Aantal actieve priesters in Vlaamse bisdommen tegen 2030 gehalveerd

Foto: mythinkstock

In 2030 zal het aantal actieve priesters in de Vlaamse bisdommen zowat zijn gehalveerd. In 2020 kunnen de bisdommen nog rekenen op 400 priesters. In 2030 zal dat aantal gekrompen zijn tot 237. Op het bisdom Brugge na zullen alle Vlaamse bisdommen tegen dan een actief priesterkorps tellen van minder dan vijftig. Dat meldt Kerk & leven vandaag.

In het bisdom Brugge gaat het aantal actieve priesters van 130 in 2020 naar 78 in 2030. In het bisdom Gent vermindert het aantal priesters van 71 in 2020 naar 43 in 2030. In het Nederlandstalig gedeelte van het aartsbisdom Mechelen-Brussel gaat het aantal actieve priesters van 80 in 2020 naar 46 in 2030, in het bisdom Hasselt van 63 in 2020 naar 37 in 2030 en in het bisdom Antwerpen van 56 in 2020 naar 33 in 2030.

Kerk & leven zocht aan de hand van de jaarboeken van de Vlaamse bisdommen uit hoeveel priesters in 2020, 2025 en 2030 jonger zullen zijn dan zeventig jaar, zonder rekening te houden met eventuele nieuwe priesterroepingen. Volgens Wim Vandewiele, godsdienstsocioloog aan de KU Leuven zijn de cijfers van Kerk & leven nog een vrij optimistische voorspelling. “De cijfers houden geen rekening met de hoge gemiddelde leeftijd van de clerus en het bijgevolg hogere risico op ziekte en overlijden. Ze tonen wel duidelijk aan dat de Kerk in Vlaanderen zich in een systeemcrisis bevindt”, stelt Vandewiele.

Bron: HLN

identicon

Auteur:dmji

7 commentaren op “Aantal actieve priesters in Vlaamse bisdommen tegen 2030 gehalveerd

 1. Moeten jonge mannen zich geroepen voelen tot het priesterschap in een kerk die zichzelf en de waarheid verraadt ( afwijzing van humanae Vitae, verkwanseling van de liturgie)?
  Wanneer bisschoppen en priesters publiekelijk trouw durven zijn aan de traditie en de geloofs en zedenleer van hun eigen Kerk, zullen jongeren zich aangesproken voelen. Zij verlangen immers naar waarheid. Een softe, met de wind van de wereld meedraaiende clerus getuigt niet krachtig van de waarheid en spreekt dus ook niet aan. Er zijn zo vele clerici die alleen maar vriend van de mensen willen zijn. Dat is heel leuk, maar dat doen de humanisten en de socialisten en weet ik wat voor tisten ook. We hebben Godsmannen nodig, geworteld in de traditie van de Kerk, die onverschrokken en helder getuigenis geven. En inderdaad: met Romeinse boord, want anders zien we ze niet.

 2. Moest ik iemand tegenkomen die een priesterroeping onderscheidt, dan zou ik hem naar een seminarie in het buitenland sturen zoals dat van de Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri in Wigratzbad, maar nooit naar een Belgisch seminarie zoals zij heden zijn. Het zou beter zijn voor ons land indien het tot missieterritorium (“in partibus infidelium”, zoals vroeger gezegd werd) verwordt zonder bisschoppen en priesters (afgezien van de enkele Belgische priesters die de Romeinse Ritus blijven gebruiken in plaats van de Latijns-Protestantse ritus), waar opnieuw een episcopaat moet geplant worden, dan dat het doorgaat zoals het is, met bisschoppen die in hun seminaries socialistische activisten produceren in plaats van Godsmannen. Het giftig onkruid van het liberaalkatholicisme zit diep geworteld in ons arm en ontaard Gallia Belgica.

 3. Met dank aan Vaticanum II. In Paraquai was nog een seminarie met veel priesterstudrnten die werden opgeleid in traditionele zin. Dat is zuiver en dat voelen jongeren. Maar helaas , Bergoglio stak er een stokje voor. Misschien is het beter om van Rome af te scheiden ; het Vaticaan is zo verrot sinds 1963, dan noemen we ons katholiek maar niet rk.

 4. Tja, als we het van de Nederlandstalige bisschoppen moeten hebben met hun opgedrongen verkeerde woorden in het nieuwe Onze Vader ( aan het heel gelovig volk) desondanks de klare en duidelijke uitleg in de Cathechismus…..van de ‘roemrijke ‘ interventies van De Kesel in Brusselse gebedsgroepen…… van een Antwerpse bisschop ….van een Danneels …
  We zijn inderdaad een heel heel arme kerk geworden… met lei

 5. De berekeningen van KerkEnLeven zijn net zo dwaas als hun bedoelingen.

  Uiteraard zien zij niet dat er Traditionele priesters opstaan ondanks deze een totaal modern misleide jeugd hadden.

  Alleen de eigentijdse ‘kerk’ gaat achteruit.

  De Traditionele Ware Kerk heeft onblusbare levenskracht in zich door het H.Bloed van Christus dat immers ook het bloed van de martelaren is.

 6. De grote crisis binnen de kerkgemeenschap is het geloof en zonder geloof geen roepingen ! Ook op een seminarie is het geloof niet of nauwelijks aanwezig en daarom haken velen vroegtijdig af !!!

 7. Geen enkele Vlaamse (en bij uitbreiding : Belgische) bisschop heeft het charisma, het apostolisch vuur of zelfs maar het geloof om nog roepingen op te kunnen wekken. Welke jongere kan zich aangetrokken voelen tot het priesterschap, wanneer hij het onbeholpen en nietszeggend gestamel hoort van een Bonny, een De Kesel, of een Van Looy.
  De volstrekt onbenullige Kesel heeft zich tot dusver alleen maar laten opmerken door het wederrechtelijk verjagen van vijfentwintig seminaristen uit zijn bisdom. Voor de rest is hij onzichtbaar en vraagt hij zich, in de veilige beschutting van zijn paleis, wellicht nog elke dag af waar hij zijn kardinaalshoed aan verdiend heeft. Quousque tandem …?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht