Veri Catholici: “Nu is de tijd gekomen om van de Bisschoppen en Kardinalen een canonieke terechtwijzing te eisen”

(AP Photo/Andreas Solaro, Pool)

Veri Catholici, een internationale associatie van Katholieken die ijveren voor het promoten van het Katholiek Geloof, riep twee dagen geleden de Kardinalen en Bisschoppen op om Paus Franciscus canoniek terecht te wijzen. Indien hij ook daarop niet reageert zou men kunnen verklaren dat Paus Franciscus zichzelf heeft afgezet van het pauselijk ambt.

De tijd is gekomen om een canonieke terechtwijzing te EISEN!

Beste leden van Veri Catholici en alle ware Katholieken over de hele wereld,

Volgend op de brief van 62 theologen, professoren en geestelijken die de Paus publiekelijk beschuldigen van het promoten van 7 ketterijen tegen de Goddelijk geopenbaarde waarheden – een brief die noch privaat noch publiek antwoord heeft gekregen in 6 weken – is de TIJD GEKOMEN voor ons om te EISEN dat de Kardinalen en Bisschoppen Bergoglio CANONIEK terechtwijzen: ze moeten hem 3 kansen geven om PUBLIEKELIJK zijn steun voor deze 7 ketterijen en alle andere dwalingen bevat in Amoris Laeteitia terug te trekken.

Laten we het duidelijk maken aan alle Kardinalen en Bisschoppen dat INDIEN ZE NIET HANDELEN ze schuldig zijn aan de meest erge zonde van ONTROUW aan Jezus Christus en het Apostolisch Ambt voor de zorg voor Zijn Kerk en van ERGERNIS in het doen alsof de WAARHEID niet het essentiële criterium was voor de Kerk!

Laten we dit doen uit broederlijke en kinderlijke liefdadigheid voor de Paus en de hele Kerk, omdat door zo’n drievoudige publieke correctie, hij misschien zijn ziel van de eeuwige verdoemenis kan redden.

Na twee jaar publieke en private gebeden en kritiek, die geen vrucht van bekering hebben voortgebracht, IS NU DE TIJD GEKOMEN OM DE HEER JEZUS CHRISTUS TE GEHOORZAMEN en NAAR DE KERK TE GAAN OM EEN PUBLIEKE TERECHTWIJZING TE EISEN van de man die de Paus is, zodat indien hij bewijst dat hij een hardnekkige ketter is, de Heilige Hiërarchie publiekelijk kan verklaren dat hij zichzelf van het Pauselijk Ambt heeft afgezet.

Bron: Veri Catholici
identicon

Auteur:dmji

17 commentaren op “Veri Catholici: “Nu is de tijd gekomen om van de Bisschoppen en Kardinalen een canonieke terechtwijzing te eisen”

 1. Kan men dit zomaar eisen van een paus ook al zou hij niet wettelijk verkozen zijn? ik denk gewoon dat deze paus die eisen gewoon naast zich neerlegt en gewoon verder doet ?

 2. – Ik denk dat ieder die dit wil, en in geweten vindt dat de paus zaken vertelt die tegen het katholieke geloof ingaan, zijn mening moet kunnen geven. Ook door collectieve acties.

  – Paus Fr. heeft tot nu toe niets gezegd dat de pauselijke onfeilbaarheid geniet. Maar men moet denken aan de verwarring die op dit moment in de Kerk heerst, vooral na Amoris Laetitia. Zoiets mag niet blijven duren. Laat men de zaken in het reine trekken.

 3. Nu is ook de vraag, welke Kardinalen en Bisschoppen gaan Bergoglio CANONIEK terechtwijzen? Beslist niet diegenen die zijn uitingen verdedigen. Als we kijken hier in de Belgische kerkprovincie, dan zie ik bepaald niemand die zoiets zou ondernemen. De Kardinaal en Bisschoppen hier doen om zo te zeggen met deze ketterijen mee. Al zou het misschien zijn dat het

  1. Haal maar een sterk vergrootglas boven als je enige wil zoekt te ontdekken voor zo’n terechtwijzing. Die is er totaal niet bij de zetelende Europese bisschoppen. Zelfs bij vrij conservatieve bisschoppen als een mgr. Ailliet (F) of een mgr. Haas (Liechtenstein) bijvoorbeeld hoor je geen kritische stem. Toch niet openlijk.

    1. Hou in gedachten wat er met de twee libri accusationis van E.H. de Nantes is gebeurd. Dan weet u het wel.

     1. Zodus u ontkent niet dat u priester bent. Goed. Dan bent u die priester die een interview op Ketnet heeft gezet.
      Daar staat te lezen:
      Hoe kijkt u dan naar het geloof?
      Jan Vanden Berghe • Mijn seminarietijd speelde zich af in de jaren 1960, de periode van het concilie. Mijn grootmoeder was bang dat ik mijn geloof zou verliezen, maar mijn professor dogmatiek, Benjamin Willaert, leerde ons vragen over ons geloof niet uit de weg te gaan. Ik blijf hem dankbaar.

      In 1963 schreef de anglicaanse bisschop John Robinson het boekje Eerlijk voor God.

      Hoewel de president van het Leuvense Leo XIII-seminarie nog liet weten dat we dat beter niet lazen, raadde de onlangs overleden professor Willaert aan het grootseminarie in Brugge het ons juist aan. Het ging erover of je minder gelovig bent als je vragen stelt over Adam en Eva of over de maagdelijke ontvangenis. Die vragen hadden wij ook. Geloven gaat niet over dogma’s, maar over hoe je in het leven staat en hoe je met mensen omgaat.

      Dat verklaart veel over uw reacties hier op dit forum, en zoals u het eerder betitelde “met mijn geklaag en gezaag”.
      Dogma’s zijn hier van geen belang, als je maar geloofd, niet? Wel, wel, wel!
      Door de zonde van Adam en Eva is de erfzonde het lot geworden van het menselijk geslacht. Als men dat niet aanvaard dan is de rest louter bla bla. Evenals het dogma van de Onbevlekte Onvangenis, als men dat niet aanvaard
      is er geen Verlossing mogelijk.
      Zodus, als je een dogma niet aanvaard geloof je ondanks alles? Dat doen de protestanten ook.
      De E.H. de Nantes was een rechtvaardige Priester die gevochten heeft voor zijn en onze Heilige Moeder de Kerk.
      Hij zou nooit zoiets als hierboven kunnen aanhoren.
      Maar, wat de E.H. de Nantes betreft, onderging hij hetzelfde onjuist lot als Mgr. Lefebvre namelijk suspense a divinis. Maar dat belette niet dat deze moedige clerus de ogen van velen hebben geopend. Nooit is er op zijn rechtvaardige vragen geantwoord, waneer hij schreef:
      “WE AWAIT THE CHURCH’S INFALLIBLE JUDGEMENT

      Today, Modernism has become pope. The successor of Saint Peter and Vicar of Jesus Christ is reiterating the perfidy of Caiaphas, with a view to perpetrating the new deicide foretold by the Scriptures, that of man dethroning Jesus Christ in his own temple to enthrone himself there instead and so receive the world’s adoration of himself as God and Saviour. And for this he requires the consent of the princes of the Church and of the whole People of God.
      en ook:

      “THE ULTIMATE RECOURSE TO THE EMPEROR, BUT TODAY TO THE SOVEREIGN PONTIFF

      As for us, Most Holy Father, we shall not desert our churches nor abandon our parishes; we shall never separate ourselves from the Great Church, so much abused by her lying pastors, but who herself remains ever faithful. We shall not take refuge in dense forests nor shall we hide in caves. On the contrary, we summon You, before your face, to tell us whether you are the Vicar of Christ, the Son of God, only Saviour, King of kings and Lord of lords, or whether you are the prince of antichrists, the Servant of man who makes himself god, an abomination of Satan.

      For, there is only communion with those who, together with the holy Popes Pius IX and Pius X, cast an anathema on all atheistic humanism and on all Modernist perversity, and who preach “Jesus Christ alone, and Him crucified” for the divine object of our faith, our service and our worship, and, if it please Him, of our martyrdom.

      In the meanwhile, may it please You to promulgate those infallible definitions and anathemas which alone can wash the Roman See and the Catholic episcopate clean of all heresy and ignominy, with which they are now sullied. We ask of no emperor, no prince, archbishop or bishop, but of You Yourself, and, failing that, of Christ Himself, the Creator, Sovereign Lord and Judge of the living and the dead, the freedom of the Catholic faith and worship, which is not only necessary for our souls but due to God, to the Blessed Virgin and to the Saints.

      “May those who fear the Lord God and His divine judgement, those who have no wish to be sullied nor even contaminated by such execrable blasphemies have the real possibility of having for priests and bishops only those who jealously and inviolably guard the bonds of Charity and who desire to maintain a peace that is lasting, because free from all error.

      “For an alliance of opposites, a concord of antitheses is impossible and against reason. The true and the false cannot be mixed; light and darkness are not to be confounded; night and day will never reach a final agreement.”

      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +

     2. Altijd opletten voor een overhaast oordeel, Peter! De kans is groot dat het een ferme slag in het water wordt. Ongetwijfeld was E.H. de Nantes een moedig priester, maar ik ontwaarde ook veel hoogmoed bij de man. Dit heeft hem ook belet om zich bij mgr. Lefebvre aan te sluiten. En wat is er uiteindelijk geworden van zijn CRC? Een struikje waaraan maar weinig vruchten zijn gekomen, daar waar de beweging rond mgr. Lefebvre op allerlei wijzen veel vruchten heeft voortgebracht.

     3. Jan, u ontwijkt mijn vragen zoals een geslepen politieker.
      Die zijn misschien te netelig om op te antwoorden zoals wat u zegt in het interview op Ketnet :
      https://www.kerknet.be/kerk-leven/artikel/als-je-vindt-dat-iets-niet-klopt-durf-ongehoorzaam-zijn
      Zoals b.v. : “Het ging erover of je minder gelovig bent als je vragen stelt over Adam en Eva of over de maagdelijke ontvangenis. Die vragen hadden wij ook. Geloven gaat niet over dogma’s, maar over hoe je in het leven staat en hoe je met mensen omgaat.”
      Straffe taal als men anderen doet geloven dat dogma’s toch maar zever is, nietwaar?
      Bent u wel katholiek?
      U haalt aan dat : “maar ik ontwaarde ook veel hoogmoed bij de man (E.H. de Nantes).
      Dat is een woord dat u dikwijls gebruikt voor velen hier op dit forum.
      Als u zomaar dogma’s onder het tapijt borstelt, hoe noemt u dat dan?
      Weet u hoe ik dat betitel? Ronduit schandalig!

     4. Peter, bracht er niet iemand eerder te berde dat u zelf priester bent, waarop ik toen naam en toenaam heb gegeven? En heb ik voor het overige niet al eerder aangegeven dat u zich voor de zoveelste maal schuldig maakt aan een haastig en vermetel oordeel?

     5. Jan, ik ben geen priester en zal het ook nooit zijn. Maar als ik priester zou zijn, dan zou ik het overal en hier ook bekend hebben gemaakt en zou ik nooit het dogma van de Onbevelkte Ontvangenis van Maria, zelfs niet durven in vraag stellen.
      Als u deze discutie niet mag plaat vinden volgens u en ik overhaast “oordeel”, dan is er maar één oplossing.
      Schrijf ons een belijdenis en eerherstel over het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van de Hemalse Koningin, ALtijd Maagd en Onbevlekt Ontvangen, en ik zal u hierover niet hoeven aan te spreken.
      Trouwens u bent priester van God en u hebt beloftes gedaan bij uw wijding, nietwaar?
      Zodus Jan, eenvoudig doen en de Heer Jezus zal blij zijn dat u Zijn Allerliefste Moeder in ere hersteld.
      Is dat “sentimentalisme” uit boodschappen … of liefde toe Jezus en Maria?
      Laus tibii Christi +
      Ave Maria +

     6. @Peter, getuigt het niet van een overhaast oordeel mij te vereenzelvigen met een priester waarvan de naam op het internet circuleert? U hebt soms echt de neiging onnadenkend bepaalde zaken achterna te lopen.

 4. … Ik denk dat nogal wat gezagsdragers in de Kerk hun bedenkingen hebben over sommige passages uit Amoris Laetitia, maar met hun mening niet durven naar buiten komen.

  … Een tijd geleden schreef Mgr. A. Léonard een aantal teksten in het blad van Radio Maria. In verband met de communie voor hertrouwde gescheidenen volgde hij bij mijn weten de lijn aangegeven door paus Johannes-Paulus II. Die verschilt van wat paus Fr. suggereert als (verantwoorde ?) oplossing voor dit probleem.

 5. Komt dit gegeven ook in het Katholiek Nieuwsblad? Anders lezen vele katholieken dit niet.

 6. Inmiddels sijpelt er een bericht door in onze regionale dagblad van provincie N-H. Rubriek Algemeen/Buitenland. Ik weet niet of het toegestaan is, maar ik typ het bericht in zijn geheel over.
  Het is gedateerd op donderdag 28 september 2017. Bron: NHD.
  Kop:
  “CONSERVATIEVEN NEMEN PAUS ONDER VUUR”
  Van onze verslaggever. (Er staat geen naam bij).
  ‘ROME* De wens van paus Franciscus om een transparantere en modernere rooms-katholieke kerk te krijgen stuit op veel verzet.
  Een groep conservatieve geestelijken en theologen beschuldigen in een vermanende open brief paus Franciscus van ketterij.
  Het gebeurt zelden dat een paus, die het onbetwiste hoofd is van de rooms-katholieke kerk, zo’n openlijke beschuldiging krijgt. De laatste keer dat een paus beschuldigd werd van ketterij was in 1333.
  SCHEIDEN
  De groep van enkele tientallen geestelijken meent dat de paus de katholieke kerk nooit mag openstellen voor gescheiden mensen die opnieuw zijn getrouwd. Het voorstel hiertoe, dat staat in een boek dat de paus vorig jaar schreef, was al genoeg om de groep conservatieven op de achterste benen te brengen.
  Daarnaast had Franciscus zich niet positief over de hervormer Martin Luther mogen uitlaten. De open houding van Franciscus gaat de geestelijken veel te ver. Zij willen alles bij het oude laten. Gewoon vasthouden aan de oude leer.
  Het Vaticaan heeft nog niet gereageerd op de open brief.’
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Mijn mening:
  Het NHD was vroeger een katholieke krant, waar nog maar weinig van te merken is. Men gaat uit van een zeer liberale geest en men kan al lezen in de tekst dat ze paus Franciscus als een progressieve paus zien. Dit is het eerste bericht wat ik lees hierover in deze krant. Het is zeer onvolledig neergezet, vind ik..
  De zin: “‘De groep van enkele tientallen geestelijken meent dat de paus de katholieke kerk nooit mag openstellen voor gescheiden mensen die opnieuw zijn getrouwd.”
  Dit lijkt mij wel bezijden de waarheid. Iedereen mag naar de Kerk komen, behalve wanneer zij openlijk in zonde leven en de boel in de Kerk gaan provoceren, zoals we gezien hebben in Den Bosch in de Kerk m.b.t de homoseksualiteit. Men mag wel naar de Kerk, maar kan dan niet de H. Hostie ontvangen ofwel men kan niet communiceren. Als men zich goed gedraagt, mag men altijd in de Kerk komen, ook al ben je een zondaar of zondares. Ieder moet zijn/haar eigen geweten onderzoeken, of hij/zij waardig is de H. Communie te ontvangen. Echter na Vaticanum II heeft de Kerk, zeker in Nederland, de fout gemaakt dit niet als belangrijk meer te beschouwen. Door het afschaffen van de Biecht, kon iedereen, ongeacht de grootte van de zonde de H. Communie ontvangen. Ik kan mij niet herinneren dat er in dit verband veel op je werd gelet. Integendeel. Ontpopte je als een katholieke die het katholieke geloof van harte aannam, dan kwam je er eigenlijk niet echt tussen en stond je zelf bloot aan kritiek. Vanaf die tijd ontstond veel polarisatie tussen de behoudenden en de vernieuwingsgezinden binnen de eigen R.K. Kerk. Men stond er niet (meer) bij stil dat kinderen, jongeren en volwassenen (geloofs-)problemen konden hebben en geen (geestelijk) klankbord hadden als ze ergens mee zaten. En daardoor is er veel misgegaan.
  Dit is mijn conclusie. m. vr. groet Marian.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht