Nieuw zonnewonder op 13 oktober 2017 in Benin, Nigeria, tijdens Mariaal Congres

Foto: youtube.

Duizenden waren op 13 oktober 2017 in Benin, Nigeria, getuige van een zonnewonder, nadat de bisschoppenconferentie het land had toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. 

Het was een gebeurtenis van vreugde en ontzag toen duizenden getuige waren van het “dansen van de zon” in Benin stad in Nigeria, op 13 oktober 2017, exact 100 jaar na het zonnewonder in Fatima. Volgens ooggetuigen begon de zon ononderbroken te knipperen nadat de gelovigen het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid hadden gebeden om 15:00 uur. Sommigen beweren dat ze de H. Maagd gezien hebben op een gegeven moment.

Het bovennatuurlijke fenomeen vond plaats tijdens het driedaags Mariaal Congres van 12 tot 14 oktober, nadat de bisschoppen van Nigeria hun land aan het Onbevlekt Hart van Maria hadden toegewijd. Sommigen weenden tranen van vreugde, terwijl anderen Mariale liederen zongen en de voorspraak van O.L.Vrouw inriepen.

Nigeria is de afgelopen jaren geconfronteerd geweest met turbulente tijden – slecht leiderschap, moorden, ontvoeringen, terrorisme en andere sociale ongerechtigheden. Vandaar dat de bisschoppen van Nigeria besloten om Nigeria opnieuw toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. 13 oktober markeerde officieel het einde van het Nationale Mariale jaar.

Getuigenis van een aanwezige zuster:

Het is mijn eerste keer dat ik een mirakel van de dansende zon meemaak. Het is op het moment van de officiële nationale afsluitingsceremonie van het Mariale Jaar in Nigeria. De plaats was Uniben field in Edo State op 13 oktober 2017. Het gebeurde rond 16:00 uur. Ik was juist gedaan met biecht horen en was stilletjes aan het weglopen naar mijn stoel om het gebed van penitentie te bidden dat mijn biechtvader mij had opgedragen. Net toen ik terugliep naar mijn stoel, zag ik zr. Elizabeth Ocheje, OSA, mijn vriendin die ik in lange tijd niet meer gezien had. Ik nodigde haar uit om met mij mee te gaan om te poseren bij het beeld van O.L.Vrouw in het midden van de weide, voor een foto als aandenken. Toen we richting het beeld aan het wandelen waren, zagen we zr. Josephine Akwaowoh, EHJ alleen bidden op een afstand, zodus ging ik naar haar en wisselde groeten en wensen uit. Op dat moment hoorde ik schreeuwen van diegenen die rond het beeld van Maria stonden te bidden. Ik zag hen allemaal naar de hemel kijken en roepen en bidden met opwinding. Ik keek op en zag wat zij zagen! De dansende zon die verschillende kleurrijke stralen gaf op een wat in- en uitzoomende betoverende manier. De wolk rond de zon flikkerde met zachte en lieflijke flitsen van zilver licht (bijna zoals de kleine zilveren kerstdecoratielichtjes). Ik keek er rechtstreeks naar met buitengewone opwinding en verbazing, en ik werd emotioneel. Dat ik naar de zon om 4 uur in de namiddag kon kijken voor verschillende minuten zonder mijn ogen pijn te doen! Nee! Dit is zeker een mirakel. De bewerkstelliger van dit grote fenomeen is geen gewone sterveling. Nee! Het is een Goddelijke Openbaring dat Maria, de Moeder van God werkelijk een bijzondere plaats heeft in de Hemel. Tranen van vreugde en dankbaarheid rolden en vloeiden vrijelijk van mijn ogen, en ik viel instinctief op mijn knieën, al wenend en biddend. Danku, Moeder Maria, voor deze wondere ervaring. Eerder op de dag had Maria een mirakel voor mij bewerkstelligd, door voor mij een zeepbleekmiddel te voorzien om mijn habijt schoon te maken dat met rode olie bevlekt was, in een situatie die anders beschamend en moeilijk zou geweest zijn. Mijn camera kon de kleuren niet goed registreren die van de zon uitgingen; zoals Isaac Eshun suggereerde was het enkel voor mijn ogen bestemd. Ja! In feite weigerde mijn smartphone zelfs op te starten. Ik was er door geërgerd en ik worstelde ermee, maar het reageerde nooit. Mama Maria wilde enkel dat ik haar leven aanschouwde en mij niet belastte met opnemen. Het was enkel na de eerste fase van het mirakel dat mijn smartphone reageerde, en zelfs toen ving het niet de kleuren op die van de zon uitgingen. De menselijke ogen kunnen nooit het Goddelijke in z’n totaliteit bevatten. Geen enkele high-tech camera kan dit volledig opnemen. In mijn ervaring, worstelde ik om mijn camera te doen werken, maar ik besefte later dat de “spirituele camera” in mij groter is dan de door mensenhanden gemaakte camera. Maria wilde mij om het natuurlijk op te nemen met mijn ogen en het in mijn natuurlijke geheugenkaart op te slaan, waar ik zo gemakkelijk toegang tot heb wanneer ik maar wil bidden en de majesteit en het mysterie van God wil overwegen. O.L.Vrouw van Fatima, u hoorde mij ongetwijfeld toen ik na de Mis zr. Florence Nwaonuma, SSH, vertelde dat ik graag het mirakel van de dansende zon zou meemaken tijdens de Mariale pelgrimage van Uniben. Moeder Maria, Moeder van Jezus, U bestaat en bent natuurlijk. Geen wonder dat Katholieken over heel de wereld blijven bidden doorheen uw voorspraak, ondanks de kritiek en de aanvallen van niet-Katholieken. Indien ze hetzelfde zouden ervaren wat wij hebben ervaren, zouden ze hun mening over u veranderen. Dat is zeker! Het is belangrijk om dit elke dag te beseffen, dat deze dag, 13 oktober 2017, de 100ste verjaardag aanduidt van de laatste verschijning in Fatima aan Jacinta, Lucia en Francisco. O.L.Vrouw van Fatima, bid voor ons!

Eerwaarde zuster Juliana Kemi Osiyemi, EHJ, 13 oktober 2017

Bron: Francismary.org
identicon

Auteur:dmji

7 commentaren op “Nieuw zonnewonder op 13 oktober 2017 in Benin, Nigeria, tijdens Mariaal Congres

  1. dit kan een geweldig teken zijn die God geeft aan de mensen. En 13 oktober was ook de laatste verschijning in Fatima met ook een zonnewonder waar velen zich bekeerden en de 1OOste verjaardag van de verschijningen in Fatima kan het nog toeval zijn . God geeft hier duidelijk een vorm van herinnering dat aan alle eisen van Fatima nog niet voldaan zijn door het Vaticaan!

  2. Toen 39 mannen van Pontmain naar het krijgstoneel moesten heeft de pastoor ze allen aan Maria toegewijd. Ze hebben in zwaarste strijd gezeten, maar allen zijn ongedeerd teruggekeerd. En weten jullie waarom Banneux werd uitgekozen door de Allerheiligste Maagd? Omdat in het begin van deze eeuw de burgermeester en zijn pastoor dit plaatsje aan Onze Lieve Vrouwe hebben toegewijd. Trouwens, op 8 december 2015 heeft Monseigneur Léonard tijdens een officiële ceremonie alle provincies van België aan de Moeder van God en haar onbevlekte hart toegewijd waarbij uitdrukkelijk werd gerefereerd aan «de meest profetische en belangrijkste mariale verschijning in de geschiedenis van de Kerk», dat wil zeggen aan die van Fatima. “O paradise, O pulchra patria!” Ja België, er is hoop voor U!

  3. Vandaag (17-10-2017) was de zon boven Nederland de hele dag oranje. Wie niet aan zijn smartphone gekluisterd was, kon zien dat de zon bij opkomst rood was, de rest van de ochtend tot ruim na het middaguur oranje, daarna afzwakkend tot oranjegeel, en bij ondergang weer diep oranje.

    De oorzaak lijkt natuurlijk zijn. Volgens het KNMI was dit verschijnsel een gevolg van zand uit de Sahara en rook uit Spanje en Portugal. Satellietbeelden lieten een grijze sliert zien over Noord-Frankrijk, de hele Benelux, het Noordwesten van Duitsland, Denemarken en het zuiden van Zweden en de Oostzee. De sliert bewoog zich in de richting van Sint-Petersburg en Moskou. Dit zijn nu juist de gebieden waar het atheisme de afgelopen eeuw zo verschrikkelijk heeft huisgehouden.

    Ongeacht de fysieke oorzaak kan zo’n verschijnsel een waarschuwing van boven zijn. “De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt.” (Joel 2:31)

  4. – Interessant. Het zou wel goed zijn meerdere bevestigingen te krijgen (meer getuigenissen, meer cameraopnames, …). Regelmatig zijn er bedriegers op pad.

    – Ook in de tuinen van het Vaticaan heeft indertijd paus Pius XII een herhaling van het zonnewonder gezien.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht