Kardinaal Schönborn verwijt Bisschop Laun zijn anti-homoseksueel standpunt

De Weense kardinaal Schönborn en Salzburgse aartsbisschop Lackner gaven bisschop Andreas Laun een veeg uit de pan voor het feit dat hij zei dat ernstig zondige dingen zoals homoseksuele pseudohuwelijken, concentratiekampen of de maffia niet gezegend kunnen worden.

Schönborn haastte zich op kathpress.at (13 februari) om homoseksualiteit te verdedigen. Hij sprak zelfs over een vermeende “waarde” van homoseksuele relaties, terwijl de katholieke kerk dergelijke relaties als doodzonde beschouwt. Lackner zei dat het voor hem “onbegrijpelijk” is dat Laun wees op het verband tussen “misdaden tegen de menselijkheid” en – wat hij noemde – “homoseksuele levenswijzen”. Op het einde werd zelfs Laun nerveus. In een open brief aan wat hij “leden van de LGBT-gemeenschap” noemde (13 februari) zei hij dat hij niemand wilde “beledigen” en verontschuldigde hij zich zelfs tegen degenen die zich “beledigd voelden”.

Laun verklaarde echter ook dat “de meeste mensen” [Schönborn en Lackner niet inbegrepen] hem begrepen en bedankten.

Het is bekend dat Kardinaal Schönborn zich pro-gay heeft opgesteld. Zo zei hij nog dat Paus Johannes Paulus II “de helft van de moraalleer miste” en hield hij in december nog een homoseksueel evenement in de Kathedraal van Wenen, met o.a. Conchita Wurst als gast.

Bron: Gloria.tv

identicon

Auteur:dmji

24 commentaren op “Kardinaal Schönborn verwijt Bisschop Laun zijn anti-homoseksueel standpunt

 1. … Kardinaal Schönborn komt inhoudelijk nog niet tot aan de enkels van de heilige paus Johannes – Paulus II.
  … Zoals bisschop Andreas Laun hebben we er veel meer nodig.

  1. Heilige Paus Johannes-Paulus II???? Welke heilige Paus Johannes-Paulus II ??? Ik ken wel Paus Johannes- Paulus II, als modernist.

   1. Nou, dan bent u verkeerd voorgelicht of verkeerd ingelicht. Hoezo modernist???

  2. Preciezer gezegd: net zoals vele(!) huidige kardinalen (ook ‘onze’ paus?): Kardinaal Schönborn zit tot aan zijn middel in de stront.

 2. ☩JMJ☩

  Gedenk dat Paus Franciscus Kardinaal Schönborn een uitstekend theoloog genoemd heeft; hij is er vol lof van. Perverse geesten, de vrijzinnige clerici. De eufemistische taal die gehanteerd wordt om over morele aberraties te spreken is om misselijk van te worden.

 3. Beste Peter,

  … Ik vind dat paus Johannes-Paulus II een zeer goede paus was, een heilige man ook. Hij werd slechts heilig verklaard na 2 vastgestelde wonderen.
  … Als je van alles verwerpt met het vage argument “modernist”, dan ben je wel verkeerd bezig. Op de duur behoor je tot een Kerk met welgeteld één gelovige, namelijk jijzelf.

  Vriendelijke groet, AGSt.

  1. Oh ja, beste A.G. Stinus, welke feitelijk geconstateerde wonderen zijn dat dan ?
   Voorts raad ik U aan te lezen het boek over de nep-heilige JP II, door kardinaal Ottaviani’s agent,
   Don Luigi Villa, “Karol Wojtyla, Bienheureux ? …….. Jamais !!

   1. Heer Jules, broeder in Christus, Christianus Sum,

    en ook heer Peter, en heer AG STinus, verwerpt u nu wel of niet de cathechismus van de katholieke kerk, geheel of gedeeltelijk?

    Waar staan we nu als katholieken die Christianus Sum dienen en mogen belijden?

    Wat is our common ground nu, of wordt het weer WO1 katholiek tegen katholiek?

    PLease respond, en wat de vrijmetselarij betreft, zo u nog belangstelling daarvoor zou koesteren, dat is inhoudsloos en een tijdverdrijf voor werkloze christenen, blijf er weg, het brengt niets.
    Dus waar staan we nu met een forum voor katholieken? Forum voor Katholieken, een mooie politieke Partij, die waar is en goed en dus dan De Weg, De Voor en De Smidse?

    Het habsburgse is voorbij, het carolingische dient zich weer aan, Karelsprijs? De Dubbelkoppige Adelaar vliegt bij de orthodoxen, waar staan wij?

    1. De Katechismus van de katholieke Kerk van altijd, beste Gideon, — kalm aan, wind je niet op –, is de Canisius Katechismus. Die heb ik in mijn jeugd geleerd, vraag en antwoord uit het hoofd, op een honderdtal bladzijden. Deze Katechismus is nooit vervangen geweest of afgeschaft. Dus daar ligt de basis, voor de traditionele katholieken. Voor nieuwigheden na de revolutie van het V2 concilie, ben je bij mij en bij hen aan het verkeerde adres !

     Vervolgens kwam “De Nieuwe Katechismus”, in 1966, tot NL beperkt, van de vrijmetselaar kardinaal Alfrink, op 600 blz., wier inhoud indertijd zelfs voor de Romeinse autoriteiten te gortig was, en werd afgeraden. De heilige Consecratie en de Transsubstantiatie worden zelfs niet vermeld.

     Daarna kwam de KKK, de Katechismus van paus JP II, de Franse uitgave, een grote paper back van 581 blz.. Deze KKK geeft aan de Leer van altijd, maar geeft ook ruimte aan modernistische opvattingen. Beide richtingen komen aan bod, doorheen het dikke boek.
     Kijk naar het uitermate centrale punt van de Transsubstantiatie en de Consecratie. Bij het Heilig Misoffer van altijd, gaat het enkel om Golgotha, het overdoen van het Kruisoffer, telkens weer. Niks anders en éénduidig.
     De KKK daarentegen, introduceert het actief meedoen van de gelovigen en met het Kruisoffer verenigd te zijn : “met hun leven, hun lofzang, hun lijden, hun gebed, hun werk, aan de totale offerande van Christus, die daarmee een nieuwe waarde krijgen. Het offer van Christus, present op het altaar, geeft aan alle generaties Christenen, de mogelijkheid verenigd te zijn met Zijn offer.” Het menselijke, zichzelf een rol toebedelen bij dat heilige mysterie op het altaar, is de typisch modernistische insteek.
     Dit is maar één van de voorbeelden, maar wel cruciaal en typisch modernistisch, omdat de mens zichzelf een mede rol toebedeelt, terwijl het gaat om Zijn Kruis offerande die overgedaan wordt op het altaar door de priester.
     Dat zichzelf een rol bij het offer toebedelen is op het ketterse af. In het NOM missaal, in de Eucharistische gebeden, is deze nieuwigheid duidelijk te herkennen. De KKK, beste Gideon, is dubbelzinnig en bevat vele onduidelijkheden.
     De traditionelen, beste Gideon, staan op de “common ground” van de Kerk van altijd, die van de Openbaring zonder toevoegingen, selectie of weglatingen, en de Traditie en Overlevering van 2 millenia geschiedenis, inclusief alle besluiten en regels der Concilies en Pausen.

     1. Nabrander.
      Het vermelde citaat betreft regel nr. 1368, uit de KKK, Catéchisme de L’Eglise Catholique, éd. Mame / Plon, Paris 1992.

 4. Beste A.G. Stinus,
  Neen ik behoor niet tot een éénmanskerkje. Ik behoor tot de K. Kerk van altijd, die door de eeuwen heen gevochten heeft voor het behoud van het geloof en ik ben beslist niet alleen.
  En ja, het monster « modernisme » is niet te onderschatten.
  Dat JPII een “heilige” is? Wel een heilige in de Katholieke Kerk, en dank aan de Heer voor zovelen, heeft ons gedurende zijn levenswandel een voorbeeld nagelaten om na te volgen. Juist?
  Nu, JPII heeft een levenswandel dat helemaal geen voorbeeld is om na te volgen. Kijk maar een hier: https://padrepioandchiesaviva.com/Karol_Wojtyla_Beatified_.html
  Vergelijk het leven van Paus Pius XII, die er alles aan gedaan heeft om het satanisch concilie te verhinderen. Waarom werden JP II en Paulus VI “heilig” verklaard en niet Paus Pius XII????
  Als u bovenstaande link goed hebt gelezen dan zult u een andere gedachte hebben dan al dat heiligverklaren gedoe. En door wie zijn deze twee “heilig” verklaard? Ja, juist door de vrijmetselaar Bergoglio.
  Toon mij slechts één Heilige van de Katholieke Kerk die ooit een koran heeft gekust, buiten JPII!
  Ik kan zo nog uren u argumenten aanbrengen dat de maskarade van “heiligverklaringen” van JPII en Paulus VI, maar ja.
  Ik stel mij de vraag waarom u dat alles niet weet?

 5. Hallo beste Peter,

  … Als we alles moeten geloven wat op internet staat …
  … Paus Pius XII acht ik zeer hoog. Maar je moet niet beginnen van : als die heilig is, dan moet die dat ook zijn. Om heilig te worden moeten er 2 betrouwbare wonderen vastgesteld zijn (tenzij je martelaar bent).
  … Hoe kan Pius XII een concilie verhinderen waarvan hij (met behulp van helderziendheid ?) zou weten dat het “satanisch” gaat aflopen ?
  … Ik lees nogal veel in de Catechismus van de katholieke Kerk, en daarin staan nogal wat uittreksels uit de teksten van Vaticanum II. Wel, ik zie daar echt geen graten in. Misschien heb jij minder juiste inzichten dan de concilievaders allemaal samen. Ik zie niets satanisch in dat concilie, MAAR WEL in de nasleep ervan, bij een aantal mensen en kerkbedienaars.
  … Ik zou niet weten waarom de heilige paus Johannes – Paulus II zou moeten verketterd worden.

  Met vriendelijke groet, AGSt.

  1. Beste A.G. Stinus,
   Zoals ik kan vaststellen uit uw reacties, getroost u zich niet de moeite om een aangehaalde link te lezen, laat staan te doorgronden. Dat is spijtig, daar ik u geen fabeltjes heb doorgestuurd, maar wel een werk van jarenlange strijd en vaststellingen door een Priester die het mandaat hiervoor van Pater Pio heeft gekregen en bekrachtigd werd door Paus Pius XII.
   Ik stel vast dat u een ten gronde discutie steeds vermijdt. Dat zal u echter als resultaat opbrengen dat u in een, door u gewilde waan zult blijven zweven.
   Het modernisme met zijn ondenkbare leugens en manipulaties teweeg gebracht door de grootste vrijmetselaars van de klerikale loges binnen het Vaticaan, is voor u dan ook geen begrip. Spijtig.
   Als ik misschien “minder juiste inzichten” heb dan de concilievaders, zoals u schrijft, is dat omdat ik deze “concilievaders” van Vaticanum II hun reilen en zeilen ken en doorgrond heb.
   Als Vaticanum II zou gebaseerd zijn op de teksten en geschriften van 2000 jaar K. Kerk, dan zou er eenvoudig geen Vaticanum II moeten geweest zijn, maar daar wringt nu juist het schoentje.
   Deze VII teksten zijn niets anders dan stroop rond de mond smeren, en blijkbaar smaakt dat u o zo goed. Daar schuilt juist het gevaar van de werkwijze van de vrijmetselarij in, namelijk de zoete misleiding, dat de overgrote menigte van gelovigen klakkeloos aanneemt zonder te onderzoeken en zonder waardige leiders.
   Vertel me eens, hoe komt het dat ik vroeger niets, maar absoluut niets van de K. Kerk afwist en nu toch de hatelijke misleiding van het modernisme-vaticanum II verfoei? Hoe komt het dat men mij in het begin van mijn zoektocht, zoals ik reeds meermalen heb vermeld op dit forum, mij voorgehouden heeft dat ik het concilie van VII met al zijn teksten MOEST aanvaarden, of dat ik anders buiten de RKK stond? Hoe komt het dat, toen reeds, ik dat VII concilie verfoeide en geantwoord heb, “nooit zal ik dat aanvaarden, daar het in tegenstrijd is met wat de waarheid”. Over mijn lijk!
   Boeken die Paters ’theologen’ mij toen aanraden te lezen, ja, daar kon ik slechts enkele blz van lezen, en moest ik reeds walgen van de inhoud. Hoe komt het dat ik toen deze ’theologen toen mijn argumenten voorhield dat deze boeken uit den boze waren, met zwart op wit bewijzen voorleggend?
   Concilievaders van VII zijn wie ze zijn, maar de waarheid is mij dierbaar, en de woorden van Jezus zullen blijven bestaan in eeuwigheid, eerder zal hemel en aarde vergaan, dat zijn Zijn woorden.
   “Ik Ben de weg, de Waarheid en het Leven!!!!” Dat is slechts te vinden in de RKK semper idem, en geen andere.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

 6. En hoe komt het dat uw mij niet antwoordt, behoudens de heer Van Rooy, niet katholiek genoeg of zo, ik ben een “echte katholiek” dat weet ik nu wel zeker, en U? Meermalen mailde ik u, en u schrijft niet terug, waar is die Moed van Katholeiken dan? Moderator, titelbedenker en pseudeo werknemer academicus theoloog, De beste theoloog is de duivel bent u theoloog dan?

  Gideon van de Sint Gideon, bisschop en zo en van de Carolingen, nog meer blauw bloed nodig?

 7. Dus wat wordt het een Katholiek forum of Vrijmestelaars forum , kom nu, I dare You All.

  Gideon Krols
  bring it on. Oehaa.

  1. Gideon Krols, U gedraagt u als een trol! Bent u trols of doet u alsof u een kater hebt?

 8. Welk deel van die kathechismus verwerpt u nu en welk deel nieT, lets talk business now,

  Gideon

 9. lekker rustig nu he katholiek forum, neppers van het beste soort.

  Gideon Krols

  kom maar eens langs zullen we de bello gallico eens bespreken, of zo ?

 10. laatse bericht heeft u echt wel ontvangen, dat was de waarheid,
  Gideon Krols

 11. LS Excusus, had last van trinitaire problemen, beetje schizofreen en psychotiek, nogmaals excuses, kom eens met oplossingen dan.

 12. Hallo Gideon Krols,
  Schrijf hier op een fatsoenlijke manier, of blijf anders van deze website weg a.u.b.
  AGSt.

 13. Nooit zal ook maar iemand, geen paus, geen kardinaal, geen bisschop of andere godgewijde, ook geen leek, in AL zijn standpunten, de rechtgeaarde mening van iedereen kunnen vertolken. Per definitie kan iedereen, met zijn/haar ingenomen standpunten of net door het niet innemen van standpunten, het voorwerp uitmaken van, soms scherpe kritiek (volgens sommigen gegrond, volgens anderen totaal niet gegrond) van andersdenkenden.
  De grote gave van de vrije wil, die wij moeten koesteren als een schat in een aarden pot, geeft ons de vrijheid om te verschillen van mening. Maar laat ons a.u.b. niet verdeeld zijn. Dit is niet wat God wil maar wat de satan wil! Verdeeldheid is wel wat Jezus voorspeld heeft, want als geen ander kent Hij het principe van de duivel: ‘verdeel en heers’.
  Het ware beter om ons niet te laten misleiden door de listen van de duivel maar een nobele leidraad te kiezen: het Evangelie.

  Doe wel en zie niet om; verbeter de wereld en begin bij jezelf. Als christen hou je daarbij alles tegen het licht van het Evangelie.

  1. Beste
   Laus Deo, het is alleen de geopenbaarde waarheid, die te vinden is in de H. Schrift en de Traditie, die, die diegenen die van goede wil zijn, zal leiden op de weg naar het eeuwig leven en niets anders. Geen interpreteringen, geen ander gedachtegoed, meningen, ingenomen standpunten, e.d. zullen ooit een waarachtige leiding zijn op deze weg.
   De eenheid binnen de RKK bestaat juist in de waarheid, en in niets anders. Verdeeldheid door leugen, halve waarheden, dat eveneens leugens zijn, zijn juist het instrument van de hel.
   Zegt Jezus niet: Dat allen één zijn.”? Waarin denkt u anders als in de waarheid?
   Als allen zoeken naar de waarheid en ze de waarheid koesteren, zoals men een parel heeft gevonden in een akker, en terstond de akker zal gaan kopen, ja, dan zijn we één.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht