Amoris Laetitia maakt van de onverbrekelijkheid van het huwelijk “een spookbeeld”

Foto: Crisis Magazine

Vader Giulio Meiattini, een benedictijn van de Madonna della Scara-abdij in Noci, Italië, heeft het boek “Amoris Laetitia? I sacramenti ridotti a morale “(Amoris Laetitia? De sacramenten gereduceerd tot moraal) gepubliceerd.

Meiattini legde aan La Fede uit dat Amoris Laetitia de christelijke families desoriënteert in plaats van hen te bevestigen in het geloof, omdat Hoofdstuk 8 een relativistische praktijk introduceert en het sacramentele fundament van de morele theologie niet goed in ogenschouw neemt.

Volgens Meiattini behoudt Amoris Laetitia de onverbrekelijkheid van het christelijk huwelijk alleen in theorie. In het licht van de interpretatie van Buenos Aires, die paus Franciscus de enige en officiële interpretatie van Amoris Laetitia heeft genoemd en die Meiattini als “slecht geschreven” beschouwt, is het “onmogelijk om te zeggen dat het beginsel van onverbrekelijkheid wordt gerespecteerd”.

“Men kan met woorden volhouden dat de onverbrekelijkheid van het huwelijk heilig is, maar als men degenen die in beruchte en stabiele ontrouw leven toegang geeft tot de sacramenten, wordt de onverbrekelijkheid een spookbeeld “, voegt Meiattini toe.

Voor hem zou het “niet alleen opportuun, maar plichtsgetrouw en beleefd zijn geweest” en “een teken van respect en luisterbereidheid” als Francis de Dubia van de vier kardinalen over Amoris Laetitia had beantwoord

Bron: Gloria.tv

identicon

Auteur:dmji

28 commentaren op “Amoris Laetitia maakt van de onverbrekelijkheid van het huwelijk “een spookbeeld”

 1. Met theorie zijn we niet zoveel, het moet ook in de praktijk .Het onverbrekelijkheid van het huwelijk is een feit en door Jezus zelf bevestigd we mogen er niet aan tornen of eigen wetten van maken. huwelijk tussen man en vrouw is door God zelf ingesteld en kunnen we niet zomaar verbreken, of naar onze eigen wensen invullen, zoals de huidige paus in zijn zeer beruchte AL .

  1. Willy, huwelijk tussen 1 man en 1 vrouw heeft Christus en dus God ingesteld, dat is waar, de gehuwden leven dat in de praktijk. Scheiding bestaat niet in de RKK, Wanneer twee personen samenleven waarbij men vermoed dat ze onkuise handelingen verrichten buiten het huwelijk, en dat kan indien twee ongehuwden samen leven, dan is dat vermoeden van mede-christenen een zonde want er gaat een gedachte aan vooraf die niet zo kuis is, namelijk dat gehuwden een recht zouden hebben in de slaapkamer van de ander mee te kijken. Allen de Priester kan in de biecht vaststellen of de ongehuwden communie kunnen ontvangen, dat is zijn discretie, niet de onze, daar we geen bijzonder priester zijn, ook niet indie we wel gehuwd zijn, dan zijn we slechts diaken, leek of algemeen priester.
   AL is de Correctio Filialis voor die katholieken die controle wensen in de kerk, en God en Jezus laat zich niet controleren.

 2. ☩JMJ☩

  Adulteri Spurcitia is een oeuvre van de vijanden van de Kerk; een stormram (één van de velen) om geheel het dogmatiek bouwwerk van de Religie omver te duwen. Indien actieve echtbrekers ter Communie zouden mogen gaan, waarom maffiabazen en mohammedaanse terroristenleiders dan ook niet? Indien men de ene doodzonde van de lijst gomt, wat zal hen dan verhinderen van hetzelfde te doen met andere doodzonden? Worden straks ook pedofiele satanisten tot de H. Communie toegelaten? Volkomen detestabel. Het is datzelfde liberalisme dat staten ervan weerhoudt om misdadigers te straffen.

  Het Allerheiligst Sacrament van het Altaar aan heiligschennis overleveren om aan de perverse levenswijzen van gedegenereerden tegemoet te komen is een gruweldaad die de goddelijke toorn afroept. Mensen die te ontaard zijn om hun hoererij op te geven hebben geen eisen te stellen aan de God van de Maagdenkoren, maar moeten ophouden met zondigen en boetvaardigheid doen.

  1. Beste Benjamin, natuurlijk wat u stelt daaraan indien ge-identificeerd kunnen we het allerheiligste niet gunnen, maar wie maakt het onderscheidt nogaan de poort dan? Heeft u een zwitser in dienst die dat controleert Christ In Action RKK? Let eens op wat u allemaal in de NL neerschrijft, wat je schrijft dat ben je zelf??
   Wat stel je dan voor te doen om die zonden tegen te gaan?

 3. Waarom zou Franciscus antwoorden op de aanmerkingen van de vier kardinalen van de dubia? Als hij zou geantwoord hebben zou hij inderdaad bereid zijn geweest om in dialoog te gaan. En dan wat? Hij zou dusdanig op de onwaarheden in Amoris Laetitia gewezen worden dat hij geen tegenargumenten zou hebben, daar de kardinalen uit de kerkleer putten. Hij zou zo zijn eigen ruiten inslaan en al wat hij tot nu toe zou gedaan hebben zou naar boven komen als leugens en in mekaar vallen als een kaartenhuisje.
  In feite heeft hij onrechtstreeks geantwoord met deze zin: “Dat waait wel over, binnen enkele jaren is het vergeten.”

  1. Beste Peter, dit waait niet over, net zoals het Concilie, de nieuwe mis en het nieuwe Onze Vader ook niet overwaaien.

   1. Beste Mathieu, buiten het Evangelie is er niets nieuws in de kerk, dat weet jij ook. Hoe gecelebreert wordt is ook ter discretie van de Priester, wellicht is dit nu op deze en op de traditionele wijze nodig, en en dus, zoals het altijd was en is in de kerk, om aan jou aan te tonen dat je over barmhartigheid beschikt. Val de moederkerk niet aan, dat doet ze jou ook niet. Kom dan met argumenten die voor een semper reformanda ecclesia pleiten, wees eens ergens voor, dat siert de katholiek die gentleman is.

   2. Natuurlijk, beste Mathieu, waait dat niet over, maar hieruit kan men het gedachtegoed van Bergoglio te vaststellen, die ervan uit gaat dat de massa de leugens van V2 en al deze hieruit ontstane afschuw, door de tijd aanvaardt en toepast.
    Er zijn zovelen zielen waar men dit niet kan uitleggen, daar deze de gelegenheid en de bereidwilligheid, laat staan het begrip, niet opbrengen, om de gevestigde waarheid in de K. Kerk van 2000 jaar opnieuw te ontdekken.
    Ja, opnieuw te ontdekken, zozeer zijn ze afgedwaald en leven in een leugenwolk. De verantwoordelijkheid van de clerus is dan ook des te groter.
    Enfin, u kent eveneens het probleem.
    Groetjes.

    1. Beste Peter, we kunnen obv je reacties alleen jou gedachtengoed vaststellen, zo we er al behe=ofte aan zouden hebben, het gaat niet om jouw gedachtengoed immers, noch dat van de persoon Paus Franciscus als Georg Bergoglio. De Waarheid die gevestigd is in de kerk blijft van De Kerk en daarin aanwezig. Ik zie niet goed waar u ziet dat personen dwalen, waar precies dan en hoe dat opnieuw voor te stellen?

  2. Beste Peter, weet je nu ook al wat er omgaat in het hoofd van de en dus je Paus? Misschien moet jij de kerk leiden dan?
   U kunt niet vaststellen wat waar of onwaar is zonder eerst uw en ook deze Paus te aanvaarden, met zijn zonden, die jij ook draagt. Verwijder de splinter en de balk enzo, verwijder niet een vlieg van het voorhoofd van je vijand met een bijl?

 4. Ik heb nog een heel klein beetje reserve ten opzichte van deze paus maar als onder zijn pontificaat Humanae Vitae herzien wordt in het licht van Amoris Laetitia, wat dat licht ook moge wezen, dan is het op. Als dat gaat betekenen dat het gebruik van kunstmatige anticonceptie in sommige, “weloverwogen en met begeleiding en onderscheiding” bla bla, gevallen, overgelaten wordt aan het persoonlijk geweten van de echtparen, dan verkondigt hij feitelijk dat er zogezegd geen absolute moraal meer en is deze “paus” de ketter der ketters en wegbereider van de anti-christ.

  1. Beste Bart, dat is een “als, dan” geloof geen katholiek geloof. Natuurlijk is abortus onder bepaalde voorwaarden, medisch dus, mogelijk, ook in de katholieke medische ethiek, maar daar gaan wij niet over. De kerk heeft altijd uitzonderingen op de regel, het geloof is levend, niet dood. Wij als gehuwden zijn ook tegen georganiseerde abortus klinieken onder het adagium dat alleen de vrouw beschikkingsrecht heeft op haar lichaam, dat is niet zo namelijk, noch hebben wij mannen dat in een huwelijk. By the way, wie van jullie hier is nu sacramenteel en Rooms Katholiek Gehuwd dan? Beter is het dat neer te zetten in de kerk als voorbeeld voor de andere kerken waarvan we het sacramentel karakter van dat huwelijk en de doop erkennen, voor onze eigen veiligheid. Niets zo gevaarlijken onverstandig als aan een ander zijn vrouw en kinderen te komen?
   Wie het woord ketter in de mond neemt of neerschrijft (ik doe het nu met jou ook) gaat er al veel te veel mee om, met ketterij. Goed is het met elkaar In Christus te blijven, de kerk op te bouwen, de wonden te helen, de zonden te vergeven en met elkaar de werken van barmhartigheid doen en ons politiek daartoe engageren, lijkt me als katholiek. Ik erken dat er vijanden in rijen staan opgesteld in slagorde die ons dat willen beletten, daarbij helpt niet wanneer katholieken de gelederen verlaten.
   AL dient vanuit het Concilie van Jeruzalem te worden gelezen zoals er ook in staat, dan hebben we een begin.

 5. Beste Bart, echtparen, gehuwden dus, sacrament van dienst dus aan de kerk en de wereld dus, wensen inderdaad geen afweging in geweten te maken indien de zwangerschap problematisch is en kan leiden tot de vraag, moeder of kind behouden. Dat wensen ze niet, en aan hen alleen wordt dat ook niet overgelaten.
  Daar voorziet het gellof en de kerk in, wellicht niet een persoon aan je bed an die je mag, maar daar gaat het ook niet om, we hoeven niet iedereen te mogen, op persoonlijk vlak. Belangrijk is dat we eerst ons hart zuiveren, ambten en personen van de heilige moederkerk aanvallen, is ons hart vertroebelen, en daar dienen we nu tijdens de vasten, dat is namelijk niet alleen minder eten en drinken, op te letten, door minder te roddelen zuiveren ons hart en zijn we dichter bij Hem. Het valt mij op dat loyaliteit een issue in de kerk is van vandaag, vaticanum 2 is het probleem (bestaat niet was voortzetting van 1), deze paus is het probleem want bezet door een… (we kunnen niet vaststellen dat andere pausen dat ook niet waren dus, we dienen het ambt te bewaren), de conferenties is het probleem (want zo zijn de bisschoppen, die apostelen moeten zijn verborgen), we zijn ge-infiltreerd (ja dat is waar we tegen strijden en waar we altijd last van hadden), en we worden vervolgd ook intern (ook dat was al zo). Wat is mooi, goed en waar aan ons geloof in deze kerk, deze Bruid, Dit Mystieke Lichaam, deze achtste dag gedoopten, en voor mij; deze intacten (onbesnedenen), Wat is goed eraan om door te geven in Huwelijk en Leven in en van De Kerk. Hoe kunnen we kerk asl statement weer wel in de publieke ruimte zetten, met christendemocraten, nee, met katholieken die warm zijn en voor gaan, met katholieken die zich verenigen, met katholieken die loyaal zijn aan elkaar, den boodschap, Hun Herder. Aangezien er geen 9bijna geen) luitenanten van God meer zijn, dienen we dat in en naar elkaar te zijn, nobel, edelmoedig en oprecht, zo goed dat gaat. Onze eigen werkplaatsen heroveren, immers alles werd van ons geroofd.

  1. Beste Gideon,
   U schrijft heel verwarrende taal.
   Doe eens uw best om duidelijk te zijn, a.u.b.
   Met dank.

   1. Beste Peter, herhaal bericht over, wat vind u verwarrend dan, kunt u dat duidelijk aangeven?
    Het is heel duidelijk, u heeft iets met verwarring, ik ken en u ook nog een persoon die wenst te verwarren.
    Mijn best genoeg zo?

 6. Beste krols Gideon, inderdaad vele mensen wonen gewoon samen, zijn niet getrouwd en hebben kinderen, ze vertellen dat ze het boterbriefje niet nodig hebben ! is het Bijbels? Is het volgens de leer van de kerk? Ik denk het niet. en ook hierin gaat de huidige paus in de fout die zonde een gebrek van mensen vindt dus hij relativeert de zonde en spreekt over de mens over wie God barmhartig zal zijn want dat is zijn stokpaartje , maar het wezen van God is hij is toornig over mensen die in zonde leven en hem niet erkennen ( Rom 1 : 18 ) . Elders gaat de apostel Paulus zelfs nog verder dat zelfs gierigaards het Rijk Gods niet zullen erven! Straffe taal niet waar ?

  1. Beste Willy, dat je zoveel weet over samenwonenden is opmerkelijk te noemen. Ben je zelf in en voor de kerk gehuwd, wij wel. Samenwonen als gehuwden is een zonde, dat klopt. Dat is noch Bijbels, noch Traditioneel en och conform het Magisterium, kortom niet des katholieks/christen. Het boterbriefje is ter heiliging wel nodig menen wij, echter wij dringen het anderen niet op, dat nodigt ook niet uit, opdringen, aanbieden wat het brengt, nogmaals wat het mooie, goede en ware van het Sacramentele Huwelijk is, dient uitnodigend te zijn. Hoe komt het dat we te weinig mensen of ook personen daarvoor bereiken? Misschien omdat het veelal door betweters (en dat is positief bedoeld, nogmaals de vasten indachtig, minder roddelen en zo) lelijk of verstikkend wordt voorgesteld, met controle tot in de slaapkamer misschien? Het wezen van God De Vader, God De Zoon en God de Heilige Geest is het wezen van verbinding, van terugkeer, van inkeer en vergeving, mits verzocht, dat is God. Toornig was hij in het OT, daarom zond Hij zijn Zoon, om te verbinden en de toorn niet meer aan te wakkeren, ken je cathechsimus Willy.
   Apostel Paulus, die Petrus schatplichtig is uiteindelijk, stelt terecht dat gierigaards het Rijk niet zullen kunnen ontvangen, daar ze zichzelf onvoldoende gaven, geven wij ons voldoende voor het Koningrijk, ben jij gehuwd bijvoorbeeld en wens je heiligheid voor je vrouw?

  2. Willy straffe taal? Valt wel mee, maar toch goed opgemerkt van je, nogmaals wij dienen loyaal aan elkaar te blijven, ook een pasu die stokpaardjes zou kunnen hebben als persoon leren aanvaarden, het zou je kind kunnen zijn bijvoorbeeld, het ambt heilig houden, en democratische christenen worden ipv christendemocraten. Er waait opnieuw de wind van Het Evangelie door onze ziel, in De Kerk die Van Christus blijft en in volheid in de (Rooms) Katholeiek kerk kan worden beleefd, het is een uitgestoken hand, wij dienen die te grijpen, eerst, en mogelijk volgen anderen daardoor. Breng wat je mooi, goed en waar vind van die kerk die je blijkbaar ook aan het hart gaat aan de oppervlakte, vanuit de catacomben weer op open terrein, met open vizier, bedankt voor je reaktie, Willy zoon van de kerk.

 7. – Er is nog geen man overboord. Amoris Laetitia geniet geen onfeilbaarheid.
  – De houding van de Nederlandse kardinaal Eijk ten opzichte van AL vind ik OK.

  1. AG Stinus, inderdaad wat AL betreft, vreemd dan toch dat er zo op gereageerd wordt, er is dus een wens weer wel een onfeilbaar dogma te benoemen. Het enige in verband met AL is dan dat er een dogma van non-scheiding bestaat in de kerk, ook al bekend. Groet. PS Kard. Eijk stelt tevens dat we vervolgd worden ook intern, en wijst terecht meen ik op de invloed van vrijmetselarij in de kerk, iets wat in Belgie ook gemeengoed is, aangezien de verspreiding daarvan groter is meen ik.

 8. beste Heer Krols, Dat ik veel samenwonenden tegenkom is gewoon het feit dat ik in de wereld woon, alhoewel ik naar de woorden van Jezus niet van deze wereld ben, er geen eigendom van ben, ik ben geen wereldburger. en ik ken ook heb hem zelfs thuis liggen iedere katholiek zou hem thuis moeten hebben mijn catechismus een dik boek trouwens. en voor alle duidelijkheid ik ben getrouwd voor en in de kerk en mijn boterbriefje is in de kast veilig opgesloten.

  1. Dank U Willy, haal maar uit de kast dan, we dienen van dat huwelijk te getuigen, opdat het vrucht draagt voor de kinderen. Wij zijn In De wereld en niet van, inderdaad, hebben we iets in common. Die Cathechsimus ben ik met u eens is een dik boek en je moet dat wel een paasr maal doornemen voordat je het kunt innemen, eens. Maar wel een mooie schrijfstijl en eigenlijk niet te ontkennen als kunstwerk.
   Houd u Goed Willy, en alle goeds in uw gezin, Pax et Bonum, Bedankt nogmaals.

 9. Willy, dan ben je in mijn boek uit het goede hout gesneden, keep it up Gideon

 10. Willy, en alle anderen op dit Katholiek Forum, ik zou u adviseren een Forum Voor Katholieken op te richt of u te herbenoemen, deze site is mogelijk al gecoorumpeerd.

  Gideon Krols
  Pax et Bonum

  Ps Marian, en Willy, haal uw docher weg uit het legr van militairen, maak er een militant van, zeg nee tegen dienstplicht onder de wapenen, alles dat wordt afgedwongen gaat in tegen de kwetsbaarheid, wanneer je geroepen bent te dienen onder de wapenen weet dan dat je bent geschreven in de palm van gods hand, de boezem van abraham, en in de boezem van Maria, mist je strijd voor de recte zaak, dat is de Heilige Moederkerk.

 11. Beste Gideon,

  – Soms is het nodig dat de maatschappij verdedigd wordt tegen aanvallen van misdadigers uit naburige landen enz., en dan is er een leger nodig. Gewoon uit zelfverdediging.
  – In het katholicisme is men reeds lang aan het bestuderen wanneer er een gerechtvaardigde oorlog mag gevoerd worden. Dit betekent natuurlijk niet dat de machthebbers van een land braafjes aan de katholieke Kerk advies gaan vragen als het warm wordt.
  – Toch kunnen sommigen oprecht bezwaar maken tegen legerdienst. Als er in een land dienstplicht is, dan kunnen deze mensen een alternatieve dienst bewijzen, of mogelijk “ongewapende dienst” aanvragen.

  Met vriendelijke groet, AGSt.

 12. AG Stinus, ik ben niet anti-leger, ik ben anti-staat die verplicht dat wij, en onze dochters voor hen wapens opnemen, de rest van uw stuk is bekend, ik heb gediend en heb een schild van de krijgsmachtbisschop. Uw en onze dochters, vrouwen dienen niet gedwongen te dienen, niet gedwongen hun organen af te staan etc. ziet u het patroon, stukje bij stukje rechten wegnemen onder valse voorwendselen en dan ineens, boem zijn we bij de anti-kerk aangebalnd en dragen hun uniform. stem tegen dienstplicht, volg NL niet daarin.

 13. AGStinus, is bekend, heb zelf gediend, schild van krijgsmachtbisschop ervoor ontvangen. De stelling is kunnen christenen gedwongen worden tot dienstplicht onder de wapenen en tevens de vrouwen/dochters, ik zeg nee dat is in tegenspraak met het evangelie. Ik ben voor een beroepsleger, de keuze is dan bepalend voor de christen in geweten. De katholieke kerk heeft nimmer dienstplicht voor vrouwen bepleit vanwege gelijkheid der sexen, dat ligt voor in NL.

 14. … Ik ben net het boek “God of niets” aan het lezen van de charismatische Afrikaanse kardinaal Robert Sarah. Hij reageert fel op pogingen om te tornen aan de onverbreekbaarheid van het christelijke huwelijk. Hij hekelt ook stemmingen in synodes over zaken die kunnen ingaan tegen de leer van de Kerk en de leer van Christus. Zulke stemmingen hebben geen zin, zegt hij terecht.

  … Gelukkig dat er nog mensen bestaan als kard. Sarah. Hij schrijft ook dat de Afrikaanse Kerk zich zal verzetten tegen elke poging om de onverbreekbaarheid van het huwelijk op losse schroeven te zetten. Hoopgevend.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht