Het vergeten Eucharistisch mirakel van Gent, 1354

Akkergem omstreeks 1700. De Bloedkapel ziet u links van de tweede molen. Foto: Beeldbank Gent.

In het jaar 1354 waren in Gent twee dieven in de kerk van de Paters Augustijnen ingebroken. Onder andere namen zij een grote ciborie mee waar het Heilig Sacrament in rustte. Toen ze in Akkergem (het huidige Ekkergem) kwamen, in de parochie van Sint-Martinus, namen ze het H. Sacrament uit de ciborie en begroeven ze de Hosties in de grond.

Eén van de dieven kreeg gewetenswroeging en keerde terug om het aan iemand te kunnen vertellen, opdat het Heilig Sacrament niet nog meer ontheiligd zou worden en het niet zou blijven liggen in de aarde. Toen hij aankwam op de plaats waar ze het H. Sacrament hadden achtergelaten vond hij de Heilige Hosties in bloed.

Een herder die net voorbijkwam met zijn schapen zag dat zijn dieren, toen ze naderbij kwamen, ontsteld werden en zich vervolgens bij het zien van de bebloede Heilige Hosties op de knieën gooiden. Toen de herder dit zag, maakte hij dit wonder bekend aan het volk. De paters Augustijnen hoorden hiervan en kwamen in processie en raapten met de grootste eerbied de bebloede Hosties op en keerden plechtig terug naar hun kerk, waar terstond veel mirakelen geschiedden.

Op de plaats waar het H. Sacrament begraven is geweest is een kapel gebouwd, namelijk de Heilig Bloedkapel van Akkergem, waar sommige mirakels tot een eeuwige gedachtenis werden afgebeeld. Naderhand werd bij de paters Augustijnen een broederschap opgericht ter ere van dit Heilig Bloed en tot 1721 werd er jaarlijks een plechtige processie gehouden de zondag onder het octaaf van Sacramentsdag.

De Bloedkapel werd in de 16de eeuw door de Calvinisten vernield, maar tijdens de periode van de Aartshertogen heropgebouwd. In 1621 ging Aartshertog Albrecht mee in de processie van Akkergem naar het Augustijnerklooster.

De kloosterkerk van de Augustijnen waar het Mirakel werd bewaard is in 1838 bij een zware brand volledig verwoest. De Bloedkapel is in 1796 afgebroken.

Foto: Erfgoedbibliotheek Flandrica.

Schets van het klooster in de 16de eeuw.

Schilderij van de uitgebrande kloosterkerk

Origineel artikel op eerherstelheiligsacrament.org
identicon

Auteur:dmji

5 commentaren op “Het vergeten Eucharistisch mirakel van Gent, 1354

 1. Een zeer schoon verhaal waarin we weer kunnen leren dat Jezus echt aanwezig is in de hostie en hij meer dan overwinnaar is !!

 2. Jezus is niet in de H.Hostie aanwezig. Dit is niet juist. De H.Hostie is Jezus.

 3. @ Gerard.
  Beste Gerard, het siert u dat u opkomt voor het zeer grote belang van de H.Hostie en daarmede van de gehele Tridentijnse H.Mis.
  Misschien ben ik nog altijd een beetje rebels want in mijn famlie kwamen vroeger enkele ambtelijke mensen voor, en die op hun beurt hadden ambtelijke vrienden en relaties. Vanaf de moderniseringsgolf die in college Bilzen al begon tijdens schooljaar 1962-63 verloor ik mijn geloof en volgde socialistische ideologie, en na diepe wanhoop door Amerikaanse hippie protestanten ‘gered’ en uiteindelijk vanaf 2012 terug Katholiek. Veel boeken gelezen over Maria en heiligen en van profeten.

  De ambtelijke Kerk (naast de ‘moderne’ Kerk, de Traditie gerichte Kerk en de vervolgde Kerk) is absoluut noodzakelijk en nuttig, daar hoor je me niet over zeuren, maar over de H.Hostie zou ik toch heel voorzichtig het volgende willen opmerken:
  Het Woord “Eet Mijn Lichaam en drink Mijn Bloed” heeft toch in uiterste instantie veel diepere betekenis dan enkel de H.Hostie. Uiteraard zijn er ongetwijfeld zeer veel waarachtige Katholieken die zeer goed het belang van de H.Mis begrijpen en met dat begrip de H.Hostie ontvangen met het passende eerbetoon. Toch meen ik dat er een verschil is met alledaagse praktijk in de dagelijkse sleur waarin men beginnend met de schijnbaar eenvoudige woorden van Theresia van Lisieux van onzichtbaar goed te handelen in de kleinste dingen toch al te dikwijls zeer veel moeite moet doen om zichzelf te overwinnen. De Daad die Jezus stelde is van een zodanige grootheid dat men er nauwelijks zicht op kan krijgen indien men niet met grote regelmaat moeite doet om deze te overwegen.
  Wat ik hier voorzichtig tracht duidelijk te maken is dat er toch wel een verschil is tussen het nuttigen van de H.Hostie en het eigen leven volledig en zonder vooroordelen en met volstrekt vertrouwen over te geven aan Jezus’ leiding: tot die overgave kunnen komen, daar gaat veel tijd overheen die slechts nuttig is indien men er werkelijk in slaagt Christus echt te willen navolgen. Dat navolgen zelf kan nooit ambtelijk werk zijn maar wel geestelijk levend werk. Want men vergeet gemakkelijk dat het de wens is van God de Vader dat men vanuit volledige eigen vrijheid Christus wil navolgen. Ziedaar het ‘kleine’ verschil waarin een groot mysterie schuilgaat.

  Dit heeft des te meer belang omdat Bergoglio zeer slim en met verdraaide bewoordingen dit kleine verschil misbruikt om zielen in het socialisme te storten. Want eigenlijk zegt Bergoglio: jullie zijn toch niet van plan verdere daden te stellen dan efkens die hostie zelf in je mond te stoppen dus zal ik je wel verder helpen om tot ‘waarachtige’ sociale daden te komen. Zo leidt hij zielen naar de NWO.

  Zie je: er is de rebellie van misleide christenen die oprecht naar levende waarheid zoeken en er is de rebellie van Bergoglianen die niet willen weten. Beiden hebben een probleem met de H.Hostie.

  Daarom is het zo benauwend telkens weer waar te nemen dat zoveel priesters zo weinig overwegend bidden want doordat men het belang van levendig geestelijk werk niet inziet komt men er toe ook de H.Hostie te relativeren. Vandaar het grote belang om dit ‘kleine’ verschil steeds voor ogen trachten te houden wanneer men zegt dat de H.Hostie Jezus zelf is.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht