Het gevaar van “alternatieve” geneesmethoden

Een vrouw ondergaat een reiki-sessie. Foto gettingraw.blogspot.com

Er zijn geneesmethoden en geneesmethoden. Van oudsher is de mens geneigd om zijn toevlucht te zoeken tot het meest effectieve en snelle middel. Dit is vaak niet altijd het meest Katholieke middel. Er is alternatieve maar traditionele kruidengeneeskunde, zoals gebaseerd op de kennis van Hildegard van Bingen, of Maria Treben (Apotheek van God) waarbij kruiden worden aangewend om lichamelijke kwalen aan te pakken, net zoals ten tijde van de middeleeuwse kloosterapotheken. God heeft ons dan ook de natuur met haar planten en kruiden gegeven als een natuurlijke apotheekkast. Er is ook de handoplegging door een priester, als vorm van geestelijke heling. Maar Satan imiteert deze gave van God en misbruikt ze, en zo zijn er “alternatieve” alternatieve geneesmiddelen en -methoden. We zullen aan al deze onderwerpen niet teveel woorden vuil maken, maar een korte en bondige uitleg verschaffen.

Bachbloesems

bach_flower

Bachbloesems werden in de jaren 1930 ontwikkeld door de homeopaat Dr. Bach. Hij was tijdens een meditatiesessie in een trance en hij ontving op die manier van boze geesten de ingeving welke bloesems te gebruiken voor welke klachten. Hij maakte voor iedere klacht een aftreksel van de desbetreffende bloesems. Hij had 38 bloesemremedies die hij onderverdeelde in 7 categorieën van emoties. Deze druppels dienen dus niet voor lichamelijke klachten, maar voor puur geestelijke klachten. Zo bestaan er druppels om schuldgevoelens weg te nemen na een echtscheiding. Of druppels voor “innerlijke vrijheid”, of geestelijke “frisheid” of om angsten weg te nemen en te kalmeren. De enige manier om je schuldgevoelens weg te nemen is door je zonden te biechten en spijt te betuigen tegenover Jezus Christus, de enige manier voor innerlijke vrijheid en geestelijke frisheid is door te bidden en te geloven in Jezus Christus! Bachbloesems zijn dus uit den boze.

Yoga, werken aan je karma, boeddhisme enz…

engelen-meditatie-1235431627

Yoga, je karma… heden is dit allemaal zeer populair om geestelijk tot rust te komen, om het evenwicht in de ziel te vinden. Mensen halen een Boeddhabeeld in huis, branden er wierook bij en luisteren naar wat speciale oosterse zen-muziek; om “zen” te worden. Mensen willen hun karma (de 7 zogezegde energiepunten in het lichaam) in evenwicht brengen… Laten we heel duidelijk zijn: de mens heeft helemaal géén karma! Yoga, mediteren enz, zijn gevaarlijke praktijken waardoor men toestaat dat demonen bezit nemen van je lichaam. Zo kan een vorm van bezetenheid ontstaan.

karma-gyan.blogspot.com

Homeopathie

homeopathy

Homeopathie werd in begin 1800 uitgevonden door de Duitse arts Samuel Hahneman. Hij bedacht een alternatieve geneesmethode, maar vele van zijn collega’s beschouwden hem als een kwakzalver. Homeopathie is een soort geneesmiddel, maar bevat geen werkzame stoffen. Het is zodanig verdund dat er hoegenaamd niets meer aanwezig in is behalve suiker of alcohol. Echter, het geneesmiddel wordt ook “opgeladen” met een soort energie of potentieel.  Het is dus ook vooral die energie of potentieel (de occulte kracht) die moet “genezen”. Homeopaten raden aan om geneesmiddelen die lang in de kast liggen eens te schudden, om de energie er weer in te krijgen.  Bij de homeopaat wordt een diagnose gesteld met behulp van een soort wichelroede en een meettoestel waarbij men een metalen buis in de hand neemt die met een kabel verbonden is met dat toestel. Zo wordt nagegaan welk “geneesmiddel” het best past bij je kwaal. Zo kan het dus ook dat twee mensen met exact dezelfde klacht buitengaan met elk een ander “geneesmiddel”.  James Manjackal, een priester, moest eens een praktijk van een homeopaat inzegenen. Hij las de gebeden en besprenkelde alles met Wijwater. De homeopaat moest nadien al zijn “geneesmiddelen” weggooien omdat ze allemaal hun “potentieel” verloren hadden: niks werkte nog. Dit zegt genoeg hoop ik!

Taoïsme, Reiki en magnetiseren

Magnetiseren

Reiki en magnetiseren is een soort handen opleggen om de energie door te geven, opnieuw te richten en te verbeteren en zo zere plekken te genezen. Het stamt voort uit oude Oosterse praktijken (zoals Taoïsme), die zich bezighouden met de kosmos, de universele energie, positieve en negatieve energiebalans (Yin en Yang) enz…  De Zalige Anna Katharina Emmerick (+1824) vertelde dat tijdens het magnetiseren demonen overvloeien van de ene persoon naar de andere. Zo wordt de desbetreffende patiënt schijnbaar genezen, maar ook besmet met demonen.

reikihealingmeditation.blogspot.com

 

New Age

VariousArtists-TheUltimateMostRelaxingNewAgeMusicInTheUniverse

New Age omvat een hele serie van praktijken en devoties. Je kunt het zelfs zien als een soort religie. Men houdt er zich bezig met “opgestegen meesters” (die gewoon gevallen engelen zijn) of overdreven engelendevotie; luisteren naar New Age muziek om te relaxeren (waarbij demonen worden opgeroepen); het gebruik van edelstenen voor geestelijke doeleinden (om bv. “innerlijke vrede” te bekomen); gebruiken van klankschalen tijdens de meditatie en noem maar op. In de New Age bidt men zelfs ook een soort rozenkrans, waarbij het kruisteken vervangen werd door het (satanisch) teken van het pentagram. In het kort kan men stellen dat bij de New Age de eigen persoon centraal staat. Volgens hen bestaat er niet één God, maar zijn we allemaal goden. New Age komt vermomd in een kleedje van “licht” maar is zeer duister en gevaarlijk!

God verbood al deze praktijken reeds in het Oud Testament, toen het volk van Israël op het punt stond het Beloofde Land binnen te trekken:

“Wanneer gij het land zijt binnengegaan dat Jahwe uw God u schenkt, moet ge niet gaan meedoen aan de gruweldaden van die volken. Het mag bij u niet voorkomen, dat iemand zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, zich afgeeft met waarzeggerij, met geestenbezwering, mantiek of toverij, zich met bezweringen inlaat, geesten en orakels ondervraagt of de doden oproept. Want van iedereen die dergelijke dingen doet heeft Jahwe uw God een afschuw; en om dergelijke gruweldaden drijft Hij die volken voor u weg.”( Deut. 18,9-12)

En ook in het boek Openbaring wordt gewag gemaakt van het lot van de tovenaars en de afgodendienaars:

En Hij die op de troon is gezeten, sprak: “Zie, Ik maak alles nieuw.” En ik hoorde zeggen: “Schrijf deze woorden op, ze zijn onfeilbaar waar.” Nog zei Hij tot mij: “Het is gebeurd! Ik ben de Alfa en de Omega, de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft zal Ik te drinken geven uit de bron van het water des levens, om niet. Wie overwint zal dit alles krijgen, en Ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon. Maar de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood.” (Apoc. 21,5-8)

Paus Franciscus genezen door een Taoïst

Dat occulte geneesmethoden wél kunnen werken blijkt uit volgend feit.

Niemand minder dan de paus zelf heeft zich een aantal jaar geleden ingelaten met occulte geneesmethoden en werd er ook door genezen, zo blijkt. Dit kwam in 2013 naar buiten, toen hij in het Vaticaan zijn Taoïstische heelmeester Liù Ming ontving. Het Argentijnse blad Perfil, waar Ming een eigen tijdschrift heeft, schreef hier enkele artikels over.

Foto: Perfil.

Op 8 november 2013 ontving Paus Franciscus zijn Taoïstische geneesheer, en die liet hem enkele exemplaren van het tijdschrift TAO zegenen.  Sinds jaar en dag staat er links boven het blad TAO een foto van Liù Ming met Kardinaal Bergoglio en de tekst: “Door Liù Ming, de Oosterse geneesheer van Paus Franciscus. De online editie van het blad Perfil publiceerde een interview met Ming, die de achtergrond hiervan aan het licht brengt.

 

Ming is een Taoïstische “monnik” die in 2003 van China naar Argentinië verhuisde. Hij verzorgde de gezondheidsproblemen van kardinaal Jorge Bergoglio reeds acht jaar voordat hij als paus verkozen werd.

Wat is het Taoïsme?

YY

Eerst zullen we even kort ingaan op het concept van het Taoïsme. Het Taoïsme is een Oosterse occulte religie-filosofie die verkondigt dat een fundamentele energie het universum vormt. Deze energie heeft twee matrixen, de mannelijke, zwarte Yang en de vrouwelijke, witte Yin. (Yin & Yang). Natuurlijkheid, spontaniteit en eenvoud zijn noodzakelijk voor een persoon om perfect in evenwicht te zijn met de universele energie Tao. De drie hoofdkenmerken van Taoïsme, ook de “drie parels” genoemd zijn medelijden, matigheid en nederigheid. Zodus, wanneer ziekte ontstaat in een persoon, overweegt het Taoïstische medicijn – het onmiddellijke gevolg van die religie-filosofie- het fysieke defect dat wordt veroorzaakt door een verstoring van Taos universele energie die natuurlijk door een persoon zou moeten vloeien. Het medicijn herstelt het gebroken energetisch equilibrium en herstelt het ziek orgaan.

Bergoglio miraculeus genezen door Ming

Kardinaal Bergoglio van Buenos Aires had vele gezondheidsproblemen. Hij was diabetisch, had een galblaas operatie ondergaan en had voortdurend problemen met zijn lever. Verder had hij een longoperatie ondergaan en had hij ernstige hartproblemen. Een team van dokters die hem onderzochten, schreven een hartoperatie voor, die zo snel mogelijk moest plaatsvinden. Jorge Bergoglio nam medicijnen voor elk van deze problemen.

Kardinaal Bergoglio met Liù Ming en zijn vrouw in Buenos Aires. Foto: Perfil.

In deze kritieke situatie hoorde hij van de Taoïstische monnik Liu Ming, door een priester die één van zijn cliënten was. Jorge belde Ming en zei: “ik zou graag enkele medische consultaties regelen”. Ming ging hem opzoeken bij de kathedraal en kort nadien ging de Taoïst er drie keer per week. Dit was in 2004. Gradueel waren minder bezoeken noodzakelijk. Uiteindelijk bezocht Ming Bergoglio elke drie weken.

De behandeling bestond in sessies van acupunctuur en massages die de Taoïstische methode volgen. Ming zegt: “ik zeg altijd dat met dit Chinees geneesmiddel je 140 jaar kan worden.” We hebben twee werelden, de externe en interne. Traditionele geneeskunde kijkt enkel naar het externe, maar slaagt er niet in om te overwegen dat we oplossingen hebben voor alles in ons eigen lichaam. En dit is de innerlijke wereld.

Bergoglio werd genezen van zijn hartproblemen en andere ziekten die hij had. Hij stopte met het nemen van geneesmiddelen en nu blijft hij gezond door toe te passen wat hij leerde van de monnik.

Betreffende de spectaculaire genezing van Bergoglio’s hart, legt Ming uit: “Het was in 2005 toen een nieuwe pausverkiezing op til was. De dokters wilden een operatie, maar hij wilde niet. Door middel van mijn behandeling begon zijn bloed weer beter te vloeien in de arteriën, die verstopt waren. Al wat ik deed was het opnieuw richten van de energie van zijn lichaam. Na dit had Bergoglio het volle vertrouwen in mij.”

De reporter vroeg: “Hebben jullie gebabbeld over Oosterse filosofie? Was hij geïnteresseerd?” Ming antwoordde: “Ja, we wisselden boeken uit. Bijvoorbeeld, hij gaf mij ‘I Ching’ in het Spaans. Ik gebruik het om cursussen te geven in Bueons Aires.”

“Hij is een zeer sterke gezonde persoon, die zal weten hoe hij zijn missie moet vervullen. Een nieuwe cyclus begon in deze wereld op het einde van 2012. Dit gebeurt elke 8000 jaar. Deze wereld is verschrikkelijk, maar een betere zal komen. En het feit dat Bergoglio paus is, is gerelateerd aan deze positieve verandering.”

Ming zei dat Franciscus hem vanuit het Vaticaan had opgebeld op 8 september 2013 “Dokter Liù Ming? Dokter Liù Ming? Jorge aan de telefoon. Paus Franciscus…” Hij wist dat hij naar China zou reizen en vroeg hem om eens te passeren in het Vaticaan. Ming ging akkoord en ze ontmoetten elkaar op 8 november.

Het lijkt er dus op dat Paus Franciscus zijn ziel heeft “verkocht” om gezond te blijven. Indien hij het Taoïsme zou afzweren, zou hij op slag zijn oude kwalen weer terug hebben en zou men hem direct moeten opereren. Men is dus schijnbaar lichamelijk genezen, maar er hangt een prijskaartje aan vast: je ziel afgeven aan de boze.

“Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint, maar zijn ziel verliest?” Matt. 16,25-26

identicon

Auteur:dmji

29 commentaren op “Het gevaar van “alternatieve” geneesmethoden

 1. alternatieve geneeskunde is niet altijd het heil van de mens ziet maar naar deze paus die het ook toepast zijn woedeaanvallen zijn in het Vaticaan legendarisch geworden . Niet alles wat in de natuur groeit is goed voor onze gezondheid. we weten dat niet al het goede uit God komt , ook de satan imiteert de charisma’s van God en hij is de wereldbedrieger en leugenaar !!

 2. Er is één vorm van handoplegging die onschuldig is: bij jezelf. Als je hoofdpijn hebt ga je instinctief met je hand naar je voorhoofd – en het werkt. Als je buikpijn hebt ga je met je hand naar je buik. Wat nog beter werkt is je ene hand op je buik en de andere op je voorhoofd. Er is de methode van dokter Bates om stress te verminderen en het werkt heilzaam voor de spanning op je ogen en dat is “palming”: met palmen van je handen op beide ogen enkele minuten in rust, en dat is goed. Maar de stap naar handoplegging door derden is inderdaad af te raden !!

 3. Nou ben ik toch wel beledigd omdat de homeopathie in zo’n kwaad daglicht wordt gesteld ! Het is een prachtige geneeswijze ,zonder bijwerkingen zoals bij allopatische ‘ geneesmiddelen’ . Sorry hoor, maar wat allopatische middeltjes betreft : dit zijn papers en nathouders ! Ze pakken de oorzaak niet aan, maar doen aan symptoombestrijding. Homeopatische medicijnen werken wel degelijk. En ga nou niet zeggen dat het illusie is, want hoe kan je dan verklaren dat het ook bij dieren werkt ?! En zou Samuel Hahnemann beïnvloed zijn door demonen ? Te gek voor woorden ! Daar denk ik eerder aan bij Big Pharma, waar het alleen maar draait om het grote geld. Weet je wie er achter de geneeskunde opleidingen stonden / staan ? Of noem het liever medicijnenstudies ? De Rockefellers. Met andere woorden de Illuminati. Dus ook de Bilderberggroep waar onze fijne minister Schippers deel van uitmaakt. Vandaar haar tegenwerking tegen de homeopathie ! Ik zou zeggen :” Lees eerst boeken over homeopathie, vraag naar ervaringen van mensen, en van mensen die hun huisdier lieten behandelen. Ik weiger zelfs paracetamol te slikken. Neem liever Kurkumadragees of is dat ook uit den boze ? Weet je trouwens dat veel ziektes ontstaan door vaccinaties ? Zoals eczeem, ADHD,add,andere vormen van autisme en dat je dit Godszijdank kunt laten ontstoren bij een homeopaat via CEASE therapie ? En nee, dat is geen inbeelding ! Andere dingen die je kan krijgen door vaccinaties zijn oorontstekingen, pseudokroep, en zelfs zijn er kinderen aan overleden. ALS is ook een ziekte die is veroorzaakt door het poliovaccin. In Frankrijk worden Pharma’s die vaccins leveren aangeklaagd door 100 ouders die een ernstig ziek kind of zelfs overleden kind hebben . Robert Kennedy jr die overigens ook een trauma heeft meegemaakt door een gevaccineerd kind, steunt de ouders. Mensen ik raad jullie aan een kijkje te nemen op ‘ vaccinvrij’ van Door Frankema. Lees de verhalen hoe kinderen zijn genezen via ontstoren met behulp van homeopathie .

  1. Beste Marrie,

   ikzelf kan meespreken over homeopathie, omdat ik in mijn jeugd er nog mee geconfronteerd ben geweest. Toen we ziek waren gingen we naar de homeopaat. We moesten toen in een stoel gaan zitten en een metalen buis vastnemen verbonden met een toestel waar hij een lade met flesjes oplegde. Hij nam toen zijn soort wichelroede met een meetlat aan en verschoof wat aan het schuivertje en zwaaide er toen mee. Bizar was dat ik altijd iets in mijn binnenste voelde – ik voelde precies iets door mij gaan toen hij daarmee vóór mij stond de zwaaien. Dan drukte hij wat knopjes in op die machine en hij zwaaide nog wat totdat hij de juiste flesjes gevonden had. Dit werd toen op voorschrift gezet en kon moeder dan bij de apthotheek bestellen. Vaak werkte het, vaak ook niet. Zo had mijn moeder eens voortdurend kramp in haar voeteinde, ze ging naar hem en hij zei dat er een “entiteit” op zat en hij schreef een bepaald flesje voor. Dat hielp natuurlijk niet. Hij adviseerde toen een ander middel. Maar het enige dat geholpen heeft is wijwater en gebed (die entiteit was een demon). Enfin, in 2012 heeft heel de familie die homeopathie afgezworen.
   Dat iets werkt wil niet zeggen dat het goed is – ook het Taoïsme bij paus Franciscus heeft gewerkt… reiki werkt ook zeggen de mensen… Moest het niet werken zou het allang niet meer bestaan. De duivel kan ook wonderen doen – en hij doet zich voor als een engel van het licht.

   Ik adviseer om het boek “De apotheek van God” van Maria Treben te kopen – dat gaat over traditionele kruidengeneeskunde (zoals we ook kennen uit de kloostertuinen in de middeleeuwen) en is een veel beter alternatief dan die homeopathie.

   Gods zegen.

   1. Genas Jezus dan niet door handoplegging? Dreef Jezus niet de duivel uit bij bepaalde zieken? Of anders gezegd: is het met zekerheid vastgesteld dat alle ziektes het resultaat zijn van louter natuurkundige reacties?

    1. Dat is zeer juist. Vandaar ook bovengenoemd voorbeeld. In dat geval moet men de middelen der H. Kerk aanwenden. Indien iets niet geneest door reguliere geneeskunde moet men teruggrijpen naar gebed – wijwater – handoplegging door priester etc. Vaak gaan bepaalde (vaak zwaardere, zeldzame en inwendige) ziekten of aandoeningen uit van vervloekingen/demonische invloeden… Ook met name psychische aandoeningen. Dit staat zeer mooi beschreven in ‘Don Amorth- een exorcist vertelt.” (bij mij te bekomen). Jezus genezingen gingen gepaard met het vergeven van zonden. Wie de zonde niet verwerpt zal ook niet genezen worden. Vaak kan een goede biecht en het verlaten van bep. levensstijl verlichting bezorgen. Maar dat hangt allemaal van factoren af.

 4. – Voor iets ernstig : begin niet met “alternatieve” geneeskunde, want het kan je leven kosten als je er niet op tijd bij bent.
  – Een 2e opinie in de gewone geneeskunde kan interessant zijn.
  – Een dosis gezond verstand is altijd welkom. De geneesheren en het verplegend personeel zijn nu eenmaal niet onfeilbaar.

 5. Vandaag kwam ik iemand tegen die al tien jaar bij de New Age is en daar veel informatie vandaan haalt. Wil ook kunnen sterven wanneer hij het verkiest.
  Al meer mensen gaan op de alternatieve toer. Ook ik had overwogen om Bachbloesem, zo’n flesje te kopen. Maar ik heb het niet gekocht.
  Maar hoe ziet het met Wiet olie CBD? Het wordt erg aanbevolen. Het is goed voor de algemene geestelijke en lichamelijke gezondheid.
  Het is wel duur. In een klein flesje zit 10 ml. ca. 240 druppeltjes. Je hebt er weinig voor nodig. 1 druppeltje per dag. Als iemand veel pijn heb kan hij/zjj meer druppels nemen. Iemand die ik ken heeft er al veel baat bij gehad. Of dit ook gerelateerd is aan praktijken zoals hierboven beschreven zijn, durf ik niet te zeggen.

 6. Ik heb een aantal jaar geleden iets mee gemaakt, dat deze uitleg alleen maar beaamd hoe slecht deze praktijken allemaal zijn. Vroeger was er in België een katholiek winkel en een new-age winkel gevestigd in dezelfde straat – eigenlijk vlak naast elkaar. Ik ging een boek kopen, maar doordat ik even afwezig was in mijn gedachten ging ik per vergissing de new-age winkel binnen. Nog geen besef dat ik fout zat, begon ik me heel slecht te voelen. Zo slecht dat ik op nog “geen seconde” tijd zag dat ik in new-age winkel zat. Ik ben met tranen in mijn ogen weggegaan, omdat ik “door dit mee te maken” mijn kluts kwijt was. Ik besefte toen helemaal hoe een slechte impact zulke praktijken op je ziel hebben. Ik zal dit nooit meer vergeten. Al wat in dit artikel staat is dus waarheid en geen fabeltje. Paus Franciscus is ook bekoord in de woestijn en heeft zijn ziel verkocht aan de duivel. En dat neemt nu vreselijke vormen aan in ons katholiek landschap, dat ik zelfs met intens veel verdriet maar blijf huilen als ik de “rozenkrans” bid voor deze Paus. Gelukkig laat God zijn kinderen niet in de steek. Hij stuurt “Hoop” door ons kardinalen te sturen die gesteund worden door de “Heilige Drievuldigheid” en de Heilige Maagd Maria.

 7. Inderdaad. Houd je niet bezig met occultisme zoals horoscoop astrologie balletje balletje. Hekserij enz. Allemaal onzinnig. In mijn vroegere werk de psychiatrie zelfs meegemmaakt dat mensen door balletje balletje kwaadaardige geesten opriepen en angstig werden wat zulke proporties aannam dst ze psychotisch werden. Trouwens homeopathie werkt voor ednvoudige zaken zoals bijv een verstopte neus of verkoudheid maar verder gaat het niet. Zeker werkt het niet tegen kanker. Laat je daar niet in meegaan. Kijk masr hoe het met Sylvia Millekamp die alleen met alternatieve geneeswijze bezig hield en niet met de reguliere geneeswijze haar de dood heeft gekost. Chinese geneeswijze is niet occult en heeft sommige middelen die helpen. De Bijbel waarschuwt niet voor niets je niet met occultisme, tovenarij daar niet mee in te laten.Wees tevens bewust van het Goede =liefde vrede het Licht en Kwade=de onrust de haat het Donkere in jezelf en doe het Goede. Streef naar vrede en liefde in je hart zoals Jezus ons dat voorhoudt. Geeft meer geluk.

  1. In veel gevallen werkt reguliere geneeskunde ook niet tegen kanker. Verwerpt u dan de reguliere geneeskunde? In de middeleeuwen had ieder klooster een apotheek. Geneeskunde op basis van planten, kruiden, wortels… Natuurgeneeskunde verwerpen omdat bepaalde aspecten gedeeld worden met sommige occulte groepen of stromingen, is niet meer of minder dan het kind met het badwater weggooien. De apostel Paulus gaf ons al de raad mee: “Onderzoek alles”. Sommigen onderzoeken niets en lopen onnadenkend de ene of de andere opvatting achterna.

  2. Omdat het geloof steeds meer afnam, kwamen dit soort praktijken op, zoals in dorpshuizen zgn. spirituele bijeenkomsten, paranormale beurzen. Zelf in een advertentie in N.B. een Zondagskrant, zag ik op een gegeven moment dat er een opleiding was tot hekserij in een naburige stad. Dit vond ik echt niet te geloven. Ook de Vrijmetselaars traden langzaam meer naar buiten. Er heeft duidelijk een verschuiving plaatsgevonden in hoe men is gaan denken en geloven. Letterlijk alles moest overboord gegooid worden en in feite is men daar nog steeds mee bezig. De Kerk had/heeft het Gezag blijkbaar al veel langer verloren. En ook in de politiek is dat het geval. Anarchie en Revolutie lijken in de lucht te hangen. Maar de geschiedenis wijst uit dat we daar allesbehalve gelukkig mee moeten zijn.

   1. U doet alsof het oproepen van geesten iets van recente aard is. Occultisme is evenwel iets van alle tijden. In het OT wordt er al voor gewaarschuwd.

    1. @Jan van den Berghe, 8 september 2017op23:33
     Dan heeft u mijn reactie niet goed gelezen. Ik heb het ook over de ‘geschiedenis wijst uit…’ Ik weet dat het in het Oude Testament al werd afgewezen alzo ook in het Nieuwe Testament.

     1. In meerdere opzichten was occultisme vroeger sterker aanwezig dan nu. Er leefde vroeger enorm veel bijgeloof. Op het platteland trof men gebedsgenezers aan op schaal die men nu niet meer voor mogelijk houdt. Onder boeren vond je allerlei vormen van bijgeloof, vooral als het om de oogst en hun veestapel ging.

 8. Nou, Michael dat is wel een heel bizar verhaal. Zoals jij het beschrijft ken ik het totaal niet. Ik ben opgegroeid met homeopathie. Kwam vooral van mijn vaders kant en laten die nou zeer katholiek zijn. Een broer van mijn vader had zelfs twee priesterzonen . Ik draag de homeopathie een warm hart toe,ben donateur omdat ik weet dat het fantastisch werkt zonder enige bijwerkingen. En niet alleen voor kleine kwaaltjes hoor. Wat is het niet waard als je zonder antibiotica kunt en een homeopatisch middel voldoet. En wat is de Cease therapie van Tinus Smit niet waard om vaccinatieschade te ontstoren ? Dr Hans Moolenburgh sr , de beroemde Haarlemse arts heeft zulke goede boeken geschreven getiteld ” u kunt meer dan u denkt” . Je leest daarin dat hij zeer gelovig is. Heus, homeopathie is niet van demonen. Integendeel. Wees op je hoede voor de reguliere ( niet allemaal ) medicijnen met hun bijwerkingen. Daar gaat het vooral om geld. Dan moet je op je hoede zijn. Materialisme / geld / duivels. Aanrader : ga naar youtube en vul in dokter Moolenburgh : goed onderbouwde lezingen. Ook over vaccinatieschade ! Alle ouders zouden dat moeten weten…

  1. De geneesmiddelenindustrie valt inderdaad niet te onderschatten. Het is een wereld van het grote geld, van genadeloze marktwerking waar gewin soms veel belangrijker is dan de zorg voor de mens.

 9. De balans is misschien zoek met de geneeskunde? Het wordt schreeuwend duur. De eerste keer dat er eigen risico werd betaald in Nederland was het nog 150,00 euro. Komend jaar zegt men al 400,00 euro. In tien jaar tijd. De premie Ziektekostenverzekering wordt ook duurder, zoals elk jaar. Hoe het in België geregeld is weet ik niet. Verder wordt je geacht zo snel mogelijk weer naar huis te gaan. Je mag amper een paar dagen blijven, laat staan een hele week. Ophoepelen want de bedden zijn zo duur!? Sinds wanneer schaffen ze zulke dure bedden aan/ Sinds de kruisbeelden verdwenen in een groot aantal, al dan niet gefuseerde, katholieke ziekenhuizen, verdween zeker ook de liefde voor mensen langzamerhand, geloof ik. Sommige verpleegkundigen raken al overspannen, ze stoppen ermee. Straks dus weer tekort personeel. Nieuwe dokters m/v en/of zusters en broeders zijn er amper, die zijn misschien wel geaborteerd en hebben dus geen kans gehad om tot een goed mens te worden als dokter of in een ander mooi beroep om mensen van dienst te zijn. We worden er ziek van (metaforische gedachte?!).

 10. Homeopathie, Bach bloesem
  De uitvinder van de HomeopathieSamuêl Hahneman , was een overtuigd occult , spiritist en vrijmetselaar.
  Hij introduceerde een nieuwe concept: genezen met gelijke.
  Dit wil zeggen dat een ziekete wordt genezen door een “middel” dat de ziekte kan opwekken.
  Het homeopathisch middel bevat een bepaalde kracht en werkt in op een deel van de mens , de ziel.( dus heel gevaarlijk )
  Dit is overeenkomstig de new age-filosofie.
  Der remedie wordt b.v.b tot (soms meer) 100 000 keer verdund met water en word op een bepaalde manier geschud om er een kosmische energie aan toe te voegen . Bij Nux Vomica D12 komt het ongeveer overeen met een verdeling van één druppel op 100 miljoen liter water!
  De oertinctuur van het kruid, de uitgangsstof, wordt stapsgewijs verdund. Niet doormiddel van gewone verdunning, maar potentieëren, dynamiseren. Het proces van schudden, potentieëren, dynamiseren, geeft een toename van geneeskracht. De kracht van de druppels wordt geheel bepaald door het aantal keren schudden van het flesje.
  Pas door die potentieëring (het schudden, stootsgewijs), het dynamiseren, zou de eigenlijke geneeskracht van planten of mineralen ontwikkeld worden. De stof die voorheen niets is, wordt door het schudproces van Hanhnemann iets. De kracht van het schudden en het aantal keren schudden bepalen hoeveel ’energie’ er ’vrij’ komt. Een sterk verdunde, maar niet gepotentieërde, substantie kan in geen geval die helende werking bereiken. Het schudden, het dynamiseren, ontwikkelt de geneeskracht volgens deze filosofie.

  De potentieëring wordt zo een magische handeling. Een magisch, occult ritueel.

  Het is dan vooral die energie die u zal genezen(en die komt niet van God maar van de Koning van de leugens die de satan is.) …het is eigenlijk een soort toverdrankje.

  Er zijn zelfs homeopathische drankjes die psychische en karakterlogische verandering beogen.
  Homeopaten behandelen de hele persoon en niet het zieke deel. ze nemen de fysieke, mentale en emoinele toestand in acht.
  Ze gebruiken vaak homeopathische toestellen om uw levenskracht of energie te meten en te kijken welk middel er bij u past.
  Bij Homeopathie en Bach druppels wordt vaak gebruik gemaakt van een pendel (wat een duivels werktuig is) om te zien welke druppels bij een persoon passen.
  Verschillende Bach Bloesem remedies zijn uitgevonden door Mr.Bach tijdens een Sjamanistsch ritueel , waarbij hij intrance was.
  Geesten( gevallen engelen) vertelde hem om specifieke bloemen te gebruiken om de gemoedstoestand te ‘genezen’ Het is geen medicijn voor lichamelijke klachten!!!
  Ook bij Bach bloesems worden rituelen toegepast.

  Natuur geneeskunde en occulte liggen dicht bij elkaar en daarom is het oppassen van de moment dat er een ritueel word bij toegepast … vraag dan Jezus om raad!!!!!
  Maak beter en veel gebruik van gebed en wijwater of water van de Moeder Gods, zoals bronwater van Lourdes of van Banneux , deze zijn heel goed voor de ziel!!!

 11. Tine, de werking is er wel degelijk, al is het nog zo verdund. D 1000 b.v. Is geschikt voor kwalen die chronisch zijn geworden. D3 neem je als het net gebeurd is. Je valt of je stoot jezelf en je neemt Arnica D3 meteen. Of als je het niet binnen handbereik hebt neem je later D 6. Nux Vomica ofwel braakwortel waar je het over hebt werkt op de maag bij veel overgeven . Zou je braakwortel zo uit de natuur nemen dan is hij giftig. Door de verdunning is hij niet giftig maar het tegendeel. Er zijn dus giftige planten in de natuur zoals Belladonna,maar Onze Lieve Heer laat die planten toch niet voor niets groeien ? Nix Vomica werkt alleen op de maag, niet op de ziel. Er zullen ongetwijfeld homeopatische middelen zijn die goed zijn voor de ziel voor mensen met psychische klachten, net zoals dat regulier ook bestaat alleen zijn er geen bijwerkingen en geen verslavingen. En een pendel hoort niet thuis bij homeopathie. Daar zijn boeken voor. Ik zou nogmaals willen pleiten om op youtube Hans Moolenburgh te willen bekijken. Deze fantastische Haarlemse arts die sterk zijn best heeft gedaan tegen fluoridering van het drinkwater ( ook nog!) en die kinderen met autisme dankzij de remedie van Tinus Smits heeft behandeld en zich zo heeft ingezet om te informeren over vaccinaties kortom een man die gelovig is en homeopaat. De homeopathie helpt het lichaam en onderdrukt niets. Bij koorts neem je Belladonna of Aconitum al naar gelang zweet of geen zweet, eventueel gesteund door vlierthee en je knapt op. Of neem je liever een Paracetamolletje om het te onderdrukken ? Dat is slecht voor het lichaam.

 12. Nog een ding : vorige week had mijn schoonzoon een wond aan zijn been door een val. Hij is niet ingeënt tegen Tetanus omdat hij als baby erg ziek werd van de eerste vaccinatie en toen zijn zijn ouders gestopt met vaccineren. Hij is overigens nooit ziek, maar dit terzijde. Het been werd stijf en we dachten aan Tetanus. Gelukkig zijn hij en mijn dochter goed op de hoogte met homeopathie en dus nam hij Ledum Hypericum. Gaat prima,stijfheid verdween. Ander voorbeeld: kleinzoon stopte met taalontwikkeling na vaccinatie,kreeg de 6 e ziekte. BehAndeld met Aconitum en Belladonna ging lekker koortsen en daarna begon het praten. Er komt trouwens geen spuit meer in. Wisten jullie trouwens dat vaccins geënt worden op eiwitten ? En dat daarvoor apenieren en zelfs geaborteerde foetussen voor zijn gebruikt? Dat wil je toch niet in een kinderlijfje spuiten nog afgezien van aluminium en kwik wat erin zit….

  1. @Marrie 8 september 2017op17:07
   Vanaf wanneer zit dat dan al in vaccins? Was dat in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw dan ook al zo? Want als het toen zonder de apenieren en geaborteerde foetussen het aluminium en het kwik kon, waarom dan nu ook niet (meer)?
   En wat zijn misschien de afzonderlijke nadelige gevolgen van het aluminium en het kwik?
   En de afzonderlijke nadelige gevolgen van het gebruik van apenieren en de geaborteerde foetussen?

   De laatste twee zijn sowieso walgelijk en de eerste twee aluminium en kwik lijken mij ook al niet zo gezond, waarvan kwik mij nog het meest ongezond lijkt.

 13. Marrie,
  Het is de energie (levenskracht) die vrijkomt (door potentiëren) dat voor de genezing zorgt en die energie komt niet van God. Ook de duivel kan genezen en hij zal het eerder toepassen dan God , maar er zit een addertje onder de grond, u ziel kan in groot gevaar komen. Bij God kan een genezing langer duren omdat we moeten offeren en volhouden in gebed. God geneest als Hij de persoon in kwestie kan Heiligen. Wat stelt een genezing voor als je de ziel niet kan genezen en redden. Ik zal ook eerder naar kruiden en kruiden extracten grijpen dan naar geneesmiddelen, maar ik hou het bij de traditionele kruidengeneesmiddelen.
  Ik ben jaren naar homeopaten geweest en ik weet dat de meeste werkten met de pendel. Zelf heb ik ook Bach bloesemdruppels samengesteld en ik gebruikte toen ook de pendel. Ik heb jaren in de new age gezeten en heb van alle soorten energie gebruik gemaakt (tachyon energie en magnetisme, enz..) en ik kan er niet hard genoeg opdrukken hoe gevaarlijk dit alles is en hoe sluw de duivel is.
  Ik dank God er nog dagelijks voor dat Hij me uit deze smerige poel heeft getrokken.
  Ik wil je alleen maar zeggen wees voorzichtig.

 14. Kruidengeneeskunde? Supplementen op basis van kruiden en plantenextracten? Volmondig ja. De geneeskrachtige werking van bepaalde stoffen in planten zijn al duizenden jaren bekend, bij alle oervolkeren die nog in harmonie leefden met de natuur. Homeopathie daarentegen is de grootste kwakzalverij. Als je graag veel geld kwijt bent voor niks, ga vooral langs bij de homeopaat. Spaar je centjes dan liever voor gezonde voeding. Geen alcohol, geen suikers, dus ook geen witbrood, witte rijst, witte pasta etc, verminder je koolhydrateninname met minstens 50 procent, en gebruik alleen trage koolhydraten, volkorenbrood, rogge, spelt etc, maar de pure, donkere vorm, die nog voedingswaarde heeft. Stop met alles wat een industriële bewerking heeft ondergaan (zowat alles wat in een potje of zakje zit…) Eet verse seizoensgroenten en fruit zoveel je wil, af en toe een stukje onbewerkt vlees, vis, eitje…, en verder peulvruchten, bonen, linzen, zaden, pitten, noten… Je zult niet veel medicijnen meer nodig hebben. Ik ben er het levende bewijs van. Gewoon gezond verstand gebruiken…

 15. De duivel associeer ik met hoogmoed en materialisme. Denk daarbij eerder aan de Big Pharma waarbij het niet om genezen gaat ,uitzonderingen daar gelaten zoals sntibioticum bij longontsteking, maar om symptoombestrijding en het bestrijden van neveneffecten . Het ene middel roept het andere op. Kunnen ze lekker aan verdienen. Bekend zijn de reisjes waar artsen worden omgekocht. Alweer voor het grote geld. Dat mensen worden behandeld met chemische troep interesseert ze helemaal niets . Het gaat om geld en waar geld is gemoeid zit de duivel. Homeopatische medicijnen is geen cent aan te verdienen. Waarom zou dat occult zijn? Hier zit de engelenwereld achter. Samuel Hahnemann was een groot man en ik ben nog steeds dankbaar. Er komt geen hokuspokus aan te oas,geen pendel of wat dan ook. Juist voor kinderen geneest het zo goed,het tast het immuunsysteem niet aan . De Big Pharma zit ook achter vaccinaties. Kijk daar voor uit. Het veroorzaakt vele vormen van autisme. En wat doen ze dan ? Stop er maar Ritalin of Concerta in, kunnen ze weer lekker aan verdienen. Ze weten niet eens de effecten Oo langere termijn!! Dat vind ik nou misdadig,dat grote geld ten koste van kwaliteit van leven. Nee,dan de homeopathie ,zij kunnen ontstoren en kost bijna niets ! Als je bij een reguliere arts Oo consult komt sta je in 10 minuten weer buiten want ze kijken alleen naar het symptoom. Kom je bij een homeopatisch arts dan zit je er wel een uur want zij weten dat een symptoom veel dieper zit en zien de mens niet als een machine waar een radertje kapot is.

  1. Als homeopathie – zoals sommigen hier toch beweren – een instrument van de duivel is, dan heeft de duivel het toch wel heel verkeerd aangepakt. In vergelijking met de macht van de farmaceutische industrie, valt de invloed van deze alternatieve vorm van geneeskunde totaal te verwaarlozen. Hoogmoed is inderdaad het kenmerk van de duivel. En laat het nu juist dat element zijn dat zo sterk naar voorkomt op heel wat terreinen van de huidige medische en farmaceutische wetenschap: de overtuiging dat men voor God kan spelen, dat men van alles kan doen zonder de beperkingen van de ethiek.

 16. Helemaal eens met Jan. Nog een goed boek dat ogen kan openen van dr. John Virapen ,bekentenissen van ex-topman farmaceutische industrie, getiteld :” Bijwerkingen waarvan sommige dodelijk kunnen zijn. Een waar verhaal over corruptie,omkoping,overheid,fraude,belangenverstrengeling en vele andere schokkende onthullingen. Het ware gezicht van de farmaceutische industrie.” Op de achterkant van het boek staat het volgende : – wist je dat grote farmaceutische bedrijven ongeveer 35.000 euro per jaar per praktiserende arts besteden om de arts ertoe te bewegen hun producten voor te schrijven ? Dat meer dan 75 % van de vooraanstaande wetenschappers in medicijnen betaald wordt door de farmaceutische industrie ? Dat er voor veel nieuw toegelaten medicijnen alleen kortetermijnonderzoek is gedaan en dat niemand de effecten kent op patiënten die de medicijnen over langere termijn of zelfs de rest van hun leven gebruiken ? Dat de farmaceutische industrie ziekten verzint en ze met doelgerichte marketingcampagnes promoot om de afzetmarkt voor hun producten te vergroten ? Dat er medicijnen in de handel zijn, waarbij omkoperij een rol speelde bij het goedkeuringsproces ? Tot zover citaat achterkant boek. Het moge duidelijk zijn dat daar juist de duivel achter zit.

  1. Daarnaast is kindermoord het kenmerk van de duivel. Wat is abortus dan anders dan een van de gruwelijkste uitingen van die duivelse haat voor het leven? Laat het nu zo zijn dat de farmaceutische industrie ook in die duistere hoek actief is. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat een aantal katholieken zich blijkbaar geroepen voelen om een soort kruistocht te ontketenen tegen homeopathie, maar vergeten waar het echt gruwelijke zit.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht