De kracht van de Rozenkrans: Sluiting van abortuscentra

“Er is geen enkel probleem, materieel noch geestelijk, nationaal of internationaal, dat niet kan opgelost worden door het bidden van de Rozenkrans en door onze offers. De Rozenkrans, gebeden met veel liefde en godsvrucht, zal Maria troosten en zoveel tranen drogen van Haar Onbevlekt Hart.”

Zuster Lucia Dos Santos – 26 december 1957

De sluiting van abortuscentra

Getuigenis van Rita Diller

Lang voordat ik betrokken werd in het pro-life werk in Amarillo (in Texas, de VS), trad ik toe tot de Katholieke Kerk en werd ik betrokken in pro-life activisme in Corpus Christi, aan de andere zijde van de grote staat Texas. Ik ging in de pro-life strijd met enkele ernstige verkeerde opvattingen, de grootste van al die dat kwetsbare vrouwen die een abortus willen ondergaan, mij niet nader zouden laten komen indien ik er te Christelijk zou uitzien. Dus wandelde ik langs een nabijgelegen abortuskliniek met niets dan enkele pro-life flyers en de hulpeloze blik van iemand die de slachting van onschuldigen zal aanschouwen. Mijn hart brak om die moeders en hun ongeboren baby’s, maar ik had geen idee hoe ik hen moest benaderen. Ik hoef je niet te vertellen dat ik niet ver geraakte in het helpen van iemand om de abortus te heroverwegen.

Waar ik niet in slaagde, was beseffen dat de meeste van deze vrouwen zich gevangen voelden en misschien een diepere pijn hadden dan gelijk wie ik ooit had ontmoet, en dat diegenen die zo gewond en zo onzeker over hun toekomst zijn, de troost van Christus meer willen en nodig hebben dan velen van ons zich kunnen voorstellen.

Troost vinden door de Rozenkrans

Tijdens de vele uren die ik spendeerde op het trottoir langs de abortusklinieken van Corpus Christi, begon ik de Rozenkrans heel goed te kennen en te bidden met mijn hele adem. Terwijl ik bibberde in de koude, doorweekt was van de regen, opgejaagd werd door bliksemflitsen, geduwd en weggetrokken door bewakers, en onzeker was of mijn dag zou eindigen in het redden van levens of mijn arrestatie en internering, kwam ik tot het besef welk een troost de Rozenkrans is wanneer men geconfronteerd wordt met zo’n overweldigend kwaad en zo’n onzekerheid.

Hier was ik, zwakker dan gelijk wie, behalve de baby’s die ik trachtte te beschermen, geworpen in de grootste spirituele strijd van onze dag, met niets anders om mij overeind te houden dan mijn rozenkrans en de sacramenten. Ik vond dat ik niets meer nodig had. In onze zwakheid, kan God ons gebruiken om de grootste winst te behalen, en indien we ons tot Zijn Moeder richten, zal Hij ons zegenen boven ons bevattingsvermogen.

Ik leerde ook dat Maria’s voorspraak een enorme macht heeft over het kwaad. Juist de aanwezigheid van haar afbeelding bij abortusklinieken, Planned Parenthood faciliteiteiten en dergelijke drijft de demonen weg en doet tastbare genaden neerdalen vanuit de Hemel.

Onze Hemelse Moeder kalmeert, trekt aan en beschermt

Ik leerde dat het dragen van een rozenkrans, wanneer ik tot jonge vrouwen sprak die een abortus overwogen, hen – en mijzelf – enorm kalmeerde en het zorgde voor milde hulp van de Hemel. Het was alsof de rozenkrans een ladder was voor bediendende engelen om naar de Hemel te gaan en terug te keren met wat we nodig hadden. En vaak vroegen de dames in nood een rozenkrans voor zichzelf.

Een grote afbeelding van Maria, onder de titel van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, vergezelde ons voortdurend aan de abortuskliniek en het zwangerschapshulpcentrum, en jaren later ook, toen ik mijn werk begon als leider van ‘Respect voor het Leven’ van het bisdom van Amarillo, en gebedswaken begon te organiseren aan de plaatselijke PP-centra.

Ik herinner mij één situatie toen ik een jonge dame begeleidde die net had ontdekt dat ze zwanger was. Haar moeder was bij haar en was razend, ze riep en noemde haar dochter alles behalve een kind van God. Mijn medewerker, die toevallig geen Katholiek was, hoorde de commotie en wandelde de kamer binnen terwijl hij een afbeelding droeg van Onze Hemelse Moeder. Onmiddellijk kalmeerde de moeder. En enkele minuten later was ze een ‘babyshower'(een soort babyborrel) aan het plannen.

Onze grote afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe was enorm betekenisvol voor mensen van Latijns-Amerikaanse afkomst. Toen ze haar zagen en de gebeden van de Rozenkrans hoorden, die wij voortdurend opzegden terwijl we buiten de PP-gebouwen stonden, waren de gekwetste vrouwen vaak naar ons getrokken. Dit gaf ons de gelegenheid om hen alternatieven aan te bieden voor de ‘dodelijke dienstverlening’ van Planned Parenthood, en een relatie met hen op te bouwen.

Dan was er die noodlottige dag, waarop we vergaten de afbeelding van O.L.Vrouw mee te brengen naar de abortuskliniek. Een boze “dodenescorte” reed met z’n auto de stoep op en trachtte mijn zoon omver te rijden, en miste hem met enkele centimeters. We hadden zelden zo’n intense manifestatie van het kwaad gezien, zoals dat werd getoond door die man in zijn razernij. De les die we leerden: breng altijd een afbeelding van Onze Lieve Vrouw mee voor bescherming, wanneer je erop uit gaat om het kwaad te bestrijden.

Onze Hemelse Moeder reikt de hand naar abortusmedewerkers

Toen de missieafbeelding van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe naar Corpus Christi kwam, werd het naar de abortuskliniek gebracht. Hoewel we regelmatig een afbeelding van Onze Lieve Vrouw meebrachten, herkenden de medewerkers van die kliniek dat deze bijzonder was. Ze kwamen naar buiten en vroegen om rozenkransen. Ze wilden ook gebed, en ze wilden de afbeelding aanraken. We weten niet welke wonderen er in hun levens kunnen gebeurd zijn, maar we waren die dag in staat om te getuigen van de liefde van Christus doorheen zijn Moeder. God, in Zijn Wijsheid, zond zijn Moeder naar de abortuskliniek die dag, om deze arme zielen – misschien de meest hulpbehoevende van al zijn kinderen – door haar naar Jezus te trekken.

In Amarillo, ontdekten we dat een PP-medewerker haar ontslag indiende omdat ze dacht dat de afbeelding van O.L.Vrouw haar achtervolgde. Ze zei dat ze zich zeer ongemakkelijk voelde toen “die vrouw bleef opduiken met een afbeelding van O.L.Vrouw van Guadalupe.” Ze was katholiek en kon de ontsteltenis niet verdragen, toen ze aan het werk was bij Planned Parenthood, terwijl O.L.Vrouw toekeek. Ze verplaatste zich naar een andere faciliteit, maar kon daar opnieuw niet aan de blik van O.L.Vrouw ontsnappen. “Ze begon daar ook op te duiken met O.L.Vrouw van Guadalupe.” Niet in staat om verder te werken voor een entiteit waarvan ze wist dat die zo tegengesteld was aan Gods wil, nam ze uiteindelijk haar ontslag.

In een andere stad wandelde de verpleegster, die de PP-faciliteit overzag, naar buiten met al haar gerief, terwijl we de Rozenkrans aan het bidden waren. Ze vertelde de gebedsleider dat ze nooit meer zou terug keren. Lokale pro-lifers, die haar goed kenden, waren al een tijdje voor haar aan het bidden. Ze waren altijd vriendelijk geweest, maar herinnerden haar er vaak aan dat indien haar moeder wist dat ze daar werkte, ze zich zou omdraaien in haar graf. In deze stad had de parochiepriester altijddurende aanbidding gestart met de specifieke intentie om PP te sluiten. De verpleegster nam haar ontslag en het centrum sloot enkele maanden nadat de Eucharistische aanbidding begon.

Onze Hemelse Moeder overwint!

In het begin van onze campagne om verlost te worden van PP, wijdde bisschop John Yanta het bisdom van Amarillo toe aan O.L.Vrouw van Guadalupe, Patrones van de ongeboren kinderen. Hij hernieuwde die toewijding elk jaar tijdens onze jaarlijkse Pelgrimage naar het Kruis in Groom, een pro-life evenement voor de jeugd, die honderden tieners van Texas, Oklahoma en New Mexico samenbrengt voor een grote viering van het leven.

Dankzij die toewijding aan O.L.Vrouw en de trouw van de bisschop en de mensen van het bisdom Amarillo, werd het kwaad dat eens in volle bloei was, overwonnen. Na 11 jaar van gebed en educatie, hebben 18  PP-faciliteiten in de Texas Panhandle hun deuren gesloten. Enkele maanden later, in december 2008, maakten de twee overblijvende centra zich los van Planned Parenthood.

Zij, wie de Aartsengel Gabriël “vol van genade” noemde (Lukas 1:28) zal een einde maken aan abortus. We zijn verzekerd van de overwinning indien we volharden in geloof.

Bron: Celebrate Life Magazine

NB: ook in Vlaanderen wordt de Rozenkrans gebeden aan abortusklinieken, meer bepaald is er de maandelijkse actie aan de abortuskliniek in Gent welke ik graag onderstreep.

In Nederland heb je de stichting Stirezo welke zich inzet voor het ongeboren leven. Ook zij organiseren momenten van gebed aan abortuscentra.


Origineel gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica

identicon

Auteur:dmji

3 commentaren op “De kracht van de Rozenkrans: Sluiting van abortuscentra

 1. – Laat ons bidden voor degenen die betrokken zijn bij het gruwelijk kwaad van abortus.
  – Deze morgen hoorde ik in het persoverzicht dat een linkse gazet schreef dat een maatschappij kan beoordeeld worden aan de behandeling die ze geeft aan de zwaksten onder ons. Daarbij zullen ze wel niet aan abortus gedacht hebben. Het lot van veel van de allerzwaksten bij ons is bekend : vergiftiging, aan stukjes scheuren of een even droevig alternatief.

 2. Weeral een sterk bemoedigend artikel waarvan ik vrij zeker ben dat het de goede God behaagt. Proficiat en dank u wel, Michael! The right man on the right place.

  Elke eerste ZATERDAG van de maand dus om DAADWERKELIJK met Maria te gaan bidden , ten strijde om die Gentse moord- kliniek te demotiveren en teniet te doen! Zeer sterk. Want zonder bovennatuurlijke hulp zal dat nooit gaan.

  19.000 abortussen per jaar in Belgie ! Per jaar! Wat een radicale tegenstelling van heiligheid. Echt authentiek duivels is dat. Men kan het als gelovigen niet genoeg onderstrepen.

  Ik hoop er vele lezers ( en vooral de commentators van dit forum ) aan te treffen. En mag ik hopen dat er priesters en bischoppen zouden aanwezig zijn? En Waarom niet met U Mgr De Kesel? U zou daarmee een duidelijk signaal geven hoor!
  Ik zou zelf zeggen: moest u op een eerste zaterdag eens komen meebidden – ik zou u warempel een warme welgemeende VREDESKUS geven!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht