De kracht van de Rozenkrans: Ongedeerd van de atoombom op Hiroshima

“Er is geen enkel probleem, materieel noch geestelijk, nationaal of internationaal, dat niet kan opgelost worden door het bidden van de Rozenkrans en door onze offers. De Rozenkrans, gebeden met veel liefde en godsvrucht, zal Maria troosten en zoveel tranen drogen van Haar Onbevlekt Hart.”
Zuster Lucia Dos Santos – 26 december 1957

Ongedeerd van de atoombom op Hiroshima

Begin augustus 1945 werden twee atoombommen op Japan gegooid, één op Hiroshima op 6 augustus en één op Nagasaki op 9 augustus. In Hiroshima werden ongeveer 80.000 mensen onmiddellijk gedood, en heeft de explosie in totaal ruim 130.000 doden veroorzaakt. In Nagasaki werden ongeveer 40.000 mensen gedood en één derde van de stad werd vernield.

Vier Duitse Jezuïtische missionarissen die nabij het hypocentrum van de aanval op Hiroshima verbleven (minder dan een km van ‘ground zero’, waar de bom ontplofte), overleefden de catastrofe, en de radioactieve straling die duizenden doodde in de maanden daarna, had geen effect op hen.

Vader Hugo Lasalle.

De missionarissen waren vader Hugo Lassalle, Hubert Schiffer, Wilhem Kleinsorge en Huber Cieslik, en zij waren op het moment van de aanval in de pastorij van de kerk van O.L.Vrouw Ten Hemelopneming, één van de weinige gebouwen die de nucleaire ontploffing doorstonden (zie foto). Vader Cieslik schreef in zijn dagboek dat ze enkel kleine verwondingen opliepen van gebroken ruiten, maar niets overhielden van de atoomenergie die vrijkwam.

De dokters die hen verzorgden waarschuwden hen dat de stralingsdosis die ze ontvingen serieuze verwondingen zou veroorzaken, alsook ziekte en een vroege dood. Echter, de diagnose kwam nooit uit. Er ontwikkelden zich nooit afwijkingen en in 1976 woonde vader Schiffer een Eucharistisch Congres bij op de Filipijnen, waar hij zijn verhaal vertelde. Hij bevestigde dat de andere Jezuïeten nog steeds leefden zonder enige kwalen. Ze werden zo’n 200 keer onderzocht door tientallen dokters, in de loop van de daarop volgende jaren. Er werd geen enkel spoor van radioactieve straling in hun lichaam gevonden.

De vier religieuzen twijfelden er nooit aan dat ze gezegend zijn geweest met bescherming door God en de Heilige Maagd Maria. “We leefden de boodschap van Fatima, en we baden de elke dag de Rozenkrans,” zo vertelde vader Schiffer op talloze bijeenkomsten.

Origineel gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica

Hier verkrijgbaar:

identicon

Auteur:dmji

12 commentaren op “De kracht van de Rozenkrans: Ongedeerd van de atoombom op Hiroshima

 1. Interessant verhaal. Dank. Maar men mag nooit de Rozenkrans gaan zien als een soort talisman, die enkel tot eigen voordeel dient. Het moeten oprechte gebeden blijven. En een voordeel dat men er door krijgt, dat blijft een pure genade door God gegeven, een gratis geschenk.

 2. Tsja als je erin geloofd prachtig verhaal. Kan zo naar het Koninkrijk Efteling… Ondertussen sterven elke dag talloze kinderen en jongeren aan de meest verschrikkelijke ziektes of oorlogen. Ondanks hun gebeden… de gebeden van hun ouders etc….. En dan blijven 4 jezuieten door een wonder gespaard…..

  1. @ Erik,
   jaren geleden werd mijn moeder ernstig ziek, ongeneeslijk volgens de dokter. Zij was nochtans de enige in ons gezin die nog was blijven bidden ondanks de modernizeringen in de kerk. Een priester-gebedsgenezer zei haar dat zij kans had op genezing indien alle gezinsleden en familie en geburen voor haar zouden bidden. Dat gebeurde niet, nauwelijks, niemand had tijd of interesse. Toen zij na jarenlang lijden stierf had ik stof tot nadenken! Nu weet ik dat te veel mensen eigenlijk als uit een plicht a.h.w. ‘automatisch’ bidden zonder er helemaal met hun gedachten bij te zijn. Gebed zou eigenlijk een innerlijke overgave moeten zijn. Een overgave die tot een goede gewoonte uitgroeit leidt tot werkelijk geestelijk contact. Maar dat vraagt dan ook werkelijk inzet. Noem het gerust geestelijke arbeid. Dat kost moeite en standvastigheid, volharding. Zoals in een bedrijf de baas gauw merkt of een nieuwe arbeider een man is “die werk ziet”, zal die man ook gauw een goed betaalde job krijgen naargelang zijn talenten en niet zozeer naargelang zijn diploma’s. “Werk zien” is hetzelfde als de waarde van het heilig Bloed van Christus werkelijk begrijpen wanneer men de Kruisweg bidt. Tijd maken voor gebed is bovendien een vorm van boete vermits men andere bezigheden opgeeft. Bidden zonder innerlijke overgave is nogal nutteloos, dat is hoogstens een begin van bidden. Liefde zonder intense aandacht is geen liefde. Jezus en Maria verlangen sterk naar uw aandachtige liefde.

  2. ☩JMJ☩

   Erik,

   De irrationaliteit van atheïsten komt op pijnlijke wijze tot uiting wanneer zij een absurd gepretendeerd niet-bestaan van God bewezen achten door het feit dat zij niet akkoord zijn mét God. Eigenlijk is het accurater om hen anti-theïsten te noemen.

   Ga een ei bakken ofzo, in plaats van hier te komen proberen anderen in uw eigen verbitterdheid mee te trekken.

   1. Haha grappig Benjamin.. Als je niet geloofd ben je irrationeel. Nog nooit heeft iemand bewezen dat God wel bestaat laten we dat maar eens omdraaien. U gelooft dat hij bestaat. En u ‘weet’ dat hij bestaat.. Zonder enig bewijs. Apart dat u boos word als ik de willekeur van Uw God ter sprake breng. Dit hier is dus een forum voor alleen katholieken die samenkomen in hun kritiek op de Paus etc.. voor andersdenkenden en andersvoelenden is geen plaats…

    1. ☩JMJ☩

     Voor het bestaan van God zijn er zeker bewijzen. De negatie van het bestaan van God is absurd en irrationeel.

     Citaat Erik: “Dit hier is dus een forum voor alleen katholieken die samenkomen in hun kritiek op de Paus etc.. voor andersdenkenden en andersvoelenden is geen plaats…”

     Ik ben intolerant en anti-democratisch, dus als het aan mij lag werd hier inderdaad geen platform aangeboden voor belachelijke trollen gelijk u; maar ik ben uiteraard niet de baas over dit forum. Ik ken uw type van mensen, en ik heb geen enkele reden om vriendelijk te zijn tegen u. “Andersdenkenden”, “andersvoelenden”… Laat me niet lachen. Het is dat soort van hypocriet pluralistisch discours dat Europa zwak en verwijfd gemaakt heeft, vol met immoraliteit, en aan de voeten gelegd heeft van vreemde volkeren.

     En zeg tegen uw meesters dat zij stoppen met Katholieke seminaries vol te steken met vuile sodomieten. We kunnen hun walgelijke praktijken missen als de pest.

    2. Hallo Erik,
     – Je bent echt zeer slecht op de hoogte. Er bestaan reeds een 20-tal filosofische bewijzen dat er een God bestaat, die onafhankelijk zijn van elkaar, zodat je ZEKER bent dat er een God bestaat. Er komen zelfs af en toe nog godsbewijzen bij, die soms gebruik maken van wetenschappelijk vastgestelde gebeurtenissen. Daardoor bestaan er nu al veel meer goede godsbewijzen dan in de tijd van Thomas van Aquino. En als je de menigvuldige wonderen onderzoekt in de katholiek Kerk, dan ben je echt 100% zeker.
     – Zelfs Etienne Vermeersch gaf toe dat het onmogelijk is te bewijzen dat er geen God bestaat. Het is altijd moeilijk om te bewijzen dat iets niet bestaat.
     – Dat er een God bestaat, daar ben je dus zeker van. Het geloof komt echt pas op de proppen als je aanneemt dat Jezus Christus de Zoon van God is, gestorven en verrezen is, enzovoort.
     – Gelovigen denken veel rationeler en dieper dan atheïsten. Deze laatsten redeneren niet ver genoeg, als ze het al ooit doen. Ze zijn misschien bang om op het idee van een bestaande God uit te komen.

 3. Erik,
  Als God alle gebeden van de mensen zou inwilligen, zou op de duur de mens zich als baas van de schepping gaan gedragen, en dat zou niet deugen. Maar af en toe gebeurt er door God iets ten goede nadat we het Hem in gebeden gevraagd hebben. Zo bijvoorbeeld wonderlijke genezingen na het inroepen van voorspraak van heiligen.
  A. G. St.

 4. Het is wél toevallig dat je een ZEN-meester die je aanhaalt.

  En de moorden op meer dan 100.000 zielen. Wat een vreselijke monsters kunnen mensen toch zijn.
  Om een BOM op onschuldige mensen te werpen, gewoon om hen te VERNIETIGEN.

  Dát is de duivel, beste vriend, dát is de duivel, de kwade mens is het.

  En de smeerlapperij wordt niet eens bestraft noch DOOD-gezwegen.
  Standbeelden richt men voor de daders nog op.

  Verlichting van de GEEST. Dát had Hugo goed gezien. Als Jezuït.

  https://www.youtube.com/watch?v=wzMe1FmSOnk

 5. Er is nog veel meer te vertellen over die atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, beste Raphaël. Vanaf februari 1945, deed de Japanse regering meerdere voorstellen voor capitulatie en het beëindigen van de oorlog. Maar de atoombommen waren nog niet klaar om gebruikt te kunnen worden. Dus de Amerikaanse regering weigerde, omdat die, onder leiding van Truman (vrijmetselaar graad 32), vastbesloten was om de atoombom in te zetten, als demonstratie van de Amerikaanse almacht, na de oorlog, ter wereldoverheersing. De VS zijn de enige natie die ooit atoombommen heeft ingezet. Zijn minister van Defensie was de Skull and Bones, top vrijmetselaar, Stimson. Deze was de eigenlijke baas van Truman die slechts vrijmetselaar graad 32 had. De militaire staf had verschillende militaire doelen voorgesteld, maar Stimson pikte eigenhandig de twee enige steden eruit met een grote katholieke minderheid en met een kathedraal, de enige die in Japan te vinden was. Noch Hiroshima, noch Nagasaki hadden militaire betekenis. Nadat de bommen waren ingezet op 6 en 9 augustus, en de verschrikkingen wereldwijd bekend werden, werd president Truman bevorderd tot graad 33 vrijmetselaar. Eén van de piloten van de Enola Bay bommenwerper, een verbastering van een satanische term, kreeg spijt, hij bekeerde zich, werd priester en trad in een klooster.
  Er is een parallel te trekken met de vastberaden oorlogs intentie van Engeland, onder leiding van graad 33 vrijmetselaar Churchill, tegen Duitsland. Deze wilde iedere oorlog met Engeland en/of Frankrijk, vermijden. Deze twee landen hadden de oorlog verklaard aan Duitsland op 1 september 1939. Daarna was het maandenlang de “drôle de guerre”, er werd geen schot gelost. Churchill was de tegenstander van premier Chamberlain en de Anglicaanse minister Halifax. Zij wilden geen oorlog met Duitsland. Churchill trad aan als premier op 10 mei 1940, en op diezelfde avond bombardeerde de RAF, doelen in Duitsland. De Duitse inval in NL, België en Frankrijk, was de pijlsnelle, preëmptieve reactie op het aantreden van Churchill. De Duitse regering wilde Engelse troepen te snel af zijn.
  De WO II geschiedenis moet herzien worden, beste Raphaël. De intentie en de agressie startte aan Anglo-Amerikaanse zijde. De inzet was de vernietiging van de wereld positie (met de koloniën) van de Christelijke Europese volken, ten faveure van de werelddominantie van de joodse, Wallstreet gedomineerde VS samen met het joodse, City gedomineerde Engeland van toen.
  WO II, moet gezien worden als een Anglo-Amerikaans oorlog gericht tegen het Christelijke Europa, en ter vergroting van de macht van de communistische Sovjet Unie, het toenmalige Talmud joodse imperium bij uitstek, heersend over de Christelijke Oost-Europese volken.

 6. Nabrander.
  Chamberlain stierf onverwacht op 9 november 1940, enkele maanden na zijn aftreden. Er zijn serieuze bronnen die wijzen op vergiftiging, door de Britse geheime dienst, op last van Churchill. Ten aanzien van zijn oorlogszucht, zijn vernietigingsdrang en zijn haat tegen Duitsland, heeft Churchill meerdere critici laten vermoorden. Anderen werden gearresteerd en gevangen gezet, en weer anderen kregen huisarrest.
  Churchill wordt nog steeds verkocht als een heldhaftige oorlogsleider, maar met de kennis van nu en het openbaar worden van nieuwe bronnen, bladdert hij af als een dictator en massa moordenaar die zijn eigen land in oorlog bracht, zijn land verraden heeft en aan alle Amerikaanse regeringen heeft verkocht, vanaf 1916/1917. Hij was zijn leven lang, vanaf de eeuwwisseling, de handyman van de joodse familie Rothschild van toen. Medio jaren 1930, werd hij de spion en handyman van de joodse VS president Roosevelt, de vriend van Uncle Joe, de joodse dictator van de Sovjet Unie, en massa moordenaar Stalin.
  De leiders van de joodse geldwereld wilden met WO I, de Britse wereldmacht breken en overhevelen naar de VS. Dat destructie proces van zijn eigen vaderland begon al in 1914, de oorlog die Churchill plande, samen met de ministers Grey en de joodse minister Lloyd George. Churchill was toen minister van marine, de grootste ter wereld, met een omvang van ongeveer 900 schepen, waarvan 80 slagschepen. Met hoogverraad, was hij de architect die de Engelse zeemacht met de Washington conferentie van 1920, liet afbreken. Dit luidde het einde in van het Britse imperium, en dat van NL en Frankrijk. Beide landen met hun koloniën, profiteerden van de Britse macht ter zee. Het Britse verraad van 1920, met de Washington conferentie, bracht ook de Japanse bondgenoot aan het wankelen. Het Brits – Japanse vriendschapsverdrag moest worden opgezegd, onder VS druk. Die conferentie was de aanzet voor het opkomende Japanse militarisme dat zich door Engeland vernederd voelde.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht