Het verhaal van ex-luxeprostituee Annie Lobert, stichtster van ‘Hookers for Jesus’

Foto: savn.tv

Annie Lobert werkte 16 jaar in de seksindustrie, vocht tegen kanker en geraakte aan de drugs. Maar toen ze op het randje van sterven lag, riep ze uit naar Jezus en vond ze haar Redder en de roeping om duizenden andere slachtoffers van de sekshandel te helpen. Ze deelt haar verhaal van hoe ze “een maagd in Christus” werd in een video op iamsecond.com.

Al sinds haar jeugd heeft ze niets dan ellende gekend. Ze groeide op in een liefdeloze familie, waar misbruik en haat de bovenhand had, en ze richtte zich naar jongens op school om wat affectie te krijgen. “Ik ontmoette op school een jongen die mijn hart veroverde. Hij vertelde mij dat als ik met hem zou slapen, we zouden trouwen… En toen ik ontdekte dat hij sliep met enkele van mijn beste vriendinnen, was dat zo’n schok voor mij…”

Nadat ze afstudeerde, ging ze weg van bij haar ouders en vertrok ze naar Minneapolis. Ze was 18 jaar. “Ik had drie jobs om mijn eigen woonst en auto te kunnen betalen.” Ze dacht dat als ze mooie kleren had en naar de nachtclubs ging, ze misschien een rijke kerel zou ontmoeten die haar zou betoveren en voor haar zou zorgen zoals een prins. Ze dacht dat geld het antwoord was op de “diepgewortelde haat” tegenover haar vader en tegenover die jongen op school. “Ik wilde gewoon wraak.”

De verlokking van het geld trok haar in de prostitutie. Tijdens een vakantie die ze nam om even op adempauze te komen van jaar jobs, verkochten zij en een vriendin zichzelf aan een paar Japanse toeristen en werd ze een prostituee. “Ik was niet meer gelukkig met die $3,47 per uur, eens ik ontdekte dat ik honderden zoniet duizenden dollars kon verdienen, gewoon door mezelf te verkopen. $500 per uur zonder verplichtingen, zonde relatie. $1000 per uur, dan was het $2000 per uur,… Het gaf me deze immense kracht en als je me voor de hele nacht wilde was het $10.000.

Op een dag ontmoette ze een man in een club waar ze een danseres was. Hij beweerde dat hij verliefd op haar werd en ze dacht dat ze haar prins had gevonden. Hij nam haar naar Las Vegas, waar ze ontdekte dat hij eigenlijk een pooier was. “Hij verstikte me. Hij gooide me op het portaal op mijn knieën en hij begon mij te slaan. Ik stikte in mijn eigen bloed. ‘Je gaat voor me werken!’ Hij sloeg mij in mijn gezicht. ‘Ik weet niet welke tijd dat je toen dacht dat het was, maar nu is het tijd om mij te betalen!’ Mijn neus brak, mijn ribben braken. Het was alsof ik keek naar de duivel. De prins werd duister. ‘En als je mij probeert te verlaten, zal ik je vermoorden,’ zei hij.”

Annie Lobert kon na vijf lange jaren weg geraken, maar “wanneer je een pooier verlaat, ga je weg met niets.” “Ik begon weer mijn geld op te stapelen, maar het geld was niet hetzelfde. Ik kreeg kanker (Hodgkins lymfoom). En een paar jaar later verloor ik al mijn haar. Ik kreeg chemotherapie… Ik werd verslaaf aan pijnstillers, en dat leidde me dan naar de cocaïne. En ik was kaal en liep rond met een pruik, want ik had al mijn haar verloren van de chemo.”

Eens had ze een overdosis cocaïne genomen en ze besefte dat ze een redder nodig had. “Ik werd volledig blind. Het was zoals de hele kamer, het licht in de kamer dat volledig duister werd. En ik herinner me dat ik daar lag en ik voelde die demonische aanwezigheid gewoon over mij komen…. en ik wist dat het voorbij was. En ik zag mijn familie, ik zag mijn begrafenis en ik lag in de kist. Iedereen weende. Ze veegden hun tranen af en ze zeiden: ‘Ze was maar een prostituee.’ Op dat moment riep ik uit: ‘Jezus, alstublieft, red mij. Ik weet niet of u echt bent, maar ik wil niet sterven!’

De ambulance arriveerde en de dokter vertelde haar dat als God niet bij haar was geweest ze zou gestorven zijn met zoveel drugs in haar systeem. “En ik wist dat Jezus mijn gebed had verhoord. En ik lag daar en er kwam zo’n vrede over mij, zoals ik nog nooit eerder had gevoeld in mijn hele leven. Ik wist dat God mij een tweede kans gaf.”

Lobert werd beter en begon de Bijbel te lezen. In het begin dacht ze dat ze niet naar de kerk zou gaan, “want ik was een ex-prostituee.” Maar toen ze toch ging, omarmden de Christenen haar. “En God begon gewoon die innerlijke genezing en het was net of de Heilige Geest tot mij sprak, mij vertellend dat ik mooi was, dat ik uitgekozen was en dat ik apart geplaatst was, dat ik was geheiligd en ik een heilig vat was voor Hem, dat ik een maagd ben in Hem’. Later sprak God tot haar: “Annie, ik wil dat je terug gaat naar die striptent. En ik wil dat je de meisjes die in slavernij leven vertelt dat Ik van hen houd.” Ze deed het en ze vertelde aan de meisjes: “God houdt van jou, ongeacht waar je bent geweest, wat je hebt gedaan, hoe diep, hoe vuil je jezelf voelt, er is verlossing.”

Lobert stichtte in 2005 “Hookers for Jesus” om de realiteit van de menselijke sekshandel, seksueel geweld en de uitbuiting gelinkt aan pornografie en de seksindustrie aan de kaak te stellen, en mensen uit deze industrie te helpen en de blijde boodschap te brengen. Hookers heeft in het Engels twee betekenissen, enerzijds wordt het vertaald als ‘hoer’, maar anderzijds is “hook” een haak en hooker een soort vissersboot. Ze willen zoals Jezus zei, vissers van mensen worden: niet vissen naar mannen voor de seks, maar vissen naar de vrouwen in de seksindustrie, om ze eruit te halen en ze Jezus te doen leren kennen.

Naar: How Hookers for Jesus founder turned away from sex trade to serving God – Christian Post
identicon

Auteur:dmji

17 commentaren op “Het verhaal van ex-luxeprostituee Annie Lobert, stichtster van ‘Hookers for Jesus’

 1. En toch is het jammer dat ze zich niet tot de Katholieke Kerk bekeerd heeft. Voor deze protestantse vrouw wacht helaas enkel de hel…

  1. Deze vrouw komt van ver… In plaats van ze te veroordelen kunnen we misschien beter voor haar bidden en voor alle protestanten… Christus zal wel oordelen. Wij moeten het goede doen en veel bidden.

   1. Beste Michaël, wij komen allemaal van ver, u toch ook, nietwaar, maar we moeten wel in de Boot van Petrus belanden en dat laat God aan ons over om deze te zoeken. Wanneer iemand Hem de weg vraagt, zal Jezus dan dat weigeren? Ik denk van niet, maar men moet het Hem wel vragen, want niets komt vanzelf.
    Natuurlijk bid ik elke dag voor alle mensen op aarde en vooral voor de stervenden van de dag zelf.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

  2. Laten we niet voor God de Vader spelen en een oordeel vellen over deze persoon. Ook de leerlingen vroegen Jezus eens wie kan dan zalig worden? En Jezus antwoorden: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.

  3. Daarom dat jezus haar gered heeft? Doe toch je oogkleppen af man!. Er zijn er hier nog die denken dat iedereen die geen katholiek is rechtstreeks naar de hel gaat. Dat laat alleen maar zien dat je geen ene ruk snapt van de hele leer van Christus. Mensen gaan niet naar de hel omdat ze niet tot het juiste clubje behoren, wél omdat ze een leven leiden dat heel ver weg staat van God. En zo ken ik verdomd veel zogenaamde katholieken…

   1. @ Kurt, ik denk dat ik samen met jou me rot geschrokken ben van wat Samson schrijft en beweert te weten. Ook spreekt er uit de zinnen zelf geen greintje mededogen. Maar dat zal hij niet zo kunnen bedoelen?!

   2. Mensen die denken dat ze hun zaken op orde hebben, zullen nog raar opkijken als tollenaren en hoeren hen voorgaan in het koninkrijk Gods. (Mattheus 21:31)

   3. Beste Kurt,
    Als je echt Katholiek bent dan aanvaard je ook het Dogme dat zegt ‘buiten de Kerk geen heil’, dat iedereen die gered wil worden MOET aanvaarde. Dat is geen kwestie van “oogkleppen” aan te hebben, dat is een waarheid die moet verkondigd worden en die velen storend vinden. Het is zo en niet anders, ook voor u.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

    1. Is de strikte interpretatie van het dogma “buiten de kerk geen heil” de juiste. Nee, het dogma moet geïnterpreteerd en genuanceerd worden, aangezien we op de rechtvaardigheid van God, die geen onschuldigen straft, mogen rekenen. Bij het toerekenen van schuld is van doorslaggevende betekenis of de schuld vrijwillig of onvrijwillig is.

     In een brief aan de bisschoppen schrijft paus Pius IX o.a.: “Het is u bovendien bekend, dat zij die op onoverwinnelijke wijze dwalen met betrekking tot onze allerheiligste godsdienst, en die de natuurwet en haar geboden, die door God in de harten van allen zijn gegrift, oprecht onderhouden en klaar staan om God te gehoorzamen, (en daarbij) een eervol en goed leven leiden, door de kracht van het goddelijk licht en de goddelijke genade het eeuwig leven kunnen verwerven. Immers, God die de gedachten, verlangens, overwegingen en gewoonten van allen volkomen doorziet, laat in zijn allerhoogste goedheid en goedertierenheid niet toe, dat wie dan ook eeuwig gestraft wordt, die geen vrijwillige schuld op zijn geweten heeft” (DS 2866).”

     Paus Pius IX zegt in een toespraak (1854) dat “onoverwinnelijke onwetendheid” met betrekking tot het katholiek geloof door God niemand als schuld wordt aangerekend.

     De R.K. Kerk is dus zeker hét kanaal waardoor God mensen tot zaligheid brengt, maar mensen die “onoverwinnelijk dwalen” zijn daarmee niet zonder meer uitgesloten van het heil.

     Pater Van de Ploeg schrijft concluderend: “Wat de niet-Katholieke Christenen betreft die gedoopt zijn en in Christus geloven als hun God en Zaligmaker, kan men zeggen dat zij minstens voto, d.i. door hun wens en verlangen alles te doen wat Christus van hen verlangt, tot de Kerk geordend zijn en zo er op enigerlei wijze toe behoren. Zelfs wanneer zij uitdrukkelijk niet lid willen zijn van de katholieke Kerk, zal toch hun verlangen om tot Christus te behoren en zijn wil te volbrengen, deze gedachte in feite overheersen. Indien dit zo is en zij een volmaakt berouw hebben over hun zonden (doodzonden), resp. deze biechten, kunnen zij worden gered.”

     In Lumen Gentium (1964): “Wie dus het Evangelie van Christus en zijn Kerk buiten hun schuld niet kennen, maar God met een oprecht hart zoeken en daarbij hun best doen zijn wil, die ze kennen uit wat hun geweten hen voorschrijft, door daden (operibus, ook ‘werken’) volbrengen, onder de invloed van de genade, kunnen het eeuwig heil verwerven,”

     Katholieken “kunnen” dat bereiken, niet-katholiken “kunnen” dat ook.

     Een en ander heb ik ontleend aan het artikel “Buiten de Kerk geen heil” van Prof. Mag. Dr. J.P.M. van der Ploeg O.P. (Katholieke Stemmen, Jaargang 15, nr. 4, April 1986)

     Dit artikel geeft een overzicht van uitspraken van pausen, theologen als Thomas van Aquino etc. benevens commentaar aangaande dit dogma. Aanbevolen!
     https://www.ecclesiadei.nl/docs/buitendekerkgeenheil.html

     1. Beste Rinze,
      Twee opmerkingen op wat u schrijft:
      Met de toespraak van Paus Pius IV, heeft deze Paus helemaal het niet op het Dogma en aldus spreekt het ook niet tegen, integendeel.
      Waar de Paus Pius IV hierover spreekt is het doopsel van verlangen maar niet over het Dogma Buiten de Kerk geen heil.
      In die aanhaling zijn er twee elementen die doorslaggevend zijn;
      1 – Onoverwinnelijke wijze dwalen.
      Met onoverwinnelijk is hier bedoeld dat de ziel geen mogelijk gehad heeft om te zoeken naar de waarheid, zoals zij die in een oerwoud leven en die geen mogelijk hebben om de K. Kerk te kennen, alsook kinderen tot op de leeftijd van de vrije keuze en mentaal gehandicapten. Echter een ziel met volle rede en gezond verstand heeft niet de keuze, maar de plicht om naar de waarheid te zoeken, ze te beminnen en te volbrengen. Het niet zoeken naar de waarheid is schuldig verzuim en dan komen we tot het tweede.
      2 – De vrijwillige schuld, is een schuld die het gevolg is van een zonde door de vrije wil, en de volle kennis wordt begaan. Met diegenen die buiten de Kerk staan, is hier niet bedoeld deze die niet in staat waren om de K. Kerk te gaan opzoeken, maar veeleer deze die ze gewoon negeren of ze gekend hebben en toch sektes willen aanhangen.
      Jezus Christus is inderdaad rechtvaardig, dan is het ook zoveel te meer te overwegen dat als hij zal oordelen over diegenen die de Kerk niet hebben willen vervoegen, en die Hij gesticht heeft met al Zijn Menswording, Lijden en Dood op het Kruis, met een strenge blik, daar ze het heil dat Hij hen aanbiedt in Zijn Kerk hebben verworpen.
      Alleen al het verzuimen van de zondagsplicht in de Kerk is reeds een zware zonde.
      Ik hoop dat jullie wel op een dag zullen begrijpen waarom Jezus zegt: “Maar zal de Mensenzoon bij zijn komst wel geloof vinden op aarde?” Lukas 18:8.
      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +

    2. “DE KERK” zegt dat ja. “CHRISTUS” zegt, oordeel niet, want zoals gij oordeelt, zult ook gij geoordeeld worden. Ik ken nogal wat pilarenbijters die moord en brand roepen als er een kruisje scheef hangt in de kerk, maar als er na de mis een bedelaar aan het portaal staat, lopen ze hem straal voorbij. Meermaals meegemaakt. Ik ben katholiek. Maar ik kan niet geloven dat mensen die leven naar de tien geboden, nederig in het leven staan, en zuiver van hart zijn, recht naar de hel zouden gaan omdat ze van jongs af in een ander geloof zijn opgegroeid.
     Ik lees veel verhalen over vervolgde Christenen, kijk maar eens op de site van Open Doors of SDOK. Ongelooflijk wat die mensen allemaal dapper doorstaanvoor hun geloof in Jezus, en toch nog in staat zijn hun beulen te vergeven. Maar ze gaan recht naar de hel omdat ze niet ‘katholiek’ christen zijn? Geloof je dat echt zelf? Nogmaals, dan heb ook jij geen ene ruk gesnapt van de ware leer van Christus. Wat zou Jezus belangrijker vinden, het moedige en nederige martelaarschap van al die gelovigen, tot op het einde toe, of het ‘dogma’ van de Kerk? Ik weet het wel.

  4. Beste Samson, als u een beetje kijkt hoeveel spectaculaire bekeringen er gebeuren op internet, en al deze bekeerlingen, zich nadien in één of andere van de duizenden kerksekten van allerhande pluimage, die zogezegd christelijk zijn, belanden, ja dan gaat er voor mij een lampje branden.
   Als toch daadwerkelijk Jezus deze mensen zou hebben genezen, wat perfect mogelijk is, hoe komen ze dan in één of andere protestantse sekte terecht?
   Het is beslist niet Jezus, die hen gaat zeggen, ga maar naar één of andere sekte, want Mijn Sacramenten in de Katholieke Kerk zijn toch maar bijzaak. Neen, beslist niet.
   Zo kun je honderden verhalen, zoals deze hierboven op youtube vinden, maar allemaal gaan ze dezelfde richting uit.
   Eigenaardig, niet?
   Zoals b.v. de getuigenis van Walter Veith.
   https://www.youtube.com/watch?v=LETvVezBXio
   Ondanks dat er een gerenommeerd Katholieke exorcist bij te past komt om zijn baby die zwaar bezeten was, te bevrijden, en zelfs, met toestemming van de plaatselijke Bisschop, een H. Misoffer in de kamer van de baby moest opgedragen worden, zodat deze bevrijd werd, en aldus deze Walter Veith, een bevestiging in handen had dat het de ware Katholieke Kerk was waar Jezus daadwerkelijk aanwezig is, desondanks toch zich laat overhalen om tot de protestanten te gaan.
   Vele aanwijzingen kreeg hij dat de Katholieke Kerk was de ware Kerk, maar na een bepaalde tijd kwamen er voorvallen die hem deze moest doen onderscheiden van de valse christelijke sekten. Hij zag het niet en viel in een grote val. Nu promoot hij protestantisme met vele conferenties en neemt een groot aantal zielen in zijn dwaling mee.
   Kijk zelf maar, maar wees heel kritisch.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

 2. De mensen die naar de hemel zullen gaan, zijn zeker mensen die weten dat zonde ieder mens kan doden. Deze vrouw heeft het in levende lijve meegemaakt hoe haar zware zonde haar bijna vernietigd had en ze heeft zich bekeerd. Ze maakt van haar ex-zondig gedrag nu een levenswerk om andere naar christus te wijzen. God gebruikt iedere bekeerling om andere tot bekering te brengen. Ik denk dat deze vrouw minder gebed nodig heeft, dan sommige bisschoppen en priesters in onze belgische kerk. Vele van de clericus juichen zware zonde zelfs toe, ze delen zelf aan deze mensen de hostie uit of het een snoepje is. Daarom vinden ze in de Belgische kerken de handwassing voor priesters ook niet meer nodig, want seks met man of vrouw “buiten een huwelijksstaat ” is volgens onze bisschoppen of priesters geen zware zonde meer. Want, dat doen ze waarschijnlijk zelf aan de lopende band. M.a.w. Een vrouw of man misbruiken om hun lusten op bot te vieren en voor de rest is hij of zij vervangbaar voor iemand anders die misschien wel beter is God heeft hier dus niets meer te zeggen, want in onze verschillende ziekelijke samenlevingsvormen en ook in onze zieke kerk , want de relatie mag nog niet vastgelegd worden in de kerk en op papier. Ze zitten in de kerk maar God heeft geen laatste woord meer? En leven ZONDER God dat noemen ze barmhartigheid en liefde in onze kerken ? Ik noem dat moord – want je wijst de mensen niet naar het leven maar naar de dood. Al deze halfslachtige samenlevingsvormen maakt blijkbaar ook niet gelukkig, want de psychiatries, instellingen en therapeuten kunnen de aanvragen niet meer aan. Zo goed zal het leven dan wel niet zijn zonder God!!! De mensen die leven zonder God mogen het hebben. Ik zou nooit meer in hun schoenen willen staan. Want, deze triestige levensstijl is zo leeg, oppervlakkig en materialistisch dat de mens zelf in staat is om een koe aan een kruis te nagelen in een kerk. Zo leeg ben je dan, dat je alles doet om wat aandacht te krijgen zelf te kosten van anderen zielen. Dat zijn de volgens de wereld de vredebrengers in onze tijd? Andere beledigen om zelf financieel rijker te worden. En de VRT werkt er nog aan mee ook. Goddelozer kan niet.

 3. Een zeer goed verhaal en dit laat duidelijk zien hoe diep een mens ook kan vallen, Jezus laat je nooit liggen !

 4. He hebt twee soorten protestanten niet zij die ook regelmatig bidden en Jezus belijden (ik ken er zelf zo) maar die ook de katholiek zien als een medestander in Christus en zij die er een sport van maken om bij elke gelegenheid het katholicisme aan te vallen ! Deze laatsten spelen natuurlijk met heel warm vuur daar je als christen toch moet weten dat men je voor elke daad of gedachte rekenschap zal vragen!

 5. – Je moet opletten met zeggen : die en die gaan naar de hemel en die niet. Laat ons maar bescheiden zijn, en het oordeel aan Christus overlaten.
  – Beter is ons best te doen voor onszelf, en ons best te doen anderen te winnen voor Christus, en te bidden.
  – Vóór de tijd dat Christus er was, waren er ook rechtvaardige mensen, die zelfs van het jodendom nog niet gehoord hadden. Ook die rechtvaardigen hadden een grote kans op de hemel, terwijl de Kerk er nog niet was. Dus “buiten de Kerk geen heil” moet men niet te streng interpreteren. Het 2e Vaticaans Concilie heeft dit bij mijn weten meer gespecificeerd.

 6. ☩JMJ☩

  Het is een Christelijk dogma dat er buiten de Katholieke Kerk geen heil is, maar de Kerk heeft dat wel altijd verstaan in de zin dat al diegenen verloren gaan die met schuldig besef weigeren van Katholiek te worden. Indien iemand in goede trouw dwaalt, dat wil zeggen, zonder besef te hebben dat hij dwaalt vanwege een onoverkomelijke onwetendheid, dan is hij onschuldig en wordt hij daar niet voor veroordeeld door God. Een zonde bestaat immers per definitie uit de zondige materie, de wil om te zondigen en het besef van de zonde.

  Wie buiten eigen schuld om buiten de Kerk vertoeft, is inwendig geestelijk verbonden met de ziel van de Kerk, en is in zijn hart impliciet Katholiek ofschoon hij uitwendig bij, bijvoorbeeld, een Protestantse of Griekse sekte is. Dergelijke mensen bevinden zich echter wel in een geestelijk levensgevaarlijke situatie. Maar wij kunnen er niet prima facie van uitgaan dat ieder mens voldoende besef heeft van de morele plicht en noodzakelijkheid voor het heil om lid te worden van de Katholieke Kerk.

  Katholiek worden valt onder het Eerste Gebod van de Decaloog, en de verplichting behoort dus tot het goddelijk recht. Weigeren om Katholiek te worden is het breken van dat Eerste Gebod. Wie echter iets van de moraaltheologie van Sint Alphonsus de Ligorio kent weet dat iemand besef moet hebben van de wet om er formeel tegen te kunnen zondigen.

  Dat is de traditionele theologie van de Kerk, doch de Vaticanum II revolutie heeft die theologie helaas vervangen met een soort van heilsuniversalisme, en heden zijn er dus clerici die de heretische bewering aanhangen dat iedereen door zijn eigen sekte gered kan worden. In werkelijkheid kan er niemand gered worden dóór ketterse sekten, maar alleen door de Katholieke Kerk; en indien iemand (met onoverkomelijke onwetendheid) gered wordt die buiten het lichaam van de Kerk gestorven is, dan komt dat evenmin dóór de sekte waarin hij vertoeft, maar ondánks die sekte en dóór de Katholieke Kerk met wier ziel hij inwendig verbonden is.

  Als ik op een dag een Protestant tegenkom, dan kan ik niet met zekerheid weten hoe de toestand van zijn ziel is, tenzij hij duidelijke uitwendige blijken van kwaadwillige inborst toont, zoals bijvoorbeeld wel het geval was met Luther.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht