Paus Franciscus liet ooit Kardinaal Müller onderbreken tijdens het opdragen van het Heilig Misoffer

Foto: OnePeterFive

De bekende Vaticanist Marco Tosatti berichtte op ‘First Things’ een gebeurtenis daterend uit het midden van 2013 waarbij Franciscus en Gerhard Ludwig Kardinal Müller betrokken waren en waaruit blijkt dat Paus Franciscus vindt dat zijn prioriteiten belangrijker zijn dan het opdragen van de Heilige Mis.

Tosatti heeft het in zijn artikel over de “Calvarie van Müller”, vanwege zijn niet al te beste band met de Paus. Tosatti schrijft:

“Ik veronderstel dat Kardinaal Müller ontsteld is over zijn ontslag, maar op één of andere manier kan hij zijn eigen onthoofding zien als een bevrijding. Om dit artikel te schrijven, keek ik in de vertrouwelijke notities die ik had gemaakt tijdens de laatste vier jaar betreffende de Duitse Kardinaal en zijn relaties met de heersende Paus. De notities zijn het resultaat van vele private conversaties met hooggeplaatste mensen in het Vaticaan, die de vriendschap van de Kardinaal genoten. Het lijkt dat Müller het leven onder Bergoglio als een soort Calvarie ervoer. Dit, ondanks Müllers verklaringen. Hij is een goede soldaat geweest tot het einde, en zelfs daarna.

De eerste stap van die Calvarie was een ontstellende episode in het midden van 2013. De Kardinaal was de Mis aan het vieren in de kerk aanpalend aan het paleis van de congregatie, voor een groep Duitse studenten en professoren. Zijn secretaris vervoegde hem aan het altaar: ‘De Paus wil met je spreken.’ ‘Heb je hem verteld dat ik Mis vier?’, antwoordde Müller. ‘Ja,’ zei de secretaris, ‘maar hij zegt dat het hem niet uitmaakt,  hij wil toch met je praten.’ De Kardinaal ging naar de sacristie. De Paus, in een zeer slecht humeur, gaf hem enkele bevelen en een dossier betreffende één van zijn vrienden, een Kardinaal. (Dit is een zeer delicate kwestie. Ik heb een uitleg trachten te vinden over dit incident van officiële kanalen. Totdat de uitleg komt, als die er ooit komt, kan ik geen verdere details geven). Uiteraard was Müller met stomheid geslagen.”

Bron: First Things
identicon

Auteur:dmji

13 commentaren op “Paus Franciscus liet ooit Kardinaal Müller onderbreken tijdens het opdragen van het Heilig Misoffer

 1. … Niet bij elke pausverkiezing hebben de katholieken een mooie prijs gewonnen. Met paus F. ziet het er naar uit dat we deze keer niets gewonnen hebben. Volgende keer beter ?
  … Van paus Benedictus XVI heb ik de Jezusboeken (die hij in alle bescheidenheid geschreven heeft) met grote interesse gelezen, en ze hebben me getroffen. Die 3 boeken zullen volgens mij nog lang de tijd trotseren.

 2. Van de paus mogen we niet klagen, maar hij schijnt ook vaak niet in een goed humeur te zijn. Wie geeft dan het goede voorbeeld? Ik zie in hem geen Paulus. En een Petrus?

  1. Ah, Marian, ik heb medelijden met je als je schrijft: “Van de paus mogen we niet klagen, …” Het lijkt erop of dat je in een andere wereld leeft.

  2. @ Marian.
   Beste Marian. Je bent een schat. Dank je dat je me er aan herinnert hoeveel jaren het ook mij gekost heeft om weer terug Traditioneel Katholiek te worden. Ik meen te begrijpen dat jij ook door zulk een louterende periode heengaat. Houdt stand!

   Tracht waakzaam te zijn in de kleinste details: “Derhalve, of gij eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet alles ter ere Gods!” 1 Korinthe 10:31.

   Wees ook waakzaam in en over uw innerlijke gedachtenwereld en over hetgeen gij schrijft.
   Handelingen 20:31 “Weest waakzaam, en blijf er aan denken, hoe ik drie jaren lang niet gerust heb, nacht en dag onder tranen, ieder van u te vermanen.”

   En een kus op je voorhoofd.
   Eric

   1. Dat zijn de mooiste kussen, op het voorhoofd of op de hand. Echt ridderlijk! Doet me denken aan series van Thierry de Slingeraar en de Drie (later vier) Musketiers (oude films dan, die waren en zijn mooier dan de nieuwere versies ervan). Dit terzijde. Ieder mens heeft zo zijn/haar strijd in dit leven en we moeten er dan ook doorheen. Vele mensen, ook gelovigen, moeten het besef krijgen dat het zonder God niet gaat lukken.

    Vandaag een staaltje zelfredzaamheid geprobeerd met nog hulp erbij. Dat lukte dus niet, alleen, en met zijn tweeën ook niet. Even een belletje naar mijn zus en het lukte toen wel. Zelfredzaamheid betekent dus niet dat je alles persé zelf moet doen, wat het woord ‘zelfredzaamheid’ schijnt te zeggen. De sleutel tot redding zit soms wel degelijk in hulp roepen, als je er zelf niet uitkomt. Dat kan van God komen, maar als God door mensen werkt, ook door mensen. “Aan Gods Zegen is Alles Gelegen!” Dit was een spreuk op een bordje bij iemand.

  3. @ Marian, deze jongen zit sinds 13 mei op dit forum, dit wordt nu de 137e reactie. Heb aandachtig al jouw reacties (en van anderen) gelezen. Doet het nu even wat rustiger aan, gaat nooit op vakantie (invalide). Woon in ‘s-Hertogenbosch in Nederland. Heb jouw strijd gezien, en wil er nu op reageren.
   Las op het artikel “progressieve mythen doorgeprikt: wat u wellicht niet zult horen tijdens uw parochiale info-avond over de islam (9 juni)” in jouw reactie van 13 juli 1:15 uur: “mijn hele leven is al een woestijn geweest”. En Eric merkte terecht op, dat je door een loutering heengaat. De Schrift zegt hierover, dat, als je gelouterd wordt, je je gelukkig mag prijzen, want dan beschouwt God die je loutert als een zoon (in jouw geval: dochter), en niet als een bastaard. Dat doet Hij uit liefde.
   Je bent zoekende, naar de waarheid, liefde, rechtvaardigheid. Die vind je niet meer in de kerk, noch bij de katholieken, noch bij de protestanten en zo. Niet bij de Jehavah’s (die niet geloven dat Jezus de Zoon van God is), noch in de islam of boeddhisten of hindoes.
   Weet, als je Hem in alle oprechtheid zoekt, Hij de juiste weg zult aanwijzen:” Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, zei Jezus.
   Deze jongen, ja hij mag zich gelukkig prijzen, dat hij de weg door Hem heeft mogen vinden. En de waarheid. En ook het leven. En vooral Zijn innig omhelzende liefdes. Hij, Die Zich nota bene via die afgrijselijke kruisdood voor ons in alle schande ontledigd heeft, om ons in Zijn opstanding met Zijn en nu ook onze Vader te verenigen. Heb zelf veel geleden, en momenteel voegt Hij er nog aan toe. Maar ben oprecht een intens gelukkige jongen gebleven, in zuiverheid, eenvoud, onaanzienlijkheid, door verachting heen, bespot, vernederd, als lucht beschouwd, geestelijk en lichamelijk vernield. Wat doet het eraan toe? Hij weet immers, dat hij er voor Hem mag wezen, en meer dan dat. Dat telt; niet wat al die anderen zeggen en oordelen. Hij werkt in hem al het willen en doen, niets geheel niets kan hij uit zichzelf. En hij mag nu zeggen, dat hij zijn God een beetje vermag te kennen zoals Hij is. Alles beziet vanuit Zijn ogen, niet vanuit die der mensen. Want wat van mensen uitgaat, is louter leugen en bedrog.
   Zo probeert hij zijn leven op te sieren voor Hem, in de kleine dingen van elke dag. Doe dat met een lach en een traan. Ja, die vrolijke kwinkslag nu en dan, een deuntje fluiten zoals jongens dat vroeger allemaal deden. Natuurlijk soms ook bedroefd, van wat de mensen er een zooi van maken. Hun drogredenen. Vooraleerst de verwaarlozing van al die kinderen (heb 16 jaar lang thuisonderwijs gegeven, dus hij weet waarover hij spreekt).
   Echt, Marian, het leven is zeer de moeite waard. En moet gestreden worden. Lijden is een wezenlijk onderdeel ervan om het ware Licht te aanschouwen. Zijn kruis mededragen. Als de Heer Jezus op deze rampzalige wijze alleen voor je gestorven zou zijn, gewis, Hij had dat gedaan! Besef je dit wel? Deze jongen leeft niet meer zijn eigen leven, maar laat Hem in zich leven; want hij is niet meer van zichzelf, maar is door Hem gekocht met Zijn bloed.
   Probeer rust te vinden in Hem. Je niet te veel overspoelen door allerlei leringen en beweringen, die je enkel nog zieker zullen maken. Lees en herlees de Schrift, oud- en nieuw testament, en geef daarbij alles in liefde aan Hem over, kritiekloos. Zonder enig eigen oordeel zul je gaan bemerken, dat Zijn licht steeds meer in je gaar schijnen. Zit misschien ook niet te veel op dit forum. Probeer niet steeds weer jezelf te verdedigen. O zo vermoeiend. Sluit je maar op in een kamertje, soms met de Schrift, soms louter in gebed en bezinning. Of geniet lang van de mooie bloemen in je tuin (als je die hebt). Alles heeft Hij uitstekend geschapen; door Zijn schepping te aanschouwen, aanschouw je Zijn scheppende hand, hoe Hij is. Waarom is alles toch zo schoon, ja bizar, zo veelzijdig en complex? Zo vind je rust in Hem. En maakt ook je verleden in het reine, wel een woestijn, maar waarin je Hem gevonden zult hebben. Dan zul je Hem lofzingen, Hem verheerlijken, en alle zorgen van weleer vallen van je af. Voorgoed.
   Nee, beantwoord deze reactie niet. Neem het enkel in je op. En wend je in gebed tot je Redder; dan komt alles in orde, zoals een Vader voor Zijn dochter alles regelt; dat hoeven we zelf niet te doen. We zijn immers maar onmondige en kleine kinderen, die niet weten hoe te gaan, hoe te staan. Maar Hij onderstut ons, en bereidt de weg.

   1. @ Een Jongen.
    Had computerprobleempjes maar die zijn deels opgelost. Trachtte jouw dan te bereiken via http://www.klokk.nl maar geen respons. Bij deze dus: indien het je nuttig en geschikt lijkt geef ik je mijn mail-addr. ericboelen@telenet.be want ik voel dat velen niet opgezet zijn telkens we openlijk ervaringen weergeven en misschien zijn hier ook jongeren aan het lezen.

   2. Lieve @een Jongen,
    Dank u voor uw bemoedigende woorden. Ja, u heeft gelijk dat ik minder achter forums moet zitten. Ik heb zoveel beleefd met forums, dat wil niemand weten. Daar kan men vele kwetsuren oplopen en dat gebeurde ook.
    De woestijn. Ik heb moeite met het lijden. U bent invalide schrijft u, waarschijnlijk lichamelijk. Ik meer in geestelijke zin, omdat ik ooit een psychose heb opgelopen. Ik weet dat het leven een strijd is, maar het is een hardere strijd dan ik zelf voor mogelijk had gehouden, dat geldt waarschijnlijk voor de meeste mensen. Ik heb geen man en geen kinderen. Misschien moet ik daar wel blij om zijn, dit is een uitermate moeilijke tijd om kinderen op te voeden, maar toch vind ik het soms ook wel weer een gemis. Het geloof leeft hier nauwelijks tot niet bij de katholieken hier, communicatie is bijna niet mogelijk en zelfs samen bidden aan tafel gebeurt nauwelijks meer, althans niet hier in mijn omgeving, uitzonderingen daargelaten. Wel wordt toch hier en daar om stilte gevraagd en dat is dan wel fijn. Ik luister ook wel eens naar mooie christelijke liederen. Leren zwijgen is ook een kunst. Goed, ik zal proberen wat minder achter dit forum te zitten. Ook op You Tube geef ik wel eens een reactie, zelfs in het Engels. En soms komt daar een antwoord op. Andere forums werden gesloten of ik werd uitgesloten van een forum. Ik wil soms ook te graag reageren, maar soms is het beter alleen te lezen, zonder te moeten of te hoeven reageren. Ik ben blij met uw reactie. Ik hoop dat het goed gaat met uw gezondheid, het lijkt mij moeilijk om met een handicap door het leven te moeten gaan. Maar het psychisch zwaar hebben altijd valt ook niet mee en als je ouder wordt is het op een andere manier weer moeilijk. Ik heb een vrij groot denkvermogen en dat is soms erg lastig. Een zus van mij zit wat minder gecompliceerd in elkaar, ze weet meer te genieten van de kleine dingen. Nee, ik heb geen tuin, wel één kleine gehad bij mijn vorige woning. Ik woon nu 1 hoog in een kleine flat. Wel een leuk huisje verder. Geen tv meer, daarom deze laptop. Ik kan goed en snel typen, vandaar dat ik graag op forums zit, maar inderdaad soms ook zeer vermoeiend. Kan ook heel leuk zijn, als je wat humor er in brengt. Soms is dat wel nodig om mijn eigen humeur of dat van een andere op te vijzelen :-). Ik heb nu trouwens wel mooie bloemen aan mijn balkon en op de galerij hangen voor en achter. Maar ik kan alles niet zo goed meer bijbenen als het om huishoudelijk werk gaat. Mijn zelfredzaamheid laat me in de steek en met z’n tweeën lukt het soms nog niet. Dus moet er nog een derde bijkomen om iets op te lossen. Het gaf vanmorgen ook wel weer de nodige hilariteit met zich mee. Nogmaals dank voor uw reactie, en ik zal mij proberen in te houden, zeker ’s nachts met reageren. Overdag roepen de huishoudelijke taken, en dat is zeker ook belangrijk. Zelfs een moslim heeft mij gezegd dat het belangrijk is om deze taken niet te verwaarlozen. Ik wil olie kopen voor een olielamp. De lamp heb ik al, maar de olie nog niet. Ik heb daar een prachtige uitleg van gezien bij een Bijbelstudie* Maar dat lijkt in onze tijd eerder dwaas te zijn dan wijs. Alles gaat elektrisch tegenwoordig. Het lastige is wel, dat ik daar nooit mee heb leren werken met een olielamp en dat de meesten het maar onzin vinden waar ik mee bezig ben.

    *Bijbelstudie bij 119ministries.com ; Engelse en Nederlandse Bijbelstudies met video’s op you tube, mogelijk met Nederlandse ondertiteling. Tevens een Joods/zionistisch en christelijke website, neemt het Oude Testament ook echt nog serieus met daarbij het Nieuwe Testament, zijn wel zeer kritisch op de R.K. Kerk, die minder belang lijken te hechten aan de Waarheid van God in het Oude Testament, die volgens hen nog steeds gelden. Zij adviseren zelf de Bijbel te lezen en te bestuderen en zij achten het van belang alles goed in de context te lezen, om in de waarheid te kunnen blijven (staan). Er valt heel veel hierover te zeggen, maar dat voert veel te ver om er op door te gaan hier. Ik vind wel dat de R.K .Kerk vrij veel afwijzen van de bevindingen van protestants-christenen en ook Joodse christenen, terwijl zij in mijn beleving wel net zo oprecht zijn. Waarom zou er nooit een dwaling in de R.K. Kerk kunnen zitten? De Heilige Geest waait toch waar Hij wil? Ik geloof trouwens dat aan alle zijden arrogantie niet helemaal vreemd is. Het is moeilijk soms om te buigen als je ergens heilig van bent overtuigd. Ik denk dat velen dat kunnen beamen. Het kan een eyeopener zijn en tevens een grote shock teweegbrengen, dat weet ik wel.
    Met vriendelijke groet, Marian / Holland.

 3. Kardinaal Müller had nooit de Heilige Mis mogen en moeten onderbreken om de “paus” of welke paus dan ook te gehoorzamen, hoe kan zo’n persoon zo’n kardinale fout maken?!
  Hij had de paus moeten weerstaan, de confrontatie niet uit de weg moeten gaan, dit onderscheid had hem direct duidelijk moeten zijn.

  De woorden van deze valse paus getuigen van een totale minachting voor onze Heer, daarom knielt hij ook niet meer voor het Allerheiligste.

  Maar wat heeft die kardinaal een grote kans voorbij laten gaan om te getuigen van onze Heer, ik ervaar plaatsvervangende schaamte.

  1. @ PIET
   Inderdaad Piet. Men moet God eerst gehoorzamen. Inderdaad, dat is een kapitale fout van de Kardinaal Müller, want het is een zware zonde om het Heilig Misoffer te onderbreken. Dit voorval getuigd van het ongeloof van Bergoglio. Een pseudo-paus die zich boven God waant. Moge hij inzien dat hij de verkeerde weg aan’t bewandelen is en zich schuldig maakt aan het misleiden van een groot aantal zielen. Zonde tegen de Heilige Geest.

 4. De pausverkiezing van Franciscus is een zwarte dag in de geschiedenis van de kerk de manier waarop hij met mensen omgaat is schandalig en in strijd met de naastenliefde die het belangrijkste geloofspunt moet zijn in een kerk in volle verval .

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht