14 september: Feest van de Kruisverheffing

De H. Keizerin Helena met het Kruis.

Het Heilig Kruis werd gevonden door Sint-Helena, de moeder van Keizer Constantijn de Grote. Omstreeks 324 maakte zij een pelgrimstocht naar Jeruzalem en liet opgravingen doen, waarbij naast het kruis ook de grafkelder ontdekt zou zijn. Hierover werd voor het eerst bericht in 325 door Eusebius van Caesarea. Uit de 4e eeuw stammen ook de verslagen van bisschop Cyrillus van Jeruzalem, Ambrosius van Milaan, Socrates Scholasticus en Theodoretus van Cyrrhus. Uit het jaar 383 is er een verslag van de religieuze Egeria bewaard, die een bedevaart naar Jeruzalem maakte.

Na haar bekering tot het Christendom ondernam keizerin Helena een reis naar het Heilig Land met de bedoeling sporen terug te vinden van Jezus’ leven. Toen ze bij Golgotha gekomen was vond ze na gebed de drie kruisen, twee van de misdadigers en één van Jezus. Om nu te weten te komen welk van de drie van Jezus was, legde men op een doodzieke adellijke vrouw uit Jeruzalem telkens één van de kruisen. Bij het derde kruis sloeg zij de ogen open en werd ze weer gezond. Ook vond zij de kruisnagels en de doornenkroon terug.

Het kruis werd door Helena gedeeld; een deel bleef in Jeruzalem en twee andere delen schonk zij aan Constantinopel en Rome. Vooral vanaf de kruistochten ontstond een grote verspreiding van Kruisrelieken en aansluitend werd het feest van de Kruisverheffing gevierd op de plaatsen waar de relieken terechtkwamen.

De oorsprong van het jaarlijks feest van de Kruisverheffing gaat terug tot de kerkwijding van de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem op 13 september 335. Deze kerk werd gebouwd in opdracht van Helena, op de plaats waar het lichaam van Christus tussen kruisdood en verrijzenis was te rusten gelegd, meer bepaald op de plaats van de gevonden grafkelder, achter Golgotha. Tijdens het jaarlijkse kerkwijdingsfeest werd het Kruis aan het volk getoond.

reliquarycross

Fragment van het H. Kruis in de schatkamer van de H. Grafkerk te Jeruzalem.

Origineel gepubliceerd op Crux Ave Spes Unica

identicon

Auteur:dmji

3 commentaren op “14 september: Feest van de Kruisverheffing

 1. Een schoon artikel van de auteur en er mogen er nog komen eigenlijk was Helena de moeder van de Keizer de eerste archeologe in moderne zin dan ze bleef zoeken naar de authenticiteit van Jezus leven !!

 2. Wie van jullie weet dat dank zij deze Heilige Helena, die onder de leiding van de Heilige Geest deze o zo belangrijke relikwieën van onze Verlosser, aan de H. Katholieke Kerk heeft geschonken, er ook een doorn van de H. Doornenkroon zich in Gent bevindt?
  Deze bevindt zich (of misschien bevond, want je weet nooit) in de Sint Michielskerk te Gent.
  Deze werd vroeger tentoongesteld en vereerd. To op een ogenblik dat deze onvoorstelbare genade alleen nog tentoongesteld werd …. ja, (even slikken), tijdens de Gentse feesten.
  Onvoorstelbaar! Waar zovele genaden van bekering hierdoor zouden kunnen bekomen worden, werd door geen enkele Bisschop van Gent betracht. O wat een schuld!
  Nu ligt ze ergens in een kluis of zo.
  Wie kan zich inbeelden het verdriet van de Allerheiligste Moeder van Jezus Onze Heer en van de H. Engelenkoren en van de ganse Heiligenscharen in de Hemel bij het zien dat Gods schepselen zoveel zo zuur verdiende genaden verwerpen? Wie kan hierover nog maar één minuut over nadenken? O arme mensheid die zijn heil verwerpt!
  Bid voor ons gans de Hemel, alle zielen in het H. Vagevuur, bid voor ons o zeer zuivere Bruidegom van de Allerheiligste Maagd Maria en Moeder Gods Heilige Jozef, omdat deze afschuw moge stoppen en het Konigschap van Christus op aarde moge neerdalen.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

 3. Afgelopen zomer was ik voor het Jubeljaar op bedevaart in Harelbeke. In de decanale kerk heb ik ontdekt dat er op het rechteraltaar een schrijntje staat met een doorn van Jezus’ kroon. Blijkbaar wordt de verering nog steeds levendig gehouden, want er lagen ook gebedskaartjes bij.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht