Mgr. Liesen slaat mea culpa: ‘Het is de schuld van de bisschoppen dat de kinderen het Onze Vader niet meer kennen’, en zegt dat hij niet tevreden is met de koers die Paus Franciscus vaart

Mgr. Liesen. Foto: Tiltenberg.org

Magda De Ley, die recent op bezoek was bij Mgr. Cosijns, is dit keer naar Nederland gegaan, om Mgr. Liesen aan de tand te voelen met betrekking tot het ‘nieuw’ Onze Vader. Hij gaf de bisschoppen de schuld dat de kinderen het Onze Vader niet meer kennen, en meer bepaald het woord ‘bekoring’. Hij verdedigde de woordkeuze van ‘beproeving’, maar liet verrassend genoeg ook verstaan dat hij “niet tevreden” is met de huidige koers die paus Franciscus vaart.

Opnieuw had ze een een bundeltje meegenomen met tekst en uitleg waarom de woordkeuze ‘beproeving’ in het nieuw Onze Vader verkeerd is, en waarom het bekoring moet zijn. Het gesprek duurde anderhalf uur. Hij liet haar praten tot het moment dat hij inpikte en de zinsnede ‘en breng ons niet in beproeving’ begon te verdedigen. Hij gaf toe dat als de kinderen nu hun Eerste Communie of Vormsel doen, ze noch het Onze Vader, noch het Weesgegroet kennen. “Dit is de schuld van de bisschoppen,” zo zei Mgr. Liesen. Maar dan zei hij dat ze de betekenis van het woord bekoring niet meer kennen, en zodus moest dat blijkbaar dan maar veranderd worden in beproeving (in plaats van het dan wél fatsoenlijk te gaan uitleggen). Zowel Liesen als De Ley hielden vast aan hun standpunt, en zo kwamen ze, volgens De Ley, “op een dood stuk”. De Ley is ervan overtuigd: “Als men beproeving kan uitleggen, dan kan men toch ook bekoring uitleggen?” Mgr. Liesen zei ook dat “en leid ons niet in bekoring” eigenlijk een ongelukkige formulering was, waarop De Ley dan antwoordde dat men dan beter “en laat ons niet ingaan op de bekoring” had gekozen.

Geen van beiden wilde toegevingen doen, en zo kon de discussie oneindig verder gaan. Maar Mgr. Liesen zei dat hij de bundel die ze had meegebracht zorgvuldig zou doornemen, en hij gaf haar ook zijn antwoord op de klachtbrief van Vox Populi, en zei dat ze dit ook maar eens moest doornemen.

Dan legde De Ley het boekje voor dat ze had gekregen nadat ze Mgr. Cosijns had bezocht “Werkt Onze Vader nog?“, waar ze in grote letters “ketterij” op had geschreven. Toen ze dat voorlegde aan Mgr. Liesen en de problematische fragmenten toonde, gaf hij haar gelijk en zei hij dat het “inderdaad ketterij is.

Vervolgens stelde De Ley nog een aantal nijpende vragen, om in zekere zin de “katholiciteit” van Mgr. Liesen te testen. Op de vraag of hertrouwde gescheidenen de Communie mogen ontvangen, antwoordde hij dat “daar niet aan mag gepord worden.” Dat moest volgens hem blijven zoals het is. Verrassend was dat hij tevens zei dat hij “niet tevreden is” met “de koers die paus Franciscus vaart”. Toen vroeg ze hoe hij stond tegenover conservatieve priesters en sociëteiten (die nog in zwarte soutane rondlopen e.d.), vertelde dat hij daar positief tegenover stond, en dat hij zelfs goede contacten onderhoudt met sommigen, zoals met het Broederschap van de HH. Apostelen. Ook zei hij dat hij priester Cor Mennen steunt (een bekende conservatieve priester, die ook zeer kritisch is tegenover de het beleid en de huidige toestanden in de Kerk).

Verrassend: dus aan de ene kant verdedigt Mgr. Liesen de verandering van het Onze Vader, maar aan de andere kant lijkt hij de conservatieve vleugel van de Kerk te steunen.

Magda De Ley besloot dat we moeten blijven erop hameren dat ‘beproeving’ fout is, totdat ze het inzien, maar niet op een keiharde en afstandelijke manier. Mgr. Liesen had ook aangegeven dat hij de voorkeur geeft aan een persoonlijk gesprek, eerder dan een geschreven brief waarin men z’n standpunten uiteenzet. Laten we inderdaad hopen dat ze zullen inzien dat “bekoring” de enige correcte woordkeuze is.

Wordt vervolgd.

Bron: Restkerk.net

identicon

Auteur:dmji

5 commentaren op “Mgr. Liesen slaat mea culpa: ‘Het is de schuld van de bisschoppen dat de kinderen het Onze Vader niet meer kennen’, en zegt dat hij niet tevreden is met de koers die Paus Franciscus vaart

 1. Het zal allemaal wel waar zijn maar de Waarheid heeft 2 kanten!
  En zullen we het Onze Vader maar gaan bidden?
  Hoeveel tijd hieraan besteden? de wereld staat in brand!
  God kijkt naar ons hart….en is niet blij met al die discussie en verdeeldheid!
  dus gewoon gaan bidden met je hart. beproeving of bekoring!
  Mgr. Liesen een TOP bisschop!

 2. In de oosterse filosofie kent de waarheid inderdaad twee kanten, zoals yin en yang, maar wat het Onze Vader daarmee heeft te maken gaat mij boven de pet.

  1. De uitspraak: “Mgr. Liesen is een TOP bisschop”, is overigens wel een opvatting met 2 kanten, want deze man heeft twee gezichten, spreekt met dubbele tong en heeft een dubbele agenda, waarin hij het ene zegt maar het andere doet; een zondaar dus die twee wegen bewandelt, dit in tegenstelling tot de enige, ondeelbare Weg naar de Waarheid en het Leven waarvan er geen tweede is, en die men dus ook niet als afgesplitst deel van de eigen persoonlijkheid kan bewandelen.

   En nog even terugkomend op de 2 kanten van de waarheid: vanuit het Onze Vader bezien kan men die opvatting misschien nog wel het beste beschouwen als een bekoorlijke leugen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht