IS-strijders openen vuur op konvooi met Koptische Christenen in Egypte – 26 doden

Foto: AP

Kaïro – Islamisten van IS openden deze morgen het vuur op voertuigen die Koptische Christenen vervoerden in zuid-Egypte, waarbij volgens de plaatselijke bisschop tenminste 26 mensen werden gedood, in de recentste dodelijke aanval op christenen in Egypte.

Bisschop Makarios van de Koptische Orthodoxe Kerk in de Minya-provincie zei dat de aanvallers, die reisden in drie sportwagens, het vuur hadden geopend op een pickup-truck die werkmannen vervoerde, en twee bussen met gelovigen, toen ze in een konvooi reisden richting het Klooster van de H. Samuel de Belijder. Bisschop Makarios zei dat veel van de slachtoffers van dichtbij werden neergeschoten. De doden omvatten kinderen, oudere volwassenen en arbeiders, en 23 anderen werden gewond.

De aanval werd nog niet opgeëist, maar wellicht gaat het om strijders van IS.

“De gewapende mannen gingen in de bus en schoten willekeurig mensen dood,” zei Bisschop Makariois. “De strijders kwamen van een nabijgelegen berg en waren aan het wachten. Politiemannen zijn nu op zoek naar hen.” De aanval had plaats op een weg die een grote snelweg verbindt met het klooster, die gelegen is in een geïsoleerd westelijk deel van de provincie. De politie had reeds checkpoints opgesteld aan de beide uiteinden van de weg.

De aanval zet de kwetsbaarheid van de Christenen opnieuw in het daglicht. “Het is een lange weg, en we kunnen niet verwachten dat ze overal politie zetten”, besloot Makarios.

Bron: The NY-Times

identicon

Auteur:dmji

11 commentaren op “IS-strijders openen vuur op konvooi met Koptische Christenen in Egypte – 26 doden

 1. Daarom moeten we geen moslims meer toelaten in Europa uit zelfbehoud. Zolang ze in de minderheid zijn heb je geen last ,maar pas op als ze in de meerderheid zijn. Dat zie je overal in het Midden Oosten.

 2. De komst van moslims naar west-Europa is niet te vermijden. Dit wordt mede gestuurd door machten in deze wereld waar wij geen vat op hebben. Het heeft volgens mij dan ook weinig zin om er tegen te protesteren. Wat wel telt is dat deze moslims nu geconfronteerd gaan worden met een vrijheid van geloof, van denken en spreken, die ze vanuit hun achtergrond niet kennen. Dit geeft voor hen een gelegenheid om vanuit vrijheid de Godsdienst te evalueren en dit zou wel eens een sleutel kunnen zijn voor moslims om te ontsnappen uit een dwingend religieus systeem. Zoniet voor henzelf, dan eerder voor hun nakomelingen. Het zal niet zonder slag of stoot gaan, maar het gaat hier om de mens die nu eenmaal als moslim is opgegroeid maar evengoed geroepen is tot een en hetzelfde heil. Aan ons de opdracht om te getuigen, niet op de eerste plaats met woorden maar met vriendelijkheid in ons dagdagelijks samenleven.
  Dat het bloed van deze martelaren de bekering van moslims moge bewerken.

 3. Triest zeer triest het blijft maar duren binnenkort zijn er geen christenen meer in Egypte volgens mij is het allemaal een beetje doorzichtig ! Waarom was er geen bewaking bij de bus wetende dat het reeds meermalen is gebeurd neen dus Egypte wil de christenen dood en de westerse toeristen zouden er uit protest weg moeten blijven !

 4. @ Bart ; Als moslims zich al zouden bekeren wacht hen een verschrikkelijk lot uitsluiting familiebanden en gedood worden als ze al durven uitkomen voor hun geloof !!!

 5. @Willy; Dat weet ik. Het zal in het geheim moeten, zoals dat heden ten dage zeer veel gebeurt in het midden-oosten. Maar het gebeurt. Men is zich, zoals geen ander, bewust van het gevaar en toch zijn er veel bekeringen. Er zijn vele geheime gebedsgroepen van waaruit eens een Kerk zal oprijzen. God weet hoe en wanneer, maar het geloof van deze mensen is vurig, sterk en steunt op hun eigen martelaarschap. Dat kan volgens mij niet anders dan vruchtbaar zijn. Zonder slag of stoot echter, zoals ik schreef, zal het goede zijn weg helaas niet vinden. Het vraagt moed en bloed. Maar wat blijft, is dat elke mens, ook de moslim, geroepen is tot het heil door Jezus Christus.

  Wat betreft het gebrek aan bewaking bij die bus, vrees ik dat je gelijk hebt. Niet voor elke individuele moslim, maar voor de islam op zich, zijn christenen, na de joden, de volgenden die om zeep moeten. Daarom moeten moslims hun koran kritisch leren lezen en zelf uitvinden waarom deze zijn oorsprong bij een ander dan God vindt. Ik geloof dat daar voor hen, hier in het (“vrije”) westen, meer mogelijkheid toe is. Is het niet direct voor henzelf, dan wellicht eerder voor hun nakomelingen.
  Hoe het ook zij, wij mogen hen zien als zonen van Ismael en dochters van Hagar. Een groots volk dat nu nog, door de dwingelandij van een politiek, juridisch en religieus systeem, gevangen gehouden wordt en er niet zelden zelf het grootste slachtoffer van is. Er zal nog te veel bloed vloeien maar eens zal de islam als een zandkasteel verdwijnen door slechts een bescheiden vloedgolfje. Dat golfje heet Maria. Zij heeft de maan onder haar voeten.
  Wees gegroet.

  1. Wat ik van een moslim weet is dat de Koran gedicteerd is door niemand minder dan de Boodschapper Gabriël, dezelfde Engel die aan Maria de blijde Boodschap gaf. Maria ofwel Maryam daar tonen moslims zeer veel respect voor, misschien nog wel meer dan door de hedendaagse moderne katholieken. Mohammed was een profeet, volgens de moslims de laatste profeet. Maar Maria is ook de Koningin van de profeten. Wat wij weten van Mohammed is zeer summier en wellicht niet altijd juist. Of de Islam alleen dé negatieve rol blijft spelen, dat weet ik niet. Want het volk van Ismaël is ook een gezegend volk, al staat er zeer weinig van in in de Bijbel. Ik zit wel eens te denken aan de Bijbeltekst: “De laatsten zullen de eersten zijn, en de eersten de laatsten.” Ook moslims zijn een geknecht volk en worden eveneens als christenen vervolgd, als zij niet precies volgens een bepaalde versie van de Islam (ISIS-versie) onderschrijven.

 6. Hoe meer de Mahometaanse bezetting zich uitbreidt in ons vaderland, hoe meer die bezetter zich aanmatigt. Het is een misdaad van landsverraad om die uitbreiding te bevorderen, en het bloed van elk van onze zonen en dochters die sneuvelt in dit chaotisch cataclysme komt op de hoofden van diegenen die zo schandelijk te poorten van de citadel openzetten.

  Temidden van deze vernietigende chaos is het noodzakelijk dat de Katholiciteit een krachtig politiek réveil zal kennen, en dat onze Katholieke adel eindelijk opnieuw in de politieke arena zal stappen om de storm te trotseren. Noblesse oblige, en afstammelingen van de Kruisvaarders, zoals Prins Simon de Mérode in Westerlo, moeten de vaandels van een contra-revolutie voeren om onze natie van de ondergang te redden. Ten dage van de Grote Oorlog, hadden wij een moedig vorst in Albert I, die met zijn intrepide krijgers, zoals Jacques de Dixmude, de Duitse overmacht trotseerde terwijl de vertegenwoordigers van de republikeinse regering gevlucht waren. Koning Filip moet aangemoedigd worden om de leeuwenmoed van zijn voorvader in zich te hernieuwen, en zijn serviliteit aan de internationalistische oligarchen te doorbreken. Hoe meer een Katholieke monarchistische achterban zal groeien in België, hoe gemakkelijker hij zich misschien zal overtuigen om dergelijke moedige stap te zetten.

  Door de schuld van het individualisme weten Belgen zich niet collectief in te zetten voor het behoud en het welzijn van hun natie. Dit moet zeer dringend gaan veranderen, want wij staan als natie aan de afgrond van verzwolgen te worden in de draaikolken van de geschiedenishallen, waar gesneuvelde volkeren rusten wier namen onder de stammen der aarde uitgewist zijn. Nemen wij onze toevlucht tot de Maagd van Lepanto, en strijden wij dapper, quia Deus vult, fratres carissimi.

  1. Voor Radio Maria heb ik wel eens gehoord, wat Lepanto betreft, dat het niet zozeer een overwinning was, want er vloeiden aan beide zijden (christen- en moslimzijde), maar wel een verhoring van een gebed. De overwinning had toen de christenen, vanwege de aanvallen van moslims. Maar nu zou je kunnen zeggen zijn het de voormalige christelijke landen die steeds bombardementen overal uitvoeren. Zal God ook aan de kant van de USA en Europa staan? Terwijl hun normen en waarden opgedrongen worden aan die landen. Landen als Afghanistan en Pakistan en andere moslimlanden zullen dat zeker nooit toelaten. Zij zien ons land zich heidens gedragen en in veel opzichten hebben zij dan nog gelijk ook. God staat aan de kant van gelovigen, niet van mensen die het heidendom aanhangen, zoals je nu in veel West-Europese landen kunt zien. In zowel de USA als in Nederland is al jarenlang het homohuwelijk toegestaan en heidense festijnen worden elk jaar op meerdere plaatsten georganiseerd. En we weten uit Oudtestamentische verhalen dat dát God allerminst welgevallig is.

 7. Een paar jaar geleden was er in Egypte een stadion vol christenen en wellicht ook enkele bekeerde moslims ertussen, die wel tien minuten uitriepen; Yeshua! (Jezus!). En telkens klappen na elke keer de naam van Jezus te hebben uitgesproken. Het was heel indrukwekkend om te zien. Ik zag mensen blij zijn, maar ook tranen van geluk hebbend. Mensen die het nuchter zaten te bekijken of te filmen. De een stopte even, een ander begon weer. Maar zoals we weten kan het massale ook gevaarlijk zijn. Zo zag ik een Koptische priester toch bezorgd om zich heen kijken. Want vandaag prijst men Jezus en wat doet men morgen? Denk aan de intocht van Jezus en dat diezelfde mensen wellicht later hebben geschreeuwd: “Kruisigt Hem!” Maar al met al werkt dit wel aanstekelijk. Hier in Nederland zal men dit binnen de kortste keren ‘overdreven’ vinden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht