De wereld van het grote geld: een insider vertelt zijn (bekerings-) verhaal

Irma Schiffers interviewde op 20 maart Ronald Bernard, een insider die zo moedig is om zijn verhaal te vertellen. Bernard vertelt over hoe hij als zakenman in de financiële wereld terechtkwam, zijn geweten in de diepvries had gestopt en zich opwerkte naar de top en daar meer en meer duistere dingen te weten kwam. De mensen waarmee hij werkte waren allemaal betrokken in het Luciferianisme, en woonden regelmatig zwarte Missen bij. Op een gegeven moment vroegen ze hem om mee te doen aan kinderoffers in het buitenland. Dat was het breekpunt, en het begin van zijn bekering.

identicon

Auteur:dmji

6 commentaren op “De wereld van het grote geld: een insider vertelt zijn (bekerings-) verhaal

 1. Schandalig als je dat allemaal leest in wat voor wereld leven we ? In een wereld los van God schone getuigenis!

 2. Juda is wedergekeerd tot de dwalingen van Canaän, waarvoor zij eertijds door God in gevangenschap naar Babylon gestuurd werden. De Godsmoord heeft hen zodanig verblind dat zij die abominabele praktijken van duizenden jaren geleden terug gebracht hebben. “Scheiding van Kerk en Staat” is slechts een vehikel geweest om de soevereiniteit van het Christendom in de politieke machten te vervangen met de helse cultus van duivels. Wetende dat diegenen die over de westerse wereld heersen duivelaanbidders zijn, verwondert het dan nog iemand dat de abortusgenocide de volle steun krijgt van de westerse politici? Verwondert het dan nog een Belg dat Marc Dutroux, een voetsoldaat van die infernale politieke onderwereld, door de staatsmannen en maatschappelijke instituties beschermd werd als ware hij de Eerste Minister zelve?

  In wezen is er slechts één oorlog, en dat is die van God tegen Satan. Alleen het goddelijk geloof van Apostolisch Rome kan België, Europa en de gehele volkerenfamilie van de ondergang redden. Rabbijnen snoeven dat zij Europa en de Islamitische natiën in het Oosten elkander willen laten uitmoorden in een grote oorlog, opdat zij, Israël, daar als overwinnaars en grootheersers uit stappen. Zij rekenen er echter niet op dat Europa zal wederkeren tot het Christendom van haar jeugd, en dat zij vervolgens met de bijstand van God en de wreedheid van Turk en Saraceen zal verbrijzelen, en het hatelijk juk van Juda dat heden op haar schouders drukt. 13 Mei nadert; moge het Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria weldra triomferen.

  Ave Maria!

 3. Denk maar niet dat ditzelfde zich alleen maar in de financiële wereld afspeelt. Ook de zo hoog bezongen wetenschap maakt zich hieraan schuldig. De voorgangers van de huidige wetenschap waren alchimisten die in de hogere regionen Luciferianen waren. De grondslag van de moderne wetenschap is dat wij hier ’toevallig’ zijn en dat het materiële het uitgangspunt is van alles wat bestaat. Satan in die zin is niet meer dan een materiël uitdrukking van het bestaan. Omdat wij hier toevallig zijn is het onze taak, zo gaat het verder, om de schepping te verbeteren en dat kunnen wij omdat de mens zelf een god is. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten…
  Zie https://www.scribd.com/document/113346100/Opgang-Mens-Wetenschap-Hubert-Luns
  Ofwel: https://www.scribd.com/document/194508967/The-Ascent-of-Man-Science-H-A-J-LUNS

  1. Vorig jaar begon er een video te circuleren op het internet van een satanisch mensenoffer dat des nachts plaatsvond bij het CERN in Zwitserland voor een shivabeeld. De reactie van het CERN op de publicatie van het beeldmateriaal was dat het om een simulatie ging door enkele leden van het onderzoekscentrum. Ik geloof daar niets van, dat het zogezegd om een simulatie ging.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht