Ierland: van een katholieke naar een goddeloze natie

Een ruïnekerk in Ierland. Foto: Des Daly, Flickr.

De stemming om abortus te legaliseren in Ierland was nog niet koud of ruim 2500 Ierse vrouwen braken het wereldrecord naaktzwemmen in de zee… Het ooit meest katholieke land ter wereld lijkt zich met een rotvaart naar de afgrond van perversie en immoraliteit te begeven… Wat vooral bijzonder is aan Ierland is dat al de goddeloze wetten via een referendum door de bevolking ‘erdoor gestemd’ werden. Dit is uniek in de wereld.

Ierland is een land waar velen hun bloed vergoten hebben omdat ze niet wilden toegeven aan de eisen van Koning Hendrik VIII en diens ‘Kerk van Engeland’. Vele bisschoppen, priesters en gelovigen werden gevangen genomen of stierven de marteldood, omdat ze trouw wilden blijven aan het Katholiek Geloof en de Paus, iets wat als verraad werd bestempeld. De vervolging in Ierland kwam in golven, van 1533 (de excommunicatie van Hendrik VIII) tot pakweg eind de 19de eeuw. Er werden veel wetten opgelegd aan de katholieke Ieren, welke hen verbood om land te bezitten, in de politiek te gaan etc. Toen de aardappelziekte toesloeg en er hongersnood uitbrak van 1845-1852, werden in het bijzonder veel Katholieke Ieren zwaar beproefd. Er werden huizen opgericht waar de kinderen voedsel konden krijgen -maar ze moesten protestants onderricht krijgen. Velen weigerden. Diegenen die toegaven werden “soupers” genoemd. Later kwam de uitdrukking: “diegenen die de soep namen”. Er waren echter ook Anglicanen die “soephuizen” oprichtten zonder dat er werd ‘bekeerd’. Het straffe was dat Ierland toen grote hoeveelheden voedsel bleef exporteren. Er was voldoende voedsel, maar de prijzen werden kunstmatig hoog gehouden zodat de arme Ieren het niet konden betalen. Velen stierven daardoor van ontbering en uitputting door ziekte. Naar schatting stierven toen ruim 1 miljoen mensen.

In 1919 scheurde Ierland zich af van Engeland – en werd de verklaring van Onafhankelijkheid getekend. Tot 1995 was Ierland ‘oerkatholiek’ – de grondwet van het land, die in 1937 was aangenomen, was in perfecte overeenstemming met de Goddelijke Wet. Tot 1995… Toen werd een referendum gehouden om het verbod op echtscheiding uit de grondwet te schrappen. Het is beter bekend als het “Fifteenth Amendment of the Constitution Act 1995”. Er was reeds een eerste poging gedaan om dit artikel te wijzigen in 1989, maar toen stemde 63,5% tegen. Op 24 november 1995 echter, werd een nipte “overwinning” behaald: 50,28% stemde voor. Op 17 juni trad de nieuwe wet in werking. Satan had zijn eerste slag thuis. De eerste nederlaag.

Dan, 20 jaar later, in mei 2015 werd opnieuw een referendum gehouden, dit keer om het “homohuwelijk” te legaliseren. En opnieuw werd een “overwinning” behaald: 62,07 % stemde voor. Ierland was het eerste land ter wereld om het homohuwelijk via een referendum te legaliseren. Toen de resultaten van de stemming bekend waren, begonnen de mensen te feesten in de straten van Dublin, in het bijzonder in het homokwartier. De nieuwe wet trad in werking op 16 november 2015. De minister voor gelijkheid zei dat hij “trots” was op Ierland. Satan had zijn tweede slag thuis. De tweede nederlaag voor katholiek Ierland.

Vervolgens werd in mei 2018, drie jaar later, opnieuw een referendum gehouden, nu om het meest goddeloze van al te legaliseren: abortus. Bedoeling was om “The Eighth Amendment”, die in 1983 met ruim 67 % ja-stemmen aan de grondwet werd toegevoegd, en waarin staat dat het ongeboren leven bescherming geniet, uit de grondwet te schrappen. Weeral een “grote overwinning”: 66,4% stemde voor. Velen stonden te “wenen van vreugde”. Het artikel zal later dit jaar uit de grondwet worden geschrapt. Satan haalt opnieuw een slag thuis. De Ierse premier liet later weten dat hij Katholieke ziekenhuizen zal verplichten om abortussen uit te voeren.

Op 10 juni werd een wereldrecord naaktzwemmen gehouden in Ierland… 2505 Ierse vrouwen namen deel aan dit walgelijke “spektakel”…En enkele dagen geleden liet de Ierse oud-president Mary McAleese verstaan dat een kind dopen “de mensenrechten” van dat kind schendt!

Laten we bidden voor de resterende katholieken in Ierland, dat ze de hoop en de moed niet opgeven. Ook België was ooit een zeer katholiek land… zie wat er nu nog van overblijft: een puinhoop. Maar Maria’s Onbevlekt Hart zal overwinnen, hoe somber het er nu ook mag uitzien. Dat is de zekerheid die wij hebben.

 

Bron: LifeSiteNews, Restkerk

identicon

Auteur:dmji

58 commentaren op “Ierland: van een katholieke naar een goddeloze natie

 1. … Inderdaad, laten we bidden voor de mensen van Ierland, dat ze zich terug tot Christus bekeren, en trieste en tegennatuurlijke praktijken zoals abortus en “homohuwelijk” laten varen.
  … Dat de katholieken overal ter wereld zich maar goed laten horen als het over ethische kwesties gaat. We moeten ons niet schamen om voor onze katholieke opinie uit te komen. We hebben namelijk God en het gelijk aan onze kant.

 2. Het lijkt erop dat je te hard van stapel loopt, beste Michaël, want er zijn sterke aanwijzingen dat ook deze Ierse “verkiezing” gemanipuleerd is. Uit het verslag valt op te maken dat de kiezers ellende begon medio jaren 1990. Toen begon dat ook in NL., met de linkse regeringen van socialisten, het verraderlijke CDA van .:. Lubbers en anderen. Hier in NL werd er gemanipuleerd met “electronische” stemmachines. Die werden na protesten afgeschaft en daarna is de stembus fraude moeilijker geworden.
  In het VK kan ook per post gestemd worden, ja, dan is fraude niet te vermijden. De geheime dienst doet duizenden brieven op de bus van overledenen, en de uitkomst is gefraudeerd. De laatste keer met de Brexit, heeft de geheime dienst het echter niet gehaald, en onvoldoende brieven kunnen bussen, want naar schatting stemden ongeveer 75% van de Britten stemden voor de Brexit. Te veel burger overmacht tegenover de corruptste instelling van het land.
  In het katholieke Mexico is de corruptie geïnstitutionaliseerd. Sinds mensenheugenis wordt Mexico geregeerd door vrijmetselaars, gesteund en onderhouden door de Amerikaanse vrijmetselarij, en hoogst waarschijnlijk de geheime diensten.
  In NL is de vrijmetselarij aan de macht vanaf de jaren 1980, met de CDA coryfeeën verraders .:. Lubbers (+) en .:. Van den Broek. Zij brachten de maçonnieke doorbraak. Dat begon met de abortus wet begin jaren 1970, toen Lubbers fractie leider was in het parlement en het socialistische wetsvoorstel van de joodse minister Ed van Thijn, met steun van het CDA, er door kwam, terwijl meer dan 60% van de bevolking tegen was.
  Nu terug naar Ierland.
  Al enkele decennia is Ierland in de handen van de vrijmetselarij, vanaf de jaren 1990. Sindsdien zijn de regeringen vrijmetselaar regeringen, zoals in NL al vanaf de jaren 1980. De huidige president is een Aziaat, vermoedelijk een Pakistani, homosexueel en vrijmetselaar, dus de gehele regering staat onder maçonnieke contrôle. De stembus fraude is in Ierland een koud kunstje. Na het sluiten van de stembureaus, wordt niet direct begonnen met het tellen van de stembiljetten. Daarmee wordt gewacht tot de volgende werkdag. En in de tussenliggende uren worden de stembureaus niet bewaakt. Jan en alleman kan inbreken. Voor geheime diensten geen probleem. Er worden veel meer stemmen geteld dan er zijn uitgebracht. En daarop is geen of onvoldoende controle, want de corrupte staat telt zelf. De Ierse uitslag was dan ook een verrassing gezien de peilingen voorafgaand aan de stemmen. Deze gaven een 20% voorsprong voor de katholieke tegenstemmers. En plotseling was de uitslag faliekant negatief. Maar waarschuwing lampjes gaan kennelijk niet branden, bij velen. En de media zitten in het complot.
  De vijand is de eigen regering, al jaren lang, (ook bij ons), maar de Ierse burgers hebben het nog niet door, in tegenstelling tot de katholieke Italianen en de katholieke Beieren. Vòòr de verkiezingen zijn de Ierse katholieken met honderdduizenden de straat op gegaan om actie te voeren, tegen het abortus wet voorstel. Maar de media zwijgen dit dood. De bisschoppen konden zich afzijdig houden. Dus, beste Michaël, wees voorzichtig met het oordeel

 3. Er bestaat een videofilmpje op you tube dat zelfs de Abortusoverlevende Gianna Jessen in Ierland is geweest. Zij heeft een heel bijzonder levensverhaal.
  Ook bestaat er een filmpje over het gevecht ‘voor het leven’ te zijn. De Nieuwe Pro-Life Generatie zal er voor zorgen dat de abortussen zullen verdwijnen. Na jarenlange strijd is er O.a. in Texas al een en ander veranderd aan de Abortuswet aldaar. Het gaat alleen wel heel erg langzaam.

 4. Dit artikel heeft, zo ongeveer, ook gestaan op Restkerk.net, maar dan op 11 juni 2018. Gelukkig noemt u het naaktzwemmen niet walgelijk, maar in de kop van dit artikel komt ook dit naar voren als een oorzaak voor perversie en immoraliteit. Daarom geef ik hieronder dezelfde reactie als dat ik bij Restkerk gedaan heb. Tussen aanhalingstekens staat de tekst voor Restkerk, die voor het grootste gedeelte ook hier van toepassing is.

  “Ongekleed, dus bloot/naakt zijn in het openbaar is wel een zonde in de ogen van mensen, maar geen zonde in de ogen van God. Zie hiervoor ook mijn artikel op mijn website:

  http://www.cor-huizer.nl/bijbel/artikelen/openbaarbloot.htm

  Daarom is het record bloot zwemmen door vrouwen geen zonde en het walgelijke is hooguit dat er alleen vrouwen bloot zwemmen, zonder mannen erbij. Daarmee wordt dan gesuggereerd dat met beide geslachten het een seks partij wordt., terwijl (openbare) naturistenstranden, waar ook bloot wordt gerecreëerd en gezwommen, het tegendeel bewijzen”.

  Bloot zijn is absoluut geen oorzaak voor perversie of immoraliteit, wel het massaal verlaten van God. Want voor wie God verwerpt gelden ook Zijn Geboden niet meer, dus alles wat wettelijk mag, wordt ook toegepast. Dat zorgt dat perversie en immoraliteit heel ‘gewoon’ word, maar dit heeft nets te maken met het afleggen van kleding.

  1. ☩JMJ☩

   Na de zondeval heeft de mensheid kleding gekregen van God omdat de boze driften in de mens waren begonnen te werken. Het is niet de bedoeling dat mannen en vrouwen die niet gehuwd zijn elkanders naaktheid zien; het gezond verstand op zich zegt ons dat al.

   De esoterische wereldleiders promoten echter nudisme (zelfs in hun initiatierituelen) omdat kleding hen doet herinneren aan de Erfzonde, die zij ontkennen, en dat steeds groeiend nudisme is op flagrante wijze zichtbaar in de moderne soorten van kledij die verkocht wordt. De “mode” gaat tot in het meest absurde, en ik blijf er van versteld staan dat moderne vrouwen zo achterlijk kunnen zijn in dat soort van kleding rond te waggelen die eigenlijk geen echte kleding is. Het druist regelrecht in tegen de Katholieke moraaltheologie; alle fatsoen is weg. Wanneer ge als man naar een foto van, bijvoorbeeld, Sinte Bernadette van Lourdes kijkt, dan boezemt dat respect in. Het tegendeel is waar wanneer het oog per ongeluk op moderne sletterige vrouwen valt, die als instrumenten van de satan mannen via hun ogen de hel in storten.

   De herderskinderen van Fatima hebben zwaar gewaarschuwd voor “modetrends”, en dat was nog voor de Tweede Wereldoorlog. Vóór het Concilie waarschuwden meer clerici nog tegen dergelijke “mode”; nu minder dan ooit. Nudisme is een karakteristieke eigenschap van een heidense samenleving, en het is dan ook terecht dat de Christelijke missionarissen de Indianen en de Afrikanen kleren gegeven hebben toen zij hen aan het bekeren waren.

   1. Correctie: “zo achterlijk kunnen zijn van in dat soort van kleding”

    1. Inderdaad Benjamin. Ik vraag me, vooral ’s zomers, ook af waar het zelfrespect van zovele vrouwen is gebleven bij het zien wat ze (niet) aanhebben. Ik denk dat het einde van een beschaving is te zien aan de kleding van vrouwen. Ik zou me hoogst ongemakkelijk voelen moest ik even schaars gekleed over straat gaan. Vele vrouwen schijnbaar niet. Typisch.

     1. ☩JMJ☩

      De decadentie qua kleding vloeit ongetwijfeld voort uit een gebrek aan zelfrespect. Een vrouw die zich waardig gedraagt straalt een soort van mystiek uit; zij weerspiegelt op een speciale manier de Kerk, de vlekkeloze Bruid van Christus, en inspireert in mannen de oude chevalerische waarden, en dan spreken we niet over romanticisme maar over echte Christelijke gedragsprincipes waarmee de man zich in de samenleving moet ontplooien.

      De sletterige mentaliteit van vandaag disfigureert dit beeld in vrouwen, en maakt hen tot valstrikken voor mannen waardoor zij bijdragen aan de ontwrichting van de samenleving. Zij trekken het gemoed van de mannen die hen zien naar beneden, in het slijk van de lage, ongeordende driften. Materialisme is het resultaat.

  2. Cor Huizer,

   Mijn virusscanner geeft aan dat uw website besmet is met een virus.
   Het heet: URL:Mal

 5. Een goddeloze staat zou ik het niet noemen, het waren eerder de jongeren die voor abortus waren, en dat geldt niet voor iedereen!

 6. U, Benjamin van Dyck, heeft gelijk dat kleding is voortgekomen uit de zonde. Voor de zondeval was bloot zijn voor Adam en Eva geen enkel probleem. Maar dat de volgelingen van God, door de mensengeschiedenis heen, niet bloot waren, klopt niet met de werkelijkheid. In de Bijbel – ik heb het over Gods volk, niet over heidenen – zijn er tal van aanwijzingen dat mensen wel degelijk vaak genoeg bloot waren in gezelschap, dus in het publieke domein. Echter, nergens in de Bijbel staat dat bloot zijn – ook niet in publieke ruimten – zondig is. Het door mij aangehaalde voorbeeld van Jesaja bewijst dit, want dit was enkel mogelijk als bloot zijn gewoon was in zijn dagen en wel mensen van beiderlei kunnen. Bovendien zal God nooit iemand een bevel geven, welke zondig is. Dat God onveranderlijk is en ook Zijn wetten, inclusief Zijn morele wetten, is ook u hopelijk duidelijk.

  Het absolute verbod om bloot in het openbaar te verschijnen is slechts enkele honderden jaren oud en stamt uit het eind van de 18e eeuw, toen de burgerij, met zijn dubbele moraal, op kwam. Voor die tijd waren daar geen wetten voor en ook in het katholieke Europa van de Middeleeuwen was er geen enkele weerstand, of afwijzing, van het blote lichaam. Badkleding stamt uit de tweede helft van de 19e eeuw en werd hoofzakelijk in delen van West Europa toegepast, maar lang niet overal. De Kerk, altijd geleid door mensen in de tijd dat zij op Aarde leven en leefden, heeft zich aan deze seculiere mentaliteit aangepast, niet andersom.

  Uw veronderstelling dat mensen elkaar, buiten het huwelijk om, niet zonder kleding mogen zien, verwerp ik volkomen. Dat is een belediging, voor zowel de man als voor de vrouw. Want daarmee wordt gesuggereerd dat een man geen zelfbeheersing kan opbrengen en dat een vrouw, zodra zij haar kleding uit trekt, meteen ook haar zedelijkheid opzij zet en een hoer wordt. Voor God is echter het menselijk lichaam – zowel van man als van vrouw – niet iets afstoot wekkend, maar iets moois, omdat wij zijn geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis.

  God heeft Adam en Eva inderdaad, na de zondeval, van kleding voorzien, maar alleen vanwege Zijn grote liefde voor ons mensen. Immers, Adam en Eva schaamden zich, na de zondeval, voor hun eigen lichaam en voor het lichaam van de ander. Toen heeft God de liefdesdaad verricht om de naakten te kleden. Wat niet betekent dat mensen niet bloot mogen rondlopen, maar wel dat wanneer een medemens bijvoorbeeld uit armoede geen of te weinig kleding heeft om zich te beschermen tegen de weersinvloeden – of de geile blikken van anderen – het een daad van naastenliefde is om zo’n persoon van de nodige kleding te voorzien.

  Dat kleding ook gebruikt kan worden om de lichamelijke aantrekkelijkheid van mensen tot uitdrukking te laten komen, is waar, maar kleding kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om standsverschillen te benadrukken. Dat alles heeft niets met het blote lichaam te maken. De zonden van de Tien Geboden worden niet veroorzaakt door het feit dat iemand naakt is, maar door de geilheid van de zondaar.

  Kleding kan ook gebruikt worden als oorlogsvoering; in Noord Amerika werd bijvoorbeeld door blanken aan indianen kleding gegeven, besmet met ziekten, opdat de indianen ofwel eraan dood gingen, ofwel zo verzwakten dat zij gemakkelijk uitgeroeid konden worden. Dat missionarissen overal ter wereld niet alleen het geloof overbrachten, maar ook hun eigen cultuur is waar en begrijpelijk, want zij veronderstelden ten onrechte dat alleen de Europese cultuur christelijk kon zijn. Maar mensen in Zuid Amerika en Afrika droegen in heel veel daar bestaande beschavingen ook kleding, natuurlijk niet de mensen die als slaaf werden verkocht. Overigens ook blanke Europeanen, die voor de overtocht naar Amerika betaalde met een verkoop voor, meestal, 6 jaren, werden ook geheel naakt te koop aangeboden, zeker tot ver in de 18e eeuw.

  Wat betreft het uiterlijk van Bernadette van Lourdes en de herderskinderen van Fatima; die leefden in een tijd dat openbaar bloot, publiek bloot verboden was en dus hadden zij kleding aan. Maar Bernadette leefden, met het gezin waar zij deel van uitmaakte, in een cachot, welke uit één ruimte bestond. Maak mij niet wijs dat deze mensen elkaar nooit zonder kleding hebben gezien, want dat is onder zulke omstandigheden onmogelijk.

  De ‘modetrends’ waar Maria de kinderen van Fatima voor waarschuwden, zijn niets anders dan het zogenaamde modernisme, waar verschillende pausen van de 19e en de 20e eeuw voor gewaarschuwd hebben. De mode om Gods Geboden niet meer serieus te nemen, omdat zij zogenaamd niet meer passen in onze moderne tijd, welke de oorzaak is van heel veel geloofsafval en van de heidense samenleving, waar wij heden mee te maken hebben. Heeft daarom niets met bloot lopen te maken, wel met het moderne heidendom.

  1. ☩JMJ☩

   Wat u zegt klopt niet; reeds de Kerkvaders gingen tekeer tegen het dragen van te weinig kleren, en dat is in de moraaltheologie steeds zo gebleven. Dat stamde geenszins pas uit de 18de eeuw. En mijn verwijzing naar de kinderen van Fatima was welzeker naar hun veroordeling van ontaarde kledingstijlen. Niet voor niets wordt er in moraaltheologische werken traditioneel gesproken over de waakzaamheid der ogen; St. Franciscus van Assisi en St. Bernardus van Clairvaux stonden bekend voor hun hoge waakzaamheid der ogen.

   Wat uw verwijzing naar Isaias betreft: Ik zie in de Latijnse tekst nergens ondubbelzinnig staan dat hij eveneens zijn onderkleding af moest leggen; alleen zijn boetekleed en zijn sandalen. Naaktheid wil niet altijd zeggen volledige naaktheid; zie het Evangelie volgens St. Johannes, hoofdstuk 21, vers 7.

   Het is eerlijk gezegd aanstootgevend dat hier iemand nudisme aan het verdedigen is. Dat is iets van de vrijmetselaars, en niet van de Christelijke Kerk. De Allerheiligste Maagd Maria leefde lang voor de zeventiende eeuw, en had de hoogste kuisheid van klederdracht, terwijl zij steeds met een sluier verscheen wanneer zij in de aanwezigheid van mannen was (neen, die praktijk is geen mohammedaans verzinsel); ook de kloosterzusters moesten steeds een toonbeeld zijn van fatsoen in klederdracht, en het is een abominabele gedachte dat dezen hun naaktheid niet zouden bedekt hebben voor het oog van mannen. Sinds de Zondeval is kleding noodzakelijk omdat naaktheid via de ogen boosaardige driften opwekt, en dat laatste is nog het meest het geval bij mannen. Mannelijke hersenen werken op een manier waarbij zij visueel zeer indrukbaar zijn, en daarom gebruikt de duivel ook zo dikwijls visuele zaken om de man ten val te brengen.

   1. Toen St. Zosimus Ste. Maria van Egypte gevonden had in de wildernis vroeg zij hem om zijn mantel om haar naaktheid te kunnen bedekken. Onder de Woestijnvaders in het algemeen was het een traditioneel monastiek gebruik om de aanwezigheid van vrouwen te vluchten om secuur te wandelen in de religieuze staat; op die manier vluchtten ook de vrouwelijke religieuzen van toen de aanwezigheid van mannen.

 7. Zelfs moslimmannen vinden dat vrouwen zedig gekleed moeten gaan en zeker ook bij bijeenkomsten.
  En vrouwen vinden het juist hun bedekte kleding (ik bedoel hier geen Boerka’s die het gezicht geheel bedekken) eer brengt aan God, zij willen geen aanstoot geven. Daarom mogen (gehuwde) vrouwen zich buiten niet mooi maken voor anderen buiten. Juist dat mooi bewaren ze voor hun man binnen het kader van het huwelijk. Even het aantal van 4 vrouwen buiten beschouwing gelaten. Dat schijnt zelfs uit nood geboren te zijn, dat mannen meer vrouwen mochten hebben. Juist ter bescherming van de vrouw, zodat zij onderdak had. Dat er ook mannen tussen zitten die het alleen maar doen om veelwijverij, die zitten er tussen, maar dat zien we nu ook hier en daar opkomen in onze Westerse wereld juist door blanke mannen. In Noord-Holland heeft jaren geleden een man geleefd met vier vrouwen.
  Er zijn wel degelijk moslimmannen die hun vrouwen weten te respecteren, maar ze zijn toch wel best streng voor hun vrouwen. Daar zouden de vrouwen hier in Europa echt van schrikken. Wat zijn we toch een vrijheid gewend hier en een stapje terug doen is dan best moeilijk.

  1. Zwijg me over moslimmannen…

   Hebt U al eens enige tijd met hen samengewerkt? Respect voor vrouwen? Vergeet het maar…

   1. Waar ik mij aan stoor is dat men steeds moslims in de hoek duwt van geweldenaars, terwijl vooral in de jaren zestig en zeventig de seksuele revolutie plaatsvond in Nederland en wellicht in België ook. En wel zodanig dat katholieken de moeite niet meer namen de encycliek te lezen van Paus Paulus VI, die hier door sommige lieden op dit forum soms nog weggezet wordt als een Vrijmetselaar en wellicht ook nog vinden dat hij ketters is. Ik vind dat meer dan schandalig.

    Al die veranderingen van toen, al dan niet door Vaticanum II, heeft de gehele Samenleving en de R.K. Kerk en de Protestantse kerk(en) dermate veranderd dat getuigen voor je geloof al niet kon. Je kon/kan iedere keer de veeg uit de pan krijgen. Ik stel het nu even heel zwart/wit. En het ergste is ook nog op diverse christelijke fora. Dat is mij het meeste tegengevallen dat je geloofsgenoten je dan ook nog gaan aanvallen op je geloof en dat het niet deugt.
    Christenen laten zich teveel op hun kop zitten en daarom draaien ze nu mee richting de wereld in een richting die ze toch eigenlijk ook liever niet in willen gaan. Ze worden er dus door onze maatschappij min of meer toe gedwongen. Over opleggen gesproken. Die tendens is er al heel lang en lijkt nog steeds verder te gaan.

    En de moslims krijgen alle schuld, want dat zijn de geweldenaren. Mooie manier om al onze schuld in hun schoenen te schuiven. Nou, leer mij de bommen kennen van Amerika ondertussen. in moslimlanden en zichzelf maar blijven rechtvaardigen?? Hoeveel oorlogen zijn ze al niet begonnen? Ondanks protesten beginnen ze steeds weer in een ander land, al dan niet met behulp van onze landen in Europa. Amerika heeft ons in de tang, lijkt wel. We doen te braaf wat Amerika wil. Is Amerika God? Is Europa God door haar christelijke wortels? Nee, ook niet.

    Wanneer zijn moslims trouwens in ons land met geweld binnengevallen? En niet de Kruistochten van eeuwen geleden erbij halen, want dat is een valkuil.
    Onze landen hebben in de jaren zestig o.a. moslims zelf in eerste instantie naar toegehaald om te werken. Pas later kwamen de vluchtelingen. Zij zijn een stuk moediger en sommigen van hen veel gedisciplineerder dan Hollandse mannen. Sorry even, ik scheer voor het gemak nu de Hollandse en blanke mannen even onder één kam. Doen ze met moslims ook. Zijn zij geen mensen?

    Wat zegt Jezus? “Bidt voor hen die u vervolgen?”

    En God kwam als kind op aarde. Geboren uit de maagd Maria. Ook dat stukje geloven Moslims. Kom daarom niet aan het geloof van een moslim, al is ons geloof niet in totaliteit hun geloof. Dan krijg je geheid bonje, zo niet oorlog.

    We hebben allen God nodig. Ik ken een moslim, die zich daar wel terdege bewust van is, al is en blijft hij in hart en nieren een moslim, maar met een wil om het goede te doen en geen kwaad te doen. Maar wel boos wordt als zijn land continu in oorlog is en blijft. Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen?

    Wel eens een Nasheed video gezien van gevallen Talibanstrijders? Zij vechten op hun manier voor de vrijheid van hun land. Zij bidden en dansen en vechten. Hebben zij om die oorlog gevraagd? Zij gaan er al tientallen jaren gebukt onder. Eerst met Engeland, toen Rusland en toen Amerika. Afschuwelijk.

    Wat doen Europeanen daar eigenlijk? Vraagt iemand zich wel eens af? Wat hebben wij daar te zoeken? Daar oorlog, vluchtelingen hier. En we weten er geen raad mee, want het zijn er zoveel. We spreken elkaars taal niet en het duurt toch wel een aantal maanden, zo niet jaren, voordat men echt een hele taal onder de knie heeft.

    Dat deden Hollanders toen ook in WO-II. Zij vochten om hun eigen land te verdedigen.
    Zij vochten dus, ook met geweld. Werden zij als terroristen toen gezien? Nee, we zagen hen als helden die ons land verdedigden.
    Amerikanen hielpen mee bevrijden. Maar ik vind al jarenlang dat ze niet goed bezig meer zijn. Ze bemoeien zich teveel met andere landen. Laten ze eerst zelf ook maar schoon schip maken in eigen land. Als elk land dat nou deed, dan houd elke oorlog binnen de kortste keren op.

    Wat zegt Amerika: Wij verdedigen ons land? Met bommen gooien daar?? Noemt men dat zelfverdediging?
    Wanneer komt men tot bezinning?? Wanneer komt de Wake Up Call binnen de parochies?
    Waarom duurt het zo lang? Het wordt hoog tijd, in plaats van elkaar steeds af te vallen.

    Men moet moslims niet aanvallen op hun geloof, dan worden ze boos. Dat kan ik snappen, want dat word ik ook, als ze mijn geloof aanvallen. Ieder zijn overtuiging. Alle hoofden zijn nooit in één zak te krijgen.
    Weet u deze zin in de Bijbel kent bijna niemand”: “Een ieder zij in zijn gemoed verzekerd. ”
    Als iemand het goede doet, zal zijn of haar geweten hem/haar nooit aanklagen.
    Overeenkomst> Christen of niet, katholiek of niet-katholieke christenen. Wie zijn allen zondaars. Waar of niet?

 8. Genesis 1:25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.
  Genesis 2:7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.
  Genesis 2:10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
  Genesis 2:11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt?

  God schiep de mens voortreffelijk. Hij schiep hen naakt.
  De slang bracht de schaamte.
  God vroeg hen waarom zij zich naakt voelden.

  Met andere woorden de slang heeft de mensen valse schaamte gegeven. Schaamte voor hun lichaam. Is dát niet zondig?

  Wanneer een kind geboren wordt dan is er geen schaamte bij hem. De schaamte wordt aangepraat.

  Kleren maken de man, zegt men. Dus kleren scheppen soms een valse illusie. Daar maken sommige vrouwen ook gebruik van. Ze kleden zich niet naakt, maar schaars en dan ook nog op zo een manier dat het prikkelend is. Zo ook sommige ‘mannen’ die gebruiken kleren om te provoceren en te prikkelen.

  Los van dit heeft dit mijn inziens niets maar dan ook niets met abortus te maken. Abortus, dát lijkt mij -in principe- gruwelijke. Dat vind ik als het stuk maken van mensenlijk leven. Het lijkt mij dan zeer gevaarlijk om naaktheid te koppelen aan slechtheid. Valse schaamte is uit de boze, lijkt mij. Het verbinden van zoiets onschuldigs als naaktheid aan ‘moord’ lijkt mij zeer gevaarlijk en absurd.

  Preutsheid lijkt mij daarom gevaarlijker dan naaktheid. Want preutsheid lijkt wel goed maar zij kan ook tegen de mens gebruikt worden. Weet dat de slechte alles tegen de mens gebruikt als het zo uitkomt.

  Knijp de mens nooit af, want onderdrukking leidt tot een explosieve tegenkracht, die zeer veel ernstiger is dan losse teugels, meen ik.

  Wee hen die misbruik maken van de gevoelens en de geest van de mens. Zij zullen hun lot niet ontlopen. Wee hen die de kudde verraden.

  Wee de huichelaars en de mooipraters. Wee zij die de buitenkant belangrijker vinden dan de binnenzijde. Wee hen die mooi weer spelen, maar vanbinnen verrot zijn. Wee hen de het menselijk intellect, dat niet van henzelf is, misbruiken.

  Ik probeer liever te bidden en vraag om nederigheid. Want ik wil liever niet in verwarring gebracht worden door woorden, want met woorden is de verleiding in de wereld gebracht. (Zie genesis 3) Met mooie praatjes werd Eva immers in eerste instantie verleid.
  Ik geef liever geen aandacht aan de slechte, want zijn woorden zijn legio. Ik geef liever aandacht aan de Goede. Maar ik weet dat meteen als ik zoiets schrijf dat ik ‘het’ verzoek. Dat God mij moge vergeven.

  Ook al is de ‘regering’ in handen van ‘mindere geesten’, men laat hen toch stamelen en strompelen. Dan lees ik wat Jezus tegen dat soort zegt. Zijn kracht ligt immers in zijn geest. En dan lees ik wat Hij zegt en vooral tegen wie.

  En dom sluw mens trekt de mens op zijn ‘niveau’, en zal hem daar verslaan met stupiditeit, valse woorden en dergelijke wat immers zijn specialiteit is.
  Daarom is spreken zilver maar zwijgen goud.

  Ik bid dat de vrouwen zich haar vrouwelijkheid niet laten afnemen.

  1. ☩JMJ☩

   De schaamte van Adam en Eva was geen valse schaamte die de slang hen zou aangepraat hebben (Genesis moet juist geïnterpreteerd worden, volgens de unanimiteit van de Heilige Vaders, en niet volgens eigen privaat ‘gezag’); de boze driften, effecten van de Erfzonde, werkten in hen, effecten die nog niet in hen werkten voordat zij gezondigd hadden. Hun zonde was een intellectuele zonde van ongehoorzaamheid; de duivel kon hen nog niet vleselijk bekoren zoals hij dat met ons kan. Na hun eerste zonde werden hun lichamen onderworpen aan vleselijke bekoringen en was het dus noodzakelijk dat zij kleren droegen.

   Op deze website wordt constant de perpetuele Leer van de Kerk aangevallen in de commentarensectie. Wanneer mensen hier een artikel lezen, en zij gaan naar onder, dan zien zij voortdurend destructieve onzin die het Geloof ondermijnt. Ik hoop dat die commentarensectie uiteindelijk gesloten wordt, want het doet meer kwaad dan goed. Het internet staat vol van onchristelijke onzin; toch kan men er niet aan weerstaan van hier hetzelfde te komen spuien.

   Wat is er nu vanzelfsprekender voor een Christen dan dat ge kleren moet dragen als ge onder de mensen komt? Jongens toch…

  2. ☩JMJ☩

   Citaat Raphaël: “Wanneer een kind geboren wordt dan is er geen schaamte bij hem. De schaamte wordt aangepraat.”

   Een pasgeboren kind heeft eerst en vooral het gebruik van zijn verstand nog niet. Ten tweede beginnen de onkuise driften vooral te werken in de pubertijd. De schaamte wordt dus geenszins aangepraat, maar vloeit natuurlijkerwijze voort uit de abjecte staat waarin de mens zich bevindt door de Zondeval (De Erfzonde wordt uitgewist met het Doopsel, maar niet de effecten ervan zoals ziekte en vleselijke bekoringen). Indien in een school alle pubers door hun ouders naakt naar school gestuurd zouden worden, dan zou u nogal wat horen van gruwelijke verhalen. Echt erg dat het nodig is om dit hier uit te leggen. Griezelig ook.

    1. ☩JMJ☩

     Dat het een typisch overblijfsel is van de renaissancetijd. Middeleeuwse spiritualiteit is veel kostbaarder dan Griekse obsessies met naaktheid.

     We hebben het hier echter niet over naaktheid in schilderijen, maar over naaktheid in levende lijve, in de aanwezigheid van anderen. Naaktheid in schilderijen heeft niet hetzelfde effect op een mens als naaktheid in levende lijve.

     Zich uitkleden bij een dokter, wanneer dat nodig is voor medisch onderzoek, is acceptabel. Naakt rondlopen op straat is dat niet.

     1. Er zijn bepaalde onderzoeken waar ik niet aan meewerk. Zelfs bij een dokter niet. Ik vind ze absurd, omdat het om zogenaamde preventieve onderzoeken gaat, voor het geval dat…. Baarmoederhalskankeronderzoek; Borstkankeronderzoek. En weer angst die je aangepraat wordt, ja, maar… als…. Wat dat betreft toon ik mij een tegenstander met mijn zus, die nota bene zelf nog een verpleegkundige is geweest.

      Als ik klachten hebt, ga ik wel naar de dokter. Ik wou alleen dat artsen en verpleegkundigen wat vaker echt gelovig waren, want de meesten zijn dat niet (meer). Het geestelijk aspect wordt daarbij teveel verwaarloost.

      Van deze samenleving heb ik een afschuw gekregen. Ik voel mij er al heel lang niet meer thuis. En dat leeft niet fijn. Het is als het ware alsof je elke dag meer doodgaat. Ik zou de samenleving wel wakker willen rammen. Maar ik ben te zwak daarvoor en ben al bijna murw geslagen door alles wat zich in onze hele samenleving afspeelt. Ook dat brengt weer angst en eenzaamheid met zich mee.

      Alleen God de Vader zelf kan in Jezus Naam onze Samenleving nog redden. Geen enkele andere manier zal mogelijk zijn. En Maria mogen we allen zalig prijzen, maar of dat altijd op de manier moet zoals de R.K. Kerk het voorgeschreven heeft en nog voorschrijft, dat weet ik niet. Voor sommigen is het vanzelfsprekend om het op die manier te doen, voor anderen niet. Doet men het niet op die manier, dan lig je er al gauw uit bij zeer gelovige katholieken.

      Want hoe vaak ik ook heb meegebeden. Zodra ik ermee stopte zullen ze je niet bezoeken, behalve als je het ze vraagt. Maar echt veel spontaniteit kom ik niet tegen daar, helaas.

      Zelfs in de Bijbel kom je spontaniteit tegen en verrassingselement. Maar het lijkt in sommige katholieke kringen niet te mogen of aanwezig te zijn.

      Op you tube Vatican.com alles negatief en veroordelend naar paus Paulus VI. Ik vind het ronduit schandalig. En dat heb ik bij een van die vele video’s eronder gezet. Het is kwaadsprekerij! Zo wordt dus de liefde voor de Kerk en een paus en in feite voor God zelf er gewoon er uit geslagen!! Met een ‘avatar’ ofwel een ‘icoontje’ er nog wel bij van de Lijkwade van Christus. Dit is zo erg, hoe veel erger moet het nog worden?? En wie is hier verantwoordelijk voor? Het komt ergens vandaan!! Maar waar en bij wie?

     2. Over de Paus Paulus VI-video’s op You tube:
      “Blessed” Paul VI’s Heresies – Link: https: // youtu.be/ IH4STuCRGLE
      (zonder spaties intypen)
      Door: vaticancatholic.com met icoontje van de Lijkwade van Christus.
      Dus niet Vatican.com, zoals ik eerder vermeldde.
      Gepubliceerd op 18 oktober 2014. Categorie: Onderwijs (!!???).
      Met verwijzing naar een andere website: www. mostholyfamilymonastery . com (zonder spaties intypen).
      Details: Weergaven (tot nu toe): 20.137 / Likes-duim omhoog: 266 / Unlikes-duim naar beneden: 54.
      Dit staat ook nog op een andere video die afgesloten is voor reacties. Dus is dit waarschijnlijk een nieuwere upload geweest om mensen te laten reageren en reacties uit te lokken. Dat een aantal het gaan liken spreekt boekdelen. Ik weet van het gevaar ervan, dus ik zal niet gauw zeggen vind ik leuk of vind ik niet leuk. Google ziet het, of wel de mensen die erachter zitten.

      Een andere video, eveneens door vaticancatholic.com. gepubliceerd, zegt het nog bruter:
      “Paul VI was a Satanic Jewish Infiltrator.

      De details zal ik u deze keer besparen.

      Hoe katholiek is deze website? Zijn dat dan niet de ware satanaanbidders en vrijmetselaars? Dat ga ik dan wel denken. Het demoniseren van Paus Paulus VI, daar word ik doodziek van. Als men goodwill wil verspelen bij katholieken, die nog enigszins gelovig zijn en de paus een goed hart toedragen, dan moet men vooral op deze weg doorgaan.

  3. Mirmar Groet, als ik uw berichten goed begrijp was u vroeger een christen, waarschijnlijk een rooms katholiek en bent u nu overgegaan naar de islam en bent u nu een moslima. Indien dit niet klopt, dan graag een correctie van uw zijde.

   Dat u de voor u nieuwe leer, welke u heden aanhangt verdedigt, kan ik op prijs stellen. Helaas bent u kennelijk niet goed op de hoogte van het verleden en heden van de islam, omdat u anders zou weten dat de geheel leer van de islam is gebaseerd op geweld en onderdrukking.

   Want zie, vanaf het begin, eerste helft van de zevende eeuw, hebben de moslims, onder leiding van toen Mohammed, andere mensen en volkeren aangevallen en aan hun leer onderworpen. De uitbreiding van de islam is altijd geschied door oorlog, de zogenaamde jihad. In de zevende en achtste eeuw werd geheel het grotendeel christelijke Midden Oosten onderworpen, maar ook de geheel christelijke gebieden van Noord Afrika. In de achtste eeuw vielen de moslims ook het christelijke Iberische schiereiland binnen (Spanje en Portugal) en veroverde deze. Pas in 732 werden zij tegen gehouden onder leiding van Karel Martel bij Rouen, zuid Frankrijk. In het oosten van Europa was toen het oost Romeinse rijk nog te sterk, maar na de verovering van Constantinopel, nu Istanbul genoemd, waren ook die landen aan de beurt om verovert te worden. Pas in 1683 werden de Turkse troepen bij Wenen definitief verslagen en waren de moslims niet meer in staat om Europa met geweld te veroveren. De kruistochten begonnen ongeveer viereneenhalve eeuw, nadat de islam alle christenen en joden hadden aangevallen, redelijk laat dunkt mij.

   Ook n 1683 waren de kusten van noord Afrika, de Barbarijse kusten genoemd, van Marokko tot aan Egypte, gevaarlijke uitvalbases voor islamitische piraten en was het zee verkeer voor christenen zeer gevaarlijk in de Middellandse zee. Maar kennelijk was de buit nog niet hoog genoeg, want zij vielen ook de kusten van Europa aan de Atlantische oceaan en de Noordzee aan, van Spanje tot aan Scandinavië. De cijfers lopen uitleen, maar zeker ergens tussen de een en twee miljoen mensen uit Europa werden als slaaf weggevoerd, buiten de andere zaken welke werden geroofd. Hoeveel mensen in Nederland en België werden ontvoerd als slaaf en hoeveel aanvallen op onze kusten zijn geweest, is niet bekend, maar zij waren er wel. Pas toen de Fransen en de Engelsen noord Afrika veroverden, om een eind te maken aan deze wandaden, in de tweede helft van de negentiende eeuw, kwam er een eind aan. De Fransen en de Engelsen moesten wel de hele landen onderwerpen, anders was na een kleine stilstand het roven gewoon doorgegaan.

   In de leer van de islam is echter, in veertien honderd jaar, niets verandert, vandaar dat ook nu er een grote onderdrukking van de aanhangers en volgers van ene ware en levende God, Jahweh, Jehova, Jezus; de joden en de christenen. Want ook dat is het kenmerk van de islam; de onaf latende haat tegen iedereen die geen moslim is, maar speciaal tegen joden en christenen. Door misleiding en bedrog, door terreurdaden en stille jihad, wordt momenteel Europa veroverd. Want een openlijke oorlog tegen Europa, dat zouden de islamitische staten niet overleven, want Europa is daarvoor nog, militair, te sterk. De islam en zijn volgelingen, die de leer van de islam uitvoeren, zijn dus zeer gewelddadig en willen van Europa een islamitisch rijk maken. Lees maar eens het boek van Bat Ye’or: Eurabië en het boek van de Amerikaanse islamexpert Robert Spencer: Stealth Jihad (Stille Jihad), welke helaas enkel in het Engels verkrijgbaar is. Ook dit artikel op internet: http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/06/EU-top-Open-grenzen-en-plunderende-barbaren-blijven-weer-geen-keus-voor-zelfbehoud kan u misschien de ogen openen.

   Dit alles bewijst dat de Allah van de islam niet dezelfde is als de ene ware en levende God, welke door joden en christenen worden aanbeden. Weliswaar staan in de koran uittreksels, fragmenten uit de Bijbel, maar wel in een verdraaide vorm. Dat niet de islam, maar de christenen en de joden de Bijbel verdraaid zouden hebben gaat niet op, omdat er genoeg bewijzen zijn dat de Bijbel het zelfde was voor de ‘uitvinding’ van de leer van de islam, als heden. De Bijbelfragmenten zijn enkel opgenomen om de islam een schijn van authenticiteit te geven, maar wel aangepast aan de leer van de islam. Dat de Allah van de islam God niet is, bewijst hij zelf; want als hij God was geweest, dan had hij wel aan alle mensen ingegeven om alleen hem te aanbidden en had hij niet, in koran en Hadith, de opdracht hoeven te geven hen met geweld moslims te maken. Gezien het totaal ontbreken van liefde in deze leer – terwijl de echte God alles uit liefde heeft geschapen – is de echte naam van de Allah van de islam niet moeilijk te vinden: hij is Satan!

   Dus, indien ik het goed heb, dat u als christin bent geboren en nu de Allah van de islam aanbid, dan aanbid u nu een afgod en niet langer de ene ware en levende God die u in uw jeugd leerde aanbidden. Dat is een zeer zware zonde, verboden in het eerste Gebod van de Tien Geboden, welke God aan Mozes heeft gegeven.

   De leer van de islam is bovendien voor u zeer onvoordelig, daar u, als vrouw, volgens deze leer de helft waard bent dan een man; voor de echte God bent u, niet gelijk maar wel gelijkwaardig, aan de man. Ook in het huwelijksrecht in de islam, in de sharia, welke uit de leer van de islam is gedistilleerd, komt u er zeer bekaaid vanaf. Immers, uw man heeft vele rechten, welke u niet heeft. Hij mag u zelfs opsluiten in uw eigen huis en u verbieden om zelfs zelfstandig uw boodschappen te doen. Hij kan eenvoudig van u scheiden en de scheiding weer herroepen, zonder dat u er iets van weet. Heeft u intussen een andere man, dan mag u wegens ‘overspel’ gedood worden. Wordt u verkracht, dan bent u diegene die schuldig is en mag u gedood worden wegens ‘overspel’. En zo kan ik een poosje doorgaan.

   U heeft gelijk dat Satan ook de Kerk is binnengekomen of, zoals paus Paulus VI zei: ‘De rook van Satan is de Kerk binnengedrongen’. Daardoor is het christelijk geloof zwaar verwatert en de man die nu onterecht op de stoel van Petrus zit, is ronduit een ketter, welke het geloof in God om zeep wil helpen. In de Apocalyps wordt hij de Valse Profeet genoemd. Hij zal, zodra die man zich bekend heeft gemaakt, samenwerken met de Verlosser van de islam, die bij ons christenen bekend staat als de Antichrist. Maar die komt pas in het openbaar als hij ‘vrede’ zal stichten nadat de Derde Wereldoorlog is uitgebroken, wat niet lang meer zal duren. Heel veel mensen worden dan door dit duivelse duo naar de hel geleid.

   Maar God in Jezus Christus zal nog een laatste poging doen om zoveel mogelijk mensen Zijn rijk binnen te voeren; Hij zal ieder mens op Aarde een Waarschuwing geven hoe die er in Gods ogen voorstaat. Dan zullen zeer veel moslims, die nu de islam niet durven verlaten, omdat daar de doodstraf op staat, overstappen naar het geloof in Jezus Christus en daardoor voor de eeuwigheid gered zijn. De mosliminvasie in Europa kan overigens enkel omdat zoveel mensen in Europa van christenen heidens zijn geworden en onze elite God in Jezus Christus zo haat, dat zij eerder met hun kont omhoog richting Mekka willen bidden, dan toelaten dat de Leer van Jezus Christus nog langer in Europa zal worden beleden en geleefd. Zij hebben echter buiten God gerekend; het zal niet lukken!

   Het hebzuchtige gedrag van grootmachten, die hele volkeren in chaos storten vanwege hun eigen winstbejag, heb ook ik geen goed woord over. Hierbij laat ik het maar.

   1. @Cor Huizer,
    Geachte heer Huizer,
    Dank u voor uw antwoord(en) – ik heb er al meer van u gezien, maar eerst beantwoord ik deze –

    Ik was Rooms-katholiek, maar dan in een versie die door de redactie op deze website en veel van zijn aanhangers toch al niet goedgekeurd wordt.

    Meneer, ik heb nooit willen haten, die richting wil ik niet op. Dat u dat zo vindt, dat maakt u ervan. Maar de manier waarop men mij heeft bejegend enkele jaren geleden en af en toe nog, kan dat wel degelijk in n de hand werken. De bekende druppel kan een keer overlopen, dat is algemeen bekend. Ik weet dat haten niet goed is.

    De manier waarop men in het Westen soms moslims bejegent, daar schaam ik me voor. IN de USA kan het ook zo erg zijn. Wie heeft het geweld in de hand gewerkt? Waren dat deze keer moslims? In mijn opinie niet.

    Wanneer zijn de moslims in de laatste eeuw onze landen binnengevallen?
    Hoeveel landen heeft Amerika al met bommen bestookt onder het mom van zelfverdediging en vredesmissies?
    Wie verspreidt de haat onder de moslims zelf?
    Wie krijgt altijd als eerste de zwarte piet toebedeeld als het om geweld gaat?

    Ik vind dat het Westen niet meer eerlijk doet als het om de eigen mensenrechten gaat.
    Abortus – Euthanasie – Homohuwelijk het is allemaal mogelijk in het Westen. Mensenrechten worden met voeten getreden zoals de mensheid nog nooit heeft gezien. de Transgenderideologie is een feit onder Obamacare?
    Obama is geen Amerikaan, wordt de Antichrist genoemd, is Christen en Moslim tegelijkertijd, maar de ergste dingen werden toegelaten onder zijn bewind en hij schijnt al bezig te zijn met een comeback. Hij zou niet getrouwd zijn met een vrouw, maar met een man die vrouw is geworden (van Michael naar Michelle. Of het waar is of niet, het zijn hardnekkige geruchten die rondgaan op You Tube. Dat de seculiere media het nog niet hebben opepikt is misschien omdat men juist dit soort dingen en mensen de handen boven het hoofd houden.

    Moslim betekent “dienaar van God”. Een moslim doet stiekem soms meer aan naastenliefde dan wij misschien doorhebben.

    Dat een moslim anders denkt en geloof is waar. Maar maakt hen dat per definitie een mindere mens?

    Heeft Jezus ons geleerd om op moslims neer te kijken? Ook al zouden zij op ons neerkijken, dat betekent niet dat wij hetzelfde moeten doen als christen/christin.

    Kent u dat boek: “Verkaar moslims de vrede!” van Christine A. Mallouhi? Zij kent de Islam van binnenuit, maar is wel christin is geworden. Dat is ook te zien aan haar voornaam.

    Zij heeft het zelfs over de Heilgie Franciscus die de dialoog met vooraanstaande moslims niet uit de weg ging. Niet koos voor het geweld (Kruistochten), maar voor de dialoog. De huidige paus doet precies hetzelfde, maar of hij alle religies op een hoop gooit, dat wordt wel steeds gezegd. De tijd echter zal dat pas echt helemaal duidelijk maken.

    Het is jullie haat tegenover moslims die dat ook doet zeggen, dat moslims zo gewelddadig zijn om wat er is gebeurt met de toenmalige inval en met de Kruistochten.

    Dat Mohammed toestond om meerdere vrouwen te hebben, komt doordat er een teveel aan vrouwen waren door een tekort aan mannen, die door de toenmalige oorlogen gesneuveld waren, zodat vrouwen onderdak hadden.
    Niet echt ideaal, maar dus uit nood gebeuren.

    Hetzelfde is nu aan de hand in Afghanistan en ook al jarenlang. Zelfs een overschot van 5 vrouwen per man, maar de Islam staat niet meer toe dan vier vrouwen per man. In Afghanistan blijven er dus vrouwen over. Dit heb ik mij laten vertellen door een vluchteling uit Afghanistan, die de oorlog vanuit hier volgt op de voet. Het doet mij pijn voor hem, dat zijn land maar in oorlog blijft.
    De laatste maanden zijn ontzettend veel aanslagen geweest vooral in de hoofdstad Kabul en er zijn veel doden gevallen. De Burgers komen in opstand tegen de regering, die uit twee presidenten bestaat, die vanuit Amerika is aangesteld. Amerika speelt met vuur door weer naar Afghanistan troepen te sturen en Nederland doet weer mee en loopt als een schoothondje achter Amerika aan.

    Amerikanen lieten zich niet van hun beste kant zien bij de aanvallen in Irak. Daar werd ook seksueel misbruik gepleegd bij vrouwen door Amerikanen.

    Maar als moslims het doen, wordt het tien keer dikker aangezet, alsof zij de enigen zouden zijn die zulks gedrag vertonen.

    Wanneer beginnen Westerse landen hun eigen zonden te erkennen en zich van hun eigen kwade wegen af te keren? In België wordt het erger met de abortuswetgeving, een van de nieuwste berichten op dit forum en in Nederland zal men vroeg of laat weer verder gaan met die akelige Euthanasiewetgeving, wat in België ook al veel speelden en tegenwoordig in tal van Europese landen. Hetis Godsgeklaagd. En dan durven wij voortdurend de moslims aan te klagen? Denkt u dat velen van hen niet zien dat het bij ons ook veel mis is en dat het hier geen paradijs is in Europa??

    Wie gelooft er nu nog in Amerika? Of Trump zoveel beter is als Barack Obama weet ik niet. Trump is zelf ook seksistisch naar vrouwen toe en grof in de mond Is dat normaal? Hij het soms goed te doen, maar af en toe zou je deze president achter het behang willen plakken. Een leuke metafoor.

    Moslim betekent letterlijk: “dienaar van God”
    Zij knielen op hun eigen manier, of dat verkeerd is weet ik niet.
    In onze kerken wordt amper meer geknield, dat was vroeger anders in onze Kerk, daar weet ik nog van.
    Zij hebben ontzag voor de persoon van Mariam (de Heilige Maagd Maria). Dat zij het verhaal anders interpreteren dan katholieken dot niets af aan het ontzag voor de persoon van Maria.

    Moslims vinden dat christenen zowel de Bijbel als de Koran zouden moeten lezen. Dan krijg je een betere en gelijkwaardige dialoog. Door de Koran als duivels af te schilderen wat heel veel gelovigen (zeker sekten) doen trap je hen wel erg op hun ziel. Ook voor hen is Allah God (de naam ‘Allah’ betekent “God” en wordt in Maleisië, als ik het goed heb, gebruikt voor ‘God’ door zowel christen- als moslimgelovigen.

    De Liefde overwint uiteindelijk alles bij alle gelovigen, van welke komaf ook.

 9. Beste Benjamin van Dyck, dat u met allerlei nonsens op de proppen zou komen, had ik reeds verwacht. Maar dat de toon van uw antwoorden, tegenover mij en een ieder die u de waarheid vertelt dat bloot zijn geen zonde is in Gods ogen, had ik niet verwacht. Ook niet dat ik – voor het eerst in mijn leven – ervan beschuldigd wordt om ook maar iets met de vrij metselaars te maken heb, of er zelfs maar enige sympathie voor heb, want dat is te absurd voor woorden. Ik zal daar dan ook geen woorden over vuil maken, maar ik verwijs u enkel naar mijn website en wel naar het religieuze gedeelte: http://www.cor-huizer.nl/bijbel/bible_home.php . Misschien zit er nog zoveel realiteitszin bij u in, dat u zult begrijpen dat u zich vergist. Dat hoop ik dan maar.

  Ik zal u niet proberen te overtuigen van uw dwaalwegen, want daarvoor heeft u teveel haat tegen hen, die u de waarheid vertellen op gebied van bloot zijn. Ik begrijp overigens niet wat u wilt aantonen met Johannes 21,7. In de Statenvertaling staat dat Petrus naakt was, maar deze is vertaalt in een tijd dat mensen nog geen aversie tegen bloot zijn ontwikkelt hadden. Zelfs in de protestante NBG vertaling van 1953 stond nog dat Petrus ongekleed was. Maar in de Wiilibrordvertaling van 1980 had Petrus ineens onderkleding aan. Bedoelt u soms te zeggen dat vertalingen niet altijd eenduidig zijn, maar ook afhangen van de opvattingen van de vertaler? Dat klopt en u heeft daarbij wel de vertaling genomen die overeenstemt met uw eigen opvattingen. Maar ook dat zegt niets over de zondigheid, in Gods ogen, van bloot zijn in gezelschap en in het openbaar. Ook Raphaël heeft u erop gewezen dat u het verkeerd heeft. (Ik ben het volkomen eens met Raphaël dat moord op ongeboren kinderen niets te maken heeft met het wel of niet zondig zijn van het blote, onaangeklede lichaam. Maar hier werd in het hoofdartikel gedaan of bloot zijn perversie en goddeloosheid in de hand werkt, wat absoluut niet het geval is).

  Net zo min als dat kuisheid en wel of niet gekleed zijn iets met elkaar te maken hebben. Kuisheid is een geestelijke instelling, al of niet gekleed zijn is een uiterlijkheid. Mensen die zich ongemakkelijk voelen als zij bloot zijn, moeten voor zichzelf beslist hun kleding aanhouden, daar is onder andere het liefdesgebod van de naakten kleden voor bedoeld. Maar nergens in de Leer van God, voor – tijdens of na de geboorte van Jezus Christus, die God is – is er een verbod op bloot zijn. Waar de kerkvaders tegen tekeer gingen was het onzedelijke gedrag van sommige mensen; niet omdat zij bloot waren, maar omdat zij anderen lokten in hun, al dan niet betaalde, seksuele wangedrag. Maar goed, dat zult u totaal niet geloven.

  Ook uw idee dat het verlangen van Adam en Eva geen valse schaamte was, ingegeven door hun eigen zonde, is verre van de waarheid. Want, in onze preutse tijd, kan zelfs een foto van het eigen blote lichaam aanleiding zijn tot zelfmoord, terwijl in beschavingen, waarin bloot zijn normaal is, ook pubers geen enkel schaamte voelen voor hun blote lichaam. Het is waar dat Adam en Eva hoogstwaarschijnlijk geen seks hadden voor hun zondeval, maar dat betekent niet dat zij, als volwassen mensen geschapen, geen seksuele prikkels hadden, dus incompleet waren geschapen, zonder verlangen naar voortplanting. Het is ook waar dat kinderen, door God beschermt, een slapende seksualiteit hebben tot hun pubertijd, wanneer deze ontwaakt, zoals u zelf heeft geconstateerd, maar elk kind is met seksuele gevoelens geschapen, waardoor helaas voortijdig misbruik mogelijk is.

  Tenslotte, moeder Maria, Moeder van God, wordt inderdaad met een sluier afgebeeld en is vaak met sluier op verschenen. Dit heeft te maken met de mode van de tijd dat zij op Aarde woonde, omdat vrouwen toen een hoofdbedekking droegen; deels door de hitte van Israël, deels omdat zij, in de synagoge, geacht werden een hoofdbedekking te dragen. Maar dat is geen beletsel voor een christelijke beschaving om vrouwen, voor zover zij dat willen, geen hoofdbedekking te laten dragen. God in Jezus Christus heeft ons enkel geleerd om van onze Vader in de hemel boven alles te houden en van onze naasten als van onszelf. Van alle naasten van elk geslacht en leeftijd. Daar zijn geen kleding voorschriften bij uitgevaardigd

  Wat onze beschaving ten einde voert is het massaal verlaten van onze Heer en God voor materiële afgoden en afgoden van seksueel genot. En als u daar verder een uiterlijkheid bij zoekt, dan is het niet de kleding van vrouwen (en mannen), maar het opmaken van vrouwen en mannen, dus zich beschilderen, ook met verf die blijvend is, zoals tatoeages. Maar deze eindtijd, waarin Jezus Christus binnenkort terug komt om te overdelen over levenden en doden, wordt niet veroorzaakt door wel of niet bloot zijn, wel door allerlei andere doodzonden en het bewandelen van de wegen van Satan. Haat hoort hier ook bij, want haat komt altijd uit de hel, nooit uit de hemel.

  1. tatoeages worden wel als zonden gezien in de Bijbel. Het is een uitingsvorm van het heidendom. Als je het er eenmaal hebt aangebracht is het moeilijk te verwijderen als je dat zou willen.
   tegenwoordig zie je veel mannen met tatoeages, maar ook vrouwen zijn er tegenwoordig niet vies van. Ik vind het afschuwelijk om te zien, vooral bij diegenen die zich helemaal met tatoeages omgeven op hun lichaam, soms met satanische uitingen erop. Ik kom het steeds meer tegen, alleen in de supermarkt al.

   En bij de Schepping werd hoe dan ook al geacht je te kleden of dat deden Adam en Eva automatisch, zij schaamden zich. Ik zag dat altijd al als een natuurlijk schaamtegevoel die je hebt, dat krijg je mee. Je hoort je niet naakt te vertonen buiten noch bij anderen. Maar als je elkaar per ongeluk naakt ziet doordat je de douchedeur per ongeluk open doet en er zit al iemand in, je moeder of een broer, dan niet preuts doen. Je kan sorry zeggen, meteen de deur sluiten, dan is er niets aan de hand. Dat was niet de bedoeling. Echt bewust naaktlopen op naaktstranden vind ik maar niets. U maakt mij niet wijs, dat er geen gevoelens bij je opgewekt kan worden, als je je daaraan blootstelt.
   Men gaat niet je ogen sluiten en lopen op een strand, dus ook niet op een naaktstrand.

   Daarom, er bestaan ook websites met mooie bedekkende zwemkleding, meer bedekkend dan alleen een bikini of badpakken, die ook steeds bloter worden gemaakt. En dat is geen moslimbadkleding, maar een christelijke website, die het belang daar wel van inziet. helaas in de USA alleen verkrijgbaar? Zijn ze er ook inmiddels in Nederland? Ik hou me aanbevolen voor meer bedekkende kleding en badkleding als vrouw zijnde. Het is zo moeilijk zoeken tegenwoordig. Ik vraag me af of er niet meer vrouwen dat hebben? Zelfs christenen hoor je daar weinig over of ze nou katholiek zijn of protestant. Dit geluid hoor ik bij hen nauwelijks, maar ik weet dat ze er wel zijn.

   Gezocht dus: Winkels met goede en meer bedekkende kleding voor vrouwen !!
   En het hoeft echt niet alleen somber zwart te zijn. Daar wordt je ook niet vrolijk van. Ook niet te joviaal en geen uitdagende kleuren. Want ik kom wat tegen tegenwoordig. Zucht!!

  2. ☩JMJ☩

   U bent hier openlijk zedenschennis aan het verdedigen, en verdraait daarvoor op de meest schandelijke wijze de Heilige Schrift en de Kerkvaders. Zowel Isaias als Petrus droegen onderkleding in de Schriftplaatsen waarnaar verwezen werd. Wat is dat toch met al die marginale Hollanders die hier onzin komen uitbraken? Nu zijn we volgens sommigen al huichelende ‘farizeeërs’ wanneer we tegen zedenschennis zijn en er ons tegen verzetten dat iedereen gelijk strandjeanetten zonder kleren zou beginnen rondlopen.

   Waarom wordt dergelijke zever hier toch steeds toegelaten? Meent het bestuur dat het toelaten van dit soort van zaken geen kwaad kan voor het heil van de zielen? Het is absoluut absurd om te pretenderen dat nudisme ooit toegang gevonden heeft onder de Kerkvaders, en dat is prima facie overduidelijk aan hun geschriften en de Christelijke geest waarvan zij doordrongen waren. Als iemand voor het aangezicht van een Kerkvader in zijne blote zou rondwaggelen dan zou die berispt geworden zijn dat het kletterde, en, eerlijk gezegd, als ik ooit zo een harige viespeuk naakt over straat tegenkom, dan geef ik die tist een stamp onder zijn achterste.

   Dat nudisme van de vrijmetselaarsloges komt is eenvoudigweg een feit, of de naaktslakken die dit lezen dat nu beseffen of niet. Wanneer een vrijmetselaar zich tijdens een initiatieritueel uitkleedt om bedekt te worden met het vrijmetselaarsschort, dan betekent dit dat hij het op zich neemt om te streven naar een samenleving waar uiteindelijk geen kleren meer gedragen zullen worden (zij spreken over een “homme de la nature”). Volgens de politicus in Frankrijk, Manuel Valls, die geïnitieerd geweest is in de vrijmetselarij, behoren blote wijven tot de ‘waarden’ van de republiek, een zinspeling op de nudistische “Marianne”, de verpersoonlijking van de Franse Revolutie.

   Pater Deschamps SJ over de maçonnieke initiatie:

   “Au grade d’apprenti, le franc-maçon représente l’homme de la nature; il est dépouillé de ses vêtements et de ses métaux, argent, monnaie, pour lui apprendre que le vrai maçon ne doit rien posséder en propre, et que le luxe, celui même des vêtements, enfante les vices. On lui donne cependant un tablier, parce que la civilisation ne permet pas l’entière nudité, et pour lui indiquer l’obligation du travail.” [Nicolas Deschamps SJ, “Les sociétés secrètes et la société”, deel 1]

   1. Het zou goed zijn als er in West-Europa en zeker in Nederland weer duidelijke kledingvoorschriften zouden zijn voor zowel mannen als vrouwen in de R.K. Kerk, maar ook op straat. Het loopt hier en daar wel de spuigaten uit.

    Maar als ik dit in mijn omgeving zou zeggen, dan vinden ze dat ‘belachelijk’ en ‘niet van deze tijd’.

    Toch zie ik er wel wat in. In Italië waren ze zeker vroeger (jaren ’80 vorige eeuw) strenger in de Kerk. Ik herinner mij een voorval in de Kathedraal van Milaan. Er was een vrouw van rond de veertig, die niet zo bedekkend gekleed was in de Kathedraal. De H. Mis werd opgedragen door de dienstdoende priester. Toen zij ter Communie ging, gebaarde de priester dat zij zich meer bedekkend moest kleden. Of zij de H. Communie nog kreeg weet ik niet meer. Maar het viel mij op en ik begreep de priester waarom hij dat gebaarde. Een priester kan ook gevoelens krijgen als hij een vrouw ziet en zij schaars gekleed is.

    Daarom is het goed voor een vrouw bedekkend gekleed te gaan, het is niet alleen ter bescherming van zichzelf, maar ook van de man. Een moslima zal datzelfde zeggen. Juist zij volgen de H. Maria hierin als geen ander. Op dit vlak vind ik dat wij van de Islam kunnen leren als het om kleding gaat. Afgezien van andere dingen in de Islam die het Christendom en het Katholicisme pertinent afwijzen.

    Ik ben echter een van de weinige vrouwen die dit zo vindt. Wat dat betreft ben ik op dit punt een echte klokkenluider ‘ster’ in dit geval.

    Waarom vindt men het niet (meer) belangrijk?

    1. En u wilt, terwijl u de waarheid vanuit God niet wilt verdragen of accepteren, de zedenmeester spelen en anderen verbieden te publiceren wat waar is? God zij dank, letterlijk, heeft u daartoe de macht niet, anders zou de wereld er nog beroerder voorstaan dan nu. Nu dat God in Jezus Christus op het punt staat weder te keren en ons mensen daartoe aan het voorbereiden is op Zijn komst.

     Ik sluit deze discussie met u hierbij, want u wordt alleen maar kwader na ieder antwoord van mij. En deze boosheid is slecht voor uw hart.

     Het moge u, in alle opzichten, goed gaan, nu en in het hiernamaals.

     1. Hoezo ben ik een zedenprediker? Er is toch ook zoveel loos met de zeden in onze landen, België en in Nederland. Ik begrijp uw reactie niet. Verbied ik hier iemand te reageren? Dat kan ook niet, nee.

      Mijn reacties worden ook op andere websites gewist, want ik zou discriminerend zijn en beledigend zijn naar homo’s e.d. En ik probeer juist het ware te laten zien wat er mis is. Maar nee, dat kan niet. Dan krijg ik de ban en anderen kunnen hun visie weer verder vertellen. Wie discrimineert dan?? En wie beledigd dan? Alsof ik mij niet gekwetst of gediscrimineerd kan voelen. Meer dan… Deze tijd is echt verschrikkelijk

      Maar ze beseffen niet dat zij God zelf beledigen en dat ik mij ook vaak beledigd heb gevoeld, als mijn reacties weer worden gewist of een ban wordt opgelegd.

      En dan probeer ik juist de Liefde van God er in te brengen en het wordt totaal niet begrepen. En nog steeds niet.

      We leven in een rare tijd, waar niemand niemand meer kan verstaan. Waar broeders tegenover broeders, zusters tegenover zusters zullen opstaan. Priesters tegenover priesters. Misschien zelfs paus tegenover paus. we hebben er immers twee.
      De een zal de Waarheid spreken en de ander niet, die vertelt de leugen.
      En in deze tijd leven we nu., mdat de zonde geen zonde meer genoemd mag worden. en dit is al jarenlang aan de gang. Het verval en de achteruitgang van de samenleving gaan daarmee ook hand in hand.
      De Waarheid Moet gezegd worden. Ik ben juist een van hen, al weet ik mijzelf ook een zondares te zijn.
      Maar daar is Jezus juist ook voor gekomen. Dat kan onze enige Hoop nog zijn, niet de mensen, die doen elkaar maar pijn. Dat overkomt mij dus ook, ik ben zelf ook een mens, net als die andere mensen.
      Maar wat zou ik graag zien, dat men de Waarheid ging zoeken en dat ik niet het idee hoeft te hebben dat ik er alleen naar op zoek ben.
      God’s Molens Malen Langzaam.

  3. Aan Cor Huizer, re. 30 juni 2018 / 14:56 uur.
   Mag ik eens vragen welke Bijbelvertaling u gebruikt met uw verwijzingen naar de Bijbel.
   Er zijn veel verschillende Bijbelvertalingen in omloop. Er sprake van een wildgroei aan nieuwe Bijbelvertalingen met weglatingen en soms toevoegingen die niet kloppen namelijk.

   1. Mirmar Groet, mijn reactie was gericht op Benjamin van Dyck, niet aan u! Mijn reacties op uw vele schrijven komt nog, ik had in de afgelopen tijd weinig tijd en energie om u te antwoorden. Ik hoop dat vandaag of morgen te doen.

    1. Mirmar Groet, ik gebruik een aantal Bijbelvertalingen. Maar, zoals u zelf al geconstateerd heeft, er zijn vele Bijbelvertalingen en niet allen zijn even goed. Daarom gebruik in meestal die vertalingen, die het meest aansluiten op de grondtekst in de oude geschriften, dus in de oorspronkelijke talen.

     Ik gebruik, voor mijn kennis van de islam, een koran (en hadith) een Nederlandse vertaling, welke ik van internet heb gehaald, maar wel goedgekeurd door de islamitische gezagsdragers, als goede vertaling. Wel heb ik begrepen dat dit een gekuiste versie moet zijn en ik ben nog steeds op zoek naar een versie, welke juist dat wat de moslims willen verbergen, maar wel in de koran staat, ook in staat. Maar van de huidige versie ben ik, als christen, al hevig geschrokken.

  4. In de vertaling van de Heilige Schrift (1940) van Petrus Canisius staat dat Petrus ontkleed was, maar wel zijn mantel omdeed, want het was de Heer! Dat getuigt van de liefde die hij had voor Jezus. Jezus vroeg het dat vlak daarna wel drie keer aan Petrus of hij Hem beminde. Petrus zei daar ‘ja’ op. En de liefde en respect toonde hij al aan Jezus, zodra hij Hem zag, door zijn mantel om te doen.

 10. Wat bloot zijn betreft. In ons gezin niet gebruikelijk. Velen hebben daarbij hebben niet zo’n complex als ik opgelopen, terwijl men in sommige gezinnen, juist meer niet-christelijke gezinnen, zich niet schaamde om elkaar naakt te zien. Er waren geen bijgedachten, die ik gek genoeg als gelovige later wel heb gekregen, mede door de veranderende samenleving. Het heeft me belet om mij normaal te ontwikkelen in de seksualiteit, want ik liep wat leeftijdgenoten betreft daar wel bij op achter. Het wordt ook zo pervers gebracht in de media en alles tot in sommige reclames aan toe.. Je ontkomt er gewoon niet aan. Als je niet aan seks doet ben je nu abnormaal geworden, dan lig je er in feite uit. Maar seks moet niet, het is in mijn beleving een uitingsvorm van een simpele kus tot geslachtsgemeenschap, die naar mijn mening echt binnen het huwelijk (tussen man en vrouw welteverstaan) plaats zou moeten vinden. Dat het wel eens buiten het huwelijk plaatsvindt, is wellicht af te raden, maar toch ook menselijk, niet onoverkomelijk. Vroeger werd dat zo als doodzonde gezien, wat het misschien ook is, maar men werd daarbij zo veroordelend over gesproken, waardoor juist velen in geestelijke nood kwamen, erger dan misschien nodig was geweest. En juist vele gelovige mensen deden dat vroeger. Vandaar ook dat velen daardoor de kerk verlieten. Anderen wisten zich ondanks dat toch te handhaven en bleven gelovig, maar gingen niet naar de kerk. Weinigen bleven dan ook nog naar de kerk komen.
  Maar omstandigheden en invloeden, goede en slechte, maken ook de mens, niet alleen je opvoeding, dat neem je wel mee. Preuts zijn is niet goed er te krampachtig mee omgaan maar de overmate van vrijheid die er nu is in Europese samenleving is ook niet goed.

  De balans is al zo lang zoek in deze wereld. En die balans komt terug als elk mens, wie dan ook, zich weet te verzoenen én met God zelf, én met je naaste én met jezelf. Het Eerste Gebod, daar hangt alles aan, Wet en Profeten in ieder geval.

  Afzender: Een lekengelovige, met veel fouten, zonden en gebreken. (Joh. 3:16.).

 11. Om op Ierland terug te komen, wat bij ons geleidelijk ging, gaat in Ierland ineens in een rap tempo. De zonde toelaten werkt heidendom in de hand. We zien nu al waar het in onze landen toe leidt. Deze achteruitgang stopt, zodra we ons weten te bekeren, eerder niet.

  Laat dit gegeven dan een eyeopener zijn voor alle mensen, gelovig of niet-gelovig:
  Mariakalender eind jaren zeventig van de vorige eeuw. Er was een dag waarop het volgende stond:

  “De samenleving is in achteruitgang en verval als we de zonde geen zonde meer mogen noemen.”

  “Wat is zonde?” wordt tegenwoordig vaak al spottend gevraagd. De verachting van al wat eens als goed en waar werd gevonden én aldus ook ervaren werd door vele christenen, is fnuikend geweest al voor vele christenen.
  In een Psalm (Getijdengebed) staat: “We hebben een afschuw ervan, (al)dat gespot.” Ik weet even niet zo gauw meer in welke Psalm dit stond, wel dat het er stond.

 12. Mirmar Groet, ik denk dat ik fouten heb gemaakt met het beantwoorden van mensen, omdat ik ervan uitging dat beantwoorden aan het einde van het artikel staat, terwijl ik er nu achter ben gekomen dat het aan het begin van elk artikel staat. Sorry voor de verwarring! Ik beantwoord nu voortaan als nieuwe reactie en niet op uw schrijven, maar met vermelding van de naam waarop ik reageer, zodat elke verwarring weg is.

  U heeft gelijk dat u niet aan elk onderzoek mee werkt, onderzoeken zijn soms onnodig of niet goed. Dat u afschuw hebt gekregen van deze samenleving, overkomt vele moslims/moslima’s. Maar of het vanwege huw huidige geloof is, weet ik niet. Het kan ook zijn dat u de wederzijdse liefde mist, welke overigens niet in de islam is te vinden. Dat u moeite heeft om christelijke gebeden te bidden komt omdat u, volgens de leer van de ene ware en levende God, in zware zonden leeft, ook wel doodzonden genoemd. Dan nemen demonen de vrijheid om u rechtstreeks naar de hel te leiden. En het bidden van zelfs een wees gegroet Maria doet hen vluchten, want daar kunnen zij niet tegen. Dus proberen zij u ervan af te houden. Zonder dat ik weet wat er heeft afgespeeld, vind ik het jammer voor u dat gelovige katholieken u hebben opgegeven en u mijden. Dat kan aan hen liggen, maar misschien ook, in ieder geval gedeeltelijk, aan uzelf. Ga maar eens bij de ware God te rade, indien u Hem in alle oprechtheid om hulp vraagt met uw eigen woorden, dan stuurt Hij u wel hulp.

  Paus Paulus VI heeft een grote en profetische encycliek geschreven met Humanae Vitae, die helaas zwaar verkettert is. En nog zijn er mensen die niet alleen deze encycliek, maar ook deze paus verketteren en naar de hel wensen. Toch is dit een groots werk, maar natuurlijk tegen de zin in van Satan en van zijn aanhangers, helaas ook binnen de Kerk. Gewoon niets van aantrekken; na de wederkomst van Jezus Christus, onze Heer en God, zijn deze criticasters er niet meer.

  Tatoeages zijn inderdaad een teken dat mensen God hebben verlaten, vandaar de grote populariteit hiervan onder de ‘moderne’ mens. Ook ik heb ze niet en wil ze niet, u heeft hierin groot gelijk. Dat Adam en Eva kleding gingen dragen kwam door de zondeval, kleding dragen heeft dus alles te maken met zonden, maar bloot zijn is, in Gods ogen, zondevrij. Een ieder die altijd zijn/haar lichaam wil bedekken en nooit bloot wil zijn in het openbaar, doen daardoor geen zonde, want God Zelf heeft mensen van kleding voorzien. Dus als u geheel gekleed wilt gaan zwemmen, ga u gang! Maar leg dit alstublieft een ander niet op, zoals mensen die graag geheel ontkleed te water willen gaan ook anderen deze voorkeur niet opleggen. Het enige wat ik overigens duidelijk heb willen maken dat bloot zijn geen zonde is, maar dat gekleed zijn ook geen zonde is. Hoe mensen wel of niet gekleed gaan is hun zaak, niet de mijne.

  Kleding voorschriften hebben te maken met dwang. Daarom ook heeft de ware God ons mensen ook nooit kledingvoorschriften gegeven, maar alles wat wij zelf bedacht hebben geaccepteerd. Hij wil van ons vrije kinderen van God maken, dus ook vrij in of wij gekleed zijn en zo ja, waarin. Onze menselijke samenlevingen zijn soms een stuk preutser en dwingender. Priesters behoren ook tot de kinderen van hun tijd en hun privé opvattingen, gevormd door hun opvoeding, verwarren zij soms met de leer van God. Wat niet wil zeggen dat geheel bloot een mis bijwonen geen belediging voor God kan zijn; Hij immers heeft ook de priesters in de tijd van Mozes kledingvoorschriften gegeven, die meer bedekkend waren dan de gewone kleding in die tijd. Maar wel de priesters, niet het gelovige volk. Maar God, als Koning der koningen, mag toch wel eisen dat wij mensen ten opzichte van Hem even eerbiedig zijn dan tegenover een menselijke koning? En die mocht, ook in die tijd, niet ongekleed bezocht worden door zijn (hoge) gasten, uitzoderingen daargelaten.

  Dat was ook de reden dat Petrus zijn mantel omsloeg alvorens hij naar ook zijn Heer en God jezus Christus te gaan. Dat Jezus hem driemaal vroeg of hij Hem beminde, had Petrus duidelijk te danken aan dat hij Jezus tot drie maal toe verloochend had.

  Ook ik ben opgegroeid in een preuts gezin en het heeft mij vele jaren gekost voordat ik begreep dat dit mensenvoorschriften zijn en niet van God afkomstig. Ik ben er niet slechter op geworden, maar voordat ik de vrijheid gevonden had om, daar waar het kan en mag, mijn kleding af te leggen, heeft mij wel jaren van worsteling gekost en afvragen in hoeverre ik zondig was. Niet dus! En ook een simpele kus is geen zonde, want anders had Judas Iskariot Jezus nooit met een kus kunnen verraden. Maar wel geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk, dat is een zware zonde, ongeacht gepleegd door een man als door een vrouw.

  In Ierland gaan de ontwikkelingen snel, maar wel was er, kennelijk, onder de oppervlakte al veel heidendom aanwezig, anders had het nooit zo hard kunnen gaan. En inderdaad, bekering is voor heel veel mensen over de gehele wereld hard noodzakelijk. Overstappen naar de aanbidding van een afgod helpt daarbij niet.

  Dat u op verschillende websites bent verwijdert begrijp ik niet. Want wat u hier heeft geschreven is, in mijn ogen, absoluut geen reden om uw bijdragen te weigeren.

  Wij hebben momenteel twee pausen; een echte paus Benedictus XVI en een valse anti-paus, Bergoglio, die zichzelf Franciscus noemt. Wie de leer van Benedictus volgt zit goed, want hij verkondigt de leer van God in Jezus Christus, maar wie de leer van Bergoglio volgt niet, want die leer komt uit bij Satan en niet bij God. Dat deze twee mannen tegengestelden van elkaar zijn is waar en logisch.

 13. Geachte Mirmar Groet,

  Ik heb uw antwoord zorgvuldig gelezen en ik zal geen enkele poging wagen om u van uw dwaalwegen af te helpen. U heeft gekozen om, als moslima, Satan te aanbidden en dat is uw goed recht, want de ene ware en levende God in Jezus Christus heeft alle mensen, dus ook u, de gave van vrije wil gegeven. Indien u dan een weg door het leven kiest, die voor u, indien u niet tot inkeer komt, nare gevolgen heeft, in dit leven en in het hiernamaals, is een gevolg van uw eigen handelen. Maar misschien komt u nog een keer tot het inzicht dat alle keuzes in het leven hun eigen gevolgen hebben, goed of kwaad, maar wel het gevolg van de zelf gemaakte keuzes. U hoeft dus niemand te bedanken of te verwijten dan enkel uzelf.

  Moslim betekent overigens onderworpene en niet dienaar van God. En het woord Allah voor God wordt niet alleen in Maleisië gebruikt, maar in alle Arabisch sprekende landen, zo ook in Egypte. Er is echter een belangrijk verschil tussen de Allah van de islam en de Allah van de christenen: de eerste heeft geen kinderen, maar alleen slaven, de tweede is de Drie-ene God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Zij zijn, ook al wordt het zelfde woord gebruikt, elkaars tegengestelde: de ene ware en levende God in Drie Personen, die in Jezus Christus op Aarde gekomen is en Satan, de koning van de hel en van de leugen, die zich ook god laat noemen, maar het absoluut niet is.

  Nooit heb ik van u beweert dat u mensen haat, want ik ken u niet. Dat u eens een, zoals het tegenwoordig genoemd wordt, randkerkelijke katholiek was, verklaart overigens wel waarom u kon worden overgehaald om moslima te worden, tot uw eigen nadeel. Maar dat is uw keus, dus van alles wat daar uit voortvloeit mag u alleen uzelf voor bedanken of verwijten, zoals al eerder geschreven.

  U vroeg zich af wanneer moslims onze landen binnenvallen, welnu: NU! Daarom heb ik u twee boeken opgegeven en een link naar een artikel. Uit de twee boeken kunt u leren dat er werkelijk een jihad aan de gang is, met het doel om Europa islamitisch te maken. Dat wij gewone Europeanen daar last van hebben, was in het artikel te lezen. Kijk, onze globalistise westerse rijke elite, welke de echte macht in handen hebben en onze regeringen sturen, haten God en gebruiken de moslims om alle sporen van onze christelijke beschaving uit te wissen. Daarbij hoort ook het in chaos brengen van moslimlanden, opdat de moslims naar Europa gezonden kunnen worden om onze beschaving te vernietigen, met alle vormen van terreur en eventueel een open oorlog, indien nodig. De USA is inderdaad een aanstichter ervan, omdat zij denken zo hun wereldmacht te kunnen behouden. Tenslotte is de USA opgericht, en vanaf de oprichting bestuurd, door vrijmetselaars; vandaar hun haat tegen Trump, die deze club verlaten heeft en zijn eigen koers vaart.

  Dit alles is overigens mogelijk gemaakt door de grote geloofsafval in Europa en de daardoor vele katholieken en andere christenen, zoals u er ook een van was. Maar de moslims worden, juist in de moskeeën, opgeroepen tot haat tegen onze Europese beschaving, mogelijk gemaakt door de vele Europeanen welke God verlaten hebben en daarom ook onze beschaving niet meer de moeite waard vinden om voor te vechten. De meeste immigranten uit moslimlanden bestaan uit jonge mannen, die alleen reizen, waarvan vele gestuurd zijn om hier terreur aanslagen te plegen. En dat zijn er inmiddels heel veel. Ook het verkrachten van Europeanen, voornamelijk meisjes en vrouwen, is een manier van oorlog voeren en wordt dan ook veelvuldig toegepast. De misdaadcijfers rijzen de pan uit, maar veel worden niet in de statistieken verwerkt, om de Europese bevolking niet teveel ongerust te maken. Een aanslag door een moslim, tenzij dit niet kan ontkent worden, gebeurt door ‘verwarde mannen’. Dus ja, heel veel geweld, zonder provocatie van de kant van de slachtoffers, worden door moslims gepleegd. Wat niet anders kan, omdat de leer van de islam uitermate gewelddadig is.

  Van Christine A. Mallouhi had ik nog nooit gehoord, maar ze heeft gelijk dat Franciscus van Assisi gesproken heeft met de kalief van Egypte, maar wel in gezelschap van een sterk legen, welke om de stad, waar de kalief was, gelegerd was. Franciscus probeerde de kalief over te halen de voortdurende aanvallen op christenen te stoppen wat, uiteraard, mislukte.
  Wel heb ik het boek gelezen: : ‘Duur betaald’ van Joseph Fadelle, een Iraakse moslim die christen werd. Maar nog voordat hij christen was werd hij, voor het simpele feit dat hij een Bijbel had, door zijn eigen vader, via een familielid, opgesloten in een gevangenis van de geheime dienst en daar zwaar mishandeld. Pas toen dat familielid was vermoord, kwam hij vrij. Toen hij, met vrouw en kinderen, naar Jordanië was vertrokken, vroegen zijn broers hem om te spreken. Omdat hij God in Jezus Christus niet wilde loslaten, hebben zij geprobeerd hem te vermoorden; want hun ‘eer’ was geschonden en dat vroeg om wraak. Nu leeft hij veilig in Frankrijk als een christen met zijn gezin.

  Van hem zijn de volgende twee uitspraken: ‘Het beste van de islam zijn de moslims’. En, op een vraag of er geen slechte christenen waren: ‘Ja, er zijn slechte christenen en er zijn slechte moslims. Het grote verschil is dat de slechte christenen tegen hun leer uit de Bijbel in handelen en dat de slechte moslims de koran uitvoeren’. Hiermee wordt natuurlijk niet bedoeld dat deze mensen slechte moslims zijn, maar wel dat zij slechte mensen zijn en wel omdat zij de leer van de islam ook uitvoeren.

  Dat Barack Obama zich voordeed als christen, maar eigenlijk een moslim is, dat is aan al zijn handelen ten gunste van de islam te zien. Dat zijn vrouw Michelle eigenlijk een omgebouwde man is, is helemaal nieuw voor mij. Waar komen dan hun kinderen vandaan?

  Dat Europa (en Noord Amerika) allang geen bolwerk van het christendom is, kan inderdaad afgeleid worden aan de zware zonden van abortus provocatus, euthanasie, wat moord of hulp bij zelfmoord is en waanzin van het zogenaamde ‘homohuwelijk’, wat geen huwelijk is en van de transgender ideologie, welke allemaal zijn ‘gelegaliseerd’. Heeft helemaal niets met God te maken, wel met de invloed, op de ‘moderne’ mens van Satan. Dat de moslimwereld nu tegen homoseksualiteit is, terwijl het gedurende het gehele bestaan van de islam wel praktijk was, is enkel het afzetten van de islam tegen onze eigen westerse beschaving, of wat er van over is. Mohammed heeft zelfs in zijn paradijs opgenomen dat er daar knapen rondlopen ‘zo schoon als parels’. Natuurlijk voor seksueel gebruik. Bovendien stroomt er een rivier van wijn doorheen, terwijl alcohol gebruik verboden is. Rara, hoe kan dat?

  U roept christenen op om de koran te lezen, wat ik heb gedaan en ik ben me rot geschrokken met wat daar in staat, en dan heb ik de gekuiste, Nederlands talige versie, gelezen. Maar waarom roept u de moslims niet op om de Bijbel te lezen? Want dat is hen verboden! (Zie ook de ervaring van Joseph Fadelle, maar dit is algemeen en niet enkel in Irak). En dat komt omdat de leiders van de islam heel goed weten dat het leven van Mohammed verre van heilig was en de koran vol staat met zowel vele tegenstrijdigheden als onmogelijkheden. De Bijbel zou mensen, ondanks dat er doodstraf (letterlijk) staat op het verlaten van de islam, wel eens op andere, betere gedachten kunnen brengen. Wist u trouwens dat in de koran staat dat Miriam de zuster is van Mozes (die inderdaad een zuster van die naam had), welke 1.400 jaar voor Christus leefde, maar dat zij en haar zoon, Isa, wel worden aangeduid met gebeurtenissen uit het leven van Maria en Jezus Christus? Ook dat klopt natuurlijk niet.

  Tenslotte u eindigt uw commentaar met: de liefde overwint uiteindelijk alles. Iets wat volkomen waar is en ook ik volledig onderschrijf. Maar waarom heeft u zich dan aangesloten bij een leer, de islam, waar werkelijk geen enkel spoor van liefde in is te vinden? Nogal tegenstrijdig, vind ik!

  1. @Cor Huizer,

   Naar een moskee ben ik nog nooit geweest. U heeft gelijk dat vewarde mannen een ware chaos kunnen ontketenen. Wat ik merk dat de haat zeer diep zit bij moslims tegenover Joden, maar ook tegenover het Westen in het algemeen.
   Zij zijn zo boos over de bommen, niet zo zeer over bijv. de Taliban. Wel weer tegenover de IS, die noemen zij geen ware moslims. En andersoms wordt dat ook weer gezegd. Het is ongekend dat nu ook moslims hun eigen moslimbroeders doden, als waren zij protestanten tegenover katholieken.

   Er zijn moslims die hier niet goed Nederlands hebben geleerd en daardoor een goede baan bijvoorbeeld op scholen of universiteiten misliepen. Het frustreert hen enorm. Vrouwen die door het westen geïnfecteerd wegliepen bij hun mannen. Als iets hen krenkt is dat het ook. Ik voel die gefrustreerdheid bij moslimmannen. Dat moslimimannen streng zijn voor vrouwen is vaak waar, maar ze verdienen niet zodra zij als vluchtelingen hier komen dat hun vrouwen hen in de steek laten. Er zijn moslimmannen die in een vreemd land alleen hun kinderen moeten opvoeden. Ga er maar aan staan. Ik heb een zwak voor moslims gekregen, dat is waar. Dat maakt mijzelf nog niet direct een moslim.

   Bij ons gaan velen nu hun kinderen op laten passen door opa en oma, omdat beide ouders zo nodig moeten werken. Zo ideaal is dat ook niet.

   Wat moslims mij zeggen: “Zijn moslims geen mensen?” “Waarom met ons bemoeien en bommen gooien?”
   Hoeveel doden het Westen Amerika en Europa tesamen op hun geweten hebben wordt nooit over gesproken. Moslims krijgen altijd alleen de schuld. Wij moeten oppassen, want als wij (USA?Europa) opnieuw troepen sturen en bommen daar gooien, dan gooien we onze eigen glazen in en zal ook in Europa nog veel meer aanslagen en geweld aan de orde zijn, dan dat we tot nu toe hebben gezien.

   Het is iets waar een Syrische bisschop ons al voor gewaarschuwd heeft.

   1. Mirmar Groet, ga dan eens een moskee bezoeken, dan leert u wat, zoals Fransiscus. Deus le Vult Mirmar, we vertrouwen uw reacties niet meer, we weten niet wie u bent, of welke persoon alhier, en dat geldt voor alle “eigen namen” alhier,

  2. @Cor Huizer, re. op 19 juli 2018, 15:07 uur.
   Ik moet u tegenspreken. Een moslim kan haten en liefhebben tegelijk.
   Het is algemeen bekend dat mannen wat rationeler zijn in denken en doen en dat vrouwen een wat gevoeliger of emotioneler zijn. Gevoelens die in iemand rondgaan, zowel bij mannen als bij vrouwen kunnen soms hel tegenstrijdig zijn; het kan bij wijze van spreken stormen in je binnenste.
   Een moslimman kan daarentegen vol begrip zijn en zelfs, wat voor hen heel moeilijk is, toch hun excuses aanbieden, zelfs aan een vrouw, als zij vinden dat zij verkeerd hebben gehandeld. Dit heb ik een keer meegemaakt met een moslimman. Dit was voor mij een openbaring, want ik voel aan dat dit voor hen absoluut niet gemakkelijk is excuus te vragen aan een vrouw. Maar hij deed het wel. Aangezien ik zijn geschiedenis een beetje ken, moet dit voor hem een grote inspanning hebben gekost. Maar ook moslimmannen houden niet van ruzie. Ook zij zijn gevoelig voor een goede sfeer binnenshuis. Zij hebben soms wantrouwen aan vrouwen, omdat die soms ook weten te bespelen met hun tranen. Het verhaal van Adam en Eva kennen zij maar al te goed. Het komt zowel bij christenen als bij moslims voor dat vrouwen steeds ondergeschoven worden, als ware zij niets, omdat zij het eerst van die bekende appel gegeten hadden. Vrouwen staan altijd op de tweede plaats. Dat hoeft niet erg te zijn, maar dat onderwaarderen, het negeren en het kleineren komt meer voor en echt niet alleen maar bij moslims. Maar moslims en de Islam hebben vooral die naam en dat wordt extra gevoed door de Media.
   Het zijn mannen met zwart haar en baarden die gevaarlijk zijn, ze worden binnen no time aangezien als terrorist. Veel moslims lijden daaronder. Zij hebben daar zelf niet om gevraagd. Hoevelen hebben zelf niet in hoge nood moeten vluchten? Als de vluchtelingen zelf op een gegeven moment als terroristen worden aangezien, dan gaat er iets grondigs mis bij ons en niet bij die moslims.

   Wie zijn de Eerste en tweede Wereldoorlog begonnen? Waren dat moslims?
   Als men zegt dat hier een invasie van moslims is. Waardoor komt dat? Waarvoor vluchten zij? Alleen voor de Taliban en de IS? Of meer voor de bommen van Amerika? De IS een product van Amerika. Al Qaïda leider Osame Bin Laden (uit Jemen) studeerde in Amerika. Frankrijk vermoordde Ghadaffi. Waar blijft de zelfreflectie dan van Amerika en Europa zelf?

   Een vluchteling kan dus Amerikanen en Europeanen haten die zijn land binnenvallen met bommen en waardoor veel slachtoffers vallen en zijn eigen vrouw en kinderen liefhebben. Moslims komen met hun soms hoge opleiding soms niet aan en baan in een vreemd land. Dat voedt hun haat ten opzichte van het Westen die hen in hun ogen te weinig kansen bieden. Alleen de Nederlandse taal leren kan al problemen opleveren, wanneer de Nederlandse Overheid hen te weinig soelaas biedt om het te leren.

   Zo heb ik een keer een Palestijnse vluchtelinggezin met drie kinderen uit Libanon gesproken die al aardig op weg waren met het leren van Nederlands te leren met behulp van subsidie. Hij had werk als tuinier, zij bleef thuis voor haar gezin. Doordat de subsidie werd ingetrokken konden zij niet verder met Nederlands leren.

   Maar als ik het goed heb gaat de regering er nu wel wat aan doen, zodat dat beter geregeld kan worden.

   Aangezien het steeds slechter gaat met het Onderwijs, de schandalen zijn niet van de lucht de laatste jaren. Er gaat vele mis. De voortgang loopt gevaar en veel kinderen zijn de dupe. Mensen worden meer onwetend. Men stopt alles in de computer en denkt daarmee het ei van Columbus te hebben uitgevonden. Niets is minder waar en je ziet de kennis zienderogen afnemen in onze samenleving. Kinderen leren minder goed schrijven. Met een computer leren gaat misschien te vlug. De kennis blijft minder goed hangen.

   ‘Slapende honden niet wakker maken.” is een oud Nederlands spreekwoord. Dat houdt in dat men iets geheim wil houden dat niet door de beugel kan bij de een of ander en dat het vooral niet aan het licht mag komen.

   De kracht van leiders is het volk dom houden? Is dat dan nog altijd zo?

   En wij maar zeggen en oeroud Nederlands spreekwoord: “Verbeter de wereld, begin bij jezelf.” En het vooral toepassen op anderen, daar schieten we dus weinig mee op. Het wordt op die manier een holle uitspraak.
   Wij, Europeanen, moeten nog heel veel leren op dat vlak.

   1. Beste Mirmar,
    Ik heb het u al meermalen laten weten. Wat hebben wij met moslims gemeen? Niets!
    Als u een moslim pleidooi wilt houden, zou ik u een ander forum voor moslims aanbevelen. Hier staart dat heel erg. Als u moslim bent, zoals u eerder hebt laten weten, en vroeger Katholiek waart, dan raad ik u aan rechtsomkeer te maken en gans dat moslim gedoe zo snel mogelijk te vergeten, indien u het eeuwig leven wilt.

    1. Toch wel, we hebben gemeen dat we allemaal mensen zijn, geboren uit een moeder en verwekt door een vader en het leven wordt gegeven door God zelf, Hij is het die ons allen laat ademen.
     We zijn mensen met gevoel, emotie, we kunnen lachen en huilen. We moeten allemaal plassen en poepen. Ik zie niet veel verschil, hoor. De liefde kan eruit geslagen worden, maar dat gebeurt niet alleen in moslimlanden, het gebeurt ook hier en hoe?? Door het afkraken van het goede, dat is wat in onze landen is gebeurt, van ver voordat moslims hier kwamen.

     Verder hebben Joden en moslims gemeen dat zij dezelfde stamvader hebben, namelijk Abraham.

     Christenen bestaan heel vaak uit heidenvolken, die bekeert zijn tot het Christendom, ons past bescheidenheid, iets waar juist ook Paulus en/of Petrus toe aanroept

     Is het nu over met alleen maar negatief praten over moslims?

     Pak dan eerst de vele katholieken aan die negatief praten over pausen en christenen van ná Vaticanum II, alvorens een oordeel te vellen over moslims. Anders wordt of is het een kwestie van de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

 14. Geachte Cor Huizer,

  Als in de Koran ook gesproken wordt over het verschil van Allah God en de Shaytaan (Satan), dan is er daar ook sprake van goed en kwaad. Jezus en Maria staan er vaker in dan de profeet Mohammed. Mohammed wordt als profeet gezien, niet als God. Voor hen was Mohammed groots.

  Wat denkt u, zou God het volk van Ismaël vergeten zijn? Zouden zij niet een eigen taak krijgen? Zou God hen niet een eigen boek hebben gegund om met God op weg te kunnen. Lijkt soms haaks te staan op de Bijbel.

  Waarom hoor ik steeds van moslims dat christenen de wil van God zelf niet doen? Moslims zijn geen moslims als ze ook Jezus niet erkennen als een profeet, met een geheel eigen specifieke opdracht.

  Waar het echter bij hen hapert is de vergevingsgezindheid die Jezus ten dag legde en ook van ons verlangt als het om onze vijanden gaat. Maar ook daar hapert het vaak bij de christenen zelf.

  Die oorlogen doen niemand goed. Waarom gaat Amerika er maar mee door en slepen ze een aantal Europese landen, waaronder Nederland mee? Waarom ??? Welk recht hebben zij om daar bommen te gooien? ?? Waarom doen zij zo? We weten allemaal dat ze een ziekenhuis hebben gebombardeerd en dan zeggen ze “Sorry, sorry!”.
  Is dat genoeg voldoening? Ik snap dit niet, nog steeds niet.

  Jaloezie is het zusje van haat en haat het broertje van jaloezie.
  Jaloezie is levensgevaarlijk, maar haat (diepe haat/afkeer hebben met de bedoeling leed (aan) te doen).
  De haat volgt vaak op jaloezie. Jaloezie hebben is dus heel erg gevaarlijk.

  1. Als moslims niet in Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig Mens, één met de Eeuwige Almachtige Vader in de eenheid van God de Heilige Geest, kunnen ze er eeuwig over berouwen in de eeuwige afschuw. “Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.” zegt de Heer.
   Mohammed was een rover, een moordenaar, een verkrachter, een pedofiel, een bedrieger die alleen uit was op macht en rijkdom door veroveringstochten en moordpartijen. Allah is God niet maar de duivel. Dus de duivel laat zich graag aanbidden als na-aper van God.
   Ismaël wordt door de moslims aanvaard als diegenen waar ze uit afstammen. Ze verwerpen Isaak en zeggen dat het een vergissing van Abraham was om de jongen te slachtofferen op het altaar, daar ze menen dat Abraham misleid werd door de duivel. Zie daar dan ook in dat ze niet kunnen aanvaarden dat Abraham door zijn gehoorzaamheid aan God de voorafbeelding is van de Almachtige Vader en Isaak de voorafbeelding van Zijn Eeuwige Zoon Jezus Christus is, op het altaar van Zijn Lichaam aan de Almachtige Vader Zijn Allerheiligst Kruisoffer en Dood aanbiedt voor de redding van alle mensen van goede wil. Ja, alleen voor deze die van goede wil zijn en de waarheid beminnen en verdedigen, zelfs met hun leven.
   Zie maar eens hoe moslims de Christenen haten, evenals zij die hun “godsdienst” hebben samengesteld met een stel van rovers in de 7 de eeuw na Christus, de joden, en die deze sekte (moslim) gebruikt om hun vuile werk te doen. Echter de gewone misleidde moslim weet dat niet, want de haat voor de joden werd eveneens ingelast in deze fameuze koran, om dit feit te verdoezelen. Echter de vooraanstaanden en leiders op hoog niveau in de moslim wereld zijn lid van speciale vrijmetselaarsloges voor de moslims, waar onder andere Erdogan een goed voorbeeld van is. Turkije heeft nooit in de geschiedenis Israël belegerd of aangevallen en andersom ook niet.
   Het geval van Iran is een showspel voor de wereld, daar er altijd een natie moet zijn die de rol speelt van “boosdoener” om zo een conflict te kunnen ontlokken.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 15. Mohammed was ook een weeskind.
  Heel veel christenen beginnen zelf ook een blinde vlek te krijgen als het om de Islam gaat en om moslims gaat.
  Als christenen moslims alleen maar blijven zien als dé boosdoeners, dan vraag ik me af wie de ware boosdoeners zijn.
  Als katholieken en protestanten hun geloof niet meer serieus nemen, dat is namelijk wat ik vaak om mij heen zie.
  Wat zoek ik dan ja bij katholieken nog?

  Ik proef teveel haat bij jullie als het om moslims gaat. Bij moslims proef je de haat tegenover de Joden.
  Overigens dat proef ik soms ook bij enkelen van dit forum. Er is haat. Het lijkt een virus te worden.

  Wat stond er voorspelt in de BIjbel, juist broeders komen tegenover broeders te staan, kinderen tegenover hun vader en/of moeder. etc.
  Wanneer leren wij elkaar te vergeven en elkaar als broeders en zusters te zien van één en dezelfde Vader.

  Als God groter is (Allah Akbar) dan is dat toch echt zo? God IS groter.

  Mogen moslims hun eigen land niet meer verdedigen? Waar bemoeien die grootmachten zich iedere keer weer mee? Amerika en Europa zijn dom bezig. De politie in Nederland kan het al niet aan.
  Wat als de oorlog uitbreekt? Hebben we nog een leger? Of hebben we ons kruit elders verspeeld en hebben we in ons eigen land straks niets meer over?

 16. Ismaël en Isaäk hebben hun vader Abraham samen begraven. Zie Genesis 25:9.
  Abraham had drie vrouwen, Sarah, Hajar en Ketura. Ketura schonk hem nog 6 zonen.Te lezen eveneens in Genesis 25:1-11.

  Waarom doet iedereen zo hypocriet over het huwelijk met meerdere vrouwen? In de Bijbel staan meer profeten met meerdere vrouwen. Jacob had zonen van Lea en van Rachel en had daarnaast nog twee vrouwen van de slavinnen van zowel Lea en Rachel.

  Juist die extra vrouwen en met daarbij de kinderen die Abraham en Jacob nog hebben gekregen hebben wij nooit gehoord. Over dom houden gesproken. Dat gebeurd bij moslims misschien ook, maar er zijn moslims te vinden die én de Bijbel lezen én de Koran. Zij weten alles van deze geschiedenis. Katholieken weten nagenoeg niets, want ze lezen de Bijbel niet én willen die vaak niet lezen. Ik kom het tegen in mijn omgeving.

  Als seksualiteit een behoefte is van iedere man en vrouw en door God zelf ons gegeven wordt, waarom moeten vrouwen zowel als mannen dan zo tegen hun vlees of liever gezegd hun verlangen naar een man vechten dat zij er ongelukkig van worden. Waarom wordt er zoveel angst gepompt bij mensen alsof seksualiteit de grootste zonde zou zijn, terwijl het dé eerste opdracht van God was om kinderen voort te brengen en de wereld te bevolken??

  Wat is de eerste opdracht die God gaf? “Ga heen en vermenigvuldigt u”

  En dan boete moeten doen als je een kindje gehad hebt? Dat klinkt tegenstrijdig. Katholieke vrouwen vonden dat vroeger soms zo, maar of dat écht de bedoeling was om het op die manier te zien?

  Zijn alle kloosterlingen die hun vlees dichtgeschroeid hebben werkelijk zo veel beter af in een klooster? Voor sommigen van hen was het huwelijk wellicht toch beter geweest. Mijn tante zusters van mijn moeders kant waren ontzettend jong toen zij het klooster ingingen. Was er echt sprake van een roeping? Het is een van de redenen waarom ik van mijn moeders kant geen enkel neefje of nichtje had. Dat vond ik wel eens jammer. Het maakte het gezin van mijn vaders kant interessanter, daar heb ik wel neven en nichten van.

  In de Bijbel staat dat de van de vrouw de begeerte uit gaat naar de man. Andersom wellicht ook. Waarom is er prostitutie? Niet goed te keuren, maar het is een eeuwenoud verschijnsel en nu soms zelfs gelegaliseerd, wat toch heel krom is.

  Of komt de kater daar ook later bij kloosterlingen? Spijt omdat ze niet gehuwd zijn, een man hebben gemist, geen kinderen hebben en dus ook niet zien opgroeien.

  Vrouwen kunnen ook gefrustreerd raken binnen het klooster. Lesbisch zijn komt daar dan ook voor, misschien zelfs meer dan we kunnen vermoeden. Ergernis onder vrouwen ook. “Als je je wilt ergeren ga dan vooral naar het klooster!” (Dit is een uitspraak geweest van een tante+ van mij, een zus van mijn vader, die zelf kloosterlinge wilde worden, maar afgekeurd werd vanwege haar zwakke lichamelijke gezondheid). Zij had een zus in het klooster en zag dat daar ook onderlinge ergernis aanwezig was in dat klooster. Zij kon zich ermee verzoenen dat zij geen kloosterlinge kon worden en hielp mijn moeder in het gezin. Ik kwam zelf graag bij mijn tante.

  Is er vaak niet veel meer aan de hand binnen kloostermuren dan naar buiten komt?? Vrouwen onderling zijn ook wat, kiften kunnen ze ook. Mannen alleen onderling in een klooster. Daar zal ook wel een wat zijn en homoseksualiteit komt daar niet voor? Het kan, het hoeft niet.

  Waarom hebben we de laatste jaren dan zoveel gehoord van perverse dingen die hadden plaatsgevonden over seksueel misbruik?? Waarom??? Geen haar op mijn hoofd die daaraan heeft gedacht dat zoiets binnen onze Kerkgemeenschappen zoveel heeft kunnen plaatsvinden.
  En de Kerk ons maar dom houden?? We mogen de Bijbel niet lezen?? Is er in de Bijbel ooit sprake geweest van Kloostergemeenschappen?? Misschien wel, maar ik zou niet weten waar het dan zo gauw staat.

  Als ze er zijn mag u mij die Bijbelteksten geven en ik zoek het op.

  Ja, er zijn sterke vrouwen en ook sterke mannen die dit leven aankunnen, maar je moet wel heel erg sterk zijn naar geest en lichaam. Ben je dat niet, dan kan een vrouw beter een man zoeken en een man een vrouw. Alleen blijven is moeilijk, zeker ook als je ouder wordt.

  Als we voor elkaar geschapen zijn, waarom seksualiteit reduceren tot iets wat puur een zonde zou zijn? En dat terwijl God zelf ons die opdracht geeft. Kinderen krijgen zonder een vorm van seksualiteit gaat ook niet. Vandaar de opmerking van sommige mannen, dat je niet getrouwd hoeft te zijn om kinderen te willen.

  Maar zodra je seksualiteit zou bedrijven met iemand van het andere geslacht ben je eigenlijk al getrouwd met die man of met die vrouw. Jongeren zouden van tevoren moeten weten wat de gevolgen zijn van seksualiteit voordat ze beginnen. Berouw komt na de zonde. Maar tegenwoordig lijkt men niet allemaal te weten wat zonde is en nu ziet men het vaak al niet meer als zonde, want veel dingen zijn gelegaliseerd wat vroeger niet door de beugel kon.

  Ik kan het niet meer volgen. Als kinderen niet goed worden voorgelicht krijg je ontsporingen zoals we die vandaag de dag zien. Er bestaat tegenwoordig verkeerde voorlichting op scholen. Maar helemaal niet voorlichten is ook niet goed. Op een bepaalde leeftijd zullen kinderen moeten weten wat er te koop is in deze wereld en waar je wel of niet in kan meegaan. De voorlichting zouden vooral de vader en moeder zelf moeten doen.

  Ik kan erover meepraten dat ik eigenlijk juist op dit punt in de steek werd gelaten en me niet voor kon stellen dat het zo moest gaan zoals ik in een bepaald boekje had gelezen. Gewoon ook al omdat we gelijkgesteld werden met dieren. Dat ging er bij mij niet in. Dát was ook dé reden waarom ik seks meteen vies vond.

  De lage taal en de dubbelzinnige taal komt voornamelijk uit de mond van mannen. Dat is tenminste mijn ervaring van vroeger al. Ik hield er niet van en nog niet als het weer gebeurd. Tegenwoordig doen sommige vrouwen er niet aan onder.

  Als seksualiteit alleen al tot een doodzonde is, dan had God het beter er niet in kunnen brengen. Dát is mijn mening. Als seksualiteit tot zonde leidt op grote schaal, zoals we nu zien in onze tijd, het is om van te gruwen en afschuw van te hebben, dat is één ding wat zeker is en waar gelovigen het over eens (zouden moeten) zijn, al dan niet katholiek gelovig.

  Denk niet dat moslimmannen geen afschuw hebben van de gedragingen in het Westen juist op dit punt. Zijn zien, zij zijn niet blind. zij vinden ons land vies van deze dingen, zoals homoseksualiteit. Als moslims (eerder) terug willen naar hun eigen land dan is het mede daarom, behalve dan dat zij ook naar hun vaderland verlangen en terug willen zien. Zij houden van hun eigen land die kapot gebombardeerd worden door onze Westerse landen en USA. Vergeet niet dat Amerikanen van huis uit Europeanen waren die Amerika hebben veroverd. De Indianen werden in reservaten gestopt en velen werden er gedood.

  God, zij moslims, vrouwen, mannen en kinderen hebben er niet om gevraagd om te moeten vluchten hiernaartoe!! En nu zeggen dat de moslims invasie doen en geweld plegen. Wat doen wij daar? Ik houd mensen een andere spiegel voor.

  Het is het Westen deze keer en ook de gelovigen, ja ook de christenen (kath.+prot.), die het boetekleed zouden moeten aantrekken. Als we de woede van moslims willen temperen, dan zullen wij eerst (beginnen bij onszelf) het boetekleed aan moeten doen. Moslims, die oprecht God willen dienen, zullen volgen.

  God liet het vroeger toe om meer vrouwen te hebben of het kwam door de omstandigheden dat het gebeurde.
  Maar pin de mensen van nu niet vast op hun doodzonden. Dat is een vorm van het werpen van stenen, van veroordeling. Als God hen een kans gaf op verbetering, dan moeten wij dat ook doen.

  En dan kom ik terug op verhaal van de overspelige vrouw Johannes 8:1-11. Dit stuk is dus bij de nieuwe Bijbel (Editie 2017/grijze kaft) van de Jehova’s Getuigen weggelaten. Waarom? Het zou niet duidelijk zijn of het geïnspireerd zou zijn door God en niet echt geschreven zijn door Johannes, maar eerder toe te schrijven zijn aan Lucas (dit laatste volgens de Willibrordbijbel).

  Overigens zijn er genoeg huwelijken te vinden bij moslims, die gewoon 1 vrouw hebben en niet meer.

  Mannen met meerdere vrouwen komt soms ook voor in het Westen, maar dat is zelden. Misschien nu wel meer dan vroeger, omdat de kernwaarden van het (monogame) huwelijk, zeker in onze Westerse maatschappij grotendeels uit het oog verloren is gegaan, doordat veel mensen hun opvattingen erover overboord hebben gegooid en God zelf blijkbaar niet meer belangrijk vinden en ook niet wat God zelf belangrijk vindt. God is echter groter dan ons schamel hart.

  Ik vraag me alleen wel eens af waarom God bij de een onmiddellijk straft zoals een verhaal in de Handelingen van de Apostelen ons verteld en de ander wel een nieuwe kansen geeft als die een keer zwaar heeft gezondigd. Wat de verloren zoon deed wat niet niks, maar zijn Vader had zoveel vertrouwen in de goedheid én van God en ook dat zijn zoon terug zou keren. Die zoon had het blijkbaar nodig, die vrijheid te nemen om te komen wat echt belangrijk en waar was in het leven. Het leven was voor die zoon op dat moment te klein of te benauwd.

  God gaat met ieder zijn of haar weg. Laten we elkaar en ook de moslims en moslima’s niet te gauw veroordelen. Wat je meekrijgt van je vader en moeder is zo belangrijk, dat geef je niet zo gauw op. Dat geldt ook voor moslims. Als zij goede kernwaarden in hun hart bewaren, komt het met hen zeker ook goed.

  Ook Ismaël was een gezegend volk, anders dan Izaäk, maar toch gezegend. Dit aspect moeten wij niet uit het oog verliezen, want God is anders, rekent anders en niemand, ook de Kerk niet, heeft God in zijn bezit. Nee, wij allen behoren aan God toe, Hij is onze Schepper en ook een moslim is zich daarvan heus bewust. Ze zijn er zeker. We kunnen hen niet alle slechtheid toedichten. In feite zit het in iedere mens.
  “De mens neigt naar het kwade” Een uitspraak van mijn moeder+ (R.I.P.)

  1. Beste Mirmar Groet,
   Ik heb uw zeer lange en enigszins warrige betoog gelezen (ik heb het uitgeprint en kwam tot ruim 5 pagina’s tekst) van 9 en 10 juli 2018 en wil hierbij deze, globaal, in zijn geheel beantwoorden. Met Peter ben ik het eens dat wij christenen helemaal niets te maken hebben met moslims; immers wij christenen aanbidden de ene ware en levende God en de moslims de Allah van de islam, welke, zoals ik u eerder heb laten weten, in werkelijkheid Satan is. De strijdkreet van de moslims, tijdens of na vreselijke misdaden geroepen: Alluha Akbar, betekent dan ook in werkelijkheid gewoon: Satan is groot. Niet, zoals u beweert: God is groot, want anders riepen zij, evenmin als wij, dit na en tijdens het plegen van de ergst denkbare misdaden.

   Maar, misschien in tegenstelling tot Peter, denk ik dat u vreselijk worstelt met de levenskeuze welke u heeft gemaakt, de verkeerde stap in uw leven, om van katholiek een moslima te worden en u het dan heden ontkent. Maar in vorige berichten heeft u zich wel degelijk geïdentificeerd als moslima, door het nu te ontkennen spreekt u zichzelf tegen. Ik vermoed echter dat u wel degelijk weet dat overstappen van de ware God naar de afgod van de islam een verkeerde stap is geweest waar u, denk ik, nu veel spijt van heeft, maar niet weet hoe u uit deze situatie kan komen. Temeer omdat op het verlaten van de islam, letterlijk, de doodstraf staat. Van de zijde van de ware God in Jezus Christus is het goedmaken van uw verkeerde stap in het leven als de terugkeer van de verloren zoon: u hoeft enkel maar oprecht berouw te hebben over uw zonden, het vaste voornemen te hebben om voorgoed deze valse en duivelse leer te verlaten, God om vergeving en genade te vragen in een biecht en, indien u verder hierin te zondigen achter u laat, heeft God u vergeven en hoeft u niet verloren te gaan. De aanhangers van Satan in de islam zijn minder vergevingsgezind, dus misschien zult u moeten vluchten naar waar ze u niet kennen. Maar ik ben ervan overtuigt dat, als u deze stap in alle oprechtheid zet, God u zal helpen en beschermen tegen de moslims, die u willen doden. Uw ziel wordt dan in ieder geval gered voor he eeuwige rijk van de koning der leugenaars; Satan. Aan u de keuze!

   U probeert de islam, de moslims te verdedigen door hen een eenzijdige slachtofferrol op te leggen, wat geheel onterecht is, daar zij meestal de daders zijn. En als zij al slachtoffer zijn, dan van hun eigen geloofsgenoten, maar zelden van niet-moslims. Maar deze truc wordt meer uitgehaald, u bent hier niet uniek in. Uw eenzijdige verdediging en goedpraten van wat verkeerd is, wekt echter wel wrevel op bij niet-moslims. Temeer daar er tegen alle oorspronkelijke inwoners van Europa, voor zover zij geen moslim zijn geworden, een jihad aan de gang is. Weliswaar een zogenaamde ‘stille’ jihad en ondersteund door onze eigen elite en regeringspersonen, maar met duidelijke kenmerken en met als doel het islamitisch maken van geheel Europa. Daartoe dienen de uiterlijke kenmerken, zoals het duidelijk aanwezig zijn van vele moskeeën en door de hoofddoekjes en volledig gesluierde vrouwen, maar ook door grote en kleine terreurdaden en het massaal verkrachten van meisjes, vrouwen en ook jongens.

   Lees eens het volgende artikel, waarin duidelijk is aangegeven met hoeveel succes dit gebeurd, natuurlijk met instemming en hulp van onze eigen overheid: http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/07/Undercover-journalist-Moslim-Broederschap-zit-bij-ieder-overleg-met-Angela-Merkel

   Daarin kunt u lezen hoever de stille jihad al in Europa is gevorderd; moslim controle tot op regeringsniveau! Mocht u hier erg blij van worden, dan heb ik voor u en voor diegenen, die net als u hier blij van wordt slecht nieuws: Dit zal nooit gebeuren! Natuurlijk goed nieuws voor de niet-moslims, maar slecht voor jullie. Want God is nu aan het ingrijpen en de wederkomst van Jezus Christus is nog slechts enkele jaren van nu verwijderd. En na Zijn wederkomst is er geen islam meer, is er geen atheïsme meer en zijn al Zijn vijanden, welke zich niet op tijd hebben bekeerd, maar vijand zijn gebleven, van de Aarde weggevaagd. En ook alle duivels en demonen zitten dan weer gewoon in de hel, waar zij thuishoren. Dan is alleen de katholieke Kerk nog over en er zijn geen afgodendienaars meer op Aarde. U wordt nog gewaarschuwd, niet door mij, maar voor de komst van God in Jezus Christus, door Hem. Daarbij laat God iedereen weten hoe hij/zij er in Gods ogen voorstaat. Wie zich dan alsnog bekeert is gered voor de eeuwigheid. Wie, ook na deze waarschuwing, zich tegen God en Zijn Leer en Geboden blijft verzetten, die gaat onherroepelijk naar de hel. Maar God in Jezus Christus heeft ons mensen beloofd dat de islam, na deze grote Waarschuwing, zal verdwijnen als sneeuw voor de zon; want de leer van de islam is ongelooflijk slecht, want afkomstig vanuit de diepste hel, maar niet alle moslims zijn slecht van wil.

   Kijk, u richt zich volkomen en eenzijdig op moslims, maar de ‘zielige’ voorbeelden die u noemde gelden voor alle mensen zonder geld en macht. Moslims zijn daar niet van buitengesloten, maar ook niet bijzonder getroffen, behalve door de leer die zij zelf aanhangen. Maar een feit is dat de gehele wereld momenteel bestuurd wordt door een stinkend rijke elite, die alle regeringen controleren en gekocht hebben. Wie zich niet laat kopen, die loopt het grote risico vermoord te worden, al dan niet door een dodelijk ‘ongeluk’. Onze regeringen dienen niet langer hun volkeren, maar deze elite. Deze elite haat echter iedereen die niet bij hen horen en vaak ook elkaar. Daarom worden wij zo slecht bestuurd, vaak op krankzinnige wijze en ook daarom tracht deze elite elk spoor van de ene ware en levende God volkomen uit te wissen en gebruikt daar dan de islamitische wereld voor. Maar aan het schier eindeloze geduld van onze Drie-ene God is eindelijk een eind gekomen en het is nu: ‘Tot hier en niet verder!’. Nu grijpt God nog op een milde wijze in, door dagelijkse natuurrampen, waarbij relatief weinig doden vallen. Maar het zal niet lang duren voordat Zijn Hand van Zijn gerechte toorn zal zwaar op ons neervallen met miljoenen, misschien zelfs miljarden doden tot gevolg. Maar het voortdurend aanvallen van Zijn volgelingen – waar de islam een ster in is – en Hem vervloeken en lasteren, ook door niet-moslims, is nu tot een hoogtepunt gekomen. Onze kinderoffers –abortus provocatus – aan Satan zal spoedig een einde komen, want God duld niet langer dat deze onschuldige kinderen massaal (52 miljoen per jaar) vermoord worden en hun, door God gegeven, leven niet mogen leiden.

   In deze verschrikkelijke wereld heeft uw overleden moeder de, begrijpelijke, vergissing begaan dat de mens neigt tot het kwade. God is Liefde! De ware God dan, niet de Allah van de islam, Satan, want die heeft in het geheel geen liefde, voor niemand, ook niet voor zijn trouwe volgelingen. Daarom is de basis van alle leven liefde; ook voor Satan, maar die heeft alle liefde voor zichzelf gehouden en geeft niemand ook maar een greintje ervan. Daarom worden alle kinderen zuiver, onschuldig en vrij van zonden geboren en dit blijft de eerste jaren van hun leven op Aarde. Vandaar dat kleine kinderen niet kunnen haten, wel een afkeer hebben van een persoon, maar haat is niet iets wat ze kunnen. Natuurlijk heeft ook ieder kind een vrije wil en een karakter, maar net als het leiden van een jonge boom gemakkelijk gaat, is ook door een goede opvoeding van een kind, deze gemakkelijk te leiden naar een leven in liefde voor God en voor anderen, hun naasten. Helaas worden de meeste kinderen niet goed opgevoed volgens de Geboden van God. Want hun ouders hebben hun onschuld en hun liefde voor anderen reeds lang geleden, tijdens hun leven, gedeeltelijk of geheel verloren. Ook de vele leren vanuit de hel – waar de islam er één van is – en waarin mensen geloven, helpen niet om kinderen een goede opvoeding te geven. En dan lijkt het of de mens altijd neigt naar het kwade, maar kijk om u heen naar mensen die, ondanks alles, toch het goede willen, voor zover het in hun vermogen ligt. Dan ziet u de vergissing van uw moeder wel in.

   Nog één punt wil ik met u behandelen, alvorens ik dit betoog sluit: uw vraag waarom een huwelijk altijd maar één man en één vrouw mag bevatten. Hiervoor heeft u in de Bijbel gekeken en voorbeelden opgenoemd van aartsvaderen die meerdere vrouwen erop na hielden. Maar heeft u ook het scheppingsverhaal van de eerste mensen, Adam en Eva goed gelezen? (Genesis 2) Want daarin staat toch echt dat God één man en één vrouw schiep, aan beiden het vermogen gaf om ware kinderen van God te worden en ook dat zij elkaar aanvullen, en alleen samen één volledig mens uit God kunnen zijn.

   Maar dat is alleen te begrijpen, indien u de letterlijke tekst puur geestelijk opvat. God boetseerde niet met Zijn handen, maar gebruikte Zijn Wil om de mens te scheppen, zoals Hij dat ook met alle andere schepselen heeft gedaan. De adem in de neus is het vermogen om een waar kind van God te worden. De rib uit het lichaam van Adam is een gedeelte van zijn ziel, om hiermee aan te duiden dat de ziel van de totale mens bestaat uit een man en een vrouw, waarbij ook de vrouw zeer harde eigenschappen heeft meegekregen; bijvoorbeeld haar ijdelheid. Bovendien staat in Genesis 2,24 nog eens uitdrukkelijk dat man en vrouw volkomen één worden, na hun huwelijk.

   Hoe kan een man met meerdere vrouwen, of een vrouw met meerdere mannen, volkomen één worden? Dat is een onmogelijkheid! Evenals dat mensen van hetzelfde geslacht ooit één kunnen worden, want zij vertegenwoordigen het zelfde gedeelte van de ene volkomen mens.

   Daarom is elk huwelijk, die niet bestaat uit één man en één vrouw, in wederzijdse liefde gesloten, geen huwelijk die geldig is in Gods ogen. Meerdere vrouwen mag niet en/of meerdere mannen mag ook niet. Mensen, zoals sommige aartsvaders, die wel met meerdere vrouwen seksuele gemeenschap hadden, hebben tegenover God verantwoording af te leggen, niet tegenover ons mensen, voor zover zij geen menselijke wet overtreden. Maar wij mogen wel constateren dat dit tegen de door God gegeven en door Hem ingestelde huwelijkswet in gaat, maar het oordeel over de mensen die dit doen, zullen wij altijd aan God moeten overlaten en zelf geen oordeel over die mensen vellen. Hooguit over de begane zonde en die daarom zelf vermijden.

   De opdracht om ons mensen te vermenigvuldigen en de Aarde te beheren is altijd gegeven binnen het huwelijk; niet voor buitenechtelijke ‘avontuurtjes’. Het argument om buiten het huwelijk om, vanwege een gebod van God, kinderen te verwekken, is een non-argument, altijd ingegeven door zelfzucht, nooit door liefde. Ditzelfde geldt voor alleenstaande mannen (in China nu bijvoorbeeld, als gevolg van de één kind politiek) of alleenstaande vrouwen dan maar in een schijnhuwelijk te betrekken, om hen van hun alleen zijn te verlossen, is ook zo’n, door zelfzucht ingegeven gedachte, maar heeft niets met liefde te maken. Het ondersteunen van hulpbehoevende mensen, van welk geslacht of leeftijd dan ook, is echter wel naastenliefde. Maar daar doet de islam absoluut niet aan; voor hen geldt: voor wat hoort wat.

   Hiermee denk ik uw betoog redelijk te hebben beantwoord. Tenslotte negeert u altijd van mijn betoog, wat u niet aanstaat. Daarom, mocht ik iets niet hebben vermeldt, ook al deed ik dit niet expres, zie het maar op de wijze waarop u mijn betogen behandeld. Dan zit dat ook wel goed.

 17. Wat is het verschil tussen een militante moslim of een militante katholiek als ze beiden oproepen om de wapens op te pakken? Vrijwel niets. De een vecht straks weer tegen een ander. En een doden dat er vallen, niet te kort. Zo gebeurde het met de Kruistochten ook. Voordat Maria het gebed verhoorde bij de slag van Lepanto, had het wel veel levens gekost aan beide zijden. “Het was niet zozeer een overwinning als wel een verhoring van het gebed”, aldus Pater Elias van Radio Maria in Nederland.

  .Ja, ik wordt nu ook militant, maar met vooral woorden. En ook dat zijn daden! Waar anderen maar blijven zwijgen, spreek ik. Wie durft dat dan? Welke katholiek in onze parochie durft dat??? Ik zie er geen een in mijn parochie tot nog toe. De meesten blijven liever slapen. Wie roept op tot opwekking om het maar protestants uit te drukken wat hier ook al zo verboden is, want ook alles wat protestants is immers duivels, volgens sommigen hier. Maarten Luther zit in de hel, volgens Pater Pio, toe maar, men gelooft dat hier en daar klakkeloos. Het is gezegd op dit forum.

  Waar blijft onze kracht en moed als katholieken, die ik vroeger juist meer vond bij protestanten in plaats van bij katholieken. Katholieken zijn massaal in dromenland beland en hebben vooralsnog niet door dat de tijd meer dan dringt!!

  Als u eens wist…, wat ik allemaal niet heb geprobeerd, door brieven e-mails te sturen naar onze parochie, als leek nog wel, onvolmaakt, maar toch.. ik deed het wel. Zorgde voor wat discussie in het parochiebestuur en men ging op de oude voet verder. Maar wie weet.., keert ooit het tij. Dan moet er zeker een wonder gebeuren, waar ik niet voor kan zorgen. In het ergste geval moet er eerst blijkbaar een ramp gebeuren, voordat we echt wakker worden.

  We kunnen wel rozenhoedjes blijven prevelen, maar stel daden niet alleen in gebed, maar ook met woord en daad. Waar blijven de mannen?? Vrouwen staan op en wekken op dat mannen hun taak moeten doen?? En dat terwijl veel mannen zeggen dat wij vrouwen onze mond moeten houden. Maar als mannen verzuimen het te doen, dan moeten vrouwen het wel doen. Leren actief zijn in Kerk en wereld, het goede promoten en het goede doen.

  Want anders wordt men op een gegeven moment ontmoedigd en dan ligt de duivel op de loer om je tot zonde brengen. En de duivel lacht dan in zijn vuistje. “Ha, denkt hij dan, weer een prooi, fijn, heerlijk hapje”.
  Pas op, mannen! Ook hier op dit forum begint het soms dubbelzinnig te worden in enkele reacties in enkele artikelen. Denk niet dat ik dat niet door heb. Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg.

  Sommigen solliciteren ernaar om mij ten val te brengen. Suggereren van alles, trekken verkeerde conclusies, dan krijg je dat. Dit Katholiek Forum Net verdient toch beter dan dat andere Katholiek Netnieuws Forum (activeboard.com) of niet?

  1. Mirmar Groet, Waar slaat dit nu weer op? U, die zichzelf bekend maakt als een moslima, met katholieke achtergrond, bent hierin bezig, weer als katholieke vrouw, ons katholieken de les te lezen?

   Zeker, er mankeert heel erg veel, vooral bij de randkerkelijken, waar u ook eens bij behoorde, voordat u God verliet om Satan te gaan dienen in de islam. En zeker hier heeft u de gelegenheid om uw gal te spuwen, maar ik zie helemaal niet in waar deze reactie op zou slaan.

   Verlicht mij aub in deze, anders kan ik niet anders dan dit als wartaal te zien.

   1. Wat u niet weet dat ik op het andere R.K. Netnieuws Forum (nu te koop als domein) heel vaak gereageerd ben. Ik begon vol goede moed nog volop katholiek. Wat ik daar heb meegemaakt daar lusten de honden geen brood van.

    Ze lazen mij zo hard les als katholiek zijnde vrouw, daar ben ik danig van geschrokken.

    Ik treed niet in details en noem nu verder geen namen, want ik wil niet kwaadspreken en verder niet mensen verraden. Maar er zijn hier soms zeker 1 of 2 mensen, die hier ook reageren en weten dat ik daar heb gereageerd, wat 1 persoon hier ook bekend heeft gemaakt. Dat is een manier van iemand (willen) verraden. Het is mij vaker overkomen op andere (christelijke) fora. Dus zo braaf zijn ze niet, als ze zich voordoen, als voorbeeldige katholieken. Juist daarom bleef ik langer op dat forum dan goed voor mij was. Als ik mij kwetsbaar opstelde, dan trok men wel degelijk verkeerde conclusies daar. Een keer, pas veel later kreeg ik op dat forum zelfs een oneerbaar voorstel van iemand, hoe dat kwam en kon ,weet ik niet, kwam met de naam van mijn broer op de proppen met een vervelend woord erbij, zogenaamd door mijn broer gezegd.

    Er zat daar naar mijn mening en nu zeg ik het kliphard, tuig op dat forum. Alleen ik word altijd als DE BOOSDOENER gezien. Begrijpt u, zo gemakkelijk was het niet. Ik besloot niet over mij heen te laten lopen en heb vooral die foto’s van horrorclowns flink bekritiseerd en dat dat niet bij een katholieke forum hoorde en het forum aangeklaagd. Excuses gevraagd, niet gekregen. Hoe ziek was het niet op dat forum!! Er staan daar verhalen op van echt idiote zogenaamde verschijningen die je echt niet serieus kon nemen. Ze treiteren daar met de catechismus in de hand. En dat moet dan de waarheid wezen? Op die manier? Ze weten niet echt wat humor is, alleen vuile ‘humor’ dat is geen humor.
    In plaats van blijde katholieke Marian, kregen ze een vervelende Marian terug, wat eigenlijk helemaal niet in mijn bedoeling lag om vervelend te worden.

    Wat de Islam betreft, geloof ik toch dat jullie echt de plank misslaan. Het meeste geweld komt van het Westen en de Amerikanen, denk aan Vietnam, Irak, Syrië, Afghanistan. Vooral de laatste laten niet over zich heenlopen. Ze willen die Amerikanen niet en ze worden heel boos als Amerika alleen maar zegt “Sorry” als er een ziekenhuis vol zieke mensen gebombardeerd worden. Dan spuwen ze terecht vuur op Amerika en Europese landen erbij, want die steunen hen. Als we verdere aanslagen willen voorkomen, moeten we in geen enkel meer militairen sturen, maar kleding, voedsel e.d. Dat ze huizen gaan opbouwen die ze gebombardeerd hebben. Wij hebben onze eigen militairen hier nodig als wij zelf daadwerkelijk worden aangevallen. Maar we hebben in Nederland al een tekort aan politiekrachten, ze gaan nog staken ook binnenkort, ze kunnen het niet aan. En een zwak leger en het geld is op?? Wat zijn we dan toch stom aan doen toch?

    Je moet in het goede geloven van de mensen, ook in moslims. Dan zullen ze ook goed zijn voor jou.

    Maar als Amerika en Europa zo doorgaan, dan zie ik onvermijdelijk inderdaad een golf van geweld komen die zijn weerga niet kent. Wij moeten inbinden, wij eerst, bij onszelf beginnen. Wij waren van jongs af aan al de grootste kolonialen, wij hebben hen juist de corruptie geleerd met ons geld. Het waren niet allemaal missionarissen die daar heen gingen om het geloof te verkondigen. Die arme landen leefden zonder geld en waren wellicht toch gelukkiger af zonder ons. Zij weten dat zij van God afhankelijk zijn. Al het goede komt van God, van hun Schepper. Als iemand daar bewust van zijn, zijn het vooral moslims. Het westen gelooft grotendeels immers in de Evolutie en stammen nu af van apen. Het wordt ze nota bene op school geleerd. Bij ons nog als een theorie, nu als een bewezen feit. Veel mensen in onze landen hebben hun geloof verloren.

    Vandaar dat de discussie nu op You Tube over platte of ronde aarde zo hoog oploopt. En dat begon vijf jaar terug al, maar ik kwam het dit jaar pas tegen in maart van dit jaar. Er zijn dus nu wetenschappers die elkaar bestrijden in de Evolutietheorie/Scheppingsverhaal en of de aarde nu plat is of rond. Zelfs de reis naar de maan wordt betwist en de vraag is of ze er wel werkelijk zijn geweest. Want met dit medium, televisie en al kan je zo veel nep maken, dat het waar lijkt. En ze hebben er ook nog argumenten bij. Wat opvalt is dat de mensen die van een ronde aarde uitgaan, soms genadeloos zijn naar de mensen vanuit de platte aarde gaan omdat de Heilige Schrift meer aanwijzingen geeft richting platte aarde dan wel ronde aarde, wel zeker 70 verzen, de een meer overtuigend wellicht dan andere, maar toch. Alleen de Jehovah’s Getuigen vormen daar een uitzondering in die geloven dat de aarde rond is. Het woord ‘bol’ hebben zij echt in ‘rond’ veranderd in hun nieuwste Bijbelvertaling. En verkondigen vervolgens dat het de oorspronkelijke vertaling is. Ik zou niet weten wat de oorspronkelijke vertaling is, dus ik weet niet of het echt klopt wat ze zeggen, maar ze hebben wel meer veranderd. Het verhaal van de overspelige vrouw (Joh. 7:53 en Joh.8:1-11 bijvoorbeeld is helemaal verdwenen. Op hun website kun je daar hun verklaring van lezen.

    De Evolutietheorie brengt ongeloof in God met zich mee, we zien nu al waar het toe leidt. En het geloof in God wordt dus bij mensen van ronde aarde meer aangevochten dan bij de mensen van de platte aarde en die mensen worden vaak ook nog eens onheus bejegend. Ik zie het voor mijn ogen gebeuren op You Tube. Maar er is ook een Nederlander die zelf op onderzoek uitgaat en zelfs niet ver van mij in een naburig stadje blijkt te wonen. Toevallig was er in een video een onderzoek waar ook Enkhuizen bij betrokken was. Dat was heel bijzonder, verder een Engelsprekende video. Verder weet ik niet of hij het nog gedaan heeft. Ik heb er verder niet meer op hem gereageerd, maar hem succes gewenst met zijn onderzoek. Overigens ging hij van de ronde aarde uit.

    Ik heb wel wat gemeen met moslims, zij zijn mensen net als wij, geboren in een ander nest, ik in een katholiek nestje, zij in een Islamnestje. Bijna elke baby begint spontaan te huilen bij de geboorte, dat is hetzelfde.
    Het probleem is dat wij hen zo slecht afschilderen dat zelfs goed moslims eronder lijden. En de westerse mensen praten zichzelf angst op angst aan. Van nature ben ik vrij bang uitgevallen, maar ook ik ken het versje van ‘Een mens lijdt het meest doordat hij vreest … etc. En de’ Voetstappen’ dat gedicht is ook al zo mooi, dat kan mensen weer op het goede been zetten en minder angstig maken. Waarom stoppen ze niet met al die bangmakerij?

    Als hier een moslim wil vertrekken omdat hij ons land een verrotte maatschappij vindt en vies (o.a. door homoseksualiteit, transgender, tatoes e.d. ongeloof in God, etc.) dat wil dan toch heel veel zeggen of niet?

    Ik moet de eerste christen in mijn dorp nog tegen komen die dat ook gaat zeggen. Ik voel me ook al niet meer thuis in eigen land en dat al een paar jaar lang. Het is niet de Islam dat ons kapot maakt, maar de Kerk en de maatschappij hebben zichzelf kapot gemaakt van binnenuit. Daardoor raken wij, die toch vanuit het geloof willen leven, vervreemd in ons eigen land. Ik voel dat namelijk ook zo.

    Dit proces kon echter niemand tegenhouden. Als Maria het al voorspelt en vraagt om rozenhoedjes te bidden en ze verkondigt daarbij ook steeds dat er nog altijd te kort gebeden wordt, wat is dan de meerwaarde van het rozenhoedjes bidden? Dan kom ik vanzelf tot de conclusie dat het ook niet helpt, want het is voorspeld, tot in de Bijbel aantoe. maar wat staat er in de Bijbel? Het is niet tegen te houden. In de Bijbel stond al dat: “deze dingen moeten gebeuren, alvorens Christus opnieuw op dezelfde wijze (!) terug zal keren, als dat Hij heenging.”

    Duidelijk toch? De Wil van God doen is belangrijker dan Heer, Heer.. roepen of tientallen keren het rozenhoedje bidden. Want het helpt niet echt. En de Bijbel zegt dat al in Matteüs 6 bij de passage over het gebed.

    Beste Cor Huizer, ik ben al zo vaak terecht gewezen, dat ik het op een gegeven moment zo onterecht vond. Ik word niet gauw kwaad, maar op een gegeven moment werd ik het wel erg zat. Als we op basis van gelijkwaardigheid willen spreken dan moeten we elkaar ook kunnen terechtwijzen, maar dan wel in de liefde. Als dat niet kan, dan is er geen sprake van gelijkwaardigheid van de ene mens naar de andere mens. Als het goed is zijn we allemaal volwassenen hier. En dan gaat men op een forum nog gemeen doen ook door horrorclowns te laten zien om mij af te schrikken en bang te maken? Wie hebben er dan een demonische geest, zij of ik?

    1. Beste Cor Huizer,
     Mijn echte naam is dus ‘Marian’. Ik gebruik nu al een poos deze naam, een schuilnaam. Deze naam ‘Mirmar’ is een combi van mir (Russisch) = ‘vrede’ en ‘mar’ en bestaat uit de drie eerste voorletters van mijn voornaam ‘Marian’.

   2. Beste Cor Huizer,
    Uw betoog gericht aan Mirmar heb ik gelezen. Ik ben van uw mening. Ik zie hierin een heel goede daad tot bekering, niet alleen van Mirmar, maar van velen, die uw betoog zullen lezen, en daar gaat het tenslotte over.
    De enorme Liefde in de Waarheid en de Waarheid in de Liefde van de Allerhoogste te kunnen aanschouwen op aarde, is een gave die de Allerhoogste wil geven aan iedere ziel die Hij met al Zijn Liefde heeft geschapen.
    De Allermooiste en Allerzuiverste Maria, de Moeder van God Jezus Christus, is voor ons een onuitsprekelijke gave van de onbegrensde Liefde van God. “Vrouw ziedaar uw zoon, zoon ziedaar uw Moeder.”
    Men moet wel door zijn persoonlijke wil, zich openstellen voor de gaven van God de Heilige Geest, die God is in zijn volheid en dusdanig aanbeden moet worden, om de ziel en de geest te kunnen verlichten, waardoor de kennis van Gods wetten als eenvoudige regels zijn voor hen die Hem beminnen.
    He is daarom ook dan zo noodzakelijk om de ziel, de geest en het verstand in de Handen te leggen en toe te wijden aan de Allerheiligste Moeder Gods, omdat Zij deze is die de kinderen Gods moet leiden en behoeden tot meerdere eer en Glorie van de Allerhoogste. Zij zal de zielen zuiveren en voorbereiden op de ontmoeting met Haar geliefde Zoon Jezus Christus. Zij zal ze naar de H. Sacramenten leiden en ze hierdoor zuiveren als een goede huismoeder die een vuile fles eerst goed zal kuisen alvorens er klaar en gezond water in kan gegoten worden. Zij zal erop toezien dat het water zijn zuiverheid bewaart. Op één voorwaarde!
    Dat door de wil van de ziel, de ziel zich volledig en onvoorwaardelijk toewijd en toevertrouwt aan Haar Onbevlekt Moederhart, dat God boven alle andere godsvrucht verkiest.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

    1. Beste Peter,
     Bedankt voor uw mooie woorden en uw geestelijke steun, welke echt een ‘hart onder de riem’ is voor mij. Alleen een heel klein puntje: Ik heb mij al volledig en onvoorwaardelijk overgegeven, niet aan Maria, maar aan mij Heer, Vader en God, Jezus Christus. En, hoezeer ik ook van mijn hemelse Moeder hou, ik blijf bij deze keuze. Maar dat zal ook wel goed zijn, denk ik.

 18. Mirmar, je gaat voorbij aan Christus Jezus, het OT is voortgezet in het NT en herschept genesis door de nieuwe adam.
  Alle zonden van het OT zijn aan het kruis ge-openbaard, en van daar uit gaan we verder, ook de zonde van meerdere vrouwen, God bedoelde 1 man en 1 vrouw dat is het huwelijk van God, door Christus Jezus en dat word bewogen door de Geest die Heilig is, dat is de schoonheid, goedheid en waarheid van God.

 19. Forums waar ik o.a. ben geblokt:
  1. IKON forum.
  2. Active Board – ofwel RK Netnieuwsforum.com (een stuk of drie keer. De laatste keer op eigen verzoek, maar de moderator(en) was/waren zelf zoek, ze deden geen moer af en toe daar. Het heeft maanden geduurd, voordat men mijn verzoek had ingewilligd.
  3. Standpunt.nl – (tevens uitzending bij Radio NPO-1), waarbij mijn (kind) fotootje werd gekaapt met mijn naam erbij met 1 klein puntje verschil. Met gekaapte foto”s van paus Franciscus en pater Elias van Radio Maria. Ik heb wat meegemaakt op dat forum. Avatars/icoontjes met euthanasiespuitjes e.d. Bar en boos.
  Het werd daardoor ook heel erg verwarrend. Net zo lang geprotesteerd totdat dat forum gestopt is, wat ze waarschijnlijk al van plan waren, omdat moderatoren daar ook laks waren. In plaats daarvan kon men later reagere op Twitter en/of Facebook. Maar die had ik beiden al veel eerder stopgezet, te complex. Dit was Nota Bene een Website van de KRO-NCRV, Katholieke./protestantchristelijke omroep met wel een zeer progressieve geest. Zowel hun website als op You Tube waren sterk verouderd. Op een gegeven moment kon je nog reageren op een zeer oud artikel met trollen die mij zaten te bestoken, die mij voor die tijd eerst op nieuwe artikelen. Ze babbelden ook met elkaar en vreemde taal, vroom lijkend maar met een venijnig karakter.
  Op forum Standpunt nl kwam ik, schreef ik, zag ik, ik werd gepest, maar ik overwon en kon nota bene eindigen met dit bloemetje wat ik nu heb, zie icoontje hier en een Bijbeltekst die ik jaren geleden al had ontdekt en prachtig vond. Namelijk deze:
  “De Heer heeft welgevallen in het breken van de boosheid, en breken met de ongerechtigheid is verzoening.”
  Jezus Sirach 35:5. ”
  Het was mijn laatste reactie. Nog amper een dag later was deze website uit de lucht. Ik heb God gedankt daarvoor. Het was over.

  Wat ik heb geleerd op het forum is vechten en ook vechten tegen onrechtvaardigheid. Maar ook vanuit binnen de Kerk dus. Waar ik vroeger bijna niets durfde te zeggen, durf ik dat nu wel. Op het forum heb ik leren behalve leren discussiëren ook meer leren communiceren met vallen en opstaan. Het is moeilijk het vertrouwen te winnen van mensen die mij als onbetrouwbaar zien, ze zijn zelf zo wantrouwend, wat ze mij altijd nog toedichten. Ze weten van alles op mij te plakken. Overigens gebeurt dat nog steeds ….. zucht….

  Maar als mensen mij kleineren en je reageert er niet goed op, dan heet je in een slachtofferrol te zitten. Dat werd mij zo vaak gezegd, dat ik het zat werd. Ook zag ik dat het ze soms bij anderen ook deden.

  Daarom, als ik wat fel reageer, zo nu en dan, komt het ook omdat anderen zo hard en vooral akelig konden reageren naar mij toe.
  Maar over het algemeen sta ik bekend als zijnde een vriendelijk persoon. Een ervaring rijker, een illusie armer wellicht. Dat mensen zo hard en zo gemeen konden en kunnen zijn, dat gaat er bij mij nog steeds moeilijk in, maar ik ben dat dus wel tegengekomen en juist op forums waarbij ik dat niet zou hebben verwacht.

  Ook op het Katholiek Netnieuws Forum maakte men gebruik van de ” uitsluiting” Katholiek forum???? Het lijken de jongens van de Getuigen van Jehova wel. Ja, die doen dat vooral, maar wij katholieken…. !! Tot voor die tijd, never heard of it.

  “Mensen toch, o Mensen toch, Doe Elkander toch Geen Pijn … ,
  Mensen toch, o Mensen toch, laat het Altijd Vrede Zijn.”

  x. x. Ooit gezongen door Marietje van Volendam.

 20. Mirmar Groet,

  Ik zal weer proberen op al uw berichten van 11 juli in één keer te antwoorden. Dat de door u gebruikte voornaam en achternaam niet uw echte namen zijn, dat dacht ik al. Ondanks dat ik nu weet dat uw echte roepnaam Marian is, zal ik uw geposte naam blijven gebruiken in mijn reacties.

  .Misschien was u eens een katholieke vrouw, niet alleen van geboorte, maar omdat u zelf geloofde. Maar dat bent u nu niet meer! Want u heeft de ene ware en levende God ingeruild voor de afgod Allah van de islam, die in werkelijkheid Satan is. Dat weet ik zo zeker omdat in al uw schrijven er maar één constante is: uw verdediging van de leer die u nu aanhangt.

  Daarbij denkt u slim te zijn door alle kritiek op de islam volkomen te negeren. U weigert ook te reageren op 1.400 jaar terreur, moorden en het vernietigen van vele volkeren en beschavingen, waaronder de christelijke beschaving in een groot deel van de Azië en Afrika. U heft wel een klaagzang aan over de wreedheden, begaan tegen die ‘arme’ moslims, maar geen woord over wat deze moslims eerst zelf hebben gedaan. Ook geen woord over het feit dat de meeste moslims worden vermoord door andere moslims en niet door mensen, welke geen moslim zijn. U klaagt er ook over dat sommige moslims terug willen keren naar waar zij vandaan komen, maar u besteed er geen woord aan dat Europeanen, niet alleen Nederlanders, wiens voorvaderen soms al minimaal sinds de Middeleeuwen in hun eigen land wonen, op de vlucht slaan naar landen, die vrij of nagenoeg vrij zijn van moslims, omdat de islamisering van hun eigen land ze doodsbang maakt. Iets wat werkelijk een zeer grote schande is!

  Hoe en waarom u op verschillende internet forums behandeld werd en/of wordt, heb ik geen mening over. Want ik hoor enkel uw klaagzang erover, maar ik weet niet wat uw aandeel is in uw verwijdering, of de door u benoemde u tegenvallende reacties. Omdat ik niet weet wat er werkelijk is voorgevallen en ik helaas heb moeten constateren dat u niet, of niet altijd, eerlijk bent, uit ik hierover geen mening.

  Over de islam valt niet snel de plank mis te slaan: de leer van de islam is door en door slecht en er is geen spoor van liefde in te vinden. Dat wil niet zeggen dat alle mensen, die in de islam gevangen zitten, ook per definitie slecht hoeven te zijn. Maar hun zogenaamde ‘geestelijke’ leiders doen er wel alles aan om de haat te voeden en de liefde te laten verdwijnen in de zelfzucht en in de eigenbelangen. Geholpen door onze eigen regeringen – onder bevel van de rijke, God vijandige elite – en de zogenaamde ‘links’ denkende mensen – waar ik vroeger ook toe behoorde, omdat ik het verschil niet in zag tussen het goddeloze socialisme en de liefde voor de naasten vanuit God – zijn de moslims bezig om Europa te islamiseren. Weg vrijheid, weg veiligheid, weg menselijkheid. Niet dat dit zal lukken, maar de poging om alles wat aan de ware God doet denken te vernietigen, wordt wel ondernomen.

  Onder het mom van brengen van democratie – die in werkelijkheid nergens bestaat, omdat regeren door het volk onmogelijk is – zijn inderdaad een aantal moslimlanden in chaos gestort. Niet door christenen, maar door de nieuwe heidenen, welke heden de macht hebben. Maar zie, verkiezingen en democratie is een onmogelijkheid in een moslim land – zie wat gebeurde toen in Egypte de moslimbroeders aan de macht kwamen, gelukkig voor Egypte werd er toen ingegrepen vanuit het leger, anders was Egypte nu in volkomen chaos gestort. Een moslimland kan enkel geregeerd worden door een dictator en alleen, als deze dictator de islam niet echt serieus neemt, kan een moslimland vredig en welvarend worden. En juist deze landen werden in chaos gestort, want het plan was en is om Europa islamitisch te maken en daardoor in chaos te storten, wat niet kan met wapengeweld. Daarvoor is een stille jihad nodig en daarvoor moeten veel meer moslims naar Europa komen. Dus, van de zogenaamde ‘vluchtelingen’, is ongeveer 2 procent echt vluchteling en de rest zijn ofwel gelukzoekers, ofwel getrainde terreureenheden, om hier allerlei terreurdaden te plegen, grote en kleine, opdat de bevolking, uit pure angst, geen kritiek op de islam durft te hebben. Zo ‘vreedzaam’ is de islam! De islamitische ‘vrede’ is altijd met terreur en gewelddadige veroveringen opgelegd, maar at wilt u niet weten.

  Dat u de Taliban verdedigt, welke toen zij de macht hadden, een vreselijk schrikbewind hebben gevoerd, tekent uw mentale instelling. En dat terwijl u een vrouw bent en juist de vrouwen het zeer slecht hadden in Afghanistan in die tijd. Buitens huis volledig verborgen onder een boerka, geen opleiding en al helemaal geen rechten. Nu is het geen paradijs, maar waar de Afghaanse regering aan de macht is, voor de vrouwen en kinderen, vele malen beter.

  Het is een drogreden dat als wij maar ‘goed’ zijn voor de moslims, zij ook goed zouden zijn voor ons, niet-moslims, want dat mag helemaal niet volgens de leer die u aanhangt. Integendeel, goedheid wordt gezien als zwakte, die uitgebuit dient te worden. Waarbij komt dat elke moslim wordt geleerd dat hij/zij als moslim nog altijd ver verheven is boven iedereen, die geen moslim is. En vriendschap met niet-moslims is ook streng verboden.

  De Aarde is, in materiële vorm, een bol welke door de ruimte zweeft. Dit hoeft geestelijk niet zo te zijn. De Bijbel – in tegenstelling tot de koran – is een geestelijk boek, dus de vier hoeken van de aarde bijvoorbeeld, is geestelijk bedoeld. In de Bijbel, Gods Openbaring, zitten diepere lagen van het lezen van de teksten; de natuurlijke betekenis en meerdere en steeds diepere geestelijke betekenissen. In de koran zit geen enkele geestelijke betekenis.

  De verlosser van de islam zal nu spoedig komen, zich bekend maken, omdat de eindtijd en de eindstrijd voor de zielen tussen God en Satan is aangebroken. Wij noemen die verlosser van uw leer de antichrist. De Valse Profeet uit de Apocalyps is reeds gekomen, hij noemt zichzelf ‘paus’ Franciscus. Nog slechts enkele jaren en God in Jezus Christus is ook terug om te oordelen over levende en doden en Hij komt in alle glorie als Overwinnaar. Want niemand en niets kan op teen de ene ware en levende God, die alles wat verder bestaat heeft geschapen. Wilt u bij de levenden behoren, dan zult u terug moeten keren tot Jezus Christus en uw afgod Allah/Satan moeten laten voor wat hij is; een leugenaar, bedrieger en huichelaar.

  Wat betreft de ‘Bijbel’ van de Jehova Getuigen: De regering van Rusland heeft hun wereldvertaling laten onderzoeken en, om commentaar voor te zijn, niet door Russische Bijbel geleerden, maar door Finse Bijbelgeleerden. Deze concludeerden dat dit geen Bijbel is, omdat er teveel aanpassingen in staan aan de leer van deze sekte. Dus die vertaling kunt u het beste met het oud papier mee geven. Overigens hebben zij precies hetzelfde gedaan als dat in de koran is geschied; de weinige fragmenten uit de Bijbel en het, apocrief verklaarde, Jacobus evangelie (de jeugd van Jezus Christus) waren toen al aangepast aan de duivelse leer van de islam, alvorens zij in de koran werden opgenomen.

  Hierbij laat ik het maar.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht