De verschijning van O.L.Vrouw te Boulogne droeg bij tot de kerstening van Europa

nd-boulogne

De devotie tot Onze Lieve Vrouw van Boulogne, Noord-Frankrijk, is wellicht één van de oudste bekende Mariale devoties in heel Europa. Het begon allemaal in het jaar 633, toen de kerstening van Europa volop aan de gang was. Op een morgen kwam in de baai van Boulogne een bootje aandrijven, zonder roeispanen, zonder masten, volledig door de hand van God bestuurd, met daarin een beeltenis van de Allerheiligste Maagd. Op hetzelfde ogenblik verscheen de H. Maagd in een kapel in de hoger gelegen stad. Ze openbaarde aan de gelovigen de aanwezigheid van het beeld in het bootje, en vroeg om op deze plaats een nieuwe kerk te bouwen ter ere van haar. De inwoners vonden inderdaad in het bootje een houten standbeeld van de H. Maagd met het kindje Jezus. Zo ontstond een bedevaartsoord in Europa, belangrijker dan dat van Compostella.

nd-boulogne6
Schilderij dat het aandrijven van het bootje met het beeld van de H. Maagd weergeeft.

Rond 1100 werd een nieuwe kerk opgetrokken op intiatief van de H. Ide, gravin van Boulogne, moeder van Godfried van Bouillon. Deze kerk was in kalksteen uit Honvoult en Marquise. Ze bestond uit een Romaanse hoofdbeuk, zeven inhammen, en twee torens zoals in Gent of Doornik.

In 1264 kwam de H. Louis naar Boulogne met een gezant van de paus. In januari 1308 kwam Filips IV (bijgenaamd de Schone) met zijn drie zonen naar Boulogne voor het huwelijk van zijn dochter, Isabella van Fankrijk, met Edouard II van Engeland. De ceremonie werd gevierd in het heiligdom die het miraculeus beeld huisvestte. Alle notabelen van Frankrijk waren aanwezig, waaronder 4 koningen, 14 koningszonen en prinsen.

In 1309 gaf Filips IV opdracht tot het bouwen van een kerk met een kopie van het beeld van Boulogne. In 1427 bezocht Filips de Goede voor het eerst het heiligdom in Boulogne. Onder zijn heerschappij werd de devotie tot O.L.V. van Boulogne en de pelgrimstochten ernaar toe nog belangrijker. In 1550, na een lange oorlog tegen de Engelsen, erkende koning Henri II de H. Maagd van Boulogne, zoals Louis XI hem voordeed. Ook andere hooggeplaatsten brachten haar eer (Catherine de Médicis, Louis XVI, Jacques van Engeland,…). Alle notabelen gaven O.L.V. vele geschenken, geld, kostbaarheden… De schat was nergens mee te vergelijken. In 1544 bevatte de kathedraal honderd relikwieën in goud of zilver, 18 zilveren standbeelden, versieringen van kostbare gesteenten,… Het wonderbare beeld droeg een kroon en jurken en mantels in zeldzame stoffen, met diamanten, robijnen, enz…

In 1789 begon de Franse Revolutie. In 1792 begonnen de vernielingen in de kathedraal. De meubels, de stoffen, de schilderijen werden verkocht of verbrand. De kathedraal werd afgebroken en de stenen verkocht om andere gebouwen te construeren. En het beeld van de H. Maagd werd in brand gestoken, drie dagen na Kerstmis in 1793. Enkel de rechterhand kon nog gered worden door mr. Cazin de Coumartin.

In 1827 begon men met de opbouw van een basiliek, die in 1866 voltooid werd, en die tot op heden te bezoeken is.

Een bedevaartsoord met een rijke geschiedenis. De moeite waard om te bezoeken!

nd-boulogne4
Fragment van de hand van het oorspronkelijke beeld, dat wordt bewaard in een tabernakel in de basiliek.

nd-boulogne2
Kopie van het beeld, dat wordt gebruik voor processies.
Artikel van Cruxavespesunica.org
identicon

Auteur:dmji

6 commentaren op “De verschijning van O.L.Vrouw te Boulogne droeg bij tot de kerstening van Europa

 1. Weer een mooie geschiedenis dat goed geschreven is door de auteur en hoe ondanks de vervolgingen en vernielingen het uitgroeide tot een bedevaartsoord !

  1. mjedine
   23 juli 2017 bij 12:50 …de bronnen waar de schrijver uit put bevestigen juist de waarheid van de rkk…het ging en gaat om de eenheid van het geloof.

 2. Wat Nostradamus over Boulogne zegt als boeteplaats van de grote koning….

  In Boulogne zal hij zijn fouten willen afwassen.

  Hij zal het niet kunnen in de Zonnetempel… (altaarsacrament de RK) omdat ze hem met geweld buiten wilden zetten na zijn getuigenis dat de gelovigen geen recht hadden om de Heilige Hostie op de hand te nemen.
  Hij zal vliegen en zeer hoge dingen tot stand brengen. Vliegen is het zich verplaatsen met de snelheid van de gedachte.
  In de hiërarchie was er nog nooit een dergelijke.

 3. A.G.Stinus >>3 juli 2017 bij 12:50

  Katholieke profetieën vullen Nostradamus aan… bevestigen elkaar, anders zou ik Nostradamus helemaal niet willen aanhalen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht