Evolutie en kansberekening? Ook een probleem

Dat evolutie biologisch en fysisch onmogelijk is, hebben we al gezien. Maar het kan ook statistisch niet. En om dat te zien hoeft u helemaal geen wiskunde op universitair niveau te hebben gestudeerd.

Om te beginnen hebben we de abiogenese, waarbij volgens de neo-Darwinisten in een plas water DNA moet zijn gevormd. Eenvoudige bacteriën hebben ca 2.000.000 basenparen, de meer complexe al gauw 9 miljoen. Stel dat dit zou moeten gevormd worden in de plas, en dat alle nodige elementen aanwezig zijn (wat eigenlijk ook al onmogelijk is, want het Uray-Miller experiment vormde enkel een paar aminozuren, één van de 20 die noodzakelijk zijn om eiwitten te vormen, nucleobasen werden niet gevormd, laat staan nucleotiden – maar dit laten we buiten beschouwing), dan moet het DNA in de correcte sequentie gevormd worden, anders zal het geheel niet werken!

Er zijn 4 nucleotiden, met de nucleobasen adenine, thymine, guanine en cytosine, afgekort als A,T,G en C. Dit zijn de letters van het DNA. Er is dus een kans van 1/4 dat de juiste letter wordt ingebouwd. De kans dat twee letters na elkaar juist worden ingebouwd is 1/(4^2) of 1/16. En zo voort. Maar om alles in de juiste volgorde te krijgen, dan is de kans daartoe 1/(4^2.000.000), en dat is een zodanig klein getal dat de kans gewoon neerkomt op oneindig klein.

Als men dan rekening houdt dat een bacterie 2.000.000 basenparen heeft en een mens 3.000.000.000, dan is er, als men evolutie veronderstelt, een vermeerdering geweest van 2,8 miljard nucleotiden via willekeurige (insertie-)mutaties. De kans dat een insertiemutatie gebeurt is 1/3. De kans dat die nucleotiden erbij komen via insertiemutaties, in de juiste volgorde is 1/(4^2.800.000.000) x 1/3 = 1/(12^2.800.000.000), of verwoord: één gedeeld door 12 tot de 2,8 miljardste macht, of 1 gedeeld door 12x12x12x12… en zo 2,8 miljard keer; en dat getal is NOG vele, vele malen kleiner dan de kans dat men het correcte DNA krijgt voor de vorming van een bacterie. Een rekenmachine kan dit getal niet weergeven, omdat het zo ontzettend klein is, en geeft gewoon: ERROR of FOUTMELDING. In de les wiskunde zou men dan ook noteren: 1/(12^2.800.000.000) ≈ 0.

Om u een idee te geven: 1/(12^2800) = 1/5,099 x 10^3021 of 1/(509900000000000000000000 met daarachter nog 3000 nullen). De kans dat 2800 nucleotiden op hun plaats komen door willekeurige mutatie is reeds enorm klein, laat staan 2,8 miljard nucleotiden.

Ander voorbeeld: evolutie gebeurt, zo zeggen de evolutionisten, van A naar B, en dan van B naar C. En zo komen we tot aan Z. Als nu de kans dat A naar B muteert 1/12 is, en de kans dat B naar C muteert, weer 1/12 is, dan is de kans dat A naar C muteert 1/(12^2) of 1/144. En de kans dat A naar Z muteert is dan 1/(12^26) = 1/11447545997288281555215581184, dat is 8,735 x10^-29, of 0,00000000000000000000000000008735.  Dus is de kans op het einde van de rit gewoon hetzelfde: zéér klein! Het zal dus gigantisch lang duren om tot Z te komen. Want we bekijken hoe waarschijnlijk het is om van een beginsituatie te “evolueren” naar eindsituatie. Niet van een tussenstadium.

Bovenstaande berekening over de vermeerdering van 2,8 miljard basenparen is een grove en eenvoudige weergave. We hebben uiteraard geen rekening gehouden met het feit dat er meerdere codons (reeks van 3 letters) mogelijk zijn voor hetzelfde aminozuur. Er zijn 20 aminozuren, en per aminozuur soms meerdere codons mogelijk, en je hebt ook start- en stop-codons. Daarom zal de kans dat een codon voor een bepaald aminozuur wordt gevormd ietsje groter zijn dan 1/1728. Maar dat doet geen afbreuk aan ons punt: het eindresultaat blijft hetzelfde: een onvoorstelbaar kleine kans dat alles in de juiste volgorde muteert of “evolueert.” Uw rekenmachine zal nog steeds ‘ERROR’ weergeven.

De groentevariëteiten in uw tuin echter, ontstaan niet door willekeurige mutaties, maar door recombinatie van bestaande genen, en het aan- en uitschakelen van genen. Dit is micro-evolutie, maar leidt in geen geval tot het ontstaan van nieuwe soorten. Een kool uit sla? Een perenboom uit een appel? Neen.

De kans dat evolutie dus plaatsgrijpt via willekeurige mutatie is zo gigantisch klein, dat het verwaarloosbaar is, en dat ze gewoonweg niet kan plaatsvinden. De kans is oneindig klein, en de tijdsduur oneindig groot. Met 4,6 miljard jaar komt u nergens! De kans dat u heel uw leven lang, ieder jaar de lotto wint (als u meespeelt natuurlijk) is vele malen groter dan dat er evolutie zou hebben plaatsgehad.

 

Evolutie van bacterie naar mens kan biologisch, fysisch én statistisch niet.
identicon

Auteur:dmji

36 commentaren op “Evolutie en kansberekening? Ook een probleem

 1. – Het soort berekeningen waar Michaël mee afkomt bewijst totaal niets. Hij moet zijn tijd niet verprutsen aan “bewijzen” dat er nooit evolutie geweest is of kan geweest zijn. Want ieder met kijkers in zijn hoofd en iets of wat verstand in de bovenkamer kan vaststellen dat die er wél geweest is. En als je het zelf niet doorhebt, raadpleeg dan betrouwbare literatuur.

  – In de leiding van de katholieke Kerk heeft men ook allang door dat er evolutie geweest is. Sommige zeer rare protestanten en bv. Jehova’s getuigen moeten zichzelf het tegendeel blijven wijsmaken, omdat ze sommige stukken van de Bijbel verkeerd interpreteren. Michaël zit op dat gebied in slecht en niet zo snugger gezelschap. Hij kan zich beter concentreren op de verspreiding van het katholieke geloof met een deftige, verstandige exegese, en niet op het verspreiden van geflipte, al lang achterhaalde denkbeelden.

 2. Stinus, als hier iemand zijn tijd verprutst dan zijt gij het wel. Nooit zult gij een woord spreken over de Katholieke profeten zoals er juist in deze tijd zeer velen zijn omdat Jezus en Maria zich zeer om ons bekommeren. Bovendien spreekt gij over “de leiding van de katholieke Kerk” en het is nu wel zonneklaar dat gij nog niet begrepen hebt dat de Katholieke Kerk nog slechts bestaat uit de Restkerk en daarbuiten de weinige rechtvaardigen verspreid over de wereld. Houdt gij u maar goed vast aan uw niet zo snugger gezelschap van modernisten dan zult ge weldra ondervinden welke bittere vruchten uw ziel in louter verstandelijke beleving zal dragen! Wie zal u dan nog goede raad kunnen geven? Uw zogenaamde exegese is totaal achterhaald, alleen al omdat gij woordelijk schreef dat gij geen interesse hebt voor het gekuip van Suenens en Danneels. Vergeleken met uw duister persoontje is Michaël een engel!

 3. De bovenstaande uitleg van Dekee geeft perfect weer hoe de vork in de steel zit, maar ik vrees dat voor een aantal mensen deze wiskunde hun petje te boven gaat. Daarom twee voorbeelden die hetzelfde duidelijk maken.

  VOORBEELD 1: Ik ga geblindoekt op een afstand van zes meter voor een boekenkast staan en krijg één voor één en willekeurig 600 boeken in mijn handen. Ik moet proberen die boeken op de juiste plank en in de juiste volgorde in de boekenkast te gooien en ik mag een miljard pogingen wagen (van het gooien van die 600 boeken). Per boek is de kans dat die op de juiste plaats komt één op de honderdduizend. De kans dat dit experiment slaagt is veel groter dan het toevallig ontstaan van de juiste DNA ketens, maar eenieder ziet onmiddelijk dat dit experiment tot mislukken is gedoemd.

  VOORBEELD 2: ik doe een scheutje melk in mijn koffie en roer het door elkaar. Omdat elk deeltje melk evenveel kans heeft overal in het kopje te zitten als elk deeltje koffie, bestaat de kans dat door verder roeren de melk aan één kant van het kopje komt, maar het is nog nooit ergens gebeurd en zal in de toekomst ook nooit gebeuren omdat de kans daartoe gewoon te klein is.

  Beide voorbeelden geven aan dat iets dat theoretisch mogelijk is desondanks onmogelijk is. Die geleerde heren spelen een spelletje met onze geest, maar dat spelletje heeft niets te maken met de om ons heen staande realiteit.

 4. Het is inderdaad wat te wiskundig maar toch een goed artikel , ik geloof dat God de wereld geschapen heeft niet in wanorde maar in orde het is de mens die deze planeet aan het verprutsen is.

 5. – Michaël zit al op voorhand te bedenken hoe de evolutie zou moeten begonnen zijn, en net dat weet hij niet. Zijn becijferingen slaan nergens op.
  – Er zijn zotte protestanten, “gelovigen van de jonge aarde”, die op basis van een foute Bijbelinterpretatie denken dat de aarde nog maar enige duizenden jaren oud is. Die mensen zijn niet eerlijk, want ze verdraaien feiten, geven onlogische interpretaties, en andere feiten willen ze dan weer niet zien. Michaël doet er slecht aan die onnozelaars te volgen. Hij zit ernaast, verprutst tijd en geld, en zet mensen op het verkeerde been.

  1. We kennen uw standpunt onderhand wel Stinus. Of het nu juist is of niet, uw reacties naar Michaël beginnen onfatsoenlijk te worden.

 6. A.G. Stinus, denkt u nu werkelijk dat de mens afstamt van de aap, en deze aap van een nog kleinere viervoetige aap, en dan van een amfebie, en dan van een viske, uiteindelijk van één microbeke ?
  Nou, ik stel voor dat u dan maar van ‘ godsdienst ‘ verandert, zoals het Hindoeïsme bijvoorbeeld die de reïncarnatie belijdt.
  Zo kunt ge misschien in uw geloof/ongeloof toch een beter vrolijk bemoedigend fluitend vogelke worden, dan dat ge nu zijt.

  Jezus, ware God en ware mens, is verrezen uit de doden nadat Hij gekruisigd geweest is , opdat – wij mensen – door Zijn kruis en Lijden ook verlost en gebracht worden tot de verheerlijking van de verrijzenis. Gelooft u dit A.G. Stinus ? Gelooft u in het verheerlijkt Lichaam van O.L.Vrouw, A.G. Stinus ? Waarom kunt u dan niet geloven in Adam en Eva ?

 7. Beste A.G. Stinus. Uw reactie is het enige verstandige wat over het artikel van de heer Dekee gezegd kan worden.

  Met vriendelijke groet,

  Joost

 8. Hallo André,

  – Je vraagt : “Jezus, ware God en ware mens, is verrezen uit de doden nadat Hij gekruisigd geweest is , opdat – wij mensen – door Zijn kruis en Lijden ook verlost en gebracht worden tot de verheerlijking van de verrijzenis. Gelooft u dit ?” Natuurlijk geloof ik dat als katholiek.

  – Tenslotte vraag je “Waarom kunt u dan niet geloven in Adam en Eva ?” Hier zit je fout, André. Ik geloof juist wél in eerste mensen A&E. Maar die leefden niet op onze aarde. De erfzonde werd begaan toen de mensen nog in een paradijselijke toestand bestonden. Vandaar dat de gevolgen voor het nageslacht ook zo zwaar waren ; de eerste mensen waren veel slimmer en machtiger dan wij, en ze konden God veel beter “zien” dan wij. (Zie een iets ouder artikel op deze website waar ik daarover verdere uitleg geef).

  – Geloof ik in evolutie die ooit heeft plaatsgehad op aarde ? Ik geloof daar niet alleen in, ik ben er zeker van. Daar komt men echt gauw achter als men maar de ogen wil open houden en zijn verstand gebruiken. Men moet geen bekrompen protestanten achternalopen die elk stukje van de Bijbel letterlijk willen uitleggen, hetgeen tot zottigheden leidt.

  NB : Dat er geen evolutie zou geweest zijn is absoluut geen geloofspunt van de katholieken. Integendeel, de recente pausen zijn overtuigd van het voorkomen van evolutie. Met echte “evolutietheorieën” houden ze zich niet bezig, en ik ook niet.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. A.G. Stinus :
   ‘maar die leefden niet op onze aarde’ —) als katholiek dwaalt U : dat is voorzeker!
   ‘De erfzonde werd begaan toen de mensen….enz’ —-) weeral dwaalt U hier als katholiek.

   U maakt er blijkbaar graag een mengelmoeske van.
   Niet u fout, maar van de vele geestelijken, tot op het allerhoogste Katholiek niveau. De valse ‘paus’ Bergoglio op kop.

   1. ☩JMJ☩

    Citaat André: “U maakt er blijkbaar graag een mengelmoeske van.”

    Stinus is een pre-existentialist. Hij beweert dat de geest van Adam bestond voordat hij een lichamelijk wezen was, hetgeen manifest in tegenstrijd is met Genesis waarin de geest van Adam gecreëerd werd na de vorming van zijn lichaam en waarin de Zondeval chronologisch plaatsvond na dat de zichtbare Schepping voltooid werd, niet ervoor.

    Pre-existentialisme is één van de dwalingen van Origenes die door het Tweede Concilie van Constantinopel onfeilbaar veroordeeld werden als ketterij. Stinus wijst door zijn hardnekkig vasthouden aan zijn fictief verhaal een onfeilbare, bindende, onherroepelijke dogmatieke canon af van het bovengenoemd algemeen concilie.

 9. Heel deze eindeloze evolutie/scheppings discussie begint zo stilaan zéééér slaapverwekkend te worden…

  We kennen onderhand zo wel iedereen zijn standpunt wel. We hebben het ondertussen zo’n tientallen keren kunnen lezen…

  Geeeeuuuww!!

  1. ☩JMJ☩

   De evolutiemythe is een ketterij die zielen ter helle leidt en moet bijgevolg bestreden worden. Men betracht steeds het aantal dogmata te verminderen; het gevolg daarvan is dat er tegenwoordig scharen van arianen binnen de H. Kerk zitten die zelfs in de Godheid van Christus niet meer geloven.

 10. – Mensen die per se willen ontkennen dat er evolutie geweest is (naast mutaties en nog andere zaken) schaden de katholieke Kerk door hun wereldvreemdheid. Wie die zaken bestudeert ziet namelijk zeer snel dat er inderdaad evolutie heeft plaatsgevonden. En wat is dan de conclusie van niet-gelovigen ? Dat de katholieken niet moeten geloofd worden, omdat die “ons toch maar fabeltjes wijsmaken”.
  – De wetenschappelijke bevindingen zoals big-bang, evolutie, mutaties, die passen zeer goed in de katholieke theologie. Ze slaan op gebeurtenissen NA de zondeval. Zie de boeken die ik vroeger aangehaald heb. Hoed u voor wetenschappelijke amateurs (op deze website) die nog niet eens willen geloven dat de aarde rond is en dat de maan een solide hemellichaam is.

  1. ☩JMJ☩

   Evolutionisme is slechts een heidense mythe afkomstig van oude Griekse filosofen zoals Anaximander, die beweerde dat mensen uit vissen voortgekomen zijn. De sciëntisten met hun materialistisch wereldbeeld hebben simpelweg allerlei oude mythes uit het paganisme overgenomen en er de naam “wetenschap” opgeplakt, maar het heeft niets te maken met daadwerkelijke ontdekkingen. De “DNA-dubbele helix” is bijvoorbeeld een occult symbool (“hermetische caduceus”) rechtstreeks overgenomen uit het hermetisch alchemisme (uiteindelijk van Babylonische oorsprong, van de slangencultus van Nimrod); geheel het vals idee van “bouwstenen” in de zichtbare Schepping te vinden waarmee men die Schepping tot in de kern zou kunnen altereren is eenvoudigweg de oude satanische droom van de alchemisten.

   Wat de ongelovigen zeggen over het Katholiek Geloof is totaal irrelevant; de doctrine van de Heilige Vaderen altereren is een afschuwelijke misdaad. Wanneer men atheïsten naar de Kerk probeert te lokken door de geloofsdoctrine te verminken is men geen oprechte bekeerlingen aan het maken, maar vult men de Kerk met ongelovigen die geen liefde hebben voor de goddelijke waarheden, en die slechts een pseudoreligieus kleed willen geven aan hun eigen kronkelpaden. De Heilige Pater Pio zei dat een leeg kerkgebouw beter was dan een kerkgebouw vol duivels.

   Trouwens; veel atheïsten hebben de modernisten niet tot aan de voet van de Katholieke doopvont gebracht, en gedoopte Katholieken hebben in tegendeel in recente tijden de Kerk in dichte drommen verlaten in het spoor van al die moderne compromissen met de geest van de wereld.

 11. Evolutie een mythe ? Flauwe kul. Evolutie kan afgeleid worden uit waarnemingen in de dieren- en plantenwereld, uit gevonden fossielen, uit gevonden skeletten en schedels van voorhistorische mensen én de vele dateringsmethoden die er zijn, waardoor men verschillende periodes kan onderscheiden in de geschiedenis van de aarde, fauna en flora. Niks mythe, maar observaties en verstand gebruiken, en niet zitten pluizen in oude boeken geschreven door mensen die er nog niets vanaf wisten.

  1. ☩JMJ☩

   U wilt ons doen geloven dat, na dat heidenen in de oudheid (dezelfde mensen die zich in krankzinnig polytheïsme wentelden en de walgelijkste immoraliteit als religieuze praxis bestempelden) allerlei zaken uit hun duim gezogen hebben (atomisme, vliegende aardbol, evolutie etc.), ‘de wetenschappers’ eeuwen later voor het één na het ander van al die dingen wetenschappelijke bevestiging gevonden zouden hebben.

   Uitermate bedroevend dat mensen zich zo gemakkelijk laten bedriegen. De werkelijkheid is dat er niets nieuws onder de zon is, en dat dezelfde oude leugens simpelweg in hedendaagse verpakking gehuld worden. Nihil sub sole novum!

 12. Benjamin,
  – Met je gedachten hang je nog altijd heidense, verkeerde opvattingen uit de oudheid aan, en je begrijpt blijkbaar de geest van het christendom niet. Vandaar je geflipte ideeën : alle planeten draaien rond de aarde (en niet de zon), de aarde is plat, de maan is geen hemellichaam, enz. Onvoorstelbaar … Het wekt alleen lachlust op.
  – Is je familie (als je die hebt) ook overtuigd van je denkbeelden ??

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Met je gedachten hang je nog altijd heidense, verkeerde opvattingen uit de oudheid aan, en je begrijpt blijkbaar de geest van het christendom niet.”

   Mozes en de H. Kerkvaders waren geen heidenen, en iemand die reeds op catechetisch niveau faalt kan anderen geen lessen gaan geven betreffende de geest van het Christendom.

   Citaat A. G. Stinus: “alle planeten draaien rond de aarde (en niet de zon)”

   Hetgeen u “planeten” noemt zijn in de realiteit sterren aan het firmament en zij bewegen zich niet rondom een ptolemeïsche aardbol maar hebben hun koers boven het aardoppervlak door de bediening van heilige engelen die daarover zijn aangesteld. En, neen, als Christen wil ik niets te maken hebben met pythagoreaanse, heliocentrische zonnecultussen uit het oude heidense Egypte.

   Citaat A. G. Stinus: “de maan is geen hemellichaam”

   De maan is wel een hemellichaam. “Hemellichaam” betekent gewoon een object in de hemel. Uit wat voor substantie de maan bestaat weten we niet omdat we niet tot bij de maan kunnen komen; wel weten we dat de maan fungeert als licht voor de nacht. Zoals de zon en de sterren heeft ook de maan haar koers boven het aardoppervlak door de bediening van engelen die daarover zijn aangesteld. Achter alle aspecten van de zichtbare Schepping bevindt zich een goddelijk rationale; de wereld wordt niet bestuurd door ingebeelde magische krachten zoals een “zwaartekracht” die volgens u een bolvormige aarde in het rond zwiert zonder dat de bewoners er iets van merken en zonder dat de oceanen er af vliegen. Op een stationaire aarde waar boven en beneden werkelijk bestaan is dergelijke magische kracht niet nodig, want objecten vallen er gewoon op de grond omdat de densiteit van de objecten zwaarder is dan de lucht die hen omgeeft. Zwaarte is er dus gewoon een ingeschapen kwaliteit van de objecten.

   In uw copernicaans systeem zouden “astronauten” trouwens de aarde volgens kolossale snelheid moeten zien bewegen wanneer zij pas de aardse atmosfeer zouden hebben verlaten, want in uw systeem merken de mensen niet dat de aarde beweegt omdat zij zich binnen de atmosfeer bevinden die meebeweegt met de aarde. Op het moment dat mensen buiten die atmosfeer zouden treden zouden zij dus logischerwijze uit dat gevoel van stilstand treden en hun aardbol zien bewegen. Dat zeggen de “astronauten” en NASA echter niet. Maar het copernicanisme is dan ook slechts occulte fictieve cinema die niets met de realiteit te maken heeft.

   1. “; wel weten we dat de maan fungeert als licht voor de nacht.”

    Pardon??

    Heb jij ooit een cyclus van de maan gevolgd? Dan zou je weten dat de maan minstens evenveel uren overdag schijnt als ’s nachts, al naargelang haar stand tegenover de zon. Het is niet omdat we de maan overdag niet zien (tenminste, het overgrote deel van de bevolking die nooit eens naar de hemel kijkt overdag…), omdat ze overdag gewoon minder opvalt, dat ze er niet zou zijn.

    Als na nieuwe maan het eerste sikkeltje van de wassende maan zich terug laat zien, is dat ’s avonds, vlak achter de zon, om een uurtje na de zon ook onder te gaan. Hoezo licht voor de nacht?

    Dat soort uitspraken doet je geloofwaardigheid geen goed, best Benjamin.

    1. ☩JMJ☩

     U begrijpt me verkeerd, Kurt. Ik bedoelde zeker niet te zeggen dat de maan er niet is omdat we haar overdag niet zien. Dikwijls zien we haar trouwens wel overdag.

     Ik geloof echter niet dat de maan al haar licht van de zon ontvangt. Slechts een klein gedeelte ervan, maar het grootste deel is haar eigen soort licht. Samuel Rowbotham schreef over de verschillen tussen de effecten van zonlicht en maanlicht.

     1. Hoe verklaar je dan de maansverduistering verleden week? Het licht dat bij een totale zonsverduistering overblijft is toch maar heel poverkes t.o.v. hetgeen ze weerkaatst van de zon, hoor. Als je trouwens ziet hoe de maan groeit, en na volle maan terug afneemt, en je kijkt dan naar de tijdstippen en naar de stand van de maan t.o.v. de zon (staat de maan ‘voor’ op de zon, of staat ze ‘achter’ op de zon), dan is het toch overduidelijk dat de maan haar licht krijgt van de zon? Daar hoef je heus niet voor gestudeerd te hebben hoor. Gewoon een beetje logisch boerenverstand.
      En observeren.

      Het niet zichtbare deel van de maan bij kwart of halve maan is dan heel simpelweg die kant van de maan die ,-door de stand van zon op dat moment-, niet beschenen wordt, en door ons dus ook niet kan gezien worden.
      moest de maan haar eigen licht hebben, dan hadden we elke dag volle maan.

      Niet dus.

     2. ☩JMJ☩

      Vermoedelijk is de maan een object dat volgens de vaste orde van de fasen die wij kunnen zien en voorspellen verlicht wordt door de bediening van de heilige engelen die daartoe aangesteld zijn, zodat een gedeelte van de maan verlicht is terwijl een ander donker blijft. Volle maan is dan dat zij volledig verlicht is.

     3. Genesis 1, 14 leert ons immers dat de lichten aan het firmament dienen als tekenen en om tijden aan te kondigen. De fasen van de maan zijn dus geen arbitrair verschijnsel vanwege de positie van de zon, maar hebben een specifieke functie. Er zit een rationale achter.

     4. – Benjamin volgt kritiekloos foutieve, pre-christelijke heidense uitspraken. Pas met het christendom is men begonnen met de wetmatigheden die God de natuur ingeschapen heeft proefondervindelijk te onderzoeken, en niet af te gaan op het nepgezag van een of andere mens die zijn uitspraken niet controleerde.

      – De schijngestalten van de maan worden niet veroorzaakt door “de bediening van de heilige engelen die daartoe aangesteld zijn” zoals Benjamin beweert. Die schijngestalten worden eenvoudigweg verklaard door 1) de ongeveer cirkelvormige baan van de maan rond de aarde, en 2) het feit dat de maan aan één kant belicht wordt door de zon. Geen engelen nodig, die heeft God wel andere taken toebedeeld.

      – Een tijd geleden stelde ik aan Benjamin de vraag hoe zons- en maansverduisteringen tot stand kwamen. Zijn antwoord was even mistig. En nog : niemand kan hem aan het verstand brengen dat de aarde niet plat is, maar rond.

      – Conclusie : Benjamin kent niets van wetenschappen, wil er ook niets van weten, en kan alleen uiterst onbetrouwbare antwoorden geven in verband met evolutie en aanverwante zaken.

      Beste Benjamin. Een goede raad : schrijf enkel over zaken waar je goed van op de hoogte bent, en zwijg over de rest.

     5. ☩JMJ☩

      Kurt,

      Betreffende het begrip dat heilige engelen aangesteld zijn over het bestuur van de natuurorde, zie Apocalyps 7, 1.

      Het pseudepigrafisch “Boek van Enoch” is apocrief en moet dus met kritische zin gelezen worden, maar het toont aan dat de oude Israëlieten het begrip hadden dat engelen dergelijke bedieningen hebben. Op die manier heeft God een prachtige harmonie gecreëerd tussen de Hemel en de aarde; zoals de geest inwerkt op het lichamelijke werken de hemelingen in op de aardse wereld. De valse concepten van de copernicaanse dynamiek werden ontwikkeld door de vijanden van God met de bedoeling het besef van die harmonie in de intellecten te verduisteren.

 13. Benjamin,

  – In wat een sukkelstraatje zit jij toch ? De Amerikanen hebben maanstenen naar de aarde gebracht, en die maanvluchten zijn wel degelijk echt gebeurd, daar is enorm veel controle op gebeurd. Je weet echt niets van wetenschappen, en je enorme koppigheid en kortzichtigheid speelt je parten.
  – Het maanoppervlak zit vol kraters. Dat zegt al iets, zeker ?
  – Studeer wetenschappen, als je daartoe in staat bent. En stel dan vast dat je onwetend was.

  +
  AGSt.

  1. Stinus, gij laat u beetnemen door de grote leugenaars die miljarden nodig hebben om hun leugens te staven en ondertussen verlustigt gij u evenzeer om ons te verwarren. Trouwens over de maan en haar kraters is het laatste woord nog lang niet gezegd, hetgeen niet erg is want we kunnen toch niet alles weten.

   1. Beste Eric B. L.,

    1) Hoe wereldvreemd ben je als je nog niet eens de realistische en correcte uitleg wil aannemen van de schijngestalten van de maan ? Dat betekent dat je terug naar de lagere school moet, want daar wordt dat met bolletjes en een lamp uitgelegd, en het klopt op en top. De schijngestalten van de maan worden echt niet door engelen veroorzaakt die ergens rondzweven met lampjes. 🙂

    2) Hoe wereldvreemd ben je als je nog denkt dat de aarde plat is (cfr. Benjamin) ? Terwijl je zonder veel moeite kunt constateren dat de sterrenhemel verandert als je naar het zuiden trekt … Dat is een bewijs dat je op een (bij benadering) bolvormige aarde zit ; op een platte aarde zou de sterrenhemel niet veranderen.

    ..) Enzovoort.

    Benjamin en jij hebben blijkbaar niet door dat de kijk van het antieke heidendom op de natuur foutief en totaal achterhaald is. Juist christenen brengen eer aan God door zijn ingeschapen natuurwetten te bestuderen en toe te passen, zodat mensen in nood kunnen geholpen worden. Denk maar aan de geneeskunde. De oorsprong van de wetenschap ligt bij katholieken (kloosters, …).

    De katholieke Kerk heeft grote waardering voor eerlijke wetenschap. Misschien weet je niet eens wat wetenschap juist inhoudt. Er bestaat niet voor niets sedert zeer lang een pauselijke academie voor wetenschappen.

    1. ☩JMJ☩

     Citaat A. G. Stinus: “Terwijl je zonder veel moeite kunt constateren dat de sterrenhemel verandert als je naar het zuiden trekt …”

     Dat heeft niets te maken met de vorm van de aarde, maar met locatiegebonden perspectief.

     Om een aardbol te hebben moet er aardkromming zijn, en die is er niet te vinden. In de recente jaren hebben meerdere mensen zelf experimenten gedaan, en hun conclusie was dat er geen aardkromming te bespeuren valt. Water is verder altijd waterpas (vandaar de naam), dat is, het zoekt altijd een vlakke vorm in ruimte. Welnu, een aardbol met vlakke oceanen is een onmogelijkheid. Het concept van gekromde oceanen is tegen de manifeste natuur zelf van water.

     1. PS:

      Verder, Stinus, heeft u mij nog steeds niet verteld wie volgens u Neil Armstrong aan het filmen was van op de grond van ‘de maan’ toen hij zijn ‘eerste stap op de maan’ ging zetten.

      Krijg ik daar nog een antwoord op?

 14. Beste Benjamin (4 februari 2019 – 19:11),

  Je fysisch en meetkundig inzicht zijn grondig verkeerd.

  – Als de aarde rond is – hetgeen het geval is – dan krijg je STILAAN een ander beeld van de sterrenhemel als je STILAAN naar het zuiden trekt. En dat is wat men te zien krijgt als men het echt doet. Systematische metingen van alles wat men kan zien aan de sterrenhemel bevestigen dat beeld (kijk bv. speciaal naar de Poolster). Het is een speciaal vak (geodesie) : het bestuderen van de exacte vorm van de aarde, door opmeten van de aarde en waarnemingen van de sterren. En in eerste benadering is de aarde bolvormig. Als de aarde plat zou zijn, dan zijn er maar 2 beelden van de sterrenhemel, overeenkomstig de kant waarop men zit.

  – Waar ligt volgens u de scherpe rand van de platte aarde ? Niet van de aarde aftuimelen, hé Benjamin, opletten zulle ! 🙂

  – De oppervlakte van het water van de oceanen heeft bij benadering de bolvorm, gezien over de totale oppervlakte van de aarde. Maar als men daar zo maar naar kijkt denk je in eerste instantie dat het een vlak is. Maar dat komt natuurlijk doordat je niet al te ver kunt kijken, en je natuurlijk niet in boogjes kan kijken. Waarom de bolvorm ? Dat is de evenwichtsvorm, in rust, die men krijgt als alle stukjes aarde (inclusief de oceaanwateren) elkaar aantrekken volgens de experimenteel bekende wet van de universele zwaartekracht (toestand van minimale totale potentiële energie).

  – Ga naar de universiteit, en steek daar wat op, als je het kunt.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Het is een speciaal vak”

   Een vak waarbij degenen die zich ermee bezighouden feilbaar zijn in hun interpretaties van wat zij zien.

   Citaat A. G. Stinus: “De oppervlakte van het water van de oceanen heeft bij benadering de bolvorm, gezien over de totale oppervlakte van de aarde.”

   Wat u zegt is geen waarneembaar feit en druist in tegen de eigen natuur van water, hetgeen altijd vlakheid zoekt. Mensen moeten wederom hun zintuigen leren vertrouwen in plaats van absurde beweringen te geloven.

   Citaat A. G. Stinus: “Dat is de evenwichtsvorm, in rust, die men krijgt als alle stukjes aarde (inclusief de oceaanwateren) elkaar aantrekken volgens de experimenteel bekende wet van de universele zwaartekracht (toestand van minimale totale potentiële energie).”

   Wat u zegt zijn slechts verzinsels die bedoeld zijn om een bolvormig systeem in stand te houden, verzinsels die niet corresponderen met enige waarneembare realiteit maar die slechts ‘bestaan’ in de hoofden van ‘wetenschappers’.

   Citaat A. G. Stinus: “Waar ligt volgens u de scherpe rand van de platte aarde ? Niet van de aarde aftuimelen, hé Benjamin, opletten zulle !”

   Men kan er niet afvallen want aan de uiteinden der aarde staan de fundamenten van de hemelen die, vastgehecht aan die fundamenten, zo het aards systeem afsluiten.

   Houdt u zichzelf maar goed vast opdat u niet van uw vliegende draaibol geslingerd wordt en zo op een ‘andere planeet’ terecht komt waar ‘ruimtewezens’ uw organen proberen te pikken.

   Citaat A. G. Stinus: “Ga naar de universiteit, en steek daar wat op, als je het kunt.”

   Men mag zeer verheugd zijn wanneer men gedurende het leven niet in zo een indoctrinatiekamp terechtgekomen is. Ziende wat dat met u gedaan heeft moet reeds de gedachte van daar naartoe te gaan het bloed doen bevriezen van horreur.

   Om af te sluiten:

   “Verder, Stinus, heeft u mij nog steeds niet verteld wie volgens u Neil Armstrong aan het filmen was van op de grond van ‘de maan’ toen hij zijn ‘eerste stap op de maan’ ging zetten.

   Krijg ik daar nog een antwoord op?”

 15. Benjamin,

  – Je houdt niet voor mogelijk dat er nog mensen bestaan die uw warwinkel van komische opvattingen aankleven. Je schrijft bijvoorbeeld : “… aan de uiteinden der aarde staan de fundamenten van de hemelen die, vastgehecht aan die fundamenten, zo het aards systeem afsluiten”. Dat is zo een fout idee (nog niet eens in deftig Nederlands geformuleerd) uit de antieke wereld, waarvan u denkt dat het juist is. Het zijn net christenen zoals Kepler die Gods natuurwetten wilden bestuderen met verstand, verifiërend of wat er vooropgesteld wordt juist is of niet. Waarom hebben we eigenlijk verstand gekregen ? Om dan toch alles maar uit onze duim te zuigen ?
  NB : is er nog nooit een vliegtuig tegen die “fundamenten van de hemelen” aangevlogen ? ? ? Voorzichtig zijn hé Benjamin ! 🙂

  – Uw minachting voor mensen met kennis over een bepaald onderwerp heeft blijkbaar geen grenzen. De universiteit, waar ze natuurwetten bestuderen ? Die weet niets, anonieme Benjamin weet het vééééél beter. Waar blijft uw boek met de “ware” inzichten in de natuur ? De wereld snakt er misschien naar. Misschien.

  – Van Neil Amstrong zijn film weet ik niets af. Kijk jij maar naar de overweldigende hoeveelheid materiaal die duidelijk maakt dat er wel degelijk mensen buiten de dampkring geweest zijn, en de maan bezocht hebben. Bekijk foto’s van de maan, van andere planeten en hun natuurlijke satellieten, enzovoort, gemaakt door bemande en onbemande ruimtetuigen … Dit alles brengt inzicht in de positie van de mens in de ruimte en het heelal.

  – Heb jij aanhangers van je komische ideeën in je familie en omgeving ?

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Het zijn net christenen zoals Kepler die Gods natuurwetten wilden bestuderen met verstand, verifiërend of wat er vooropgesteld wordt juist is of niet.”

   Kepler was een protestantse satanist die stenen aandroeg voor de bouw van de maçonnieke tempel die heden de wereld terroriseert. Hij was een leerling van Jacob Heerbrand, die op zijn beurt een directe leerling was van Luther en Melanchton, beiden leden bij het geheime netwerk dat later bekend is komen te staan als de “rozenkruisers” (vandaar dat Luther een rosicrucianistisch symbool als embleem gebruikte). Melanchton was één van diegenen die het Charter van Keulen ondertekend hebben en samen met Luther één van de grondleggers van het protestantisme, hetgeen gecreëerd werd als stormram om de Latijnse Kerk te destabiliseren. De joods-maçonnieke sekte, “B’nai B’rith”, eiste Luther dan ook op als iemand die als agent van de joden ageerde. Achter de ontwikkeling van occulte kosmologieën (bestaande uit valse ideeën uit het oude heidendom en het joods kabbalisme) en het protestantisme zaten dezelfde internationaal verspreide occulte netwerken. De strijd tussen de Katholieke Kerk en de synagoge van satan, vernoemd in de Apocalyps van St. Johannes, duurt in iedere eeuw verder tot dat Christus Koning het kwaad definitief zal verdelgen.

   Citaat A. G. Stinus: “Van Neil Amstrong zijn film weet ik niets af. Kijk jij maar naar de overweldigende hoeveelheid materiaal die duidelijk maakt dat er wel degelijk mensen buiten de dampkring geweest zijn, en de maan bezocht hebben. Bekijk foto’s van de maan, van andere planeten en hun natuurlijke satellieten, enzovoort, gemaakt door bemande en onbemande ruimtetuigen …”

   De beelden (waar de volksmassa in de jaren zestig op stond te gapen, denkende dat zij zich op de maan afspeelden) van Neil Armstrong die van op de grond gefilmd wordt wanneer hij aan zijn ladderke hangt zijn publiek; u kunt dus niet doen alsof uw neus bloedt. Het feit alleen al dat iemand hem vanuit die hoek aan het filmen was toen hij zijn ‘eerste stap’ ging zetten toont aan wat voor belachelijke cinema het allemaal was, en ook het later beeldmateriaal waarover u het heeft is allemaal fictie. Een hoop cinema met veel Amerikaans belastinggeld samengesteld is geen bewijsmateriaal voor uw copernicaanse kosmologie, zoals de zoveelste gnostische film van “Star Wars” die om de zoveel tijd uitkomt evenmin bewijs is voor het bestaan van ‘ruimtewezens’.

   ‘De eerste stap’ ging hij zetten, zeiden ze. Maar er stond hem iemand van op ‘de maan’ te filmen. Was dat volgens u iemand uit “Star Trek”, of zo? En dat ding waarvan zij beweerden ermee naar de maan te zijn gevlogen zag er zo lachwekkend uit dat er geen woorden voor zijn. In de jaren zestig waren de middelen voor cinematografie nu eenmaal nog primitiever dan nu.

   Citaat A. G. Stinus: “nog niet eens in deftig Nederlands geformuleerd”

   U moet Brabanders niet proberen te verplichten tot het spreken van Hollands.

   Ik ben trouwens niet van plan om tot in het oneindige met u in cirkels te gaan en in herhaling te vallen, gewoon omdat u uwe smoel niet kunt houden. Zie dit gesprek dus maar als beëindigd.

 16. Hallo Benjamin,

  – Je bent bezig over “uwe smoel”, en daarmee doe je beledigend en vulgair. Triest.

  – Hoelang droom je nog verder in je antieke, heidense fantasiewereldje ? Je loopt duizenden jaren achter, en je hebt geen christelijke geest. Die zoekt immers naar betrouwbare kennis over God en Zijn schepping. En die vind je niet in loze praatjes uit voorchristelijke tijden.

  A. G. Stinus

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht