De devotie van de drie Weesgegroetjes

De devotie van de drie weesgegroetjes is een devotie die door heel wat heiligen werd bevorderd, en bestaat uit het (geknield) bidden van drie Weesgegroetjes in de ochtend, als men opstaat, en drie Weesgegroetjes in de avond, als men in bed kruipt. Deze devotie wordt, in navolging van veel heiligen, gezien als een krachtig middel tegen doodzonden en bijzonder tegen de onkuisheid.

De heilige Antonius van Padua (1195-1231) was een van de verspreiders van deze devotie. Een tweede heilige die deze devotie propageerde was de heilige Leonardus a Portu Mauritio (1676-1751). In vele toespraken en geschriften spoorde deze missionaris alle mensen aan om elke ochtend en elke avond drie Weesgegroetjes te bidden om de Onbevlekte Ontvangenis van Maria te eren en om de allerheiligste Drie-eenheid te danken voor de genaden aan Maria verleend. In een van zijn vele toespraken sprak hij: ‘Dit is een zeer heilzaam middel om uw zaligheid te verzekeren. Denk erom het bidden van de drie weesgegroetjes nooit te vergeten’

Een derde heilige die een belangrijk aandeel heeft gehad in de verspreiding van deze devotie is de heilige Alfonsus van Liguori (1696–1787). Hij riep iedereen op tot een grote godsvrucht tot Maria door onder andere het bidden van de Rozenkrans maar ook door de devotie van de drie Weesgegroetjes. In het bijzonder drong hij erop aan dat de kinderen deze devotie van hun ouders geleerd kregen. Van hem is ook de aanbeveling om bij het bidden van de drie Weesgegroetjes na elk Weesgegroetje het volgende schietgebedje te bidden: ‘Door uw onbevlekte Ontvangenis o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel’. Aan het eind kan men dan nog bidden: ‘Maria, behoed mij deze dag (of deze nacht) voor doodzonde.

En nog een andere heilige, is de Heilige Mechtildis. Zij vroeg aan de Heilige Maagd om aanwezig te zijn bij haar dood, en toen verscheen Zij aan Mechtildis en zei: “Aan elke ziel die met eerbied en geloof de drie Weesgegroetjes bidt, zal ik in het uur van de dood verschijnen in zo’n buitengewone pracht en schoonheid, dat ik de ziel zal vullen met een Hemelse troost.”

De Gezegende Maagd Maria onthulde daarbij nog het volgende:

Het eerste Weesgegroetje dient te worden gebeden ter ere van God de Vader, wiens almacht mijn ziel zo hoog boven elk ander schepsel verhief dat Ik, volgens God, de grootste macht in de Hemel en op aarde heb. In het uur van uw dood zal ik deze macht van God de Vader aanwenden om elke vijandelijke macht van u weg te houden.”

Het tweede Weesgegroetje dient te worden gebeden ter ere van God de Zoon, die Zijn ondoordringbare wijsheid aan mij mededeelde … In het uur van uw dood zal Ik uw ziel vullen met het licht van die wijsheid zodat alle duisternis van onwetendheid en dwaling zal worden verdreven.”

Het derde Weesgegroetje dient te worden gebeden ter ere van God de Heilige Geest, die Mijn Ziel vulde met de zoetheid van Zijn liefde, zachtheid en genade … In uw laatste uur zal ik dan de bitterheid van uw dood veranderen in een goddelijke zoetheid en verrukking.”

Origineel gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica

identicon

Auteur:dmji

15 commentaren op “De devotie van de drie Weesgegroetjes

 1. Deze keer heeft Michaël iets goeds te vertellen dat de mensen tot gebed aanzet. Dank.

  1. Stinus, vermits gij het zoveel beter weet dan Michaël, waarom begint gij niet zelf een eigen blog samen met uw ‘geloofs’-genoten? Gij beseft ook niet dat gij onze sympathie voor Michaël helpt vergroten, zonder onze dank voor Stinus want dat was en is niet uw bedoeling.

   1. – Als Michaël het heeft over zuiver godsdienstige onderwerpen doet hij bijna altijd zeer goed werk.
    – Als hij wil aantonen dat de Bijbel steeds letterlijk moet genomen worden, en met slechte argumenten het idee van de evolutie aan het bestrijden is, dan slaat hij de bal helemaal mis, en brengt hij zelfs het katholicisme in diskrediet, vermits iedereen met een beetje verstand en waarnemingsvermogen kan vaststellen dat evolutie er wél geweest is, en dat ook de Kerk dat constateert. Theologisch gezien kan men evolutie zeer goed thuisbrengen en begrijpen. Een letterlijke interpretatie van álle stukken van de Bijbel leidt tot tegenstrijdigheden en domme conclusies.
    – Het gaat hier niet over sympathie opwekken voor iemand, maar om het zoeken van de waarheid. En die vind je niet bij een zotte protestantse sekte (die van “de jonge aarde”) of bij Jehova’s getuigen, die Michaël (bewust of onbewust) achterna loopt.

    1. ☩JMJ☩

     U liegt dat u zwart ziet. De evolutiemythe is niet theologisch orthodox, en dat is u hier al dikwijls aangetoond geweest zonder dat u een echt weerwoord kon brengen. Ook werd u reeds aangetoond dat Jonge Aarde tot de Katholieke Leer behoort; u krijgt het zelfs jaarlijks te horen in de kerk indien u de Nachtmis van Kerstmis in de Romeinse Ritus (de echte) bijwoont, want het staat in de Proclamatie van de Geboorte van Christus in de traditionele Martyrologium Romanum die dan door de priester gereciteerd moet worden!

     Er zijn protestanten die aan de Verrijzenis van Christus geloven. Volgens uw ‘redenering’ zouden alle Katholieken die het dogma van de Verrijzenis geloven daarom protestants zijn.

     Het gaat hier over Mariaal gebed, en Stinus neemt hier weer de gelegenheid om zijn favoriete ketterij te propageren. Is men werkelijk van plan om dit te laten verder duren? Zonder censuur krijgt men chaotische toestanden; dat is een waarheid die linkse tranen doet vloeien, maar het is en blijft de waarheid.

     1. Benjamin. Je bent echt een meester in het kletsen over zaken naast de kwestie. AGST.

     2. ☩JMJ☩

      Citaat A. G. Stinus: “Benjamin. Je bent echt een meester in het kletsen over zaken naast de kwestie. AGST.”

      U bent een meester in het projecteren van uw eigen gebreken op anderen.

    2. Zelfs Darwin zei eens. Ik weet niet of het allemaal klopt. (over de evolutietheorie). Verder houd ik mij daar niet mee bezig. De Bijbel wel. Dat is een groot psychologisch, overdrachterlijk en zinnebeeldend heilig boek. Chip Ingram (een protestanse voorganger) kan de Bijbel in die zin zo goed uitleggen. Handen en voeten geven. Een spiegel voorhouden. Kan Duidelijk maken het verschil tussen het Wereldse en het Geestelijke van de Heer en Jezus. Zoals Jezus zelf zegt. “Ik sta wel in deze wereld maar ben niet van deze wereld”. De man, die ik zie op het tv kanaal van Family7 is erg inspirerend. Trouwens ook de besprekingen van de profeet Daniel en het leven van de profeet Jesaja door anderen is inspirerend en geeft zo’n kijk op waar het omgaat en toedoet. De Bijbel heeft een ondergeschikte rol in de RKK. Er is er “teveel omheen” . Ik bedoel niet de Eucharistie maar de teksten NA de consecratie bijv. Vind ik jammer. Je krijgt zo’n kijk als je de Bijbel leest en gaat begrijpen en daarmee gaat/kan toepassen op jezelf en de samenleving. Ik ben meer protestant dan katholiek in die zin. Maar het devote vind ik alleen in de RK kerk. Daarom blijf ik RK.

 2. – Michaël zou beter onmiddellijk ophouden met zijn misplaatste, op voorhand verloren strijd tegen het idee van evolutie. Die is er namelijk wél geweest, dat is zo klaar als een klontje. En Michaël beschadigt dus de katholieke kerk met zijn actie, door de katholieken neer te zetten als onnozele halzen die nergens vanaf weten.
  – De recente pausen namen aan dat er evolutie heeft plaatsgevonden in de geschiedenis van de aarde. Paus Johannes-Paulus II zei dat evolutie méér was dan een veronderstelling, en hij bedoelde dat wel degelijk positief.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Paus Johannes-Paulus II zei dat evolutie méér was dan een veronderstelling, en hij bedoelde dat wel degelijk positief.”

   Johannes Paulus II heeft ook de mohammedaanse koran gekust. Staar u niet blind op enkele recente pausen. De constante Leer van de Kerk, op onafgebroken wijze doorgegeven sinds de Apostelen tot op heden, die is bindend. De evolutiemythe is daarmee in tegenstrijd.

  2. Of hoe eender welk topic gebruikt wordt om opnieuw te beginnen bekvechten over evolutie/schepping.

   En opnieuw. En opnieuw. En opnieuw…

   Ik sluit me helemaal aan bij Bart. Stop hier mee.

   Het is al lang niet meer vervelend. Het wordt ronduit zielig..

 3. Kurt,
  we mogen en kunnen de strijd niet opgeven. Hier tenminste zolang dit kanaal nog openblijft. Ik was nauwelijks 15 toen ik door een heks werd ingepalmd. Zij werd overwonnen door een sterkere heks en daarna kwam er een die erg agressief is. De wet zegt dat men hekserij kan aanklagen indien men getuigen aanvoert. Een onmogelijke taak. Blijft dus de ononderbroken geestelijke oorlog. De bijbel is daar wel duidelijk over! Het is niet omdat de vijand zich hardnekkig tracht te handhaven dat men de strijd moet opgeven! Wanneer men blijft strijden krijgt men hulp van boven. Dat is een aanmoediging die men niet wil missen of negeren. Door te strijden krijgt men ook meer inzicht want in mijn jonge jaren was ik door iedereen zeer be-invloedbaar en kwaadaardige jongens maakten daar toen al misbruik van. Ondertussen verkreeg ik veel kennis over hoe vrouwen onderhuids te werk gaan. Ik vraag niet om oorlog, ik voel me eerder als de Christenen in Syria die tegen een muur van onbegrip staan.

 4. – Paus Johannes-Paulus II zei inderdaad dat evolutie méér was dan een veronderstelling, en hij bedoelde dat wel degelijk positief. Dat hij de koran gekust heeft is een spijtig iets, maar dat doet hier niets ter zake. Ook andere pausen nemen evolutie, mutaties enz., en de oerknal zonder probleem serieus. Dat is heel natuurlijk in de katholieke leer. En de apostelen ? Hoe zouden die zich met dat soort dingen bemoeid hebben ?

  – Wie last heeft met oerknal, evolutie en zo moet de boeken lezen van Mgr. André Léonard, die echt recht in de leer is. Dan zal men hopelijk wat verstandiger en realistischer beginnen zijn.

  – Wie als katholiek pijnlijk volhoudt dat er nooit evolutie geweest is, beschadigt de Kerk, en probeert katholieken neer te zetten als achterlijken die van de wereld niet weten.

 5. Bewijs voor God is makkelijk. De Illuminati is een geheime genootschap die de wereld regeert. Ze aanbidden Satan. Veel celebrities hebben Illuminati symbolen in hun video’s. Een duidelijke video is Kesha – Die Young. In de video van S&M van Rihanna staat op de achtergrond “princess of the illuminati”. Eminem, Katy Perry en Kanye West hebben toegegeven dat ze hun ziel aan de duivel hebben verkocht. De Amerikaanse elite aanbidt Moloch in Bohemian Grove. Illuminati betekent verlichting en in de Bijbel staat dat Satan zichzelf transformeert als een engel van licht. Lucifer betekent lichtbrenger. Het vrijheidsbeeld is een lichtbrenger en staat voor de Egyptische Godin Isis. Het vrijheidsbeeld werd gedoneerd door vrijmetselaren. De vrijmetselaren en de Illuminati haten God en Jezus en gebruiken vaak omgekeerde kruizen.
  De Illuminati moet hun symbolen openbaren van God anders vermoordt hij ze. De Illuminati aanbidt Satan. Als Satan bestaat, bestaat God ook. Iedereen krijgt na z’n dood een hemelse rechtszaak. God is de rechter en Satan is de aanklager. Jezus is de advocaat. Na de zondevloed verspreidden Noach’s kinderen zich over de aarde. God was niet tevreden over de mensen behalve de Natie van Israël. Zij waren uitverkoren en de enige die de hel konden ontwijken. Ze moesten zich houden aan 613 wetten. Maar de Israëlieten bleven zondigen en ze werden weggezonden in slavernij. De Israëlieten waren zwart en werden als slaven verdeeld over de 4 hoeken van de aarde. God zei dat niemand meer goed was. In het nieuwe testament staat dat bloed nodig is om zondes te reinigen. God had geen lust in bloedoffers meer, dus kwam Jezus als bloedoffer naar beneden. Hij is niet voor iedereen gestorven, maar voor de mensen die zijn slaaf willen worden en voor hem willen sterven. Ieder mens is zondig, maar je moet tot bloedens toe vechten tegen de zonde. Je moet vasten en bidden om demonen uit je te drijven en vloeken op te heffen. Om Jezus te volgen moet je rechtvaardig en eerlijk zijn en van de waarheid houden.
  Je ziet ook vaak politicussen duivelshoorns opgooien, een pyramide vormen met hun handen, de verborgen hand in hun blouse, en het a-ok teken, waarbij ze de 666 doen met hun hand. Je ziet Pyramides en Obelisken in Amerika, ook al waren de Egyptenaren de vijanden van de Israëlieten. Jezus brengt de schapen naar z’n linkerzijde, dat zijn z’n volgers. En de bokken naar de rechterzijde. Dat zijn z’n tegenstanders. Bokken gaan naar de hel. De Illuminati gebruikt heel veel bokken symbolisme. Mark Rutte heeft een bokkenschedel in z’n kantoor hangen. In de Bijbel staat dat vriendschap met deze wereld vijandschap is met God. Want Satan is de God van deze wereld. God wil niet dat je naar de kerk gaat. God wil dat je de Bijbel leest. God wil een relatie met je. Hij wil dat je stopt met zondigen en gaat vasten en bidden om los te komen van het vlees zodat je in de Geest kunt wandelen.
  Er staat in de Bijbel dat Satan de hele wereld misleidde. Daarom weten de meeste mensen niet wat er echt in de Bijbel staat en ze weten ook niet dat ze gehersenspoeld worden door de televisie. Ze worden expres dom gehouden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht