de schrijver vrij is. Het doel is deze onderuit te halen ten faveure van een nog minder bewezen verhaal.

 3. – Michaël meent het allemaal goed, maar kan beter stoppen met dit soort zinloze schrijfsels. Hij bekijkt een detail dat hij niet kan thuisbrengen of begrijpt, bekijkt al de rest niet, en wijst meteen het idee van evolutie af. (Ik heb het niet over evolutietheorie).
  – In het verleden beweerde Michaël al dat teruggevonden schedels/skeletten van neanderthalers alleen maar schedels van rare mensen waren. Een totaal foute bewering, die reeds geopperd werd in het prille begin van de neanderthaler-vondsten. Ondertussen weet men veel meer, en zijn er veel meer vondsten bekend.
  – Michaël loopt geflipte protestanten achterna, die verkeerdelijk alles van de Bijbel letterlijk nemen. Katholieken moeten wat meer verstand hebben, Michaël.

  1. Stinus, hoe meer zo’n commentaar, hoe meer ik me gedreven voel om door te doen. Weet bovendien dat uw opmerkingen allesbehalve christelijk zijn (idioot, geflipt,…, enz… , terwijl ik duidelijk het ONVERANDERLIJKE Magisterium van de Kerk volg – zie daarvoor de encyclieken van o.a. Pausen Leo XIII, Pius X enz die zeggen dat er SCHEPPING is geweest en géén evolutie). Ik gruwel van zo’n opmerkingen als “hij begrijpt het niet”. Al die atheïstische “wetenschap”, weet je wat de demonen daarvan zeiden tegen pater exorcist Amorth? “Dat is de hoogste dwaasheid!” Wie wijs wil zijn in Gods ogen, moet dwaas zijn in de ogen van de wereld – moet, ja, uitgescholden worden voor idioot, zot, enz…
   Als u wilt geloven dat u van een chimpansee afstamt (want “Australopitcus is niets anders dan dat), goed, hou dat voor uzelf, maar stop met uw onzin hier te komen spuien en de katholieke Leer dat wij afstammen van Adam en Eva die rechtstreeks door God werden geschapen, welke ik gewoon wil aantonen, te ondermijnen. Evolutie van ‘oerbacterie’ tot alle levensvormen die we nu zien bestaat niet, het is een duivels uitvindsel om de mensen van God weg te brengen, het is een theorie ontsproten aan het brein van Satan zelf, en ingeblazen bij personen zoals Darwin! En God heeft mij duidelijk gemaakt, op bijzondere wijze, tot 3 maal toe dat wie die theorie aanhangt Hem, de Schepper van al wat bestaat, loochent. Vandaar dat ik gestopt ben met mijn studies. Doe je huiswerk, Stinus, en bid tot de goede God, en dan zul je tot de vaststelling komen dat evolutie een leugen is. Ik doe verder in deze missie, desnoods alleen. Ik zal voor u bidden.

   1. ☩JMJ☩

    Stinus trekt zich niets aan van de Leer van de H. Kerk, Michaël; hij wijst alles af dat niet in zijn sciëntistisch kraam past, en daarom ook heeft hij een neo-origenistische, valse versie van de Schepping verzonnen, hetgeen de dwaling van pre-existentie der ziel inhoudt die onfeilbaar door een Algemeen Concilie veroordeeld werd. Niet voor niets betekent “heresie” etymologisch “kiezen”, in de zin van kiezen tussen geloofswaarheden in plaats van het integrale geheel aan te nemen.

    Eén van de belangrijkste verschillen tussen u en Stinus is dat u een mogelijke toekomstige carrière opgeofferd heeft voor geloofswaarheden terwijl Stinus de vriendschap met de aan God vijandige wereld belangrijker acht. Laat u niet intimideren en ontmoedigen door zijn spotternijen; dat zijn de tactieken van de duivel.

    1. Hij (Stinus) is een schoolboekvoorbeeld van de modernist; het feit dat hij zich niet stoort aan een onherroepelijk anathema komende van een Algemeen Concilie en zich toch diep gelovig noemt toont aan dat hij een aanhanger is van de ketterij van “evolutie van dogma” uit het modernistisch denksysteem.

     1. Benjamin, hou eens op met je bla bla die niets voorstelt, a.u.b.

     2. ☩JMJ☩

      Citaat A. G. Stinus: “Benjamin, hou eens op met je bla bla die niets voorstelt, a.u.b.”

      Een onherroepelijke dogmatische definitie van een Algemeen Concilie met banvloek stelt zeer veel voor. Het is debiele praat die u hier verkoopt.

     3. “Een onherroepelijke dogmatische definitie van een Algemeen Concilie met banvloek ”

      Ik heb mij vergist; het is een onherroepelijke banvloek tegen een ketterij zonder een dogmatische definitie. De onfeilbaarheid en de hoogste uitoefening van het kerkelijk gezag zijn echter dezelfde, en degenen die de gebanvloekte leer (pre-existentialisme) aannemen maken zich schuldig aan ketterij. Stinus doet dit op een koppige wijze, en we mogen hem dus gerust een ketter noemen. De banvloek bevindt zich onder de anathematismen tegen het origenisme in de akten van het II Constantinopolitanum.

      Ik noem Stinus neo-origenistisch omdat hij pre-existentialisme verdedigt en ook de valse notie dat de huidige geschapen aardse wereld op één of andere manier een gevolg geweest is van de zonde. Dat tweede leunt immers ook aan bij het origenisme, en bij de oude gnostische scholen die het ontstaan van de materie toeschreven aan een “demiurg”.

  2. Typische reactie van een vertegenwoordiger van de pseudowetenschap van het evolutionisme-geloof: “Ondertussen weet men veel meer, en zijn er veel meer vondsten bekend.” Ga dan eens in op het empirisch feitenmateriaal dat Michaël presenteert en leg eens uit waarom u denkt dat de Australopithecus toch rechtop heeft gelopen. Met bronvermelding graag.

 4. Hallo Michaël,

  – Neem eens contact op met Vincent Kemme (gediplomeerd bioloog, vriendelijke mens en bekeerd tot het katholicisme, specialist in katholiek geloof en evolutie ; hij sprak recent over je boek op Radio Maria en vond er geen waarheid in, om het zo te zeggen), die je reeds uitgenodigd heeft voor een gesprek. Dan kom je hopelijk tot betere inzichten. Je bent niet mee met wat de Kerk leert.
  – Je gedrevenheid dient een slechte zaak, waarbij katholieken aangezet worden wat achterlijk te zijn op sommige gebieden. Je interpreteert de Bijbel verkeerd, zoals sommige protestanten.
  – Je schrijft : “Leer dat wij afstammen van Adam en Eva die rechtstreeks door God werden geschapen.” Dat klopt. Maar A & E werden niet als sterfelijke mensen op de aarde geschapen. Ze leefden in een omgeving die we nu niet meer kennen, waar ze niet onderhevig aan de dood waren. Pas na de erfzonde is de huidige waarneembare schepping er gekomen, waarin er wel degelijk evolutie heeft plaatsgevonden. Pas na de erfzonde is de vergankelijkheid er gekomen. Lees “Redenen om te geloven” van de betrouwbare en intelligente oud-aartsbisschop André Léonard om uw kennis te vermeerderen. Je bent te primitief bezig, zoals sommige protestanten, en je zet gelovigen op het verkeerde been. Op de duur zegt men : katholiek moet je niet worden, want die beweren dat er geen evolutie geweest is, en die is er heel zeker geweest. Je brengt dus met je “gedrevenheid” katholieken in diskrediet.
  – Mensen die zich met evolutie bezig houden moeten zich beperken tot wetenschappelijke vaststellingen en daar een lijn in zoeken. Ze moeten niet spreken over God. Atheïsten die evolutie misbruiken om God te bestrijden zijn misdadigers. Maar je moet evolutie niet ontkennen omdat sommige atheïsten die evolutie misbruiken ; dat is één van je fouten.
  – De heilige Johannes-Paulus II (groot filosoof en theoloog, geen domoor) zei dat evolutie méér dan een hypothese was. Zou jij het beter weten ? Heb jij soms grondig theologie en Bijbelexegese gestudeerd ?

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Stinus, ge liegt. Kemme heeft mijn boek vernoemd, maar niks gezegd over de inhoud. En ja, ik zal eens een hartelijk gesprek met hem aangaan.

 5. Hallo Michaël,

  – Het klopt niet wat je zegt, en ik lieg niet. Uit wat Vincent Kemme allemaal zei in “Biofides” wist je heel duidelijk dat de inhoud van je boek niet klopte volgens hem. Waarom zou hij anders gezegd hebben een gesprek met je voor te stellen ? Hij heeft ook – heel logisch – je boek niet aangeraden of je naam vernoemd (allicht om geen reclame te maken). Maar wie een beetje op de hoogte is, wist waarover het ging.
  – Het wordt tijd dat je wat meer beslagen op het ijs komt en realistischer begint te denken.

  Toch vriendelijke groet, A. G. Stinus

 6. Wat het bouwplan betreft van het menselijk lichaam weten we dat dit via het DNA gebeurt, het levensboek, ja een boek want de vier verschillende nucleotiden, waaruit het DNA in een welhaast oneindige reeks bestaat, zijn in feite vier letters. Deze letters zijn de instructies, maar om die instructies te lezen is een intermediair nodig die deze instructies kan lezen en vervolgens ten uitvoer brengen, en die bijzondere prestatie levert de ziel. Het is daarom dat vanaf het conceptiemoment ieder leven, van het kleinste virale en bacteriële leven tot aan de complexe dieren telkens een aparte ziel nodig heeft om dit te doen. Er bestaat géén rechtstreeks oorzakelijk verband tussen het DNA en zijn uitingsvormen net zomin als er een oorzakelijk verband bestaat tussen een instructieboekje van een bouwpakket en het uiteindelijke resultaat; het is de bouwer die het boekje leest en zijn instructies volgt, die dat tot stand brengt. Reeds hieruit blijkt dat de evolutietheorie klinkklare geflipte onzin is, want ik heb nog nooit een boek gezien dat toevallig is ontstaan. Een boek is een creatie van de mens en het levensboek van het DNA is een creatie van God!

 7. Wij als mens kunnen niet zomaar weten hoe een mens zijn lichaam er gaat uitzien als we het DNA kennen. Maar dat betekent niet dat er mysterieuze krachten werkzaam zijn als een mens groeit vanuit de conceptie. Het zijn allemaal natuurlijke processen die werkzaam zijn. Overigens bestaan er tweelingen met hetzelfde DNA, die er nagenoeg hetzelfde uitzien.
  Er is wel degelijk evolutie geweest ; het is geen onzin. De heilige Johannes-Paulus II noemde evolutie “méér dan een hypothese”. Andere pausen hadden niets tegen evolutie, en noemden het alvast geen “geflipte onzin”.

  1. Ik had het niet over “evolutie”, maar over de “evolutietheorie” zoals die op onze universiteiten onderwezen wordt.

   1. Hallo Lunsius,

    – Er zijn verschillende evolutietheorieën, en het einde daarvan is nog lang niet in zicht. Het is zoiets als zeer oude geschiedenis proberen te reconstrueren aan de hand van wat men vindt en kan dateren en onderzoeken.
    – In elk geval moeten mensen die dat onderzoek doen zich niet gaan bemoeien met theologie of het bestaan van God ; dat past niet in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
    – Atheïsten moeten heel zeker geen evolutie(theorie) inroepen om te “bewijzen” dat er geen God bestaat, want dan zijn ze dom en crimineel bezig.
    – De katholieke Kerk mag en moet deze studies zeker opvolgen, zodat ze betrouwbare zaken in haar denken over God en de schepping kan integreren. Daarom is het goed dat er een pauselijke academie voor wetenschappen bestaat, die volgt wat er in het wetenschappelijk onderzoek gebeurt.

    Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 8. ☩JMJ☩

  Het feit dat volwassen mensen denken dat vissen poten krijgen als ge ze lang genoeg vertrouwd maakt met het droge is lachwekkend.

  Het is eigenlijk opvallend dat de meeste darwinisten geen veganisten zijn, want de natuurlijke consequentie van hun dwaalleer is dat dierenvlees eten kannibalistisch zou zijn, gezien volgens hen mensen en dieren dezelfde biologische voorouders hebben. De theologische distinctie tussen dierenvlees eten (geoorloofd) en kannibalisme (niet geoorloofd) bestaat in het feit dat mensen en dieren fundamenteel verschillende wezens zijn met aparte biologische voorouders. Volgens het evolutionisme eten mensen dus hun verre neven op!

 9. Wellicht hebben zowel evolutionisten als ook de gelovers in de schepping gelijk.
  Want natuurlijk is er evolutie. Bijvoorbeeld: als er hoog in de bomen ook lekkers groeit, dan zullen de dieren die lange nekken een betere overlevingskans hebben (=voortplanting) dan de kortnekkigen. Aldus zullen er dieren komen die -relitief- lange nekken hebben.
  Zo is het voor negers beter om bruin te zijn; dat is beter tegen de zon die ze daar in Africa veel hebben. Dus zullen de bruine mensen een betere overlevingskans hebben dan de blanken daar. Allemaal logisch als wat.
  Maar… dat wil niet (NIET) zeggen dat je deze lijn tot in het oneindige kan voortzetten als denkpatroon. Er hoeft geen super-evolutie te zijn geweest. Er KAN schepping geweest zijn. En dan is het allebei misschien dus waar; schepping en (o.a.) aanpassings-evolutie.

  Dit geldt zowel voor een ‘big-bang’ (een tamelijk simpele benadering, volgens mij, ontsproten aan een politiek beïnvloede geest.)
  Want; sinds de mafia aan de macht is (geld) is het gedaan met de liefde en de waarheid. Nu de universiteiten en scholen besmet zijn met die Satan, die Moloch, die Hebzucht, die domme onmenselijkheid, is het gedaan met de waarheid.

  Dus wat mij betreft einde aan deze domme discussie; het is wat mij betreft stompzinnig gezwam over stupide bijzaken terwijl de Satan vrolijk ronddanst in zijn geldelijke vermomming! En terwijl deze Satan verantwoordelijk is voor de rottigheid op deze wereld: Domme egoïstische hebzucht, megalomane heerszucht en eigenbelang van dat soort.
  Zoals Jezus zei: Jullie zijn van de Satan zelf. Daarom versta je me niet.

 10. De hele schepping tot in de kleinste detailtjes staat ten dienste van het menselijk leven. God heeft duidelijk een plan. Ooit zullen alle zielen terugkeren naar de hemel. Daardoor kan men dus spreken van ziele-evolutie. Fysieke evolutie dient geen enkel doel. Alleen de mens kan geestelijke beleving ervaren, bewust worden, be-leven. Daarom wordt elke ziel nauwgezet beproefd naargelang hetgeen zij aankan. Ooit zullen we terug engelen worden. Satan is een geest en hij heerst over ontelbare geesten en menselijke zielen die hun aandacht op hem richten. Ook humanisten ontkennen het bestaan van geest, geesten, de Heilige Geest. Wie zich niet tot God richt kan de meest absurde filosofie uitdokteren. Zonder doelbewust Geestelijk Leven geen leven.

  1. Beste eric-b-l,

   In wat je schrijft zitten er onwaarheden, die er mogelijk ingeslopen zijn omdat je soms onbetrouwbare (19-eeuwse?) bronnen raadpleegt.
   – Je schrijft : “Ooit zullen alle zielen terugkeren naar de hemel.” Klopt niet. Als we Gods genade niet aanvaarden komen we in de hel terecht in plaats van de hemel, door onze eigen foute keuze tegen God in.
   – Je schrijft : “Ooit zullen we terug engelen worden.” Klopt niet : een mens heeft een lichaam, en een engel niet. Wie voor God gekozen heeft zal bij het laatste oordeel verrijzen met een verheerlijkt lichaam.

   Vriendelijke groet, A. G. Stinus

   1. Profeten van nu, deze eindtijd, bereiden ons voor. Te talrijk om hen op te noemen.

 11. De wetenschappers weten niet alles ze zouden veel nederiger moeten zijn , men weet veel en technisch is de mens er veel op vooruit gegaan maar vele vragen blijven onbeantwoord en zullen nooit een antwoord krijgen. wetenschappers zijn niet graag bezig over God of schepping omdat men dit direct kan aantonen, we weten zelfs weinig wat zich afspeelt in de diepen van de oceanen in princiep weten we nog heel weinig.

 12. …stinus ..

  Waarschijnlijk heeft aartsbisschop Léonard het geschrift: de geheimen van het oud verbond, van Anna Katharina Emmerick gelezen.
  Citaat: Pas na de erfzonde is de huidige waarneembare schepping er gekomen, waarin er wel degelijk evolutie heeft plaatsgevonden.

  De waarneembare schepping impliceert verdichting in de vorm.. de wetenschap zegt:: materie is gestolde energie..
  Het Licht-“wezen” dat Adam en Eva voor de zondeval waren, werd dus door de zondeval terstond tot menselijk lichaam.. de bijbel zegt niet voorniets:: het zichtbare ontstond uit het onzichtbare. Bij Anna Katharina Emmerick zien we dan ook dat onze huidige lichamelijke constitutie bij Adam al IMMANENT bestond in zijn glorievolle staat van licht dat Adam was van VOOR de zondeval.

  Evolutie na de zondeval is dus een misvatting…onlangs hoorde ik nog de uitspraak van Jezus Christus:: dat bij de Waarschuwing ons lichaam op aarde blijft maar ons geestelijk lichaam de waarschuwing ondergaat in de eeuwigheid.. het geestelijk lichaam impliceert de fijnstoffelijke lichamen van onze ziel, zoals te vinden bij Aristoteles.

  Als die bisschop veronderstelt dat na de zondeval een lichaam gebouwd moest worden middels evolutie ..op welke wijze dan ook, dan heeft hij Anna Katharina Emmerick niet begrepen.. en Ezechiël 28:13-16.
  ……

 13. Beste Piet,

  – Aartsbisschop André Léonard heeft zijn zeer degelijke opvattingen over erfzonde en evolutie (zie zijn boek “Redenen om te geloven”) niet gebaseerd op de geschriften van Katharina Emmerick (die men niet tot de openbaring mag rekenen), maar wel op 1) de Bijbel 2) teksten van belangrijke concilies (bv. over de erfzonde) 3) de opvattingen van de oude Griekse theoloog Maximus de Belijder 4) betrouwbare wetenschappelijke gegevens.
  – Evolutie na de zondeval is geen enkel probleem, het is integendeel wat we kunnen verwachten : wegens de evolutie en het menselijk lichaam dat door die evolutie tot stand gekomen is, blijkt dat de mens thans afhankelijk is van de schepping waarin hij nu lichamelijk ingebed zit. De mens wordt nu verplicht eten en drinken te zoeken in zijn omgeving, en wordt verplicht van te werken. Dat was niet nodig vóór de zondeval : daar hoefde de mens niet te werken, leed geen pijn en moest niet sterven. Dat alles is na de zondeval grondig veranderd. Doordat de tijd na de erfzonde ooit opgestart is, is alle leven (planten, dieren, mensen) nu onderhevig aan vergankelijkheid, m.a.w. alle leven sterft ooit af.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 14. ..Stinus..

  Pas na de erfzonde is de huidige WAARNEEMBARE schepping er gekomen.. aldus jouw betoog..waar haal jij en bisschop Léonard de veronderstelling en visie vandaan dat de mens niet in het vlees is geschapen, zoals het Genesis verhaal ons voorhoudt.
  Man..Verklaar je eens nader …je blijft in het algemeen maar wat roepen.. dat geen hout snijdt.

  Voor de zondeval was Adam en Eva dus nog niet materie, dus ONzichtbaar ..en ga nu eens verder …

 15. Beste Piet,

  Je moet ruim genoeg denken. De lichamen van Jezus en Maria zijn thans verheerlijkt (Maria is met lichaam en ziel ten hemel opgenomen ; Jezus is verrezen, ook met zijn lichaam). Toch zijn ze nergens op aarde zomaar te zien zoals een gewone mens. Er zijn dus manieren van bestaan voor een lichaam die verschillend zijn van wat wij courant kennen. Zo is het ook geweest in het begin (Adam Eva en hun mogelijk nageslacht in het paradijs). Normaal (zonder erfzonde) zou het paradijs van A&E in de hemel uitgemond hebben, maar door de erfzonde zijn we tijdelijk in onze aardse wereld terecht gekomen.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 16. Stinus …

  Het is moeilijk voor je een werkelijk antwoord te geven..

 17. Aan Lunsius… En aan ieder ander ..

  In je bovenstaande reactie veronderstel je ondermeer dat dieren zielen hebben.. ((citaat:: Het is daarom dat vanaf het conceptiemoment ieder leven, van het kleinste virale en bacteriële leven tot aan de complexe dieren telkens een aparte ziel nodig heeft om dit te doen))… zoals ook te begrijpen is bij Aristoteles. {Boek:: De ziel en haar voertuig– Aristoteles’ psychologie geherinterpreteerd ..en de eenheid van zijn oeuvre gedemonstreerd, door Dr.A.P.Bos .. informatie te googlen met korte inleiding in PDF}.

  In een eerdere reactie wees ik al naar dit boek en de veronderstelling dat dieren ook zielen hebben, maar onderscheiden van die van de mens ..helaas dat werd hier niet zo geapprecieerd.
  Middels dat boek is dan ook te begrijpen dat de celdeling bij het beginnende leven niet plaatsvindt zonder het ziele-lichaam cq. natuurlijk-lichaam, 1Kor.15:44. Als dus op het natuurlijke vlak de celdeling begint bouwt de ziel in het onzichtbare door haar ziele-lichaam, zielevoertuig…in het bovenzinnelijke.. een tegelijker-tijd proces.

  Met genoemde ziele-lichaam in 1Kor.15:44 wordt dan ook niet ons normaal “huidige” vlees lichaam bedoeld, maar het voertuig van de ziel dat bouwt van bij de conceptie..de celdeling. Bij abortus zelfs in het prilste begin bv. door een pil, wordt de bouwende ziel gescheiden van haar onvervreemdbaar lichamelijk erfrecht en valt het dus onder de categorie -moord-.

  En als je doordenkt besef je dat het betreffende ziele-lichaam een “product”, cq. consequentie is van de zondeval.. deze conclusie sluit aan wat ik in de vorige reactie schreef aan Stinus. Ik meen dat het Hildegard van Bingen was die schreef dat het lichaam van Adam van vóór de zondeval was als een Licht-kleed en wat Ezechiël 28:13-16 impliceert…de kostbare 9 stenen duiden de bovennatuurlijke glorie staat van Adam aan …de 9 stenen zijn de grondlegging, het fundament terwijl de 12 stenen in Openb.21:17 de voltooiing (en afronding en overkoepeling) in het verheerlijkte opstandingslichaam duiden … het betreft een tweeledigheid van -zijn-, een tweeledigheid van kennen…

  De huidige kenleer gaat uit van een enkelvoudig kennen .. subject — object.. de wetenschap heeft zich die kenleer van vroegere eeuwen toegeëigend.. terwijl het in vroegere tijden een hulp bij de theologie was.
  Er is dus een distantie omwille van het object, in hetgeen wat de wetenschappers aangaat in hun positie van neutraal -zijn- …en er is een distantie omwille van het zichzelf -zijn- en dat heeft te maken met Gods-dienst, de God die zich doet kennen door openbaring en hetgeen alles te maken heeft met het herstellen van het oorspronkelijke -ZIJN-
  De distantie omwille van zichzelf zie je ook in de man-vrouw relatie daar die distantie daar relationeel overbrugd wordt.

  Luns-> ius is waarschijnlijk zoon van minister Joseph Luns ..en bent u (jij) dus de bekende Hubert Luns >> die denkt dat de komende grote Monarch een nakomeling is van Lodewijk XVII en XVIe ..maar zoals Johannes van het kruis al opmerkte dat de begenadigde ziel door 2 duistere nachten gaat.. zo gaat ook de mensheid in de eindtijd door openlijke 2 Duistere nachten, te weten ten tijde van de grote Waarschuwing en naderhand bij de komst van de antichrist, het laatste overlapt het eerdere…. zoals het directe kennen het in-directe kennen overlapt, Adam werd geschapen in een staat van het indirecte kennen vandaar dat dat werd aangeduid met de 9 edelstenen in Ezechiël 28:13.

  En zoals we kunnen weten bestond het paradijs nog NIET bij de val van de engel lucifer.
  Zo zijn er dus 2 ziele-niveaus en deze twee niveaus worden in de eindtijd vertegenwoordigd door twee grote Monarchen.. tot aan de komst van de antichrist de eerste Monarch en met de komst van de antichrist komt ook de tweede Monarch.. en dat is de afstammeling van Lodewijk XVII.. het is dan ook niet toevallig dat hij in Delft zijn rustplaats heeft.

  Jij gelooft ook dat de huidige usurpator paus de bijbelse valse profeet is, maar ook dat is onjuist, ofschoon hij als personage voor de katholieken de tot nu aan toe ergste valse “profeet” is die ze ooit gekend hebben.
  Maar van de echte bijbelse valse profeet kun je ook zeggen dat hij een andere antichrist is en de -hemel- maakt dan ook vaker bij de boodschappen aan sommige zieners geen onderscheid en betreft het komende optreden van de valse profeet alsof het de antichrist is.. die hemelse boodschappen zijn daarom niet vals maar veel christenen hebben te weinig inzicht of zelfs geen inzicht in de tweeledigheid van en in de eindtijd.

  De bijbelse valse profeet is maitreya uit het Oosten, zichzelf de Christus noemende ..Jesaja 46:11, éérste versregel.. hetgeen taalkundig geen parallel tekst van de 2e versregel is.. want die is de eindtijd Cyrus, de grote Monarch in het tijdperk van Vrede middels de grote Waarschuwing, (het 6e zegel oordeel, de Dag des Heren of de Dag van Jahweh in het oud testament).

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht