Wat doet een obelisk uit het oude Egypte op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan?

St-Pietersbasiliek met op de voorgrond de obelisk. Foto: darrelluruski.photoshelter.com

Gisteren was het de feestdag van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus. Beiden werden in Rome gemarteld, en de St-Pietersbasiliek staat vlakbij de plaats van de marteldood van de H. Petrus, onze eerste Paus. In de architectuur van het Vaticaan is veel symboliek gebruikt. Veel protestanten denken dat de obelisk die op het Sint-Pietersplein in Rome staat, één van de vele heidense symbolen is van het Katholiek Geloof, en bewijs van de “gruwel” van onze Katholieke godsdienst. De waarheid is echter heel anders. De geschiedenis obelisk gaat terug tot de periode van de Romeinen en de eerste Christelijke martelaren.

Keizer Caligula was een groot liefhebber van wagenrennen en wilde een eigen circus hebben waar hij zelf rustig kon oefenen. Het werd gebouwd in tuinen op de Vaticaanse heuvel, een stuk grond dat aan zijn moeder toebehoorde. Het Circus van Caligula was maar nauwelijks kleiner dan het Circus Maximus en om de grootsheid van zijn eigen renbaan te benadrukken liet hij een enorme obelisk uit Egypte halen en op de spina, de middenafscheiding van de renbaan, plaatsen.

Caligula werd vermoord voordat de bouw klaar was en het circus werd voltooid onder zijn opvolger, keizer Claudius. Zowel Claudius als zijn opvolger Nero, lieten hier regelmatig spelen organiseren. Door de wreedheden die Nero hier liet uitvoeren op de eerste christenen, staat het circus nu bekend onder zijn naam. Het stadion was ongeveer 560 meter lang en 80 breed en stond aan de Via Cornelia.

Uit de Vaticaanse archieven: reconstructie van het Circus van Nero met in het midden de obelisk.

Vespasianus, de uiteindelijke opvolger van Nero na het vierkeizerjaar, wilde de herinnering aan zijn voorganger doen vergeten en sloot het circus. Hierna verviel het tot een ruïne, totdat Constantijn de Grote de laatste resten liet afbreken om op deze plaats zijn Oude Sint-Pietersbasiliek te bouwen. Het circus werd voornamelijk gebruikt voor wagenrennen, maar er werden ook criminelen en christenen in het openbaar geëxecuteerd.

Na de Grote brand van Rome in juli 64, ging in de stad het hardnekkige gerucht rond dat keizer Nero zelf deze brand had laten aansteken. Om de aandacht hiervan af te leiden beschuldigde Nero een groep aanhangers van een nieuw geloof in Rome van het aansteken van de brand. Dit waren de eerste christenen en Nero was de eerste Romeinse keizer die hen liet vervolgen. De Romeinse historicus Tacitus beschrijft in zijn Annales (xv.44), hoe zij op wrede wijze in het Circus van Nero om het leven werden gebracht. Sommigen werden gekleed in dierenhuiden en daarna verscheurd door wilde honden. Anderen werden gekruisigd en in brand gestoken om als nachtelijke verlichting te dienen. De keizer woonde deze vertoningen persoonlijk bij, gekleed in het kostuum van een wagenmenner en staand op een wagen.

De kruisen werden waarschijnlijk naast de obelisk op de spina (de middenafscheiding van de renbaan) geplaatst. Nadat de veroordeelden waren gestorven, werden zij door hun verwanten van het kruis gehaald en vlak bij het circus begraven.

De beroemdste christen die hier waarschijnlijk stierf was de Apostel Petrus, die enige jaren daarvoor in Rome was komen wonen. Nadat hij gekruisigd en gestorven was, werd ook hij begraven naast het circus. Ondanks de verscheidene perioden van de christenvervolgingen, werd zijn graf op deze plaats altijd vereerd door het groeiende aantal christenen. Zij kwamen als pelgrims naar het graf om te bidden. Velen wilden ook in de buurt van Petrus’ graftombe begraven worden, zodat er in de loop der tijd een grote necropolis ontstond.

Kruisiging van de H. Petrus.

Nadat keizer Constantijn de Grote in 313 het edict van Milaan uitvaardigde, werd de christelijke godsdienst gelegaliseerd. Constantijn liet hierna een grote basiliek bouwen ter ere van Petrus, dit was de eerste Sint-Pietersbasiliek. Het altaar van de basiliek werd recht boven zijn graf geplaatst. Op de mogelijke plaats van de kruisiging van Petrus, bij de spina van het circus, werd een ronde kapel gebouwd.

Het Circus van Nero was toen al jaren buiten gebruik en was waarschijnlijk sterk in verval geraakt. Het werd grotendeels afgebroken. De noordelijke lange muur werd nog wel als fundering gebruikt voor de nieuwe basiliek. Deze lag iets meer naar het noorden dan het circus, maar wel parallel aan diens lengteas. De restanten van de Via Cornelia en de necropolis bevonden zich nu een aantal meter onder de basiliek.

De 40 meter hoge obelisk, die door Caligula in 37 uit Egypte is gehaald en als versiering op de spina was geplaatst, is tot 1586 op dezelfde plaats blijven staan. De basiliek van Constantijn werd in de 16e eeuw vervangen door een nieuwe kerk, waarbij het altaar wederom boven de tombe van Petrus werd geplaatst. De obelisk werd tijdens een grootse operatie van de zijkant van de basiliek verplaatst naar het nieuwe grote Sint-Pietersplein ervoor, waar deze nog altijd staat.

De obelisk is dus geen één of ander afgodisch symbool van het Vaticaan voor de ‘duivelaanbidding’, maar een herinnering aan het Circus van Nero, waar de eerste Christelijke martelaren (en in het bijzonder de H. Petrus) een gruwelijke dood stierven.

Grondplan met links het Circus van Nero en in het midden de oude en de nieuwe St-Pietersbasiliek, met het altaar recht boven het graf van Petrus.

Keizer Nero.

ca. 54-68 A.D. Buste van Keizer Nero. © The Art Archive/Corbis

Christelijke martelaren gaan hun dood tegemoet.

Christenen worden verscheurd door wilde dieren of gekruisigd en in brand gestoken.

Keizer Nero aanschouwt een door een stier gedode Christelijke vrouw in de arena.

Christelijke begrafenis van een martelaar in de catacomben van Rome.

Origineel gepubliceerd op Cruxavespesunica
identicon

Auteur:dmji

12 commentaren op “Wat doet een obelisk uit het oude Egypte op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan?

 1. Een goed historisch artikel van de auteur over de oorsprong van de beruchte obelisk en de graven van de apostelen Petrus en Paulus die beide in Rome de marteldood ondergingen! De obelisk is inderdaad Romeins en heeft niets met het Roomse geloof te maken !

  1. Hij verteld er niet bij dat deze oude Egyptische stad, waar de obelisk vandaan komt, de stad ‘On’ is omschreven in Genesis in de Bijbel. ook wel bekend als de stad HELIOS POLIS ; jawel de stad van de zon. Waar Abraham van verre, weg moest vluchten maar gelukkig nam hij vandaar (On) een (Tamuz) priesteres mee, want die velen die de zon/Tamuz aanbeden. Zelfs weenden de beschamende vrouwen met vijgen bladeren voor hun monden (Ezechiël) waar Jezus de boom later van vervloekte? Ga jij naar het bos , hak hout, ondersteun het niet omvallen, bekleed met goud en zilver op de dag van de SOL INVICTUS 25/26 dec. (Jesaja), voor mij geen kerstboom met heksenballen.
   Lekker kerst vieren op de dag van de Sol Invictus, stelletje zon aanbidders. HEIDENSE Jezuïet

 2. Sommigen zien het als heidens, als een gift van Egypte, daarom ziet een deel van de christenheid, met name een groot deel van het protestantisme met daarbij de Jehova’s Getuigen (Watch Tower) het Vaticaan als de hoer van Babylon, waar je uit moet gaan, wil je gered worden. Zie Openbaring 18. Daarom is het lastig om of katholiek of protestant te zijn, je zit tussen vuren, waarvan beiden zeggen, dat je niet gered wordt als je je bij de ander voegt.

