Uit de Openbaringen van de H. Birgitta van Zweden: De H. Maagd vertelt over haar naam

De woorden van de Koningin van de Hemel tot haar geliefde dochter over de prachtige liefde van haar zoon, en over hoe zij in een kuis huwelijk werd verwekt en in de baarmoeder geheiligd,  en ook over hoe zij met lichaam en ziel ten Hemel ging, en over de kracht van haar naam.

Ik ben de Koningin van de Hemel. Ik hou van mijn zoon, want Hij is het meest waardig. Als je Hem hebt, heb je alles wat van waarde is. Hij is het meest wenselijk. Als je Hem hebt, heb je alles wat wenselijk is. Bemin Hem ook, want Hij is het meest deugdzaam. Als je Hem hebt, beschik je over alle deugden.

Laat mij je vertellen hoe prachtig zijn liefde voor mijn lichaam en ziel was en hoeveel eer Hij mijn naam heeft gegeven. Hij, mijn eigen zoon, hield van mij voordat ik van Hem hield, aangezien Hij mijn schepper is. Hij verenigde mijn vader en moeder in zulk een kuis huwelijk dat er toen geen kuiser paar te vinden was. Ze hebben nooit verlangd samen te komen, tenzij in overeenstemming met de (Bijbelse) wet, en dan alleen omwille van de voortplanting. Toen een engel hen aankondigde dat ze geboorte zouden geven aan de Maagd uit wie de verlossing der wereld zou voortkomen, zouden ze nog liever gestorven zijn dan in wellustige liefde te zijn samengekomen.

Maar ik verzeker je dat uit goddelijke naastenliefde en gevolg gevend aan de boodschap van de engel zij in het vlees samenkwamen, niet uit lust maar tegen hun zin in en uit liefde tot God. En zo is het gekomen dat mijn lichaam, hun zaad, uit goddelijke liefde is voortgebracht. Nadat mijn lichaam was gevormd zond God vanuit zijn goddelijkheid de geschapen ziel erin; de ziel werd onmiddellijk samen met het lichaam geheiligd en de engelen hebben dag en nacht over haar gewaakt en voor haar verzorgd. Mijn moeder was zo vreugdevol dat het niet onder woorden gebracht kan worden.

Toen mijn levensloop was volbracht, heeft Hij eerst mijn ziel, zijnde de meesteres van het lichaam, verheven naar een plaats die aanzienlijker was dan de rest, naast de glorie van zijn goddelijkheid, en daarna heeft Hij mijn lichaam verheven, zodat geen ander geschapen lichaam zo dicht bij God is als het mijne. Zie hoeveel mijn zoon van mijn lichaam en ziel hield.

Er zijn een aantal kwaadaardig denkende mensen die ontkennen dat ik met lichaam en ziel ben opgenomen. Er zijn ook sommigen die gewoon niet beter weten. Maar de waarheid hiervan staat vast: met lichaam en ziel ben ik in Gods glorie opgenomen.

Hoor hoe hoog Hij mijn naam heeft verheven. Mijn naam is zoals uit het evangelie blijkt ‘Maria’. Als de engelen deze naam horen, verheugen ze zich. In het kennen daarvan danken ze God omdat Hij zulk een grote genade door en met mij heeft bewerkstelligd, en tevens omdat ze in mij de menselijkheid van mijn zoon in zijn goddelijkheid verheerlijkt zien. De zielen in het vagevuur genieten intens (als zij mijn naam horen), net als bij een bedlegerige zieke als hij van iemand een troostend woord krijgt dat zijn hart streelt en hem plotseling blij maakt. Bij het horen van mijn naam komen de goede engelen meteen dichter bij de zielen aan wie zij als beschermers zijn gegeven en dan verheugen ze zich over hun vooruitgang. Want goede engelen zijn ieder mens als bescherming gegeven en de boze engelen als beproeving.

Het is niet zo dat engelen ooit van God gescheiden zijn, maar eerder dat zij de zielen helpen en nochtans God niet verlaten want de engelen verblijven voortdurend in Gods aanwezigheid. Onderwijl laten ze de ziel opvlammen en zetten die tot het goede aan. De demonen sidderen en hebben angst voor deze naam. Bij het geluid van de naam Maria laten zij de ziel onmiddellijk uit hun klauwen los. Zoals een vogel met een prooi in zijn klauwen en bek die loslaat zodra het een (onheilspellend) geluid hoort. Maar direct daarna keert die terug als blijkt dat niks is voorgevallen. Zo laten ook de demonen de ziel los, bevreesd door het geluid van mijn naam, maar ze vliegen pijlsnel terug als er geen verbetering valt waar te nemen (in de toestand van deze mens).

Niemand is zo koud ten aanzien van Gods liefde – tenzij het een van de verdoemden betreft – dat de duivel zich niet onmiddellijk terugtrekt als iemand een beroep op mijn naam doet met de intentie zijn slechte gewoontes voor immer te laten varen. Dan blijft de duivel weg tenzij deze mens weer aan wilszwakte ten prooi valt en in doodzonde valt. Soms echter is het de duivel geoorloofd een persoon lastig te vallen omwille van diens grotere beloning later, maar dat gebeurt dan toch nooit om die persoon door de duivel te laten bezitten.

 

Bron: Hemelse Openbaringen – Birgitta van Zweden

HIER te bestellen op LULU.com

Ook verkrijgbaar: Verschijningen van Onze Lieve Vrouw – van de vroege Middeleeuwen tot nu

Hier te bestellen.

 

Origineel gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica.

identicon

Auteur:dmji

52 commentaren op “Uit de Openbaringen van de H. Birgitta van Zweden: De H. Maagd vertelt over haar naam

 1. Goed artikel wat het wezen van de Maagd Maria duidelijk goed weergeeft.

 2. Ik heb even gegoogelt naar de bovenstaande afbeelding. Het is een schilderij uit 1881 van William Bouguereau en heet: Song of the angels. Ik vind de houding van de engelen en de blik in hun ogen zo prachtig.

 3. Soms echter is het de duivel geoorloofd een persoon lastig te vallen omwille van diens grotere beloning later, maar dat gebeurt dan toch nooit om die persoon door de duivel te laten bezitten.

  En Anneliese Michel dan ?

  1. Broeder Erwin, dat is nimmer geoorloofd, zo ook ben jij geschreven in de palm van Gods Hand, verzet U!

 4. Goed lezen wat er staat. Hier wordt gesproken over de ziel en niet het lichaam. Bij bezetenheid neemt de duivel bezit van het lichaam.

 5. Wat is de bron van de waarheid van Maria? De Bijbel zelf?
  Dat Maria zo’n prominente plaats inneemt in de R.K. Kerk is al eeuwenlang een discussiepunt tussen protestanten en katholieken. Ik vind dit een lastige. Want zelfs al je tot de Maagd Maria bidt of tot Jezus bidt, dan blijft de duivel ook niet weg.
  Men spiegelt het te gemakkelijk voor. God is aanwezig, de duivel ook en die valt je elke dag wel lastig, waardoor vele mensen, gek genoeg, eerder God er van langs gaan geven in plaats van de duivel (het ergerlijke vloeken op radio en televisie wordt nooit aangepakt). De boze, die bijna al elke dag podium krijgt in diverse televisie programma’s. Kijk wat ze zeggen, doen, hoe ze zich kleden. Nu ook gymschoenen te koop met een rand in regenboogkleuren of beter gezegd gay/transgenderkleuren, want daar komt het op neer.

  God en duivel zijn immers aan elkaar gewaagd, waren nagenoeg elkaars gelijken, maar de duivel toonde zich Gods tegenstander en was meteen vanaf het begin of werd al snel dé tegenstander van God.

  God vergeeft en ook de doodzonden vergeeft Hij als we berouw tonen en eerlijk proberen weer ons best te doen.
  Maar het lijkt nooit goed genoeg te zijn. Want de boze duivel zal blijven stoken als een briesende leeuw, steeds klaar om zijn prooi te pakken te krijgen. Een loerend geval. Om bang van te worden en Jezus die blijft zeggen: “Weest niet bevreesd!”
  Helaas wordt angst er al jong in gepompt, misschien juist door dergelijke verhalen van hel en verdoemenis. En hoe moeilijk is het om van angst los van te komen. Angst komt niet van God, al moet je wel een gezonde vrees hebben voor God.

  Als God bevrijdt, waarom bevrijdt Hij juist vele gelovigen niet allereerst van die onberedeneerbare angst, die zo verlammend blijft werken? Omdat wij zo ongelovig zijn en geen vertrouwen hebben? En dat terwijl gelovige mensen daar nou juist wel naar verlangen, gelovig te zijn en leren te mogen en kunnen vertrouwen op God.

  Misschien zijn er te weinig goede voorbeelden zichtbaar in onze samenleving. Zonde en hoogmoed vieren immers hoogtij. Maar geluk zal het niet brengen, integendeel.

  1. @ beste Mirmar Wees Gegroet,

   Ik ben met uw stelling dat de Ene Ware Levende God, Heer Jezus van Nazareth niet eens.
   Dat God heer Jezus en de duiven/satan aan elkaar gewaagd zouden zijn, is niet juist.
   Dit om de simpele reden. Dat Jezus van Nazareth Voor ons allemaal ( zijn kinderen ) zich zelf heeft laten kruisigen en is gestorven en de dood overwonnen heeft, omdat wij het eeuwige leven zouden beërven.
   satan / de duivel is een gevallen engel, grootheidswaanzin en die zich een god noemd Baël – Allah en bijgevolg een afgod. God heeft ons bij de Tien geboden toch ook gezegd, dat hij niet duld dat wij afgoden aanbidden. daar word onder verstaan Voetballers- zangers- Nep religies enz.. , dus alles wat niet de ene drie Heilige Levende God te maken heeft. Die zijn God de Heilige Geest- de Vader en de Zoon ( Heer Jezus van Nazareth), de Alfa en de Omega- het begin van Alles en ook het Einde.
   Dus satan/ de duivel/ lucifer alias Baël Allah zijn afgoden en vallen onder het gezag van de Ene Ware Levende God. Met ander woorden heel het Heelal en de Aarde vallen onder zijn gezag en hij zal dat ook laten zien, door drie dagen en nachten een totale verduistering te creëren. Er zal zelf geen elektriciteit zijn geen auto en geen lampke of computer zal nog branden, ge zult zelf buiten niets kunnen zien.

   Dit zijn de dagen die ieder van ons nog zal ingegeven worden door God, het zijn dagen dat de toorn Gods over aarde zal overdekken en niemand naar buiten mag, diegene die de toorn Gods zal proberen te trotseren zal de dood meemaken. Het zijn dagen dat bar koud zal zijn en dat ge uw huizen de ramen met zwart papier zult afdekken om niet naar buiten of naar binnen kan kijken.
   U zult thuis een gewijde Kaars ontsteken, andere zullen zelfs niet branden en u zult minstens voor drie dagen voeding ( blik en drank ) in voorraad hebben. U zult demonen horen roepen om hulp die de stem nadoen van een vriend of kind, u zult zeker niet opendoen het is een demon/duivel die u probeert in de valstrik te laten lopen en als ge opendoet u naar de hel meesleurt.
   DIE DRIE DAGEN VAN HELSE DONKERTE ZAL ER GEEN ENKELE DUIVEL- DEMOON NOG IN DE HEL ZIJN, ZE ZULLEN ALLEMAAL OP AARDE RONDDWALEN.
   DIE DRIE DAGEN IS EEN GEWIJDE KAARS BLIK ETEN DE BIJBEL HET ONZE VADER EN HET WEES GEGROET HET ENIGE WAT GE NODIG HEBT OM TE OVERLEVEN. DE REST VERGEET GE GEWOON. OJA HET GODDELIJK ZEGEL GEZEGEND DOOR EEN PRIESTER, DAN ZAL DE DOOD AAN UW HUIS PASSEREN.
   HET ZAL ZIJN ZOALS DE EGYPTENAREN DIE DE ISRAËLIETEN NIET WOUDEN LATEN GAAN EN DE JODEN DE BALK BOVEN HUN DEUR MET BLOED BESCHILDERDE.
   ZO ZULLEN WIJ EEN PRIESTER ONZE DEUR LATEN ZEGENEN

   Mirmar Groet Beantwoorden
   (30 juni 2018 – 14:15)
   Wat is de bron van de waarheid van Maria? De Bijbel zelf?
   Dat Maria zo’n prominente plaats inneemt in de R.K. Kerk is al eeuwenlang een discussiepunt tussen protestanten en katholieken. Ik vind dit een lastige. Want zelfs al je tot de Maagd Maria bidt of tot Jezus bidt, dan blijft de duivel ook niet weg. IS NIET JUIST MIJN BESTE BROEDER, GOD DISCUSSIEERD GEWOON NIET EN HIJ STA HET U NIET TOE. ZIJN WOORD IS DE WET, WIJ ZIJN MAAR TITIGE SCHEPSELS.
   Als ge de duivel weg wilt zeg dan gewoon, duivel in naam van Jezus van Nazareth verlaat dit pant.

   Het exorcisme van paus Leo XIII is zeer effectief en doeltreffend.

   Het exorcisme Paus Leo XIII

   Het exorcisme Paus Leo XIII heeft aan priesters en leken, in privaat, de toelating verleend om de slechts een gebed, het is een nieuw wapen tegen de duivel. Hier volgt de gedragsregel: 1. Om te beginnen in geknielde houding, in grote nederigheid het gebed tot de H. Aartsengel Michaël, om de bescherming van de prins der Hemelse legermacht te bekomen. 2. Vervolgens rechtstaande, met het kruis in de hand (kruis van de paternoster toegelaten) de woorden van het exorcisme spreken met moed en vastberadenheid, zonder schroom in de naam van Jezus. 3. Zich terug op de knieën zetten, zich beveiligen tegen de vergelding door het geestelijk schild van het bewonderingswaardige geb 4. Deze richtlijnen strikt volgen, de gebeden in kalmte en in de aangewezen volgorde. Geen lichtvaardigheid. 67 Exorcisme van Paus Leo XIII tegen satan en de opstandige engelen, op zijn bevel gepubliceerd in 1884. De satan en zijn rijk verdrijven is het eerste doel van de verlossing. Het vestigen van het Rijk van Christus is het opperste doelwit en hangt af van het bereiken van het eerste. Dit exorcisme is een uitgelezen middel om dit doel te bereiken. Uitvoering van het exorcisme In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen. Gebed tot de Heilige Aartsengel Michaël (geknield) Zeer roemrijke Prins van de Hemelse Legermacht, Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd tegen de Heerschappijen en Machten, tegen de heersers van de wereld der duisternis, tegen de boze geesten in de lucht. (Ef. 6, 10-12) Help de mensen, welke GOD gemaakt heeft naar Zijn beeld en gelijkenis en met hoge losprijs verlost heeft van de dwingelandij van de duivel. Gij zijt het die de Heilige Kerk vereert als Bewaarder en beschermer; Gij aan wie de Kerk heeft toevertrouwd de verloste zielen om hen te brengen in het Hemelse Rijk. Bezweer de GOD van vrede, de satan te verpletteren onder onze voeten, opdat hij niet langer de mensen ketene en de Kerk benadele. Bied onze gebeden aan de Allerhoogste opdat weldra over ons Zijn goedertierenheid neerdale, en dat Gijzelf de draak vastgrijpt, de oude slang, die is de duivel of de satan, om hem geketend in de afgrond te werpen, zodat hij nooit meer de volkeren zou bekoren. Exorcisme (rechtstaand te bidden) In de naam van Jezus-Christus, onze Heer en GOD, met de voorbede van Maria Onbevlekt en altijd Maagd, Moeder van GOD, van de Heilige Aartsengel Michaël, van de heilige Apostelen Petrus en Paulus, en van alle Heiligen, steunende op het gewijde gezag: – Van ons ambt (voor de priesters) – Van onze Moeder de Heilige Kerk (voor de leken) Ondernemen wij met verzekerdheid de aanvallen en listen van de duivel terug te dringen. spoorloos verdwijnt, en was wegsmelt in het vuur, zo vergaan de bozen voor het aanschijn van -2) Ziehier het kruis van de Heer, vlucht, vijandige machten. Hij heeft overwonnen, de Leeuw van de stam Juda, de afstammeling van David. 68 Heer moge uwe goedertierenheid ons bereiken. In de mate dat wij in U hopen. Wij EXERCISEREN u, wie ge ook zijt: onreine geest, satanse macht, invasie van de helse vijand, legioen, duivelse vergadering of sekte, in de naam en door de macht van onze Heer Jezus Christus, + (de leken bekruisen zichzelve, de priester maken het Kruisteken vóór zich) wees ontrukt en verjaagd uit de Kerk van GOD, uit de zielen naar het beeld van GOD geschapen en afgekocht door het kostbaar bloed van het Goddelijk verlossend Lam. + Voortaan, trouweloos serpent, zult ge niet meer wagen het menselijk geslacht te bedriegen, de Kerk van GOD te vervolgen +, noch de uitverkorenen van GOD, zoals tarwe te zeven en te wannen. Hij beveelt u, de Allerhoogste GOD +, met Wie, in uw onzinnige hoogmoed, gij wilt gelijkgesteld is van de Waarheid Hij beveelt u, GOD de Vader + Hij beveelt u, GOD de Zoon + Hij beveelt u, GOD de Heilige Geest + Hij beveelt u, Christus, eeuwig vleesgeworden Woord van GOD +. Hij die voor het heil van ons ras, verloren door uw afgunst zich vernederd heeft en gehoorzaam is geworden tot de dood. Hij Die Zijn Kerk op stevige rots heeft gegrondvest, en verklaard dat de poorten der hel Haar nooit zullen overweldigen bij Haar willende blijven, alle dagen tot het einde der eeuwen. Zij bevelen u, het Teken van het Kruis +, en de kracht van al de geheimen van het kristen geloof +. Zij beveelt u, de Allerhoogste Moeder van GOD, de Maagd Maria +. Zij welke van het eerste ogenblik van Haar Onbevlekte Ontvangenis, door Haar nederigheid, uw hoofd vol waanzinnige hoogmoed heeft verplet. Zij beveelt u, de vurigheid van het geloof van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus, en van de andere Apostelen +. Zij bevelen u, de martelaren met hun vergoten bloed, en de vriendelijke voorspraak van alle Heiligen +. Weldus, verdoemde draak, en alle legioen, wij bezweren u: door de levende GOD +, door de ware GOD+, door de Heilige GOD +, door de GOD Die de wereld zo heeft bemind, dat Hij Zijn Zoon heeft gegeven, Zijn Enige, opdat ieder die in Hem gelooft niet zou verloren gaan, maar het eeuwig leven beërven. Houd op de menselijke schepselen te bedriegen en hen het vergift van de eeuwige verdoemenis te schenken; Houd op de Kerk te schaden, en Haar vrijheid te fnuiken. GA HEEN, satan, uitvinder en meester van alle bedrog, vijand van het heil der mensen! 69 Maak plaats voor Christus in Wie ge niets van uw werken hebt gevonden. Maak plaats voor de Kerk één, heilig, katholiek en apostoliek welke Christus ten prijze van Zijn Bloed gewonnen heeft. Verneder u onder de machtige Hand van GOD. Beef en vlucht, door onze aanroeping, van de Heilige en Vreselijke Naam Jezus, welke de hel doet beven; aan Wie zijn onderworpen de hemelse Krachten, Machten en Heerschappijen, Wien door een ononderbroken lofzang bezingen de Cherubijnen en Serafijnen, zeggende: Heilig, Heilig, Heilig de Heer, de GOD der Heer, verhoor mijn gebed. En mijn roepen kome tot U. De Heer zij met u. (niet voor leken) En met uw geest. Gebed (geknield) Laten wij bidden, GOD van de Hemelen, GOD van de aarde, GOD van de engelen, GOD van de Aartsengelen, GOD van de Patriarchen, God van de Profeten, GOD van de Apostelen, GOD van de Martelaren, GOD van de Belijders, GOD van de Maagden, GOD Die de macht hebt het leven te schenken na de dood, de rust na de arbeid, omdat er geen ander GOD is buiten U; en dat geen ander kan zijn, tenzij U, de Schepper van alle dingen, zichtbaar en onzichtbaar, U Wiens Rijk geen einde kent. In nederigheid smeken wij Uwe Roemrijke Majesteit, zich te gewaardigen ons met kracht te verlossen, ons gaaf en gezond te bewaren van alle inwerkingen, listen en kwaadaardigheid van de helse geesten. Door Jezus-Christus onze Heer. Amen. Van de hinderlagen van de duivel, verlos ons, Heer. Verleen uw Kerk veiligheid en vrijheid om U te dienen. Wij smeken U, verhoor ons. Gelieve de vijanden van de Heilige Kerk te vernederen. Wij smeken U, aanhoor ons. (De plaats waar men zich bevindt met Wijwater besprenkelen) Andere aangeraden gebeden Gebed door Onze Lieve Vrouw gedikteerd aan pater Louis Cestac nadat hij in 1864 op 13 januari de onnoemelijke verwoestingen door de boze geesten op aarde had geschouwd. Paus Pius X verrijkte het met aflaten op 8 juli 1908. Verheven Koningin des Hemels, opperste meesteres der Engelen, Gij Die van den beginnen, vanwege GOD, macht en zending ontvangen hebt het hoofd van de satan te verpletteren, wij vragen U nederig, zend Uwe heilige legioenen, opdat onder uw bevel, en met Uw macht, zij de boze geesten zouden verjagen, ze overal bekampen, hun roekeloosheid bedwingen en ze in de afgrond der hel terugdrijven. 70 Wie is als GOD? O goede en tedere Moeder, wees altijd onze liefde en onze hoop. O goddelijke Moeder, zend de heilige Engelen om ons te verdedigen en de wrede vijand ver van ons te verdrijven. Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedig ons, bewaar ons! Offerandegebed aan de Eeuwige Vader, hulpmiddel tegen satan en de listige leugenmachten. Eeuwige Vader, door het bloedend, goddelijk Hart van Jezus, en het smartvol Onbevlekt Hart van Maria, offeren wij U ontelbare malen, in vereniging met alle Heiligen en Engelen, het Lichaam en het Bloed, de Ziel en de Godheid, het allerheiligste Aanschijn en de eucharistische liefde, al de wonden, de tranen en de smarten van Uw welbeminde Zoon, Jezus-Christus, Die wij teder beminnen. Wij offeren U de tranen, het lijden en de liefde van Maria, al de Heilige Missen, de verdiensten van de Heiligen en de Engelen, de rozenkransen en de liefdeakten van uit het verleden, van nu en van de toekomst. En verborgen in de Wonden van Christus, met Hem, in Hem en door Hem bieden wij U onze kleine nietigheid: voor de glorie van GOD, voor de bekering der zondaren, als voldoening voor de zonden van de gehele wereld, voor de Heilige Katholieke Kerk, voor de Heilige Vader, de kardinalen, de bisschoppen, de priesters en kloosterlingen, voor onze broeders en zusters van de familie van het mensdom, voor de zielen van het vagevuur en voor al de zielen ons toevertrouwd. Amen. Gebed tot de Heilige Geest Geest van ons, Gij Die de Geest van de Vader zijt Die in de Hemelen is, en van Jezus Christus ten Hemel opgeklommen, opdat de Vader U zou zenden, kom in ons, woon in onze harten, en bevrucht hen met de dauw van Uw genade. Kom het aanschijn der aarde hernieuwen, dat allen herkennen de liefde van GOD, die Hemel en aarde geschapen heeft met al wat zij bevatten. Kom het aanschijn der aarde vernieuwen, die gered werd door de Zoon van GOD, onze Heer Jezus Christus. Leer ons beminnen. Leer ons leven volgens het woord van Jezus Christus, Die is het Woord van Waarheid van de Eeuwige Vader. Onderwijs ons, herinner ons alle dingen. Maak van ons werktuigen vervuld van nederigheid en liefde dat de ganse schepping u love, door U, de éne eeuwige GOD, Die zijt Geest, Vader en Zoon. Amen. KONINGING VAN HET HEELAL, MIDDALARES TUSSEN GOD EN DE MENSEN TOEVLUCHT VAN AL ONZE HOOP BID VOOR ONS, RED ONS, BEKOM ONS DE VREDE, RED DE GODGEWIJDEN EN DE JEUGD. AMEN, AMEN, AMEN.

   Ik heb er niets aan veranderd, ik probeer dit dagelijks te bidden en dit voor al mijn broeders en zusters van de wereld. wat of welke religie ze ook mogen aanleunen. Elke ziel die door gebed kan redden door mijn gebeden maakt mij gelukkig.
   Ieder Mens/Ziel die we door ons bidden en aan de allerhoogste aanbieden, daar jubelt de Heer voor en stijgen wij op ladder.

   zoek het niet te ver mijn broeder God is simpel en de eenvoud zelf.

   In Christo per Mariam,

   Br. Jacob

 6. De Heilige maagd Maria is niet een discussiepunt in de Rooms Katholieke Kerk. Is ook de enige Kerk door Christus zelf gesticht. De rest is daarvan afgevallen. Buiten deze Kerk geen heil. Is een dogma, dus onfeilbare leer. Voor de RK Kerk geld niet alleen de bijbel maar ook de traditie is overlevering. Deze mondelinge overlevering is pas veel later op schrift gesteld. Trouwens wie heeft de canon van de bijbel samengesteld? Antwoord de RK Kerk. Heel veel later hebben de protestanten een paar boeken er af gehaald. Deze kwamen niet in hun kraam te pas. Net zo hebben ze ook met de sacramenten gedaan. Het is niet de bijbel alleen. Dit is een zeer grote dwaling. Is ook veroordeeld door de Kerk. Trouwens waar staat in de bijbel geschreven gaat heen en schrijft alles op? Niet alle apostelen hebben geschreven. En vaak werd er geschreven waar onenigheid over was ontstaan. Net als in het Oude Testament heeft Christus voor het Nieuwe Testament ook een leergezag ingesteld. En dit leergezag bezit alleen de RK Kerk.

 7. Beste Mirmar.
  ik heb met je te doen.

  Altijd weer laat je de kern van het geloof los, en dan maar klagen over ongelukkig zijn.
  Volgens mij zullen we nog pakweg vier jaren zeer zwaar beproefd worden en moet het diepste punt van geestelijke duisternis zelfs nog komen. De angst zal gelijkmatig stijgen voor degenen die hun kruis niet aanvaarden.

  Eigenlijk is jouw hart spontaan het moderne OnzeVader aan het bidden: “ik wil geen beproevingen meer…”

  Volgens mij bent je niet bezig een kruis te dragen.
  Stel je voor dat Jezus er zou bij gaan zitten zeuren en het opgeven. Dat is niet hetzelfde als het vallen van iemand die niet wenst te vallen.

  Vallen is niet erg, maar het opgeven, dat kan immers niet.

  Bestrijdt de vijand onafgebroken met waarheid. Geef dat nooit op. Laat je niet voortdurend misleiden en afleiden. Sla de duivels met de waarheid om de oren. Twijfel niet aan hun hartsgrondige leugens. Zij ademen de leugen, het zit hartsgrondig in hun duivelse genen. Een ridder (m/v) die het zwaard laat zakken wordt overwonnen. En dat terwijl de strijd juist intenser aan het worden is.

  Het hoogtepunt/dieptepunt is nabij.

  De allereenvoudigste en kleinste mens kan naar de H.Harten van Jezus en Maria blijven kijken.
  En hen begrijpen.
  Maar het lijkt dat je de ogen altijd weer laat afdwalen.
  Houd Jezus en Maria vast.
  Laat Hen niet los.
  Hoe kun je Jezus en Maria NIET begrijpen?

  1. Eric, ik ken ook momenten van geluk, zelfs Godsmomenten, echter die zijn schaars, maar wel krachtig. Als ik ongelukkig overkom, komt het door de toestand in de Kerk, die al zo lang duurt. Als meer conservatief katholiek had en heb ik moeite met de modernisering, net als u.
   Maar ik kan niet instemmen dat door sommige lieden, ja soms zelfs ook op dit forum, een aantal pausen zoals Paus Paulus VI+ (R.I.P.) en zelfs de nu em. paus Benedictus ná Vaticanum II als ketters worden neergezet, alsof zij dat allemaal in hun eentje zouden hebben bekonkeld.
   Er zaten naar mijn mening machten en krachten achter die er voor zorgden dat al die veranderingen in 1968/1969 in de Liturgie (Consecratiewoorden) konden plaatsvinden.
   En ikzelf had dat toen nog geeneens zo door, ik was nog maar amper 10 jaar oud toen. Ik vraag me af hoeveel volwassen gelovigen (leken dus) er toen erg in hadden? Geen flauw idee.
   Het is een vrij subtiele, maar toch zeker een essentiële verandering geweest. Maar de priester vooral moeten het hebben geweten, zij zijn medeverantwoordelijk dan als zij er in meegingen. Ik kan mij van toen niet herinneren dat er veel protesten waren. Maar misschien vergis ik mij daarin.

   Het is kwaadsprekerij om pausen van ná Vaticanum II steeds van ketterij te beschuldigen, en dat is ook een zonde! Hoe zit dat dan met een ander hoger achten dan jezelf?? Hoe durven sommigen dat nog steeds te zeggen? U wilt niet weten hoeveel you tube filmpjes er over zijn, vaak nog van een en dezelfde persoon. ook nog en priester.

 8. @Jacob de Meerdere,
  Allereerst een rechtzetting, ik ben geen ‘meneer’, maar een ‘mevrouw’.
  Jezus legt ons geen lasten op met ellenlange gebeden, dat doet vooral mensen die inspraken krijgen, zoals bij
  ‘de Waarschuwing’. Het is niet op te brengen voor mij. Al die gebeden komt heel bezwerend over.

  @Gerard;
  De R.K. Kerk is wel duidelijk op dat punt wat de H. Maagd Maria betreft. Maar voor katholieken onderling is het wel zo dat ze daar heel verschillend in geloven. Ik ken iemand (een r.k. pastoraal werkster) die elk jaar naar Lourdes gaat, maar niet echt expliciet houdt van het bidden van de Rozenkrans en zo zijn er wel meer. Ze bidden het daar wel, maar thuis zullen ze dat gebed nauwelijks of zelfs niet bidden. De meesten hierin mijn omgeving hebben er niets mee, behoudens enkele ouderen die het hun eigen hebben kunnen maken. De jongere generatie is het veelal voorbij gegaan. En ik heb het mijzelf grotendeels aangeleerd, maar het lukte mij op een gegeven moment ook niet echt meer. Er gebeurd hier gewoon niets. Bij jullie wel misschien, maar hier niet. Zelfs goede priesters worden overgeplaatst. Er is hier totaal geen begeleiding.
  De meeste katholieken geloven niet in al die Mariaverschijningen. En wat moeten we er allemaal mee. Maria zegt immers overal praktisch hetzelfde. Dan weet je het op een keer ook wel.

  @Eric,
  De kern van het geloof is het Eerste Gebod. Daar hangt alles aan vast. Dat staat expliciet in de Bijbel.
  Al het overige is bijzaak –> beelden –> ellenlange gebeden –> allerlei rozenkransgebeden: Het zijn Lasten die worden opgelegd, waar Jezus zelf een hekel aan had. Hoe komt het dat dit stukje uit de H. Schrift niet tot de Orthodoxe katholieken door kan dringen??

  Heeft Jezus gevraagd om tot Maria te bidden of juist tot Zijn Vader?? Is Maria, de Moeder van Jezus de Kern van ons geloof? Of toch God Yahweh [YHWH] op de allereerste plaats, die Zijn Zoon heeft gezonden om ons te verlossen van onze zonden? Wij mogen Maria eer geven omdat ze ja heeft gezegd en haar dankbaar voor zijn. Laten we dat vooral ook in ons hart doen.

  Maar overdrijven is ook een vak, juist op het punt van Maria is er vooral binnen de R.K. kerk zo’n wildgroei aan Mariaverschijningen en steeds maar weer nieuwe beelden van haar die worden gemaakt.

  Want dat is dan ook al zonde?? Zie wat zonde is: Biechtspiegel: Tien Geboden. Staat er iets in over Maria in die Tien Geboden?? De H. Maria kende deze Tien Geboden en ze hield zich er als geen ander aan. Zij kende de H. Schrift door de H. Joachim en de H. Anna, haar vader en moeder. Zij hadden een groot ontzag voor God en Liefde voor Gods Woord. Juist dat aspect mis ik zo bij katholieken, juist dat ontbreekt. Liefde voor Jezus’ Moeder hebben is goed, maar men moet niet overdrijven. Dát is niet goed, het wordt er niet mooier door, juist daarom gaat het zoveel mensen tegenstaan. Begrijp je dat dan niet?

  1. Beste Mirmar,

   Hoe u over de Moeder Gods schrijft, geeft me de indruk dat u Haar een beetje aan de kant wilt schuiven. Wel als u zou weten dat de Onbevlekte Maagd Maria, ja de enige die de Onbevlekte Ontvangenis is, en waardoor het slechts mogelijk was dat Jezus Christus, het Woord, het vlees aannam om zo, en ook voor u, het eeuwige Allerheiligste Offer te brengen aan de Almachtige Eeuwige Vader, waardoor we opnieuw kinderen van de Vader, door de Zoon zouden kunnen worden.
   Eerst en vooral staat er in de H. Schrift dat Maria op drie jarige leeftijd de Tempel binnentrad om door de H Anna de profetes te worden opgevoed en te worden onderwezen. U bent werkelijk niet op de hoogte van de hoogheiligheid van de H. Ouders van Maria, die hun enige kind, waarvoor ze gans hun leven hebben opgeofferd, om de lang verwachte Roos van de Eeuwige Vader te laten geboren worden. Er was geen Heiliger Echtpaar en er zal er ook geen meer zijn op aarde, als de Heilige Ouders van Maria. Zij waren heel goed op de hoogte dat de lang verwachte en beloofde Bruid van de H. Geest moest komen. Niet alleen zij, maar ook hun voorouders. Zo kan dit heilig geslacht terug worden opgespoord tot aan Adam en Eva. Dat waren werkelijk de Heiligen uit het Oude Testament, zeg maar de Christenen van voor de Kruisdood van de Heer.
   Zij, Maria is de Ark van het Verbond in het Oud Testament, die God inhoudt.
   Weet dan ook dat niemand kan overdrijven met de liefde tot de Heilige Moeder van Jezus, Onze Verlosser en dat het helemaal niet onaangenaam zou kunnen zijn aan Zijn Goddelijk Hart. Wie Maria hoog prijst en Haar intens lief heeft, ja daar is Jezus waarachtig aanwezig. Jezus H. Hart en Haar H. Hart zijn voor eeuwig versmolten. Zou nu Jezus iemand kunnen verwijten dat het overdreven is dat Zijn Allerheiligste Moeder intens te beminnen?
   Ik zeg u, dat niemand tot Jezus komt tenzij door Zijn Heilige Moeder Maria en dat niemand tot de Vader komt tenzij door Jezus Christus.
   Indien u nog maar zelfs een heel klein beetje van Haar leven op aarde zou kennen, zou u niet zo’n afstotende reactie hier geven op de Allerheiligste Moeder Gods. Alleen nog maar door de H. Naam van Maria te horen uitspreken jubelt de ganse Hemel. Zo weerklinkt Haar Heilige Naam in de Hemel.
   Natuurlijk niet op aarde, daar de mensen zo blind zijn en niet opmerken dat ze voortdurend door Satan worden aangemoedigd om deze H. Naam samen met de aanroepingen (H. Rozenkrans) te vergeten en te verfoeien.
   Lees maar eens het Magnificat, dan zult u enig idee hebben. Maar over de Allerheiligste en Allerbeminnelijkste Moeder en Koningin van Hemel en Aarde, ben ik nooit uitgepraat want dat is niet mogelijk.
   Zovele geschriften en raad is er u en anderen hier op dit forum aangeboden geweest en ik kan alleen maar met verdriet vaststellen dat u er helemaal niets mee doet. Kom dan hier de Heiligheid van de Moeder Gods niet afbreken want het zijn zware zonden. Onthoudt dit maar goed en dat het u en anderen als een waarschuwing moge zijn.
   Maria Allerheiligst staat (in mensentaal uitgedrukt) heelallen ver van alle schepselen in alle eeuwigheid. Zij staat vlak naast de Allerheiligste Drievuldigheid, naast Haar Goddelijke Zoon. Niemand zal daar ooit geraken. Toch zien we heel weinig over Haar in de H. Evangeliën, dat Zij dat zo gevraagd heeft om alle eer aan Haar Goddelijke Zoon te geven. Echter het is Gods wil dat Zij door de aardbewoners op haar juiste plaats wordt geëerd en wel nu gans bijzonder in deze eindtijden daar de overwinning op Satan en de Hel Haar en Haar kroost toekomt.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   1. Ik krijg juist de indruk en zeker in onze tijd dat men God en Jezus steeds meer naar de achtergrond duwt.
    Weet u waarom?
    Waarom willen vrouwen in de Kerk priester worden? We hebben ook al pastoraal werksters. Vrouwelijke misdienettes. Dat waren vroeger alleen maar misdienaars, dus jongens of acolieten, allemaal jongemannen.

    Er zijn al vele vrouwelijke dominees in protestantse kerken. Er zitten soms zelfs lesbiennes tussen! De vrouw komt er steeds tussen.
    Mannen kijken soms nog altijd neer op vrouwen. In de Islam is dat soms ook heel erg.
    In onze tijd lijkt dat zelfs nog erger te worden, nu de vrouwen steeds hogere posities in willen nemen. En als er (teveel) vrouwen aan de macht komen, dan gaat de wereld kapot!
    Ik schrijf dit als vrouw! Ik weet wat Paulus geschreven heeft over de positie van de vrouw die zij mag/moet innemen. Ons past bescheidenheid.

    Hoewel ik op onbescheiden manier hier dingen naar voren breng (dit is niet een kerkbijeenkomst), sta ik er toch achter, wat Paulus zegt.

    Weet u, als de Kerk in onze parochie en in de omliggende parochies op goede wijze zou functioneren, zou ik niet zo de behoefte hebben om hier te gaan reageren. Dat ik hier zit te schrijven is eigenlijk uit nood geboren.

    1. Peter, kent u het Onze Vader van de Heilige Mecthildis? Die is veel te lang!! Dat duurt minstens 10 minuten voordat je daarmee klaar bent. Het is ook erg zwaar op de hand. Is dat de bedoeling van Christus? Ik geloof daar namelijk niets van. Een gebedsgroepje waarbij anderhalve uur bidden is, zang en gebed en Bijbellezing. Rozenkrans + Onze Vader van de H. Mechthildis op het einde. Hoe zwaar wilt u het dan nog hebben?

     Ik kan u zeggen dat ik er een keer misselijk van werd. Hoezo heilzaam? Ik kwam geen steek verder. Ik ben er niet zomaar mee gestopt.

    2. Mirmar Groet, het lijkt me dat u ondanks uw twijfels hier en daar toch goed op weg bent met het geloof, u weet er in ieder geval veel van af. Wees u bewust dat wat we hier schrijven op internet wordt vastgelegd en wordt gebruikt door derden. Helemaal zuiver kunnen we het hier dus niet houden, of althans we stellen ons bloot aan kritiek. Houd u goed,Gideon

     1. @Gideon,
      “Wat kan een mens ons kwaad doen?” Zo’n zin staat in de Bijbel.

      Wat moet een derde hiermee? Ik ben wel wat gewend aan negatieve uitingsvormen, zelfs van scheldwoorden door deze of gene, maar dat was op een ander forum, ook een katholiek forum. Dit schijnt een broertje (of zusje?) ervan te zijn, maar het gaat er hier wel met wat meer respect naar elkaar toe, maar ik heb hier wel moeite met de harde houding naar de pausen ná Vaticanum II, hoewel ik met paus Franciscus ook heel veel moeite heb in vergelijking met em. paus Benedictus XVI.

    3. Mirmar, zuster, vrouwen wensen geen priester te worden, dat zijn maar proefballonnen, vrouwen kennen Jesus en weten van Heilige Maria Magdalena, priesterschap is uitgesloten, en dat is goed, ze maken wel deel uit van het priesterlijk volk.

   2. @Peter, dit is nu leerzaam, dit onderricht daar hebben we wat aan.
    Ik geloof het zo, maar u beschrijft het zo ik het zou willen kunnen, wanneer we nu onze gaven bijeen zouden leggen, dan beweegt het weer in de kerk van Christus.
    Gideon

 9. LS,

  ik ben wat verrast door uw reactie, ik zal mijn woorden zorgvuldig toepassen,

 10. Beste Mirmar, Johannes beschreef reeds in Openbaringen 12 het ontzettend belangrijke werk van Maria.

  Gij blijft klagen over de verdrukking die nochtans onvermijdelijk is, en die zelfs noodzakelijk is omdat mensen de neiging vertonen geestelijk in diepe slaap te vallen wanneer verwend door mateloze luxe. Blijf dus flink rechtop staan en tracht soberder te leven en niet te klagen.

  Gij klaagt ook over uw gebedsgroep maar het is nochtans belangrijk dat men in groep samen kan bidden want dan kunt gij daarna thuis immers meer verdiepen. Beschouw dan a.u.b. de eerste lezing van dat “lange” OnzeVader als een opwarming om daarna thuis rustiger en dieper te kunnen overwegen, misschien aangevuld met hartverheffende Gregoriaanse liederen op cd of youtube.

  Juist nu in dit soort troebele tijden wordt de geestelijke beleving bij de mensen van goede wil het sterkst! Wees dus blij, in en door deze verdrukking!

 11. @Mirmar. U heeft het over de duivel en hoe te weerstaan. Dan dien je je jezelf, je gezin en andere die gelovig zijn je niet te laten vormen/leiden door wereldse zaken. Zoals Jezus zei,”Ik sta in deze wereld maar ben niet van deze wereld. Het gaat dan vooral onderscheid te maken van wat van het Goede en wat van het Kwade is. Welk in de mens onderscheiden kan worden. Niet ageren tegen God. Dan dien je nederig te zij en Hem boven alles te stellen en door Zijn Woord te leiden. Het kwade kun je onderscheiden en waar je niet door dient te leiden zijn. Zelfzuchtige begeerte. D.w.z.lust, alleen uit op bevrediging, losse sexuele moraal of beter gezegd, niet hebt. Van Afgunstige inhaligheid. D.w.z. hebzucht,jalousie. Van Pronkstuk.D.w.z. jezelf alleen belangrijk vinden, egoisme, narcisme. . Dat doe je dan bewust je gezindheid te vernieuwen. Zonde leidt tot dood (hier voornamelijk geestelijk bedoelt)en scheiding van God. Die zakrn zie ik om me heen en in mensen. Ik probeer steeds bewust naar mezelf te kijken. Is het van de Heer/het Goede of van de duivel/het Kwade. Vraag daar vergeving voor en ga in het Goede verder. Dat is vrede en liefde in het hart en Hem nr 1 zetten. te bidden, bijbellezen kerkbezoek. Waarom dien ik dat te doen? Om:het beste van God ontvangen, zodat je kunt proeven, ervaren dat jouw leven en levensstijl gaan bewijzen wat de wil van God is. Geniet dan van het Goede en laat je niet bang maken door het slechte en Kwade. Ook niet als het tussen je in wil staan en zelfs tijdens gebed enz. Mogelijk dat men dan nog teveel in de “wereld” zit.

  1. @Gert,
   Een gezin heb ik niet. Ik heb geen man en ook geen kinderen.
   Als ik het over een gezin heb als het om mijzelf gaat, dan bedoel ik mijn vader en moeder (beiden al heel lang overleden) en mijn broers en zusters (+aanhang). M.vr.gr.

 12. Ieder huwelijk moet geconsumeerd worden, zelfs in de katholieke kerk, anders is er geen huwelijk geweest???

   1. Beste Mirmar,

    Dat “consumeren” hier betekent (voor de eerste keer) echt geslachtelijk verkeer hebben tussen gehuwden (man en vrouw). Het klopt inderdaad dat een katholiek huwelijk pas volledig voltrokken is als man en vrouw geslachtsverkeer hebben binnen dat huwelijk. Hebben ze geen geslachtsverkeer, dan blijkt hun bedoeling niet samen een echtpaar te vormen, zoals door God gewild.

    Met vriendelijke groet, A. G. Stinus.

 13. ☩JMJ☩

  Aan Mirmar Groet:

  U vervangt de Apostolische Traditie en het gezag van de Katholieke Kerk met uzelf als referentiepunt, en zo is uw discours over theologie en Schriftexegese subjectief, afhankelijk van uw eigen wil. Heb de nederigheid om de Leer van God te aanvaarden zoals Hij deze door Zijn Kerk doorheen alle eeuwen onderricht heeft. Wie dit niet wil is met zichzelf bezig, en niet met de Godsdienst die één, objectief en gefixeerd is. Hoe de toestanden in uw regionale parochies zijn heeft geen relevantie hieromtrent.

  U kunt geen enkel mirakel doen om te bewijzen dat u een soort van missie gekregen zou hebben om de onveranderlijke Godsdienst te veranderen. De Roomse Kerk daarentegen heeft doorheen de geschiedenis steeds goddelijke bevestiging gekregen van haar Leer door allerlei publieke miraculeuze feiten; St. Franciscus Xaverius stond bijvoorbeeld zodanig openlijk bekend als Wonderdoener dat zelfs protestanten zijn mirakelen als authentiek erkenden. Voor ieder weldenkend mens is het dan ook duidelijk dat men de Apostelen en hun Opvolgers moet volgen, en niet u.

 14. Ik heb nooit gezegd dat ze mij moeten volgen.

  Maar er is geen balans meer te zien in de Kerk zelf , die naar mijn mening op het hoogtepunt van haar verdeeldheid is. Dat is een feit. Jullie hebben het er zelf ook over. Je hebt nu de Kerk van vóór Vaticanum II en die van ná Vaticanum II. Ik behoor tot de generatie die grotendeels alleen te maken heeft gehad met die van ná Vaticanum II.

  Ik zie zelf ook een grote teloorgang. ik heb daar geen doekjes om gewonden.

  Maar ik krijg meestal de pin op mijn neus. Ik dacht dat leken ook meetelden. Maar soms kom ik ook bedrogen uit.
  Ik ambieer geen priesterschap, ik wilde alleen maar een gewone katholieke vrouw zijn, die dacht dat zij een roeping had.

  Wat katholieken in mijn omgeving niet echt geleerd hebben is God echt serieus te nemen in Zijn Woord. Als iets mij tegengevallen is in dit leven is dat het wel.

  Als ik mijn leven over mocht doen, dan ging voor een gezin, een man en kinderen.

  Het leven met God alleen is mij te moeilijk gebleken, omdat ik letterlijk ook alleen ben gebleven. Maar ik kan mijn leven nu eenmaal niet overdoen. God kent mijn pijn en verdriet hierover als geen ander. Hij begrijpt, zie ook Psalm 139.

  God is de enige Troost die er in het leven is. En het past mensen niet die af te pakken, al menen zo in de Waarheid te staan als katholiek in God Jahwe, Heilige Geest en Jezus (H. Drieëenheid) of als Getuige van Jehova, die zeggen dat God vooral bij Zijn eigen Naam genoemd wil worden, omdat dat letterlijk zo in de Bijbel zou staan. Dat men niet weet hoe Gods Naam uitgesproken wordt is een beetje een flauwe reden, omdat de Naam van Jezus ook in verschillende landen op tal van manieren uitgesproken wordt en Hij is ook God dus wat is het probleem dan??

  Waarom doet men zo moeilijk over alles en wat hebben gewone gelovigen daaraan.

  Niet ieder die zegt Heer, Heer komt binnen.
  Zou datzelfde dan ook niet gelden voor die zegt: “Jehova, Jehova” Jahwe, Jahwe, of Jezus, Jezus” of “Maria, Maria”.

  Het komt op hetzelfde neer. Jezus wil niet dat we dwepen met Hem, maar in Hem geloven en doen wat Hij vraagt. En misschien is dat niet altijd voor iedereen precies hetzelfde, zolang we maar niet zondigen en als we gezondigd hebben ons opnieuw keren tot God en berouw hebben en Hem om vergeving vragen.

  Voor de rest kunnen we alleen ons best doen om Hem welgevallig te zijn. Maar deze tijd is wel heel moeilijk om standvastig te zijn en te blijven.

  Nog even en de bokken en schapen worden gescheiden. God kent zijn eigen kinderen het beste.

  1. ☩JMJ☩

   De Kerk is nog steeds intrinsiek de Kerk, en wat moderne prelaten allemaal uitspoken verandert daar niets aan (de dwalingen van Vaticanum II werden niet ex cathedra afgekondigd). Indien Paus Franciscus morgen een ex cathedra uitspraak zou maken, dan zal hij zo doende onfeilbaar zijn. Wat hij daar rondom tijdens zijn beruchte vliegtuig-interviews of in zijn langdradige pauselijke documenten van dwaalleer verspreidt, daar moet u niet naar luisteren.

   Laat u niet heen en weer slingeren door emoties en allerlei schimmige sekten zoals die van de mohammedanen en de protestanten, en doe eenvoudigweg de wil van God. De echte Leer van de Kerk die één, apostolisch, katholiek en heilig is, is nog steeds gemakkelijk toegankelijk om te leren, zelfs in deze tijd, en degene die de nederigheid niet heeft om zich aan die Leer te onderwerpen, die sluit zichzelf op in zijn zelfzucht en bitterheid, en die heeft dan niet te klagen tegen God dat hij geestelijk verdord en levenloos is.

   Het geloof is geen vaag gevoel, maar een realiteit waarvan de objecten omschreven zijn en waaraan de mens zijn intellect moet onderwerpen. Dat de grote hoop dat niet doet geeft u geen licentie om het ook niet te doen. Bij het Oordeel kan men niet zeggen, “Ja, maar die en die hebben dat gedaan”, maar daar zal men geoordeeld worden voor wat men zelf gedaan en gelaten heeft.

   Het leven is geen spel, en de Godsdienst is geen winkel waar men zelf kiest wat men aanneemt en wat niet. God heeft ons gegeven wat we nodig hebben om gered te worden, en het is aan ons om dat nederig te aanvaarden. U klaagt zelf dat u geen inwendige rust vindt; daardoor zou u moeten beseffen dat het islamoprotestants ‘geloof’ dat u voortdurend op dit forum verkondigt vals is, en dat u terug moet keren naar de Bruid van Christus, de Kerk, waarvan u zich heeft afgescheiden toen u zich heeft laten ‘uitschrijven’.

   1. Ten slotte…

    De Maria nunquam satis! Van Maria is er nooit genoeg! ☩

    1. Inderdaad Broeder Benjamin, want op de “achtste” dag werden we gedoopt, dat broeder is wat ons bevrijdde uit de zonden begaan in het OT, waardoor we NT werden, en daarmee terug gingen tot aan Genesis, opdat alles in allen nieuw (lees authentiek, waarachtig, als orthodox bedoeld, en katholiek geldend dat werd verlaten door personen in het OT) wordt vanaf Zijn Offerdood en tevens Zijn Bruiloft met De Bruid via de Apostelen.

     De Maria nunquam satis, “Fiat” (one word that changed the world)

     1. Na mijn geboorte werd ik direct gedoopt door de huisarts (een niet-katholiek), want ik was in levensgevaar. Maar ik ben over gedoopt door mijn heeroom (Rooms-katholiek priester), maar of dat op de achtste dag was, weet ik niet, dat zou ik dan moeten nakijken.

   2. Benjamin over De Kerk van Christus die Eén, Heilig, Katholiek en Apostolisch is, die in zijn volheid in de Rooms Katholieke Kerk kan worden geleefd (kan, dus u moet er zelf ook iets voor doen en u ook niet in weg laten zetten), is nog steeds de zichtbare structuur van Christus Jezus op aarde. Zolang dat nog is zo voorzeg ik u, ondanks de tegenwerpingen, is de wereld nog in “balans”, op orde zeg maar, zonder de kerk geen orde! Dus mevrouw Mirmar Groet, houd u daaraan vast, u deed dat al geruime tijd, keer terug, vreugde wordt uw deel, maar doe dat met wat u nu hebt geleerd “buiten” de kerk (wat niet kan uw doopsel is onuitwisbaar). En vind u een levensgezel met een “katholiek hart”, beleef daarmee de herfst van uw leven en geef u via Hem aan hem. U bent op de goede weg, doe voort en blijf katholiek zou ik dan maar zeggen. Broeder Benjamin, bedankt voor je kernachtige samenballing van de kerk, het geloof en de huidige situatie, de bokken van schapen scheiden betreft vooral geestelijke zaken en hoofd van bijzaken onderscheiden in onze kerk, die mooi, goed en dus waar is.

 15. Broeders en zusters In Christus, Christenen dus Katholieken, Katholiek is het opium voor het volk, wanneer dat zo is, ben ik het volk, en dus Petrus, en …..etc.

  Gideon Krols

 16. Ls ,

  het lijkt erop alsof u me mijn dag gunt, echter wij gunnen u uw dag,

  Uwe Broeder Gideon

 17. Broeder Jules en aanverwanten van deze site, ik geef toe, ik biecht op, dat ik de verkoop van uw boek “routes etc.” heb afgeraden bij Colomba NL te verspreiden, ik vraag u vergeving daarvoor, ik deed dat vanuit wortels die katholiek zijn,

  Uw broeder in Christus, Gideon Krols, afgeleid van Karolus, het is niet anders, dat is ons kruisje als onderdeel van het kruis, geen klinkende namen met van of de la, gewoon Krols. Het is niet anders wat ik heb te bieden, Chritus zal voorzien. Overigens uw van leidt u af van de onze zo meen ik.

 18. En toen was het stil dat kunnen wij ons voorstellen, dank u daarvoor,

  Gideon Krols

 19. Broeder Jules,

  niet u bent mijn luitenant, ik ben en was uw luitenant los van Van, zo is het zo zal het zijn dat is de verheffing van uw hart, zo meen ik, of wenst u er over te melee’ en of jousten ?

  Gideon

 20. En dat geldt voor alle “vannen”op deze site,

  Gideon Krols

 21. Broeder Bart, waar is je Paul nu?

  Gideon

  of houd je die in reserve?

 22. Wij bevrijden u van Van Rooyen, daar hij zich onder ons stelt,

  Gideon Krols Uw Broeder.

 23. T.a.v. broeder Bart, daar u eeen harde noot bent te kraken,

  wat schrijft u nu?

  Maak u kenbaar, anders maak ik u kenbaar,

  Gideon

  1. Bart, waar sta je nu, laat zien dan, opdat je gered kunt worden door je doopsel,

   Gideon je broeder

 24. Broeder Willy,

  doe voort met wat al werkte, en houd uw wapen schoon, opdat u het kunt afvuren, ik sta naast u want Petrus en dus Christus staat naast u, maar bega geen egoisme, blijf de groep getrouw In Christus,

  Gideon.

 25. broeder Bart, tot een uitwisseling bereid, Gideon Neem je het op?

 26. behoed mij voor en van publicatie van en voor deze site,

  uw broeder in christus,

  Gideon Krols

 27. @Redactie, Geachte redactie,
  Er is hier iets vreemds aan de hand, zie ik.
  Ik geloof dat we op dit artikel te maken hebben met iemand die echt aan het trollen is.
  Goed dat er niet op gereageerd werd. Ik onthoud me nu ook verder van commentaar op dit artikel.
  Met vriendelijke groet, Mirmar Groet.

  1. Goed iedereen weer aanwezig, doe wat je moet doen dan, en geef bemoediging, of blijf weg, Gideon.

   Mirmar Groet, ook u bent niet de dominee van deze site, dat zijn dan nog altijd wij, de mannen, dan, voeg u en luister, zoals u wenst, of niet ook zoals u wenst,

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht