Hosties onaangeroerd na 16 maanden onder het puin in ingestorte kerk in Italië

Foto: cnn

Op 30 oktober 2016 werd centraal Italië getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.6. op de schaal van Richter, waarbij vele dorpen en steden werden verwoest, waaronder Arquanta del Tronto. De parochiekerk werd tot puin herleid en pas recent werd het tabernakel gerecupereerd. Wat ze ontdekten was werkelijk “miraculeus”.

De Hosties die teruggevonden werden waren niet door bacteriën aangetast en werden niet vermolmd, wat doorgaans wel na een aantal weken gebeurt met niet-geconsacreerde hosties. De ciborie lag op z’n zijde in het tabernakel en bevatte 40 Hosties waarvan de vorm en de geur onveranderd waren gebleven. De lokale priester beschreef het als een mirakel. De plaatselijke bisschop drong aan tot voorzichtigheid maar gaf toe dat de ontdekking “geen woorden nodig heeft”.

De ontdekking van de hosties na zo’n lange periode is gelijkaardig aan een Eucharistisch mirakel dat gebeurde in 1730 in Siena. Er werd toen een ciborie met 351 geconsacreerde Hosties gestolen, welke later werden teruggevonden in een offerblok in de kerk. De Hosties werden niet genuttigd, maar apart bewaard. Door de jaren heen toonden ze geen enkele vorm van aftakeling of ontbinding. Op 14 april 1780 nuttigde de Generale Overste van de Franciscanen, Vader Carlo Vipera één van die Hosties en hij zei dat het vers en onaangetast was. Sommige Hosties werden verdeeld, maar de Generale Overste beval dat de resterende 230 samen zouden bewaard worden. Deze kunnen tot op vandaag bewonderd worden in de kathedraal van Siena.

Bron: Aletitia

identicon

Auteur:dmji

15 commentaren op “Hosties onaangeroerd na 16 maanden onder het puin in ingestorte kerk in Italië

 1. Als dat geen wonder is! Uit en door de hostie komt leven, eeuwig leven en dat is hierin weer is aangetoond !

 2. … Dit is natuurlijk niet vergelijkbaar met een wonderbare genezing van iemand, maar toch kan God speciaal tussengekomen zijn.
  … Dit moet onze aandacht nogmaals aanscherpen voor de reële aanwezigheid van Christus in het eucharistische brood.

  1. Beste A. G. Stinus,
   Waarom zou dat niet vergelijkbaar zijn met een wonderbare genezing? Of het nu om een wonderbare genezing gaat of om een Eucharistisch wonder, de reden waarom God deze wonderen doet is om het geloof in Hem te vestigen in de zielen en harten.
   Het grootste wonder wat er kan gebeuren op aarde, is een onzichtbaar wonder, namelijk de bekering van een ziel. Gans de Hemel jubelt om de bekering van één enkele ziel.
   Er is geen groter wonder en heldendaad als uit de put van de zonde te klauteren.
   Het geloof! Geen geloof, geen daden die u naar het eeuwig leven brengen.
   Hoeveel malen heeft Jezus wonderen verricht om ze tot geloof te brengen?
   Mat_9:5 Wat is gemakkelijker te zeggen: De zonden zijn u vergeven; of: Sta op en wandel?
   Alleen God verwezenlijkt deze twee. Daarom vroeg hij; Wat is gemakkelijk te zeggen?
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

 3. reële aanwezigheid van Christus in het eucharistische brood.
  Als de paus de mis doet gaat Jezus daar niet in mee .dat weet ik 100%

  1. Edwin, Christus gaat er wel in mee, ondanks dat wij misschien deze persoon van de paus niet mogen, Christus en de Heilige Geest en de Vader hebben dat ambt ingesteld, dat verdient ons respect. Bij katholieken gaat het niet om poppetjes.

 4. Beste Edwin,
  De aanwezigheid van Christus in de hostie, na het consacreren, is niet afhankelijk van het morele gedrag enz. van de celebrant. Hetzelfde geldt voor toedienen van andere sacramenten. Het volstaat dat de priester ooit echt als priester gewijd werd door de bisschop, en hij daarbij een opdracht kreeg. God en Christus werken in de sacramenten, eerder dan de priester.
  Vriendelijke groet, AGSt.

 5. ☩JMJ☩

  Het gebeurde feit dient om het geloof in de Reële Presentie op te wekken en de eucharistische devotie aan te wakkeren. De geconsacreerde Hostie is de levende en fysieke Heer Jezus Christus, substantieel aanwezig; subliem Mysterie van het Altaar dat ons met heilige vrees en eerbied moet vervullen. Wanneer u de Hostie in de monstrans aanschouwt, dan zien Zijn fysieke ogen u daar op die plaats; inderdaad, God heeft gewild dat u bij Hem op audiëntie kunt komen daar waar Hij niet alleen geestelijk maar ook fysiek, in Zijn aangenomen menselijke natuur, aanwezig is. Laten Christenen elkander dus aanmoedigen om dikwijls het Allerheiligst Sacrament te gaan bezoeken en aanbidden; velen die ons voorgegaan zijn hebben liever hun bloed laten vergieten in martelaarschap dan de Heilige Geheimen over te leveren aan heiligschennis. Door in een geest van eerbied, zoals eertijds Sint Mozes op de heilige berg, de Geïncarneerde God te gaan bezoeken, groeten en aanbidden in Zijn tempels, kan men eerherstel brengen voor de gruwelijke heiligschennissen en godslasteringen die tegen dit Aanbiddelijk Sacrament gepleegd worden in de duistere dagen door dewelke wij waden. Het is door de knieën te buigen in aanbidding dat er voor het Christendom overwinningen behaald zullen worden op de goddeloosheid en al de boosaardige machinaties van de hel. Moge het Eucharistisch Hart van Jezus, door de intercessie van het Smartelijk en Onbevlekt Hart van Maria, Zijn Heilige Kerk exalteren, haar vijanden binnen en buiten machteloos tegenover haar maken, altaar en troon heroprichten, de goddelijke caritas weder in de harten opwekken en Zijn heerschappij doen gevoelen over Europa en de gehele wereld.

  1. Ja, beste Benjamin, en laten we niet vergeten dat dit wonder heeft plaats gevonden in hoogst waarschijnlijk een NOM kerk, dus waar de V 2 NOM tafeldienst wordt “gevierd”. Ondanks alle kritiek die we hier kunnen spuien op dat vervloekte V 2 concilie (1962-1965) en alles wat daaruit is voortgekomen, inclusief de Lutherse “eucharistie vieringen” in plaats van het traditionele Heilige Misoffer van altijd, blijft de hemel genadig voor de gelovigen. Zij laat hen niet in de steek. En legt ze niet de rekening voor de V 2 dwalingen op hun bord neer. De NOM clerus, van hoog tot laag, verantwoordelijk voor de huidige kerkelijke chaos, ik zou niet graag in hun schoenen staan.

  2. Beste Benjamin, het is z, zoals u geschreven hebt.
   Wees echter ervan overtuigd dat God Zijn H. K. Kerk zal doen schitteren op aarde zoals nooit tevoren. Maar eerst moet ze door deze duisteren tijden, door het graf om tot de heropstanding te komen. Wees er van overtuigd dat het Allerheiligste Sacrament van het Altaar dan zal aanbeden worden in waarheid, kennis en volledige liefde tot God, samen met de ganse Hemel, de nieuwe aarde en de nieuwe Hemel, zoals is voorzegd in de Openbaringen.
   Het verdriet dat we nu meemaken en nog zal toenemen, omwille van deze afschuwelijke versmadingen, zullen zich dan keren in een vermenigvuldiging van ongekende vreugde.
   Laten we in deze harde tijden dat mooi beeld ons voor ogen houden dat zich waarachtig zal voltrekken.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

 6. Bij katholieken gaat het niet om poppetjes.
  zo dom antwoord heb ik nog nooit gehoord ,binnenkort gaan ze de handen opleggen aan Aliens ,dat heeft de schoft al medegedeeld ,zo dan kunnen we naar de Aliens mis gaaf he ,komt allen kijken .

 7. Een rooms-katholieke priester van het aartsbisdom van Kingston Ontario, in Canada, heeft nu schokkende beschuldigingen tegen paus Franciscus openbaar gemaakt. De priester van het rooms-katholieke geloof bracht een video uit, die een litanie van bewijs documenteert. Zijn bewijs toont zonder enige twijfel aan, dat Francis in het zadel werd geholpen, en nu volledig wordt gecontroleerd door de illuminati. De Illuminati zijn een geheime organisatie die nu volledig is geïnfiltreerd in het Vaticaan.

  denken jullie nou echt dat Jezus door satanische handen werkt ,echt belachelijk ,je moet wedergeboren zijn om de mis te mogen doen punt

 8. Mag iedereen ter communie gaan?
  Nee, niet iedereen mag de communie ontvangen. Je moet in gemeenschap zijn om de communie te ontvangen. In gemeenschap zijn betekent dat je verenigd bent met alles wat de kerk leert, bidt en doet. Niet-katholieken zijn bijvoorbeeld niet volledig in gemeenschap, want anders waren zij wel katholiek.

  Je bevindt je in een kerk en niet op een internationaal vliegveld. Er is niemand die je bij de communie om je identiteitspapieren vraagt om er zeker van te zijn dat je ook daadwerkelijk katholiek bent. Soms, bij huwelijken en begrafenissen, zegt de priester vooraf dat alleen katholieken die in volledige gemeenschap met de Kerk zijn en die zich in staat van genade bevinden (geen doodzonden op hun ziel hebben) naar voren mogen komen. Maar ook als dit niet expliciet wordt gezegd, is dit wel bedoeling.

  Tenzij iemand overduidelijk laat zien dat hij geen idee heeft wat hij bij het ontvangen van de communie moet doen (‘Waar laat ik die hostie?’), zal normaal gesproken niemand vragen stellen. Maar als iemand niet lijkt te weten dat hij ofwel zijn mond moet openen en zijn tong uitsteken ofwel zijn hand moet openen om daarop de hostie te ontvangen, heb je kans dat de priester, diaken of acoliet vraagt: “Bent u wel katholiek?” Dit is niet opdringerig of beledigend bedoeld. Als je als katholiek gescheiden en buiten de Kerk hertrouwd bent of als je je niet in een staat van genade bevindt omdat je voor een doodzonde geen absolutie hebt gevraagd en gekregen, mag je ook niet ter communie gaan. Wanneer je de eucharistie in de staat van doodzonde ontvangt, verviervoudig je het negatieve effect van de doodzonde op je ziel doordat je heiligschennis pleegt, doordat je iets wat heilig is onteert.
  Het katholicisme vereist dat iemand eerst in gemeenschap met de Kerk is, voordat hij de vruchten van die gemeenschap, de heilige communie, kan plukken. Katholieken zien de communie als het resultaat van die gemeenschap. Katholieken mogen ter communie gaan, maar ze moeten ook de paus gehoorzamen, ieder weekend naar de mis gaan, alle leerstellingen van de Kerk aanvaarden enzovoort.
  De ziel van de paus verkeerd in doodzonde ,hij is een satanische vrijmetselaar ,een meester misleider ,ik zal toch wel geen hostie uit zijn handen willen!!!!!!

 9. Beste Peter (24 februari 2018 – 17:00),

  … Natuurlijk kunnen er straffe wonderen gebeuren in de vorm van een bekering. Maar als je iemand (bv. een slappe gelovige of atheïst) wil overtuigen, dan moeten er objectieve vaststellingen kunnen gedaan worden, waar zelfs een eerlijk atheïst niet omheen kan. Anders krijgen we een inflatie van would-be wonderen, waarbij leugenaars (ook atheïsten) hun gangen kunnen gaan. De Kerk zou dan flink bedot worden.
  … Vandaar dat er zo een strenge medische commissie bestaat om wonderen in Lourdes te erkennen. Moest die niet streng genoeg zijn, dan gelooft niemand nog in die wonderen. Met grote schade voor de Kerk.

  Vriendelijke groet, AGSt.

 10. ZONDAG 25 FEBRUARI 2018
  Het Byzantijns Katholieke Patriarchaat excommuniceert Jorge Mario Bergoglio (= anti-paus Franciscus) én alle ‘katholieken’ die met hem ‘in communie’ zijn

  Het gaat beginnen

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht