Vóór het ontslag van Kardinaal Müller stelde Paus Franciscus hem vijf prangende vragen…

Foto: wdtprs.com

Nadat Kardinaal Gerhard Müller, vroegere prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, had geopenbaard dat hij persoonlijk had gesproken met de nu overleden Kardinaal Joachim Meisner over zijn recent ontslag, en dat deze converstatie had plaatsgevonden in de nacht voor de plotse dood van Meisner, in de morgen van 5 juli, vertelden verschillende goed geïnformeerde bronnen in Europa aan OnePeterFive dat Kardinaal Meisner misschien “stierf van een gebroken hart”. In het licht van de volgende ontknopingen over de inhoud van de ontmoeting van 30 juni tussen Paus Franciscus en Kardinaal Müller, zijn we nog meer geneigd om te geloven dat dit het geval was – op z’n minst een morele mogelijkheid.

De volgende informatie komt van het verslag van een betrouwbare Duitse bron, die met OnePeterFive sprak op voorwaarde van anonimiteit. Hij citeert een ooggetuige die recent met Kardinaal Müller aan tafel zat bij een lunch in Mainz, Duitsland. Tijdens die maaltijd, zou Kardinaal Müller in aanwezigheid van deze ooggetuige bepaalde informatie hebben onthuld over zijn finale ontmoeting met de Paus, waar hij werd geïnformeerd dat zijn mandaat als Prefect van de CDF niet zou hernieuwd worden.

Volgens dit verslag werd Kardinaal Müller naar het Apostolisch Paleis geroepen op 30 juni, en zodus ging hij daarheen met zijn werkdocumenten, in de veronderstelling dat deze ontmoeting een gewoonlijke werksessie zou zijn. De Paus vertelde hem echter dat hij enkel vijf vragen had voor hem:

 • Bent u voor of tegen een vrouwelijk diaconaat? “Ik ben ertegen,” antwoordde Kardinaal Müller.
 • Bent u voor of tegen het intrekken van het celibaat? “Natuurlijk ben ik er tegen,” zo antwoordde de Kardinaal.
 • Bent u voor of tegen vrouwelijke priesters? “Ik ben er zeer beslist tegen,” zei Kardinaal Müller.
 • Bent u bereid om Amoris Laetitia te verdedigen? “Voor zover het mogelijk is voor mij,” antwoordde de Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer: “er bestaan nog steeds dubbelzinnigheden.”
 • Bent u bereid om uw klacht in te trekken betreffende het ontslag van drie van uw eigen ambtenaren? Kardinaal Müller antwoordde: “Heilige Vader, dit waren goede, smetteloze mensen, die mij nu ontbreken, en het was niet correct om ze over mijn hoofd te ontslaan, kort vóór Kerstmis, zodat ze hun kantoren moesten ontruimen tegen 28 december. Ik mis ze nu.”

Daarop antwoordde de Paus: “Goed. Kardinaal Müller, ik wilde u enkel laten weten dat ik uw mandaat als Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer niet zal verlengen.” Zonder enige vaarwel of uitleg verliet de Paus de zaal. Kardinaal Müller dacht eerst dat de Paus wegging om een teken van dankbaarheid te gaan halen, en dus wachtte hij geduldig. Maar er was geen zo’n geschenk, noch een uiting van dankbaarheid voor zijn dienst. De Prefect van de Pauselijke Huishouding, Aartsbisschop Georg Gänswein, moest toen aan hem uitleggen dat de ontmoeting voorbij was en dat het tijd was om te vertrekken.

Toen dit artikel werd geschreven (in het Engels op OnePeterFive), waren we niet in staat om bevestiging te verkrijgen van deze gebeurtenissen van Kardinaal Müller, noch van zijn secretaris, die we hebben gecontacteerd voor commentaar (enkele dagen later echter, heeft de secretaris het in alle toonaarden ontkend, maar zijn er extra bronnen die dicht bij Müller staan die de feiten echter hebben bevestigd, nvdr). OnePeterFive vroeg een commentaar van Greg Burke van het Vaticaans Persagentschap, en hij ontkende het verhaal en deed het af als “volledig vals”.

Indien dit verslag waar is, en gegeven de bronnen hebben we weinig reden om te twijfelen – kunnen we ons goed inbeelden dat Kardinaal Meisner ontsteld zou geweest zijn na het horen over deze ontmoeting, uren voor zijn dood. Stelden deze vijf vragen met hun ja of nee antwoorden een soort omgekeerde dubia voor? Waren zijn antwoorden, voor zover ze in overeenstemming waren met het Katholieke gedachtegoed, de reden waarom hij niet gevraagd werd om zijn rol als Prefect van de CDF verder te zetten? Van de vijf vragen zijn er drie (vrouwelijk diaconaat, priesterlijk celibaat en de promotie van Amoris Laetitia) die uitvoerig besproken werden als deel van de “hervormingsagenda” van de Paus. (Het lijkt in deze context vermeldenswaardig dat de nieuwe Prefect van de CDF, Aartsbisschop Luis Francisco Ladaria Ferrer vorig jaar als President van de Commissie voor de Studie van het Vrouwelijk Diaconaat werd aangesteld).

In een interview met de Duitse krant Passauer Neue Press, gaf Müller bijkomende informatie die de bovenstaande beweringen lijkt te steunen, over de abruptheid van zijn finale ontmoeting met de Paus: “Paus Franciscus”, zei Kardinaal Müller, “maakte zijn beslissing bekend” om zijn termijn niet te vernieuwen “binnen één minuut”, op de laatste werkdag van zijn vijfjarige termijn, en gaf er geen redenen voor. “Deze stijl kan ik niet accepteren” [sic], zei Müller. In het omgaan met bedienaren, “zou de sociale leer van de Kerk moeten worden toegepast”, zo voegde hij eraan toe.

Bron: OnePeterFive
identicon

Auteur:dmji

8 commentaren op “Vóór het ontslag van Kardinaal Müller stelde Paus Franciscus hem vijf prangende vragen…

 1. Een “Paus” (?????) die zulke vragen stelt aan één van zijn voornaamste Kardinalen, vroegere prefect van de Congregatie van de Geloofsleer (voordien Het Heilig Officie – zeg maar de Gendarme van het Geloof ), dat is niet te begrijpen. Als één of andere duivel die vragen zou stellen, ja dan kan ik dat aannemen. Maar iemand die er zou moeten zijn om de Kudde van Christus in het Katholiek Geloof te bevestigen en te verdedigen, dat gaat alle verbeelding te boven. Het is ook diezelfde man (Paus Franciscus – Bergoglio) die openlijk zegt dat men geen andersgelovigen ( lees afgodsdienaren) naar het Katholiek geloof mag bekeren. Dit gaat regelrecht in tegen de Goddelijke wetten. Jezus zegt: Joh. 12:32 “En wanneer Ik van de aarde omhoog ben geheven, zal Ik allen tot Mij trekken.”
  Bergoglio zegt het omgekeerde: “Neen niet bekeren!” Wel als hij Paus is, ja dan ben ik de Keizer van China.

 2. Misschien moest kardinaal Müller alvorens zijn antwoorden te geven ook eens wat prangende vragen stellen aan de paus. Bijvoorbeeld : hoe komt het dat er na Amoris Laetitia grondig verschillende interpretaties van dit document toegepast worden, die chaos in de Kerk veroorzaken ? Of bijvoorbeeld : waarom worden katholieken die na een burgerlijke scheiding celibatair en evangelisch leven, voor schut gezet ?

 3. Katholieken kunnen vaak niet overdag even naar de Kerk. De deur van de Kerk is dicht. Dat betekent kortweg gezegd dat je niet welkom bent in Gods Huis. Er is tegenwoordig ook geen garantie dat de Godslamp wel echt brandt. Want wie doet de Godslamp aan, als er niemand is in de Kerk om de kaars aan te steken? Wie houdt het dan nog in de gaten? Een zwerver in parijs die wel de Kerk binnen kan lopen en zegt: “Hier ben ik Jezus, ik kom bij U op bezoek.” Maar dorpelingen kunnen hun Kerk niet zomaar in, of er moet al een of andere Viering zijn. In de vakantietijd is het nog minder. Hoe moeten gelovigen hun geloof voeden dan? En hoe mensen tot geloof komen? Wat is ons geloof nog waard? Ik vraag me af of ik de plank missla, als ik zeg dat vele katholieken eenzaam zijn in hun geloof, omdat hun geloof te weinig wordt gevoed en ook te weinig medewerking krijgen van hun katholieke geloofsgenoten, die lauw zijn geworden. Als dit allemaal waar is, want niets is blijkbaar zeker, wat zal de volgende actie van de paus dan zijn?

  1. @ Marian.
   De Traditionele RKK is een strijdende Kerk. De weinige kerken en kapellen van Traditionelen zijn meestal wel open want er zijn altijd waakzame mensen in de buurt.

   De Moderne ‘kerk’ slaapt en wordt verder gedrogeerd door Bergoglianen en misleide priesters. Tenzij hun kerkgebouw wordt beschouwd als kultuurmonument vanwege het toeristisch geld voor de gemeente.

   Kerkdeuren werden gesloten vanaf de zestiger jaren toen er steeds meer werd gestolen en vernield zelfs tijdens de dag. Dat komt niet alleen omdat Moderne christenen slapend door het leven gaan, maar ook doordat iedereen nu beschikt over snelle transportmiddelen. Moderne christenen willen niet gestoord worden in hun slaap want zij willen niet strijden want hun verlangen naar wereldse troost is groter dan hun geloof.

   Men heeft het vooral gemunt op het beeld van Maria om het te onteren of te stelen, het tabernakel en andere kostbare voorwerpen. Als Protestant kun jij daar een kluif aan hebben want in Protestantse kerken valt niets anders te stelen dan een tafel en een geluidsinstallatie.

   Uitingen van devotie, zelfs voor de lijdensweg van Jezus en Maria, hebben jullie niet!!!

   In oudere Katholieke kerken vindt men dikwijls een levensgroot beeld van de Man van Smarten zoals hij door de beulen van Pilatus werd toegetakeld. Het is verschrikkelijk om aan te zien. Hebben Protestanten angst van de Bloedende Harten van Jezus en Maria ???

 4. << UPDATE: When this story was first issued, we had not yet received any response from Cardinal Müller, his secretary, or Greg Burke, Director of the Vatican Press office. Burke has since responded to say that the reconstruction of the events of the Müller meeting as described below is “totally false”. The personal secretary of Cardinal Müller has responded to OnePeterFive in an e-mail, saying that the pope did not put these five questions to Cardinal Müller and adding that this OnePeterFive article was doing damage to Cardinal Müller. However, he did not explain how so, particularly considering that the version of events reported to us by our sources paint Müller in a favorable and orthodox light. We just have received a second confirmation of the story from our reliable source which stems right out of the center of loyal and well-connected German Catholicism. Thus we plan to write a follow-up to this story in the near future. >>
  Bron: https://onepeterfive.com/source-before-dismissal-of-cardinal-muller-pope-asked-five-pointed-questions/

  Op maandag beweerde onepeterfive.com dat Franciscus vijf vragen stelde aan Kardinaal Müller voordat hij hem ontsloeg.

  Nu heeft Greg Burke, de directeur van het Vaticaanse persbureau, in twee e-mails dus aangedrongen dat het verhaal “helemaal onwaar is”. De secretaris van Müller ontkende het bestaan van dergelijke vragen, waarbij hij beweerde dat het rapport schade aan de Kardinaal zou toebrengen.

  Onepeterfive.com en haar bronnen blijven echter hun versie volhouden…

  Wat is hier nu eigenlijk aan de hand??? Iemand liegt! Wie?

  1. Of het nu waar is of niet, het blijft verontwaardigend dat kard.Müller binnen de minuut, zonder enig ceremonieel aan de kant is gezet. Dat alleen al werpt ernstige vraagtekens op.

 5. Aan Marian (13 JULI 2017OP23:23). Hallo M.,
  … Ik denk dat de meeste parochiegeestelijken liefst de Kerk de ganse dag zouden open houden. Maar dit is dikwijls praktisch onmogelijk, omdat er wat bewaking moet zijn tegen diefstal, baldadigheden, vernielingen enz. Als voldoende mensen zich aanbieden om die bewaking te verzekeren, denk ik dat de kerk van ’s morgens tot ’s avonds open gaat. Het is niet altijd kwade wil of verval van de Kerk. Ideaal zou zijn dat de mensen “even bij God kunnen binnen springen”, op gelijk welk moment van de dag.
  … Op sommige plaatsen (bedevaartsoorden, stadscentra, …) blijft de kerk overdag wel degelijk open.
  … Bij mijn weten moet de godslamp dag en nacht branden. Die duidt op de aanwezigheid van God en Christus in het Eucharistische brood, dat opgeborgen is in het tabernakel.

  Vriendelijke groet, Au. G. St.

 6. https://fr.zenit.org/articles/doctrine-de-la-foi-pas-de-desaccord-entre-le-pape-et-le-cardinal-muller/
  Doctrine de la foi : pas de désaccord entre le pape et le cardinal Müller
  Des allégations « totalement fausses », affirme Greg Burke
  14 juillet 2017 Anne KurianRome

  Le cardinal allemand Gerhard Ludwig Müller a démenti avoir été écarté par le pape François de la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi (CDF) pour des différents doctrinaux. Des allégations « totalement fausses », a confirmé à ZENIT le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, Greg Burke, le 14 juillet 2017.
  Au terme de cinq années, le pape a décidé de ne pas renouveler le mandat du préfet de 69 ans, qui a pris fin le 2 juillet. Son départ avant l’âge de la retraite canonique a fait couler beaucoup d’encre, alors que les anciens préfets étaient restés à ce poste au moins jusqu’à leurs 75 ans.
  Le journal en ligne OnePeterFive a ainsi publié un prétendu compte-rendu de la dernière rencontre du cardinal avec le pape, donné par un témoin. Selon cette source, le pape argentin aurait demandé au cardinal son point de vue sur des sujets de doctrine objets de débat – ordination des femmes, célibat, Amoris Laetitia… – avant de mettre fin au mandat.
  Mais le cardinal a nié. En lisant ce compte-rendu, « je ne pouvais pas en croire mes yeux », a-t-il confié au journal catholique allemand Die Tagespost, « Ce n’est pas vrai. La conversation a été très différente ».
  Dans un entretien au média allemand Allgemeine Zeitung, le cardinal Müller a précisé qu’il n’y avait pas de « désaccord » entre le pape et lui. Il a expliqué cette décision par la volonté du pape François de limiter les postes de responsabilité dans la Curie à un seul mandat. « Chacun doit arrêter à un moment », a-t-il estimé.
  Rappelons que c’est le pape François lui-même qui l’avait « créé » cardinal en 2014. En outre, le non renouvellement d’un mandat de cinq ans n’est pas une nouveauté : le cardinal Crescenzio Sepe, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, n’a pas été prolongé par Benoît XVI lui-même, qui lui a confié l’archidiocèse de Naples.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht