De roze kardinaal

De kleurloze, altijd grijze aartsbisschop van Mechelen-Brussel heeft plotseling kleur gekregen. Hij is ineens felroze gekleurd, een merkwaardige kleur maar het is tegenwoordig wel een kleur waardoor je van je doet spreken in het publieke debat. En daar gaat het toch om: gevierd zijn in de seculiere media, nu gevierd zijn in de Kerk nog nauwelijks mogelijk is, omdat ook het aartsbisdom van de Kesel op sterven na dood is.

Kardinaal Danneels heeft zich niet vergist toen hij hem naar voren schoof als zijn hulpbisschop, als bisschop van Brugge en tenslotte als aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Ja zeker, de man die zo grijs was als zijn eeuwig grijze regenjas en bijpassende grijze overhemden, die al de tijd dat hij nu al de aartsbisschoppelijk zetel bezet, nog niet veel noemenswaards gezegd heeft, heeft plotseling kleur bekend, een late hommage aan zijn godfather, de maffiakardinaal die wilde dat de Kerk na hem een “moderne” wending zou nemen. En zeker ook een steuntje in de rug van paus Franciscus die hem even schielijk tot kardinaal creëerde als dat hij aartsbisschop Léonard met pensioen stuurde, en die om de “starheid van de wetgeleerden” te trotseren en om de “verrassingen van de Heilige Geest” wat te faciliteren, wel wat kardinale hulp kan gebruiken. Immers kardinale handlangers van de Maffia zijn uitermate geschikt hardop te zeggen wat de pontifex slechts in bedekte of tweeslachtige termen durft te zeggen. Zo wordt de weg die hij aangeeft duidelijk ingeslagen.

De kardinaal heeft een groep holebi’s (zo noemen ze dat in België) ontvangen en zich zeer positief over homoseksualiteit en de (actieve) beleving ervan uitgelaten. Hij denkt na over een kerkelijke zegen over homoseksuele paren waarbij wel een overeenkomst met het huwelijk tussen man en vrouw moet worden vermeden. Dat betekent dus dat de kardinaal in strijd met de katholieke leer homoseksuele daden goedkeurt, ja zelfs als positief duidt. Hij verwijst in het gesprek naar paus Franciscus die met zijn uitspraak “who am I tot judge?” nieuw wegen geopend heeft. En die wegen zijn volgens de Kesel definitief: een andere paus zal daar niet meer op kunnen terugkomen.

Dat zou betekenen dat de paus of een paar bisschoppen (al zou het ook de meerderheid zijn) de katholieke moraal zouden kunnen veranderen. Dat is onmogelijk. Wat op het terrein van de leer en de moraal gisteren waar was, is het ook vandaag. De katholieke Kerk kent geen relatieve waarheid aangepast aan de tijdsomstandigheden al zegt de Kesel dat de katholieke leer op dit punt onhoudbaar is geworden.

Kardinaal Burke noemde een groot gevaar voor het katholieke geloof in onze tijd het “sentimentalisme”. Dat wil zeggen dat men zich in zijn geloof laat leiden door “sentiment”. In dit geval: we zijn zo begaan met die arme homo’s die je ze toch niet kunt veroordelen tot een leven zonder seks, dat je hun levenswijze maar goedkeurt. Je verstand maar ook de Bijbelse uitspraken zet je daarbij maar tussen haakjes. Bij de Bijbelse uitspraken wordt dan gezegd: de homoseksuele praktijken waartegen de Bijbel zich afzet, zijn heel andere dan de liefdevolle homoseksuele relaties in onze tijd. Tegen dit laatste zou de Bijbel nooit tegen zijn. Het verstand wordt ook tussen haakjes gezet. De katholieke moraal is grotendeels gebaseerd op de natuurwet: op de morele wetten die God in geschapen werkelijkheid gelegd heeft en die wij met ons verstand kunnen kennen. Ons (gezond) verstand zegt dat seksualiteit iets te maken heeft met de complementariteit van man en vrouw en met het voortbrengen en opvoeden van kinderen. Zo heeft God het bedoeld. Andere vormen van seksualiteit gaan in tegen deze in de schepping gelegen bedoelingen en zijn dus zoals de Kerk zegt “ongeordend”. Aan deze wezenlijke ongeordendheid kan geen goede bedoeling of begrip van een kardinaal iets veranderen. Pastorale hulp aan homoseksuele mensen mag dus niet bestaan in “goedkeurende sentimentaliteit” die Gods werkelijkheid verdraait. Pastorale hulp moet hen een weg wijzen te leven volgens Gods bedoelingen, een weg waarbij je het kruis niet uit de weggaat. Dat mag je trouwens in een christelijk huwelijk ook niet. Als je geldig getrouwd bent, mag je, zolang de partner leeft, niet opnieuw beginnen. Maar ook hier zijn veel priesters en bisschoppen in onze Kerk meer gedreven door sentimentaliteit (soms vermomd als Gods barmhartigheid) dan door liefde voor de wet van het evangelie.

Het is door dit sentiment dat de kleurloze kardinaal plotseling roze kleurt. Het zal zeker mettertijd verbleken.

C. Mennen pr

identicon

Auteur:dmji

90 commentaren op “De roze kardinaal

 1. – Kard. De Kesel moet onmiddellijk stoppen met “nadenken over een kerkelijke zegen over homoseksuele paren”. Van homoseksuelen moet men houden – het zijn mensen door God bemind. Maar homoseksuele handelingen moet men vierkant afkeuren, en zeker niet gaan zegenen. Het zijn ongeordende handelingen die God afkeurt. De Kesel moet ze niet gaan goedkeuren.
  – De Kesel moet eens goed de Catechismus gaan lezen en zich daarop instellen, en niet de vox populi achterna gaan lopen. Wat een verwarring sticht die man men zijn verwrongen visie op de katholieke leer.

  1. @ AGStinus,
   met andere woorden en naar natuurlijke en geestelijk aanvaardbare taal vertaald zeg je dus dat de vrijmetselarij al lang vooraf plande om o.a. abortus en vrije sex dubieus te maken zodat de antichristelijke despoot binnenkort rechtmatig door hemzelf te weerleggen middelen heeft om zichzelf een aureool van waarachtigheid te geven.
   Dat vrijmetselaars niets om elkaar geven weten we ook al sedert vele jaren.
   > uit al je woorden blijkt dat jij tegen alle vormen van geestelijk leven bent.

 2. ☩JMJ☩

  Als de obscene, perverse De Kesel sodomie “kerkelijk zegent”, dan is dat ongeldig, want hij kan niet zegenen wat God vervloekt. Nu dat hij de kerkgebouwen tot verlaten woestenijen gereduceerd heeft, wil hij misschien de libertienekes en linkie-winkies van het sodomietendom rekruteren om de vacante rangen op te vullen. Op Kerknet, waar men zich niet geschaamd heeft om reclame te maken voor een boek van de Judaïsche sataniste, Abramovic, zullen die krijsende jeanetten ongetwijfeld zeer welkom geheten worden om de pagina’s nog wat meer op te vullen met onzin, maar de gepretendeerde “zegeningen” van viespeuk De Kesel, indien hij die zal wagen, zullen zich tegen hem keren, en de toorn van God zal op hem komen tenzij hij boetvaardigheid doet. God heeft het laatste woord, en niet hij. Dat gezegd hebbende is het uitermate lamentabel dat de fourberieën van dit stuk krapuul zo weinig verzet ontmoeten in dit land. Clerus en staatsregime hebben de oorlog ontketend tegen de Katholiek Christelijke Godsdienst, maar dat wil niet zeggen dat we hen bij elke destructieve stap die zij zetten het niet moeilijk moeten maken. Het is toch zo tekenend en karakteriserend voor hedendaags Vlaanderen en Brabant, dat symptomatische gebrek aan daadkracht in het zicht van zoveel kwaad en ontaarding. Er moet meer lawaai gemaakt worden; wacht hem op bij het aartsbisschoppelijk paleis opdat hij constant herinnerd wordt aan zijn misdadigheid en steeds geconfronteerd wordt met de eis van de Katholieke Kerk dat hij als kardinaal-aartsbisschop het Evangelie verkondigt en verdedigt, en niet de misselijkmakende propaganda van gedegenereerden.

  In de foto bovenaan dit artikel geeft De Kesel een vrijmetselaarshanddruk, of het nu bewust geweest is of niet. Het zou mij echter verwonderen indien hij geen zwart op wit geregistreerde logerat zou zijn. Gezien Brussel in schijn het hoofdkwartier is van de Eurosoviet (het feitelijk hoofdkwartier is waarschijnlijk Frankfurt, maar dat terzijde), kan men zich verder de vraag stellen of men, behalve door een mirakel, Aartsbisschop van Mechelen-Brussel kan worden zonder bij de vieze club te zijn.

  De Kerk zou een grote stap verder zijn indien de harde data betreffende logelidmaatschap onder kardinalen en bisschoppen (plaats en datum van maçonnieke initiatie, logenaam etc.) naar het publiek gelekt zou kunnen worden. Zij die in de duisternis krioelen vrezen immers het daglicht.

 3. Ja Kardinaal De Kesel is een communistische infiltrant. Het bestuur van de R.K. Kerk heeft geen enkel aanzien meer. Iedereen gaat zijn eigen gang, gelukkig komt daardoor steeds meer ruimte voor traditionele katholieken om hun Tridentijnse Heilige Mis te vieren. Ieder nadeel heeft zijn voordeel.

  1. ☩JMJ☩

   Het Amerikaans Rorate-Caeli blog heeft zopas vermeld hoe de Hermits of Our Lady of Mount Carmel in het Bisdom van Harrisburg, Pennsylvania, de zegen van hun bisschop gekregen hebben. Zij zijn teruggekeerd naar de primitieve eremitische discipline van de Regel van St. Albertus, en voor zover ik weet doen zij de Liturgie volgens de traditionele Karmelitaanse Ritus. Moge de zegen van God rusten op deze geestelijke zonen van Sint Elias, Stichter en Patriarch van de Karmelitanerorde.

   Het zijn dergelijke mannen die vanuit het verborgene van hun religieus leven de grootste overwinningen voor de Heilige Kerk behalen, gedekt door de moederlijke mantel van Maria Immaculata.

 4. In feite kunnen we al tientallen jaren vaststellen dat de Kerk in zwaar weer zit, en vooral op moreel gebied. Roze is wat de klok slaat, tot aan zogenaamde ‘regenboog kazuifels’ aan toe. Dat is de progressieve kerk dus. De behoudende kerk wordt tegenwoordig tot in het nieuws aan toe, als achterlijk neergezet. Laatste NOS-journaal: Mgr. Eijk haalt keihard uit naar de paus. Het was niet keihard, maar wel luid en duidelijk en de kardinaal heeft het natuurlijk weer gedaan. Dat ligt dus niet aan de kardinaal, want die zegt de waarheid. Wat zouden we van het NOS-journaal kunnen zeggen? Kortzichtigheid, ze weten van toeten noch blazen. Ik vraag me af hoeveel brave gelovigen er bij het NOS-Journaal werken. Mijn tante zaliger zou zeggen, nam vast geen blad voor de mond: “Ze zijn zo rood als bier.” Mocht dit te erg klinken, dan kan men dit laatste beter weglaten uit deze reactie. Dat heet dan censuur toch?

 5. … Ik denk niet dat Kard. De Kesel ingehuurd is of een infiltrant is van wie dan ook. Van bij zijn aantreden als aartsbisschop bleek dat hij een slapjanus is, en daardoor geeft hij liever toe aan de druk van de openbare opinie, in plaats van trouw te zijn aan de kerkelijke leer.

  … De Kesel is bang om tegen de publieke opinie in te gaan. Mgr. Léonard was uit ander hout gesneden.

 6. Hallo jongens en meisjes,
  Ach, ach, hoe spreekt die Mijnheer Mennen over de kardinaal en de paus??? Jullie die zo fulmineren en Dhr. Mennen gelijk geven moeten God de Vader aanspreken, want de pauskeuze komt er volgens de leer van de Kerk door de werking van de Heilige Geest en kardinalen worden door de paus uitgekozen en dat zal zorgvuldig en in de harmonie met en met ondersteunig van de Heilige Geest gebeurd zijn . Dus moet God de Vader volgens jullie de Heilige Geest een oorvijg geven of zo iets????
  Of is God zelf in de fout gegaan, door zowel bij dieren als bij mensen jongen of kinderen te laten geboren worden die net iets anders in mekaar zitten en oprecht en eerlijk met zichzelf van iemand houden van het zelfde geslacht? Dat overkomt hen en daar hebben ze niet om gevraagd. Wat zou de barmhartige Jezus eigenlijk gezegd hebben? Zou hij één mens hebben uitgesloten? En hoe trappen jullie op de ziel van ouders die een homofiel kind hebben dat ze in een warm christelijk gezin hebben opgevoed??Oordeel niet, opdat gij niet veroordeeld worde. Gesel Jezus maar, liefst dagelijks opnieuw, gesel de mensen maar, en stel je in de plaats van God de Vader, de Heilige en Jezus en oordeel zonder schroom, terwijl we dat nederig beter aan het Hogere over laten. Ik mis een heleboel christelijke waarden bij jullie. Hoogmoed, bitterheid, chagrijn zijn des duivels. Jullie zijn goed bezig vindt de duivel.
  Waar is de liefde, de warmte, de ootmoedigheid, de warme vriendschap, het vreedzaam samen zijn in naastenliefde ?

  1. Beste Tony. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Amerikaanse organisatie “Courage”, waar mensen met een zogenaamde “same-sex-atraction” elkaar daadwerkelijk liefdevol bijstaan vanuit een juist katholiek perspectief. De roep tot heiligheid en zuiverheid geldt voor ons allen, heterosexueel of homosexueel. Sexualiteit dient vanuit Gods scheppingsorde gezien voor het doorgeven van het leven, binnen het sacramenteel huwelijk. Dat wil dus zeggen dat ook gehuwden zich voor het grootste deel van de tijd moeten beheersen. Deze beheersing is juist de weg naar heiligheid. Wanneer men homofiele mensen gaat vertellen dat hun (feitelijk buitenechtelijke) sexualiteitsbeleving wel o.k. is, helpt men ze niet vooruit op de weg van heiligheid, in tegendeel. Net zomin als aan gehuwde koppels vertellen dat het gebruik van anticonceptie of sterilisatie wel o.k. is.
   Het leven is als het ware een leerschool voor heiligheid en iedereen is er voor geroepen. Dat wil zeggen dat wij onze zondige neigingen moeten leren beheersen en ze niet vergoeilijken. Laat homofiele mensen streven naar zuiverheid. Met hulp van Jezus gaat dat en men vindt het ware geluk dat het kortstondig (sexueel) genot eindeloos overstijgt. Maar wie vast blijft houden aan het vlees, begrijpt de Geest des levens niet. Zoek Zijn waarheid en je zult waarlijk vrij zijn.
   In de zogenaamde “holebi-beweging” wordt vaak, richting Kerk, gesproken over liefde die geen zonde is. Men verwart hier echter min of meer bewust, de geslachtelijke omgang met de liefde in christelijke zin. Wanneer een man sex wil hebben met een andere man, moet hij dat zelf weten, maar als deze man besluit Jezus te volgen zijn er bepaalde zaken die hij achter zich moet laten. Je voelt toch hopelijk wel aan welke zaken dat zijn. niet? Als je dat niet ziet, dan wil je het niet zien, en geen mens zo blind als een die niet wíl zien.

  2. ☩JMJ☩

   De Paus wordt volgens de Leer van de Kerk niet door de H. Geest gekozen maar door de clerus, volgens het huidig pontificaal recht door een conclaaf van kardinalen. De H. Geest bewerkt rechtstreeks de transmissie van het pauselijk gezag op de gekozene, maar de keuze zelf geschiedt door mensen. Soms worden kardinalen in hun pauskeuze geïnspireerd door de H. Geest, maar dat is dus lang niet altijd het geval.

   Christus is geen vrijzinnige; Hij Die de opperste Kuisheid en Zuiverheid is kan geen sodomitische smeerlapperij goedkeuren en aanvaarden. Weet dat sodomie een buitengewoon gruwelijke zonde is, een zonde die ten Hemel schreit om vergelding en die de samenleving tot in haar kern ontwricht. Sodom en Gomorrah werden door God verwoest om hun tegennatuurlijke perversiteiten.

   Dat kinderen sodomieten worden heeft grotendeels te maken met hun gebrek aan opvoeding en de libertijnse indoctrinatie die zij van kleins af aan ondergaan via televisie, internet, scholen en via de achterlijke praat van hun ouders zelf. Een corrupte maatschappij genereert een corrupte kroost.

   Laat dat door een valse moraliteit gedreven vingertje van u zakken. Hypocriet. Iemand die de natuurlijke Scheppingsorde overhoop smijt in naam van een valse barmhartigheid en door misbruik van woorden zoals “Christelijke waarden” staat niet in een positie om anderen te onderwijzen. Sodomie is niet ingeschapen door God in de menselijke natuur maar is een morele afwijking, voortvloeiend uit de effecten van de Erfzonde in combinatie met een ongebreideld narcisme in een persoon.

   1. De letterlijke veroordeling van St. Paulus (Rom1, 24-32), in zijn brief over, “het heidendom, dat de gerechtigheid niet kan schenken”, gericht aan de heidenen, sluit ieder misverstand uit, over de ongeordende, ziekelijke kant van homo sexualiteit.
    “” Daarom heeft God naar de lusten van hun hart, hen prijs gegeven aan onreinheid, zodat ze hun eigen lichaam onteren. Ze hebben de waarheid van God tegen de leugen geruild, en liever het schepsel geëerd en gediend dan de Schepper, die geprezen moet worden in eeuwigheid. Amen. En daarom heeft God hen overgelaten aan onterende driften. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang met de tegennatuurlijke verwisseld ; ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met de vrouw laten varen, zijn in lust voor elkander ontvlamd, en mannen plegen ontucht met mannen. Zo hebben ze in zichzelf het verdiende loon voor hun afdwaling ontvangen. En daar ze de kennis van God hebben versmaad, heeft God hen overgeleverd aan hun smadelijke instincten, zodat ze doen, wat niet past : vol zijn ze van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, en slechtheid ; vol van afgunst, moord-lust, twist, bedrog en gemeenheid, lasteraars zijn het ; kwaadsprekers, godvergeten, onbeschaamd, verwaand, grootsprekers en zinnend op kwaad ; ongehoorzaam zijn ze aan hun ouders, onbezonnen, onbetrouwbaar, harteloos en onmeedogend. En terwijl ze weten dat God heeft verordend, dat wie dergelijke dingen doet, de dood verdient, bedrijven zij ze niet alleen, maar schenken hun bijval aan hen die ze doen.””
    St. Paulus voegt er verder in zijn brief aan toe dat gerechtigheid ook niet uit het jodendom voort kan komen.
    Voor wat betreft de huidige tijdgeest, beste lezer, St. Paulus waarschuwt voor wat we nu meemaken, “”Want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak ; dat men zich de oren laat strelen, maar ze afkeert van de waarheid, om zich te houden aan fabels.”” (2 Tim. 4, 3-4) We zitten er midden in, al een halve eeuw lang sinds dat vervloekte V2 concilie (1965).
    Tenslotte, beste lezer, laat de moed niet zakken. De ommekeer staat voor de deur, niet alleen in de V2 Kerk. De buil van het westerse judeo – maçonnieke systeem, barst open.
    Ook de homo propaganda loopt tegen grenzen aan.
    In NL was de homovakbond COC erin geslaagd, dankzij paarse vrijmetselaar druk in de regering, om propaganda op scholen in te voeren. Dat liep echter uit op een fiasco, omdat de kinderen zich niet lieten imponeren, en de boodschapper overlaadden met spot en hoon. Het programma is inmiddels gestopt. Tenslotte, enkele jaren terug was er een bekende psycholoog/psychiater in Haarlem die, naar Australisch voorbeeld, homo sexuelen wist te genezen van hun tegennatuurlijke neigingen, en zijn resultaten waren bekend.
    Hoopgevend is dat de “gezonde leer”, voortvloeiend uit de natuurlijke orde en de in marmer geschreven Openbaring, als vanzelf de tegenkrachten rekruteert. Vroeg of laat breken die door. Zelfs de grootste leugen heeft geen toekomst. De langzame ineenstorting van het joods vrijmetselaar systeem dat de westerse wereld omkneld, is in gang gezet. We zijn getuigen van het komende reveil in Kerk en samenleving.

    1. Beste Jules, het is inderdaad heel juist.
     Uw reactie bewijst nogmaals dat de H. Schrift al onze vragen kan beantwoorden en we geen “hedendaagse profeten” nodig hebben. Echter is het voor velen zo dat ze zich de moeite niet getroosten om het antwoord op hun vragen te zoeken in de H. Schrift.
     Daarom is het ook zo dat Onze Moeder Gods Maria, die de Bruid is van God de H. Geest, niets liever doet dan Haar kinderen in de gezonde leer van dan K. Kerk te onderwijzen. Daarom vragen wij Haar omdat ze ons de leidende geest van de H. Geest brengt, die uitgaat van de Vader en de Zoon.
     Laten wij dan ook dikwijls vragen aan de Onbevlekte Moeder Maria om ons de H. Geest te zenden en ons te leiden vanaf dat wij onze ogen ’s morgens openen en dat in een simpele vraag.
     Het is diezelfde H. Geest, die door Sint Paulus de zo wijze brieven en preken aan ons heeft geschonken.
     O kom H. Geest en verlicht het verstand van uw gelovigen!
     Laus tibi Christe +
     Ave Maria +

 7. Ik heb juist een artikel gelezen van een Nederlandse christen met Egyptisch roots die zich heeft laten ombouwen als man, en daar was hij fier op de eerste christengender . Hij heeft er een bouw om geschreven en onder het motto God is liefde een dooddoener onder deze mensen. God heeft maar twee seksen geschapen en niet iets daar tussenin!!!

 8. Tony, ik begrijp wel dat je je gekwetst voelt bij veroordeling van homoseksualiteit, en ik denk dat iedereen wel homo’s in zijn familie heeft maar ik vraag me af hoe zuiver is het als je homoseksueel bent ? Ik heb geen moeite met homo’s maar als ik denk aan wat ze doen dan vind ik dat walgelijk en onnatuurlijk. De anus is er niet op gemaakt! Waarom moeten ze die daad doen ? Ze kunnen toch gewoon samen leven zonder sex ? Er zijn ook verhalen bekend van ex homo’s die er vanaf zijn gekomen. Las ergens dat er een documentaire over is gemaakt maar dat mocht niet worden uitgezonden. Waarom niet ? Waarom mag je geen tegengeluid laten horen ? Waarom zo’n propaganda voor homoseksualiteit ?Zelfs op scholen in groep 7 was er ooit een uitzending van die zogenaamde ” dokter ” Corrie die met stemverheffing de kinderen toeschreeuwt dat wanneer je homoseks niet normaalvindt, dat je dan zelf niet normaal bent. Waarom deze i doctrinatie ? Wat zit hier achter ? Is dat de wil van de zogenaamde Elite om het gezin om zeep te helpen?

 9. … Heel dikwijls worden 2 zaken door elkaar gehaald, namelijk homoseksueel zijn en homoseksuele handelingen verrichten. Het eerste daar kan men niets aan doen, maar het 2e, dat doet men bewust wél.

  … Men moet van homoseksuelen houden, zoals van iedere mens. Ze verdienen mogelijk extra steun. Maar homoseksuele handelingen zijn af te keuren. Het zijn handelingen van ongeordende liefde ; de Bijbel veroordeelt trouwens sterk homoseksueel gedrag.

  … In Nederland is het goed van naar priester Antoine Bodar, zelf homoseksueel, te luisteren. Hij verdedigt goed het kerkelijke standpunt ter zake.

 10. Vriendschappen tussen jongens en mannen is niet verkeerd, maar het dient zuiver te zijn en dat geldt ook tussen vriendschappen tussen meisjes en vrouwen.

  Het is tegenwoordig wel zo dat ik nu zelf ook al gauwer aan die dingen denkt als je nu twee mannen of twee vrouwen ziet lopen, terwijl ik vroeger daar nooit wat achter zocht en dat vind ik niet prettig. En dat komt omdat het ook herhaaldelijk getoond wordt op televisie. Tegenwoordig wordt het als normaal gezien als programma’s worden geleidt doormensen waarvan men weet dat ze openlijk homoseksueel zijn. Zoals iemand al jaren geleden zei, we leven in een ‘verworden’ samenleving. En we hebben er allemaal min of meer mee te maken, want we leven er middenin en we kennen ondertussen allemaal wel iemand al dan niet binnen de familie, die homoseksueel is of lesbisch. En o wee, als je er wat van zegt. Onze samenleving wordt al meer onleefbaar, vind ik.

 11. Wat me erg stoort in jullie artikels en reacties is die geweldige muggenzifterij. Waarom schiep God de mensen met seksuele gevoelens? Om zich te onthouden en zich te heiligen? Neen, om die te gebruiken om liefde uit te drukken. Dus, omdat homofielen zo geschapen zijn, zo op de wereld gekomen zijn mogen die van mijn part gewoon hun liefde uitdrukken. Vies, schrijft er iemand… ach, het vrijen en neuken tussen mannen en vrouwen is even vies… het is een gedoe met sappen en lichaamsvochten: zo simpel is dat. Een onlangs gestorven theoloog schreef dat alles wat van boven komt, van onder komt. Paulus was een man van zijn tijd, met beperkte kennis en inzichten en dat verwijt ik die man niet. Hoeveel inzichten en kennis zijn in wetenschap en techniek, in eten en drinken, in morele oordelen… sindsdien veranderd ? Hou op met het sublimeren van seksualiteit aub . Dat is begonnen met Griekse filosofen die een strenge scheiding maakten tussen geest en lichaam en die de geest wilden verheffen en het lichamelijke , de seksualiteit, als een bittere noodzaak zagen omwille van nakomelingen. Die zijn meteen groot aantal naar het beginnend Christendom overgestapt en hebben hun stempel gedrukt op de seksuele moraal.
  Mannelijke theologen en kerkbestuurders van hoog tot laag en in meerderheid niet gehuwd hebben dat eeuwenlang blijven prediken. Wat een onnatuurlijk standpunt en wat een worsteling, perversiteit en gefrustreerdheid heeft dat meegebracht, hé, Vangeluwe en co.
  In de Sovjetunie werd destijds door het partijapparaat de seksualiteit van de individuele burgers gereglementeerd en dat was ook om hun macht te verstevigen.
  Hield Jezus zich ook zo bezig met punten en komma’s en met kleine lettertjes?? Neen, hij kreeg het aan de stok met de Schriftgeleerden met hun oneindig lijkende regeltjes.
  Als gij niet wordt zoals die kinderen…. maar ach jullie weten allemaal zo veel en zoveel beter dan ik… ik sta achteraan in de tempel en laat jullie graag vooraan staan…

  1. Die muggenzifterij, beste Tony, alsmede jouw eigen standpunt in sexualibus, zijn mogelijk geworden doordat Vaticanum II contrair de katholieke leer van 2000 jaar is gegaan [ die hierin bestond dat het doel van seksualiteit bestaat in de procreatie]. Laat je dat het heldere doel van seksualiteit los, dan wordt alles fuzzy en kan iedereen ‘liefde’ claimen (copuleren met een ezel – zie Gerard Reve – hoort daar dan ook bij). De tendens van de rest van je verhaal is natuurlijk opstandig, irrationeel en amoreel (zoals onze hele liberaal-democratie dat is).
   PS. Onze liberaal-democratie is een ontaardingsverschijnsel. Daarmee is het binnenkort aflopen nu dergelijke samenlevingen alleen nog maar comfortabel en prettig willen leven (seks voor plezier, vakantie, drugs etcetera), geen kinderen meer voortbrengen (althans niet voldoende), culturele zelfhaat beoefenen en zich niet verdedigen tegen invaserende culturen.

 12. Beste Tony Geiss,

  Je zit echt wel verkeerd met je gedachten over seksualiteit. De seksualiteit had van God ook een bedoeling, en dat is voortplanting van de mens, door medewerking van man en vrouw, in liefde verenigd. Seksuele handelingen tussen homoseksuelen leiden tot … niets, en zijn daarom ongeordende handelingen in Gods plan. De Bijbel veroordeelt trouwens homoseksuele handelingen streng. Laat je niet brainwashen door de pers etc.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

 13. Wat ik blijf zeggen is dat door een speling van de natuur en helemaal buiten de wil om van ouders en van de betrokken personen homofilie er IS met alle consequenties dat het kan en mag, net zoals hetero’s die door dezelfde God zijn geschapen. . Wie heeft de natuur bepaald? Het Hogere volgens jullie… en dus gaan jullie het Hogere veroordelen. Begrijpe wie begrijpen kan.
  Zelf ben ik hetero, niet gefrustreerd over wie of wat dan ook binnen de Kerk of daarbuiten: alleen zie ik hier op deze site ontevreden, verbitterde en vijandige reacties tegenover Kerk en maatschappij. Waar is Jezus? Waar is liefde? Waar is het “argeloze kind” waarover Jezus sprak?
  Ik zie steeds legere kerken, jongeren die afhaken, mensen die zich uitschrijven, dat is een algemeen gegeven ook bij andere oude godsdiensten.Jullie houden vast aan hetgeen er ooit was en niet meer zal terugkomen. Als jullie zo ontevreden zijn over paus, bisschoppen en priesters… richt dan zelf een clubje op.
  Vroeger waren het de loge en de atheïsten die de Kerk bevochten, nu zijn het jullie, zo te lezen. Jullie benaderen elkaar met allerlei achterhaalde en irreële beweringen… maar is er liefde in jullie hart, openheid, begrip.
  Kardinaal Eyk is de man van de strikte leer. In een interview beweerde hij dat hij nooit twijfelde: wat een akelige man! Gaan jullie daar ook niet in mee, vraag ik me af.’
  Daarom verlaat ik jullie… ik reageer niet meer. Wat jullie te bieden hebben is niet wat ik zoek. Ik mis het Evangelie, de Blijde Boodschap.

  1. Al die argeloze kinderen, beste Tony, kwamen in een opstandige Kerk terecht, waar geen plaats meer was voor het verkondigen van de juiste Leer. Daarom komen er zo weinig jongeren en ook zo weinig volwassenen in de Kerk. Waar is de Liefde vraagt u? Ik vraag waar is de Liefde voor God zelf? God kent men niet (meer), al staat Hij wellicht nog altijd midden tussen ons. Kwam Christus ook niet het zwaard brengen in plaats van vrede? Dit zwaard is een tweesnijdend zwaard. Het snijdt aan twee kanten, bij progressief en conservatief, echter de Liefde voor God en voor Zijn Waarheid kan alles overwinnen en zou ook alles moeten kunnen overwinnen. De Liefde alleen. Waar is in Gods Naam het Geloof in Hemzelf gebleven? Het lijkt mij zo vaak (in mijn omgeving dan), dat dát juist ontbreekt.

   Moeten wij, altijd leerlingen, niet eerst zoeken naar het Koninkrijk van God? En kwam dan al het overige (goede) er dan niet bij? Zie bij Matteüs 6:33. Kan dat nog in onze tijd? In de gehele wereld is er zoveel nood en ellende. Veroorzaakt door zoveel zonden, die we niet willen zien, maar er wel is? Negatief gedacht? Er is hoop, die we ook alleen nog maar kunnen vestigen op God en niet op mensen. Maar als God niet verkondigt wordt, wie zal dan nog tot geloof kunnen komen? De jongeren? De ouderen?

   Misschien leest u dit nog? Als dit alles u hard overkomt, Soms moet men hard zijn, uit liefde. Dat was wat Chrsitus ook deed. Het deed ook in Zijn tijd pijn aan de oren van mensen en die luisterden dan niet verder, het stuitte hen tegen de borst.

   Ik heb mij laten uitschrijven omdat de Kerk te modern werd en er geen eenheid meer is. Niet omdat het behoudend was. Was het maar behoudend gebleven. Dan was er nog wat meer van de Kerk overgebleven dan wat er nu is. Althans in de parochie alhier en in de naburige parochies. Afbreken gaat sneller dan opbouwen.

   Wat men op deze website doet is de waarheid laten zien, omdat veel dingen in het verleden mis zijn gegaan.
   Er is vaak heel veel mis , omdat er l e t t e r l i j k geen eerbied meer is te vinden in de Heilige Mis.

 14. Aan Mirmar Groet,

  Dat is merkwaardig en opmerkelijk ..dat jij je hebt laten uitschrijven… daar kan toch geen excuus voor zijn?!!!

  1. Ja, hoe kan ik dit uitleggen? Het lijkt wel van het begin af aan dat ik geboren ben of er gerommeld werd met het H. Doopsel, het H. Vormsel (andere teksten, weglatingen of veranderingen van de officiële kerkelijke formules).

   Als men heel vaak teleurgesteld wordt, juist in je eigen parochie en je snakt naar verbeteringen, je schrijft brieven, e-mails keer op keer, je bidt ook, zelfs in een gebedsgroep, je gaat naar de H. Mis in andere parochies. En dan worden de conservatieven nog conservatiever en bijna extreem, en datzelfde gebeurt met de progressieven. De verdeeldheid werd in de R.K. Kerk zelf alleen al zo groot, op een gegeven moment kon ik daar niet meer tegen.

   En vele protestanten en vooral de Evangelicalen van de Pinkstergemeenten zeggen dat je uit de Kerk moet stappen, vanwege Babylonische activiteiten in Rome/Vaticaan. De Babylonische activiteiten (heidense/VM-toestanden) zelfs hier op dit forum en/of op de Rest kerk website meer dan eens zelf ook naar voren komt. Wat moet je dan? De paus die als valse profeet wordt gezien, het wordt gezegd of ten minste wel gesuggereerd. En als ik zelf moet letten als een politieagent op de paus, dat is niet gewoon. Helaas heb ik zelf ook moeten constateren dat de paus niet knielt bij de consecratie, terwijl hij in een andere setting (voetwassing) wel kan knielen.

   Ik weet als katholiek gelovige al zo lang hier niet waar ik aan toe ben. En dan mag het in sommige parochies heel goed gaan, zoals men hier vaak naar voren brengt in de meer behoudende R.K. Kerk van vóór Vaticanum II, maar die hebben we hier helemaal niet. En naar Amsterdam ga ik echt niet heen en zeker niet alleen. Dat is mijn stad niet. Ik woon hier.

   Wat conservatieve en progressieve gelovigen in Nederland beiden zouden moeten leren is om met elkaar als mens beter te leren kennen dan te leren bidden en God vragen of Hij de leiding over wil nemen. Want ze blijven elkaar n.m.m. nog steeds teveel beschuldigen. Aan beide kanten zullen toch mensen van goede wil zitten, maar als de wil er niet is om echt Samen Kerk te zijn, dan weet ik het ook niet. Geloven doe je niet alleen. Maar de wil om te bidden, vind ik echter wel eerder bij de conservatieve gelovigen dan bij de progressieve gelovigen.

   Is in de Kerk blijven dan nog een optie? Zag en ziet de Christus de Kerk eigenlijk zelf wel als een Organisatie? Of als puur een Geloofsgemeenschap van mensen c.q. heiligen? Sommigen zien bijv. Kardinaal Eijk, inmiddels in het nieuws, als iemand die een kadaverdiscipline erop nahoudt. Maar ik begrijp wel dat hij streng is en de Kerk juist tot eenheid wilt brengen. Anderen (vooral progressieven …) geven hem de schuld nu dat hij verdeeldheid creëert. Dat klopt niet, want die verdeeldheid was er al van voordat hij zelfs bisschop werd in Groningen. Nu wordt er gezegd dat Kardinaal Eijk het via de media speelt, terwijl hij juist heel afkerig is van de media.

 15. Mirmar, meisje, sta je zo zwaar onder druk? Zoveel stress?
  Maar het is niet erg hoor, het is enkel een technische kwestie, voor de H.Geest maakt het niets uit.
  Je toont tenminste karakter! Dat is wel waardevol. Je bent niet bepaald lauw, integendeel!
  Zeer goed mogelijk dat je behoort bij de weinigen die opgenomen en naar een betere wereld zullen verheven worden.

  1. Uitschrijven uit de kerk komt wel niet van God Mirmar Groet- maar was een bekoring van de duivel. Want, ook al is de kerk in afbouw, het is wel een plek waar je heil kan vinden – heil bij de sacramenten. Ik had het ook bijna gedaan, maar ik ben gelukkig niet bezweken aan deze bekoring. Ik was wel in schok dat het Bisdom zo snel was om mij een brief te sturen voor uit te schrijven. Ik had op één week tijd als goede en trouwe katholiek kunnen uitgeschreven zijn uit mijn doopregister. Zo gemakkelijk gaat dat binnen onze Vlaamse kerk, zo gemakkelijk dat het zelf de Bisschop of priester van dat bisdom kon schelen dat ik me wou uitschrijven na jaren trouw kerkbezoek. Ik heb dus niemand gehoord of gezien, die daar maar een vraag over stelde.. Ik zit nog steeds in de kerk, maar nu wel met een hele andere kijk. Gemeenschapsleven hoeft voor mij niet meer, er is teveel verdeeldheid binnen de kerk. Ik kom alleen nog naar de kerk voor de Heilige Drie-eenheid die mij voorziet van Goddelijke voeding om zo de wereld in te trekken om Christus boodschap van verlossing uit te dragen aan de verloren zielen..

   1. Ja, maar alles gaat niet meer op de juiste manier. Is dat heil vinden? Als ik me dan ergens aan erger, zegt men dan ook nog doodleuk dat het aan de geërgerde ligt. Ga ik naar de kerk dan om alleen maar kwetsuren op te lopen?

    Denk niet dat ik nooit meer ga, maar wel veel minder dan vroeger. Soms ga ik. Vandaag ben ik wel geweest, echter ik ontvang niet de H. Communie, want ik besef dat dat niet meer kan. Er was een Woord- en Communieviering met de dienstdoende diaken.

    Verder wacht en bid ik tot de H. Geest, het gebed van de Kerk zelf. Het is een kort en krachtig gebed.

    1. Mirmar ik begrijp je standpunt van uitschrijving heel goed hoor! Maar, ik vind nog steeds mijn heil in de kerk, dan wel niet bij de kerkbedienaars maar bij God zelf. Ik loop liever met een hele bocht voorbij mensen die in de kerk werken, want hun waarheid over de katholieke leer en hun daden naar parochianen is verre van Heilig te noemen.. Het draait meestal ook allemaal bij deze kerkbedienaars om hun zelf en niet meer om de wil van God. Adoreren moeten we deze bedienaars om erbij te horen. Maar, ik doe niet aan afgoderij van de mens want dat is een zonde en ze zouden mijn ziel door al hun leugens ten gronde kunnen richten, dat God met veel tederheid en liefde opnieuw heeft opgebouwd. Ik ben heel voorzichtig geworden in de Heilige tempel van God, want Satan woont daar ook tussen die muren. Ik hou me dan ook vast aan mijn gebed-wapenuitrusting en keer me alleen nog naar God. Al de rest wat daar gebeurd heeft bij mij maar weinig belang, want als ik me daar druk ga in maken raak ik mijn verbinding met God kwijt en dan ben ik alles kwijt wat mij dierbaar is en wat me gelukkig maakt. En naar woord en communiediensten zou ik al niet gaan, dat is lucht in een zakje. Dan kun je inderdaad beter thuis blijven bidden voor de kerk en mensen die je gebed nodig hebben. Als ze in je omgeving niet meer beseffen wat de Heilige Eucharistie met een mensenziel doet, dan zou ik me gaan verplaatsen naar plekken waar ze dit nog wel begrijpen. Je bevind je blijkbaar in een streek waar de oorlog binnen de kerk heeft toegeslagen en waar ze niet meer beseffen wat De Heilige Eucharistie en de rijke sacramenten voor de mens betekenen. Dat moet heel triestig zijn. We zijn een arm katholiek land geworden en dat hebben we alleen maar te danken aan de vorige generatie die er niets van begrepen. En deze oude generatie is nog steeds alles verder aan het kapot maken omdat ze nooit het lef hebben gehad om God recht in de ogen te kijken. Hun ziel is nog steeds vuil en blijkbaar beminnen ze meer die vuiligheid dan de zuiverheid die God hun en ieder van ons kan geven. Maar, wat kan je eraan doen? Mijn innerlijke vrede en rust nemen deze dwaalleraars niet meer van mij af.. Wat er met deze dwaalleraars en wolven moet gebeuren dat leg ik volledig in de handen van God.

    2. Mirmar Groet, je kunt niet uitgeschreven worden uit de Rooms Katholieke Kerk, je bent gedoopt en ingelijfd, dat kan niemand meer uitwissen, je bent dus nog steeds geborgen in de boezem van de kerk. Dwalende kerkleiders en veranderingen in teksten dienen je geloof niet aan te tasten en doen dat ook niet, jij als gelovige kan niet in zonden betrokken worden door dwalende kerkleiders. Dus je bent er nog steeds bij maar je mist een goede kerkbeleving, weet dan dat je niet alleen bent, dat dat verlangen er bij anderen is, dat er zoiets is als huiskerk, de kern van de RKK, zoek geestverwanten op, omring je met RKK sacramentalien, wanneer je een mis bezoekt om dat je niet anders kunt, beleef hem spiritueel zoals jij Christus present wenst te stellen, en bezoek eens de RKK in andere landen, NL is een bubble. Mirmar, zuster van de RKK in Christus, wees gegroet en welkom, we zijn leken met recht, wanneer we op onze wijze omzien naar de noden van de kerk, wordt dat gezien in heaven. Protestanten kunnen je niet helpen anders dan naar de klo…. die dwalen allen, je bent en blijft een dochter van de kerk.

  2. Lid zijn van de katholieke Kerk is absoluut geen technische kwestie. Hoe zit het bijvoorbeeld met het ter communie gaan – het genademiddel bij uitstek! Daarvoor moet je lid zijn van de katholiek Kerk. Zie bijvoorbeeld de reactie van Mgr. Eijk naar de paus toe in zake het voornemen van de Duitse bisschoppen om niet-katholieke, protestantse echtgenoten toe te staan ter communie te gaan. En dan heb ik nog niet over het ‘buiten de Kerk geen heil’ (dat alleen opgeheven wordt door het zonder schuld zijn).

   1. @Yukio, dit is een pijnpunt. Wat denkt u van echtparen katholiek/protestant? Zij overbrugden de verdeeldheid, maar dat kan dan niet in de Kerk? God alleen kent toch de harten? Ik vind het gekker als een dominee de H. Communie uitreikt (dat is in onze parochie gebeurd), terwijl ik van hem zeker weet dat hij niet gelooft in de Eucharistie zoals de R.K. Kerke het leert en een Rooms-katholieke priester erin gelooft en soms lijken ook katholieke priesters er zelf niet meer in te geloven. De paus is de enige niet die niet knielt. Er zijn inmiddels meer priesters die dat niet meer doen. Ook in Eucharistievieringen op zondag RKK is dat ook niet meer altijd het geval. Soms weer wel en soms laten ze het net niet zien, of de priester het wel of niet doet. Alsof men bewust de camera weghoudt, maar dat is misschien achterdochtig van mij gedacht, ik ga er dus ook nog akelig van denken. Soms zie je achter het Altaar meerdere priesters en dan knielt de één wel en de ander buigt alleen. In hoeverre God dat hen aanrekent weet ik niet. En natuurlijk kan een priester ook echt wel eens wat mankeren, waardoor het niet kan. Het valt echter wel op dat het vaker voorkomt. Vaak zijn het dan ook nog Jezuïeten. En dan lijkt er toch wel echt wat aan de hand te zijn binnen de R.K. Kerk.

   2. Yukio, je moet geen lid zijn, je bent gedoopt en mag ter communie, punt dat is katholieke leer, de kerk kan je dat niet weigeren en doet dat ook niet.

    1. Er staat wel in de Bijbel, mocht er sprake zijn van ruzie of anderzins, dat je gesteldheid van hart wel goed moet zijn, wil je ter Communie gaan. Dus eerst goedmaken met God zelf, dan met broer en/of zus en de R.K. Kerk leert om dat te biechten. Maar in mijn jonge jaren werd het ons niet meer geleerd. In onze parochie is er geen echte praktijk van biechthoren, hooguit incidenteel. Er is al jarenlang een chronisch gebrek aan priesters.

     Onze pastorie is al jaren onbewoond. Wel worden er vergaderingen gehouden van het parochiebestuur/-raad en van vrijwilligersgroepen, het (dames)koor oefent er., de pastorie opengesteld 2 middagen, waar soms, maar niet altijd een diaken aanwezig is. Gesprekken zijn op afspraak. Weinig echte betrokkenheid van gewone parochianen die niet in een vrijwilligersgroep zitten en die in de vrijwilligersgroepen zitten en/of op een koor, daar is niet mee gezegd dat ze wekelijks op Zondag naar de kerk gaan.

     Onze parochie leeft niet echt, het vlammetje is er wel, maar klein bij hoop ik toch bij meer mensen dan ik misschien zelf denk. God geve onze parochianen, inclusief de weinige herders, die er nog zijn, de Heilige Geest, opdat de kleine vlammetjes, die er nog zijn niet uitdove.

     Het nadeel met Pinksteren bij ons is dat het ook het Kermisweekend is. Als kind vond ik dat nog wel leuk. Kermis verslaat hier helaas het Pinksterfeest altijd nog, daarom blijft vooralsnog het Pinksterwonder nog altijd uit hier. Maar misschien begint het ook wel ergens individueel.

     1. Mirmar Groet, dat klopt, eerst met jezelf en God in het reine, dan naar de kerk zoals ik je al meldde, het is er voor jou, Parochies zijn inderdaad meer en meer in zichzelf gekeerd geraakt en dat gaat voorlopig niet veranderen, dat komt door onze arrogantie nog, we gaan naar de kerk toe, de kerk komt niet naar ons toe. En inderdaad de protestanten hebben een andere bijbel, die hebben daaraan gesleuteld, dus daarmee kom je er niet uit. De enige manier om met protestanten om te gaan is voordoen, ze zijn gevoelig voor gezag en authoriteit, dus goed voordoen, je cathechismus kennen en geloof hebben in onze kerk, die bestaat nog steeds, kijk maar naar deze site. Pinksteren is al begonnen met jou, je geeft het zelf aan, en het werkt aanstekelijk.

 16. Beste Tony Geiss (12 mei 2018 – 20:18),

  … Ik vrees dat je nog geen goed beeld hebt van wat het katholieke geloof inhoudt. De wereld die we nu kennen is een gevallen wereld, na de erfzonde. Het is een wereld die nog goed is, maar waarin veel verkeerd loopt : natuurrampen, ziekte, neiging tot zonde enz. Homoseksuele neigingen zijn daar ook bij te rekenen.

  .. Men moet dus van homoseksuele mensen houden, maar niet hun homoseksuele handelingen goed praten of zegenen.

  … Gewone seksuele handelingen leiden mogelijk tot nieuw leven, zoals God het wil. Homoseksuele handelingen doen dat niet, en zijn niet geordend, dus in tegenstrijd met Gods plan. Ze deugen niet. De natuur toont het trouwens overduidelijk : man en vrouw laten op een mooie manier de seksualiteit toe, en ze zijn er lichamelijk voor toegerust. Bij homoseksuelen is dat niet het geval. Ik zal maar best niet in technische details gaan, zeker ? Voorts maakt de Bijbel het duidelijk, mochten we het nog niet door hebben : geen homoseksuele relaties.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

 17. Aan Eric…

  Zeer goed mogelijk dat je behoort bij de weinigen die opgenomen en naar een betere wereld zullen verheven worden…citaat uit jouw reactie.

  De opname-gedachte komt van de evangelische christenen en is een dwaling op 1Tess.4:15-17 ..(hetgeen door de Rkk is gesitueerd bij het laatste oordeel). De (die) opname veronderstellen ze vóór het “1000”jarig Rijk, maar dat niet alleen ze veronderstellen dan ook nogeens, tegelijkertijd, het verheerlijkte lichaam te ontvangen..absurder kan het niet.

  Wat wel mogelijk zou kunnen zijn is een bepaalde informatie over de grote Waarschuwing (6e zegel) die stelt dat de menselijke geest “uittreedt, opgenomen” wordt, dat te relateren zou kunnen zijn aan Openb.6:14 -en de hemel week terug als een boekrol- ..en met de voltooiing van de Waarschuwing zou de geest weer terug in het lichaam keren..dat is wel plausibel.

  In sommige informatie wordt geopperd dat ter bescherming (bepaalde) mensen in het aardsparadijs worden gezet maar na de Waarschuwing weer terugkomen en dat weer anderen ter bescherming op bepaalde plaatsen onzichtbaar voor de vijand zullen zijn, maar dat is dus geheel anders als wat de evangelische christenen veronderstellen met hun opname-gedachte, theorie…en jij met je Jacob Lorber, of hoe die heet en al die gelijkgezinden.

  Die gebeurtenis blijkt zijn overeenkomst te hebben met hetgeen de grote Monarch,prins zal overkomen, beschreven door de Zuster van Belly: ..De dag der gerechtigheid is aangebroken, (voor de prins als zijn ZIEL afdaalt in de hel)…ik zie in het aanschijn van degene die door iedereen werd ontkend, de WERELD bezwijken en instorten, enz.

  De dag der gerechtigheid.. is hier alleen bedoeld voor de prins want daar begint zijn reiniging en loutering en zijn getuigenis en is hierin niets meer of minder als de rest van de mensheid..en zondaar zijnde…ook al is hij de Maleachi 3:1 Bode (Malakias).
  Zijn eigen “openbare” reiniging en loutering is dus tot getuigenis voor de rest van de mensheid en is hij net als Johannes de Doper de laatste van dit, ONS tijdperk en komt hij in de geest van Elia..zoals trouwens al die (trouwe) zieners die de huidige mensheid waarschuwen wat komende is.

  De Malakias 3:1 Bode is dus Niet de Elia (met Henoch) die ten tijde van de antichrist terugkeert (uit het aardsparadijs) ..om alsnog te sterven.
  De dag van Jahweh in Maleachi 3:23 (4:5) is de dag des Heren en betreft het 6e zegel zoals ook o.a het oordeel in Openb.20:4 ..en daar in Malakias 3:23 is de genoemde Elia –> de Malakias 3:1 Bode…omdat
  de dag van Jahweh//des Heren NIET het laatste oordeel betreft.

  Malakias 3:23 impliceert dus enerzijds de Malakias 3:1 Bode en anderzijds wijst ze heen naar de terugkerende Elia in persoon vlak voor het laatste oordeel ten tijde van de antichrist.

  De Malakias 3:1 Bode is noch de reïncarnatie van Johannes de Doper of Elia, noch was Johannes de Doper een reïncarnatie van Elia.

  Iedereen kan ook zien dat Malakias 3:1-5- niets te maken heeft met toen Jezus in het vlees op aarde leefde..en ook niet met de komst bij het laatste oordeel daar bij het laatste oordeel niet meer gereinigd of gelouterd wordt, want alles wordt dan definitief beslist.

  1. @Piet, (re. op: 13 mei 2018 – 14:41 uur)

   Ook ik weet dat het in de Bijbel staat dat er wel degelijk een paar verzen zijn over een opname (Zie Matteüs 24:37-42) met de kop Let Wel erboven: Weest waakzaam. Hoe kan de Rooms-Katholieke Kerk dit ontkennen dan? Mij een raadsel. Is de Bijbel voor protestanten anders dan voor katholieken? Het wordt verschillend uitgelegd.

   Er bestaat een film over met een lied: “I wished we’ved all been ready”. Ik vond het best een indrukwekkende film, maar het zal waarschijnlijk toch even anders gaan dan men liet zien. Maar het principe van de een wordt weggenomen en de ander bleef achter kwam er wel in voor. De achterblijvers hadden het daarna erg moeilijk en het leek toen net of er voor hun al geen redding meer mogelijk was, alsof God op dat moment totaal verdwenen was. Dit vond ik een moeilijke. Hoe zou men daarna dan nog kunnen overleven? Het is maar een film, maar wel met een inhoudelijke Bijbelse insteek en ook wel met de intentie op de tekenen des tijds te letten. Zo heb ik het toen wel begrepen. Inmiddels zijn we wel zeker 44 jaar verder en de Kerk heb ik met de jaren meer achteruit dan vooruit zien gaan. Ik geloof dat ik daarin niet de enige ben.

   Het is namelijk Jezus zelf die spreekt over dat er twee op het land werken en er één weggenomen wordt en de ander achterblijft. Het blijft voor iedereen echter onduidelijk, waar en wanneer dat staat te gebeuren, immers we kennen dag noch uur en ook dat staat er bij vermeld.

   Niemand kan weten of hij/zij daarbij zit, dat is alleen aan God wie wel en wie niet opgenomen wordt al dan wel en niet achterblijft. Dus ook @Eric (13 mei 2018 – 16:03) zelf kan dat niet weten en het is niet verstandig van hem, dat ook maar te suggereren voor iemand anders.

  2. @Piet, aanvulling.

   1Tess. 4:15-17 | Echter dit gebeurde niet bij de apostelen zelf, terwijl de apostel Paulus het daar wel over heeft. Hij spreekt ook over ‘wij’ in vers 17. En is dat dezelfde omhoog voering op de wolken als waar over gesproken wordt in Mattëus 24:37-42 waar de één wordt weggenomen en de ander achterblijft. Er wordt steeds over twee personen tegelijk gesproken, maar dat kan ook niet letterlijk bedoeld zijn, maar wordt wel vaak letterlijk opgevat, wat men meestal automatisch doet met lezen; letterlijk opvatten.

   Het wordt wel ingewikkelder als je het ook anders zou moeten lezen dan er staat. En dan komen er vanzelf verschil van inzichten ook. De een vat dit letterlijk op en de ander weer niet. Ik vond het een aantal jaren geleden heel bijzonder wat het verschil in uitleg was van een (vrij progressieve dominee) en een behoudend Rooms-katholiek priester over het verhaal van de honderdman en de genezing van zijn knecht (Lucas 7:1-10). De uitleg was wel heel erg anders. Hierin schuilt ook al het verschil in inzicht hoe men tegen de H. Communie aankijkt, waar een gebed voor de H. Communie wordt uitgesproken met de woorden: “Heer, ik ben niet waardig dat gij komt onder mijn dak, maar spreek slechts één woord, en ik zal gezond worden/zijn.” Dit gebed is m.i. ontleend aan de uitspraak van de honderdman. Het is in de loop der jaren wel wat korter gemaakt, ik weet niet precies sinds wanneer: “Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek (slechts een woord) en ik zal gezond worden.” Dit laatste gebed, inclusief tussen haakjes, zo heb ik het vroeger geleerd van een zuster Ursuline in de 2e klas Lagere School.

 18. Aan Mirmar Groet,

  Aangaande Matt.24:36-42 is te zeggen dat er 2 onderscheiden oordelen komen, het Láátste Oordeel en het oordeel van het 6e zegel in Openb.6: 12-17. In vers 16-17 zie je dat God de Vader op de troon zit en wordt er gesproken over de toorn van het Lam (van Beide) en impliceert o.a ook Openb.19:11- ….zoals je dat trouwens ook kunt constateren bij Vassula Ryden.

  Onder andere in Jesaja 66:14 zie je óók het 6e zegel oordeel dat tweeledig is, genaden voor zijn dienaars en de toorn is voor de vijand.

  Het laatste oordeel in Openb.20:11-15 is anders nl. dat eerst allen verrijzen (Daniël 12:2-3) vandaar 1Tess.4:15-17 ..Paulus bedoelt dat de gelovigen die dan nog in leven zijn, zie voetnoten Petr.Can.vert.
  In het laatste oordeel gaat God dus niet toornen, maar wordt er beslist voor eeuwig.
  Het 6e zegel oordeel toont ons dus een ander beeld.

  In Matt.24 wordt verwezen naar de zondvloed en daarna was er weer een “nieuw” begin, vandaar dat daar het 6e zegel oordeel wordt bedoeld, want na dat oordeel (ook in Openb.20:4) ..komt er het “1000”jarig (dat beslist géén 1000 jaar zijn >>Jesaja 24:21-23) ..Rijk van vrede tot aan de komst van de antichrist.

  De dag van het 6e zegel oordeel kunnen wij wel weten want dat oordeel begint met de 3 duistere dagen, dat is de opening van het zegel en op het einde van de 3e dag begint direct de bekende Grote Waarschuwing wat zo’n 20 tot 30 minuten “duurt” ..in zijn uitwerking is het buiten ruimte en tijd.

  Wordt de ene opgenomen en de andere achtergelaten betekent volgens de Petr.Can.vert. ..dat de ene die achtergelaten wordt, uitgesloten wordt van het eeuwige geluk en de andere de behoudenis ontvangt onder de uitverkorenen.

 19. Aan Mirmar Groet,

  De “top” in de wetenschap en bij de illuminati zijn op de hoogte dat er drie duistere dagen komen, ook weten ze dat het verleden en heden (= oordeel) één worden en dat is in de grote Waarschuwing..in hun occulte films laten ze wel vaker zien dat ze van het een en ander op de hoogte zijn.

  De landen hebben zich hier al op voorbereid door onderaardse bunkers en zelfs ’n soort steden te bouwen om tienduizenden mensen onder te brengen, want de elite moet de beschaving kunnen voortzetten.

  Wat de reformatie christenen ook veronderstellen is dat Jezus in zijn vlees, (of eventueel met zijn verheerlijkt opstandingslichaam).. in Jeruzalem op de troon van David gaat zitten.
  Ook zouden al die anderen die opgenomen waren ook met Hem regeren en dan natuurlijk ook in hun opstandingslichaam… begrijp je een beetje de dwaasheid van hun exegese?????!!!!

  Maar wel nemen ze aanstoot dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen en verdraaien ze ook andere Bijbel passages..dus ook deze christenen hebben bekering nodig van hun dwalingen, die ook feitelijk ketterijen zijn.

  1. Aan Piet,
   alleen de Katholieke profeten komen voor mij in aanmerking om te verwijzen naar opgeheven worden naar een betere wereld.

  2. Soms weet men zoveel in de Waarschuwing dat het zelfs in mij opkwam of dat de hele Waarschuwing ook niet een onderdeel zou kunnen zijn van de Illuminatie. Er zat namelijk bij de vele Waarschuwingsgebeden 1 gebed bij, waarvan ik vond dat in dat gebed zelf de Waarschuwing zelf als waarheid zou moeten aannemen en dat vond ik vreemd.

   Toen ik stopte met de Waarschuwing werd op het eind ook juist dat gebed gebeden. Dat kan men zowel als bevestiging van mijn redenatie zien als juist dat je het dus toch zou moeten geloven. Feit is wel dat ik niet de enige was die er af ging. Een groepje mensen uit Polen zagen dit ook niet meer zitten. Er zit een behoorlijk dwangmatig karakter in al die Gebeden (meer dan 100), Zegelgebed, Litaniegebeden, naast nog de gewone Rozenkrans, de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid.

   Het gekke is dat de Waarschuwing nagenoeg overeeenkomen met andere Eindtijdscenario’s, zelfs van protestantse zijden. Een Nieuwe Wereld Profetie + Religie?

   Het begon mij wantrouwend te maken juist. Nee, het is geen bangmakerij, zegt men dan. Toch zijn veel dingen best beangstigend te noemen in de vele Waarschuwingen. Daarnaast nog vele Mariaverschijningen. Het is niet meer bij te houden. Het lijkt You Tube wel met: “Aanbevolen voor jou!” Talloze video’s met al dan geen doemscenario’s gaan aan je voorbij. Er is een teveel aan alles, dat geldt ook voor Eindtijdvisies. De Bijbel lijkt mij dan nog altijd de meest betrouwbare, maar dan moeten Bijbelvertalers die ook weer niet willens en wetens gaan veranderen, ook dat gebeurt.

   Deze tijd, kortom, is gewoon, verschrikkelijk. Jezus zei dat al tijdens Zijn Kruisweg tegen de wenende vrouwen. In dit verband is het goed, dit verhaal te lezen. Het is een les, juist ook voor deze tijd, met zo ontzettend veel noden in Kerk en wereld. Het Gezin, we weten het allemaal hier, staat zo onder druk en hoge spanning.

 20. Aan Mirmar,
  Ja, beste Mirmar, ik ben ook daar door gemoeten. Die moderne kerk was voor mij een gesel. Ik heb gebeden gehad dat ik toch een goede H. Mis met al de overige sacramenten kon ontvangen. Ik ben dan terecht gekomen in de Traditionele H. Mis – het Misoffer van altijd. Daar voelde ik me goed. Daar ga ik nu mijn geliefde Jezus ontmoeten in de H. Sacramenten en het H. Misoffer waar Hij op mij wacht.
  Hij wacht daar ook op u hoor, want het is niet de schuld van Jezus dat de mensen Hem niet meer beminnen.
  Bemint u hem dan, Mirmar, Hij heeft u toch zoooooooooooooooo enorom lief. Antwoord a.u.b. aan zijn smekingen om u door Hem te laten beminnen en, …… geef Hem uw gans hartje, zoals het is.
  Ga naar de H. Biecht aldaar en u zult openbloeien als een mooi bloempje. Blijf Hem trouw zoals u ook altijd op Hem kunt vertrouwen. Hij stierf voor u aan het Kruis, vergeet dat nooit. Neem eens een kruisbeeld en mediteer hoezeer Hij u liefgehad heeft, en niet geaarzeld voor alles te lijden op de hoogste wijze en totaal ondenkbaar voor ons, alleen voor U Mirmar.
  Vraag aan zijn Allerheiligste Moeder Maria (Zij is ook uw Moeder), dat Zij u moge geleiden naar Haar welbeminde Zoon. Zij doet niets liever en wacht voortdurend op een gebedje van u.
  Gaat u Haar toch niet doen wenen, neen.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

  1. Het Sacrament van de biecht heeft bij mij helaas niet altijd het effect gehad, wat kennelijk bij andere katholieken en bij u wel het geval is geweest. Wat ik wel weet is dat in feite de priester tussen de gelovige en God in staat en dat de enige Middelaar Jezus als enige Middelaar te boek staat in de Bijbel.
   Dat is constant waar protestanten mij op wijzen. Manipulatie hoeft niet, maak kan dus ook in de Biechtstoel plaatsvinden en dan ben je toch ook slecht klaar.

   De Bijbelverzen die de R.K. Kerk gebruikt om het Sacrament van de Biecht aan te duiden, ken ik.. Maar het Woord ‘Sacrament’ en het Woord ‘Biecht’ heb ik nooit kunnen vinden in de Bijbel. Datzelfde geldt voor de ‘Drieëenheid’. Wel staat er dat de apostelen de opdracht geven om te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat zou de H. Drieëenheid aanduiden. Maar had Jezus dát woord ook maar gebruikt, dan was er nu niet zoveel verdeeldheid op dit punt. En zowel de een als de ander beweert dat zij de Waarheid spreken. Maar gewone gelovigen worden toch heen en weer geslingerd. Want soms lijk je beide zaken te kunnen uitleggen uit dezelfde Bijbel. Er zijn zowel verzen te vinden die de Drieëenheid lijken te ondersteunen als verzen die lijken tegen te spreken> of neem het Sacrament v.d. Biecht lijken tegenspreken omdat er staat: Jezus is de en tussen God en mens.
   Terwijl ik juist sympathie kreeg voor protestant-christenen, wordt dat door de uitspraak van H. Padre Pio tenietgedaan door te stellen dat Maarten Luther in de hel zou zitten. Ik begrijp dit niet. Wie bepaalt nu eigenlijk wie er in de hemel komen of naar de hel moeten gaan? De mens? Of God en/of de persoon van Jezus Christus? Immers Jezus zit aan de Rechterhand van God de Vader! En Hij oordeelt over levenden en de doden. Dus Zijn Vader spreekt het oordeel zelf niet uit, zou je als conclusie kunnen trekken. De Vader neemt de uiteindelijke beslissing of iemand naar de Hemel en de Hel gaat, resp. het Vagevuur. De Zoon zit aan de Rechterhand van de Vader (zie het Gloria).

   Wanneer begon Jezus behalve een Mens ook God te zijn? Al met zijn Geboorte? Tijdens zijn Leven, of pas daarna?
   In de Bijbel wordt Jezus aangeduid als Zoon van God en als eengeboren Zoon van God, en wordt God YHWH als ‘Vader’ aangeduid door zijn Zoon. Dat impliceert dat er sprake moet zijn van minstens twee (2) personen.

   Ik vind het eigenlijk heel erg beschamend dat religies de Waarheid van God betwisten, want beide visies zeggen dat ze de waarheid zeggen. En wie moet je dan geloven? God ja. Maar God duidt zichzelf niet aan als H. Drieëenheid, maar als: “Ik Ben.’ of ‘Ik Ben die Is’.

   Het is niet mijn bedoeling de H. Drieëenheid aan te vallen. Het is wel een stuk moeilijker voor mij geworden om in de H. Drieëenheid te (blijven) kunnen geloven. Het voelt zeer ongemakkelijk, met welke christen, katholiek of protestant ik ook praat.

   1. Beste Mirmar,
    U probeert te begrijpen wie God is. De H. Drievuldigheid is God en God is de H. Drievuldigheid.
    Nu, H. Augustinus heeft dat ook geprobeerd. Misschien weet u dat al, maar zal het nog eens aanhalen.
    Hij mediteerde over de H. Drievuldigheid, tijdens een wandelingetje op het strand. Plots zag hij daar een klein jongetje met een emmertje water scheppen uit de zee om ermee zijn gegraven putje in het zand te vullen. De H. Augustinus zag hem zo heen en weer lopen. Hij vroeg zich af waarom het jongetje dit deed en ging het hem vragen.
    Hij zei; “Jongetje waarom ga je heen en weer met je emmertje water uit de zee scheppen en ermee het putje vullen?”
    Het jongetje antwoordde: “Wel ik wil de zee in dit putje overscheppen.” Daarop antwoordde de H. Augustinus: “Maar dat is toch onmogelijk.” Het jongetje antwoordde daarop: “Maar zo is het ook voor een menselijk verstand om de H. Drievuldigheid te vatten.” Toen verdween plotseling het jongetje.
    Mirmar, wat wel te vatten valt is uzelf en daar zou ik mee beginnen. Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Waarom ben ik geboren? Waarom is mijn moeder en vader deze die ik ken? Waarom lijd ik? Waarom ben ik soms bedroefd en soms blij? Waarom is er zoveel rondom mij wat ik niet begrijp? Waarom ben ik nu op aarde en niet b.v. tijden de vorige eeuwen? enz… Als u dan antwoorden hebt op al deze vragen, en dat kan een tijd duren, neem dan een Kruisbeeld en bekijk het aandachtig en mediterend. Lees over Jezus lijden en dood voor U en lees over de instelling van de Kerk (die lang reeds voor het Protestantisme) was. Lees de geschriften van Heiligen, zoals de H. Brigitta van Zweden, de H. Katharina von Emmerich, de H. Maria van Agreda. Lees deze met liefde tot Jezus en Zijn Allerheiligste Moeder.
    Met de kracht van uw hartje. De ware Kerk en zijn Sacramenten, worden dan pompklaar.
    Als ik u was zou ik nooit ophouden met vragen te stellen en deze te richten tot Jezus en Maria.
    Ik zou toch maar ophouden met het raadplegen van protestanten, want die weten het zelf niet en brengt u alleen maar in verwarring.
    Jezus zegt: “Doe en Ik zal doen.”
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

    1. Peter en dat is wat ik geloof en dat doet de wereldkerk die we Rooms Katholiek noemen vanwege protestanten, de kerk is een heilig katholiek en apostolisch, wat jij? En ik dat gedaan wat jij beschrijft aan Mirmar Groet, en nu dan?

     1. Gideon, de wereldkerk is helemaal niet de Rooms Katholieke Kerk. Deze laatste is nooit van de wereld geweest en zal het ook nooit zijn. De wereldkerk is een rommel van zogezegde katholieken, protestanten, orthodoxen, islam, joods gedoe en noem maar op, dat Bergoglio o zo promoot. Noem je dat de Rooms Katholieke Kerk?

    2. Peter je raadgevingen aan Mirmar Groet zijn goed, Mirmar ik zou daar naar luisteren, maar het MOET niet, ons geloof is een uitnodiging, ook voor priesters, overigens zijn wij allen deelachtig aan het algemeen priesterschap. Wanneer jij bepaalde woorden nodig hebt bij een mis en die mist in die mis, reciteer ze dan voor jezelf, ze blijven geldig. Het gaat om een gedaantewisseling geen gedachtenis, Jezus is echt aanwezig en jij neemt Hem echt tot je, dat kan geen protestant je afnemen. Maar houd in NL wel rekening dat het protestantisme wenst te usurperen, zij noemen onze mis nog steeds een vervloekte paapse mis (en dus geen vrijmestelaars mis Piet, dat is de protestante mis, joodse mis islam etc). Wij zijn katholiek gedoopt en wij wensen dat de kerkleiders/clerici onze band respecteert opdat we die band kunnen respecteren, maar onze Heilige Monarchie is aangevallen, al 2018 jaar, en we beleven soms doorsnijding van de band van Priester In Persona Christi en Gelovige. Dus wanneer je die band niet concreet terug ziet, mag hem veronderstellen, dat blijft geldig. Wat ook helpt is met katholiek gehuwden omgaan, daar zij aan elkaar het Sacrament geven, het andere sacrament van dienst aan de kerk naast de Priester, houden gehuwden de geloofsschat ook levend. Dus Peter en Mirmar, Peter heeft niet zo veel NL ervaring merk ik, wij vormen een familie, die elkaar dienen te beschermen omdat we gerechtigd zijn tot wettige zelfverdediging. Houd jullie goed, en doe goed, en Christus, Maria en de Gemeenschap ven Heiligen en de Heilige Geest is met je, en laat je door protestanten met verkeerde gewijzigde bijbels niets wijs maken, die kennen nog grotere angststoornissen, omdat ze weten dat ze de boel verdraaien, maar te ver heen zijn om terug te keren.

 21. @ Mirmar Groet (grote bloem)
  Gewoon in de eerste plaats Jezus volgen met de hulp van Maria.
  Daar heeft men genoeg werk aan.
  Je mag de technische detailtjes gerust aan de vaklui overlaten want die zijn alle noodzakelijk net als de vaklui zelf maar brengen op zich geen vruchten voort, dat is niet waar het om gaat. Als je naar een restaurant gaat om alleen maar te vitten op de organisatie mis je de essentie van dat restaurant. Geen beter restaurant dan de Tridentijnse H.Mis, en als ik naar alle detailtjes kijk weet ik niet meer waarom ik daar aanwezig ben. Ik ken moeders die alleen aandacht hadden voor voedsel, kleding, uiterlijke maniertjes –op zich allemaal niet onbelangrijk– maar zij hadden geen inzet om hun kinderen innerlijk te volgen en hen als kindjes van God bij te staaan. We zijn allen kleine kindjes en Maria ons aller moeder volgt met heel Haar wezen je kinderhartje. Zich in Haar aandacht koesteren, is dat dan niet bijna alles?
  Eric Vlaamse Groetjes (piepkleine bloempjes, maar wel vele)

 22. Eric, ja dat is voor katholieken de belevingswereld, maar ik wens dat concreter te maken zie mijn commentaar op “schisma NL”. Voor het overige lijk je mij een devoot katholiek, dat is te prijzen, maar we moeten wat betekenen als katholieken, we dienen het huidige christen demoncrstische om te vormen, ook wij katholieken kunnen hervormen/organiseren, daar waren we altijd goed in, dat kunnen we weer, goed organiseren, zo zijn we ooit begonnen, en daar hoort goed broeder en zusterschap bij, en vereniging, feitelijk is mijn pleidooi wat: katholieken aller landen verenig U.

  1. Ooit heb ik ergens gelezen dat het kwade zich zo goed organiseert. Dat moeten (goede) katholieken dan juist ook doen. Maar waar is de interesse in God zelf? Zonder God gaat het immers niet.
   Vroeger had je het o.a. het Armenbestuur (wellicht bij protestanten noemde men dat de diakonie).

   Ik denk positiever over protestanten dan sommige katholieken die hier reageren die misschien vroeger protestant waren. Ik weet dat protestanten ook gefrustreerde gelovigen kent. De bekendste was de al overleden zanger Robert Long+ (R.I.P.), ik mocht hem ook niet, maar hij had wel andere goede dingen. Dat helpt om dan weer wat milder naar zo’n persoon te kijken. Maar gefrustreerde katholieken bestaan ook, die worden dan weer protestants. Je hebt heus wel bij protestanten ook goede gemeenschappen.
   De Evangelische Omroep heeft juist bij mij vaak een leemte opgevuld, waar de Roomsen te kort schoten.

   We kunnen wat van elkaar leren toch? En we hebben elkaar veel te vergeven in verband ook nog met die roerige jaren met de Reformatie. Beide kanten zien het soms zo zwaar en zo zwart-wit. En zo staat men soms weer net zo hard tegenover elkaar dan in vroeger tijden. Misschien moeten we nog altijd naar elkaar leren kijken dat we, ondanks alles broers en zussen zijn in Christus, al wordt er verschillend gedacht. Dat blijft toch ook over en weer lastig. Overtuigingen kunnen heel sterk zijn, maar de Liefde kan de grootste afstand ook overbruggen.

   DE BRUG is een soort loopplank, meestal boven een rivier, een meer of een kanaal om elkaar te ontmoeten.
   Daar heeft juist het Focolare zo’n mooi lied over. Die tekst heb ik nog.
   Wie kent dit lied van jullie?

   Begon ik dus eindelijk iets goeds te zien in Maarten Luther, is dat op deze website niet goed om dat te denken. Pater Pio is heilig daar mag je niet aan twijfelen, dus. Ik heb er toch wel moeite mee om dat toch aan te nemen, zelfs al zegt Pater Pio dat. Natuurlijk heb ik van hem gehoord, ik zat vroeger in een katholieke Gebedsgroep, met katholieken die voor de katholieken in ons dorp veel te extreem werden gevonden. Aan 1 kant kon ik dat nog begrijpen, aan de andere kant, waarom in een hokje stoppen, want dat wilden zij juist zelf ook niet. Zij trokken zich terug en gingen dus naar een andere parochie kerken. Maar ook ik hield het met hen niet meer vol. Ik kom toch uit een heel ander gezin, bij ons was het wat losser, vrijer. We gingen elke zondag naar de Kerk en ik ging met mijn broer naar het Jongerenkoor destijds. Die verdeeldheid was er dus toen ook al in de jaren zeventig begon dat echt al vormen te krijgen. De polarisatie in die jaren maakte dat toch al wel duidelijk. Wat heeft dat toch veel wonden geslagen, die vooral naar binnen zijn geslagen. Mensen die niet meer over het geloof willen hebben, ook meer behoudende katholieken hebben datzelfde. Tevens is dat ook een vrij veel voorkomende karaktereigenschap van de Westfriese bevolking (Let Wel in Noord-Holland ligt West-Friesland). Wij behoren tot het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Progressieve katholieken houden meestal niet van Mgr. Punt. Er hoeft naar mijn mening maar iets te gebeuren of we hebben hier opstand. Ik weet zeker dat in België dat ook speelt. Waarschijnlijk weten jullie vast wel dat er een Manifest is geschreven in Belgié, maar ook in Nederland speelde datzelfde, maar met iets mildere bewoordingen, echter toch nog scherp genoeg om te weten te komen dat er over opstand werd gesproken.

   Dit heb ik allemaal ergens gelezen. Ik vond dit verschrikkelijk, dat men daar aan zat te denken. Er werd dus enige jaren geleden al over een opstand gesproken door progressieve katholieken. Ze zijn nu vrij stil, heb ik het idee. Ze voelen wellicht meer steun vanuit de huidige paus, en dan is wellicht nu een opstand binnen de Kerk niet nodig.
   Alleen nu zijn de rollen omgedraaid. Hebben jullie dat ook door? De conservatieven worden nu zelfs vanuit Rome de mond gesnoerd,, dat lijkt in ieder geval wel zo en zeker ook als ik bepaalde dingen hier zo heb gelezen in verschillende artikelen. Terwijl dat onder paus Benedictus XVI niet het geval was. Die kreeg aanvallen van progressieven te verduren. Het valt op dus dat juist de progressieven binnen de R.K. Kerk zich lijken te hebben verenigd als een machtsblok. Conservatieven hebben zich wellicht te weinig kunnen verenigen in de vele progressieve parochies, zeker in Nederland en wellicht ook in België.
   Dit is mijn analyse van de Kerk van de afgelopen jaren. Hier en daar zit ik er wellicht nog naast.

   En dat is wat ik dus al jaren als meer behoudend katholiek beleefd heb in eigen parochie. Ik kwam er nooit doorheen. Met één zin wordt je dan al geserveerd. Heel pijnlijk is dat, het gebeurde steeds vaker.

   “Breng wat zonneschijn om u heen, want de wereld is vol van droefenis), … goed, met een bloempje (zie icoontje – ik zal het maar geen ‘avatar’ meer noemen) .erbij, maar misschien zegt een bloempje ook niet meer alles.

   1. Taalcorrectie:
    – geserveerd -? Moet zijn: ‘weg geserveerd’ dus. Zie de zin in de één na laatste alinea, onderaan.

 23. Beste Mirmar,

  … Je schrijft : “Maar het Woord ‘Sacrament’ en het Woord ‘Biecht’ heb ik nooit kunnen vinden in de Bijbel. Datzelfde geldt voor de ‘Drie-eenheid’.”

  … Maak je maar geen zorgen over de funderingen van de katholieke Kerk. De biecht is het sacrament van de vergeving. En over zonden vergeven wordt er herhaaldelijk gesproken in de Schrift. Jezus zegt tegen zijn apostelen (de Kerk) : wiens zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven, enz. In de Schrift wordt ook vermeld dat de apostelen of leerlingen zonden vergeven. NB : de Kerk kent een ganse leer van de sacramenten ; daarin wordt alles uitgelegd.

  … In de Schrift wordt inderdaad niet gesproken over de H. Drie-eenheid. Maar wel over de Vader, de Zoon (Christus) en de H. Geest. God heeft het aan zijn Kerk overgelaten om na te denken over deze zaken, en uitspraken te doen in concilies, die onfeilbaar zijn als ze het hebben over zaken van geloof en zeden.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 24. Aan Mirmar Groet,

  Waarschijnlijk weet je niet wie Pater Pio is, hij was en is een grote heilige en als hij zegt dat Luther in de hel is dan is dat waar.
  En dat bevestigt ook dat Luther geen goede dood had, hij heeft Christus zijn werk willen verbeteren en dat was zijn kerk op Petrus en wie dat verzoekt speelt met zijn eeuwig behoud …zoals de huidige usurpator vrijmetselaar paus.

  1. Piet, de paus is geen vrijmetselaar, mogelijk ben je het zelf je schrijft er graag over, de paus en zijn ambt kunnen we volgen, de persoon mijn heer George Bergoglio, dien je ook als persoon te eren, als katholiek, los van je kritiek.

 25. Peter, broeder, nu bedrijven we semantiek, ik bedoel dat de Rooms (dat moeten we nog hanteren vanwege de reformatie, om onze plaats te bepalen, en de positie van de leider, de paus te Rome) Katholieke Kerk (met zijn latijnse en andere riten) verspreid is op de wereld, in de wereld, op aarde mondiaal vertegenwoordigd is, conform Zijn opdracht, maar dat wist je wel dat ik dat bedoelde, dat voelde je wel aan, broeder van het houtje. Het lijkt erop dat je uit vlaanderen schrijft, daar verstaan ze de nederlandse taal anders, daar komt het door. Beter zouden we latijn spreken wellicht, nu duidelijk, ik ben en blijf Rooms Katholiek, de RKK, en jij noch iemand anders schrijft mij uit, behalve de Paus. De kerk dus in de wereld, niet van de wereld, dat begrijp ik ook wel Peter, zie verder mijn koers voor de kerk bij”schisma NL”.

 26. LS,

  hoe zouden we de nederlandstalige bisdommen in elkaar kunnen schuiven? kerkprovincie der nederlandstaligen, aartsbisdom Antwerpen, bisdommen Utrecht, Brugge, Maastricht? Gezien het kerkbezoek is dat gerechtvaardigd te doen, minder verspilling van middelen van de gelovigen, concentratie van leergezag alhier, 1 uitgeverij, 1 opleidingsinstituut, 1 leken beweging, 1 religieus instituut, 1 kerkprovincie? Wanneer we dat kunnen, en vroeger was het al zo, dan zijn we goed katholiek bezig, ipv belgisch of nederlands, niet nationalistisch meer, maar katholicistisch, wat zegt U.

 27. Aan Gideon Krols…

  De informatie op deze site en restkerk.net laat duidelijk zien dat deze paus een usurpator is en Bijbelse zaken verdraait en ontkent.
  Dat je deze informatie naast je neerlegt zegt iets over jouw onderscheidingsvermogen.

  Deze paus wil het fundament van de kerk in de nieuwe wereld orde leggen (NWO).
  Slaap maar verder.

 28. Piet, op jouw kunnen we bouwen, ik ben wakker want rooms katholiek, jij leest dat in/op deze site en restkerk, dat is jouw perceptie/projectie die andere uitsluit. Vóór het laatste concilie (Vaticanum, want 1 en 2 bestaan niet zoals je weet, 1 werd onderbroken om daarna te worden afgerond) was het adagium van de kerk, we dopen al die mensen/personen, en gaan er van uit dat 80 % opdaagt in de kerkvieringen. Na ca 1970 werd duidelijk dat het adagium zou moeten zijn en daarop dienen we de kerkorganisatie in te richten, we dopen al die mensen en dienen er van uit te gaan dat er 20% komt opdagen. De kerk die jij voorstelt was al alla tromfantia halleluja, wensleijk maar niet realistisch, nooit geweest overigens, een wensgedachte du, en met de verspilling van de mensen die jij voorstaat tot gevolg, zie de crisis, onze centen hoorden daar ook bij.
  Ik leg niets naast mij neer, dat zijn jouw woorden, ik integreer hetgeen de kerk aan ons overbrengt in de tijd, jij verdeelt, aangezien verdelen het werk is van de ….. en verbinden van Je Heer Jezus Christus, die met de Heilige Geest ook deze Paus, speciaal voor jou, als hoofd aanstelde. Je bent gewoon ongehoorzaam, en leest niet meer en luistert niet meer en verstard, niet flexibel en dynamisch dus niet meer mobiel, in leger termen, je zit in een loopgraaf en dient eruit te komen en het front te verleggen, maar ik weet niet of je dienst hebt gedaan. Er is maar 1 nieuwe wereld orde, die 2018 jaar geleden is gestart met Christus, en die verwijst tevens terug in de tijd naar Adam, die Hij vernieuwt, en dus was en is Christus Jezus altijd al met ons en bij ons en in de tijd gekomen 2018 jaar geleden. De kerk die jij ziet is dood, lang leve de kerk. De Paus verdraait geen bijbelse zaken, dat doe jij, aangezien je dat graag benoemt en dus wilt zien bij deze Paus, dat komt je dan goedn uit, het zegt iets over je frustratie in geloof, noch is een Paus ooit usurpator geweest, dat is niet zijn titel dus oefent hij dat niet uit, dat is taal van een man van “adel”, zogenaamd blauw bloed, want die moet usurperen, ter zelfverdediging van de kerk, gesanctioneerd, en dat doen Pausen niet, zij zien erop toe. Het fundament in een andere nieuwe wereld orde leggen kan dus niet aangezien dat fundament reeds was gelegd. Deze Paus tracht voor ons strategisch te werk te gaan opdat we met usurpators kunnen omgaan, ook wanneer deze Paus niet altijd bij ons kan zijn, hij tracht ons toe te rusten, en jij wijst dat af, slaapkop. Effetta Maranatha. Ik durf te stellen dat je niet eens de rooms katholieke kerk kent daar je die nog nooit hebt verdedigd met lijf en leden en ziel, in het veld, met je voeten in de modder dus, en een groene kop en geweer in de hand.

 29. Piet, alle kritiek op deze Paus is te herleiden naar een boekje Amoris Laetitia, dat wordt als enig argument gehanteerd om zouteloze kritiek te leveren, zonder dat je dat boekje goed hebt gelezen en dus niet hebt begrepen. Nergens in dat boekje staat dat een katholiek tegen zijn geloof dient in te gaan, nergens staat in dat boekje dat scheiding is toegestaan, want dat kent de kerk niet, scheiding, dat heet iets anders, En wanneer je vrij bent van het sacrament van het huwelijk en samen bent met een partner, gaan jij, noch ik over de slaapkamer van die personen, of kruip je bij hen en anderen in bed dan, Alleen een priester en biecht kunnen duidelijkheid verschaffen en het eigen geweten van een katholiek die zijn sacrament heeft ontbonden, wanneer die katholiek nood heeft aan Christus Jezus en dat wenst te beleven in onze kerkvieringen, dan mogen wij niet oordelen, dat komt ons niet toe, noch dat vieren verdoemen, dan lijk je wel de SGP die de vervloekte paapse/katholieke mis verdoemen anno domini 2018. Jij moet gewoon gehoorzaam katholiek zijn, je bijbel lezen en anderen de kans geven het dubbelgebod te leven, ben jij zonder zonden bij deelname aan de heilige misoffers?

 30. Piet en Peter, citeerders, begin maar vast, je lijkt wel zo’n quotende protestant, en dan gebruik je de “macht”of “gezag” van deze en een andere site, heb je zelf niet voldoende munitie meer dan dat je anderen moet laten vuren? Komaan Piet je kunt beter, de kern van het verhaal daar gaat het om, zoek eerst de balk en splinter blijkbaar, want het koninkrijk wens je niet te delen?

 31. Petrussen onder ons, ben je er al uit, uit de loopgraaf en in beweging? Doe je best en volg mij na, Gideon van Krols, Karolus dus, Rooms Katholiek Gelovige, burger dus van de Staat De Rooms Katholieke Kerk, vertegenwoordigd op aarde in alle hoeken van de wereld, Defensor Fidei, ook met on-orthodoxe militante middelen, edoch wel met het adagium: Dulce et decorem est mori Pro Petri Sede, con Spiritus Sanctus et Maria et Josef, In Christo.

  Christianus Sum moeten we weer leren spreken.

 32. In tijden van nood, en wanneer is de kerk daarin niet, is een ieder katholiek man, virus probatus, krachtens het algehele priesterschap een kardinaal “In Pectoris”, dus perfrom your office Piet en Peter, doe je werk en wees barmhartig, en verwijder die steen uit je maag, die versteent je hart te zeer, zie eens de zegeningen die dit Pausschap in deze tijd en in deze wereld brengt, dan zie je de zegeningen in je eigen leven ook weer, zie met de blik van voortschrijdend inzicht, De Lectio Divina. Aan de arbeid broeders van Christus, Christianus Sum, Christiana Sum. Vooruit.

 33. Aan Gidion krols..

  Wat te verwachten is van de RKK wil ik je niet onthouden maar wel met gepast inzicht en uitzicht, perspectief.

  De onderstaande link toont de reële Joodse verwachting van de verwachte ben David (de grote Monarch in Jesaja 32) ..onder de feitelijke Messias Ben Jozef, Jezus Christus …de Bijbelse vermelding van ben David (de grote Monarch).. zien we heel duidelijk in Jeremia 33:15-16>> in die dagen en in die tijd ..zal Ik David een rechtvaardige Spruit doen ontkiemen.

  Dat het hier NIET Jezus betreft is dan duidelijk want die persoon zal dan pas ontspruiten ..in de eindtijd, vóór en den tijde van het 6e zegel, de context maakt dat ook duidelijk en de katholieke profetieën tonen aan dat het onze betreft.

  https://www.youtube.com/watch?v=jisGSNg7KtI

  Houden we de uitleg over Jeremia 33:15 in ons geheugen als we Ezechiël 17:22-24 lezen dan zien we daar ook een verwijzing naar de grote Monarch.
  De Petr.Can.vert. spreekt daar zelfs van een tenger twijgje want hij is inderdaad afhankelijk van drie vrouwen in een verduidelijking bij Teresa Higginson betreffende de heilige Hoofd devotie, de drie hebben hun rol, taak.. (naar Jeremia 31:22 de vrouw zal de man omgeven ..omdat de man deel heeft aan de vrouw).. als zijn ziel afdaalt in de hel, opstijgt door het vagevuur en de hemel…man en vrouw zal dan in even-wicht zijn, in harmonie zijn.

  ..Op een hoge en verheven berg zal Ik het planten.. de drievoudige zieletocht doet hem deze berg beklimmen vanaf het dal, de hel.
  Die verheven berg zien we in Hebreën 12:22–in Psalm 48–in Jesaja 14:13–in Ezechiël 28:13-16 en elders verdere passages over de berg Sion..bv. Jesaja 11:9, of 25:6-7.

  ..Op Israëls hoogste toppen het zetten ..dat wil zeggen de keizer over de koningen naar Jesaja 32.
  Daaronder zullen alle vogels rusten ..dat wil zeggen al diegenen die hun geest van de aarde kunnen verheffen in het hemelse, zoals is beschreven bij oa. Vassula Ryden.
  En alle bomen van het veld zullen erkennen enz. wil zeggen..de bomen zijn de machthebbers cq. Koningen of wie dan ook in hoge posities.

  ..Een dorre boom tot bloei heb gebracht.. de dorre boom is de grote toekomstige Monarch ben David, want hij komt tot bloei door zijn 3 voudige zieletocht tot in de hemel, om eerst koning te worden over het Rijk van zijn eigen ziel ..en dat is billijk.

  En als we dan naar Jesaja 11:3 kijken dan moeten wij ons afvragen of de vrees voor Jahweh.. de Heer, Hem zal vervullen, Hem zou dan Jezus moeten zijn, volgens de vertalers.. het lijkt mij aannemelijker dat in de Monarch de vrees voor De Heer hem zal vervullen, maar ieder trekt maar zijn conclusie want ik weerspreek hier de vertalers.

  Kijken we dan ook oa. naar Jesaja 9:5 dan verwijzen de vertalers ook daar naar Jezus …of is daar de Monarch ben David bedoeld.. of beiden ..want in Jezus zijn alle werken.. of woorden in die strekking, zoals de Schrift leert.
  Op 4 april 1997 verwijst (impliceert) Maria bij Vassula Jesaja 9 en heeft ze het over de ziel die Hij tooit met ZIJN Majesteit en waar ook Hubert Luns over schrijft.

  Daar betreft het ook weer het Messiaans tijdperk met de komst van de Waarschuwing in het oordeel van het 6e zegel.
  Het volgende kunnen wij dan lezen bij Vassula:: op HEN die LEEFDEN in een land van schaduw zal een licht schijnen ..dat wil zeggen dat de Monarch en die 3 vrouwen dan niet meer in dat land leven en dat land betreft de stam Zabulon-Nederland want deze 3 vrouwen zullen uit-gaan om de mensen het 6e zegel te verkondigen. Als dat Kind in vers 5 dan de Monarch zal zijn dan wil dat zeggen dat hij in Nederland is geboren omdat daar de stam Zebulon is gesitueerd.
  St Hilarion situeert hem in het land tussen de Rijn en de Noordzee en dat is dus Nederland.

  http://tradcatknight.blogspot.nl/2015/06/saint-hilarion-prophecy-comet-war.html?m=1

  Kijken we dan ook nog eventjes naar Zacharia 6:8-15 en mogen we ook daar veronderstellen dat daar ook naar de toekomstige grote hogepriester-Paus en Monarch wordt verwezen, want ook daar betreft het het Vrede tijdperk na de Waarschuwing en het koningschap van de grote Monarch.

  En wie woont bij de dochter van Babel ((Zacharia 2:11(7)-17(13))..dat Brussel de EU is, de NWO drijvers van de illuminati/vrijmetselaars en fans …dat is de dochter van Sion, de stam Zabulon-Nederland..
  In vers 12(8) wordt over de prins-monarch gesproken.

  Dat is wat de prins in Nederland zegt en zoals hij spreekt zo schrijf ik (in mijn woorden).

 34. Ls is dit een site voor Opus Dei, of voor Opus Christianum ?

  Gideon

  One nation Under Christ. And by Christ we will find Dei/God?
  Christus de buitenkerkelijke armoede beweging?

 35. Aan Gideon Krols..

  Wat een snelle blik ..in een mum van tijd.. zeker de vrucht van je voortschrijdend inzicht. Zo’n snelle hap kan nooit goed zijn, ligt als een steen op je maag..en doet braken.

  Één Natie onder Christus?? ..geloof je dan ook, net als de protestanten dat Jezus weer terugkeert in zijn vlees en in Jeruzalem op de troon van David gaat zitten??! ..en naar Zacharia 6:12- de tempel gaat bouwen (de RKK herstellen)??

  Er komen 12 koningen naar 12 Stammen en één keizer, dat kun je ook afleiden uit Jesaja 32, dus ieder land behoudt zijn eigen identiteit en kunnen goed samen delen en samen werken onder de eenheid in de keizer.
  Één land onder een koning impliceert de antichrist, de EU de dochter van Babel, en de NWO ..Oei oei.

 36. Piet, weer uit verband gerukt, maar dat vind jij fijn, jij weet het dus moet ik je wantrouwen, het was in de geest van ons geloof geschreven, niet al te snel, dat deed jij, oei oei vogeltje weet je wat dat is? Een kleine mus met enorme ballen en wanneer die landt zegt hij, oei, oei.

 37. Piet, ik geloof niet net als protestanten, ik geloof gewoon., er waren eerst 12 stammen dat werden 12 mannen, en met die apotelen leven we nog, Piet, wat wil je nu zeggen zuurpruim, landen hebben geen identiteit, dat is allemaal door een anti-Christ benoemd tot heden. One nation under God was VS, ik bedoel een God met Christus, zij zonder, Christ first zeg maar, maar ja, blijven afzonderen he, een oei oei vogeltje,

  Piet heb je een slaapzak? Ja, buk dan eens, kan ik die wakker schoppen.

 38. Paul, wat is een troll, waar staat dat in welk boekje, is dat van de oei, oei vogeltjes en slaapzakken dan?

 39. Piet, wanneer Hij weder komt weten we niet, en ook niet in welke hoedanigheid etc. Wat we wel weten is dat we een kerk hebben door Hem gesticht, en die kerk wordt bestreden, en wij kibbelen en zijn verdeeld. Ik stel voor ons te re-/her-organiseren als kerk. Verder kan ik je profetie niet goed plaatsen dat is iets waarin jij je hebt gespecialiseerd. Ik waardeer je devotie, maar maan je tot eenheid en tot de base line, of zoals Ach Stinus zegt: bestudeer nu eens in detail deze huidige voorliggende cathechismus die ruim voorhanden is en voor iedere katholiek openbaar, dat is uniek in de geschiedenis van onze kerk, en lees die dan met de geest van eenheid zoeken eerst onderling en daarna naar andere christenen toe en dan vervolgens naar alle andere personen op aarde van goede wil waarin de christus natuur te vinden is bijvoorbeeld in hun geldig gesloten huwelijk. Zij hebben Israel is bedoeld als een heartland voor hen die ons niet moeten, wij dienen ons heartland te hebben en te houden, zie hiervoor mijn commentaar bij Schisma in NL. Wij zijn en blijven nog steeds de Rooms Katholieke Kerk, wellicht dat we gecamoufleerd dienen op te treden momenteel.

 40. Aan Gideon Krol..

  Oei oei staat in de Bijbel of het is uit een profetie en betreft een komende zeer ernstige gebeurtenis.

  Ik schrijf niet voor niets ook voor anderen en voor mijzelf want wat ik schrijf komt in het “geheugenkamer ver weg” voor later.

  Jij reageerde zo snel op mijn plaatsing van een reactie dat je na een “vogelvlucht” al reageerde ..en dat vindt ik niet zo slim.
  En zo heb ik je dus aangesproken met je eigen woorden.

  Dat wil de EU Brussel juist ..de eigenheid van een land en landen ontmantelen om daarna de NWO met de antichrist vestigen, daar is al veel over geschreven, maar het blijkt dat je wat lees achterstand hebt opgelopen, dus als je serieus wilt meepraten heb je nog wat huiswerk te doen, maar voordat je wilt reageren op een reactie lees dan eerst en ook zijn links want anders zet je jezelf voor schut…..

  1. Piet, oei, oei ken ik van dat vogeltje, dat is katholieke humor. wat betreft je EU en Brussel etc. dat is bekend, we weten dat dat alles niet voor ons is eerder tegen. Dus wat te doen, wat is voorstel bij schisma bijvoorbeeld. We zijn al sinds Adam en Eva met die anti-christ in de slag, dus niets nieuws onder de zon, jij analyseert het, ik stel voor te reorganiseren opdat we weerbaarder zijn, we dienen dezelfde zaak en kerk. Politiek gezien zijn we in strijd met die demoncratie. En ik reageerde niet snel, dat was een reaktie op een ander commentaar van je voordat ik je profetie las, dat kun je me aanrekenen, maar leiever reken ik elkaar niets aan, maar ga het verbond met je aan broeder Piet Christianus Sum. Ik heb bijvoorbeeld niets met de eigenheid van Nederland bijvoorbeeld, van mij mogen de landsgrenzen dus weg, ik voel daar cultureel en kerkelijk niets meer bij, ik vind Belgie bijvoorbeeld aangenamer, gezellig rommelig hier en daar, maar cultureel aansprekelijker, dus ik heb niet zoveel met de kunstmatige anti-christ landsgrenzen van nu.

 41. Het spijt me voor mijnheer Mennen, maar wat hij schrijft over seksualiteit en de “natuurwet” is volgens de huidige stand van zaken in de wetenschap lariekoek (ik ben bio-ingenieur). De Kerk toont zich met deze visie langs haar meest onwetende kant, vergelijkbaar met haar positie destijds ten aanzien van het geocentrisme. Toen dacht de Kerk ook dat de kosmologie uit de Bijbel astronomische wetenschap was. Het heeft 500 jaar geduurd eer ze wou aanvaarden dat niet de aarde, maar de zon in het centrum van het zonnestelsel staat. En nu hetzelfde met “de natuurwet”. Het is helemaal niet zo dat de finaliteit van de menselijke seksualiteit voortplanting is. Dat is alleen zo bij de lagere zoogdieren, niet bij primaten en mensen. Bij de konijnen wel. Bij primaten en mensen is de belangrijkste functie van seksuele relaties het aangaan en verstevigen van sociale banden. Intussen weten we al heel veel over de biologie en de hormonologie ervan en we weten op welke manier regelmatige seks tussen twee partners hun band verstevigt, welke hormonen daarin een rol spelen en welke hersengebieden daarop reageren en hoe en wat het effect daarvan is op het psychisch functioneren en de hechtingsstijl van mensen. De zogezegde “natuurwet” is o.a. uitgevonden door Thomas van Aquino, een middeleeuwse knakker die van biologie absoluut niets wist, de wetenschap moest toen nog beginnen. U moet eens googelen wat die pipo geschreven heeft over voortplanting en bevruchting, je lacht jezelf een breuk. Er is geen enkele zinnige mens die daar nog in meegaat, de tamelijk naïeve idee dat seks er is omwille van de voortplanting. Elke normale, gezonde mens weet vanuit zijn eigen leven dat dat niet waar is!

  1. William, je bent mis, je werkt als bio-ingenieur, je bent het niet? De belangrijkste functie van sexualiteit is procreatie, dieren, zoals eekhoorn, zijn ontrouw en doen dat om dierlijke banden te onderhouden, dan hebben ze meer eikels. Overleven heet dat, mensen/personen, katholieken, christenen dus, leven. Ze bezien sexuele handelingen in het licht van Het Huwelijk, want jij promoot ontrouw. Thomas was een knakker die leefde in wat wetenschappers de middeleeuwen noemen. De wetenschap was al uitgevonden en hij beoefende het al voordat jij geboren was.

   William, de Paus, deze dus ook, is de gedelegeerde meester des gebouws en opperaars In Christus, niet William. Dus luister William en lees nog eens wat je schreef.

  2. Beste William. Seksualiteit is voor de mens fysiologisch niet noodzakelijk. Vandaar dat voor de mens veroordeeld is tot de zinsvraag in deze. En tot het ordenen van zijn gedrag. Dieren doen dat niet omdat ze geen mensen zijn (dus geen rationele, normatieve overwegingen kennen). Desondanks zijn de meeste dieren niet verslaafd aan seks. Dat ligt wel anders bij de tegenwoordige mens, vooral die in Nederland.
   Laat sowieso dieren maar even buiten beschouwing, want bijvoorbeeld eenden planten zich voor doordat mannetjes eenden de vrouwtjes verkrachten. De penis van de mannetjes hebben een daartoe een speciale schroefvorm.
   PS. Wanner Thomas van Aquino over de natuurwet spreekt heeft hij het niet over de wetten van de stoffelijke natuur (waarover jij het hebt).

   1. Dan nodig ik u toch eens uit om wat dieper in te gaan op Thomas van Aquino. Die schrijft wel degelijk over hoe voortplanting en bevruchting volgens de opvattingen van die tijd biologisch plaatsvinden. En u bent ook verkeerd als u denkt dat seksualiteit voor de mens fysiologisch niet noodzakelijk is. Dat is het nét wel volgens de biologische inzichten vandaag, net omdat het essentieel is in de regulering van het evenwicht van de mens en zijn relaties. Je hoeft maar naar het celibaat te kijken om te zien hoe onzalig het is. En stop aub met de hypocrisie daarover, 90 % van de zogenaamd “celibataire” priesters hebben seks, iedereen weet dat. Is het niet met een partner, dan in elk geval masturbatie. Natuurlijk is seks essentieel voor het instandhouden van het individu in geestelijk evenwicht!

    1. William weer mis, je hebt een probleem met een persoon die afziet van sex ter procreatie. Het is niet noodzakelijk wel prettig, maar dat weet je pas wanneer je gehuwd bent, bent u gehuwd en heeft Hij u kinderen samen geschonken? Dat is uw wetenschap. Dat is niet essentieel dan bent u verslaafd aan misbruik van vrouwen, wat essentieel is dat u huwt, dat is sociaal gedrag. Celibataire priesters bestaan niet, de priester eerbiedigd het celibaat, wanneer iemand rukt, want daar praat u over, onaneert, dan begaat hij of zij een zonde, dat wilt u toch weten hoe daar mee om te gaan, bio-ingenieur? Zoek dat zelf even uit, ruk wat u wenst, ik slaap daarvan niet minder, al rukt u zich een hersenverweking.

     1. Ach, beledigend worden… geeuw.
      Ik heb ook niet het gevoel dat ik mijn punt moet verdedigen. De Kerk is een bouwval, de leegloop is een feit. Uw goed recht om geen verband te willen zien tussen het feit dat de gelovigen en masse de Kerk de rug toekeren en de onzinnigheid van haar leer over seksualiteit. De Kerk graaft haar eigen graf, dat is geen mening, dat is wat onder onze ogen gewoon gebeurt. Welke normale mens met een normale seksuele appetijt en een gezonde seksuele relatie overeenkomstig, kan de onzin van de Kerk accepteren?

    2. Beste William, jouw visie is door en door materialistisch. [Waarschijnlijk opgedaan tijdens je studie want de universiteiten, i.h.b. de humaniora en de levenswetenschappen, zijn plaatsen van indoctrinatie geworden.] Hetzelfde geldt voor je perceptie van Thomas.

     Ter info: De wetten van de natuur zijn zonder hogere dimensie blind, net als een kristal een levenloze orde heeft. Bij Thomas wordt alles over- en doorstraalt door een zingevende, hogere Orde. Het hele katholieke geloof is bovennatuurlijk terwijl ze tegelijkertijd met beide voeten op aarde staat. De genade bouwt voort op de natuur. Ze verheft de laatste.

   2. Yukio, ook jij bent weer mis, dieren zijn wel verslaafd aan seks, de mens niet want door God geordend in Het Huwelijk, ben jij wel gehuwd Yukio? en heb je kinderen gekregen dan?, Penis vind je wel een mooi woord he? Thomas Penis?

  3. Hallo William,
   – Een beetje voorzichtig. Ik heb de indruk dat je niet weet wat de Kerk met “natuurwet” bedoelt. Ze bedoelt een wet die ieder mens van nature ingeschapen is. Zo bv. dat je niet mag stelen, niet mag liegen enz. Die natuurwet vind je grosso modo terug in de 10 geboden.
   – Noem Thomas van Aquino aub geen pipo. Hij was een zeer goed filosoof en theoloog, die vandaag de dag nog steeds een norm is in de Kerk voor zijn theologie. Je moet hem wel niet raadplegen ivm de biologie van de voortplanting, want Thomas kon nog geen gebruik maken van gedegen biologische kennis.

   Vriendelijke groet, A. G. Stinus.

 42. William en Yukio, kom eens samen zou ik zeggen. In onze kerk, zijn er gehuwde en ongehuwde priesters die het gezelschap van mannen en vrouwen waarderen, personen dus. Ik deel alles behalve mijn vrouw met de kerk, de celibaat, monastiekeling wenst geen sex, te complex, dat moeten we waarderen, en dat weet je wanneer je kinderen grootbrengt, Dus van mijn vriendin, vrouw, echtegenoot en dochter blijf je af wanneer je niet de intentie hebt voor haar te zorgen alle dagen van je leven in en met Christus, nu duidelijk? Yukio en William, ik zou eens een borrel drinken met elkaar, en eventueel sex hebben, dan kom je weer op aarde en in Christus en bij de Paus.

 43. Ls, william en yukio vragen naar de bekende weg, kunt u ze rechtzetten aub?

  Gideon

 44. LS, katholiek en christen zijn betekent gemeenschap van goederen, een katholiek/christen is geen goed, noch is een man en vrouw samen dat, Yukio en Wiiliam en alle anderen, het huwelijk is heilig en blijft zo, dat is De Paus, uw orde, uw afsplitsing, uw elite, al hetgeen er tegen in gaat, zoals u doet, is ongeordend. Tolereerbaar, maar niet ten koste van Christus en Zijn Huwelijk. Dus matig u of ik kom u matigen, Gideon Krols met Hem dan wel door De Paus, … wordt vervolgd. Yukio en William, breng iets moois ter wereld samen, met Hem en mail mij dan nog eens.

 45. LS een katholiek forum behoort de kerk van het huwelijk te zijn, het Liber Matrimonium, dat zou ik voorstellen u zo om te vormen tot Liber Matrimonium, teneinde katholiek te mogen worden genoemd, Gideon

 46. William, wist niet dat je zo snel beledigd was, maar mijn argumenten staan, je brengt niets daartegen in, jij propageert ontrouw, dus eikel, want eekhoorn, wat zeg jij, en wij hebben echt wel een gezonde voorkeur voor sociale omgang dat jij neuken/sex noemt, dat heet liefde en kinderen, een gezin stichten, zegt dat nog wat William, jij komt bij mij en ons de deur niet in voordat je je lusten hebt uitgeleefd, we spreken elkaar, doe de groeten aan Bart en Yukio.

 47. Hallo William (18 mei 2018 – 11:47),

  – Je lijkt wel een pleidooi t e houden voor de terugkeer naar een soort dierlijke seksualiteit, en je denkt allicht alles te kunnen herleiden tot een spel van hormonen en lichaamscellen.
  – Dat de Kerk IN HET WESTEN nu maar weinig succes kent is niet het gevolg van haar leer, die voortreffelijk en hoogstaand is, maar van het feit dat de mensen a.h.w. ingedut zijn in hun comfort, en enkel maar geïnteresseerd zijn in het materiële en in entertainment.
  – De Kerk vindt seksualiteit goed, op voorwaarde dat deze geïntegreerd wordt in een serieuze huwelijksrelatie. Bovendien pleit ze voor verantwoord ouderschap, en hoe dat kan gebeuren in christelijke geest. Dat staat uitgelegd in de profetische encycliek “Humanae Vitae” van de zalige paus Paulus VI.
  – Je schijnt niet te weten wat de Kerk bedoelt met “de natuurwet”. Zie mijn hoger berichtje. Met filosoof en theoloog Thomas van Aquino zou ik niet lachten al ik u was. Dat de wetenschap toen nog nergens stond, daar kon hij niets aan doen.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht