Kardinaal Zen: “Grote ramp voor de Kerk komt eraan”

Foto: Catholic Herald

De gepensioneerde kardinaal Joseph Zen van Hong Kong heeft gewaarschuwd dat het Vaticaan de katholieken verkoopt aan de communistische Chinese regering, schrijft Asia News.

Tijdens een homilie op 10 november zei Zen dat het Vaticaan meer vertrouwt op diplomatie dan op het geloof, “De Heilige Stoel maakt onophoudelijk compromissen en is zelfs tot op het punt gekomen om zichzelf te verkopen om de gemoederen te bedaren. Dit is geenszins wat God van de Kerk verwacht.”

Zen zei dat er een “kwaadaardig plan” is: het Vaticaan zal trouwe bisschoppen vragen zich terug te trekken “om plaats te maken voor illegale en geëxcommuniceerde bisschoppen.” Voor Zen zal dit “een enorme ramp zijn voor de Kerk”.

Bron: Gloria.tv
identicon

Auteur:dmji

20 commentaren op “Kardinaal Zen: “Grote ramp voor de Kerk komt eraan”

 1. Deze paus heeft kardinaal Zen al vaker genegeerd. Onbegrijpelijk dat de ervaring ter plaatse gepasseerd wordt. Ik wil de paus nog altijd het voordeel van de twijfel gunnen maar het begint wel heel erg moeilijk te worden.

 2. Als dat waar is, dan zou de treurige geschiedenis, in de aanloop naar het V2 concilie, van aanpappen met de communisten zich herhalen. Dat gebeurde in het kader van de Vaticaanse Ost-politiek, gestart onder het pontificaat van Roncalli, alias J XXIII, de communisten paus en vrijmetselaar. Bij Roncalli’s dood, in 1962, kwam zijn joodse opvolger en vrijmetselaar Montini, vanuit Milaan naar Rome voor het conclaaf, met de witte pauselijke kleding in zijn koffer, gemaakt door de beste Romeinse kleermaker. Conform de planning van de judeo-vrijmetselaars macht achter de schermen werd Montini gekozen, alias paus P VI. Hij deed er nog een schep bovenop. De Ost-Politik ging in een hogere versnelling. Op verzoek van het communisten bewind, riep hij met list terug naar Rome, de moedige verzet held, de Hongaarse primaat, kardinaal Mindzenty. Hij werd afgezet, en kreeg huisarrest in een woonruimte in de Vaticaanse tuin. Enkele jaren daarvoor was hetzelfde gebeurd met de UkraÏnse kardinaal Slipyi. Intussen ontving de paus de dochter en schoonzoon van Nikita Kroetchev, communisten leider van de Sovjet Unie. Beide pausen, Roncalli en Montini, waren communisten vrienden en hadden een relatie met de Italiaanse communisten leiders in die tijd. Zij waren de borg, dat het V2 concilie, het communisme niet veroordeeld heeft. De eeuwige schande van de V2 ramp. Daartegenover heeft paus JP II, het regiem ten val gebracht in samenwerking met president Reagan. Maar nu lijkt de pre- en de post-conciliaire periode zich te herhalen, met verraad aan de katholieke zaak, en aan de onderdrukte gelovigen in communistisch China.

  1. @ Jules, zou u weten waarom de vrijmetselaar Montini tegen de wil van een pauselijke commissie Humanae Vitae doordrukte? Was dat ook een vrijmetselaatstruc om de RKK via het heikele gebied van de moraal-theologie onomkeerbaar te beschadigen en door overvragen de schapen van de Kerk te vervreemden / ontvreemden?

   Indien het een truc was: wat had een echte Paus dan gedaan als schaapsherder om dit alles te voorkomen?

  2. Jules i.v.m. de “Vatican-ostpolitik”,
   Kolonel Arnauld (komende vanuit de Franse geheime dienst en na ontslag genomen te hebben, in dienst getreden als geheim agent van Paus Pius XII) had inlichtingen bekomen vanuit Zweden dat het Vaticaan relaties had met Sovjet Rusland, van de Zweedse autoriteiten (vroege zomer 1954). Hij bracht hiervan verslag uit bij Paus Pius XII (aan wie hij alleen bericht verschuldigd was). De Paus besloot dat hij terug naar Zweden zou gaan om bevestiging en de zaak van kortbij te bestuderen.
   De kolonel aanvaardde de missie en vertrok terug naar Zweden. Hij ontmoette aldaar de Lutheraanse Aartsbisschop Briliot, die hem een verzegelde omslag overhandigde en zei dat deze het BEWIJS inhield dat het Vaticaan relaties onderhield met de Sovjets en met de vraag deze persoonlijk aan Paus Pius XII te overhandigen. Bij de terugkeer in Rome overhandigde de kolonel de omslag aan de Paus, die hem opende en hem voorlas in de tegenwoordigheid van Kolonel Arnaud, waarvan de Paus bleek uitsloeg.
   In het kort: De laatste officiële tekst van Aartsbisschop Montini (toen pro-staatssecretaris in het Vaticaan onder Pius XII) dateert van 23 september 1954 en op 1 november werd hij door Paus Pius XII onslaan van het staatssecretariaat.
   Pius XII ontdekte ook dat zijn pro-staatssecretaris alle communicatie omtrent het schisma van de Chinese bisschoppen achterhield. Kolonel Arnaud zei dat Montini zijn eigen politiek had, die helemaal niet deze was van de Paus.
   Paus Pius XII, had Montini Aartsbisschop van Milaan, geweigerd kardinaal te benoemen, waardoor hij geen mogelijk had om ooit tot Paus te worden verkozen.
   Montini ontving zijn bisschopswijding uit handen van Kadinaal Tisserant (vrijmetselaar) in de Sint-Pieter en zijn Kardinaalhoed van Roncalli J XXIII (vrijmetselaar) 15 december 1958, dat hem toch instaat stelde om tot Paus te worden verkozen.
   Montini is daadwerkelijk in de loge ingeschreven.

 3. … De vrijmetselaars zouden Humanae Vitae ooit doorgedrukt hebben via paus (“vrijmetselaar”) Paulus VI ? Wat is me dat voor iets. Ik denk dat onze vrijmetselaars hartelijk moeten lachen met de inhoud van deze encycliek, die zij wel achterlijk zullen vinden. Paus Paulus VI was heel moedig van toch zijn encycliek te schrijven. Ondertussen was kardinaal Wojtila in Polen van dezelfde mening als Paulus VI.

  … Het komt hoe langer hoe duidelijker naar voor dat H. V. een profetische en juiste visie vertolkt. Daarin werd reeds het morele verval van de maatschappij voorspeld die we nu te zien krijgen.

 4. Een schandalige geschiedenis als de kerk het communisme wil omarmen zal het zelf verarmen. Deze paus doet de hele kerk naar de verdoemenis met zijn absurd beleid . de kerk die zich verkoopt aan de wereld zal niet lang meer stand houden!!

 5. Beste A.G. Stinus, inderdaad zullen de vrijmetselaars lachen inzake de inhoud van HV. Máár Jules zegt dat én Roncalli én Montini vrijmetselaars waren. Overigens is HV door Wojitila geschreven als ik het wél heb. Het zou een meesterlijke zet zijn om vanuit de Loge een vrijmetselaar-paus een encycliek te laten schrijven HV, die voor een zeer orthodox schrijven te laten doorgaan; waardoor veel rooms-katholieken zouden gaan afhaken. Echter was HV niet geschreven, dan zouden volgens Paus Paulus 6 die schapen nog veel eerder zijn verdronken in hedonisme en het elkaar gaan zien en behandelen als consumptiegoederen. Waarom de moeite dan gedaan door een vrijmetselaar paus? Ik hoop op uitleg ook van Jules.

 6. @ Jules, u spreekt over Paus Paulus 6. Zou u weten waarom de vrijmetselaar Montini tegen de wil van een pauselijke commissie toch Humanae Vitae doordrukte? Was dat ook een vrijmetselaats-truc om de RKK op het heikele gebied van de moraal-theologie onomkeerbaar te beschadigen en door over vragen de schapen van de Kerk te vervreemden / ontvreemden?
  Indien het een truc was: wat had een echte Paus dan gedaan als schaapsherder om dit alles te voorkomen?

  1. We kunnen niet speculeren over de motieven van P VI, beste Hendrik. Sommige waarnemers zeggen dat het “geven en nemen” was, binnen de loge taktiek, om de negatieve kanten van deze revolutionaire, joodse vrijmetselaar paus, te compenseren. We zullen het nooit weten. Maar wat ik wel weet uit 1975, tijdens de militaire bedevaart ivm. het Heilig Jaar, toen hij mij de Heilige Communie gaf op het St. Pietersplein, was hij zwaar ziek, en kon hij nauwelijks staan of lopen, en ook besefte ik toen dat hij absoluut niet leek op de vrolijk wuivende en vlot lopende paus van de TV beelden. Later is bekend geworden dat hij een dubbelganger had die ingezet werd bij belangrijke gebeurtenissen. Het VN bezoek in New York ?? Er zijn zelfs verschillende metingen verricht die wijzen op een dubbelganger (stem, kleur ogen, oren afmetingen). Ik heb waarschijnlijk van de echte paus de Communie ontvangen. Was hij de gevangene van het Vaticaan, en werd de dubbelganger vermoord in 1978, bij het overlijden van P VI ?? We zullen het nooit weten. Deze kwestie is net zo de open zenuw van het V2 Concilie en de “Geest” erna, als de moord op Luther. Van deze zijn we zeker, maar algemene bekendheid zou het gehele bouwwerk der protestante sektes omver trekken.

 7. – Ik ben net het interessante boek “Honderd jaar Fatima” (G. van den Aardweg) aan het lezen. Op blz. 171 staat daar in voetnoot 23 iets interessants. Daar staat dat hoogstwaarschijnlijk paus Paulus VI aartsbisschop Bugnini van zijn taak (secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke eredienst) ontheven heeft omdat Paulus VI het bewijs in handen had gekregen dat Bugnini vrijmetselaar was.

  – De zalige Paus Paulus VI zal dus zelf wel geen vrijmetselaar geweest zijn. Die gedachte is te gek om los te lopen, indachtig dat hij de moedige encycliek Humanae Vitae geschreven heeft, waarvan de inhoud bij vrijmetselaars past als een tang op een varken.

  – Er zijn toch echt wel te veel samenzweringstheorieën in de wereld.

  1. Vrees dat je je vergist, beste A.G. Stinus. Het vrijmetselaar lidmaatschap van Bugnini was een publiek feit. Hij kon dus niet meer gehandhaafd blijven. Over het .:. lidmaatschap van de joodse P VI, heb ik al betrouwbare referenties gegeven. Mag je aanraden om zelf te googelen, bij voorkeur in het Frans, de allerbeste bron taal op dit gebied (francmaçon).

   1. @Jules van Rooyen. Het lijk mij niet dat paus Paulus VI een Vrijmetselaar was. Het lijkt mij stug dat hij dan Bugnini, eveneens een Vrijmetselaar zou ontslaan. Waarschijnlijk is e ‘valse’ paus Paulus VI, de dubbelganger, de Vrijmetselaar en de echte zalige paus Paulus VI niet. Voor mij is deze paus heilig. En hou alstublieft op hem een vrijmetselaar te noemen. U verdeelt katholieken op deze manier nog erger, dan ze al zijn.

 8. Een beproefde tacktische zet is van af en toe een belangrijke waarheid te verkondigen, liefst op indruk wekkende wijze, zodat de slaperige schaapjes helemaal in je ban geraken. Doordat je ze even opschrikt uit hun slaperigheid krijg je het aureool van belangrijk magister.
  Tegelijkertijd wekt Humanae Vitae wrevel bij velen. Echt iets voor de vrijmetselarij!

  Bovendien past het in het kraam van de protestanten die zich weer eens kunnen uitleven in hun afkeer van het vrijmetselaars-pausdom. Bergolio profiteert daar ook maximaal van nu de onwaarachtigheid onvoorstelbaar hoge toppen scheert! En het ergste moet nog komen!

  In dit geval gaat het dan ook nog om een onderwerp dat zeer gevoelig ligt en waarin de meeste mensen liever het hunne denken en doen, vooral toen in de zestigerjaren duidelijk werd dat er nog veel meer weelde op komst was dan we al hadden! Men was toen al veel te ver afgedwaald.

  Maar ook toont Humanae Vitae aan dat de vijanden van God slechts een voetbank zijn voor Zijn almacht en majesteit. Een duidelijker vingerwijzing was nauwelijks denkbaar in die beruchte sixties.

  Satan weet zeer goed dat zijn tijd beperkt is, daarom is hij zo woedend.

  1. @ Eric,
   Knappe analyse. Zó kan het zijn. Echter hebben dus de poorten van de hel Jezus’ Kerk overweldigd? Of nog niet helemaal. Waar ‘het’ dan nog te zoeken?

   1. Vanwege de enormiteit van hetgeen we ondoordacht “vooruitgang” zijn gaan noemen, en dat monsterlijk ding groeit nog steeds, valt het de slaperige meelopers niet op dat zij blind werden voor de natuurlijke werkelijkheid. Vergelijk het met de meltdown van de beruchte atoomcentrale in Rusland. De mensen werden weggevoerd, fysiek, maar vooral ook geestelijk, op enkelen na, en ook de natuur bleef gewoon verder gedijen ongeacht de druktemakers. Het systeem veroordeelt alleen zichzelf. De goedgeaarde zielen hebben dat al lang begrepen en men mag hun aantal niet onderschatten. Binnenkort zal een reusachtig kruis hoog in de lucht door iedereen gezien worden, voor zeer velen een schokkende ervaring, want de overwinning van Christus is boven de tijd verheven en is het enige werkelijk levensvatbare Feit, van onaantastbare geestelijk natuurlijke aard, en ontelbare zielen kijken verlangend uit naar Zijn komst.

 9. Dag Jules, u wéét dat Montini macon was. Was dan de wereld in slingeren meer effectief en sneller dan juist een permissieve houding mbt geboortebeperkende middelen / technieken introduceren / toe laten in roomsche huwelijken?
  Wat zou sneller zijn geweest qua resultaat?
  Of heeft HV het element haat tov de RKK er bij gevoegd.
  Slim!?
  (wat was nu een echte rk oplossing geweest)?

 10. AsiaNews heeft de Oeigoeren en Tibetanen systematisch verdedigd, zogenaamd onder het mom van godsdienstvrijheid. Maar deze groepen hebben zich zeer ernstig schuldig gemaakt aan moorddadig geweld tegen de Chinese bevolking. Wie AsiaNews langere tijd volgt, krijgt de indruk dat deze Vaticaanse “nieuwsdienst” ook geinfiltreerd is door judeo-maconnieke persona.

  Kardinaal Zen heult met de Amerikanen en vaart altijd uit tegen de Chinese regering. Als een Belgische kardinaal dat doet tegen het Belgisch koningshuis of de Belgische regering, hoe Katholiek is deze dan eigenlijk?

  Het communisme in Vietnam of China is totaal anders dan het Russische communisme, omdat bij deze laatste de Joden compleet de overhand hadden om de Christenen en masse om zeep te helpen, terwijl in Azie het Aziaten zijn die in de regering zitten die werken voor de eigen bevolking.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht