Paus Franciscus roept priesters op om ‘samenwonende ongetrouwde koppels te verwelkomen’ in de stijl van het ‘Evangelie’

Paus Franciscus verwelkomt een ongehuwd koppel. Foto: insidethevatican.com

“De finale confrontatie tussen God en Satan zal gaan over het huwelijk en de familie.”

Zr. Lucia Dos Santos

Paus Franciscus riep parochiepriesters, die deelnamen aan een door het Vaticaan georganiseerde cursus genaamd “De Nieuwe Huwelijksprocedure”, op om samenwonende koppels die in zonde leven, die verkiezen om samen te leven zonder te huwen, te verwelkomen. De Paus vroeg de priesters niet om zo’n koppels terecht te wijzen voor het leven in zware zonde, noch vroeg hij hen om zich in te zetten voor hun bekering en berouw.

“Maak jezelf tegelijkertijd nauw verbonden met de stijl van het Evangelie zelf, in de ontmoeting en de verwelkoming van die jonge mensen die verkiezen om samen te wonen zonder te huwen”, zo vertelde Franciscus aan de priesters die aanwezig waren op het evenement. Paus Franciscus verwijst hier naar het Evangelie, uiteraard is dat een ander evangelie dan dat van Christus.

“Maar al zouden wijzelf of zelfs een engel jullie een ander evangelie verkondigen dan het welke wij aan jullie hebben gepredikt, hij zij vervloekt!” Gal. 1,8

“Op spiritueel en moreel vlak zijn zij onder de armen en de kleinen, voor wie de Kerk, in de voetstappen van haar Leraar en Heer, een Moeder wil zijn die niet in de steek laat, maar naderbij komt en zorg draagt. Deze mensen worden ook bemind door Christus’ hart. Deze zorg voor de laatsten, precies omdat het voortkomt uit het Evangelie, is een essentieel deel van jullie werk van promotie en verdediging van het Sacrament van het Huwelijk”, voegde hij eraan toe.

De Paus riep ook de priesters op om mensen te steunen die bij zichzelf ervan overtuigd zijn dat hun huwelijk ongeldig is, en die het willen laten nietig verklaren.

Vorig jaar nog zei Paus Franciscus dat samenwonende koppels in een “echt huwelijk” zijn en dat ze de genade van het sacrament ontvangen. De bekende pro-life activiste Gianna Jessen zei toen: “Wat de Paus ‘samenwonen’ en ‘echt huwelijk’ noemt, noemt Jezus ‘hoererij’.”

“Ik heb een vraag voor Paus Franciscus. Is mijn maagdelijkheid dan van geen enkele waarde? Is de buitengewone inspanning om te vechten voor de ‘Epische Liefde’ en daarvoor belachelijk gemaakt worden, totaal niet belangrijk in zijn gedacht?”

“Ik heb een prijs betaald waarvoor geen woorden zijn, voor de echte trouw. Maar nee, deze lieden hebben niet dezelfde weg bewandeld. En om te gebaren alsof ze dat wel hebben gedaan is een zware belediging.

Later vertelde Jessen aan LifeSite: “Ik ben 39 jaar en maagd. Ik heb de Heer geëerd met mijn lichaam. Nu heeft de Paus lichtzinnig een bespotting gemaakt van de zuiverheid, niet enkel tegenover alleenstaande mannen en vrouwen die nog steeds een partner zoeken die hun maagdelijkheid respecteert, maar ook tegenover de priesters die een leven lang seksuele onthouding zweren. Als ik een priester was, zou ik woedend zijn.”

Gianna Jessen eindigde met de woorden: “Wat de Paus ‘samenwonen’ en ‘echt huwelijk’ noemt, noemt Jezus ‘hoererij’ in de Bijbel.

Inderdaad, want alle geslachtelijke gemeenschap buiten het geldig huwelijk wordt als hoererij gezien.

Matt. 6,31-32: Ook is er gezegd: Wie zijn vrouw verstoot moet haar een scheidingsbrief geven. Maar Ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt haar ertoe een echtbreekster te worden; en wie een verstoten vrouw huwt, begaat echtbreuk.

of: 1 Kor 6,18-20: “Onthoudt u van hoererij. Elke andere zonde die een mens bedrijft, gaat buiten het lichaam om, maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam. Gij weet het, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God hebt ontvangen. Gij zijt niet van uzelf. Gij zijt gekocht en de prijs is betaald. Eert dan God met uw lichaam.”

1 Tess. 4, 3-8: In de eerste plaats wil God dat gij u heiligt door u te onthouden van hoererij. Ieder van u moet zich een eigen vrouw weten te verwerven in heilige tucht en eerbaarheid, zonder zich door hartstocht te laten meeslepen zoals de heidenen, die God niet kennen. Laat niemand zich te buiten gaan en zijn broeder in deze aangelegenheid bedriegen. God heeft ons niet geroepen tot onkuisheid maar tot heiliging. Derhalve, wie deze vermaningen in de wind slaat, veracht niet een mens maar God, Hem die u zijn Heilige Geest schenkt.”

De Catechismus van de Katholieke Kerk spreekt over samenwonen (nr. 2390):

Men spreekt van ongehuwd samenwonen, wanneer een man en een vrouw weigeren een juridische en publieke vorm te geven aan hun verbintenis die de seksuele intimiteit insluit. De uitdrukking “vrije liefde” is misleidend: wat kan de betekenis zijn van een liefdesrelatie, wanneer de personen zich niet aan elkaar binden en op die manier getuigenis afleggen van hun gebrek aan vertrouwen in de ander, in zichzelf of in de toekomst?

Ongehuwd samenwonen komt voor in zeer uiteenlopende situaties: het concubinaat, het afwijzen van het huwelijk als zodanig of het onvermogen om zich op lange termijn aan elkaar te binden. Al deze levenswijzen zijn in strijd met de waardigheid van het huwelijk: zij tasten de grondgedachte van het gezin aan; ze verzwakken de zin voor trouw. Ze zijn in strijd met de zedenwet: de huwelijksdaad mag uitsluitend plaatsvinden binnen het huwelijk; buiten dit kader is het steeds een zware zonde, die uitsluit van de sacramentele Communie.

Bron: LifeSiteNews
Vertaling: Restkerk.net

identicon

Auteur:dmji

1 commentaar op “Paus Franciscus roept priesters op om ‘samenwonende ongetrouwde koppels te verwelkomen’ in de stijl van het ‘Evangelie’

  1. deze paus zet de poorten van de zonde ver open . jezus was zeer duidelijk en ook Paulus samenwonen zonder het belang van God of waar God voor staat is hoererij . Samenwonen is die blijvende status van autonomiteit waarin men zich niet wil binden met God. Het is dus een vorm van opstand tegen God en deze paus? Die zag en keurde het goed !

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht