Bedankt!

Foto: shutterstock

Wij willen van harte alle lezers danken die een steentje hebben bijgedragen aan onze vzw via de adventsactie.

We hebben slechts 1/3 van het beoogde doel gehaald, maar dat is toch al iets. Jullie steun is noodzakelijk voor het uitbouwen van deze website en dit apostolaat.

2017 is bijna voorbij, vol goede moed gaan we 2018 tegemoet!

identicon

Auteur:dmji