  En wie kan ons nu eigenlijk redden? Dat is toch God zelf en het Kruisoffer/Bloedoffer van Jezus Christus, de Eengeboren Zoon (zo staat het wel degelijk in de Bijbel) van God.

  Zou het God zelf nu écht zoveel uitmaken of we nu wel of niet in de H. Drieëenheid geloven, als verschillende groepen christenen hun voorwaarden stellen om gered te worden? Ik krijg dan het gevoel dat je uitgespeeld wordt tussen de denkbeelden van allerlei soorten christenen. Was dat Gods bedoeling? Was dit Jezus wens? Is dit de eenheid? Bij lange na niet. De Katholieke Kerk claimt de Waarheid van God. Het Wachttorengenootschap in de U.S.A. doet precies hetzelfde. Het Protestantisme doet het ook. Gokken mag niet. Een is een grote puzzel geworden, niet?

  Niemand spreekt de Waarheid dan God en Jezus alleen. Klaar en helder! Wat je ook doet is dan voor je eigen verantwoordelijkheid. God weet en ziet alles en dat is goed zo. Laten we ons klein houden onder de hoede van God. Hij alleen weet wat goed voor ons is. De mens wikt, God beschikt.

  1. Toen deze jongen jonger was, werd hij zo dikwijls geplaagd door al die verschillende uitleggen van dit of dat uit de Schrift. En over het Vaticaan gesproken, daar is ook veel tegensprekende literatuur over te vinden. Overigens, kijk uit met die Jehovah’s. Zij hebben een moedwillig verkeerd vertaalde bijbel, met alle gevolgen van dien.
   Maar deze jongen streeft zuiverheid en waarheid na, omdat zijn Heer daarvan houdt. Laat de mensen maar harrewarren over dit of dat. De jongen heeft slechts de Schrift in zijn handen, herleest en herleest, elke maand weer uit. Volstrekt voldoende. Nog veel begrijpt hij niet. Maar gaat niet te rade bij anderen, vooral theologen bakken het nogal bruin. Soms walgelijk. Als de Heer Jezus het belangrijk vindt, dat de jongen het begrijpt, nou, dan zal Hij er wel voor zorgen. Ach, waarom is de Kerk toch zo verdeeld? Zijn wij niet allen uit Christus Jezus en Zijn Vader? Hopelijk gaat de komende paus deze eenheidskerk weer herstellen. Maar zal hij al die afgesplitste kerken meekrijgen? De jongen weet wel, wat er in de mens is….

  2. @ Imelda
   Jij schrijft: “Zou het God zelf nu écht zoveel uitmaken of we nu wel of niet in de H. Drieëenheid geloven, als verschillende groepen christenen hun voorwaarden stellen om gered te worden? Ik krijg dan het gevoel dat je uitgespeeld wordt tussen de denkbeelden van allerlei soorten christenen.”
   Wel weet dan dat je je ook verdeeld voelt en geen standvastigheid hebt in de Waarheid dat God zelf is. “Ik ben de weg de waarheid en het leven.” zegt Jezus.
   Diabolo is Grieks voor ‘verdeler’. Jezus zegt: “Dat allen één zijn.” Maar als je schrijft: “”Zou het God zelf nu écht zoveel uitmaken of we nu wel of niet in de H. Drieëenheid geloven…” Ja, als je dat beweert, dan geloof je niet wat God ons geopenbaard heeft, dan neem je God voor een leugenaar. Als al die pseudo-christenen met allerlei leugens de Katholieke Kerk altijd belegerd hebben, dan heb je een bewijs dat ze niet gehoorzamen aan de geopenbaarde Waarheid maar wel aan de verdeler. “Wie niet verenigd, verdeeld”. zegt Jezus.
   Je schrijft ook: “De Katholieke Kerk claimt de Waarheid van God. ” Ik zeg u, JA de Katholieke Kerk heeft de Waarheid in pacht sinds deze is gebouwd op de Rots Petrus. Mattheus 16, 21-27
   “Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen.”
   Het maakt ALLES uit of je geloofd in de Allerheiligste Dieëenheid of niet.
   Jezus is waarachtig God en waarachtig Mens, geboren niet geschapen en wat uit God IS GOD. Hij is het enige middel om het eeuwige leven te verwerven. Buiten de Katholieke Kerk GEEN heil.
   Ik kan vaststellen dat je je laat leiden door fabeltjes van sekten en nog niet in de Waarheid gevestigd bent.
   Als God Zijn Kerk had laten dwalen, zoals deze sekten beweren, en het protestantisme slechts 16 eeuwen later is gekomen evenals de jehova getuigen enz… in de 19e eeuw, hoeveel zielen zou God dan geschapen gehad hebben, wetende dat deze toch verloren zouden gaan? Onzin! Al diegenen die in de ware Christus geloofd hebben en op Hem vertrouwden en de liefdeswetten van God hebben nageleefd in het Oud en Nieuw Testament, ook in de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament geloofden en deden, zijn gered door de Waarheid. Het Nieuwe Testament is een weerspiegeling van het Oude Testament die op zijn beurt het Nieuwe Verband heeft aangekondigd.
   Mijn raad; bestudeer de geschriften en de traditie (overlevering = leer van de Kerk) van de Ene Ware Rooms Katholieke en Apostolische Kerk gesticht door Jezus. “De mens leeft niet van brood alleen, maar van het woord van God.”, betekend dat het Hemels Brood Jezus in de H. Hostie aanwezig moet ontvangen worden in de Waarheid, wil men gered worden.

   1. De waarheid moet je ook doen? Ik blijf wat dat betreft toch altijd in gebreke, juist binnen de Kerk wordt je afgebrand, zit je tussen meerdere vuren en daarbuiten is het inmiddels niet veel beter.
    Katholieke Kerk: Als je niet in de H. Drieëenheid gelooft, ga je naar de hel?
    Jehovah’s Getuigen: Als je wel in de H. Drieëenheid gelooft dan wordt je vernietigd, dan besta je voor God niet meer.

    Goede werken doen er niet meer toe? Dat je gelooft in God en in Jezus Christus, de Eengeboren Zoon van God ook niet? Abraham werd gerechtvaardigd door zijn geloof en vertrouwen in God en dat werd hem door God als rechtvaardiging gerekend. De Drieëenheid was nog lang niet in zicht en in de eerste drie eeuwen van de Kerk ook niet. Maken de R.K. Kerk en het Wachttorengenootschap dan niet dezelfde fout? Zij gaan tussen de gelovige en God in staan als een tweede middelaar, terwijl er toch echt in de Bijbel staat dat Jezus Christus de ENIGE Middelaar is tussen God en mens.
    God en Christus zijn beiden de Waarheid en Christus ook de Weg en het Leven.
    Bovendien behoor ik tot die verloren generatie, volgens de kenners van het katholieke geloof. Als men het maar lang genoeg zegt, gaat onze generatie dus verloren. Hoop doet echter leven, maar opwekkende woorden waren het niet voor mijn generatie.

    1. Deze jongen is maar een jongen, gelijk dat jochie dat Christus Jezus plaatste temidden van Zijn leerlingen. Een hoop gekibbel onder hen, wie van hen de grootste is. Dat jongske dus.
     Ook in Johannes 6, vers 43, zei Jezus: Moppert niet onder elkaar. Want zei herkenden Jezus als de zoon van Jozef en Maria, terwijl Hijzelf tot hen had gezegd: Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald.
     Tja, logisch gesproken kunnen de mensen wel eens gelijk hebben. Maar veel dingen van God overstijgen die krappe logica.
     Dan zijn er, die van de ene naar de andere bijbeltekst hoppen om een ander terecht te wijzen.
     En heel het christendom bestaat uit zo onnoemelijk veel kerken en sekten naast de ene hoofdkerk, die elkander lopen te bekokstoven, dat menigeen het spoor hierin bijster is geraakt.
     Ach, laten ze maar over elkaar heen struikelen. Dit is een grote ergernis voor de Vader en Zijn Zoon Christus Jezus. En deze jongen houdt niet van ruzies, heeft de neiging eruit weg te lopen naar de uitgestrekte handen van zijn Heer.
     Nee, zo wil Hij dat beslist niet. Wel heeft Hij Petrus aangesteld tot hoofd van de christelijke gemeenschap; en omdat mensen nu eenmaal moeten sterven, moet steeds een ander hem opvolgen. Zo ook zou elke paus deze oorspronkelijke eenheid moeten nastreven. Doen zij dat niet, dan misschien de opvolger van de huidige paus. Want aan dat gekonkel moet toch eens een einde komen. Hij zal dan van heel andere beginselen uitgaan, gelijk Christus Jezus dat heeft aangegeven. Maar die de mensen vergeten zijn. Zoals de kinderen, die toch de grootsten zijn in het koninkrijk der hemelen, nu veracht en misdeeld worden. Al die arme kleinen! Met een diepe zucht zegt deze jongen telkens: moppert nou toch niet onder elkaar. Gelijk Jezus Zelf de schriftgeleerden en farizeeën verweet: u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het gewichtigste van de wet na: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. Gij blinde leidslieden die de mug uitzift maar de kameel doorzwelgt. Nee, niemand heeft nog oog waar het voor Hem op aan komt. In zijn eenvoudigheid meent deze jongen daar iets van te mogen ontwaren.
     De waarheid houden de Getuigen van Jehovah (het zijn er wereldwijd maar acht miljoen) achter, blijven ijzerheinig geloven dat Jezus aan een paal is gestorven, niet aan een kruis. De beroemde lijkwade van Turijn, waarin Jezus na Zijn sterven in werd begraven, getuigt duidelijk van Zijn worstelingen aan het kruis. Die gedateerd is rond het jaar 29 vanwege herkenning van de muntjes die op Zijn ogen waren gelegd. Zoek je op de website van de Jehovah’s, gen woord daarover, slechts een korte vermelding van een doek in Turijn tijdens hun vakantiebeschouwingen. Zo zou deze jongen nog enkele honderden dingen meer kunnen melden; maar daar is hij afkerig van. Hetzelfde zou hij kunnen doen met die meer dan vierhonderd dogma’s, ze onder een geleedmes kunnen leggen: de drieëenheidsleer, de onfeilbaarheid van de paus, Maria de moeder Gods.
     Maar waarom zou hij dat doen? Hij wil zijn hartje zuiver houden voor zijn Jezus, alles aan zijn Vader overlaten. Als jochie begrijpt hij maar weinig van al die hoogstandjes. Mag toch? In dit opzicht wil en zal hij nimmer deel willen hebben aan volwassenheid. En zijn Jezus houdt van hem, omdat hij zich voor Hem zuiver heeft gehouden.

 3. Jammer dat de redactie geen afbeelding publiceert van Nero’s bazige en invloedrijke maîtresse, Poppée ! Want zij was de Farizeese jodin en de aanstichtster van de Christenvervolgingen, daartoe mede aangezet door in Rome woonachtige Farizeese rabbijnen. Nog bij enkele opvolgers van Nero (54-68) vonden zij gehoor (Severus 306-307) en (Julianus 361-363). De bekende rabbijn Jehuda, één van de auteurs van de Talmoed, stond in het jaar 155 dicht bij de macht. Hij bewerkstelligde een decreet van de keizer, om alle Christenen in Rome te vermoorden. Bij duizenden lieten zij het leven. Toen waren het ook joodse beulen die de Pausen Caius en Marcellin, vermoorden. Zij hebben het wereldtoneel en de Christenvervolgingen, nooit opgegeven, tot in onze tijd. De enige pauze was ongeveer 1000 jr, Gouden Middeleeuwen, vanaf keizer Constantijn (313), toen het Christendom en de katholieke Kerk als staatsgodsdienst in Europa werd erkend. De joden leefden in een status aparte, ongedaan gemaakt in september 1791, tijdens de Franse Revolutie (1789). Maar daarvoor hebben Luther (+1546) en de Renaissance, aan de hegemonie een eind gemaakt. Beide gebeurtenissen staan in nauw verband met elkaar.
  Maar vòòr het zover was, waren de vervolgingen verschrikkelijker, naarmate Farizese joden de macht in handen kregen. In de periode 132 – 135, toen Palestina onder Farizese heerschappij stond tijdens de opstand tegen Rome onder de rebellenleider en valse messias Bar Kochba, werden in die korte periode 104.000 Christenen vermoord. De getallen zijn verhoudingsgewijs enorm, gezien de kleine aantallen Christenen om wie het ging. De gebeurtenissen in Rome en in Palestina, zijn kenmerkend voor het lot van Christenen als joden politieke macht krijgen. Desalniettemin, verkiezingen van Merkel en Macron, beiden met joodse roots, passeren onopgemerkt, zoals dat ging in de Sovjet Unie, dankzij de gelijkgeschakelde MSM media. Niettemin de dodelijke haat is niet verdampt, zij is inherent aan de Talmoed, zoals die inherent is aan de Koran. Oecumenisme en multiculturalisme zijn leugenachtige fabeltjes, en het V2 document Nostra Aetate is je reinste bedrog, ons aangedaan door vrijmetselaar/joodse V2 pausen. Van hen deugt er geen één. Het leugenachtige springt naar voren als men beseft dat dat vervloekte document geschreven is in de tijd van de grootste Christenvervolging aller tijden, die van de communisten in de Sovjet Unie. Deze Talmoed joodse dictatuur van ongeveer 70 jr. , heeft naar schatting 60 miljoen slachtoffers gemaakt, en het wereldwijde communisme 100 miljoen. Maar tijdens het V2 Concilie werden kosten noch moeite gespaard om de communistische leiders van de Russische kerk erbij te betrekken. Zij waren allen werkzaam voor de KGB geheime dienst. Kerkelijk hoogverraad, waarvoor nog steeds de ogen gesloten worden. Wel de jaarlijks terugkerende krokodillen tranen bij het detail van de Tweede Wereldoorlog, maar geen weerwoord bij de Sovjet tragiek ; geen historicus die zijn vingers wil branden, noch aan het V2 verraad en de V2 ketterijen, noch aan de slachtoffers van de overheersende joodse communisten in de Sovjet Unie. Beroeps historici dienen daarom tot niets, veelal verachtelijke scibenten, noch dragen zij of de studie geschiedenis, ook maar iets bij aan een beter begrip van onze tijd en het duiden van de vijand.

 4. Ik heb jaren getracht om de onderliggende reden te begrijpen van de intense Jodenhaat ten tijde van de nazi’s, verschillende boeken heb ik gelezen om deze verschrikkingen te kunnen ontleden en nog ben ik er niet uit. De Jodenhaat bij de nazi’s kwam niet door hun liefde voor Christus neem ik aan daar het nazi gedachtengoed antichristelijk was .
  Het is toch niet logisch om zomaar miljoenen mensen uit te roeien ? Ieder normaal mens weet toch dat dit schier onmogelijk is om daarmee weg te komen en hij de risee van de geschiedenis zal worden ? Of zijn er daar krachten mee gemoeid waar zelfs Hitler geen vat op had ? Was deze holocaust het logische gevolg van de handelswijze van het joodse volk door het ontkennen van de Messias of gewoon het doelwit van duivelse krachten omdat zij Gods volk zijn , Ik vraag het me nog steeds af.

  1. Mogelijk is deze jodenhaat ontstaan uit een verkeerde vertaling van de Schrift….spijtig genoeg, onder andere vanwege de verwisseling van de woorden Judeeërs/Joden. Zie hierover
   http://mens-en-samenleving.infonu/religie/66600-johannes-844-zijn-joden-kinderen-van-de-duivel.html
   en
   http://mens-en-samenleving.infonu/religie/58337-antisemittisme-nieuwe-testament-johannes-ea-anti-joods.html
   . De meest letterlijke vertaling van de Schrift vindt deze jongen in de Naardense bijbel, waar hij zelf met succes de schrijver attendeerde op een verkeerde vertaling, waardoor schandjongens niet het koninkrijk Gods zouden beërven (zij kunnen er immers geheel niets aan doen; ben zelf ook een schandjongen geweest….): zie meer hierover in het artikel op deze website “Duitse vrijmetselaars vieren jubileum in katholieke kerk (20 juni)”, waaronder deze jongen enkele reacties plaatste; scrol naar mijn reactie van 28 juni 11:29 uur.
   Hoop dat u er wat aan hebt.

  2. Los van de theologische kant van de joodse kwestie, beste sergeant Yves, gaat het bij uw vraag om een politieke kwestie, de joodse rol in het geheel van die oorlog en daarna. Het nationaal socialisme was, zoals alle vormen van socialisme, diep anti-Christelijk. De eerste gevangenen in de concentratie kampen waren 1100 priesters. Het katholieke zuiden stemde in meerderheid tegen Hitlers komst. Het Lutherse noorden stemde in meerderheid vòòr.
   Maar de reden van de abjecte joden vervolgingen, lag in WO I, in de totstandkoming van het verdrag van Versailles, en de daaruit volgende geo-politieke maatregelen. De Duitsers begrepen dat zij niet militair de oorlog verloren hadden, maar door gebrek aan krediet geld om, oa., het Zweedse ijzererts te kunnen betalen voor het bouwen van tanks. De joodse geldwereld in Berlijn, had de geldkraan dichtgedraaid. Daarnaast werd Duitsland tijdens en na de oorlog, geplaagd door vele stakingen en opstanden, aangestoken door joodse communisten (Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Kurt Eisner en vele anderen). Voorts, in Versailles waren de Duitsers buitengesloten van de “onderhandelingen”. Die waren er niet. Het verdrag was een éénzijdig Diktat, opgesteld door delegaties van joden en vrijmetselaars wo. een Zionisten delegatie van 120 man, olv. de Amerikaanse jood Baruch. De Duitsers mochten enkel tekenen.
   Dit verdrag scheurde Duitsland in velerlei stukken, die Hitler wilde herstellen naar de geo-situatie van vòòr 1914. En tenslotte, de grote crisis van de geldontwaarding van begin jaren 1920, was een gevolg van manipulaties door de joods gedomineerde geldwereld in Duitsland, daartoe aangestoken door de joodse bastions van bankiers op Wallstreet en de City. Hitlers tegenmaatregel was de oprichting van de Reichsbank en de Reichsmark in 1933, los gekoppeld van de internationale geldwereld, maar waarmee eenieder goederen kon kopen in het export gerichte Duitsland. Simpel en effectief, maar waarop er in de VS en Engeland, door joods toedoen via de MSM media, al vanaf 1933, een wereldwijde boycot van Duitse goederen werd afgekondigd. Er waren redenen genoeg voor een grondige anti-joodse stemming in Duitsland, beste sergeant Yves, en die was niet enkel beperkt tot Duitsland. Die leefde ook in NL en elders in Europa. Binnenslands in Duitsland, domineerden de +/- 300 à 400.000 joden van toen, de medische wereld, waar niet-joodse Duitsers weinig kans op carrière maakten, evenals de bankwereld en die van bont en juwelen. Dit verschijnsel van acceptatie, vervolgens van ontmaskering, vervolgens van leven met, en tenslotte van reactie uitmondend in het ergste, de progroms, is van alle tijden en is zeker de wereld niet uit.

   1. @ JULES VAN ROOYEN
    Wel, Jules bravo. Je hebt de nagel op de kop gelagen. Ik zou het niet beter gekund hebben. Klaar en duidelijke taal.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht