Mgr. Avenya: “Anti-christelijk geweld in Nigeria kan een nieuw Rwanda worden”

Schedels van de slachtoffers van de Rwandese genocide in 1994.

Een bisschop in Nigeria waarschuwde voor het gevaar van genocide voor Christenen in centraal-Nigeria, en beschreef het toenemende geweld door de Fulani-militanten als “etnische zuivering”.

Bisschop William Avenya van Gboko vertelde Kerk in Nood over de groeiende vrees voor een genocide, terwijl er tot nu toe 492 mensen gestorven zijn en de Staat Benue, waar Christenen in de meerderheid zijn. In een oproep tot de internationale gemeenschap, vertelde hij Kerk in Nood: “Wacht niet totdat de genocide gebeurt vooraleer in te grijpen… Alstublieft, maak niet dezelfde vergissing, zoals bij de genocide in Rwanda. Het gebeurde voor onze neus, maar niemand stopte het. En we weten heel goed hoe dat eindigde.”

Lokale berichtgeving op woensdag 27 juni zei dat extremisten “meer dan 200 mensen afslachtten” in 10 hoofdzakelijk christelijke gemeenschappen nabij de stad Jos – hoewel de politie gewag maakte van 86 doden. Bisschop Avenya zei: “De militante Fulani zijn criminelen en terroristen, maar ze doen niet hetzelfde in de Moslimgebieden. We zijn ervan overtuigd dat wat gebeurt een etnische zuivering is van Christenen.” Twee andere bisschoppen uit Nigeria omschreven het doel van de Fulani als een duidelijke “Islamisering van de Nigeriaanse Centrale Gordel.” Mgr. Avenya vroeg zich ook af hoe de terroristen ineens aan dure wapens geraken: “Vroeger waren ze enkel gewapend met stokken, maar nu zijn ze gewapend met AK-47 geweren – dure wapens die ze onmogelijk zelf kunnen aangeschaft hebben. Dus wie voorziet hen van die wapens?”

In Rwanda werden in 1994 op 100 dagen tijd ruim 800.000 mensen (Tutsi’s) op brutale wijze afgeslacht door Hutu’s.

De brutaliteit die werd vertoond tijdens de Rwandese genocide van 1994 kent zijn gelijke niet.

Bron: Catholicherald.co.uk

 

 

identicon

Auteur:dmji

30 commentaren op “Mgr. Avenya: “Anti-christelijk geweld in Nigeria kan een nieuw Rwanda worden”

 1. Er is daar ook nog te radicale islam “Boko-Haram” waarbij de overheid veel te kort in schiet om deze te bestrijden! Hopelijk komt er geen etnische zuivering? Christenen zijn nu al de meest vervolgde groep in de wereld De haat tegen christenen is een teken dat Jezus voorzag in zijn eschatologische rede en dat zijn komst niet meer ver af is, goed artikel!

  1. Wel ja, beste Michaël, dit soort voorvallen zijn zorgvuldig op voorhand gepland. Als er gezegd wordt “Alstublieft, maak niet dezelfde vergissing, zoals bij de genocide in Rwanda. Het gebeurde voor onze neus, maar niemand stopte het. En we weten heel goed hoe dat eindigde.” Weet dan dat 57 % van de bevolking Rooms Katholiek is.
   De blauwhelmen “peace-keepers” hebben zich twee weken uit Rwanda teruggetrokken op bevel van het UNO hoofdkwartier. Slechts een klein onbenullig contingent van deze “Peace-keepers” is in Kigali de hoofdstad gebleven. Geen enkele Europeesche of Amerikaanse troepenmacht is tussenbeide gekomen. Iedereen stak het hoofd in het zand. De vraag is dan al beantwoord als al dan niet het voorgeprogrammeerd was. Iedere westerse regering, alsook de omringende landen als Tanzania, Uganda (onder Brits bewind), hebben schuld. Geen enkele regering kwam Rwanda ter hulp ondanks dat het reeds op voorhand bekend was en de moordpartijen meer als drie maanden hebben geduurd. Dan werd er nog op de media bericht dat het om “schermutselingen” ging, daar waar satanische moordpartijen aan de gang waren. Ganse vrachten nieuwe machetes werden voorafgaande deze het land ingebracht. Er is genoeg documentatie hierover te vinden. Bij het bestuderen van deze afschuwelijke moordpartijen (en veel meer) kan men zien met welke satanische haat de ene mens t.o.v. de andere kan optreden, met inbegrip van vrouwen en kinderen.
   Ook hier en elders is het zo dat alles voorgeprogrammeerd geweld en afschuw in een wereldmoordpartij thuis hoort. Alleen de wakkeren merken dit op, maar niemand luistert ernaar.
   Ook hier zal de moordpartij plaatsvinden zonder veel boe of ba.

   1. De afslachting van Christenen in Rwanda (1994), beste Peter, is inderdaad vooropgezet in gang gezet. Kan me nog herinneren dat de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, vlak vòòr de oorlog, een rondreis vlucht heeft gemaakt boven het betreffende gebied. Omdat hij zich gecompromitteerd heeft met bloed aan zijn handen, was hij plotseling verdwenen en werd hij opgevolgd door een jodin minister van Buitenlandse Zaken. Die was geen haar beter. De Franse regering Mitterand indertijd, gaf niet thuis, hoewel FR troepen zich in de buurt bevonden, en het duidelijk was wat daar gebeurde. Eveneens de VN vredesmacht troepen, die passief toe keken en niets deden. De toenmalige Canadese commandant van deze troepen heeft later uit wroeging, zich van het leven beroofd. Hij greep niet in toen hij zag dat een kleine groep Belgische militairen werd belegerd en vermoord. Het vrijmetselaar bolwerk VN en de westerse vrijmetselaar regeringen in die jaren, inclusief die van NL, waren de drijvende krachten achter de moordpartij. De socialist Pronk (PvdA) was toen de NL minister van Ontwikkelingshulp, en zijdelings betrokken. Hij was toeschouwer.
    Sindsdien is er niets veranderd. Het gaat nu anders. Het toneel is nu Noord-Afrika en Europa. Ze werken toe naar een Europese burgeroorlog in de diverse landen, de natie-staten, met de invasie van islamitische crimigranten. Alle regeringsleiders in Noord West Europa, plus de EUSSR Commissie, staan te boek als leden van de vrijmetselarij, zijn kinderloos, en homosexueel, behoudens May (Londen), Juncker en Michel (Brussel). De B’nai B’rith jodin, .:. Merkel is de allerergste vijand, de meest kwaadaardige.
    We worden geregeerd door criminelen, onze vijanden, die de Europese Christelijke volken willen vernietigen voor de opzet van een wereldregering. De doelstelling van alle linkse partijen. De wereldregering moet de westerse wereld dwingen in het harnas van het communisme, ter creatie van een wereldomspannende productiefactor, bestaande uit enkele kapitaal monopolies. Deze zijn strak gebonden, in handen van het talmud – joods, vrijmetselaar banken kartel van de City en Wallstreet.
    Communisme = judaïsme.

    1. Broeder Jules en Peter, wij Populus Deo, worden inderdaad door het wegvallen van een “katholiek/christen” homeland, beschermheer (zoals de Donau Monarchie was), als kerk vervolgd, structureel, dat was zo, dat is zo.
     Ik meen en daarmee vertrouw ik de berichtgeving b.v. over MH 17 niet, dat Rusland mogelijk een “Christian stronghold”kan zijn, en daarom worden we zo be-invloed voornamelijk tegen Rusland te zijn. Het communisme wat we kennen in China echter is van een andere aard dan dat in Rusland, het is niet ge-ent op een christenbeschaving, ik meen dat China terug gaat vallen naar “de gele keizer”, boedda, Tao etc. en zich zal scharen in de loge van Israel. Trump houd een open mind t.a.v. Rusland, en tracht te onderhandelen daar hij de kracht van Rusland niet voldoende kent mogelijk, wij als kerk, gelovigen, katholieken/christenen, dienen als partizanen, als de gladio stay behind, onszelf categoriaal te organiseren, een kerk met een (spiritueel) land, ipv een land met een kerkje. Natiestaat grenzen bestaan voor ons toch ook niet? Het geloof en de kerk overtsijgt die projectie vanaf 1948 meen ik, wat zegt U, broeders?

    2. Broeder Jules, en ik kan en mag broeder zeggen zelfs “in arms” daar u en ik “de kroon”(?) eens dienden.
     Eens was ik trots op het dragen van mijn uniform en die gekroonde leeuw, maar ik meen dat ik theologisch om ben, over ben gewandeld naar de dubbelkoppige adelaar met kroon. Ik meen tevens dat het beste dat het “koningshuis” NL kon overkomen is Maxima, is er ergens toch nog verstand gevonden na Willem de Zwijger bij de Oranje Nassau ? Maar de koningshuizen in Europa kunnen niet meer op tegen de almacht van Nato door VS gedomineerd en door Israel bespeelt, de katholieke vorsten zijn ge-incorpereerd meen ik, en Putin en Rusland met de orthodoxe kerk vertegenwoordigd meer en meer dat aloude vorstendom, echter zonder vorst/luitenenant, en daarmee ben ik daarheen gewandeld.

   2. Broeder Peter, de strijd gaat voort en houd niet op, dat is de reden waarom we op aarde de kerk militant zijn, en dus vraag ik je de troepen niet te verlaten en me onder de uwen te rekenen, of u onder de mijnen, verdeeldheid helpt de christenen/katholieken in outremer niet verder,

    Gideon uw broeder in Christus, Christianus Sum De Catholica.

  2. Willy, geen regering op aarde durft Isralam als de “erfvijand van Christus”meer te benoemen openlijk, het woord kruistocht (volgens Christus dan) is verbannen, wij hanteren het niet meer, dat hoeft ook niet Gadaffi en de zijnen is zelf op kruistocht (volgens de Islam dan) tegen Christenen, dat is al zo sinds 1948, staat Isralam.
   In het Ottomaanse rijk werden legeraanvoerder honderdmannen genoemd, tel uit je winst, het isis embleem ligt als zegel in het topkapi paleis te Israstanboel, ziet nu niemand dat?
   Christenen gaan over de kling mogelijk, wellicht kan de Trump en Putin iets doen?

 2. @ Gideon : Straks is door de islamisering ook de Europese identiteit verloren de toren van Babel is dan terug multinationale massa mensen en multinationale godsdienst we zijn er naar op weg!!

  1. broeder Willy, de europese identiteit bestaat niet, allen de identiteit van Europa en die is twijfelachtig, de toren van babel duidt op communicatie, we dienen af te stemmen meen ik, er is maar 1 godsdienst en geloof, 1 monotheïsme, De Paus, Petrus, De Kerk., je formuleert argumenten waarvan je zelf weet dat die voor de gelegenheid zijn.

   uw broeder Gideon

  2. islamerisering is van Israel, wij zijn met katholicering bezig, jij ook, of u ook, islam heeft respect voor gezag, ofen het uit, wees het, heb je dienst gedaan willy in het leger, zo ja wwet je dan nog wat je moest doen, je wapen schoon houden en je munitie kunnen afvuren,

   Gideon

 3. Broeder Willy, je bent niet alleen, ik ben met je, houd je wapen schoon, vuur af wat je hebt, dat is de boodschap die goed is,

  Gideon

 4. @Gideon: bedankt voor je wijze raad, mijn geweer staat klaar !!!

  1. Broeder Willy, houd het schoon en gereed, en wees paraat, dan doe je het goed, wij doen het ook met je, houd je goed broeder, Gideon

  2. Broeder Willy, weet dat ook ik en wij soms wel eens in de knel komen, dan moet ik een beroep op jou doen Willy broeder, Gideon

 5. (Vervolg Rwanda) Christenvervolgingen zijn van alle tijden. Maar in de vorige eeuw waren er pieken in Afrika en in Azië, door het wegvallen van de Europese koloniale machten. De dekolonisatie veroorzaakte rampen. België was al enkele decennia uit Congo/Rwanda verdreven. Anglo-Amerikaanse geheime diensten traden in het voetspoor en veroorzaakten daar, via de populaire (transistor) radio vanuit het oorspronkelijk Engels gedomineerde, islamitische Oeganda, de grote burgeroorlog tussen de stammen Hutus en Tutsies. Zij werden opgestookt, en de slag wapens werden aangeleverd. Schattingen wijzen op ongeveer een miljoen slachtoffers, merendeels katholieken.
  Zo werden in 1975, een kwart eeuw na de souvereiniteits overdracht in het voormalige Nederlands Indië, het huidige Indonesië, op het eiland Timor, 250.000 Christelijke Timorezen afgeslacht door islamitische troepen van het Indonesische leger. Ook hier ging het om merendeels katholieken.
  De Amerikaanse president Ford, Bilderberger, vrijmetselaar met de hoogste graad 33, was samen met zijn mondialistische minister van Buitenlandse Zaken, de joodse Kissinger, in Indonesië op bezoek geweest, om impliciet toestemming te verlenen voor de slachting door het leger. (zie KN, 12-10-2001) Kissinger was een protégé van Rockefeller, de zetbaas in de VS van de Londense Rothschild. Hij staat te boek als lid van de joodse vrijmetselarij B’nai B’rith, de Council on Foreign Relations (CFR), Trilaterale, Bilderberg, Pugwash, Pilgrims, Aspen, Dartmouth, Bohemian Club, en vele andere clubs van de mondialisten elite. Door zijn beleid als minister wordt Kissinger mede verantwoordelijk geacht voor de vernietiging van het katholieke Libanon, vanaf de jaren 1970.
  Na zijn minister schap kon de joodse Kissinger jarenlang niet de VS verlaten, beducht voor arrestatie als oorlogsmisdadiger.
  Bij het constateren van de bovenstaande complotten en de oorlogsmisdaden, moeten we voor ogen houden, dat uiteindelijk, geconfronteerd met de Schepper, het laatste oordeel geveld zal worden over de satanische politici aanstichters. Het zij ons een troost, de hemel rekent af.

  1. Broeder Jules, ben jij nu net als de Rabo Bank dat je me afknijpt? Omdat ik de schoonheid, goedheid en waarheid ben met je?

  2. Jules, ben je dan toch zo’n junker van de kma, en dus metselaar die zich vrij acht, en dus een persoon die zijn wapen niet gereed heeft, reageer nu eens, los van je inkomsten van of voor je boek?

   Gideon

  3. Ja, Kisinger, beste Jules. Het symbool van de joodse haat en bloeddorst. Tijdens de crisis en genocide in Joegoslavië, 1985-1995, vloog hij wekelijks met een privéjet naar Joegoslavië om “raad te geven” aan alle strijdende partijen. Op het “Joegoslavië tribunaal” van de ICT in den Haag, is dat hoogst waarschijnlijk ter sprake gekomen door de beklaagden, daar deze het ICT niet erkenden. Het enige wat we door de media konden opvangen van het verloop van dit “proces”. Slechts de strafbepaling werd publiek gemaakt, de rest niet.
   Kisinger is daar nooit op verschenen, niet als getuige, nog minder als beklaagde. Het ICT showtribunaal!

   1. We leven in een schijnwereld, beste Peter, in stand gehouden door een bovenwereld van internationale verdragen, instellingen en apparatchiks. De volken om wie het gaat, hebben daarop alle grip verloren. Kan me nog herinneren de geheime bijeenkomsten van de minister bijeenkomsten van de EEG, de voorloper van de EU. Wat daar werd bekokstoofd bleef onder tafel, en niemand stelde vragen. Sindsdien zijn de regeringen collaborateurs geworden, de ministers baantjes jagers : hoogverraders, onze vijanden. In mijn bovenstaand relaas over Rwanda, was Christopher de per vliegtuig rondreizende VS minister, en de jodin Madeleine Albright zijn opvolger. Beiden dienden onder de criminele president Clinton.

 6. Broeder Willy, op deze site zijn er die me in mijn kont pikken,

  Houd je goed,

  Gideon

 7. Broeders en zuster Mirmar, mogelijk wordt ik nu gegrild, so be it, broeder Bart, mooi?

  1. Aan Gideon,
   U volgen kan ik niet, want ik begrijp allemaal niet wat je precies bedoelt. U lijkt wat in de war te zijn.
   “Bidt voor wie u haten, Zegen die u vervloeken.” Dit zijn woorden van Jezus.

 8. Aan Jules van Rooyen…

  Bij deze wil ik mij aansluiten bij jouw betoog met de verwijzing naar de genoemde man in het -boek der Waarheid- die het een en ander zal onthullen en die de kroonprins-Monarch is en de profetie van de Heilige Paternus::

  Men zal moeten erkennen dat groot bedrog werd gepleegd in de contracten die met het volk werden afgesloten.. het bouwwerk (Vande vrijmetselarij) zal wegzinken in het zand.
  De meester heeft de arbeiders weggestuurd die hem evenaarden (!!!).
  Voor slechte knechten geen goede meesters.
  Grote sprekers wordt de mond gesnoerd en ze zijn ontredderd..enz

  Henry V betekent..-heerser over het thuisland-
  Henry van het kruis is de naam voor de Monarch..de Monarch is een korte tijd gestigmatiseerd.

  Nostradamus zegt het volgende::
  ..aan het einde van de Var verandert de Almachtige.
  ..dichtbij de oever worden drie schone kinderen (vrouwen) geboren.
  ..Ineenstorting van het volk (mentale en morele ontaarding) door ..bevoegde leeftijd (volheid in de afval).
  ..De regering in het land verandert ((politieke partijen worden door het bekeerde volk ontbonden voor een christelijke regering cq.katholieke) en groeien zal een oprechter iemand.

  Die iemand is de Bijbelse Zemach, de Spruit de kroonprins-Monarch.
  God doet zij plannen slagen Jesaja 48:15.. de werkelijke eindtijd Cyrus-Malakias Bode 3:1 ….en niet Trump met zijn nep christenen.

 9. Nostradamus … Die moet je echt negeren. Zijn teksten zijn even belangrijk als horoscopen.

 10. Erg triest. Goed dat de mgr.de president ter verantwoording roept. Werd tijd. Deze man lijkt er achter te zitten dat fundiherders e.a.aan grotere wapens kunnen komen en er nauwelijks tegen ze wordt opgetreden. Laat het volk en de kerk daar en wereldwijd hun geluid laten horen bij de president. Protesteer. Misschien dienen ze net als in de filipijnen waar priesters een wapen kunnen krijgen bewapend worden. Uiteraard alleen uit zelfverdediging.

 11. Correctie. Een wapen is niet het antwoord. Wel steeds laten horen bij de overheid en de wereld wat er allemaal gebeurt daar. Goede aanzet is gegeven door de mgr.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht