Duitse bisschoppen loochenen de transsubstantiatie

Foto: cleofas.com.br

De nieuwspagina van de Duitse bisschoppen ontkende op donderdag dat de consecratiewoorden brood en wijn omzetten in het lichaam en bloed van Christus. Verwijzend naar de Duitse liturgist, vader Albert Gerhards, waarschuwt ze voor een vermeend “magisch begrip” van het Eucharistisch Gebed. Volgens hem gebeurt de consecratie niet op het moment van deze woorden. Voor Gerhards hebben de consecratiewoorden slechts een “catechetische functie”.

Als Gerhards gelijk had, dan zijn de woorden “dit is Mijn Lichaam” en “dit is Mijn Bloed”, die de priester tijdens de Mis in naam van Christus uitspreekt, leugens.

Gerhards sprak ook de Catechismus van de Katholieke Kerk (1377) tegen: “De eucharistische aanwezigheid van Christus begint op het moment van de consecratie”.

Het zijn ook de Duitse bisschoppen die gezegd hebben dat hertrouwde gescheidenen de Communie mogen ontvangen.

Bron: Gloria.tv/nl.news

identicon

Auteur:dmji

16 commentaren op “Duitse bisschoppen loochenen de transsubstantiatie

 1. Als men dit al ontkend dan vraag ik mij af wat de priester dan nog doet achter het altaar?

 2. Het is ook best moeilijk om de transsubstantiatie te geloven. De H. Mis gaat naar een hoogtepunt toe, het Eucharistisch gedeelte met de consecratie, en na het Eucharistisch gebed, en de ontvangst van de H. Communie, wordt gelegenheid gegeven in stilte te bidden. Maar in werkelijkheid valt de stilte vaak tegen op de Zondag. De doordeweekse H. Missen van een halfuur waren een bakermat van rust.

 3. Weldra zal de machtige antichrist zichzelf als ‘een socialistische Jezus’ voorstellen met de bedoeling Katholicisme tot folklore te herleiden. Valse profeet Bergoglio en zijn laffe bende Bergoglianen bereiden de weg voor want dat is hun taak, zoals ook Hitler van zichzelf wist dat hij de opvolger van Napoleon was! Wij moeten deze louteringen hoe dan ook ondergaan om te bewijzen dat we Christus, het onveranderlijke Woord van de Vader en de Katholieke Traditie trouw blijven.

  Wij bezitten die geestelijke vrijheid, zoals God de Vader dat bedoelde in Zijn allesomvattende Wijsheid om ons op te voeden tot volkomen vrije en ware dienaars!

  De Bergoglianen verwierpen hun innerlijke vrijheid en zullen straks hun goedkeuring geven voor de chip-inplant.

  1. Nou, dan kan toch beter iedereen zich uit de R.K. Kerk laten uitschrijven als de zaken zo liggen. Deze week was er In Nederland al nieuws over toepassing van een chip ring bij een bepaalde bank en dat schijnt dezelfde chip te zijn die je ook kunt inplanten in je hand of voorhoofd. Dit zat er al jaren aan te komen en over vijf jaar, misschien zelfs eerder is er geen contant geld ook meer. Ondertussen blijven aanslagen en rampen zich aandienen.
   We kunnen alleen in gebed bij God en Jezus schuilen, want de kerken hier zijn doordeweeks meestal potdicht met hek en al. God zij ons allen arme zondaars/essen genadig, amen. Een kort gebed werkt nu krachtiger dan alle Kruistochtgebeden en rozenkransen bij elkaar, als je het mij vraagt. De website doet raar af en toe. Op deze website van Restkerk.net zitten misschien ook machten en krachten achter die wellicht niet veel goeds in de zin hebben. Ik vertrouw het Internet eigenlijk niet echt. Het zit allemaal als een magisch geheel aan elkaar vast, net als het huidige Betalingssysteem, wat sommigen al het Beest ofwel 666 noemen. Maar God YHWH alleen weet het beste hoe alles in elkaar steekt en hoe alles op is te lossen. Op God YHWH zelf vertrouwen en bidden in de Naam van Jezus Christus is nu het beste wat gelovigen kunnen doen. God zegene alle mensen van goede (!!!!!!!) wil !!

  2. @ Marian
   Innerlijke vrijheid en vrede vergroten naargelang men de wereld relativeert en men God meer erkenning geeft.
   De transsubstantiatie is daar een praktisch voorbeeld van: overstijging van het brandoffer.
   Zonder Christus is men slaaf van de zonde.
   De chip-inplant bindt u aan de zondige wereld en herleid u tot een willoos maatschappelijk dier. Daarom trachten de Bergoglianen Christus te verwereldsen en alle geestelijke vrijheid te vernietigen.

   1. De geestelijke vrijheid wordt al veel ingeperkt vind ik de laatste tientallen jaren alleen al. Van de Chip-Implant wil ik niets van weten. Maar wat als je ertoe gedwongen wordt op straffe des doods? God geve dat ik dan ook nee kan zeggen, want een kat in het nauw maakt toch maar rare sprongen. Veel mensen weten niet dat dit hen te wachten staat. En het gaat al aardig die richting in, het bestaat zelfs al. Men kan veel vinden op you tube filmpjes. We leven niet alleen in een rare wereld, maar ook een steeds enger wordende wereld.

 4. De transsubstantiatie boeit zelfs atheïstische filosofen. Christus aanwezig in stoffelijk brood en wijn is een unieke manier van “zijn”. Op die manier kunnen we in de concrete wereld dicht bij Christus blijven en Hem eer betonen.

 5. De transsubstantiatie vindt alleen plaats in de Tridentijnse Heilige Mis.

 6. Volgens mij moet men niet té streng zijn op de vraag : welke ritus moeten we nu juist volgen ? Ook in de gewone RK ritus komt Christus ons tegemoet onder de vorm van brood en wijn. De H. Mis moet wel opgedragen worden door een priester die daar de machtiging toe heeft van een bisschop, terwijl die weer de machtiging moest hebben van een vorige bisschop, enz., tot men bij de apostelen en Christus terecht komt (apostolische Kerk). Ook al is de priester (en zijn bisschop) misschien verre van heilig, Christus zelf komt er ons tegemoet. Dat is ook zo met de andere sacramenten.

 7. Transsubstantiatie. Een vreemd woord voor zo een ontzagwekkend mysterie dat zich als het ware verkleint om zich met ons te verenigen. God heeft zich in Jezus zichtbaar, tastbaar, hoorbaar en zelfs eetbaar gemaakt. Dat klinkt raar, maar hoe anders zou Hij zich zo compleet aan ons kunnen geven dan alleen zo. Inderdaad; zalig zij die genodigd zijn… Wat ben ik blij dat ik op de weg van de Katholieke Kerk gekomen ben en dit elke zondag mag meemaken. Hoe triest is het dat zelfs gezagsdragers in de kerk dit niet meer leren aan de mensen. Ik hoop en bid dat de liturgie spoedig hersteld wordt zodat de mensen ook zien aan heel het gebeuren van de mis, dat het niet in de eerste plaats gaat om een menselijk samenzijn maar om Hem in Zijn Eucharistie. Wat een ten hemel schreiend verraad aan Christus en Zijn Kerk van die bisschoppen daar in Duitsland. Maar evengoed hier. Hoeveel mensen beseffen nog wat ze ontvangen in de communie? Door gebrek aan onderricht. Door een liturgie die nauwelijks tegemoet komt aan het mysterie maar eerder “leuk” moet zijn dan sacraal. Dat vind ik zo pijnlijk. Je kunt er ook niets van zeggen want ze zijn zo overtuigd van hun modernistisch “geloof” en wanen zich heer en meester van de liturgie. Als gelovige heb je eigenlijk recht op een juiste liturgie, maar onze herders laten hun eigen schaapjes in de steek. Dat er vele roepingen zijn in traditionele parochies en kloosters komt niemand te weten. Het doet schijnbaar bij onze “herders” geen belletje rinkelen. Er is nog veel lijden en gebed voor nodig vrees ik.

 8. Graag gedaan, ik sla graag nagels met koppen. Soms misschien iets te hard, maar ik mis de Kerk, zoals ze zou kunnen zijn, zo erg. Liturgie zou geestelijk voedsel moeten zijn, maar je blijft wat dat betreft vaak op je honger zitten. Terwijl je als katholiek gelovige gewoon recht hebt op een juiste liturgie. Op onze woestijntocht door het leven komen we nog maar weinige oases tegen en vaak zijn ze uitgedroogd. Ik heb zelf de traditionele liturgie nog nooit meegemaakt maar ik verlang er wel naar. Praktisch gezien is het voor mij voorlopig niet mogelijk om naar een traditionele mis te gaan.
  Dat de clerus geen prioriteit maakt van de liturgie en in het bijzonder de tongcommunie, lijkt mij een kwestie van verblinding of pure onwil. Hoe meer ik lees over de toestand van de Kerk na Vaticanum II, hoe meer ik besef dat er iets heel ernstig mis is in de Kerk.

 9. Hallo Bart,
  … Persoonlijk voel ik me niet slecht in de huidige liturgie, alhoewel ik ook de pre-conciliaire liturgie meegemaakt heb. Maar als de priester zich op een zeker ogenblik “naar het Oosten” zou keren, zou ik dat misschien nóg beter vinden. Maar het ideaal is niet van deze wereld.
  … Aan de courante liturgie vind ik goed dat ik alle teksten versta (als de geluidsinstallatie tenminste behoorlijk werkt), en ik zing graag de liederen in het Nederlands mee.
  … In de kerken van mijn stadje mag je gerust de communie op de tong ontvangen. Ik zie regelmatig mensen die dat doen. De geestelijkheid maakt daar absoluut geen probleem van. Ze heeft het ook collectief over “bekoring” in het Onze Vader, en niet over “beproeving”. Niet mis bekeken.
  Vriendelijke groeten, AGS

 10. Bedankt voor uw antwoord. Ik ontvang sinds kort de communie knielend en op de tong. In het begin was ik heel zenuwachtig, maar nu voel ik me er goed bij. Het eucharistisch besef en het verlangen naar de communie wordt er sterker door, zo voel ik aan. Kardinaal Sarah heeft ook gevraagd aan de priesters om tijdens de gepaste momenten zich oostwaarts te keren. Hoe mooi en betekenisvol zou dat zijn als ze het ook zouden doen!
  Vriendelijke groet.

 11. Hallo Bart,
  Ik vind het moedig van je dat je de communie op die manier ontvangt. Ik denk dat geen enkele priester daar iets zal tegen hebben, integendeel. Misschien is het wél nuttig dat ze het op voorhand weten, of het uit het verleden weten. Er is op dit ogenblik veel te weinig eerbied voor het Eucharistische brood, deels door onwetendheid. Wie extra eerbied vertoont voor de communie zal de anderen stichten.
  Vriendelijke groeten, AGS

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht