Het Sterrenkransje of het Kroontje van de Allerheiligste Maagd

Het Sterrenkransje van Maria, of het Kroontje van de Allerheiligste Maagd is een eeuwenoud gebed die gegrond is op het visioen van de H. Johannes (Openb. XII) :

“Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. “

In Vlaanderen was het Sterrenkransje een bijzonder geliefd gebed. Omstreeks het jaar 1200 bestond er in de St. Baafsabdij te Gent een bloeiende “Broederschap van het Sterrenkransje”.

De heilige Louis-Marie de Montfort (1673-1716) heeft het Sterrenkransje verrijkt door aan elk Weesgegroet een lofprijzing tot Maria toe te voegen. Zo wordt bij elk Weesgegroet aandacht besteedt aan één van de bijzondere voorrechten van de Heilige Maagd. In het driedelige Sterrenkransje herdenken we achtereen-volgens Maria’s Grootheid, haar Macht en haar Goedheid. Elk deel van vier Weesgegroeten begint met een Onze Vader en eindigt met een Glorie zij de Vader.

Imprimatuur: Mechelen, 25 juni 1931, J. THYS, Can. lib. cens.

✵ Het Sterrenkransje ✵

Kroontje van de Allerheiligste Maagd

Inleiding: Laat toe dat ik U prijs, o gezegende Maagd. Verleen mij sterkte tegen Uw vijanden.

Geloofsbelijdenis

 1. Onze Vader…

Wij herdenken Uw…

 1. Goddelijk Moederschap. Wees gegroet…
 2. ongerepte Maagdelijkheid. Wees gegroet…
 3. onbevlekte Ontvangenis en Uw smetteloos leven. Wees gegroet…
 4. gehele rijkdom van deugden en eigenschappen. Wees gegroet…

Glorie zij de Vader…

 1. Onze Vader…

Wij begroeten U als…

 1. Koningin van het heelal. Wees gegroet…
 2. Uitdeelster van alle genaden. Wees gegroet…
 3. Middelares tussen God en de mens. Wees gegroet…
 4. Aartsvijandin van de duivel. Wees gegroet…

Glorie zij de Vader…

III. Onze Vader…

Wij prijzen U als…

 1. Toevlucht van de zondaars. Wees gegroet…
 2. Moeder van de mensen. Wees gegroet…
 3. Troosteres van de bedrukten en Oorzaak van onze blijdschap. Wees gegroet…
 4. onze Bijstand in nood en dood. Wees gegroet…

Glorie zij de Vader…

Slotgebed volgens de Heilige Louis-Marie Grignion de Montfort:

Onder Uw bescherming nemen wij onze toevlucht.

Wees gegroet, Maria, Dochter van God de Vader,

Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon,

Wees gegroet, Maria, Bruid van de Heilige Geest,

Wees gegroet, Maria, tempel van de Allerheiligste Drievuldigheid.

Wees gegroet, Maria, mijn Meesteres, mijn rijkdom, mijn liefde, Koningin van mijn hart, mijn Moeder, mijn leven, mijn zoetheid en allerdierbaarste hoop, ja, mijn hart en mijn ziel!

Ik behoor U geheel toe en al mijn goederen zijn de Uwe, o boven alles gezegende Maagd.

Dat Uw ziel dus in mij zij om de Heer te verheffen, dat Uw geest in mij weze om zich in God te verblijden.

Plaats U, getrouwe Maagd, als een zegel op mijn hart, opdat ik in U en door U getrouw bevonden word aan mijn God. Verleen, o goedertieren Moeder, dat ik opgenomen word onder hen, die Gij bemint en onderricht; die Gij leidt; begunstigt en beschermt als Uw kinderen.

Maak dat ik, uit liefde tot U, alle aardse vertroostingen verachte, en mij beijver slechts voor de dingen van de Hemel; totdat door de H. Geest, Uw allertrouwste Bruidegom, en door U, zijn allertrouwste Bruid, Jezus Christus, Uw Zoon, in mij gevormd wordt tot de glorie van de Vader. Amen.

Origineel gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica

identicon

Auteur:dmji

5 commentaren op “Het Sterrenkransje of het Kroontje van de Allerheiligste Maagd

 1. Ik heb het ook van de schrijver ontvangen, het is een oud gebed voor toewijding aan de H. Maagd ! ik denk dat het vele niet meer kennen en daarom is het goed om op deze website er nog eens aandacht aan te besteden !

 2. Een mooie gedachte die ik ook op Radio Maria recent opgestoken heb : Maria is tegelijk Dochter van God (de Vader), Moeder (van Jezus) en Bruid (van de Heilige Geest). Dank voor dit artikel.

 3. In Lucas 1:48 kunnen wij de waarheid vinden dat Maria zonder erfzonde is ontvangen daar -zalig- wilt zeggen (volgens het woordenboek):.. het eeuwig heil deelachtig, zalig verklaard ..en dat dus bij leven ..dit kun je theologisch en Bijbels verder onderbouwen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht