Uw steun is nodig

Wij hebben uw steun nodig om te kunnen blijven onze stem te laten horen in deze almaar voor katholieken vijandigere wereld.

Wie zijn bijdrage wil leveren kan dat door op onderstaande knop te klikken. U kunt dan een vrijwillige bijdrage overmaken via Paypal, of door middel van uw Mastercard. Of u kunt ook storten op rek.nr.: BE16 7330 7330 7374 op naam van het Rooms-Katholiek Lekenforum VZW met vermelding: Adventsactie.

Adventsactie Katholiek Forum

Alvast van harte dank in naam van het hele team van Katholiek Forum.

identicon

Auteur:dmji