“Eerste communie” met ‘Rent-a-Priest’ in Lebbeke ging niet door

Foto: quel-bijoux.fr

In de gemeente Lebbeke waren ouders niet tevreden met de manier waarop de pastoor de Eerste Communie organiseerde. Uit onvrede besloten de ouders de handen in elkaar te slaan en zelfs een communieviering te organiseren. Ze huurden iemand in van ‘Rent-a-Priest’ en huurden een parochiezaal waar de zogezegde “viering” kon doorgaan.  Correctie 29/05: De viering met iemand van Rent-A-Priest ging niet door omdat de plaatselijke pastoor zich er tegen verzette.

De school heeft ca 50 kinderen in het eerste leerjaar, maar de pastoor laat maximaal 20 à 25 kinderen per Communieviering toe, tot ergernis van de ouders, die het belangrijker vinden dat ‘iedereen samen’ in die viering kan aanwezig zijn. Het argument was dat “het een hechte groep is”. De school heeft ca 50 kinderen in het eerste leerjaar, dus zouden er 2 vieringen zijn. Dus besloten de ouders dan maar zelf een “communieviering” in elkaar te boksen. Ze huurden iemand in van ‘Rent-a-Priest’ en huurden de parochiezaal. De pastoor Leenknecht liet niet toe dat de ouders met iemand van Rent-A-Priest zelf de Communie zouden organiseren in de parochiezaal, waardoor hij het huurcontract verbrak zodat de ouders op zoek moesten naar een nieuwe locatie. Uiteindelijk vonden ze een parochiezaal van een naburige parochie en vonden ze een echte priester die voor de kinderen toch nog de Mis wilde doen.

Mensen van ‘Rent-a-Priest’ zijn veelal geen priester, ofwel geëxcommuniceerde of ‘ex-priesters’, gelukkig dat die man de Communieviering niet is voorgegaan, want dan zou die ‘Eerste Communie’ niet geldig geweest zijn.

Pastoor Leenknegt betreurt de situatie: “Het is overigens op vraag van het bisdom dat we de communies niet meer als schoolgebeuren aanpakken. In klassen zitten immers steeds meer kinderen van een andere overtuiging die hun communie niet doen. Dat we als kerk onze parochiezaal niet open stellen voor iets als Rent-a-Priest lijkt me maar normaal. Ik vraag me trouwens af of bij ouders de echte waarde van communie doen nog telt, of of het alleen draait rond een kinderfeest.”

(Over de geldigheid van “priesters” van Rent-a-Priest kunt u hier meer lezen.)

Bron: HLN; bijgewerkt door MD.

identicon

Auteur:dmji

15 commentaren op ““Eerste communie” met ‘Rent-a-Priest’ in Lebbeke ging niet door

 1. De wereld van de schone schijn overheerst ook hier weer de werkelijkheid, de waarheid. Illusies, mythevorming, drogredenen, wensdenken, dubbele moralen, cirkelredeneringen – zie ook het artikel “Relativisme: 10 belangrijke dwalingen van de westerse mens, van 12 mei, werkgroep kerstening” – zij doen de waarheid in Christus Jezus volledig ondersneeuwen. Het vreemdst is het als bepaalde groeperingen van verschillende overtuiging elkaar in de haren vliegen om een punt dat zij de waarheid vinden, maar dat dat geenszins is. Dus een hoop drukte om niets. Zo ziet de wereld van vandaag er inderdaad uit: een hoop geschreeuw maar weinig wol. Deze jongen is als een blinde, die zijn Heer smeekt: houd mij toch alstUblieft bij de hand, leid mij door deze duistere krochten der duisternis – want dan weet hij dat hij er komt; niet uit zichzelf, maar uit Jezus Christus.
  Er zijn heel wat ouders die menen alles voor hun kinderen te doen, er nog trots over doen ook. Als ze maar veel speelgoed hebben, als ze er maar goed gekleed uitzien, als ze maar bij vele clubverenigingen zitten. Terwijl ze niet zien, hoe verknipt hun kinderen dikwijls zijn…
  Deze jongen zag hoe de gehele samenleving in elkander steekt, met al haar leugens en drogredenen. En hoe dat ook ver was doorgedrongen op alle scholen. Hij heeft langdurig hierover tot zijn Heer gebeden, Die hem in staat stelde zijn vrouw te bezwangeren en hen een gezonde zoon schonk. Moest hij nu deze zoon reeds in zijn prille kinderjaren overgeven aan deze wereld van de schone schijn? Tenslotte is hij de moeilijke weg gegaan, heeft zijn zoon tot zijn achttiende alternatief thuisonderwijs in Nederland (!) gegeven, op bijbelse grondslag. Hun zoontje werd een heel zuiver, oprecht, eerlijk jongetje, dat behoorlijk afstak tussen zijn vele leeftijdsgenootjes – waarmee hij vaak speelde – in hun wijk. Liet me dagelijks in gebed door mijn Vader in de hemel leiden. Wonderen wrochtte Hij voor hem, ook in verband met de langdurige legalisatie ervan: zes maal stond hij voor de rechter, waaronder de Hoge Raad en het Hof van de Mensenrechten.
  Waarom dat hier verteld wordt? Nou, meer dan welk ander heeft hij gezien hoe mensen allemaal de een na de andere leugen achterna rennen ZONDER het zelfs maar te beseffen! Neen, niemand weet meer wat de waarheid is; die kan alleen maar gedistilleerd worden uit de Schrift met een juiste vertaling, en in gebed en Godsvertrouwen: Hij opent ieder mens de ogen voor wie daarom gevraagd heeft uit het hart. Dan openbaart de Almachtige u nog meer dingen, die voor velen verborgen zijn en blijven. Deze jongen kan maar één ding zeggen: werpt u zich toch geheel op Christus Jezus en Zijn (ook uw) Vader, in liefde uit een waarachtig hart. Dan komt alles goed, helemaal goed.

 2. Alweer een groep helikopter-ouders die denken dat ze het ganse leven van hun kinderen kunnen orchestreren. Alsof die 50 kinderen allen een “hechte band” hebben. Dit draait opnieuw rond het ik-persoontje en het feest van een paar individuen, niet om Jezus en de H. Communie. Rent-a-priest, een organisatie zonder regels of inhoud, past helemaal in dit kader. Men had ook gewoon een acteur kunnen inhuren om de rol van priester te spelen.

 3. De generatie van de jaren 70 is sterk ik- gericht. Veel kinderen worden door en door verwend. Eenmaal in de volwassenheid is het voor hen moeilijk om te gaan met tegenslagen want bidden hebben ze niet geleerd, vertrouwen op Christus zit er ook niet in, vragen om kracht is onbekend. Goed zijn op school, goed zijn in sport , ( beloond worden per doelpunt) , goed presteren in alles wat moet. Wat een armzalig leven. En als je dan oud bent en niks meer kan is er de zelfmoordpil. Ben je nou daarvoor geboren ?

 4. Mss toch ook wel eens het verhaal van de ouders ook aanhoren, is wel heel naïef om een artikel te schrijven waarop je je baseert op een ander artikel. Blijkbaar geloven jullie dan.blindelings wat er in de krant wordt geschreven, das pas naïef!!!

 5. Klopt Elke! Straffe taal overigens voor een ‘katholiek’ forum.
  De communieviering werd wel degelijk voorafgegaan door een priester en niet door een rent-a-priest zoals hier vermeld wordt. Een priester die verenigde in plaats van verdeelde. Een priester die zijn kerk openstelde voor álle kinderen van de school zoals het lied ‘laat álle kinderen tot mij komen, álle álle kinderen, niemand mag hen hinderen’ ook omschrijft. Een priester die ervoor zorgde dat er geen wrevel zou ontstaan op de school omdat ons gevraagd werd de kinderen in minimum twee groepen te splitsen. Een priester die ziek is, maar die desondanks tijd vrijmaakte om onze kinderen christelijke waarden mee te geven. Hen vertelde over het verhaal van Jezus met de manden brood en vis en hen hierbij de boodschap meegaf te delen met elkaar. Een boodschap gebracht op kindermaat die onze kinderen nog lang al bijblijven. Het christelijke stond dus wel degelijk centraal in de viering.
  Het was ons niet om de show te doen, of over het feit dat de communie in een zondagsmis diende plaats te vinden. We begrepen alleen niet waarom slechts een beperkt aantal kinderen kon deelnemen. Jezus zei vroeger toch ook niet ‘Mijn kerk zit vol, u kan er niet meer bij?’ of interpreteer ik de verhalen uit de bijbel verkeerd?

 6. Ok, het artikel op HLN, waarbij enkele ouders werden geïnterviewd, vermeldt duidelijk dat er “beroep werd gedaan op Rent-A-Priest”. Zelfs de priester zei dat hij geen toestemming wenste te geven om iemand van Rent-A-Priest zijn parochiezaal of kerk te gebruiken. Ik leid uit de reacties af dat deze informatie onjuist is. Kan dit nogmaals bevestigd worden? Indien ja, dan ben ik bereid het artikel te corrigeren en excuses aan te bieden voor de onjuiste informatie.

 7. Beste
  Ik denk dat u deze post inderdaad best aanpast. Wanneer u het artikel op hln leest, zal duidelijk blijken dat de viering niet doorging met rent-a-priest, maar met de pastoor van de Kerk Olv van Zwijveke in Dendermonde – Boonwijk.

  Ik citeer uit het artikel: De ouders besloten om zelf een communieviering in elkaar te steken en beroep te doen op Rent A Priest. “We huurden de parochiezaal in de Lange Minnestraat”, zegt mama Karolien. “Tot we in februari, op amper drie maandjes voor de communie, bericht kregen dat de pastoor dit niet wilde en het huurcontract verbroken werd. We moesten in allerijl op zoek naar een nieuwe zaal.” Een nieuwe locatie vonden de ouders bij priester Paul De Craene uit Sint-Gillis-Dendermonde.
  “Eigenlijk gingen we er vragen of we de kerk van de Boonwijk mochten gebruiken voor onze viering”, vertelt mama Isabelle. “Pastoor De Craene was meteen bereid en wilde zelfs de misviering voor ons doen.”

  De drie laatste zinnen zijn hier dus van tel…

  Op donderdag 25 mei 2017 was het dus de eerste communieviering voor 43 kindjes van de Minnestraal uit Lebbeke. De viering vond dus niet plaats in de eigen parochie, maar in de naburige gemeente Sint-Gillis-Dendermonde, in de Kerk van OLV van Zwijveke, onder leiding van Priester De Craene. De reden voor het uitwijken naar een andere parochie ligt hem in het feit dat in de eigen parochie geen mogelijkheid is om alle kindjes van eenzelfde school samen de eerste communie te geven. In Lebbeke hanteert priester Leenknegt namelijk een maximumaantal per viering. Men kan als ouder intekenen op een aantal momenten; een eucharistieviering op zaterdag of zondag waar er tijd wordt gemaakt voor de eerste communie. Enkele ouders beslisten daarom om een alternatief te zoeken, waar alle eersteklassers samen dit initiatiemoment kunnen beleven.

  De viering was op kindermaat, zonder dat het een “megamindy of megatoby-gebeuren” was. Met kindermaat bedoel ik dat de kinderen zich aangesproken voelden en begrepen wat het is om deel te nemen aan de Eerste Communie, nl. de eerste keer aanschuiven aan de tafel van Jezus, kiezen voor een christelijk leven,… Het werd een mooie Eerste Communieviering, er werd gevierd dat onze kinderen de eerste keer deelname aan de Eucharistie. Het werd geen plat feest, het was geen feest zonder, maar mét inhoud. Met een inhoud die de kinderen begrepen!

  Wij zijn blij dat Pastoor De Craene ons met open armen ontving in zijn Kerk en een prachtige eerste communieviering gaf voor onze kinderen. Waar het ons van in het begin om te doen was…

  Ik lees in bovenstaande commentaar ‘alsof 50 kinderen elkaar kennen’. U moet weten dat de school in Lebbeke waar onze kinderen school lopen er jaarlijks een andere klasindeling op nahoudt. De klassen worden elkaar gemixt, waardoor alle eersteklassers elkaar ook daadwerkelijk kennen!

  Ook wens ik te reageren op de commentaar van pastoor Leenknegt; “In klassen zitten immers steeds meer kinderen van een andere overtuiging die hun communie niet doen.”
  Het is inderdaad zo dat er in Katholieke scholen de dag van vandaag ook leerlingen zijn die niet deelnemen aan de Eerste Communie. Dit is inderdaad een vrije keuze en dient gerespecteerd te worden. Wat volgens mij echter niet kan is dat doordat er meer diversiteit is in een Katholieke school (wat een duidelijke naam is om erop te wijzen dat hier katholieke godsdienst wordt gegeven én waarmee ouders zich akkoord verklaren bij inschrijving, door ondertekening van het schoolreglement) er niet langer klassikaal, binnen de school gewerkt kan worden aan de voorbereiding van de Eerste Communie.

  Binnen het dekenaat Dendermonde bestaan er trouwens ook heel grote verschillen in de organisatie van de eerste communie. Terwijl in de parochie Dendermonde de scholen inspraak krijgen in de organisatie, nauw betrokken worden bij het gebeuren, is hier in de parochie Lebbeke helemaal geen sprake van. Terwijl dit onder één en hetzelfde dekenaat valt. Dit betreuren wij ten zeerste. Dat er binnen één dekenaat zoveel verschillen qua organisatie zijn, kan men als discriminatie ervaren. Terwijl we toch allemaal Christenen zijn en gelijk zouden moeten behandeld worden – ook in de organisatie én inspraak van de Eerste Communie.

 8. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat verreweg de meeste communicanten en vormelingen uit gezinnen komen waar kerk en geloof nauwelijks of geen rol spelen. Door de afwezigheid van henzelf in de zondagse vieringen geven de ouders immers het signaal aan de kinderen dat het geloof en de kerk niet belangrijk zijn. Slechts voor de gelegenheid van communie en vormsel en dat is wel erg dunnetjes voor een christelijke leven. Er wordt thuis geen geloof doorgegeven, niet gebeden, men kent het Onze Vader en het Wees gegroet niet eens. De Kerk wordt gezien als een loket waar men zijn stempeltje moet komen halen, en dan nog liefst nog op de manier zoals zij het willen. Meneer pastoor en de catechisten zijn dan de bedienden die moeten dansen naar de pijpen van de klant. Ik heb het meegemaakt dat dit soort ouders wel graag op hun achterste benen staan als het efkes niet naar de goesting is, waar dan allerlei quasi-zwaarwegende redenen voor aangehaald worden. Dan zou je aanvankelijk gaan denken dat er misschien iets van toekomstig kerkelijk engagement schuilt in deze ouders, maar niets van dat. Na de communie of vormsel-viering zie je ze nooit meer terug.
  Dat het hier om een “hechte groep” gaat is flauwekul. Indien iedereen akkoord was gegaan met een opdeling in twee groepen, wat overigens gewoon een teken van respect voor pastoor en parochie zou zijn, ga je mij niet wijsmaken dat de kinderen daar zo vreselijk onder te lijden zouden hebben gehad. maak dat jezelf maar wijs.
  Indien de pastoor van Zwijveke de viering heeft gedaan zonder overleg met pastoor Leenknegt, getuigt dit ook nog eens van een ernstig gebrek aan collegialiteit. Ik vrees echter dat men weer voor de zoveelste keer het hoofd gebogen heeft voor het tijdelijke engagement van “communie-christenen”. Strovuurtjes zijn het, eventjes hevig maar vlug weer weg.

 9. Nog iets: Als ouders aanvankelijk een beroep op zoiets als rent-a-priest hebben overwogen, bewijst dit hun totaal onbegrip en desinteresse voor kerk en geloof. Om van eenvoudig respect nog maar te zwijgen.

 10. Helemaal mee eens Bart. Vier weken geleden eerste communieviering gehad in onze Kempense gemeente. Sindsdien niet één ouder of kind terug gezien in de zondagsviering…

  @ Isabelle: Men “schuift niet aan aan de tafel van Jezus” (dat doen de protestanten), Men “ONTVANGT” Jezus tijdens de communie… (Maar geen ouder die dat nog beseft, toch?)

  Wat betreft de verschillen in aanpak: in principe mag de voorbereiding van de Eerste Communie niet meer gebeuren in de school. (Dank hiervoor aan onze Bisschoppen…) Toch zijn er nog hier en daar scholen die dapper voortdoen, meestal bij gebrek aan vrijwilligers binnen de parochie om het boeltje over te nemen… Het is dus voor geen enkele school een verplichting, integendeel, eigenlijk gaan ze hun boekje te buiten als ze hier wél aan meewerken.
  Maar soit, U zal het ongetwijfeld allemaal beter weten…

 11. Beste
  @Kurt
  Ik lees in de richtlijnen van het Bisdom nergens dat een samenwerking verboden is! Ik vind het dan ook erg dat u schrijft dat scholen door samen te werken eigenlijk hun boekje te buiten gaan! Dit druist absoluut in tegen de Christelijke waarden! Laat ons toch niet bezig zijn met allerlei regeltjes en verboden, en dan zeggen van ‘wie aan deze regels,… voldoet hoort bij de goede kant’. Deze houding staat nl. haaks op wat het evangelie over Jezus vertelt. Zoals de aartsbisschop Mgr. Jozef De Kesel beklemtoonde dat de Kerk relevant moet zijn voor de samenleving d.w.z. zij moet de blijde boodschap van Jezus kunnen overbrengen aan iedereen op een hedendaagse wijze.

  Ivm uw opmerking “Maar soit, U zal het ongetwijfeld allemaal beter weten…”; ik pretendeer absoluut niet dat ik gelijk heb of het beter weet, het enige wat ik probeer te zeggen is dat het niet kan dat er binnen een dekenaat grote verschillen zijn en dat het ook niet kan dat er geen samenwerking mogelijk is tussen school en parochie. Ik ben voorstander van een goede open communicatie en als dit niet mogelijk is binnen de parochie word ik hier triest van… Tevens vind ik het opleggen van een maximumaantal per viering niet kunnen en sluit ik me dus ook graag aan bij de commentaar van Karolin (zie post hierboven); “We begrepen alleen niet waarom slechts een beperkt aantal kinderen kon deelnemen. Jezus zei vroeger toch ook niet ‘Mijn kerk zit vol, u kan er niet meer bij?’”

  U schrijft ook dat er scholen zijn die dapper voortdoen bij het gebrek aan vrijwilligers in de parochie. Ik meen dat wanneer men de kans niet grijpt als parochie om jongeren te bereiken dat er in de toekomst nog minder vrijwilligers zullen zijn… Ik herhaal dat het belangrijk is om jongeren, kinderen te inspireren en dit door een boodschap op hun maat te geven. Dus waarom de kans niet grijpen dit te doen met een mooie eerste communie op ‘kindermaat’ (zie mijn interpretatie hiervan in mijn eerdere post).

  Ik vind dit ook een ruimere discussie… nl. waarom nog Katholieke scholen als hun hun taak eindigt bij het leren over geloof en liturgie, hun taak is ruimer. Zij nemen als katholieke school nl. ook een plaats in de plaatselijke geloofsgemeenschap. Waarom hen dan niet – zoals vroeger – betrekken bij de eerste communie. Wat in de parochie wordt aangereikt kan verder gezet worden in de klassen – het zijn ten slotte katholieke scholen – voor iets en visa versa. Ik blijf echt geloven in een (geloofs)gemeenschap onder de plaatselijke kerktoren!

  U haalt ook aan dat u na de eerste communieviering in uw Kempense gemeente niet één ouder of kind teruggezien hebt in de zondagsviering. Dit is inderdaad erg jammer.
  Deze vaststelling sluit helaas aan bij het feit dat de Kerk fors achteruit gegaan is wat het kerkbezoek betreft. Was dit 50 jaar geleden nog ongeveer 44% van de mensen die naar de zondagsmis gingen dan is dit tegenwoordig een schamele 5(!!!)%. Als je weet dat de gemiddelde leeftijd van de kerkganger hoog ligt, belooft dat niet veel goeds voor de toekomst van de wekelijkse eucharistieviering. Het is ook makkelijk te zeggen dat dit enkel aan de tijdsgeest ligt. Misschien moeten we onszelf de vraag durven stellen waarom de eucharistie zo weinig wervend en enthousiasmerend is dat zij amper jonge mensen en of gezinnen meer aanspreekt. Misschien moet men eens nagaan of het niet beter is sommige archaïsche bewoordingen en formuleringen te hervertalen. Geloof evolueert mee met de tijd (zonder aan de kern te raken). Liturgie – als uitdrukking van geloof – moet dus ook mee evolueren. Zij moet relevant zijn voor de gelovigen en kinderen van deze tijd. Zij moet op een hedendaagse manier de band tussen mens en God kunnen versterken.

  1. Mevrouw,

   Ik wil even reageren op uw bewering dat het Geloof zou evolueren, en de Liturgie eveneens. Dit zijn in feite de slogans die de Modernisten in de jaren zestig eindeloos rondparotteerden, en toen zij hun zin kregen onder Paulus VI, ging dit parallel met een massale exodus uit de kerken, zoals nooit tevoren gezien geweest is doorheen de geschiedenis van de Kerk. De waarheid is dat noch het Geloof, noch de Goddelijke Cultus substantieel evolueren, maar onveranderlijk blijven zoals God Zelf onveranderlijk is. Deze huidige tijdperiode binnen de Kerk, begonnen na de dood van de Eerbiedwaardige Paus Pius XII, en die haar culminatie vindt onder Paus Franciscus, zal de geschiedenisboeken ingaan als de Grote Heiligschennis; de massale desacralisatie van het kerkelijk leven in al haar aspecten, die menigten van onsterfelijke zielen de eeuwige vlammen van Tartarus ingejaagd heeft. Denk niet dat u jongere generaties op Zondag naar de kerk zult krijgen met inhoudsloze, libertijnse preken en geprotestantiseerde misriten; de soorten van jongeren die men daarmee wil bereiken kijken gewoon naar hun televisies om hun liberalistische ‘preek’ te horen. Zij zijn niet geneigd om daarvoor een kerk te bezoeken. En al deden zij dat wel, wat zou het hen baten, gezien zij op dwaalsporen geleid zouden worden die in de verdoemenis uitmonden?

   Ik verwijt u er niet van de voornaamste oorzaak te zijn van wat ik hierboven vermeld heb. Het zijn onze bisschoppen die u de rechtgelovigheid achtergehouden hebben, en die u op dit pad voortgestuwd hebben tot op heden. Maar indien u het heil van uw kinderen ter harte neemt, wil dan een traditionele catechismus gaan bestuderen (de Oude Mechelse van de jaren vijftig, bijvoorbeeld) en zoek een priester die de Mis van Sint Pius V in kerkelijke eenheid met de Paus van Rome en de plaatselijke bisschop opdraagt. Zonder Latijn te verstaan, begrijpen kinderen die deze Mis bijwonen, door te kijken en te luisteren, meer van het Sacrificie dat daar plaatsvindt, dan wanneer zij een Novus Ordo Mis bijwonen met al het odieus egalitaristisch lekenactivisme dat daar zo eigen aan is. Breng uw kinderen naar de authentieke Romeinse Ritus, en zij zullen leren aanbidden zoals de Apostelen aanbaden, die het geleerd hebben van hun Goddelijke Meester.

   Indien u ooit een foto tegenkomt van, bijvoorbeeld, het priesterseminarie van de Petrusbroederschap in Wigratzbad, wil u dan eens de vraag stellen waarom de Latijnse Misritus een dergelijke kleine, maar bestendige en groeiende kern van jeugdige priesters, seminaristen, kloosterlingen en leken bezit, terwijl de Novus Ordo Misritus steeds meer verlaten wordt, gelijk een desolate woestijn waar geen water te vinden is.

   Ik hoop dat u dit ter harte zult nemen, omwille van onze God, uzelf en uw gezin. Indien ons land gered wil worden van de ondergang, dan moet het zich laten herkerstenen, en dat kan alleen als het wederkeert naar de bronnen van zuiver water, van Katholieke orthodoxie en orthopraxis. Moge Onze Lieve Vrouw, als mystieke Herderin der zielen, ons vaderland terugvoeren naar die groene weiden van het authentiek kerkelijk leven.

   De “evolutie van dogma” is heretisch, op onfeilbare wijze veroordeeld door de Heilige Kerk van Rome.

  2. Beste,

   ik zeg helemaal niet dat de school niet zou mogen betrokken zijn bij de eerste communie. Ik zeg enkel dat dit de richtlijnen zijn van het bisdom. mijn vrouw geeft al jaren les in het tweede studiejaar, en zit bijgevolg al jaren in de werkgroep eerste communie. zij worden verplicht om de komende jaren (zo snel mogelijk eigenlijk) alles uit handen te geven aan ‘de parochie’. Ook bij ons: ‘geen kandidaten’. En hoewel hier al jaren een eerste communieviering wordt gedaan op kindermaat, heeft dit niet één zieltje voor de Kerk gewonnen. Weet U waar U moet zijn als U nog eens echt jonge mensen wil zien in een kerk? Zoek eens een lijstje op van tridentijnse missen. Jawel, DAAR zitten jonge mensen. De jonge mensen die vandaag hun geloof ECHT oprecht willen beleven, zijn niet meer gediend met de zoveelste humanistisch-socialistische preek van de uitgebluste dorpspastoor die niet verder komt dan “een beetje goed zijn voor mekaar”. Neem uw bijbel eens ter hand, en lees de evangeliën er eens op na. Veel mensen denken te weten wat het Christelijk geloof inhoudt, tot ik ze confronteer met een aantal uitspraken van Jezus. Meestal zijn ze dan een beetje uit hun lood geslagen. Want Jezus is toch altijd lief en wil toch altijd iedereen vergeven? Jep. En de keren dat Jezus ons waarschuwt voor de valstrikken van de Duivel, en de keren dat hij spreekt over de hel, zijn niet op twee handen te tellen. “Als je oog je aanleiding geeft om te zondigen, ruk het uit”. Dat soort dingen. Geen pastoor die nog durft te spreken over hel, Satan of het vagevuur. DAT is de reden dat massaal mensen afhaken, en niet “omdat het niet genoeg op kindermaat zou zijn”. Het ware geloof wordt al jaren compleet uitgehold, van binnenuit. Hier en daar zie je echter échte traditionele, begeesterde dingen terug opbloeien. En daar vind je altijd jongen mensen terug…

   En als ik het artikel goed gelezen heb, wou de oorspronkelijke priester helemaal niemand uitsluiten. Hij wou er gewoon twee afzonderlijke vieringen van maken, omdat hij op die manier beter de kinderen kon betrekken bij de echte boodschap van de eerste communie. Ik zie nog steeds niet in wat hier het probleem van is.
   Ik veroordeel jou helemaal niet, ik ken je niet eens. Ik zie enkel dat elk jaar opnieuw, ouders, die zelf al jaren niet meer naar de Kerk komen, een bijbel lezen of enige vorm van Christelijke lectuur doornemen, kortom, voor wie het geloof eigenlijk weinig tot niets betekent, dat net dat soort ouders elk jaar hun wetten komt stellen, en komen zeggen “hoe het allemaal wel moet”. Om ze dan nadien nooit of te nimmer nog in een Kerk te zien. Idem hun kinderen…

   Enne… Liturgie die verandert zonder aan de kern van het geloof te raken… Ik geloof er niet in. Ik heb gezien hoe de Kerken massaal zijn leeggelopen sinds het tweede vaticaans concilie, waarbij “alles anders moest”. Ook de liturgie. En het zijn juist die vieringen waar men teruggrijpt op die ‘oude’ liturgie, waar men jonge mensen terugvindt

   En wat mgr de Kesel betreft, daarover ga ik het liever niet hebben. Alles wat mgr Leonard ooit heeft opgericht, heeft hij vakkundig neergehaald. ‘Te Katholiek’… Bent U op de hoogte van wat Mgr De Kesel heeft uitgehaald met de fraterniteit van de Heilige Apostelen bijvoorbeeld? Dit zijn niet de Herders die hun schaapjes terug naar de ware kudde gaan leiden…

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht