Amerikaanse bisschop moedigt aan tot het knielend en op de tong ontvangen van de Communie

creamcitycatholic.com

Tijdens de Chrismamis, op 11 april, moedigde bisschop Robert Morlino van Madison, Wisconsin, de gelovigen aan de communie knielende te ontvangen op de tong, zo schrijft de Amerikaanse Katholieke site “romancatholicman.com”.

Morlino zei dat “het zeker is dat de communie op de tong eerbiediger is. En het leent zich niet tot een ongedwongen gedrag”.

Morlino moest echter toegeven dat hij geen andere opties kan afschaffen: “Als je in de hand wilt ontvangen, ontvang je in de hand.” Hij hoopt echter dat alle priesters met hem samenwerken om de gelovigen aan te moedigen om de Heilige Communie op de tong te ontvangen.

Morlino behoort tot de Katholieke vleugel van de Amerikaanse bisschoppenconferentie.

Bron: Gloria.tv

identicon

Auteur:dmji

8 commentaren op “Amerikaanse bisschop moedigt aan tot het knielend en op de tong ontvangen van de Communie

 1. Hij zou consequenter kunnen zijn en al zijn priesters aanmoedigen om die verfoeide NOM tafeldienst te boycotten en over te stappen naar het Heilig Misoffer van altijd met gebruik van het Romeins missaal uit 1960. Door het heilige karakter van het Misoffer gaan gelovigen vanzelf inzien de onheilige en protestante insteek van de moderne NOM mis, uitgevonden en wederrechtelijk afgedwongen door de joodse vrijmetselaar Montini, alias Pauls VI. Deze gemijterde schurk, geholpen door talloze vrijmetselaars trawanten in die tijd, Alfrink, Suenens, Liénart, König, Spellman, heeft dmv. de gedwongen afschaffing van de traditionele Heilige Mis, de breuk geforceerd en miljoenen gelovigen berooft van het heiligste ontmoetingsmoment met God, levenslang. Met agitprop methodes, ontleent aan de communisten uit die tijd, werd de gehele Traditie gediaboliseerd. Gevolg was de uittocht van tienduizenden geestelijken en miljoenen gelovigen. De kerkelijke crisis veroorzaakte de culturele revolutie van 1968, waarvan de gevolgen dagelijkse kost zijn geworden. De Europese christelijke beschaving wankelt tegen het geweld van het moderne cultuurmarxisme, speerpunt is de strijd tegen het Koninkrijk Gods op aarde.

 2. Antwoord aan:
  Jules van Rooyen op..
  30 mei 2017 bij 10:28… middels Vassula

  Ik zeg je : als de onderdrukking eenmaal voorbij is en de vorst van de onderwereld is geketend, (dus Openb.20:2-3) en zij die het Offer van Mijn Zoon treden zijn weggegaan, zal er een man met een gunstig voorteken, vanuit jouw Huis, opstaan, vlammend als een toorts, om Mijn Heiligdom en Mijn driewerf Heilige Naam in ere te herstellen… en het Koninkrijk van de Rebel zal vallen; (Vassula 1996-3 januari)

  En over dezelfde persoon in de boodschap van 1995-28 april..
  vandaag rusten Mijn Ogen op een man met een goed voorteken, en aan hem zal de kroon worden gegeven; hij is het die ontspruit op de Oostelijke Oever en die Mij zal verheerlijken… en Mijn engelen zullen neerdalen met het koninklijke insigne in hun handen en hem kleden voor de troon als een bestuurder (Zacharia 6:12-15 de Priester-koning naast de nieuwe paus als Hogepriester).

  ach Vassula ! dans en juich met vreugde, want deze dag is zo nabij; Ik ga al tot handelen over, hier en nu, om deze feestdag 1 naar jullie te brengen, zodat alle voorbije misstappen vervangen zullen worden door vreugde;

  Huis van Traditie, heb je het niet gehoord ? heb je nog niet begrepen dat Ik door jullie Huis drievoudig zal worden verheerlijkt ? heb je niet gehoord dat Ik hemelse zegeningen heb verleend aan jouw Loot ? zoals je eens een vloek was onder veel naties, zo ben Ik van plan je te doen opstaan om een genezende balsem te worden voor Mijn Huis in het Westen en een zegen voor de naties Huis van het Oosten ! een zegevierende Loot ontspruit om Mijn Huis als één te doen verrijzen;

  Mijn Lippen trillen van emotie en Mijn Hart zingt voor de gezalfde… en de afgrond brult van woede bij het geluid van zijn voetstappen, want Mijn Huis zal één zijn; het Westerse Huis en het Oosterse Huis zullen leven als één, want Mijn Naam zal hun band zijn, hen kledend in volmaakte vrede, rechtschapenheid en liefde; Mijn Nieuwe Naam zal het koninklijke insigne zijn tussen deze beide Huizen… dit zal spoedig gebeuren en in jullie tijd; (Maleachi 3:1-5-)
  zegt dus niet: “De Heer neemt weer Zijn tijd”,

 3. Meer eerbied hebben tijdens de H. Mis is zeker niet slecht maar het moraal van de mensen is niet meer als vroeger en vooral door deze huidige Paus die zelf van weinig eerbied getuigt maakt deze zaak er niet beter op!!

 4. Een tijd geleden is er in Nederland voor het eerst een latijnse mis gevierd in een parochie waar ze dat niet gewend waren. De priester legde uit dat het in de latijnse mis de bedoeling was om op de tong te communiceren. Niemand maakte bezwaar en iedereen ontving de communie op de tong.
  Zo zie je dat onze noorderburen de crisis stilletjes aan overwonnen hebben. Hier zijn ze, zoals met alles, weer een heel eind achterop. Ze gaan de crisis hier, onder leiding van de bispoppen, zwaaiend met het vaandel van vrolijke Frans, nog eens flink in stand houden, alleen een heel stuk venijniger dan in Nederland.
  Niet te veel zeggen dus, stillekes volhouden. De toekomst is aan de traditie, modernisme verwaait en deze domste generatie klerken sterft uit.

 5. Vergis ik mij of niet? Maar ik herken deze woorden niet bij Maleachi 3, 1-5. ?

 6. Eerst en vooral moet men in de kerken terug knielbanken zetten….Die zijn dank zij het tweede Vaticaans concilie verwijdert in de meeste kerken.Ik ben ervan overtuigd dat ,als één iemand het voorbeeld geeft om al knielend de H Communie te ontvangen op de tong anderen zullen volgen!Ik hoop,ben volop in gesprek,om binnenkort persoonlijk met Kardinaal Sarah te spreken in Rome,waar ik hiervoor zal pleiten alsook voor een herstel van het Onze Vader!

 7. De beste manier op het katholiek geloof om zeep te helpen is het verduisteren van het kerngegeven van katholiek geloof: de waarheid omtrent de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in Zijn Eucharistische gedaante. De handcommunie is het middel daartoe.
  Alleen al de uniciteit van het gebaar van de tongcommunie, zowel vanuit de bedienaren als de communicant, laat het heilige en eerbiedwaardige tot uitdrukking komen. Een gewijd gebaar dus. Bij de handcommunie daarentegen, stelt men een gebaar dat hetzelfde is als bij het uitdelen en ontvangen van eender welke traktatie. Een profaan gebaar dus. Alleen al daarom zou de handcommunie afgewezen moeten worden. Hoe anders dan door de tongcommunie, alleen uitgereikt door gewijde bedienaren, komen mensen tot het besef dat het hier gaat om het Allerheiligste. De handcommunie is hiervoor een te profaan gebaar. Het doet hoe dan ook afbreuk aan het gewijde karakter van de communie en daardoor aan het eucharistisch besef van de communicant, uitzonderingen daargelaten.
  Erger nog is het getuigenis dat de Kerk geeft naar de buitenwereld, door de verandering van tong naar handcommunie. Het is een wijd uitstralend anti-getuigenis van van het misoffer en de werkelijke tegenwoordigheid.
  Gelukkig zijn er steeds meer gelovigen die hiervan doordrongen raken. De meeste priesters en bisschoppen hier te lande nog niet. Maar ja…ach…Geen nieuwe wijn in ouwe zakken zeker.
  Succes Magda. Groet Kard.Sarah uit naam van allen die in stilte bidden.

 8. Het R.K. geloof staat of valt met de eerbied voor de hostie (= Jezus – Zelf). De priester dient met de hoogste eerbied de offerande te behandelen en door alléén het hogepriesterlijk gebed te spreken. Reden: door de priester komt Jezus – Zélf in de H. Mis.

  De leek dient met de hoogste eerbied de H. Mis te vieren. Dit is slechts mogelijk door tevoren te gaan biechten + knielend op de tong de hostie te ontvangen + na de H. Communie God te bedanken.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht